Предлагат нов ред за цифровизацията

Предлагат нов ред за цифровизацията
Да се отмени приетият през май 2008 г. Закон за публичното радиоразпръскване предлага Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законът предвижда държавата да бъде ангажирана сериозно с цифровизацията на обществените БНТ и БНР, а тези ангажименти са непосилни в условията на криза. Единственият вариант, според транспортния министър Александър Цветков, е да се  обяви конкурс, в който да участват 100 процента частни компании.
<p><strong>Законът беше остро критикуван заради непрозрачния начин</strong>, по който бе приет, както и поради изкуственото разделение на преноса от излъчването, което противоречи на Закона за електронните съобщения. Текстове, които налагаха това ограничение, бяха отменени от Конституционния съд.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br /><strong>МТИТС предлага цифровото разпространение на програмите на БНТ и на БНР да бъде регламентирано в законите за електронните съобщения и за радиото и телевизията</strong>. Ще отпадне ограничението едно частно предприятие да реализира преноса и излъчването на програмите.&nbsp; <br />Собственикът на обществената мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване ще бъде задължен да разпространява сигнал в цялата страна . Така ще бъдат защитени правата и интересите на тези 30 % от българите, които гледат само ефирна телевизия поради липсата на търговски интерес да бъдат изграждани мрежи в малките и отдалечени населени места. <strong>До края на 2012 година ще трябва да бъде покрито 95 % от населението на страната с цифров сигнал.</strong></p> <p><strong>Въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване е обвързано с използване на приставки за приемане на цифрова телевизия</strong>. Предишното правителство не е предприело стъпки за решаване на въпроса с подпомагане на гражданите в неравностойно положение, които ще нуждаят от устройства, за да гледат цифрова телевизия на по-старите аналогови приемници. Министър Александър Цветков изпрати днес писмо до министъра на културата Вежди Рашидов за създаване на работна група за спешно предлагане на мерки.&nbsp; Според МТИТС, един от най-работещите варианти е мултиплекс предприятията да субсидират устройствата за социално слабите, а държавата да намери механизъм да компенсира фирмите, например с намаляване на таксите за ползване на радиочестотен спектър за определен период.&nbsp;&nbsp;</p> <p><em>(по агенция Фокус)</em></p> <p>&nbsp;</p>

Коментари

Напиши коментар

Откажи