Главният прокурор Иван Гешев е внесъл в Народното събрание информация за преписки и досъдебни производства, свързани с полицейското насилие по време на протестите в периода 1 юли - 30 септември 2020 г., съобщи прокуратурата. В съобщението се уточнява, че според "получените справки от компетентните териториални прокуратури, по нито една от преписките и досъдебните производства не е установено "забавяне на разследването" по смисъла на Закона за съдебната власт (ЗСВ).На 17 август депутатите решиха да му поискат доклад, а вчера пред парламентарната правна комисия той обясни, че статистика по този показател не се води.
Гешев обяви, че няма забавени преписки за полицейско насилие и ги внезе в НС

 

Материалите са предоставени по повод решение на 46-ото Народно събрание от 17 август 2021 г. С него се иска доклад за дейността на прокуратурата и разследващите органи във връзка „със случаите на упражнено насилие и употреба на помощни средства срещу протестиращи граждани в периода 1 юли - 30 септември 2020 г., включително за предприетите действия за установяване на лицата, превишили правомощията си, имената на наблюдаващите прокурори и причините за забавяне на разследването.

 

Главният прокурор винаги е изпълнявал стриктно задълженията си за представяне на дейността на прокуратурата по прилагането на закона пред народните представители, които произтичат от Конституцията на Република България (чл.84, т.16), от Закона за съдебната власт (чл.138а, ал.2) и Решение №6 на Конституционния съд от 6 юни 2017 г.

 

Още през май 2021 г. Докладът за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2020 г. е внесен в законоустановените срокове във Висшия съдебен съвет (ВСС) и след приемането му от Пленума на ВСС е депозиран в Народното събрание. 

 

В ПРБ не се събира и обобщава статистика по други показатели извън установените, включително във връзка с конкретни събития от обществения и политическия живот. Съгласно практиката на Конституционния съд, Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретни наказателни производства.

 

Независимо от това, за да изпълни волята на Народното събрание - най-висшият орган, призван да осъществява народния суверенитет в България като парламентарна република, и водена от разбирането, че е длъжна да осигури информация с оглед прозрачност и отчетност пред българските граждани, прокуратурата е изискала относима информация от всички районни и окръжни прокуратури.

 

Съгласно получените справки от компетентните териториални прокуратури, по нито една от преписките и досъдебните производства не е установено „забавяне на разследването“ по смисъла на Закона за съдебната власт (ЗСВ).

 

Прокуратурата на Република България изпълнява и ще продължи да изпълнява задълженията си в пределите на конституционно установеното сътрудничество с Народното събрание. Взаимодействието на властите е гаранция не само за прозрачност в работата, но и за всестранна и пълна защита на правата на гражданите.

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

3 коментар/a

висок на 20.08.2021 в 17:38
Какъв доклад, какъв отчет.... Хаджинекадърник иска Гешев в парламента за да му се кара....
изчегъргубиля Мостич на 20.08.2021 в 17:40
альоууу, Гласовете! внеЗе!!! разбира се, че е лапсус. но е и ментален лапсус, когато триете неудобни за вашето верую-темане коментари..
Pontifex Maximus на 20.08.2021 в 17:41
Много ми се иска тъпаците да правят разлика между висш и върховен орган на власт. Народното събрание винаги е Върховен орган на власт и никога не е висш орган на власт. Ама и Гешев и заместниците му, а и как Сийка на тая лекция по конституционно право не са били. Което е много жалко, защото по цял ден дрънкат за разделение на властите, без да знаят дали властта на Народното събрание е висша или върховна. Пък и никой не смее да ги поправи....

Напиши коментар