220 хил. пълнолетни българи декларират, че са ставали жертва на грабеж/престъпление в последната година. 62 на сто от българите биха се обърнали при проблем, свързан с личната сигурност към полицията, а близо 20 на сто към роднини. 29 на сто от българите не се чувстват сигурни в домовете си, сочат данните от проучване на изследователски център „Тренд“, направено по поръчка на в. „24 часа".

 

Изследването е представително за пълнолетното население на страната. То е проведено сред 1002 пълнолетни българи между 10 и 18 януари 2018 г. 

90 на сто от българите посочват, че в последната една година нито те, нито техни близки са били обект на грабеж/нападение. Въпреки това данните регистрират високи дялове на несъгласие по отношение на въпроса „Вие лично съгласен ли сте или не сте съгласен с твърдението, че в България човек може да се разхожда навсякъде и по-всяко време без да се страхува от престъпление?“ – 78 процента не са съгласни, че могат да се разхождат навсякъде и по-всяко време без да се страхуват от престъпление.

8 процента от българите се страхуват, че върху тях може да бъде упражнено насилие от страна на полицията.

Високи дялове на декларация за страх има и по отношение на крадци (78 на сто), хора от ромски произход (64 на сто), хулигани (69 на сто). Не се отчита особена динамика по отношение на пол и възраст, както и по отношение на населеното място.

38 процента е делът на българите, които заявяват, че се страхуват от насилие от страна на бежанци/мигранти. Тук се отчита динамика спрямо пола на респондентите, като данните показват, че жените в по-голям дял се страхуват за сметка на мъжете. По отношение на населеното място, близо 50 на сто от живеещите в столица споделят такъв страх, докато дяловете в областните градове, малките населени места и селата е по-нисък.

Едва 2 процента от българите декларират, че се страхуват от насилие от страна на съпруг(а)/партньор(ка), а 92 на сто отговарят отрицателно. По отношение на тези данни трябва да имаме предвид и нежеланието на хората да споделят такъв тип информация.

Почти разполовено мнение се регистрира по отношение на ефективността на полицията - 42 на сто смятат, че полицията работи ефективно, докато 44 на сто са на обратното мнение. Ниски нива на оценка за ефективност се регистрира по отношение на съдебната власт – 21 на сто ефективност, както и при законодателна – също само 21 на сто.

62 процента от българите биха се обърнали с най-голямо доверие при проблем свързан с личната сигурност към полицията. Разлика се отчита при хората на възраст между 18 и 29 г., където по-голям дял (над една четвърт) биха се обърнали за помощ към роднини в сравнение с останалите възрастови категории. Данните показват, че живеещите в малките населени места и селата в по-голям дял биха се обърнали към полицията за сметка на живеещите в столицата.

На въпрос каква би била реакцията им при нарушаване на личната сигурност, 73 на сто от хората посочват, че биха подали жалба в полицията. 22 процента от българите посочват, че биха се защитили сами включително с насилие при ситуация, в която е нарушена личната им сигурност. 4 на сто от българите биха останали пасивни в такава ситуация.

 

 

 

Още от категорията

1 коментар/a

ЕмТиЕмАз на 31.01.2018 в 12:39
Какво услужливо за оная конвенция изследване! Дайте да видим причините за несигурността у дома - да не би да са безработицата, цените, кредитите, крадците...

Напиши коментар