Лукреция Бодурова: МОН се е превърнало в обслужващо звено на издателствата

Лукреция Бодурова: МОН се е превърнало в обслужващо звено на издателствата
Министерството плаща почти двойно по-високи цени за учебниците с пари на данъкоплатеца и ако някой тръгне да се рови назад в годините какви са били отношенията между МОН и издателствата, някои хора може да свършат в затвора, казва Лукреция Бодурова, бивш началник сектор "Учебници" в МОН в периода 1998- 2003 г.

 

- Г-жо Бодурова, как ще коментирате приумицата на издателство „Просвета“ да предложи учебници за бедни и богати – цветни за по-състоятелните семейства и черно-бели за „притеснените“? Тема, която, знаете, предизвика вълна от възмущение в обществото.

 

- Смятам, че това е недопустимо. Министерството на образованието трябва да вземе спешни мерки и ако тези учебници са вече разпространени, да бъдат извадени от системата и определени за невалидни. Няма как един учебник, който е получил авторски права по закона за авторското право, одобрен като учебник от МОН по определени изисквания, да има копие. Черно-белите учебници не съответстват на изискванията на процедурата за оценяване и не могат да бъдат разпространявани в системата. Това е нарушение на закона!

 

- Министерството на образованието така и реагира – обяви, че спира черно-белите учебници.

 

- Но защо въобще е позволило те да бъдат издадени? МОН трябва задължително да извършва контрол върху учебниците, които се издават и ще се разпространяват в системата.

 

- Скандалното решение бе прикрито под благовидният предлог, че така ще  бъдат улеснени материално затруднените семейства.

 

- Не може учениците да бъдат делени на бедни и богати. Всички ученици са еднакви за учителя и за системата. По този начин издателствата просто се опитват да печелят от тиражи. Защото за това става въпрос – печелене на дивиденти и удряне на конкурентите на пазара.

 

- 12-15 лева за учебник не ви ли се струва твърде висока цена?

 

- Поначало учебниците, дори и тези, одобрени от МОН, не отговарят на цената по тираж, която издателствата издават. И МОН, за съжаление, което поръчва продукта „учебник“ по свои критерии и изисквания, е оставило изцяло на издателствата да определят цената. Пирамидата е обърната. МОН се е превърнало в обслужващо звено на издателствата. От момента, в който поръча процедурата, до разпространението. И освен че ги обслужва, плаща почти двойно по-високи цени за учебниците с пари от държавния бюджет. Учебниците се плащат много по-скъпо от това, което струват в действителност. А ако издателство „Просвета“ наистина е искало да разпространи този тираж с черно-бели учебници, то тяхната цена би трябвало да е с поне  50% по-ниска, отколкото тази на учебниците с нормални илюстрации, а не само с 30 на сто. Но дори и в момента цената на одобрените от МОН учебници не отговаря на действителната цена и МОН плаща едни грешни пари за учебници.

 

- Защо се допуска това?

 

- Защото наредбата е така конструирана, че да създава корупционни схеми. И тези схеми не са от вчера, те действат поне от 2002 година досега.

 

Когато затваряхме глава „Образование“, в преходните и заключителни разпоредби на закона за учебния план заложихме един текст, който  и до днес никой в МОН не успява да разчете или не желае да разчете. А той е следният: когато МОН издаде нови учебници по нова учебна програма, то има правото следващата учебна година да извърши корекция върху съдържанието на учебниците. Каква беше идеята? Първо – да може след първата година да се установи дали учебното съдържание отговаря на различните особености на децата по обем и по съдържание. Второ, в края на учебната година всички експерти, които имат  отношение към съдържанието и към учебния процес, да преценят дали авторите на учебници, чиито проекти са одобрени, са се справили и са вместили програмата в учебното съдържание. Да се разбере дали децата са го усвоили добре, дали има пропуски, дали има неща, които трябва да се коригират в учебниците. Така се вменяваше отговорност на всички в системата, да проследят процеса докрай. Това беше идеята. А не, както е сега, учителят да дава оценка на учебник, който вече е отпечатан. Оценката трябва да се даде една година, след като той вече е работил с това съдържание. И тогава вече може да се разбере кои от тези н-броя учебници се одобряват от учителите. И досега процедурата е корупционна и никой не се вглежда в тази подробност. Одобряват се 5 учебника, но до училищата могат да стигнат три. В зависимост от това как издателствата са успели да си направят маркетинга предварително по училищата и да убедят учители и директори да харесат точно техните учебници. МОН, одобрявайки хипотетично 5 броя учебници по български език, е дало авторски права по закона. Авторите трябва да получат своите пари за това, че са издали даден учебник. А може да се окаже, че учебникът им изобщо не е влязъл в училище. Идеята беше ако има, да речем, три учебника, всички те да влязат в МОН. Министерството да ги плати на издателите, защото и автори, и издатели, са вложили пари и време да ги издадат. И вече след първата година, по поръчение на МОН, да се извършат необходимите корекции от МОН и учителят да избере учебника, който му се струва най-добър. Сега пирамидата е обърната. Комисията в МОН си измива ръцете и казва „ами учителите избраха тези учебници“. Учителят не може да седне да изчете всичко, да види бисерите, да забележи неправилното съотношение между илюстрация и текст на момента. Той вижда хубави картинки, съдържанието отговаря, той не е установил дали децата са го приели добре, каква ще успеваемостта на база на това ново учебно съдържание.

 

- А необходимо ли е въобще да има по пет учебника по български език или история?

 

- Не, не трябва да има. Трябва да се измени наредбата. Трябва много по-строг контрол върху съдържанието. Стандартът, одобрен към момента, също е много всеобхватен и ненужен. В МОН от 2002 г. досега всичко, което влезе, се одобрява, без да се проверява. Системата е пълна с непотребни учебни помагала, с учебници, които никой не търси. И за да могат издателствата да си избият разходите, те ги вкарват в цената, ходят по училищата един агенти, които непрекъснато принуждават учителите да купуват за децата разни помагала по какво ли не.

 

- Как така ги принуждават? Подкупват ли ги?

 

- Може да се предположи, но не можем да го коментираме директно. Но се предполага, че тези учители и директори, които предпочитат определи издатели, го правят на базата на предварителен разговор с агент от издателството. Нещо, което е недопустимо. Притискат се родителите непрекъснато да дават допълнителни пари за някакви помагала. А това е съвсем ненужно, защото децата вече имат друг вид комуникация. Оказва се, че понякога децата знаят много повече за нещо, което е написано в едно учебно помагало. Така че учебното съдържание трябва да се прецизира. Начинът за одобряване на учебниците трябва да бъде по-лек, да се изработи един железен стандарт, да се следи за това той да отговаря на изискванията на МОН и най-важното – министерството да регулира цената на учебника. Има такъв начин. Все пак това са пари на данъкоплатеца. Пазарният принцип при учебниците на децата не може да работи.

 

- Впрочем конкуренцията не трябва ли да свършва до МОН. Да се представят няколко проекта на учебници, от които МОН да избира един. Въобще как гледате на идеята да има само един учебник по един предмет?

 

- За някои учебни предмети е добре да има няколко варианта на учебника. Но не по всички.

 

- По кои , например?

 

- Ами смятам, че учебникът по български език трябва да бъде един. Все пак това са утвърдени правила. Същото се отнася и за учебниците по биология и химия. По всички учебни предмети, по които в края на образвателната степен децата се явяват на изходяща матура, би трябвало да са уеднаквени. Защото многото варианти на учебници в един момент се оказват пречка за децата. По различен начин са поднесени фактите там и това се отразява при оценяването на децата. Няма лошо да има два-три варианта на учебници, одобрени първоначално от МОН. Но идеята е след това министерството задължително да участва в проследяването на резултата от усвояването на учебното съдържание и най-вече да види дали с това учебно съдържание децата ще усвоят образователния минимум , защото това е главното изискване. И вече като се направи корекция, втората година броят на учебниците може съществено да се редуцира.

 

- От години наред непрекъснато се променят учебните програми, което също е предпоставка за корупция, тъй като новите програми предполагат нови учебници и нови печалби за издателствата. Не е ли това също корупционна схема?

 

- Разбира се, че е. Няма никакъв смисъл от това. А най-неприятното е, че остават дупки в учебното съдържание по класове. Ако сега е променена учебната прогарама за 1-8 клас, а следващата година – 2-9 клас, учениците, които са 3,4,5 и 6 клас ще учат по старото учебно съдържание. Каква е гаранцията, че догодина няма отново да променят учебното съдържание в първи клас. Години наред точно в интервала 5-8 клас се получава такава дупка. Едните учат по ново учебно съдържание, други – по старо. Миналата година дори се случи така, че системата не беше готова и учениците трябваше да учат по учебни помагала. Тъкмо поради тези непрекъснати корекции. Крайно време е МОН да седне и да каже какво е учебното съдържание и какви минимални образователни изисквания за усвояване на учебното съдържание се изискват за 1,2,3 клас и т.н. И да се извършват такива корекции, че да се стигне до едни универсални учебници в системата.

 

Частните издателства в България, които в годините след промените изградиха своте структури, благодарение на некоректното отношение към институцията МОН, за която работят, е крайно време да разберат, че правилата се създават от институцията, която дава парите. Който плаща, той поръчва музиката. Да се съобразяват с изискванията, защото МОН е институцията, която определя какво да е съдържанието и вида на учебника и да бъдат благодарни за това, че дотук някой си е позволил лукса да не съблюдава как те изпълняват обществената поръчка. Защото ако някой тръгне да се рови в годините назад какви са били отношенията между МОН и издателствата, някои хора може да свършат и в затвора.

 

- Можете ли да посочите конкретен корупционен случай?

 

- Ами понеже напоследък нашумя много случаят с господин Никола Кицевски и издателство „Просвета“, ще ви дам един пример, в който е замесен и той. През 1999 г., след като 10 години не бяха издавани учебници за специалните училища, се направи преработка на учебното cъдържание, защото установихме, че е остаряло и МОН поръча на няколко издателства да предложат оферти за издаването на нови учебници за деца със специални образователни потребности. Едно от издателствата, които участваха в процедурата, бе издателство „Труд“ на г-н Кицевски. При представянето на пилотния тираж на учебниците за 5-8 клас господин Кицевски си беше позволил, без да уведоми МОН, да промени цветността на учебниците, смятайки, че това ще мине незабелязано. Икономия в разхода, която възлизаше на над 560 000 лева. В онези години това бяха страшно много пари.  Но министерството установи това несъответствие и намали сумата, която трябваше да преведе на издателството, така че номерът на господин Кицевски не мина. Този половин милион не беше изплатен на издателството. За което хората, които установиха измамата, понесоха след това наказания и бяха принудени да напуснат МОН. Но така или иначе, издателствата не са коректни към институцията, не са коректни към децата, не са коректни към цялата система. Всички експерти, които тогава работеха и лобираха за издателствата в МОН, след това бяха трудоустроени в същите тези издателства. И в момента може да се каже, че МОН работи срещу МОН. В почти всички издателства в момента работят основни бивши експерти от МОН. Например, София Димитрова, която бе дълги години директор на диреция ,,Средно образование“ сега е в издателство „Просвета“ и много други. Достатъчно е да се види номенклатурата на състава на издателствата. И защо ли? Първо, в министерството те са лобирали активно и за учебните програми, и за процедурите по издаване на учебници. А после вече използват контактите си с директорите на училища за създаването на рекламна мрежа.

 

От години експерти в МОН, които вече са и държавни експерти в тази институция, са автори на много безплатни учебници и учебни помагала, които се разпространяват в системата. Като служители на МОН те са в изключително тежък конфликт на интереси. Тези хора несъмнено са замесени в корупционни схеми, за да могат техните издателства да печелят, а те да си получават авторските хонорари. Да не говорим, че по този начин те използват и своето влияние и зависимостта на директорите от тях като контролни функции, за да си пробутват учебниците.

 

- Може ли да посочите имена?

 

- Достатъчно е да се видят букварчетата, учебниците по български език и математика, там стоят имената им. Няма нужда да ги цитираме.

 

- Г-н Кицевски е замесен и в сегашния скандал с черно-белите учебници. Могат ли да се направят някои аналогии със случая от 1999 г.?

 

- Още при първата процедура, в която г-н Кицевски участва тогава, бе направен опит за фалшификация на учебниците. Да не спазиш спецификацията, въз основа на която получаваш пари, и да издадеш едно изделие, което не е качествено още при първа процедура, е доста смущаващо.

 

- Как издателствата „стимулират“ учители и директори да избират тъкмо техните учебници?

 

- Не е тайна, че всички директори и учители получават процент за това, че са предпочели учебниците на едно или друго издателство. Предпочитането на учебниците вече става предварително, тъй като по наредба учителите са задължени да оценяват учебниците, преди да бъдат пуснати в системата. Нещо, което е недопустимо И самите учители протестират срещу това и не са съгласни да си прекъсват лятната отпуска, за да оценяват пилотните тиражи на издателствата. Това не е тяхна работа. Комисията в МОН трябва да си е свършила работата по оценяването и оттук нататък учителите не би трябвало да имат ангажимент да добавят и тяхната оценка.

 

- Още повече, че на въпросната комиия в МОН за това й се плаща?

 

- МОН наема външни оценители за учебниците.

 

- Това не е ли странно? Не разполага ли със собствени?

 

- Не може без външни оценители. Важно е кои са избраните. Все пак учебникът се оценява по много параметри. За съжаление до членовете на комисиите, издателствата вече са се добрали преди процедурата. Оказва се голямо влияние.

 

Наредбата за учебници, която действаше от 2002 г. досега, е изключително корупционна и създаде целия този хаос в системата. Защото учебните помагала и учебниците се одобряват на килограм, за да няма проблем с издателствата. Оттук нататък схемата е добре изградена. Наредбата, която в момента е одобрена по новия закон за училищното образование, също в голямата си част припокрива старата с някои допълнения, които също са изненадващи. Аз мисля, че тази наредба трябва да бъде изцяло отменена. МОН трябва да си постави ясна цел как оттук нататък ще процедира с издаването на учебниците, какви изисквания ще има, по какъв начин ще извършва процедурите така, че да не става за смях и на децата дори. Експертността трябва да надвие над желанието за допълнитени доходи в цялата система.

 

В момента МОН се занимава с това да събира тиражите на издателствата от училищата. Дирекция „Учебници“ на МОН в момента е обслужващо звено на издателствата. Тя се занимава с това да предлага списъка с учебниците, да събира тиражите, да изпраща бройките до инспекторатите, да събира информация от училищата, да я представи в сдъвкан вид на издателствата и те само да отидат и да доставят учебниците. И накрая да им плати.

 

- Нещо като спедиторска фирма на издателствата, така ли?

 

- Да, много точно казано. Спиди-МОН. Няма нужда МОН да се занимава с това. То има други задачи. Неговата основна задача е да разбере дали учебниците, които е одобрило, се възприемат добре и от децата. Експертите по региони са за това. Във всеки регионален инспекторат по образованието има експерт по български език, по математика и др. Аз не знам какво  правят тези екперти там? Има ли и един експерт, който да има експертно отношение към учебното съдържание на учебниците и учебните програми?

 

- Обществена тайна е, че инспекторатите по образованието се ползват като партийни ясли за трудоустрояване на близки и роднини. Говори се, че ДПС контролира изцяло системата, така ли е?

 

- Този контрол не е от днес. Дълги години г-н Лютви Местан беше председател на комисията по образованието в парламента. Оттук нататък в министерството на образованието Мукаддес Налбант  ръководи инспектората на МОН. Тя е  зам . министър , с ресор средно образование  ,директор на дирекция „Учебници“. Това име не бива да се забравя. Контролът върху учебниците и цялото учебно съдържание се извършва от ДПС. В момента, например, директор на дирекция „Учебници“ в МОН е Пенка Иванова, привнесена в министерството през 1989 г. като близка приятелка на Осман Октай. Факт е, че се допусна такива хора да бъдат ръководни фактори в институцията през тези години. Има определени хора в МОН, зависими от партийни структури, които се въртят на различни постове през годините. В едни моменти отстъпват на по-задни позиции, в други биват избутвани на ръководни постове, но никога не изпадат от системата.

 

- Може ли въобще да говорим за безплатно образование в България, както е записано в конституцията, при положение, че веднъж се краде от парите на данъкоплатците през МОН, втори път – се бърка в джобовете на родителите за частни уроци и трето – непрекъснато се доплащат някакви учебни помагала?

 

- По никакъв начин не може да се говори за безплатно образование в България. Това, че МОН плаща някои учебници за децата, не е безплатно образование. Ние сме член на ЕС толкова години и никой не отиде да разбере какви са практиките в другите страни. Всичко ме побългарили. А има дирекция европейски проекти. Образованието трябва да бъде  наистина безплатно за децата. Парите, които данъкоплацът плаща, при правилно разпределение могат да стигнат за всичко.

 

Дори сега разбирам, че има наредба на Столична община, в която, забележете, се дава правото на частни фирми, които предлагат частни уроци или други образователни услуги, да ползват безплатно сградите на училищата. За мен това е изненада. Ако аз, например, давам уроци по английски и директорът на училището ми е близък, мога да си набера 20 деца от това училище и да печеля от частни уроци, като той ще е длъжен да ми предостави безплатно помещение за това. Да не говорим, че се ползват и салони за спорт и други неща. Това лято се натъкнах и на друга аномалия. Бивш експерт на регионален инспекторат на МОН в София-град си е направил частно училище, в което има един ученик. Но той, използвайки своите контакти сред директори на училища, през лятото, в рамките на три месеца, организира лятна частна занималня за деца в едно държавно училище. Директорът му предоставя две стаи, срещу което сигурно получава нещичко. Повечето деца, разбира се, са от съответното училище. Парите за занималнята се събират на ръка. А работата е по-скоро като на бавачка – обяд и разходки. Така частникът печели незаконно на гърба на държавата.

 

- Въобще частното образование все повече подяжда държавното. Какво е отношението ви към държавното субсидиране на частни училища?

 

- Данъкоплатецът не може да бъде принуждаван да издържа частните училища. Държавата има отношение само км учебниците и учебните помагала. Затова аз съм за това учениците в частните училища да получават безплатни учебници, както всички останали, защото държавата не би трябвало да прави разлика по отношение на образователните стандарти. Но принципът „парите следват ученика“ няма място в частното образование. В такъв случай се обезсмисля напълно съществуването на министерство на образованието и на държавни училища. Какво му е частното на едно училище, ако ще се субсидира, също както и държавното?

 

 

 

 

 

Коментари

 • Бай Благой

  05 Sep 2017 12:08ч.

  http://bnr.bg/post/100868963/akcenti-ot-chujdestrannia-pechat Румъния нова учебна година. просветното министерство ще издава всички учебници само в държавното издателство "Дидактика и педагогика" предизвика революция сред представителите на издателствата в Румъния, в-к-Зиарул финанчиар. алтернативните учебници се превърнаха чисто и просто в бизнес, а в ученическите раници настъпи хаос, допълва вестникът.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Колега

  05 Sep 2017 14:03ч.

  Лукреция Бодурова беше изхвърлена от МОН. Тогава никой не каза, че е за интриги, корупция, изнудване на издатели и нерегламентирани желания към колеги от мъжки пол. Сега говори пълни глупости. Цените на учебниците се определят с постановление на Министерски съвет. Букварчето, когато се купува от държавата, струва колкото кутия цигари - 6 /шест/ лева. Два пъти по-малко от което и да било шарено списание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Разочарован родител

  05 Sep 2017 14:36ч.

  Отлично интервю! Време беше някой компетентно да разясни генезисът на проблемите в образователната ни система. Оказва се, че МОН се управлява толкова некомпетентно и дори корумпирано, както почти всички останали институции в тази тъжна страна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба Гица

  05 Sep 2017 14:49ч.

  В "Просвета" е пълно с бивши експерти от МОН! То да беше само София Димитрова, която се оказа агент Соня към ДС, с мед да я намажеш! Най-новото им попълнение е Ренета Петкова, бивш "експерт" по биология от МОН, дълги години скрит автор в "Просвета"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пълна простотия

  05 Sep 2017 17:52ч.

  Каото прочетеш коментарите и веднага ти става ясно, че някой на някого има да връща. И вероятно анонимните коментатори взаимно добре се познават в реалния живот. Това за Лукреция обаче е абсолютно вярно и всички в системата на образованието знаят за укорителното й поведение и склонността да си иска. И между другото - какво лошо има в черно-белите учебници

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До МОН

  05 Sep 2017 19:00ч.

  Мислите ли, че всичко, за което толкова ламтите ще можете да си го вземете за другия свят??? Няма да отнесете НИЩО, освен произведените в другите емоционални състояния и натрупания опит в сферата на "УЗАКОНЕНО" облагодетелстване. Да ви е честито!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  05 Sep 2017 21:25ч.

  Казаното от Бодурова ми се чини да е вярно, защото знам колко пари давам всяка година за учебници и какво представляват. А коментаторите, дето се тръшкат, че Бодурова си била искала - че коя жена не иска? А някой мъж да не иска? Ади нема нужда с фалшивия морал на (цензурирано)! А на тоя, дето пита какво лошо имало в черно-белите учебници - ми дай да направим отделни училища за бедните! Да седят на пода и да пишат на коляно. А училищата да са накрая на селото, че да не дразнят взора на умните, красивите и богатите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Белчева

  06 Sep 2017 0:01ч.

  В това интервю има много ,ама много истини ! Не ми се прави разбор на казаното ред по ред, но не знам за какъв съд говори господинът от онова издателство ? На кого беше нужно това съревнование между автори и издателства и това безумие - 7 учебника по литература и още толкова по български. Един месец четене и избиране на три от тях. Наложиха се Булвест, Анубис и Просвета, като последният комплект се препоръча от най- малко учители и отиде по селски и крайни квартални училища. После започна агресивното ходене по училища, предлагане на безплатни комплекти от Просвета, а когато закриха селските училища и онези, по- малките, учебниците отидоха по всички училища. Никой не разбра онези , останалите, за които бяха отишли тонове хартия и стотици хиляди левове, за какво са послужили ? Да не говорим за съдържанието, за това ,че тези учебници дадоха материал на много тв предавания - водещите да канят учени хора, да им четат цитати, абзаци и да установяват ,че дори образовани не разбират написаното и не могат да го преразкажат . И няма край тази идиотия !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • izpatila

  06 Sep 2017 12:44ч.

  Бодурова клевети едни издателства, в полза на други, за които винаги е работила тайно - "Анубис" и "Булвест". Когато беше началник на учебниците, ги буташе напред и се обаждаше на директори да им оказва натиск. Тя е доста истерична. В конкретната процедура за учебниците за деца със СОП, през 1999-2000 г., с която съм добре запозната, участваха много издателства, тя им правеше постоянно спънки, за да ги подсети, че и се полага рушвет. Не зная вземала ли е от "Труд" или не, но сега лъже, че те са се опитали да подменят цветни учебници с черно-бели. Учебниците са цветни и това го знаят всички учители, които работиха около десетина години с тях, докато ги подменят с нови, на други издателства. И в интервюто има още много, ама много лъжи и некомпетентност - Бодурова нищо не разбира от истинското образование, сега просто иска да си отмъсти на колегите си в МОН, които не я търпяха за нахалството, простотията и некадърността. Добре, че я изхвърлиха - ако още беше шеф, представям си какви щеше да ги натвори и в какви афери да се забърка! Който иска, нека се хваща на въдиците на такива хора и да си мисли, че те казват истини - затова и държавата ни ще е такава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Факт е безумието с учебниците!

  06 Sep 2017 15:13ч.

  А бе незнам кой ги пише учебниците по биология да речем, наложи ми се да поразлистя и уж да се опитам да помогна за някои уроци на едно дете, …….. , ами, ………… то, няма лошо да е наблъскан учебника с информация, ама то изречение с изречение връзка няма! Скачат от тема на тема, първото изречение за едно, на второто вече идеята е тотално различна! Уж много информация, а накрая никакво системно знание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи