Важни положения относно обжалване на оценка тотална щета на кола

Важни положения относно обжалване на оценка тотална щета на кола

Въпросът принадлежи на материята на застрахователното право. Тук става дума за настъпило застрахователно събитие по незадължителната застраховка „Автокаско“, за която важат общите правила на Кодекса за застраховането и договореностите между застраховател и застраховащ, съгласно договора за застраховка. Уредбата на института тотална щета може да бъде открита в разпоредбата на чл. 390, където са регламентирани основните ѝ положения.

 

Какво представлява тотална щета на МПС

Тоталната щета на автомобил е налице, когато е настъпило такова негово увреждане, за чието поправяне биха били необходими средства, равняващи се на повече от 70% от действителната стойност на колата. Налице е съществена икономическа неизгода, което превръща ремонтирането и запазването на автомобила в нерентабилно решение.

За да бъде изплатено обезщетението от застрахователя, е необходимо да се представи удостоверение от компетентния орган по регистрацията на МПС-то, носещо информация за прекратяването на регистрацията на автомобила. Също така е необходимо в документа да е описано, че прекратяването на регистрацията е именно по причина на съществуващата тотална щета.

Не сте сигурни дали във вашия случай се касае за такава, въпреки, че застрахователната компания твърди нейното наличие? Zastrahovan.eu може да ви помогне за изясняване на ситуацията и разрешаването на казуса по възможно най-добрия за вас начин, съгласно конкретната фактическа обстановка.

 

Как се стига до обжалване на оценка тотална щета на кола

Както бихме могли да се досетим, основните два фактора, които са определящи за установяване наличието на тотална щета са оценяването на действителната стойност на автомобила и оценяване на стойността на разходите за извършване на ремонта, който би поправил конкретното увреждане.

Стойността на ремонтните разходи, съгласно закона, се определя на основата на проформа фактура, която се издава от сервиз, когато щетите се възстановяват в натура или на база експертна оценка, в случай на парично обезщетяване на застрахованото лице.

Проблемът при оценка тотална щета на кола идва от там, че застрахователят е този, който решава дали е налице тотална щета. Една от най-честите хипотези, поради които се стига до обжалване на оценка тотална щета на кола, е когато застрахователното дружество оцени несправедливо действителната стойност на колата.

При получаване на по-ниска стойност на автомобила на практика се увеличава възможността за достигането ѝ от стойността на ремонта. По този начин се достига до несправедливо занижаване на обезщетението.

В тази хипотеза е добре да се консултирате предварително с добър адвокат по застрахователни дела, който да ви помогне за ефективно обжалване на оценка тотална щета на кола пред застрахователя или чрез иск пред съда. В последния случай ще е необходимо доказване на действителните стойности. Ако все още нямате надежден застрахователен адвокат с релевантен опит, на Zastrahovan.eu може да откриете опитен експерт с богати компетенции в областта на застраховки „Автокаско“.

 

 

Снимка: tbmagazine.net

Коментари

Напиши коментар

Откажи