Като размислям за страшния ден и оплаквам злите си дела, как ще отговарям пред безсмъртния Цар? Как аз блудния ще дръзна да вдигна поглед към Съдията? Милосърдни Отче, Сине Единородний, Душе Светий, помилуй ме!

 

 
Мъжки хор при Подворието на Свето-Троицко Сергиевата Лавра в Москва. Диригент - Владимир Горбик. Концерт в Голямата зала на Московската Консерватория, 27 февруари 2008г.
 
 
 
Помышляю день страшный.
Помышляю день страшный.
И плачу деяний моих лукавых.
И плачу, и плачу деяний моих лукавых.
Како отвещаю бессмертному Царю,
коим дерзновением воззрю на судию.
Блудный аз.


Благоутробне Отче.
Сыне Единородный,
Душе Святый, помилуй мя,
помилуй мя, помилуй мя.
 
 
 

"А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата.

Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?

А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.

Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?

Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.

И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен."

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Още от категорията

Напиши коментар