Християните празнуват днес Светата Петдесетница, която от древни времена се смята за рождения ден на Христовата Църква, създадена не по човешки проект, а по Божествена благодат. На Петдесетия ден от Господното възкресение Дух Свети слязъл над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празникът се нарича Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница, който отбелязвали петдесет дни след юдейската Пасха. Руската православна Църква го нарича Ден на светата Троица.
Днес е Петдесетница

 

 

 

В десет часа сутринта (третия час по еврейско време), настанал голям шум. От небето сякаш вихрушка се спуснала над къщата, където били събрани Христовите ученици.

 

И "явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух" (Деян. 2:2-3).

 

Това бил видим знак на благодатните дарове на Светия Дух. Бидейки безтелесен, Светият Дух избрал чувственото знамение.

 

"Но никой не бива да си мисли - поучава св. Лъв Велики, - че в това, което било видимо за телесните очи, се е явило Божественото същество на Светия Дух. Човешкият взор, както не може да вижда Отца и Сина, така не може да види и Светия Дух".

 

Още щом божественият огън пламнал в душите на апостолите, изпълнени с даровете на Духа, те започнали да прослявят величието на Бога, като заговорили на разни, непознати за тях дотогава чужди езици.

 

По случай празника в Йерусалим на тоя ден се били събрали хора от най-различни народности. И всеки чувал на своя език думи, прославящи Бога.

 

Като не могли да си обяснят това необикновено чудо, мнозина от насъбралите се помислили, че апостолите са просто пияни от сладкото вино, въпреки ранния час.

 

Тогава свети апостол Петър произнесъл първата християнска проповед. Пояснил на множеството, че апостолите не са пияни, а изпълнени от Дух Свети, и ги приканил към покаяние. Думите му проникнали в сърцата на слушащите го юдеи. В този ден приели вярата в Христа, кръстили се и се присъединили към първата християнска общност около три хиляди души (Деян. 2:1-41).

 

Трикратно Иисус Христос дарил на учениците Си Светия Дух: преди страданията - неявно (Мат. 10:20), след възкресението Си, духвайки върху тях - явно (Йоан 20:22) и в този момент, когато им Го изпраща съществено.

 

След този ден апостолите установили празника Петдесетница и поучили християните да възспоменават Светия Дух всяка година.

 

На този ден в края на тържествената литургия свещениците раздават на миряните в храма осветени листа от орех, които символизират слизането на Светия Дух под формата на огнени езици.

 

Следващия ден, понеделник след Петдесятница, е празникът на Светия Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение, Той е източникът на всичко живо.

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Напиши коментар