От 16 януари се разрешава присъственото провеждане на някои дейности в училищното образование и се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове, съобщава на сайта си Министерството на здравеопазването.
От днес възстановяват някои учебни дейности и плановите операции

Здравният министър проф. Костадин Ангелов Снимка: БулФото, архив

 

Със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 16.01.2021 г. се разрешава

 

присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:


- приравнителни изпити при преместване на ученик;
- изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
- изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
- държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
- индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
- индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
- областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

 

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:


- практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
- семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
- държавни изпити и защити на дипломни работи.

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.

В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

 

Още от категорията

4 коментар/a

РАДИО ЕЛТО на 15.01.2021 в 16:21
ХЕЛП КАРМА продължават с измами и лъжи от казаха помощ на малкия ДАНИ от ГРАД ВРАЦА
Тарильома на 15.01.2021 в 19:23
Така например в министерския съвет ще се възстанови изучаването на азбуката, започвайики от буквата А, което беше прекъснато от пандемията. За всяка буква са отделени по четири седмици и за да се стигне до буква Я са необходими около 2г. и 2 месеца. Във връзка с това бб се е разпоредил да се спечелят изборите, за да има време за това обучение.
Аз обвинявам на 15.01.2021 в 20:35
Някой си д-р Петър Марков от Оксфорд предупреждава: "След два месеца България ще е обхваната от два пъти по-заразен вирус"..."Петър Марков описва какво означава на практика по-високата заразност на вируса. "Какво означава в практическо отношение вирусен вариант, който е 50 до 70% по-заразен? Това означава, че ако досега сме успявали да спрем растежа на случаите в страната с определена стриктност на мерките, с новия вариант, за да постигнем същия ефект, ще са ни нужни с 50 до 70% по строги мерки. Т.е. ако досега определено ниво на ограничения е било достатъчно, при новия вариант същото ниво вече няма да върши работа, ситуацията ще продължава да се влошава въпреки ограниченията и ще са нужни по-неудобни и по-пречещи мерки." ....Въженцето ще продължава да се отпуска и стяга, до 2030 година, до обещаното "щастие"...
ДОЛУ МАСКИТЕ на 15.01.2021 в 21:50
Моля вижте видео материалите тук, особено втория и третия видеоматериал. Коментарите оставям на вас! https://bit.ly/3bQvEMO

Напиши коментар