В публикация от 17.02.2019 г. на електронната страница на www. blitz.bg под заглавие „Защо в чуждестранни медии зачестиха „фалшивите новини“за България?“, са изнесени неверни факти и твърдения за личността и професионалните изяви на Георги Василев, който стои зад идеята за създаването и популяризирането на медийната платформа „Студия Трансмедия“. В свое писмо до управителя на Информационна агенция „Блиц“ ЕООД, г-н Георги Василев определя публикацията като клеветническа и компрометираща. В писмото си той настоява за незабавно публикуване на опровержение.
Георги Василев: Клевета е, че съм свързан с Цветан Василев и фабрикувам "фалшиви новини"

Георги Василев

 

„Студия Трансмедия“ публикува пълния текст на писмото на г-н Георги Василев:

 

 

До

„Информационна Агенция БЛИЦ” ЕООД

представлявано от Управителя

Ивайло Иванов Крачунов

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От

Георги Василев Василев

 

 

Относно: Журналистически материал, публикуван в електронния сайт www.blitz.bg на Информационна Агенция БЛИЦ на 17.02.2019 г. със заглавие „Защо в чуждестранни медии зачестиха „фалшивите новини“ за България?“.

 

Уважаеми господин Крачунов,

 

На 17 февруари 2019 г. представляваната от Вас информационна агенция е публикувала на електронната си страница в Интернет материал без посочване на авторство, озаглавен „Защо в чуждестранни медии зачестиха „фалшивите новини” за България?“. В него, наред с твърденията за сложни политико-икономически връзки между множеството публични фигури в България, същите – поименно посочени в текста, се споменава и моето име. Цитирам: „…малко известен сайт, издаван от свързания с Цветан Василев българин с швейцарски паспорт Георги Василев, за когото има данни, че е изградил и финансира цяла мрежа за фабрикуване на „фалшиви новини“ в интерес на укриващия се от правосъдието фараон.“

 

С настоящето категорично заявявам, че изнесената от www. blitz.bg информация

 

не отговаря на обективната истина. Тя е невярна, клеветническа и компрометираща ме. Не за първи път медията, която представлявате, си позволява да постави моето име в подобен негативен контекст, което има за резултат злонамереното ми опетняване – както в личен, така и в професионален план в областта, в която се изявявам, включително и извън територията на България. Аз съм личност с ясно проследима кариера в уважавани международни бизнес организации, с открит и прозрачен бизнес. Ето защо, намирам тази последователност в опитите на представляваната от Вас агенция да ме асоциира в подчертано негативен контекст с несвързани с мен и с осъществяваната от мен професионална дейност лица в българската обществено-политическа и икономическа сфера, за целенасочена.

 

Публикуваният материал представлява грубо нарушение на основните

 

принципи на журналистическата етика за предоставяне и разпространяване на точна, проверена и достоверна информация. Също така, журналистическата етика изисква информацията да не се поднася по начин, позволяващ тя да бъде изопачавана или интерпретирана погрешно с единствена цел предизвикване на внимание и сензационен ефект, но с риск от уронване на авторитета и доброто име на отделни лица.

 

Предвид горното, отправям до Вас, в качеството Ви на представляващ Информационна Агенция БЛИЦ, настоящето писмо, с което настоявам за незабавно опровержение на информацията, съдържаща се в публикацията от 17.02.2019 г. в www.blitz.bg със заглавие „Защо в чуждестранни медии зачестиха „фалшивите новини“ за България?“, в частта й, която засяга моето име, лична и професионална репутация посредством създаване на внушения за организационна и финансова обвързаност с посочените в материала лица, както и абсолютно неверните твърдения за създаване и финансиране от моя страна на мрежа за фабрикуване на фалшиви новини.

 

Моля в седемдневен срок, считано от получаване на настоящeто писмо, да бъда уведомен дали ръководството на Информационна Агенция БЛИЦ подкрепя или се разграничава от фактите и твърденията, съдържащи се в публикувания журналистически материал в частта им относно моето име.

 

Моля, след извършване на проверка чрез средствата на добрата и обективна журналистика относно достоверността на изнесените в същия материал факти и обстоятелства, засягащи моето име, личност и професионална дейност, да разпоредите в рамките на предоставените ви управителни функции да бъде публикувано опровержение на същите факти на страниците на www.blitz.bg.

 

Като се надявам на точната Ви професионална реакция и вярна преценка на последиците от публикуването и разпространението на неверни и клеветнически твърдения чрез средствата за масова информация – от една страна, и мотивиран от желанието си за разрешаване на възникналия проблем с добра воля и по достоен начин – от друга, оставам в очакване на Вашия отговор.

 

С уважение:

 

Георги Василев Василев

 

Източник: transmedia.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

1 коментар/a

Продан на 27.03.2019 в 17:23
Не го знам този човек, но прави впечатление, че в неговия сайт пишат само в подкрепа на Цветан Василев и никъде не може да се прочете, че той е един от виновните за фалита на КТБ!

Напиши коментар