"Маркс беше и е бил буржоа във всичко. Социалният му произход: той е син на еврейски адвокат, покръстил се и приел протестанството, за да може да упражнява професията си. Образованието му: записва се да учи право, за да стане адвокат, но също и философия, за да стане университетски преподавател. Професията му: пише във вестници. Бракът му: жени се за баронеса Жени фон Вестфален, жена от пруската аристокрация, с което се гордее достатъчно, за да го посочи на визитните си картички. Семейството му: има седем деца. Интимният му живот: забременил слугинята, която живее под неговия покрив, той кара Енгелс да признае детето, а в неделя цялото това малко общество, включително слугинята, излиза на разходка по бреговете на Темза. Отношението му към труда: много бързо заживява от парите, които му дава неговият приятел в гуляйството и бохемския живот, Фридрих Енгелс, наследил манифактура в Англия, където двамата съучастници много внимават да не прилагат своето учение! Класовото му презрение: напада Прудон, защото не е учил и е работник, мрази селяните, защото вътрешно били контрареволюционери, презира най-експлоатираната част от пролетариата, защото не се е осъзнала, преследва със своята омраза и отмъстителност цялата левица, която не е негова и над която взема властта, без да се спира пред най-неморалните средства - вярно е, че разграничавайки буржоазния морал и революционния морал, той може да успее да оправдае едно неморално според буржоазията действие - лъжата, поставянето на бюлетините в урните преди началото на изборите, клеветата, омразата, презрението, незачитането на противника… - които се оказват изключително морални от революционна гледна точка".
Маркс и Енгелс пият чай

 

„Карл Маркс и Фридрих Енгелс стават приятели“ Художник: Ханс Мознай (1953 г.)

 

Маркс е философът, който разбра всичко за тези идоли с главна буква, каквито са Народът, Пролетариатът, Капитализмът, Историята, Революцията. Той е тоталният интелектуалец, абсолютният мислител, месията на материалистическото и диалектическо второ пришествие. Той се издига над света с визионерския си гений; погледът му се губи в хоризонта на Историята; той протяга ръка, за да покаже пътя, който трябва да се следва; показалецът му сочи точката, която трябва да се достигне, това е безкласовото общество, раят на Земята.

 

Малък буржоазен салон. Може и да не сме съгласни с тази легенда, която въпреки това хипнотизира много мъже и жени, от най-обикновени хора до най-видни интелектуалци - и която все още хипнотизира…-, и да предпочетем по-скромното и философски по-правдиво платно на Ханс Мознай. 

 

Тази картина не принадлежи нито като жанр, нито като стил, нито като вкус към социалистическия реализъм, а точно обратното: това е непретенциозна творба с лош рисунък и безизразна живопис, дело на художник, който не се стреми да скрие реалността, да продаде илюзии, да създаде легенда, а възпроизвежда малко несръчно, без талант в щриха, нито в цвета, сцена от всекидневния живот на Маркс и Енгелс. Като цяло, това е вид наивна, но вярна в това, което изразява, живопис. 

 

В нея се озоваваме в малък буржоазен хол, с неговата библиотека с рафтове с неопределени книги, рамката, закачена на стената, съдържа неясно наплескана творба, двата бружоазни фотьойла, тапицирани с, както изглежда, синьо кадифе, и масата, покрита с бяла покривка. На нея са струпани книги, но също и най-вече син чайник и две чаши за чай. Маркс чете един лист, докато разбърква с лъжичката в чашата си, където вероятно тъкмо е сложил захар - захарницата не се вижда. Енгелс държи книга в дясната си ръка и гледа извън този малък салон. Двамата мъже са облечени елегантно, със сако, елек, вратовръзка. При Енгелс спуснатият над обувката панталон придава по-изтънчен вид на крака. Почти като модна илюстрация, която английският денди Брумел не би развалил. Това обаче са двама мислители, чиито политически писания ще отприщят политическо насилие по целия свят, което ще превърне Терора от 1793 г. в кратко историческо съчинение…

 

Морал. Неморал. Маркс беше и е бил буржоа във всичко. Социалният му произход: той е син на еврейски адвокат, покръстил се и приел протестанството, за да може да упражнява професията си. Образованието му: записва се да учи право, за да стане адвокат, но също и философия, за да стане университетски преподавател. Професията му: пише във вестници. Бракът му: жени се за баронеса Жени фон Вестфален, жена от пруската аристокрация, с което се гордее достатъчно, за да го посочи на визитните си картички. Семейството му: има седем деца. Интимният му живот: забременил слугинята, която живее под неговия покрив, той кара Енгелс да признае детето (1), а в неделя цялото това малко общество, включително слугинята, излиза на разходка по бреговете на Темза. Отношението му към труда: много бързо заживява от парите, които му дава неговият приятел в гуляйството и бохемския живот, Фридрих Енгелс, наследил манифактура в Англия, където двамата съучастници много внимават да не прилагат своето учение! Класовото му презрение: напада Прудон, защото не е учил и е работник, мрази селяните, защото вътрешно били контрареволюционери, презира най-експлоатираната част от пролетариата, защото не се е осъзнала, преследва със своята омраза и отмъстителност цялата левица, която не е негова и над която взема властта, без да се спира пред най-неморалните средства - вярно е, че разграничавайки буржоазния морал и революционния морал, той може да успее да оправдае едно неморално според буржоазията действие - лъжата, поставянето на бюлетините в урните преди началото на изборите, клеветата, омразата, презрението, незачитането на противника… - които се оказват изключително морални от революционна гледна точка. 

 

В “Техния морал и нашия” (1938 г.) Леон Троцки теоретизира превъзходството на неморалния морал, стига да служи на революцията, и неморалността на моралния морал, когато става въпрос за буржоазния морал: за един революционер лявото престъпление е по-добро от дясната истина. С подобен циничен багаж, цялата пролята кръв, всички депортации, мъчения, диктатура, всяко затваряне, всяко преследване влизат в рамката на новия марксистки морал. Разбираме как Прудон, който искал да свърже морала с революцията, е могъл на каже на Маркс, че е “тенията на социализма” (“Дневници”, 24 септември 1847 г.).

 

Какво е марксизмът?

 

Животът на Маркс обикновено се разделя на два периода. Първият се нарича “младият Маркс”; той е хуманист и хегелианец. Тогава Маркс се стреми към комунистическо общество, в което няма да има нито разделение на труда, нито отчуждение, нито пари, нито собственост, нито наемен труд, нито експлоатация, нито капитализъм, нито социални класи. Това ново общество щяло да създаде новия Човек (израз, който откриваме още при св. Павел в неговото Послание към ефесяните, 4:24), който ще се реализира в, чрез и за труда, който вече няма да бъде наемен и отчужден. Това ново създание ще може в един и същ ден да начертае плановете на дома си и да го построи, да чете всякакъв тип произведения и да пише поеми, да формира своята интелигентност с философски текстове и да приложи на практика това, което е научил от философите. Това би бил човек, избавил се от всяко отчуждение, помирил се със самия себе си, завършен и съвършен: “цялостният човек, истинският човек”, по израза на Алтюсер. Това е Маркс на “Ръкописите от 1844 г.”. 

 

Вторият период е наречен “научен” от самите марксисти: това е периодът на “Капиталът”, голям и незавършен труд, в който се анализират основните икономически понятия на капитализма - първоначалното натрупване, форма и знак за стойност, закон за тенденцията на упадък на печалбата, фетишизация на стоката, използваема и обменна стойност, натрупване на капитал, ротация на капитала, производство на добавена стойност, работно време, продажба на работна сила, производителен и непроизводителен труд и т.н.

 

Преформулирано християнство. 

 

Може да не сме съгласни с това изкуствено разделение и дори с последователността в мисълта на Маркс под знака на хегелианството. Защото Маркс, разбира се, е бил част от левите млади хегелианци преди да направи критика на Хегел, но без никога да се раздели истински с хегелианството, което е християнство, преформулирано с понятията на немския идеализъм. 

 

Маркс наистина вярва в съществуването на провидение в Историята. Той преработва формите на християнското второ пришествие, което известява края на времето със завръщането на Христос и настъпването на свят, умиротворен от Истината. Разбира се, при Маркс не би могло да става дума за пришествието на християнския Бог, защото той е пълен атеист, а на тази невидима, но всемогъща диалектическа сила, вписана в самото сърце на историческия материализъм. 

 

Да уточним.

 

Маркс анализира механично породената от капитализма пауперизация. Този начин на производство на богатства, основаващ се изключително на частната собственост върху средствата за производство, свързан с конфискацията на принадената стойност от капиталистите, непрекъснато предизвиква увеличаване на броя на бедните и на бедността на бедните, едновременно с разредяването на богатите, съчетано с увеличаване на тяхното богатство. Тази диалектика неизбежно води до революция, твърди Маркс. 

 

Той сгреши обаче, защото капитализмът е пластичен, като Хидрата от Лерн, той се променя, трансформира, преобразява, но никога не умира. Пауперизацията не е породена механично, според предполагаемите закони на диалектическия материализъм, световната революция, а от новите хитрини на капитализма: фашизмът, национал-социализмът, след това, парадоксално, тъй като се осъществява в името на Маркс, съветският държавен капитализъм; след войната той облече дрехите на консуматорското общество, на консуматорството, на маоисткия фашизъм, на дематериализирания капитализъм, после, друг парадокс, тези на съвременния екологичен преход, толкова много примери, че пауперизацията не води диалектически до революция, а до метаморфози на капитала.

 

Неизбежното насилие. 

 

При Маркс има теория за насилието, което ражда Историята - това, според загадъчния механизъм на марксисткото второ пришествие, е друга точка на несъгласие с Прудон и още една точка на несъгласие с християнската есхатология за кръвта, пролята за постигането на изкупление. Политическият проект на диалектическия исторически материализъм бил достатъчен, защото според неговите правила реалното би трябвало да се случи единствено по законите, посочени от Маркс. Но това не е така.

 

Маркс иска да насили съдбата на диалектиката, нечовешка сила, като добави към тази логическа необходимост политическа воля, произтичаща от човешката сила - което противоречи на т.нар. диалектически закон. Защото, ако нещо трябва неизбежно да се случи, следвайки диалектическия материализъм, как може човешката воля, следователно свободата, да бъде двигател на необходимостта? Тук диалектическият материализъм се срива пред постулата за политическия волунтаризъм.

 

Насилието е неизбежно, казва Маркс. Революцията ще се подчини не само на закона на диалектическия материализъм, както ябълката се подчинява на закона за падането на телата, но и на закона на хората, които ще извършат експроприациите, необходими за преминаването от частната собственост над средствата за производство към тяхното колективно присвояване. Маркс знае, че собствениците няма да се оставят да бъдат ограбени без да реагират, той признава, че насилието ще бъде неизбежно и необходимо. По логиката на марксисткия “морал” пролятата кръв не създава никакъв проблем, тъй като става въпрос за “добра” кауза!

 

Така както е теоретизирал намесата на Провидението в Историята, Хегел е теоретизирал и диалектиката, обяснявайки, че това е начин на разгръщане и развитие на Духа, Понятието, Разума, Идеята за Бог в Историята. В сърцевината на диалектиката се крие момент на негативност, който позволява да се премине от едно състояние в друго, надхвърляйки го, като същевременно се запазва предишното, това е определението на хегелианския Aufhebung (отменяне): надхвърлям, като същевременно запазвам… Тази негативност цели нова позитивност.

 

Насилието олицетворява негативния момент на революцията, в очакване на нейния положителен момент. Това е необходим момент в неизбежно движение: поради масовото обедняване (пауперизация), трябва да се случи второ пришествие, капитализмът поражда противоречия, които се стремят към разрешаване, разрешаването се нарича революция - и тя се оказва необходима.

 

Но, така както капитализмът не доведе до революция, а до своите метаморфози, така и марксистката негативност с нейното насилие, което ражда Историята, не породи нищо друго, освен милиони мъртви на планета, без проектът за безкласово общество да бъде осъществен или дори напреднал поне малко. Лагери, огради от бодлива тел, наблюдателни кули, ГУЛАГ - да; безкласово общество - не. Може би никога съществуващите класи не са били до такава степен разделени, както в това марксистко общество с номенклатура на върха и депортирани незначителни хора в основата му.

 

Изгнание

 

Това, което показва картината на Мознай, обобщава ясно философията на Маркс. Като не смятаме това, че пие чай в Париж, а ние знаем, че е била по-скоро бира в игралните домове и то в големи количества, тази чаша чай най-вероятно съответства на периода на английското изгнание в Лондон, тоест периода от 24 август 1849 г., датата, на която той се установява в Лондон, до смъртта му, 14 март 1883 година. Тази чаша чай е емблематична за аристокрацията и буржоазията, голяма, средна или малко, но никога за пролетариата… Човек би си помислил малко лукаво, че погледът на Енгелс е вперен в стая до кабинета му, в която може би се намира биологичният син на Маркс с неговата слугиня: докато авторът на “Капиталът” работи, Енгелс се грижи за официалното и неофициалното му семейство - той гледа в него… Този период, в който двамата мъже са млади и Маркс все още не носи прошарената брада, с която е увековечен от фотографите, а черна като катран коса, без нито един бял косъм, свидетелства, че сцената датира от 50-те г. на ХIХ в., с други думи в първите години на биологичния му син. Тогава Маркс публикува редица статии в “Ню Йорк Трибюн” - десетина през 1852 г., шестдесетина през 1853 г., шестдесетина през 1854 г., десетина в същия вестник и стотина в “Ной Одер Цайтунг”, двайсетина в “Ню Йорк Трибюн” през 1856 г., петдесетина в същия вестник през 1857 г., шестдесетина през 1858 г., четиридесет през 1859 година. 

 

Чисти идеи.

 

Със сигурност можем да предположим, че листовете, които държи в ръката си, са на статия, която чете на Енгелс преди да я изпрати за набиране. Декорът е съставен от книги. Някои са струпани на масата, други са подредени в библиотеката. Материята на мисълта на Маркс наистина е идеална, или по-скоро идейна - с други думи: чиста идея. В този смисъл, марксизмът е идеализъм, ако ли не идеелизъм - позволете ми този неологизъм. Този шкаф с книги, чиито заглавия не се виждат, е алегория за произведенията на Хегел, върху които Маркс прави постоянни вариации. 

 

Маркс, който се наричаше идеалист, е мислел и живеел, следвайки чистите идеи. Той изповядваше революцията, но дори не я направи там, където можеше конкретно, без да чака указите на диалектическия материализъм: а именно в предачната фабрика на своя приятел Енгелс в Манчестър. Той говореше за Труда, Пролетариата, Работническата класа, но сякаш са идеи, подчинени на властта на самите идеи и на диалектическите механизми. Един пролетарий обаче не е концепт, революцията също. 

 

Въпреки че положи усилия да покаже, че е бил хегелианец, но вече не е, Маркс остава до края на живота си последовател на автора на “Феноменология на духа”. Той очакваше възшествието на Абсолютния дух. В Йена Хегел го бе видял на кон, това беше Наполеон; Маркс го виждаше на хоризонта под формата на тържествуващия пролетариат. 

 

(1) Този син на Маркс и Хелън Демут е роден на 23 юни 1851 г. в Лондон, умира на 28 януари 1929 г. като “пенсиониран механик” (Bibliothèque de la Pléiade, vol. I, p. LXXXIX). 

 

 

 

Откъсът е от книгата на Мишел Онфре "Крокодилът на Аристотел: История на философията чрез живописта" (Le Crocodile d'Aristote: Une histoire de la philosophie par la peinture), 2019 г. Откъсът е публикуван в "Поан".

 

Превод от френски: Галя Дачкова

 

 

Още от категорията

125 коментар/a

пмм на 11.01.2020 в 10:29
Доста добър текст за фетиша маркс. Достатъчно е да припомним случката в хамбургската църква където др.маркс влиза пиян яздейки магаре с негов приятел за да демонстират пред широката общественост че няма бог но дори и само като философ не е бил достатъчно добре образован
две грешки (експертно мнение) на 11.01.2020 в 10:29
Първата може да не я поправяте, защото терминът е дискусионен: "хегелианския Aufhebung (отменяне)" би следвало да се проведе, както го прави професионалният преводач на Хегел от немски Генчо Дончев - като СНЕМАНЕ. Отменяне-то показа само негативен момент на диалектическото ставане (Werden) на понятието, докато "снемане" е нещо като третата ипостас на Светата троица и в Хегеловото редуване означава синтеза на тезата и антитезата, т.е. съдържа и положителен момент на приемственост. Втората обаче я поправете, ако е възможно: “Феноменология на дуфа" на Хегел е с техническа грешка на ф-то - вярното е "Феноменология на духа" - за мен най-загадъчното и най-трудното произведение на великия философ.
пмм на 11.01.2020 в 10:29 на 11.01.2020 в 10:31
Спести си изявите по тая тема, физкултурнико, защото чувствам как ще я опи*аеш, още от сега си почнал...
пвм на 11.01.2020 в 10:36
Точно така в старите преводи е снемане и може би е достатъчно добро като превод , а колкото до "великостта" на хегел - неговото и на много други тип безоснователно мислене е най ярък образец за естествената склонност на разума да се отклонява към чистата метафизика или казано на пазарски език към небивалици
пвм на 11.01.2020 в 10:36 на 11.01.2020 в 10:38
Хайде да обясниш термина "безоснователно мислене", включително и как си представяш физика без метафизика (от един момент на анализа нататък). Аз ги знам нещата за себе си, но искам да се позабавлявам с глупостите които ще изръсиш...
Спести си изявите на 11.01.2020 в 10:40
Партийния секретар ли да питаме другарю чекист
Хайде да обясниш на 11.01.2020 в 10:41
Образовай си сам другарю "аз знам за себе си" не значи че нещо знаеш
Helleborus на 11.01.2020 в 10:45
Абсолютно заблуден, собствеността в материалния свят е еквивалент на свободната воля в духовния свят, това, че ти имаш нещо свое, (макар и малко, но изцяло твое) с което можеш да се разпореждаш по волята си и да определяш живота си сам, те прави поне малко защитен от тълпите и диктаторите, от робството. Затворниците в затвора нямат нито едното, нито другото, нито свободна воля, нито собственост, те предават всичко, което притежават и след това живеят според правилника на затвора, т.е. винаги има някакво външно управление (диктатура), която да решава какво се случва с хората, които нямат собственост и свободна воля. Тази диктатура трябва да ги потиска и държи в плен, защото когато хората са оставени свободни, те ИСКАТ да имат и собственост и свободна воля, т.е. да се освободят. Така че никаква революция не може да даде справедливост, тя може да даде само диктатура и репресия. Колкото до „новия човек“, човешка сила не може да създаде нов човек, човешките напъни за създаване на нов човек са обикновено осакатяване и омаломощаване на стария човек до неузнаваемост. Така, както джендърите правят нов човек, лишен от срам, здравомислие, пълен с пороци и безотговорен към семейство, народ и поколения, накрая лишен и от някои от органите, с които се е родил. Новият човек изисква и нов дух (но не демоничен), никой човек не може да раздава нов дух, освен Човешкия Син. Само че на колцина този Дух е по мярката, след като те не искат да са нов човек (без егоизъм и пълен с любов), а искат да бъдат само кърлежа, живеещ в един прекрасен свят, създаден от други. Кърлежът, който само консумира блага, без да е вътрешно променен. Наивитетът на хората, че може да им бъде позволено да живеят като пиявици и да смучат отнякъде благини, ражда всички тези безбожни и нечовешки доктрини. Но те няма да създадат добър свят, без вътрешна промяна и понеже няма да направят промяната, няма да създадат и „рая на земята“. За съжаление те ще продължават да бъдат лъгани и ще позволяват да бъдат обсебвани от болшевишки марксистки сили, които настояват, че трябва да позволиш някой друг да управлява живота ти, децата ти, семейството ти, заради един уж по-добър свят. Пътят е само този, ти можеш да направиш този свят, доколкото имаш власт, свободна воля, възможности (собственост) и управляваш добре всичко в него – децата си, дома си, времето си, бизнеса си, общността си, т.е. спасението като лична кауза. Никой друг няма да направи това отвън, никакъв ред.
c глупостите които ще изръсиш.. на 11.01.2020 в 10:48
И глупака може да предполага...
грейки на 11.01.2020 в 10:48
Цялостна кратка оценка: анализът е слаб, но иначе по френски ефектен, най-вече защото е закачил нещо от иронията на съвременния постмодернизъм във философията, без, разбира се, авторът да е постмодернист (ако би бил такъв, едва ли би си позволил такава клюкарска критика). Нямам време днес да се включвам в темата, но принципно бих могъл по същия начин да поиронизирам в постовете си ерзац философските интерпретации на марксизма от автора на материалчето. И преди да пишете в полза на емоционалните си пристрастия и марксисти, и немарксисти: в Маркс има две личности - едната е оная, която създава една от най-оригиналните философии (като метод) в историята - а такова нещо като дълбочина на проникновението не може да бъде схванато от неспециалиста; и другата личност, завършваща демоничността на този уникален образ - тази, която е написала заедно с Енгелс за конюнктурни цели и привличане на грантово финансиране от тогавашните международни Сороси-финансисти на такива квазифилософски и естествено популярни брошурки като "Комунистически манифест", "Светото семейство", "Немска идеология" и др. Този вторият Маркс прави необходим компромис, и то не толкова заради простолюдната работническа класа, колкото заради приятеля си Енгелс, който иначе е умен и красив младеж, но до края на живота си е обречен да си остане само един амбициозен дилетант във философията.
И глупака може да предполага... на 11.01.2020 в 10:54
Да пред-полагаш без мяра, философски погледнато, е в същността на самата глупост. Въпросът е, че цялата ти нагласа да се включваш под статията крещи и издава именно такава глупост и даже простащина при тебе, клоуна.
хнг на 11.01.2020 в 10:54
Хегел и маркс са двете страни на една и съща монета - насилие над реалността , пожелателно мислене, така както християнството е неоплатонизъм за масите, мястото им в мисленето трябва да заеме абсолютния дух или пролетарската революция но по същество това е типологично едно и също мислене без отношение към действителността
"Маркс, на 11.01.2020 в 11:01
който се наричаше идеалист"... очевидно има грешка при превода, защото всички, които сме учили марксизма знаем, че Маркс е материалист. И той е философ, който пригажда диалектиката на Хегел към материализма. Тук пише в статията, че Хегел е очаквал Абсолютния Дух, когото видял превъплатен в Наполеон. А Маркс очаквал Абсолютния дух превъплатен в революцията на пролетариата, на "тържествуващия пролетариат". А тоя въплатен дух всъщност е Святия Дух, който сега е във всеки човек. Маркс отрича религията като "опиум за народа", а се оказа, че този дух всъщност е Духът от религията или Святия Дух, който сега е във всички хора. За мен Маркс е като Бог, който в много отношения дава правилни идеи, но винаги половинчати, защото философията му е монотеистична - материализъм. А има философия с два полюса, поле между полюсите и нов зародиш. Двата полюса са материя и живот, поле е природата, а нов зародиш - ново развитие на материята и живота. Като живота съществува в материята, където е природата.
Никой друг няма да направи това отвън, никакъв ред на 11.01.2020 в 11:04
Няма нищо "вътре", което преди това да не е било отвън. И няма как, за да утвърдиш макар и рискова "идентичност на вътрешното", т.е. да издействаш метафизика, да не приложиш насилие, досущ както е казано в Писанието, че "Царството Божие се благоветства и насила ни вкарват в него". Насилие, при това несподелимо, вечно неразбрано и безкрайно трудно формулируемо е едно решение чрез Духа - никога повече "да не изпускаш себе си от окото на душата". И така, в идиотска несигурност, постепенно и най-вече рисково да издействаш революцията "отвътре", а не "отвън". За Духа, т.е. за съществото на виртуализацията, всичко бива насилствено иманентизирано още в момента на появата си. Има случаи, доста чести и доста извънредни, в които Духът не те оставя да съзерцаваш собствеността си, дома си, жена си, децата си, включително и - както казва Маркс - да се самосъзерцаваш като откъснат от обобществяването "абстрактен буржоазен индивид в гражданското общество".
при тебе, клоуна. на 11.01.2020 в 11:05
Ти другарю отккъде ги знаеш тия думи да не си избягал от цирка? Като махнем от маркс бомбастичните профетизации от него ще остане само един хегел по долни гащи, даже не е шарлататин просто слаб философ
хнг на 11.01.2020 в 10:54 на 11.01.2020 в 11:11
`Насилие над реалността` много силно мирише на изнасилване на самия тебе чрез без-крайно предоверяване в нечия "емпирична безкрайност". И никога няма да ти мине през простия ум, че самата `реалност` (как би трябвало да изглежда една компромисна за всички реалност, впрочем?) за нечие просветено око е насилие. Говори само по теми, по които няма да те бият заради битпазарските глупости, които ръсиш по толкова сериозна тема, в противен случай почваш да приличаш на американците, дето си тикат гагата навсякъде - например военщина, изящна култура, философия, т.е. даже и там, където ги правят за резил.
Общ идеен източник на 11.01.2020 в 11:54
Винаги са ме смущавали непоисканите услуги спрямо Пролетариата натрапвани от Маркс,марксистите и всичките социалдемократи от края на 19-ти век. Има нещо много лицемерно и нахално,да бръщолевиш за Революция ,а да живееш и до най-малките подробности като самодоволен буржоа. При това Маркс е особено ревнив и злобен към всеки ляво мислещ позволяващ си да е вън от неговата схема.Маркс най-силно ненавижда руските социалдемократи и анархисти. Първият Интернационал се разпада точно заради истеричните фръцкания на Маркс за говорител на Истината от първа инстанция. Най-смущаващото при Маркс е последователната му ненавист кам народите борещи се за национално самоопределение. Маркс дели народите на революционни и контрареволюционни. Революционни народи са немците,французите,англичаните и американците,защото точно тия щели да направят Революцията. Борбите на чехи,словаци,словенци,хървати,сърби,мексиканци за национално самоопределение пречели на Революциятя и затова тия народи били реакционни. Чехите според Маркс при следващата световна война щели да бъдат асимилирани от немците.Руснаците също са реакционен народ и въобще всички славяни са реакционни. Отделно в Комунистическия манифест изрично пиша,че Пролетариатът няма Родина. От това е видно,че Маркс може да се счита както като идеен източник на расизма,така и като идеен източник на глобализма. Нацистите неслучайно са се подигравали на немските комунисти,че в лицето на Маркс имат общ идеен източник.
Коба на 11.01.2020 в 12:54
Писанието на Онофрето е пълен тюрлюгювеч, което си е баш характерно за французите. Не напразно петелът им е символът, важното е да те забележат, а пък ако трябва и по три пъти на ден да си ближеш задника, та да си най-по-по-най. Пълна липса на дълбочина на мисленето...
задунайска уфсъ с евразийски манталитет на 11.01.2020 в 12:57
погромите на евреите в Русия, потушаването на революцията през 1848 г в Австро-Унгария с военна помощ от Русия и с помощ от сърби и хървати правят Маркс заклет русофоб и славянофоб; "Европа има само една алтернатива-или да се подчини на варварското иго на славяните, или окончателно да разруши центъра на тази враждебна сила-Русия" и още: "Балканите, тази чудесна територия, има нещастието да бъде населена с конгломерат от различни раси и националности, за които е трудно да се каже кои от тях са най-способни на прогрес и цивилизация"
самата `реалност` (как би трябвало да изглежда една компромисна за всички реалност, впрочем?) за нечие просветено око е насилие. на 11.01.2020 в 13:19
Абе ти от раб фака ли си избягал бе не си само циркаджия. Ти ли си просветено око, недоубит призрак от парижката комуна. Като ви се каже чаркс е посредствен и недостатъчно образован социалистите подскачате що така?
нввф на 11.01.2020 в 13:28
Тоя сайт минава за червен, хубаво е че има и критични материали иначе партайгеносите им се спичат мозъците съвсем.
защото всички, които сме учили марксизма знаем, че Маркс е материалист на 11.01.2020 в 14:06
Вие сте учили марксизма от учебниците по диамат и истмат на другарите-следовници, а не чрез четене трудовете на Маркс. За специалиста казаното за Маркс-идеалиста не е невярно; общо-взето асоциациите, идещи от докторската дисертация на Маркс за сравнението между материализмите на Демокрит и Епикур навежда такива философски дилетанти като Ленин и представители на ленинианата да си вярват, че Маркс е материалист в същия античен или класически смисъл, както атомистите Левкип, Демокрит, Епикур и Лукреций, или като по-новите Хобс, Лок или Спиноза. Но това не е така; тук аналогията е по-скоро с Аристотел и неговия хилеморфизъм, доколкото е твърде прибързано да наричаме Аристотел материалист, задето приема материята (хиле) за универсално подлежащо, при условие че материята е нищо без онтологизиращ динамис откъм форма (морфе), а последната е идеална, неразрушима, чиста потенция и едновременно с това чист акт за всяко възможно материално форматиране. Но, разбира се, Маркс не е и аристотелианец, аналогията иде да подскаже само това: един материализъм, който не е репрезентационизъм, и същевременно приема диалектическия метод, всякога работи и като идеализъм не не-отчуждението/разпредметяването и дейностно-практическото преобразяване на обстоятелствата от субекта на обобществяването. Тоест, в диалектиката на материално и идеално е недопустима свръхрепрезентацията на класическия материалистически монизъм - тук методът не е субстантивизъм, а критицизъм във вида му "критика на критиката" - чист материализъм или чист идеализъм би изглеждал повече като пасивна съзерцателност и безплодно аналитично кръжене; а методът на диалектиката не е такъв - той непрекъснато практически синтетично революционизира идеалните схеми и категории, както и теоретизира (т.е. разпредметяващо стопира) инерциите на всякакво материално опредметяване като форма на отчуждение и редукционизъм на субекта до представителствата му от рода на материалния субстрат.
диамат не се учи , а се вярва на 11.01.2020 в 14:46
Като те чета драги трактовката ти е точно като диамат/истмат папагал,критика на критиката е амбициозно и идеалистично начинание, но от какви основания - няма матеиализъм в него, материализма в маркс е празно понятие , абстракция,"революционно" е само една празна дума, синтезира да, защото познанието е синтеза или пак се връщаме там че др.буржоа карл маркс не може да среже пъпната връв с идеализма в оная му форма на тип мислене демонстрирано в най висша форма от хегел и справедливо критикувано но киркегор и ницше. Сбърканящината и на двамата изявени метафизици хегел и маркс е именно в безоснователното говорене от последна истанция , голото ние знаем най добре , за което още шелинг се опълчва на тая познавателна претенция на знание от последна истанция при хегелианството от което остава болен и доживотно неизлекуван маркс - един вид джендъризма на онова време.
д г на 11.01.2020 в 14:50
Несериозен текст, не си струва да бъде коментиран, камо ли да бъде публикуван. Ако авторът е уважаван, явно е имал важни външни причини да пише подобни нелепости. Само че "написаното остава" и вечно ще хвърля сянка върху способността на автора да мисли непредубедено. Само че и най-доверчивият читател би се запитал "Защо Маркс не се е кротнал като всеки буржуа и след дипломирането си не е станал университетски професор за да пълни главите на студентите си с философски спекулации, а вместо това е станал редактор на забранени впоследствие вестници, за което бил е изгонен от Германия във Франция, а впоследствие и в Англия?" Защо е хвърлил толкова труд по писане на трудове по наболели за цяла Европа проблеми, а също и за Америка когато е бил кореспондент за Европа на New York Times по време на Гражданската война в САЩ? Защо? Нали всеки буржуа цени спокойствието и сладкия си живот, доколкото може да си го позволи разбира се, и само от немай къде размърдва мозъка си? Защо не е писал подобни и явно добре заплатени статийки за да ухули отдавна замлъкналите мислители на епохата си? Защо? Труден въпрос, най-трудният от всички въпроси, с него се заемат само работниците, не буржуата.
ввмчт на 11.01.2020 в 15:16
Така така, стигаме дотам къде е заровена котката. Значи маркс тръгва от един реален проблем на капитализма , за да предложи насилствена смяна на капитализма с неясно какво , при обожествяване на пролетариата като двигател на историята. Няма бог, има пролетариат. Резултатите обаче са съмнителни и жертвите на пролетариата са в невиждан размер - първата и особено пролетарска е втората световна война. Тя трябва и най точно така да се нарича - пролетарската война, от една страна работническата социалистическа партия на германия срещу съветската социалистическа партия. Това е прекия краен резултат почнал с просвещението и прокламирането на бог за мъртъв, заменен с пролетариата като демиург на историята. Кой ще е следващия бог това е въпроса, защото човешката природа не се променя едни и същи залитания се редуват. Комунизъм е имало още в древна гърмия, справка аристотел. Изчезнал е безславно , никой не искал да се грижи за общите деца родени от общите жени.
Helleborus на 11.01.2020 в 15:17
11.01.2020 в 11:04 Не е мястото да теоретизираме прекомерно, но обръщаш посоката, нетленното и нетварното може да се материализира, т.е. да се въплъти, но няма как първо да е тварното(временното) и то да произвежда нетварното (вечното). Твоето твърдение, че вътрешното е следствие на външното, перефраза на марксисткото „битието определя съзнанието“, противоречи и на реалностите и на християнското учение, че първо е духовното, душевното и накрая телесното, което зависи от първите две. Ако трябва да дам пример, има твърде много хора с лошо битие, които са претърпели нещастия и страдания и които са направили различен избор за живота си. Едните са станали зли, оправдавайки се с битието си, а други са станали като Левски и Ботев, променили са битието, своето и на света, със силата на своя дух (която сила идва отгоре, а не от битието). Това, което ми цитираш за насилието касае само личния ти избор да пренебрегнеш плътта си, заради духа, защото те са в противоречие. Например плътта ти иска да блудстваш, духът ти иска да си верен на съпругата си, ти подчиняваш плътта си, заради Царството. Това няма нищо общо с каквото и да било право да отнемаш чуждата свободна воля и да насилваш хора. Но ти доказваш за пореден път това, което сме видели и от опит, че насилието е присъщо на комунистите, неразделна част е от философията им и те са опасни за обществото, защото без насилие идеите им не могат да се реализират. За да бъде отнета свободната воля на част от хората, трябва друга част да ги владее, но Бог никой не е упълномощавал да владее над друго човешко същество. Единствено вътре в семейството, което е скрепено от любов и животът им е обвързан, членовете му имат известни права да се контролират. Но това не може да стане в друга форма, политическа, т.е. хора, които не споделят един дом и равни последствия, да вземат решения един за друг.
Проскубан и прочистен на 11.01.2020 в 16:00
Марксизмът изучаван в учебните заведения на социалистическия блок беше проскубан и почистен от всички нелицеприятни постановки на Маркс и Енгелс. Към нациналосвободителните движения Маркс и Енгелс имат изключително лицемерно отношение и двоен аршин. Безсрамна наглост е да се твърди за варварско иго на славяните,когато по това време поляците са под игото в Прусия,Австро-Унгария и Русия,чехите,словенците,словаците и хърватите са вкупом под игото на Австро-Унгария,както и половината сърби. Тоест всички западни славяни и половината източни славяни са под игото на германските народи. Наглостта на Маркс стига до там да твърди,че на тия славяни не се полага държавност , а подлежат на германизирине. Даже упреква унгарците ,че се държали твърде меко с нахалните хървати. Много е спорно що за революция е това от 1848г. в Австро-Унгария. Надигат се всички народи в Австро-Унгария - чехи,словаци,словенци,поляци,италианци,унгарци,хървати ,сърби...сигурно изпускам някой народ. Права обачеее...получават само унгарците и то за сметка на чехи,словаци,словенци,хървати и сърби. Точно затова тези народи подкрепят австрийският император,а не новопоявилия се хищник Унгария. За славяните остава само да духат супата ноо.... според Маркс те са заплахата? За Маркс турците са пропаднал народ, а мексиканците са некадърен народ. По това време и Мексико,и САЩ са републики и по соц.теорията не би трябвало да воюват. Точно по времената на Маркс САЩ отнемат от Мексико Тексас,Невада,Пю Мексико,Калифарния,Аризона....и Маркс оценява това като прогресивно дело. Маркс си е проторасист със възгледа си,че едни народи са способни,а други народи са неспособни на прогрес и цивилизация. Интересното е,че на Маркс и Енгелс въобще не им прави впечатление колониалната империя на Великобритания,Франция,Испания. Въобще не ги впечатляват и Опиумните война с Китай по това време.
д г на 11.01.2020 в 16:50
Маркс е анализирал и то много подробно това което видял като централен проблем на съвремието си. Имало е и други проблеми, но този е избрал като централен. Ако искате да коментирате Маркс, коментирайте това което е анализирал, не искайте невъзможното, а именно да е анализирал и другите проблеми на съвремението си, както и всякакви други проблеми в света случили се след смъртта на Маркс. А относно пролетариата като прогресивна класа, Енгелс се е занимал с положението на работническата класа в Англия когато нито някой се е идентифицирал като работническа класа, нито пък е имал виждане за ролята си в историята. Да, в бъдеще тази роля се оказа неправолинейна, получиха се многи зигзаги в различните страни и култури, както и защото капитала взе ответни мерки и работещите бяха насочени към консумеризъм вместо към образоване. Това е нормално, в историята има многи примери за това защото бъдещето не може да виси във въздуха, то винаги стъпва на нещо реално, а то се осигурява от съществуващата нация, култура и господстваща класа. Вижте историята на буржуазията например през феодализма.
Твърде повърхностен анализ на 11.01.2020 в 16:50
Вместо мазната картина (може и да не е с маслени бои), афтаро можеше да анализира ей тая карикатура - http://www.reformation.org/wall-st-cartoon.html. Тогава можеше да му светне мотивацията на "старата ленинска гвардия", Кронщадското въстание, военния комунизъм, началството на ГУЛаг до 1938 г. и думите на Сталин "Трябва ни теория! Без теория сме загубени!"
тнв на 11.01.2020 в 17:02
Ми повърхностен е, все пак автора е французин, но не е неверен.
По времето на соца имаше един виц: на 11.01.2020 в 17:18
Маркс се обърнал към Свети Петър да го пусне за малко на Земята да каже две думи на пролетарията. Пуснал го онзи точно по време на едно заводско партийно събрание. Качил се Маркс на трибуната и казал: `Другари, извинявайте!`
гладио и кондор на 11.01.2020 в 17:19
Живков и живковистите сменяват социализмът с капитализъм, с оправданието за недоносен социализъм. Демек Маркс казал, че социализмът се ражда от развит капитализъм. Нищо подобно не е казал Маркс. Имал е предвид, че колкото повече капитализъм, толкова по-зле, повече експлоатация и кризи, следователно повече революционно положение. Маркс е обичал капитализмът, но не е искал да е частен. Ако се въведе дори в джунглите на Амазония държавният капитализъм, би се радвал Маркс. Капиталист е стара дума за инвеститор. По време на Маркс, държавите са давали концесия на капиталист. Макар Османската империя да търси капиталисти да инвестират в железниците, тя държавата са всъщност основен инвеститор и поръчител, и собственик в управляваното от Добри Желязков. Та Маркс е искал държавата да инвестира, а печалбата да не се спестява. Частният капиталист не би инвестирал във всичко, и се влияе от конюнктурата. Взетата добавена стойност от частният капиталист, се спестява и се причинява финансова криза - ниско потребление и застой. ЕС чиновниците, мвф, и неолибералите, лудеят от яд, че Китай не прави приватизация, а все по силни държавни фирми, и частни подпомагани от държавата. То и япония, сингапур, малайзия, южна корея са така, било нелоялна конкуренция. А те защо 80 години бяха така. Англия в средата на 19в искат свободен пазар, за цял свят, но те дотогава имат най подкрепяната от държавата икономика, с много регулации, и робство. И когато другите се сещат да правят същото, Англия извиква дай да правим по Адам Смит, политикономика, свободен пазар. Имали са излишък на мощности в търговията и производството, а ограниченията, регулация и конкуренция им е препречила растежът и бъдещето. А колко немски фирми Германия спасява, уж да няма безработни, сме чували много през годините. На Полша и Германия, правителствената кобственост в стопанството е над 50%. Адам Смит повелява, че богаташи няма, парите не били трайни, следователно няма задържане на парична стойност, и така производството си създава пазарът. Създадени пари от производство, създават пазара за производството. ТОВА Е УТОПИЯ, хиляди пъти доказана. Адам Смит е утопия. Няма еднакви заплати по светът, малки заплати създават производство което се купува от големи заплати в други държави - които са купили евтино това производство чрез боклук - като стари автомобили и старо месо. И да няма мита и граници, и в самите държави е така, открой време. Едрият капитал прибира 20% от парсата. ПАЗАРЪТ Е БАСЕЙН НА стоки, услуги и пари, труд. Всеки може да излее своя стока, услуга, труд или пари и да вземе друго нещо – пари, стока, услуга, труд. И това е пазар. Пазара става капитализъм, когато едни изливат услуги. и стоки., но с взетите пари купуват по-малко труд. стоки,. услуги. Едрият капитал, частен, го прави. Така в басейнът парите ще са дефицит, и ще има дефлация. Но банките правят да е възможен капитализмът, като изливат парите спечелени от капиталистите, отново в басейнът, ЗА НОВИ ПЕЧАЛБИ. ПЕЧАЛБАТА Е ДЪЛГ-ЗАЕМИ Световният дълг е равен на печалбата. капитализмът е кърлеж върху пазарът - понеже големите инвеститори правят стоки и услуги но събират пари... и така намалят потреблението.. Но за да расте капиталът и пазарът, което е живот за капитализмът. Са намислили безусловен базов доход 6,66% от БВП от концесиите, и приватизация и концесия на всичко държавно. Защото държавата харчи до 30% от БВП, и трудно плаща дълг от 100% от БВП. Но частните "държавни" услуги, ще имат дълг до 100% от акциите си. Тоест дългът може да стане 100% от частната собственост, а БВП и печалбите са 10% от собствеността. Значи дългът ще може да е до 1000% от БВП. С което очакват вечен живот на капитализмът - частен. Да, и с виртуални пари, чрез знакът 666, чип в тялото.
нрлл на 11.01.2020 в 17:40
Капитализма се оказа по силен от маркс, отговаря на човешката природа и е в полза на по способните да създават блага, защото няма уравниловка , а е бич за посредствените и мързеливите. Неравенството е естествено следствие, без него можещите няма да дърпат напред. Естествено когато капитализма е напълно отвързан и без никакви регулации следват негативни ефекти, най труден е баланса и мярката.
Helleborus на 11.01.2020 в 15:17 на 11.01.2020 в 17:44
Наивнички са разсъжденията ми, и пак ми вменяваш намерения, които не съм имал, пишейки така, както съм писал. това, което си казал за комунистите като тип фундаменталисти на злото, може да бъде казано и за такива като тебе, като уж фундаменталисти на доброто. Разликата е никаква, защото сте двете страни на една и съща монета. За вас универсалното е представено изначално и без оглед на формата и конкретиката на онзи, който го представя в интерпретациите си. Това би следвало да се нарече безотговорност, вкл. и в твоите контексти - безотговорност за Живия Бог; - една тема, която сме преекспонирали. И накрая нещо като малък финал: не я обичам тая енгелсова псевдофилософска формула, че битието било определяло съзнанието, защото за специалиста няма почти никакъв синтетичен потенциал - по-скоро е като тавтология. Съзнанието е епифеноменална форма на битие в повечето популяризирани теории (изключвайки феноменологията), а и онова, което се осъзнава, в последна сметка битийства, не е като да го няма. Затова казвам, че няма нищо, което да не е било отвън, преди да го пренасочиш по вектор навътре за целите на религиозния опит... или философски казано - да го трансцендентализираш до граница на цялото, именно за да можеш иманентно да обладаеш цялото като хоризонт на наличното. Дотогава нито си някакъв Син Божий като Христа, нито имаш мъдростта на го формулираш чрез Словото по дара на Светия Дух.
Петров на 11.01.2020 в 17:47
Само не знам докога горката Галя ще бъде държана като заложница в това путлериско котило? Или подобно на прислужницата, забременена хаха, от Крал Мас, ще продължава да се подписва на ведомостта на Шаренкова докато един ден разбере, че е изгубила най-добрата част от себе си и живота си?
Капитализма се оказа по силен от маркс, отговаря на човешката природа на 11.01.2020 в 17:54
Ако всяка сутрин се налага да се изходиш, от това не следва да се прави изводът, че изходеното е по-силно от тебе. Маркс не заложи на никаква предварително/насилствено наложена концепция за човешка природа, напротив, той я постави в плана на революционно-практическото издействане от самоуправляващи се субекти, които не си остават догробни завареници на обстоятелствата, но и насилствено-диалектически ги променят. Но това изисква, както сме говорили, перманентно превъзпитание на самия възпитател. А ти си оцвъкал цялата тема с неграмотните си постинги (овладявай поне малко грозната си амбицийка да се приемаш за важен, след като не си!) - и не ми говори за критиката на Киркегор и Ницше срещу Хегел - да, има я, обаче си твърде извън експертните възможности да я представиш и защитиш в тоя форум. така че - повече уважение към велик философ като Хегел, който впрочем и аз критикувам, но умея да уважавам, а не да го хуля и псувам.
Маркс и Енгелс пият чай на 11.01.2020 в 17:56
Като през същото време експлоатират здравата пролетариата, за чиито права се борят писмено.
на 11.01.2020 в 17:44 - Наивнички са разсъжденията ми... на 11.01.2020 в 17:57
Една автопоправка: "ми" да се чете като "ти", с уговорката, че принципно нямам лоши чувства към хелеборус!
комунист-демократ на 11.01.2020 в 17:57
Антикомунисти, гласувайте за БСП и следете БСТВ, за още антикомунизъм. Те излъчват редовно филмът за Валенса, първо там го мярнах после по Алфа-тв, и после по първа антикомунистическа телевизия БНТ. Баева възхвалява Желю и Доган. БСП харесва лявото, колкото харесват копторът паметник на Бузлуджа. БСП има две сърца, лявото е кочината НА БУЗДЛУДЖА ПАМЕТНИКА.
Max на 11.01.2020 в 18:03
Жалко за Онфре! С цялото ми уважение, въпросното писание не е повече от изблик на отчаяние като израз на предсказаната от Шпенглер културна деградация като причина за залеза на запада. Колкото до философстването, то е доста по-сложен процес и не се свежда само до четене и коментари. Вкл. базирани като анализиране на една или друга картинка, за изводи отнасящи се до житие-битието на тоя-оня, още повече, неживи. Както казва Хераклит от Ефес, многознайството на ум не научава.
филипс на 11.01.2020 в 18:09
Четирите стълба на некласическите иновации: във философията - Кант, Маркс, Ницше; в психологията - Фройд. Останалите (без да ги подценявам) са подробности от пейзажа, произведенията им са интерпретационни вариации върху техни открития или приложения. За класиката - Платон и Протагор.
обаче си твърде извън експертните възможности да я представиш и защитиш в тоя форум. на 11.01.2020 в 18:10
Ти като какъв се изказваш? Сексеперт? Недоубит призрак от парижката комуна. Досега само празни приказки от бивш партиен секретар, нищо не знаеш , дърдорко
: във философията на 11.01.2020 в 18:23
На хегел като му махнеш абсолюта какво му остава от философията? Значими са аврелий августин, неопланиците, кант, шелинг ,киркегор и ницше , с последния философията свършва. Другото са подробности в пейзажа. Маркс? Е имаше някакъв фалшив пророк с такова име. В берлин има улица на негово име , води до градските гробища, а казват немците нямали чувство за хумор.
ФАКТИ на 11.01.2020 в 18:24
Царят който налага будизмът, май не е монах. Константин е богат, но дава път на християните. Колко богаташи следват Христос, а ТОЙ казва дай богатството на нуждаещите се и ме следвай. Първите християни продават имуществото си, за да хранят бедните и общтността. ТОВА ИМАМ, ТОВА ТИ ДАВАМ. Военният учил за вайна иска ли мир. ДВА СВЯТА ЕДИНИЯТ Е ИЗЛИШЕН, Христо Смирненски - няма предвид всички да са бедни, а всички да са богати. ... Кое е провокирало Маркс, пък и други преди него и след него, да станат леви или десни. Това е въпросът: Защо едни работят постоянно и цял живот, и не почиват, парите все не им стигат, а други обратното, все почиват, ваканцуват и не се трудят, и все имат пари. Маркс, едните ги нарича пролетариат, а другите ги нарича буржоа. Едните изкарват парите си чрез труд, физически предимно, а другите със своето право на собственост. Десните казват, че това е нормално и естествено, пролетариатът е глупав, буржоата са от сой. Левите казват, че десните не са прави. ... БЕЗ РАВЕНСТВО, МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ЕДИНСТВО. КОН, МАГАРЕ, ВОЛ, ВПРЕГАТ ЛИ СЕ ЗАЕДНО. Войната и голямото бедствие изравнява всички, ВСИЧКИ СТРАДАТ - ПОСЛЕ ВСИЧКИ СЕ РАДВАТ.
р.р. на 11.01.2020 в 18:36
Има ли равенство и единство идва застой и се почва отначало, равенство и единство има само в бога както казват християните, това те са го знаели, обаче "последните хора" тия въоръжените с най вярната теория и практика богоборци го пренебренаха и разпалиха най смъртоносната война и едни други се избиваха и мряха като плъхове
ФАКТИ на 11.01.2020 в 18:38
БЕЗ РАВЕНСТВО, МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ЕДИНСТВО. КОН, МАГАРЕ, ВОЛ, ВПРЕГАТ ЛИ СЕ ЗАЕДНО. Войната и голямото бедствие изравнява всички, ВСИЧКИ СТРАДАТ - ПОСЛЕ ВСИЧКИ СЕ РАДВАТ. Политиката е една крива на падение и възход. Когато всичко е на нула, равно, изравнено, тогава на дневен ред е лявата политика, и става растеж, вяра-надежда-любов, и когато има осезаем и висок скок, постижения, бичи ръст, тогава идва либерализмът на дневен ред, и вождовете сами или подкупени от външна олигархия да вземат общите постижения и парите на масите, след което следва срив, и опасност елитът намазал от либерализмът да го свалят и пак да има лява политика, и тогава елитът прави консерватизъм = фашизъм = дясно, докато всичко стане на нула, и без капитал и надежда, оцелелите се обединяват и правят лява политика. След пожар, наводнение, земетресение, ураган, цунами, война, хората се осъзнават като равни и се обединяват, изтрезнели. ... СЛЕД КРИЗА СЕ ВЪВЕЖДА НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА СИСТЕМА, И ТО ЗА ВСИЧКИ, ЗАЩОТО ЕЛИТЪТ Е РАЗКЛАТЕН ИЛИ ГО НЯМА. ... Това тика държавите, икономиките, обществата, в напредък като те са принудени да приемат ефективното и оставят старото. Така е и в семеен или личностен план. Това е причината за напредък, зако е там България където е. Не е вярно, че на Балканите е бурно и ветровито, Османската империя ни консервира. Според учените, жертвите в Трийсетгодишната война са между три и девет милиона, при общо население във воюващите страни от 15 до 20 милиона души. Сто години след началото на Реформацията и разделянето на църквите протестанти и католици застават едни срещу други като врагове. А властовите светски интереси само допълнително усложняват ситуацията. Между другото мирът постановява и равнопоставеността на християнските религии. "По този начин се полагат основите за мирно съвместно съществуване между протестантството и католицизма, което изглежда невъзможно след десетилетия на насилие" В германските земи договорът ограничава суверенитета на императора и дава повече власт на князете. Разширяването на властта на местните князе и до днес е един от крайъгълните камъни на федералното устройство в днешна Германия, където министър-председателите ревниво пазят правата, полагащи се на отделните федерални провинции.
врл на 11.01.2020 в 18:46
Днешния европейски съюз не е нищо повече от някогашната свещенна римска империя зачената с карл велики, не случайно се срещаха в ахен, търсена символика.
НУЖНА Е НАМЕСА И УКРОЯВАНЕ НА ОПЪРНИЧАВИЯ на 11.01.2020 в 18:55
Много е мек модераторът в тоя форум, много. Спам и флъд, празни бръщолевения, ругатни и псувни спрямо лицата, върху които е писано в статията и несвързани с темата обвинения спрямо форумци в комунизъм и партийна принадлежност. Знаете, че лицето е трамвай, психически неуравновесен, с неукротима, но неподплатена амбиция. Моля, изтрийте му грозотиите под темата, защото се губи престижът на изданието ви!
банан на 11.01.2020 в 18:56
Неравенство има в стара Европа и Османската империя, всички в САЩ стават по равни. Алеко пише че хората в САЩ се държат като равни, независимо от професията. Всички искат да са равни, милионерите като милиардерите, живковият елит иска да е равен на Даяна и Джей Ар. 1990та българските трудещи се искат да са като тези във Франция и ФРГ. ..... . ............. .. Лявото вярва, че по принцип сме равни и можем да сме равни, но не сме. Десните експерти богаташите, казват, че всички са равни, като възможности, но бедните ги мързи да учат и трудят. .... Модерното дясно, фашизмът, неолиберализмът, неоконсерватизмът, радикалният капитализъм, е научен защото вярва в генетичният подбор и лошите и добри гени, даващи лоши и добри способности. Но такава наука отрича прогресът, който ще изравни способностите, чрез образование, опит и медицина. Както един господстващ лъв остарява и умира, убиват го, така и най-добрата генетика не издържа на травми и старост, инвалидизация, физическа и психическа, и прогресът и медицината им помага, така прогрррррррррррррррресът и медицината помагат - И - на слабите да станат силни, и равенство. В това последното вярва лявото, и следователно не вярва дясното. Тоест научното дясно си е като старото, консервативно, и не вярва в прогресът. Старото дясно, консерватизмът, отрича науката и прогресът, защото вярва в божествен промисъл, който е подредил така нещата. Тоест, бедните и богатите са такива по божия воля. Истината е, че притчата за блудният син е за лявото и дясното, за семейството, общността и равенството, и отдруга страна за егоизмът индивидуализмът, и пазарният свят. Раят, семейството, обединението, е в ляво, блудният син отива на дясно, където егоистично си инвестира - харчи капиталът но след фалит отива в чистилището, после тръгва наляво към общността. Марксизмът, не е икономическа система. Той е повече от политическа система. Марксизмът обяснява и дава - изготвя решения - които трябва да премахнат причините за конфликтите. ОТЧУЖДАВАНЕТО НА ЧОВЕКЪТ ОТ ЧОВЕКЪТ И ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО - БРАТСТВО - СЕМЕЙСТВО. Дарвинизмът повлиява и дясното и лявото. Дясното - елитите - консервативното - статуквото, вижда в дарвинизмът, своето право на власт и заслужена мощ, като подбор на най-добрите черти, за доминиращите в елитът. ФАШИЗЪМ.. А левите, като Маркс, виждат, в дарвинизмът, че всички са равни, но условията на живот повлияват способностите.
observer на 11.01.2020 в 18:56
Текстът може и да е повече по френски ефектен, отколкото по немски задълбочен, но дали изобщо си струва да се задълбочаваме? Маркс вижда “Прекрасния нов свят” като постмодерен вариант на първобитното общество, освен без всичко изброено и без държава, а и без каквато и да била организация. Доста примитивна визия всъщност. Последователите му, за такива се представят, присвоявайки си авторитета му в собствените си емигрантски среди, не просто визионерстват, те успяват наистина да конструират света си по един все пак изпробван модел - модела на Древния Египет. С робите, аристокрацията, храмовете, безсмислените пирамиди и гигантските паметници, с мумиите и митологията, дори с изобразяването на боговете в профил. А, добавят от себе си едни червени знамена. Пова се случва в реалността. Неудовлетвореност от неравенството и дефицит на хуманизъм вкарват цивилизацията в капана на спекулативните философски идеи, пропилявайки повече от век, без какъвто и да било резултат, освен реално подмяната на едни елити с други. Та като цяло, текстът и насочеността на статията ми допаднаха, все пак обяснимо за представител на низшата славянска раса.
аршин на 11.01.2020 в 19:07
Джек Лондон, Айнщайн и всички големи физици, били марксисти. Те по лошо ли са анализирали Маркс и марксизмът. В Библията пише, че дори нечист да говори Божието слово, словото е чисто. Та що клепате човека, за да победите в анализът кое е истинско? Пък и Маркс работи, мисли и пише. ИЗДАВА И ПЕЧЕЛИ.
ррл на 11.01.2020 в 19:09
Напред другари! Маркса не бърка защото е верен, а е верен щото е всесилен!
Agee на 11.01.2020 в 19:10
Някои критикуват Маркс, че подценявал мисловният труд. Но колко храна е създадена от мисъл само?
рвл на 11.01.2020 в 19:14
Сбърка маркс като не каза как ще се постигне комунизма, това му е голяма грешка.
вкарват цивилизацията в капана на спекулативните философски идеи на 11.01.2020 в 19:24
Светът е в къде-къде по-лош и унизителен капан - капанът на финансовата спекула и едни задкулисни еврейски благотворители на човечеството. За изтънчените интелектуални малцинства навярно не е никаква тайна, че това е заради неизвършването на никаква философска работа, защото най-трудното нещо е да се мисли, а най-невъзможното - да се мисли върху самото мислене, което си е вече свръхчовешко напрежение. Защо ни е? Много ми е блуу (тъжно), защото за мислене намесвам шестата (блу) чакра и (бого)син-овните грешки под формата на грехове (sins) слизат в живота ми, изправяйки ме пред разрив с "естествения ред" и "нормалната човешка природа", дето толкоз ги люби трамваят. Къде-къде е по-лесно да обвиняваме не спекулантите по борсите и статистическите стъгди, а тия (като Хегел и Маркс), които се опитваха да ни учат на диалектическа спекулация и критическо преучредяване, но ние си предпочетохме благите дарове ("Учителю благи!") на паси-зма (пациентщина на банките и болниците им) и невежеството...
РАВЕНСТВОТОООО на 11.01.2020 в 19:24
В САЩ няма аристокрация с цялата собственост за тях. И това равенство е златна среда за растеж. Така е и след криза и война, когато богатството е разклатено. 8-часов труд се въвежда в България 1918г., след Ленин. Първи стачки и права леви, има в САЩ. Те спират и тръстовете, правят закон за трудът и храните - след книга на ляв писател работил нарочно в чикагската кланица. Лявото правителство на Стамболийски оземлява 100% от селяните, и прави първите тухларни от които тухли и керемиди са 90% от селските къщи - и сега.
рмчч на 11.01.2020 в 19:40
8 часовия работен ден и пет дневната работна седмица са бич за трудещия се, трябва да се работи наполовина без да се намаля надницата! Къде е маркс да се произнесе?
Helleborus на 11.01.2020 в 20:06
11.01.2020 в 17:44 Да твърдиш, че насилието и ненасилието са едно и също нещо е като да кажеш, че доброто и злото са едно и също нещо. Да, аз може да ти кажа истината ултимативно, но ултимативността идва от самата истина, а не от мен. Аз няма да упражнявам насилие над който и да било, за да живее според моята истина. Така, както комунистите поставят нещата, че те искат да реализират своите представи за "рай на земята", без да питат хората дали им харесва. В Царството влиза който иска, който сам положи усилия и труд, т.е. който посее, (добрите семена) той ще пожъне обещанията. Никой не те насилва, но проблемът е точно с останалите, които не искат да работят, а и да понесат истината за света, че той е отражение на нас самите и затова не може да стане съвършен. Не може да направим рай на земята. Светът трябва да бъде отражение на нас самите, иначе Бог няма да е бог (а кукловод) и ние няма да сме хора (с воля), а добитък. Само че на човек му се иска нещо различно, бунтува се против страданието, няма вярата и смирението да го понесе, не искаме да си носим кръста. И когато някой дойде с тези анархистични виждания за рай, наложен с репресии, хората пощуряват от радост. Рай, ама за кого? Блудниците се радват на джендърните репресии, мързеливите се радват на преразпределението на благата (лесни пари), бунтарите се радват на потъпкването на уважението към родители и авторитети, безотговорните се радват, че държавата ще им гледа децата безплатно. Представите на хората за рай са толкова вредни за тях, защото отхвърлят оригинала - Царството. Човешкият рай най-често е една тирания на най-злите, над най-безволевите. Но най-несправедливото е, че тиранията е и над хората, които искат да живеят по правилата на естествения ред и да си носят кръста, да си възпитават децата, да си управляват живота, за тях са най-несправедливи режимите.
Петров на 11.01.2020 в 20:26
Не знам защо Галя продължава да превежда от френски подобни статии, вместо да проучите последните доказателства за зверското убийство на видния буржоазен френски философ Алберд Камюс, който загива при зверска катастрофа подобна на тези днес на магистрала Тракия, заедно със своя издател Гилимар, след като не упражнява никакъв спирачен път върху булида си и така колата цялата прегръща едно крайпътно дърво на абсолютно прав пътен участък. Само дни преди това обаче, Камюс бива заклиймен на съвецки философски форуми, подобни на този тука в Гласове, и бива осъден задочно на смърт поради дребнобуржазния социалдемократичен характер на неговите философски трудове, посветени на екзистенцялизма. За разлика от Жан Пол Сатър и партньорката му в кревата - Семьон де Обувар, които постояно се разхождат в комунистически философски води по булевард Севастопол в Париш, Албер Камю извършва угромно филусофско пристъпление, като кара своя герой СИЗИФТ да бута тежкия камък на човешкото си съществуване нагоре до АБСУРД, а не докато стигне до КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ВРЪХ, където, както е известно, всички камъни отпадат и човек става лек като ПИРЦЕ. Затова Хрусчофт, заедно с други съветски писатели - хуманисти, като Соловки-Штедър, Константин Симонов, Юлиян Семьонав, Сергей Бундаренко и тяхната приятелка Алеса Френдлих, подкрепят решението на кагебе за премахване на поета. Същата бойна група на гереуто, която по-късно премахва и Боян на моста Местре във венеция пред очите на Емил Боен, изпилва с тънка пила, подобна на тази на Луиджи Лучени, спирачните цилиндри на спортния спайдър на Алберд Камюс, което прави колата неуправляема на висока скорост и така Сизиф изпуска камъка по нанадолнището завинаги, но остава незабравините си румани Чужденецът, по неговия опит от посещението му в ЕСЕСЕР, където винаги се чувства като чужденец, и ЧУмата, тоест Чумата на комунизма.
рмчч на 11.01.2020 в 19:40 на 11.01.2020 в 20:32
За Маркс не знам, но Сталин се е произнесъл: "... За тази цел е необходимо най-напред да се съкрати работния ден най-много до 6 часа, а после и до 5 часа. ...По-нататък, за тази цел е необходимо радикално да се подобрят жилищните условия и да се повиши реалната заплата на работниците и служителите най-малко два пъти, ако не и повече - както чрез пряко повишаване на паричната заплата, така и най-вече чрез по-нататъшно последователно намаляване на цените на предметите за масово потребление..." https://royallib.com/book/stalin_iosif/ekonomicheskie_problemi_sotsializma_v_sssr.html
какво разбрахме на 11.01.2020 в 20:35
Всички искат да са модерни, тоест равни. Дай риза на голият, ако имаш две. Тоест всички да имат една дреха, чифт дрехи, ризата е била целият чифт дрехи, туниката. Тоест равенство, докато всички са задоволени. В САЩ казват за колеткивизмът:"едната ръка мие другата" Сама ръкъка, може ли да се мие. Има едни десни - идивидуалисти, за които индивидуалистката философия само признават, бащите на тази философия живеят сред природата, оцеляват без цивилизацията и дори сами си правят дрехи и обувки. Но тези десни, проповядващи индивидуализъм и антиколективизъм, не живеят в пустоща, а дори си падат по модата - която е нищо друго освен богът на колективизмът, и равенството. СТРЕМЕЖЪТ ДА НЕ ИЗОСТАВАШ ОТ ДРУГИТЕ.
РАВЕНСТВОТОООО на 11.01.2020 в 20:55
Малките рибки са изядени от големите, после големите изяждат средните, после големи срещу големи. Големите отричат държавата, не искат да плащат повече от малкият човек Но ако няма държава, бедният ще се защитава с пистолет, а магнатът и армия няма да му стигне да се защити от големите като него. ИНТЕРЕСНО ЩЕ Е, А ДАЛИ ТОГАВА ТЪРГОВИЙКАТА ЩЕ ВЪРВИ!? Плоският данък бил равенство казва десният, значи иска равенство. Плоският данък е измислен и искан от левите, тогава преди 200-250 години богатите са освободени от данъци. ... Сега работниците с ниските заплати издържат държавата, 60% от заплатите отиват за държава. А между другото е справедливо, един човек с 200 лева имущество, да издържа държавата, която е сигурност и гарант на собствеността, най-сигурната застраховка, с 10 милиона пъти по-малко пари, от един с имущество 2 милиарда лева. Или да се върнем към градове държави, тоест крепост и около нея пасища и ниви, а хората, добитъкът им, реколтата им, да се крият на сигурно в крепостта. Образованието и здравеопазването са сигурност. Сега не само работниците са зле като образовани и здраве, но армията и полицията страда от неуки и болни кандидати за местата които да попълнят. ПРОСТА И БОЛНА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ. Инфарструктурата и администрацията пък са сърцето и гръбнакът на държавата. Без държава няма собственост. Собствеността е държавен продукт.
ФАКТИ на 11.01.2020 в 21:02
Лявото иска да даде на всеки въдица и познание за риболов и рибовъдство. Дясното иска да продаде въдица на всеки, на който няма пари да бъде нает трудът му за риболов и търговия с риба. Но как ще се спечели от риба, как ще се завърти капитал, нали трябва да продаваш риба. Значи на кредит трябва да я продаваш. Защото ако всеки си лови достатъчно риба, търговия няма.. Но все някой ще трябва да ти купи рибата, затова ще отвориш банка, за да дадеш кредит, който кредит ще дадеш на своите рибари, за да си купят още риба. И така докато банката ти фалира, защото работниците ти - ще потребляват ли от твоят магазин или ще ти връщат кредита. И ТАЗИ КРИЗА НА КАПИТАЛИЗМА Е ВЕЧНА. Рибата са всички стоки и услуги.
Албер Камю извършва угромно филусофско на 11.01.2020 в 21:04
Като нищо камю може да е поръчан от завиделия му за нобеловата награда псевдоекзистенциалист сартр, пръв приятел на съветите, но това са само догадки.
гладио и кондор на 11.01.2020 в 21:08
Капитализъм има вечно, или поне от 500 години. Пазарна икономика от хиляди години. Но доволни работници, и намаляне на бедността, е след масовост на марксизмът и СССР.
И ФРАЦИЯ ПРИКРИВА СССР на 11.01.2020 в 21:17
Френските служби прикриват КГБ за убийството на Камю? Какво се е случило тогава? Според доклада на жандармите, дошли почти веднага на местопроизшествието, причината за катастрофата е превишена скорост и спукана гума. Има дълъг спирачен път от 63 метра. Мишел Галимар е страдал от епилепсия и може веригата от дървета да е отключила у него припадък.
И куи са тез `доволни работници`? на 11.01.2020 в 21:21
Като се има предвид, че работническото съсловие бяха набутани да живеят по 4-5 семейства в комуналка? Че магазините им бяха по-празни от нашите. Че живееха като в концлагер, без право да пътуват по света? За разви ГУЛАГ-и и КГБ-та да не споменавам. Не знам това на кого му харесва, на със сигурност това беше една от причините СССР да се провали през 90-та година.
кучето отива под на 11.01.2020 в 21:21
Не е имало друга кола или някакво препятствие в близост. Главата на Камю разбива стъклото и той умира на място. Мишел Галимар е тежко ранен, губи много кръв и си отива шест дни по-късно. Двете жени в колата остават невредими по чудо. Кучето Флок изчезва. По-късно, изпод отломките на колата, извличат кожената чанта на Камю. Вътре са 146 страници от ръкописа на "Първият човек". Някои от почитателите на Камю продължават да смятат, че тази незавършена книга, събрала цялата му скръбна нежност по детството, майка му и Алжир, е щяла да бъде неговият шедьовър. КУЧЕТО ОТИВА ПОД ПЕДАЛИТЕ И ЗАХАПВА ШОФЬОРЪТ
прм на 11.01.2020 в 21:26
Изобщо на никакъв маркс не вярвам. Лентяй и паразит пиещ чай. Щом др.Путин се е отказал от маркс и ударно строи капитализма и империализма в русия ,значи маркс е грешен.
Дебели темели на 11.01.2020 в 21:33
Маркс и Енгелс разглеждат историята на света като история на борба на класите. Това е важен аспект,но когато цялата история на света се пречупва през тази призма неминуемо се стига до изкривявания,неверни изводи и грешни прогнози. Класовата борба несъмнено е била важен аспект в обществения живот на 6-7 развити европейски държави. Може да се спори дали е била най-важният аспект или е била един от важните наред с други важни аспекти - пролетариатът така и не се обедини да спре нито Първата,нито Втората световна война. Историята на останалия цял свят по времената на Маркс и Енгелс трудно може да се обясни чрез класовата борба. Маркс и Енгелс освен съвременници на родилия се пролетариат са съвременници и на бурния кипеж на националноосвободителните движения в Европа и Латинска Америка. Учудващо те оценяват тези движения като пречещи на класовата борба,а народите борещи се за суверенитет ги оценяват като реакционни народи - тези борби просто не се вместват в схемата им за класовата борба. И двамата въобще не забелязват борбите на сърби,гърци,българи,румънци,италианци за национален суверенитет. Не забелязват или се правят,че не забелязват освобождението на Латинска Америка от испанско владичество и раждането на десетки държави. Забелязват борбите на чехи,словаци и хървати,но не да ги подкрепят ,а да ги заклеймят,като вредни за Революцията. Нас българите Енгелс ни забелязва чак когато се опълчваме на Русия при Стамболов - до тогава надали са знаели къде сме. По същия начин поощряват поляците доколкото се борят срещу Русия,но фактът,че повечето поляци са под владичеството на Прусия/Германия и Австро-Унгария въобще не ги смущава и притеснява. Унгарците също са им фаворит доколкото подтискат хърватите и сърбите. Видно е,че въпросът за самоопределение на етносите и нациите ги интересува само избирателно - тоест когато и насочен срущу славяните,щото да не се сдобият със самостоятелни държави. Марксизмът излива дебели антиславянски и антируски темели,върху които темели по-късно израства болшевизмът и сегашният либерализъм.
ИНФО на 11.01.2020 в 22:14
И куи са тез `доволни работници`? на 11.01.2020 в 21:21 За светът говоря, или мислиш че само в СССР е имало марксизъм? И днес в прарламентът на държави ЕС дори има ком партии. През 1932 г. БРП печели общинските избори в София, но правителството на Народния блок отказва да даде властта на законно избрания съвет. Властта назначава нови избори, които са спечелени от правителствените партии посредством машинации. И 1934г. почва модернизацията на държавата и икономиката, започнала и спряна 1918-1923г. Янко Сакъзов е всепризнат лидер на БРСДП (об.), до края на живота си е член на нейния Централен комитет и представя партията в международни социалистически организации. Министър е на търговията, промишлеността и труда в правителството на Теодор Теодоров (19 октомври 1918 г. – 6 октомври 1919 г.) и като такъв прокарва осемчасовия работен ден. Янко Сакъзов изпълнява и различни дипломатически мисии в чужбина. В двора на дома си, 1939 г. Източник: ДА „Архиви“ След преврата от 19 май 1934 г. е в легалната опозиция. С политика се занимава от 1893 г. Сакъзов е един от първите депутати социалисти в Народното събрание. Стамболийски пък, е, теза антитеза и синтеза, буржоазия марксизъм и стамболийски. Предизвикателството марксизъм, ПРОГРЕС, ПРОГРЕСИЗЪМ. За разлика от марксизма Стамболийски пропагандира, че обществото се дели не на класи, а на съсловия. Тъй като най-голямото съсловие в България е селското и тъй като държавата съществува и се развива благодарение на неговия труд, то и политическата власт според Стамболийски следва да бъде в негови ръце. Това ще осигури истинско народовластие. В интерес главно на селското съсловие е необходимо да се проведат коренни реформи в полза на развитието на дребната собственост и производство, като заедно с това ще се отхвърли и експлоатацията на селото от града. В политическата област това ще доведе до отмирането на традиционните буржоазни партии. Стамболийски провежда някои реформи, част от които са спорни. Някои от тях са: поземлена реформа свързана с ограничение на размера на поземлената собственост;
ФИЛОСОФ ЛИ СЪМ НЕЗНАМ на 11.01.2020 в 22:47
Открих, че коренът на всичко е СВИКВАНЕТО. Ако нещо е плашещо, ще свикнеш и няма да е така. Ако се боиш от красивото и спокойното, подреденото, ще свикнеш. Това същото като теорията за счупеният прозорец, и битието определя съзнанието. СВИКВАНЕНЕТО! СВИКВАНЕТО?
Антидот на 11.01.2020 в 23:48
Толкова клевети и лъжи на едно място трудно може да се намерят. Надявам се, авторът на тази полюция да е почувствал облекчение. Жалко е за хорицата, които му пригласят ей така - по инстинкта на добичето, без да са прочели едно произведение на Маркс, без да разбират истинската причина за този куп от лъжи и клевети. Изглежда американците са прави като твърдят, че хората са тъпи животни, които са в състояние да направят всичко, да тръгнат във всяка посока - достатъчно е мозъците им да бъдат промити от медиите и пропагандата.
бананова република на 12.01.2020 в 00:14
Дясното отрича равенството, така отрича и демокрацията, бедните са мнозинство и ще присвоят парите на богатите, казват те. Отричащите равенството, ако са честни, искат равен шанс и равен аршин. Което пък отрича властта да е в богатите, защото има богати от измами и престъпления, и наследство. Тоест да признаем само умните за управници, филтрирани с тест, плюс морален тест. Но това не дава гаранция на богатите - че ще бъдат богати, и тази система я няма. И парите са "изборната демокрация".
Май ти на 12.01.2020 в 08:37
Антидоте,ако искаш да опровергаваш,то начинът е да покажеш и сполучливите попадения на Маркс и Енгелс. Те не са малко особено в икономическата теория. Маркс и Енгелс са обяснили как функционира предприемаческият капитал,но това не им дава право да икономизират цялата история на човешката цивилизация,защото се получава едностранчиво,едноаспектно обяснение. Отправяш квалификации,но не и насрещни аргументи. Май ти не си чел достатъчно Маркс и Ентелс.
Май ти на 12.01.2020 в 08:37 на 12.01.2020 в 09:47
Дай едно многоаспектно обяснение, без копи-пейст от предварително подбрани брошурки и най-вече без правописни грешки и без партийносекретарските емоции, които те издават, че си напълно бос по темата. Чакаме, макар да знаем, че няма да дочакаме!
Даже много мека на 12.01.2020 в 10:39
Учил съм научен комунизъм но посочените в статията и коментарите слабости в теорията им по тошово време не се споменаваха, а реално ги е имало и ги има и днес. Статията даже е много мека спрямо тях.
ннв на 12.01.2020 в 10:58
Маркс е слаб философ и не си струва да се обсъжда, ако не е комунистическата пропагнда за "научния" характер на неизбежната победа на комунизма никой няма да му обръща внимание на този брадат хегелианец. Но "комунизма" изчезна и бившите комунисти даже не се опитват да го реанимират, най мощния бивш комунист другаря путан вече е убеден неоцарист и гуру на православието , което като офицер в кгб е подтискал като верен на комунистическия канон.
Започва да става ясно на 12.01.2020 в 13:36
Всичките постулати и опорни точки на съвременния либерализъм и джендъризъм са заложени в научния комунизъм на Маркс и Енгелс . Точно затова бивши активисти и преподаватели по марксизъм за нула време се ъпгрейтваха в либерасти. Желю Жебата не случайно до последно твърдеше,че е марксист,а дебилните ни седерасти въобще не вдяваха защо Жебата е марксист. Сега когато културният марксизъм овладя американските университети и холивудските плейметки.....започва да става ясно....защо.
observer на 12.01.2020 в 14:13
Ако “ бивши активисти и преподаватели по марксизъм за нула време се ъпгрейтваха в либерасти”, каква е причината други пък да се ъпгрейтват в православни националисти? Не е ли причината и за едните, и за другите отпадналата принуда да се подчиняват на несъстоятелните теории на любителите на английски чай? И новите ценности на въпросните две враждуващи групи не са ли резултат от други принуди, този път материални?
Маркс на 12.01.2020 в 14:37
дава много правилни неща, но дава и неправилни неща, защото е бил монист - материалист. Той въвежда диалектиката в материализма и развива философията на материализма, заедно с Енгелс. Но Енгелс го е смятал за по голям философ. Има и философия на хилозоизма. от "хиле' - материя и "зое" - живот, в която се разглеждат явленията , че са с два полюса, поле между полюсите и нов зародиш на нова система. Маркс разглежда нещата така , че има само един полюс и разкрива детайли и идеи само за един полюс - материята - или материализма. Хегел, който създава диалектиката, но за идеализма, дава три закона на диалектиката; закон за количествените натрупвания и качествените изменения, закон за единство и борба на противоположностите и закон за отрицание на отрицанието. Маркс пригажда тези три закона на диалектиката за материализма, както и категориите на диалектиката, които също пригажда към материализма. Естествено при хилозоизма където има два полюса, поле между полюсите и нов зародиш на нова система се прибавя още един закон на диалектиката. Закон за философска диалектична система - (ФДС) от два полюса, поле между полюсите и нов зародиш на нова система. Категориите на диалектиката също се приспособяват към ФДС. Трите закона на диалектиката също претърпяват изменения в обяснението си и се вижда колко неправилно са разсъждавали Маркс и Ленин. Например в закона на отрицание на отрицанието ечемиченото зърно отричало растението ечемик и растението ечемик отричало зърното. Това е пример на Енгелс в Антидюринг. Все едно кокошката отрича яйцето и яйцето кокошката. И се пита кой е първичен? Яйцето или кокошката? А аз ще кажа че първичен е петелът. Защото новото семейство на петелът и кокошката отричат старото семейство на петела и кокошката. Както новите плодник и тичинки на ечемика отричат старите плодник и тичинки на ечемика, които са ФДС. или новите ФДС отричат старите ФДС. Но в марксистката теория се казва, че в дълбините на старото общество се появява ново общество. А това ново общество било социализма, който е еднокласов и не е ФДС, и се раждал в недрата на стара система като капитализма, която е ФДС. Това е абсолютна глупост и в недрата примерно на капитализма се ражда информационно общество, което дойде сега в света и което е ФДС с два плюса. Това са ай ти капиталисти и ай ти инженери, които са нови две класи, които се получиха с развитието на компютрите. Но толкова за философията. А за политическата икономия ще кажа засега, че Маркс говори за производство и реализация на това производство в монополно 'средство за обръщение" или обръщане на стоките в пари. Но когато имаш монополизъм, за да се обърнат стоките в пари е нужна диктатура, за да накараш хората да не търсят конкуренти на монополиста и да купуват това което им предлага частния или държавен монополист. Затова Маркс първи развива тезата, че новото общество ще бъде диктатура. Засега ще напиша само тези неща и няма да пиша формули за пазарната икономика и грешните формули на Маркс в политическата икономия. Аз много пъти съм ги писал, но пак може да ги напиша.
Тез двамцата ако се бяха ограничиле само с пиенето на чай, на 12.01.2020 в 15:32
днес светът щеше да бъде едно по-добро място.
Kubis на 12.01.2020 в 15:59
След като изчетох всички постове, доста от които са от абсолютно неуки хора, разбрах, че има и немалко подготвени, което е радващо. Значи в България, опростачването все още не е абсолютно. Доста от познавачите на материята посочват недостатъци и са прави, но теорията на Маркс с годините се е доразвивала. Не само капитализма се развива и променя /според Онфре/ .И все пак да припомним, през 2000 г, при анкета от 100 учени в областта на философията и обществените науки от Западна Европа, Марк бе обявен за мозъкът на хилядолетието!
Владимир на 12.01.2020 в 16:22
В социалистическа Югославия, марксизмът е задължителен предмет във всички гимназии и университети. След това през 1989 г. пада Берлинската стена през 1989 г. и маркира края на комунистическия режим, а в своето известно есе „Краят на историята“ американският политолог Франсис Фукуяма провъзгласява победата на либералната демокрация и капитализма. Немската партия Ди Линке спечели изборите във федералната провинция Тюрингия, използвайки социал-демократична платформа и с кандидат, който води кампанията си с голям, червен бюст на Карл Маркс. Във Великобритания, новият лидер на лейбъристите Джерами Кобирн каза, че Маркс е „невероятна личност…от която може да научим много“.. „Роза Люксембург е казала „социализъм или варварство“ и днес ние виждаме варварство. Капитализмът няма друг истински враг освен марксизма. Капиталистите знаят, че ако някой може да ги унищожи, това са марксистите. . Лино Веляк преподава марксизъм и онтология в Загребския университет до 1990 г., а след това само онтология. Той си спомня, когато някои от неговите колеги „сменят знамето“ и приемат по пътя на национализма. „Най-големите марксисти станаха антикомунисти,“ казва той. „А умерените марксисти продължиха да си бъдат умерени.“ 300 години са нужни за признаването нна християните. Баба Ванга предсказва началото на 2070те, за безкласово общество.
Маркс на 12.01.2020 в 16:44
дава три формули за капитала -П-П'(1) за финансовия капитал, П-С...производство...С'-П' (2) за промишления капитал и П-С-П'(3) за търговия на едро, Имало и ненужни разходи по обръщението, което е за "Търговия на дребно". Истинските формули, които са социалистически формули, които дойдоха от създаването на социализма са : П-С...проучване...С'-П'(4) за банковия капитал ; П-С...производство...С'-П'(5) за промишления капитал ; П-С...складир. - транспортир...С'-П'(6) са за търговия на едро и ; П-С...разфасоване...С'-П'(7) за Търговия на дребно това са формулите, които е трябвало да даде Маркс или Ленин. Но ако се опиташ да оспориш такива 'авторитети" като Маркс и Ленин се отиваше в затвора. Истинските формули на пазарния капитализъм са; П-С...проучв...С'-П'-С"...релама...С1'-П"(8) е за пазарния финансов капитал ; П-С...произв....С'-П'-С''...реклама...С1'-П"(9) за промишления капитал, както и формула; П-С...склад-транспорт. ...С'-П'-С"... реклама...С1'-П"(11) за търговия на едро, както и формула за :търговия на дребно: П-С...разфасоване...С'-П'-С"...реклама...С1"-П"(12). Например търговия на дребно е стигнала до молове и търговски вериги като Лидъл, Кауфланд и най различни други. Маркс пише за "стоков фетишизъм" при простото стокопроизводство. Но при капитализираното производство, той не дава обяснение за стоковия фетишизъм. А рекламата е за да се фетишизира стоката в очите на потребителя, но тя е открита от американците след смъртта на Маркс. Не обяснявам формулите но всеки може да си ги обясни.
ИМПЕРИА на 12.01.2020 в 17:00
Главната идея и труд на Маркс, не е ли, че Адам Смит е утопия, че той и Д. Рикардо грешат. Доказано ли е, че Адам Смит е прав? В КОЕ? Защо тази икономика има кризи. Марксовото учение действа като ключов идеен фактор за промяна на света от момента на неговото формиране до ден днешен. А без да сме големи прорицатели може да прогнозираме, че революционният дух на марксизма ще бъде и утре сред ключовите идейно-философски фактори за хуманистично преобразяване на човешкото общество на глобално равнище. ... И ГЛАВНАТА теза на Маркс е, че частното инвестиране, ще доведе до отмиране на националната държава и обществата, като собствеността на всичко отива в частни ръце, и то във все по-малко. https://chitanka.info/text/26841/6
Маркс на 12.01.2020 в 17:03
казва, че един кръгооборот става за една година. Годината има 365 дни. Но ако приемем, че един кръгооборот става за 360 дни, то можем да направим и математичен модел на капитала, като капитала се движи по окръжност. И при социалистическите формули на капитала можем да говорим за полуокръжности, а при пазарните формули имаме движение в окръжност.
Манифест от 1848 г на 12.01.2020 в 17:22
Буржоазията изигра в историята извънредно революционна роля. Навсякъде, където извоюва господство, буржоазията разруши всички феодални, патриархални, идилични отношения. Тя безмилостно разкъса пъстрите феодални окови, които връзваха човека за неговите „естествени повелители“, и не остави никаква друга връзка между хората освен голия интерес, безсърдечното „плащане в брой“. Тя удави в ледената вода на егоистичната сметка свещения трепет на религиозния екстаз, на рицарското въодушевление, на еснафската сантименталност. Тя превърна личното достойнство в разменна стойност и на мястото на безбройните, гарантирани и придобити свободи постави само една свобода — безсъвестната свобода на търговията. С една дума, забулената с религиозни и политически илюзии експлоатация тя замени с откритата, безсрамна пряка, бездушна експлоатация. Буржоазията лиши от свещения ореол всички видове дейности, смятани досега за почетни и гледани с благоговеен трепет. Тя превърна лекаря, юриста, попа, поета, човека на науката в свои платени наемни работници. Буржоазията смъкна трогателно-сантименталното було на семейните отношения и ги сведе до чисто парични отношения. Буржоазията показа, че бруталната проява на сила в средните векове, от която реакцията толкова много се възхищава, е намирала своето естествено допълнение в леността и неподвижността. Едва буржоазията показа какво може да постигне дейността на човека. Тя сътвори чудеса, съвсем различни от египетските пирамиди, римските водопроводи и готическите катедрали; тя извърши походи, съвсем различни от преселението на народите и кръстоносните походи. Буржоазията не може да съществува, ако не революционизира постоянно оръдията за производство, значи и производствените отношения, значи и всички обществени отношения. Първото условие за съществуване на всички по-раншни промишлени класи е било, напротив, неизменното запазване на стария начин на производство. Постоянни преврати в производството, непрекъснато разтърсване на всички обществени отношения, вечна несигурност и движение отличават буржоазната епоха от всички предишни епохи. Всички застинали, заръждавели отношения заедно с придружаващите ги осветени от векове представи и възгледи се рушат, всички новосъздадени остаряват още преди да се вкостенят. Всичко съсловно и застояло се изпарява, всичко свято се осквернява и хората най-сетне са принудени с трезви очи да погледнат своето положение в живота, своите взаимни отношения. Нуждата от все по-широк пласмент на нейните продукти гони буржоазията по цялото земно кълбо. Тя навсякъде трябва да проникне, навсякъде да се настани, навсякъде да установява връзки. Чрез експлоатацията на световния пазар буржоазията превърна производството и потреблението на всички страни в космополитически. За голямо огорчение на реакционерите тя изтръгна изпод нозете на промишлеността националната почва. Старинните национални отрасли на промишлеността са унищожени и биват унищожавани с всеки изминал ден. Изтикват ги нови индустрии, чието въвеждане е въпрос на живот за всички цивилизовани нации — индустрии, които вече не преработват местни суровини, а суровини от най-далечни земи, и чиито фабрикати се употребяват не само в дадената страна, но и във всички части на света. На мястото на старите потребности, задоволявани с местни продукти, възникват нови, за задоволяването на които са необходими продуктите на най-далечни страни и най-различни климати. На мястото на старото местно и национално самозадоволяване и затвореност идват всестранна размяна и всестранна зависимост на нациите една от друга. Това еднакво важи както за материалното, така и за духовното производство. Духовните произведения на отделните нации стават общо достояние. Националната едностранчивост и ограниченост стават все повече невъзможни и от многото национални и местни литератури се образува една световна литература. С бързото усъвършенстване на всички средства за производство, с безкрайно улеснените съобщения буржоазията въвлича в цивилизацията всички народи, включително и най-варварските. По-ниските цени на нейните стоки са тежката артилерия, с която тя събаря всички китайски стени, принуждава да капитулира и най-упоритата омраза на варварите към чужденците. Тя принуждава всички нации да усвоят буржоазния начин на производство, ако не искат да загинат; тя ги принуждава да въведат у себе си така наречената цивилизация, т.е. да станат буржоа. С една дума, тя си създава своя по свой образ и подобие. Буржоазията подчини селото на господството на града. Тя създаде огромни градове, във висока степен увеличи броя на градското население в сравнение със селското и по този начин изтръгна значителна част от населението от идиотизма на селския живот. Както направи селото зависимо от града, така тя постави варварските и полуварварските страни в зависимост от цивилизованите, селските народи — в зависимост от буржоазните народи, Изтока — в зависимост от Запада. https://chitanka.info/text/26841/10
jmm на 12.01.2020 в 18:43
Имаше един виц навремето защо западна германия е толкова по напред в развитието си от източна германия, нали са един народ. Отговара беше щото западна германия следваше капитала на маркс, докато източна германия - комунистическия манифест на маркс. Едните правеха мерцедес бмв , ауди, порше и фолксваген, а другите трабант и вартбург. Накрая комунистическата германия и тях не можеше да прави повече и изчезна в бунището на историята. Учудващо е че и днес още има слепци и такива с къса памет за безславния край на комунизма в източна европа и ссср.
Толкова клевети и лъжи на 12.01.2020 в 19:04
"Панславизмът не е възникнал в Русия или в Полша,а в Прага и Загреб.Панславизмът е съюз на всички малки славянски народи и народчета в Австрия,а от друга страна - и на онези в Турция за борба срещу австрийските немци и унгарците,а може би и против Турция.Турците попадат тук самo случайно,пък и като съвсем пропаднал народ могат въобще да отпаднат от обсъждането.Основната цел на панславизма е насочена против революционните елементи в Австрия и поради това още в зачатъка си е реанционна." Karl Marx - Neue Rheinisihe Zeitung,No 194,13.01.1849г. ; "Историческата роля на южните славяни е завинаги изиграна". Пак там с.169 ; " От всички народи и народчета на Австрия само три са били носители на прогреса - немците,поляците и унгарците. Затова те са революционни.Всички останали големи и малки племeна и народи имат преди всичко мисията да изчезнат в голямата световна буря.Затова те са контрареволюционни." Пак там с.168 ; " На сантименталните лозунги за братство,които ни се предлагат от името на контрареволюционните народи на Европа,ние отговаряме: че омразата към Русия винаги е била и винаги ще бъде първата революционна страст на немците; че след революцията към нея се е присъединила и омразата към чехи и хървати и че ние в съюз с поляците и унгарците,можем да подсигурим революцията само по пътя на най-решителен терор срещу тези славянски народи " Marx, K. F.Engels. Der demokratische Panslavismus;NRZ, 222 und 223 от 16.02.1848г. ; "Умиращата чешка нация........ в бъдеще Чехия може да съществува само като съставен дял на Германия,въпреки че част от нейното населениe може да продължи да говори не-германски език... " "New York Daily Jrilune" 1852г. "В следващата световна война от земното кълбо ще изчезнат не само реакционните класи и династии,а и цели реакционни народи " Neue Rheinisihe Zeitung,No194,13.01.1849г. с.176. Видно е,че от статиите на Маркс и Енгелс прозира неприкрит расизъм. Маркс и Енгелс явно не знаят кои са южните и западните славяни,но иначе са експерти по славянската реакционност. Загадка е защо не броят поляците за славяни. След тях имаше не една,а две световни войни,но реакционните народи,народчета и племена не изчезнаха.
пвлл на 12.01.2020 в 19:52
Страшни миризливци били тия пиячи на чай маркс и енгелс. Социалиста др.адолф хитлер като последовател на маркс е присъединил чехия към райха. Комунист и фашист е едно и също.
Като е ..... на 12.01.2020 в 21:21
Както беше написал някой по-горе тук коментират хора познаващи добре марксизма във всичките му аспекти,както и такива които са шматки и куковци. Какво да се прави,като е демокрация.
n.ml на 12.01.2020 в 23:00
Изобщо не съм впечатлен. Разочарован съм от адептите на корифея на дас капитал. Мислех че нещо ще са надградили над него , ще са се развили ама не, същите заучени постановки и оплитания в рамките на най стандартната марксическа лексика. Явно маркс не се развива , не може.
Маркс на 13.01.2020 в 13:19
пише теории на монополния капитализъм, където развитието става само като се създават оръжия за войните, които води държавата, империите. И впоследствие тези открития се внедряват за гражданското производство и свободния пазар с конкуренция, но не така масово както сега. Получава се тенденция да се отива към монополизъм на големи фирми, тръстове, концерни, транснационали. На базата на отиването към монополизъм и Марксовите идеи, Ленин създава теорията за държавно монополистичния капитализъм - империализма, че светът вървял към тотален монополизъм, и монополът унищожавал свободната конкуренция. Трудът на Ленин е книга писана в 1916 година и мисля, че се казваше: "Държавно капиталистическия монополизъм - империализма - последен стадий на капитализма". Но отиването към монополизъм е забелязано и в САЩ от американците, и още от 1903 до 1913 година създават такива закони и регулации, че ако една голяма фирма има монополно положение на пазара в даден бранш се задействат анти монополни и анти тръстови закони и се възстановява конкуренцията. Такъв е примерът с фирмата на Рокфелер, която е била монополист в нефтения бранш и е била разделена на, мисля че 6 шест по малки фирми и конкуренцията е била възстановена. В последствие анти тръстовите и анти монополните закони са били усъвършенствани и се е установило силово, чрез закони и чрез държавата възстановяване на конкуренцията. Където се е случвало това възстановяване на конкуренцията е ставало икономическо чудо. Най напред в САЩ, после в Англия и Франция, после в ГФР и Япония после в Южна Корея и сега в Източна Европа. В България имаме този проблем да няма конкуренция, защото българина е свикнал на държавен монопол от социализма и всяка фирма иска да е монополист и да продава на монополно високи цени и да извлича монополно високи печалби. Сега се обръща по голямо внимание на конкуренцията, но трябва повече конкуренция. В Руската федерация изобщо няма конкуренция и има олигарси - монополисти, които не искат да има конкуренция. Затова в Русия няма развитие на икономиката им и от 6-7 години стандарта на живот на руснаците върви надолу. Та всичко това идва от Марксовите теории, или Маркс се е опитвал да анализира капитализма, но по неговото време много неща не са се били развили. Но нещата са приблизително подобни и по неговото време както е и сега. Поне аз така мисля.
нява на 13.01.2020 в 15:32
Той хубава е анализирал да го кажем направо като е изплагиатствал идеи на съв.еменни нему икономисти само че изводите които си прави за необходимо , научно, закономерно и пр. пришествие на единния светъл комунизъм чрез физическо изтребление на останалите класи от победоносния пролетариат призван от историята и необходимостта да установи диктатура считай екстри като концентрационни лагери са напълно оправдани в огъня на революционното усилие и както казва този враг на морала др.карл маркс - целта оправдава средствата. Карл маркс е антихриста, ленин, хитлер, сталин са само негови подражатели.
По-по равните прасета на 13.01.2020 в 16:01
Точното название на очерка на Ленин е: "Империализмът като най-висок стадий на капитализма". В първите шест глави Ленин формулира 5-те признаци на империализма. Тук повечето комениращи или са ги изучавали или поне са чували за тях,а който не ги знае да си ги намери в мрежата. Монополизмът е само един от тях. В САЩ може и да има антимонополно законодателство,но за света няма и затова един монопол плъзва като октопод по целия свят,особено американските монополи,отдавна превърнали се в мултинационални. Днес мултинационалните монополи за най-голямата сила в света,те са пред и протосветовната държава и затова тресат властта на Тръмп. САЩ в момента страдат и от 2-рия и 3-ия признак,тоест паразитния финансов капитал и стремителния износ на капитали от САЩ към райони с евтина работна сила и евтини ресурси. Износът на капитал повлече цели отрасли на тежката промишленост на САЩ,които бяха изнесени в чужбина и вероятно днес можем да говорим за нов признак - износ на производството. Точно това се опитва Тръмп да пресече,но се вижда каква яростна съпротива среща. Точно затова типичният промишлен пролетариат на САЩ гласувА за Тръмп,а не за Обонго и Клинтън при които този процес стремително се ускори. Ленин не случайно пише,че точно в САЩ обективните предпоставки за победа на социализма са в най-голяма степен налични. Днес университетите и Холивуд вече са овладяни от културните марксисти и либераст-левичари, половината от Демократическата партия са левичари,а другата половина либерасти. Най-интересното е,че най-богатият щат Калифорния също е антитръмпистки настроен. АнтиТръмп са и повечето мултинационални милиардери в САЩ. Оказва се,че както навремето Маркс пишеше,че работниците нямат Отечество,така днес капиталът няма Отечество и го бОли кура за американската популация. Маркс искаше да прави социализъм отдолу,но днес социализмът под формата на глобализъм се спуска отгоре. Навремето освен немците повечето пари за Майдана от 1917г. ги дадоха американските милиардери и в съюз с лумпените в Русия наложиха социализъм,тоест постимпериализъм. Сега историята се повтаря - свръхбогатите в съюз с лузърите и лумпените в САЩ дирижират поредния социален инженеринг. А крайната цел е световна ферма на прасетата по Оруел,където всички прасета са равни ,но някои прасета по-по равни. Така беше при социализма - номенклатурата беше от по-по равните прасета.
Дойчланд,Дойчланд юбер ьллес на 13.01.2020 в 16:16
Според цитираните по-горе възгледи на Маркс и Енгелс излиза,че Маркс и Енгелс са считали,че само немците, с малки изключения, са призвани да създадат социализма. Така германоцентрично разсъждаваше и действаше и Хитлер,така егоистично действа и баба Меркелица - Дойчланд,Дойчланд юбер аллес!
Милена Бекярова на 13.01.2020 в 16:43
Каквато картината, такъв и текста към нея -нелепи и повърхностни.
Нквд на 13.01.2020 в 18:54
Това не е картина другаре а вражеска пропаганда с цел да се злепоставят вождовете на нашата пролетарска революция и борба . Но не нам тия! Щи ударим врага когато най малко е готов и ще го сразим по законите на маркса и всеобщий глобален комуницъм! Да жифей партията, пролетариата и селяните в единен строй! Ссср е с нас!
статията - тържество на натруфеността, а повечето от постовете - на крещящата простащина на главно едно лице на 13.01.2020 в 19:58
Тука гледам в десетки постове един луд си говори сам. И даже си вярва, че притежава идеи, по-велики от тези на Маркс. Правописните му грешки бъкат като попови лъжички в блато. Това е достатъчно едно-и-същото, дето е само траш и брак, да се трие. Трамвай, сопри се бе, теле! Пий хапчета или влизай в лудница, стига логорейни диарии. Колко копи-пейста си си подготвил предварително, имам чувството че поти цяла година си се готвил за тоя "реванш". Модераторе????
милиционер на 13.01.2020 в 20:05
Така е другарю, като провалихте социализма сега не мож ги спря да плюят вожда.
Без разни всякакви Логореи на 13.01.2020 в 20:30
Маркс и Енгелс се очертават като предтечи на нацизма, което в светлината на произхода на първия е особено иронично. Философските теории трябва да се поднасят добре сготвени, в суров вид оставят било странен вкус, било нещо по-лошо.
Към милиционер на 13.01.2020 в 21:25
Един дрОгар по-горе много се е ядосал нооо...късно. Интернет не е като едновремешните христоматии и учебници по научен комунизъм - може да намериш и за постиженията на Маркс,но и за доста големите му заблуди. Пък и за Маркс важи мотото - не ме гледай какво правя,а слушай какво ти говоря.
Маркс и Енгелс се очертават като предтечи на нацизма на 13.01.2020 в 21:35
+1.
Според мен на 14.01.2020 в 04:15
Според мен публикацията е с добър хонорар, защото е в духа на времето-преписване на световната История, както отърва на имащите. Авторът много тенденциозно и езуитски води в заблуждение своите читатели, особено жадните за лозунги и етикети. Как си представя той (автора) Личността К.Маркс, просто натрапва някои негови постъпки от живота му. Нищо не споменава за мнението на самия К.Маркс за себе си: например да беше цитирал поне част от изповедтта му пред дъщеря си, където казва: «Нищо човешко не ми е чуждо!», с което изчерпва описните скандални случаи, т.е. натрапчиво насаждани в цялата статия. Добре пише, че «капитализмът е пластичен, като Хидрата от Лерн, той се променя, трансформира, преобразява, но никога не умира.“ Така е. К.Маркс не го отрича!!! Капиталът, голям или малък, е в основата на съществуването и развитието на човешката цивилизация. Той просто във своето време: открива, развива, доказва неговото по-нататъшно движение, което и ДНЕС г-да капиталистите ползват в своята практика, но със съвременна терминология. К.Маркс поставя въпросът как да се ДЕЛИ натрупаният КАПИТАЛ за развитието на Човека, т.е. как да се осигурят социалните му потребности! Тук настъпва голямата съпротива-действието ДЕЛЕНИЕ се оказва психологически най-трудно. Човешката история го потвърждава. Ясно е, че когато Капиталът се възпроизвежда само за увеличаване на печалбите на неговия владелец, се появява думата КАПИТАЛИЗЪМ. К.Маркс поставя въпросът за решаването на СОЦИАЛНИТЕ потребности на Човека: нормално хранене, покрив над главта му, образование, здравеопазване, достоен труд (умствен и физически), като източник на неговите доходи за по-наташно възпроизводство. Така се ражда понятието СОЦИАЛИЗЪМ и т.н. Конкретните исторически условия диктуват реализацията на идеите на К.Маркс. Животът налага своите корективи в една или друга посока, в начина (модела) на проява на тези идеи. Тези негови ИДЕИ отговарят на ИНТЕРЕСИТЕ на мнозинството трудови хора!!! Затова съпротивата срещу тях е тотална, глобална, жестока и безмилостна. К.Маркс не претендира на единствена Истина по Капитала. На 25.07.1862 г. В Лондон в пердисловието на своята книга „Капитал“, той пише:“Ще бъда истински радостен на всяка НАУЧНА критика. Що се касае за предразсъдъците на тъй нареченото обществено мнение, на което аз никога не съм правил отстъпки, то моят девиз е на великия флорентиец: „Следвай своя път и нека хората да говорят това, което им харесва!“ Напъните на много такива М.Онофренци са нищожни в сравнение с титаническата работа на К.Маркс. Констатации, отрицание, а какво предлагат Онофренците? Важното е да се разбере-на кого служат, кой има изгода от тях??? Сетете се....
какво предлагат Онофренците на 14.01.2020 в 09:06
А маркс да не би да е предложил нещо? Проблемите на капитализма са ясни. Не е маркса първия дето е "прогледнал."Нищо от това което е предложил не се оказа жизненоспособно. Фашист с прекрасен лозунг - целта оправдава средствата и с "революционен морал"където всичко е разрешено. При маркс де факто няма морал. Ако др.маркс си беше направил труда да почете малко аристотел щеше да му светне под шапката че нищо не е черно и бяло, няма само имащи и нямащи, обществата са се крепяли на тънкия баланс на средното съсловие, средната класа. Никога не е имало само подтиснати и подтисници, в никоя епоха , марксови щуротии. Комунизмът на марксизма е призив към грабеж, каквото ми трябва го взимам от някой друг, затова трябва да се преследва и напълно справедливо даже в българия е имало закон за защита на държавата. Безкласово безконфликтно общество не може да има - извод който следва сам маркс да направи ако беше последователен в прилагане на теоритизациите си за ролята на противоречието и ако иска да е верен на постулатите които уж следва и по които се развиват обществените отношения според него.
Проблемите на капитализма са ясни. на 14.01.2020 в 09:52
Ясно, че не ти е ясно нищо, а това че има интернет, не значи, че простолюдието (към което повече от очевидно принадлежиш) под сериозни теми трябва да си упражнява нощните графомански полюции, пълни с правописни грешки, като тебе.
observer на 14.01.2020 в 10:22
Като извадим от принадената стойност ограбена от експлоатирания работник всички средства за иновации, инвестиции, управление на производството от експлоататора капиталист, издръжката на всяка една непроизводителна сфера на обществото и на работника пак ще му остане едната заплата, каквато беше и реалната действителност при социализма. Към това трябва да добавим и социалните мерки, осигуряващи потребностите на работниците от жилища, образование, здравеопазване, възможност за развитие където има потенциал за това и достатъчно средства, за да се включи в стоковия обмен, като по този начин го интензифицира и тогава стигаме до днешната картина. Моделът се оказа един и същ при критикувания капитализъм и при социализма, предендиращ, че е стъпил на идеите на двамата герои. Единствената принципна разлика се оказа неефективността при централизираното управление, което неизбежно се бюрократизира. Нещо което може да се види и в големите корпорации, с уговорката, че там винаги съществува заплахата някой по-ефективен конкурент да ги измести или погълне. Което все пак е сериозен стимул, много по-действен от провеждането на пленуми. Добра илюстрация е развитието на Китай от Мао до днес.
простолюдието на 14.01.2020 в 10:32
Кварталното зкпч, с прекършена партийна кариера след краха на комунизма го е яд че изпусна монопола върху истината? Неуспял партиен секретар? Отиди на психотерапвт може да ти мине. Сигурно е много гадно да си бил господ в някое тксз или изчезнал завод от соца където само си пощипвал момите, а сега никоя не те поглежда щот си вече аутсайдер?
Противоположностите. на 14.01.2020 в 11:55
Всяко противоречие или противоположност се дели на борба и единство. Но както борбата е абсолютна и относителна, така и единството е абсолютно и относително. Абсолютната борба и абсолютното единство са крайностите и абсолютната борба е революцията, а абсолютното единство - контрареволюцията. Те могат да се отпишат като крайности и да има относително единство и относителна борба, които създават диалектична система. Или в класовото общество капитала и труда си сътрудничат и партнират, като се признават едни други, но и се борят за своите интереси. Това е диалектичната система. А революции стават, като се натрупат много нови открития и технологии, и се създават нови две класи. Така в недрата на капитализма възникна сега - от 20 години - нов по висш строй на Информационно общество с две класи - ай ти капиталисти и ай ти наемни работници, които са компютърни инженери и капиталисти. Поле между тях са интересите им и нов зародиш ще са нови капиталисти владеещи роботите и нови инженери създаващи роботите. Но засега не се е стигнало до голям пробив в тази нова система. А и може да е и нещо друго. Но не е станала революция с убийства и кръв, а става по мирен начин. Та това са революциите сега. Може да има и контрареволюции, които контрареволюционери да казват, че хората ще загубят работните си места и да унищожават компютрите, а може би и роботите, както лудитите в Англия са чупели машините, заради работните си места. Но Маркс и особено Ленин говорят, че противоречието е с борба и единство, като борбата е абсолютна и относителна, но единството е само относително и отмирало, а борбата оставала абсолютна и антагонистична и революционна. Или всичко било революция и класова борба и то антагонистична класова борба. И затова постоянно се търсеха врагове, даже врагове с партиен билет и винаги имаше образ на врага. Та това са неща, които са за противоположностите или закона за единството и борбата на противоположностите. Та последното беша монисткото обяснение на закона за единство и борба на противоположностите, монисткото материалистично обяснение на Маркс и Ленин.
Засенчват Дизраели,Метерних и Бисмарк на 14.01.2020 в 12:20
Като гледам повечето от коментиращите признават постиженията на Маркс в икономическата теория,но това не означава да си затворим очите за възгледи относно общественото състояние и развитие ,които днес изглеждат най-малкото смущаващи,да не кажем реакционни. Расисткото отношение на Маркс и Енгелс към славяните, и към всички народи извън богоизбраните за извършване на Пролетарската революция, не подлежи на опровержение,не само заради цитираните им възгледи, а и поради практическите им действия. Маркс е внук на двама равини и някак си не изглежда нормално и морално като неофит-християнин и немец да се прави на по-католик от папата спрямо славяните. Че то Дизраели,Метерних и Бисмарк нямат такива гневни филипики срещу руснаци и славяни ,каквито десетки пъти са документирани при Маркс и Енгелс.
нввр на 14.01.2020 в 13:00
Маркс е прототипа на днешния джендър.
Противоположностите. на 14.01.2020 в 13:34
Комунистите в резултат от обявяването на класова борба и антагонистични противоречия и революции за постоянни, постоянно разрешаваха противоречията. Те унищожаваха всякакви противоположности, особено унищожаваха капиталистите, които заедно с наемните работници бяха противоположни класи. Унищожаваха противоположностите между града и селото, унищожаваха и кулаци в селата. Не можеха да унищожат мъжете и жените, но разрушаваха семействата, като диалектични системи, като ги правеха матриархатни - от майка и дете - за да няма патриархални семейства. Сигурно в обществото е имало много противоречиви системи и противоположности, но не мога да се сетя сега. Но където имаше противоречие, то се разрешаваше при социализма. Така се смяташе, че в света има две противоположни системи - капиталистическа и социалистическа и капиталистическата система трябваше да бъде унищожена, като врага беше капиталистическата система. Така се създаваше образа на врага. И понеже беше обявено, че революцията е с постоянно съществуване в обществото, в това число и класовата борба , се търсеха постоянно врагове, дори врагове с партиен билет. Колко комунисти бяха избити, като врагове с партиен билет, като Троцки, Бухарин, Риков, Томски и т.н. в СССР и Трайчо Костов и други в България.
Пешо на 15.01.2020 в 09:15
Абе, не е разбрал Мишел Маркс. А и да го разбереше, не би го заобичал повече. Правилно е постъпил, като не е прочел нито ред, писан от този, с когото спори. Иначе ще вземе да излезе от картинката и да му изпие чая.
Маркс на 15.01.2020 в 11:39
и Ленин обясняват и закона за количествените натрупвания и качествените изменения, по монистки начин, само според материализма. Казва се че като се натрупат много количествени натрупвания, се получават качествени изменения. Но ако гледаме реалността примерно барута (без да съм специалист) при удар или някакви други въздействия, барута се взривява и се получава химична реакция която е екзотермична с отделяне на топлина и взрив. Но когато се затопля барута, то той се втечнява, или когато се изстудява барута става твърд. Това е промяна в агрегатното състояние на барута - физична реакция. Водата също при нула градуса се втвърдява - става лед, съществува и като течност от нула до сто градуса и над сто градуса става пара. Това са все физични реакции, промяна на агрегатното състояние. Но водата може да се разложи на водород и кислород, или от водород и кислород да се получи вода, и това е химична реакция. В обществата от двукласови общества, като се натрупат изобретения, технологии, машини, които заместват физическия труд на хората, или както последните 20 години се измислиха компютрите които заместват умствения труд на човека, се променят и обществените системи. От феодални общества се преминава към буржоазни и се създава машини, които заменят физическия труд. От буржоазни капиталистически общества се преминава към Информационно общество като се създават машини, които заместват умствения труд - компютрите. и това става без революции в Англия. Това е времето на Кромуел, когато се сваля английския крал, но после пак се установява монархия, но конституционна монархия. Дори английски философи, казват, че 100 години след тяхната революция, във Франция не е било нужно дори да има революция с толкова кръв, каквато е Френската буржоазна революция през 1789 година. Защото трябва да се търси революция която е като физична реакция, без кръв. Но Ленин, който прави теория на революциите и прави революция през 1917 година, прави революция, която изменя химическия състав на обществото. От класово общество, се прави общество на бюрокрацията. Когато държавата се слее с икономиката се получава бюрокрация А когато има държавни чиновници те са администрация. Така, че за да се държи обществото в състояние на бюрокрация , което е разкъсано състояние на класовото Икономическо общество се отделяше огромна енергия от цялото общество, за да се държи то в състояние на социализъм - бюрокрация или разкъсано общество. Все едно да се държи атом водород, без да е съединен в молекула, при което се изисква страшно много енергия. Така се изчерпа енергията на обществото при социализма, като разкъсано с химична реакция общество, само с бюрокрация. Манталитета на нациите, в които имаше социализъм, се върна хилядолетия назад. Така, че количествените натрупвания са натрупвания на изобретения в класово общество и качествените изменения стават като дойде ново двукласово общество, но с физична реакция, а не с химична реакция. За Маркс и Ленин революциите бяха все едно химична реакция, където се изменя химическия състав на обществото, а истинската революция е да има изменение на обществото с физична реакция, като се изменя все едно агрегатното състояние на обществото. Докато Маркс и Ленин търсеха да има недоволство в обществото, а не нови изобретения. Химична реакция е да има недоволство и низините да не искат да живеят по старому, а върховете не могат да управляват. Докато физичните реакции са да се натрупат много изобретения и технологии и да се получи ново класово общество. В това е смисъла на закона за количествените натрупвания и качествените изменения. Разбира се човека не се променя нито химически, нито физически, но се променя обществото и се избиват милиони хора при революцията в Русия.
Общ източник на 15.01.2020 в 13:37
В творчеството на Маркс и Енгелс се откриват много расистки компоненти. По тяхно време нацицмът не е съществувал ,но точно по тяхно време расизмът се оформя като "научен" от френския граф Жозеф да Гобино. Възгледите на Маркс и Енгелс относно славяните съвпадат с тези на де Гобино. Неслучайно нацистите особено жлъчно са се подигравали с немските комунисти,че в лицето на Маркс и Енгелс имат общ идеен източник.
д г на 16.01.2020 в 14:45
Авторът при всичките описания на картината и на това което е запомнил от марксизма и критиките към него, явно не е проверил как се е стигнало до нарисуваното на тази картина, т.е. защо Маркс се е запознал с Енгелс. Енгелс като капиталист едва ли би бил особено интересен за Маркс, такива е имало стотици. Само че Енгелс е публикувал книгата "Положението на работническата класа в Англия", което не би заинтересувало капиталистите, а именно хора като Маркс. Така две сродни души са се намерили и са си помагали до смъртта си, работейки общо взето по същата тема. Това без съмнение е било важна среща и за тях двамата, и за целия свят. Само че това излиза извън описаните детайли в картината и извън кръгозора на автора на текста.
mmm на 16.01.2020 в 15:40
Маркс е много встрани и назад от развитието. Мао е резонния номер едно в марксизма.
mmm на 16.01.2020 в 15:40 на 17.01.2020 в 10:47
Тъпотията ти е на квадрат. Ставаш за проамерикански трол. Седни си, двойка пред форума и шестичка пред работодателя.
предложение към редакцията на 17.01.2020 в 10:49
Направете я тая тема перманентна. В нея трамваят и мултипликативните му вариации вечно ще ни разсмиват с награмотните си тъпни.
Маркс на 15.01.2020 в 11:39 на 17.01.2020 в 10:54
Тъпак, Маркс никъде не е обяснявал закона за количествените натрупвания, още по-малко пък от позициите на материалистическия субстантивистки монизъм. Запомни, неграмотен дебил, Маркс не е субстантивист във философията, а ритицист; Енгелс и Ленин са такива, защото нямат философско образование, като тебе. А твоят пилешки акълец даже и тия последните двама няма право да обсъжда, въпреки че не са философи... те поне са умни до определено ниво,а ти и такъв не си, толкова си зле.
*буквата к изпусната от бързане на 17.01.2020 в 10:55
*Критицист
mmm на 16.01.2020 в 15:40 на 17.01.2020 в 12:14
Естествено че Великия кормчия Мао е много по напред от маркс. Маркс е обожествил градския пролетариат който е едно нищо сравнен с широките селски маси на които заложи Мао . Неслучайно след мъдрото ръководство на великия мао китай са номер едно. Мао е надскочил маркс многократно никой не може да го оспори. Да , изтребил е 20 до 46 милиона китайци но това си е в реда на нещата според основите на марксовата парадигма за установяване на диктатура на угнетената класа.
Маркс на 15.01.2020 в 11:39 на 17.01.2020 в 10:54 Тъпак, Маркс никъде не е обяснявал закона за количествените на на 17.01.2020 в 12:48
Тоз екземпляр не го е виждал чичо доктор от доста време. Не е избегал от цирка не е некое бивше зкпч. От друго едно место е изпуснат, с диагноза? Така е като избегаха лекарите и санитарите в германия.
Изпид на 08.07.2020 в 12:03
Маркс и Енгелс днес отново са на земята и отново имат претенции да са в авангарда. Увличат много хора след себе си, но ако човек се вгледа внимателно в писанията и изказванията им, ще види, че всичко, което проповядват е кухо и всъщност се основава единствено на наследството им от миналия живот.

Напиши коментар