38 организации до правосъдния министър: Криминализирането на "словото на омраза" е нова форма на цензура

38 организации до правосъдния министър: Криминализирането на "словото на омраза" е нова форма на цензура

38 организации и над 2330 граждани поискаха в отворено писмо правосъдният ни министър да се противопостави на предприетите действия от Европейската комисия за включването на “слово на омраза” и “престъпления от омраза” в списъка на тежките престъпления на ЕС, наравно с тероризма, организираната престъпност, трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца. Писмото е във връзка с предстоящото обсъждане на въпроса от страните-членки в Люксембург, в края на седмицата.

В писмото се посочва, че тези термини нямат общоприета дефиниция, не са използвани в международните договори за правата на човека, нито са определени от европейски или международен съд.

Според организациите включването им ще доведе до нова форма на потисничество и разделение на обществото, поради несправедливо и неравно третиране на едно и също престъпление.

Те изразяват загриженост за начина, по който “словото на омраза” се прилага, чрез националните законодателства, засягайки пряко свободата на словото, вярата и убежденията. 

В писмото се посочва, че в едно демократично общество не би следвало защитата на правата и свободата на дадена група хора да бъде за сметка правата и свободата на други групи хора, когато става дума за основни права, гарантирани от Конституцията на България и редица международни споразумения. 

В обръщението си организациите споделят своето безпокойство за това, че все по-често, онези които дискутират научно въпроса за възникването, рисковете и последствията от редефинирането на пола, половата идентичност или на брака рискуват да бъде тормозени, стигматизирани и изключени от публичния дебат.

Те дават за пример тежкия съдебен процес срещу финландската депутатка и бивш вътрешен министър Пайви Расенен, която бе изправена пред три наказателни обвинения, поради това, че публично е споделила убежденията си за брака и сексуалността. Други примери са действията спрямо писателката Джоан Роулинг и тенисистката Мартина Навратилова.

Според гражданските организации субективни и отворени за интерпретация термини, по които няма ясни и общоприети от страните членки определения, нямат място в списъка с престъпления на ЕС, като тероризъм и трафик на хора.

Понастоящем позицията на България, представена от правосъдния ни министър, подкрепя включването на “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като част от тежките престъпления на ЕС. 

Писмото и имената подкрепилите го организации са качени на платформата за петиции civilactionbg.com.

 

Публикуваме целия текст на писмото: 

ДО: НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБ

КОПИЕ ДО: 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

СВЕТИЯ СИНОД НА БПЦ

МЕДИИТЕ

Изх. № 008/08.06.2022 

ОТНОСНО: Предстоящото в Европейската комисия гласуване за включване в списъка на тежките престъпления на Европейския съюз на “слово на омраза” и “престъпления от омраза”

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОРДАНОВА,

Долуподписаните 38 граждански организации и 2332 граждани* сме силно обезпокоени от намерението Ви[1] България да подкрепи включването на “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като „престъпления на ЕС,“ наравно с тероризма, организираната престъпност, трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца. 

Загрижени сме, поради начина, по който тези термини се прилагат, чрез съответното вътрешно законодателство, засягайки пряко свободата на словото, вярата и убежденията. Въвеждането им ще доведе до нова форма на потисничество, дискриминация, несправедливост и разделение на обществото, поради несправедливо и неравностойно третиране на едно и също престъпление.

Терминът „слово на омразата“ няма общоприета дефиниция. Той не е използван в нито един от основните международни договори за правата на човека[2] и не е ясно определен от Европейския съд по правата на човека или друг международен съд.

Законите за „словото на омраза“ се основават на субективни и неясни термини, като: „обида“, „омаловажаване“ и „засягане“, като се тълкуват непоследователно и се налагат избирателно. Те създават широки предпоставки за злоупотреба и оказват сериозно влияние върху свободата на словото и религиозната свобода. В много случаи фактът, че казаното е очевидно вярно, не е защита. 

Редица европейски страни[3] са приели крайни закони за речта на омраза, с правоприлагане, насочено срещу онези, които не споделят вижданията на властимащите по определени въпроси. 

Обезпокоени сме, понеже все по-често виждаме, че който дискутира научно въпроса за възникването, рисковете и последствията от нехетеросексуалното поведение или се противопоставя на опитите за редефиниране на пола и половата идентичност или на брака между мъж и жена, рискува да бъде тормозен, стигматизиран и изключен от публичния дебат.

Пресен пример за това е продължителният процес срещу г-жа Пайви Расенен, член на финландския парламент и бивш вътрешен министър, лекар и майка на пет деца, която бе изправена пред три наказателни обвинения, поради това, че публично е споделила убежденията си за брака и сексуалността[4]. Мартина Навратилова и Джоан Роулинг са други примери за това[5].

В едно демократично общество не би следвало защитата на правата и свободата на дадена група хора да бъде за сметка правата и свободата на други групи хора, когато става дума за фундаментални права, каквито са свободата на изразяване и свободата на словото, гарантирани ни от Конституцията на България - чл.39, Всеобщата декларация за правата на човека - чл.19, Международния пакт за граждански и политически права - чл.19, Европейската конвенция за правата на човека - чл.10 и Хартата на основните права на ЕС - чл.11. 

Разпоредбите на Конституцията, на вътрешното наказателно, гражданско и административно право в България осигуряват защита за всеки в страната ни срещу различните форми на дискриминация и нарушаване на човешките права[6].

Считаме, че субективни и отворени за интерпретация термини, по които няма ясни и общоприети от страните членки определения, нямат място в списъка с престъпления на ЕС, като тероризъм и трафик на хора. 

Във връзка с гореизложеното апелираме към Вас да се противопоставите на включването на “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като “престъпления на ЕС”.

С уважение,

1. АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СДРУЖЕНИЕ ЕТИКА В МЕДИЦИНАТА, АДВ. ЕКАТЕРИНА СТАНЧЕВА 

4. ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. Д-Р ВИКТОР КОСТОВ 

5. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, АДВ. ДИМИТЪР СПИЛКОВ

6. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

7. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

8. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

9. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

10. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

11. АСОЦИАЦИЯ СЕДИФ, БОРИС ТАНУШЕВ

12. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

13. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

14. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

15. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

16. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ИВЕЛИНА ВОЙНОВА

17. СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ ТРАКИЙСКИ ЮНАК, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

18. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ, ЗДРАВКО МЛАДЕНОВ

19. ФОНДАЦИЯ МОСТ НА ПРЕСИЧАНЕ, ЖЕЛЯНА ХРИСТОВА

20. ФОНДАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СПРАВЕДИВОСТ, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

21. ФОНДАЦИЯ САРРА, БОЖИДАРКА ЙОРДАНОВА

22. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИТЕ – ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

23. СДРУЖЕНИЕ РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

24. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

25. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

26. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Д-Р РАДКО ХАНДЖИЕВ

27. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

28. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

29. ФОНДАЦИЯ МИСИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ФИЛИП РАШЕВ

30. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

31. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, РОСЕН ЙЕРОТЕЕВ

33. ФОНДАЦИЯ ПЪТ КЪМ ЧОВЕКА, ИВАН РАДИЧЕВ

34. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕФТИМОВ

35. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р БЛАГОДАТКА НЕДЕЛЧЕВА

36. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

37. МЛАДЕЖКИ КОНСЕРВАТИВЕН КЛУБ, КРИСТИЯН ЩКВАРЕК (ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ В БЪЛГАРИЯ)

38. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТ, АДВ. ДИНЬО БОЗАДЖИЕВ

[1] https://www.justice.government.bg/home/index/7286a542-7604-4cb5-aa23-eec59dd399ab

[2] Според Европейският съд по правата на човека даването на определение на речта на омразата е трудно, тъй като тя може да бъде "прикрита зад изявления, които на пръв поглед може да изглеждат рационални или нормални" Council of Europe, Hate Speech Factsheet at p.2 (updated November 2008).

[3] В Австрия „обидата или омаловажаването с намерението да се наруши човешкото достойнство на другите“ води до двугодишна присъда в затвора. В Гърция „публичната обида на Бог“ води до присъда от две години затвор, а разпалването на омраза срещу унгарската държава може да бъде наказано с три години затвор. (Виж раздел 283 от Австрийския наказателен кодекс, раздел 198 от Гръцкия наказателен кодекс и член IX (5) от Конституцията на Унгария.) 

[4] https://conservative.bg/na-sud-zaradi-citat-ot-bibliata-interview-s-paivi-rasanen/

[5] Писателката Джоан Роулинг https://trud.bg/джоан-роулинг-забранена-от-джендърите/

Световната шампионка по тенис Мартина Навратилова, лесбийка и ЛГБТИ активистка 

https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/6100759

[6] Престъпленията от омраза, включително речта на омразата, са разгледани в гл. 3 от българския Наказателен кодекс. Законът за защита от дискриминация забранява всички форми на пряка и непряка дискриминация въз основа на 19 основания; включително „сексуална ориентация“ (чл. 4) и такива действия са криминализирани в глава трета от НK.

 

Източник: civilactionbg.com

 

 

 

Коментари

 • Чест и почитания за ГЛАСОВЕ

  08 Юни 2022 14:30ч.

  Чест и почитания за публикацията! Мълчанието, което ЕК цели да наложи на гражданите на ЕС е повече от цензора. Налагането на мълчание е даване на зелен светофар за омраза и фашистки терор, под предлог, че се води борба с "езика на омразата". "Престъпления от омраза" са именно престъпленията срещу свободата на словото, които дават път на фашисткия терор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  08 Юни 2022 14:53ч.

  виваком ми отряза всичките руски телевизии а ми остави една украинска изтриването на саитове и коментари е нова форма на фашизъм в 21 век категорично съм против каквито и декларации да излизат от ек по този въпрос

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Скоро

  08 Юни 2022 15:03ч.

  В скоро време ще ви сложат конец с червен печат на компютрите,а за доноси от типа на Павлик Морозов ще плащат пари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пресен пример за слово на омраза (hatespeech)

  08 Юни 2022 15:04ч.

  Фон дер Лайен: Кремъл включи храната в терористичния си арсенал.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • е па я съм с неколко обиколки преди тия!

  08 Юни 2022 15:06ч.

  С определението за анти-семитизъм в България се създава кастова структура на обществото и се въвежда чужда юрисдикция, която е по-висша от българската, и се упражнява от политически орган, преследващ политически цели. Аз това писах в жалбата си срещу знаете кои университетски боклуци, а прокурора вика - няма данни за конфликт на интереси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нормален

  08 Юни 2022 15:54ч.

  Да подкрепим петицията и всеки според възможностите си да се противопоставя на новото мракобесие! Преминаха всякакви граници тези "демократи" , "цивилизатори" и евроаатлантици.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктпр

  08 Юни 2022 19:32ч.

  На това му се вика дифракция на обществото, като най големите дегенерати и паразити биват привилегировани на базата на извращенията и психическите им разстройства(в спалнята) точно тази дефракция символизира дъговият флаг на сатанистите, хората да бъдат разделени и поставени в невидим затвор според личните им грехове особености и гнусотия!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Всичко това хубаво, ама...

  09 Юни 2022 9:58ч.

  ... ама който е писал писмото, защо е неграмотен? Не е ли чувал, че имената на организации се слагат в кавички?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи