В банковите среди циркулира слух, че откакто новото ръководство взима властта в банката на 7 юли тази година (с вписването си в Търговския регистър) до днес, банката е отпуснала директно само един кредит. Той бил на стойност 2 млн. лв. и е в сферата на фотоволтаиците. За да проверим този слух, изпратихме на ББР следните въпроси: Колко заема е отпуснала Българска банка за развитие от 7 юли 2021 г. до 1 ноември 2021 г.? Каква е общата стойност на тези заеми? В какви сектори развиват дейност получателите на кредитите? Нито един от тези отговори не получи директен отговор. Вместо това ББР представи справка за заемите, отпуснати от юни досега, които били в размер на 26.8 млн. лв. към 70 фирми. Това е период, който обхваща 37 дни управление на предишното ръководство, и всъщност е най-критичният месец, в който старите мениджъри и министърът бяха на нож. Иначе заемите били към всички сектори на икономиката.
Харвардски баш майстори в ББР – какво (не) правят и какво да очакваме

Стефан Антонов

 

Ако сте карали колата си на сервиз, или сте викали специалист да ремонтира нещо у дома, сигурно сте чували майсторите да възкликват: „Кой го е правил това? Предишният си е оставил ръцете тука“. Това се случва и в Българска банка за развитие, но не само.

 

Ако се погледнат финансовите отчети на институцията, ще стане ясно, че загубите за миналата година и от началото на тази не идват от влошаване на кредитните портфейли, а от презастраховане срещу евентуални загуби от евентуално бъдещо влошаване. Новото ръководство (назначено от Кирил Петков) опитва да класифицира като загуба сериозен дял от дейността на предишните мениджъри, назначени от Лъчезар Борисов, последният икономически министър на ГЕРБ. В банковото счетоводство това става посредством провизиите. Това са преоценки на съществуващите активи към по-ниска стойност. Разликата спрямо предишната им, по-висока оценка се изписват като разход и ако превишат приходите, причиняват загуба. Тя е счетоводна и дори виртуална, защото не касае реален разрив между това, което банката е отпуснала и получила впоследствие. Ако се правят разумно, провизиите създават резерви срещу евентуални бъдещи загуби, но новото ръковдство на ББР по-скоро се опитва да очерни предшествениците си, а не толкова да формира буфери. 

 

За миналата година ББР е записала 339 млн. лв. загуба вследствие от отрицателни преоценки. От тях 120 млн. лв. са провизии по гаранциите, които банката е издала в полза на фирми (158 млн. лв.) и физически лица (106 млн. лв.), пострадали от коронакризата. Те са теглили заеми от търговските банки, с които ББР подписа гаранционно споразумение миналата пролет в изпълнение на правителствено решение. Други 78 млн. лв. идват от преоценка на акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), които ББР придоби (общо 18% от капитала) при миналогодишното увеличение на капитала. Това стана при цена на първичното публично предлагане – 5.6 лв. за акция, при положение, че тогава на борсата старите акции, носещи същите права, струваха двойно по-малко, а днес акциите на ПИБ са под 2 лв.

 

Детайлният поглед върху провизиите за общо 341 млн. лв. показва, че 35% от тях са по заеми, които са отпуснати от търговските банки на бизнеса и на хора, ударени от коронакризата. Още 23% от провизиите са върху преоценените акции на ПИБ. Или с други думи – 58% от виртуалните загуби на банката за миналата година не са следствие на лошо управление, а са начислени върху операции, наредени от държавата. Трябва да се отбележи, че когато новината за гаранционната програма се съобщи, нямаше възражеия срещу нея. От друга страна, всички привърженици на бързането ни към чакалнята на еврозоната приеха, че държавното участие при вдигането на капитала на ПИБ, е необходима жертва. Тоест за две трети от виртуалните загуби на банката предишното ръководство не носи вина. Ако някога настъпи драма по тези пера, отговорност трябва да се търси от правителството, а не от управлявалите банката, защото те само са изпълнявали правителствени нареждания.


Останалите 42% от виртуалните загуби на банката са по отпуснати заеми от предишното ръководство, а може и от по-предишното. За тях не се знае по колко кредита са начислени, в каква степен са провизирани, както и дали по въпросните заеми е имало забавяне в обслужването, или са обслужвани безупречно.

 Какъв е проблемът с провизиите?


Освен, че не представляват истинска загуба за банката, провизиите са и в твърде голям размер. Например, заемите за хора, които са пострадали от кризата, отпуснати през миналата година, са 110 млн. лв. По тях ББР е начислила провизии за 63 млн. лв., което отразява допускане, че 60% от заемите няма да се върнат и ББР ще трябва да покрие загубите на търговските банки.


Нека поясним. Това са заеми, които се отпускат от търговските банки. ББР покрива от 30% до 40% от риска, което означава, че длъжниците се оценяват от банките, защото те също поемат риск и също ще загубят, ако заемите не се върнат. Тоест отговорното отношение към кредитите е налице, а в последните две десетилетия няма случай 40% от портфейл потребителски заеми да не се върнат. И нещо повече – по заемите има възможност за двугодишен гратисен период, което пък означава, че обслужването им ще започне, когато кризата е отминала, ще се връща само главницата и тя ще е обезценена с инфлацията за предишните две години.


По аналогичен начин под въпрос може да се постави и провизирането на гаранционен ангажимент по кредитни портфейли за бизнеса в размер на 158 млн. лв. (по данни на ББР) с 53 млн. лв. (33%).

 

В отчета си ББР посочва, че коефициентите на провизиране по гаранциите са далеч по-ниски, но не става ясно как точно извежда представените стойности, при положение, че отношенията провизии/портфейл, които посочвам, са изведени от официални данни на банката за миналата година.

 

Последното е от огромно значение, защото оборва и друга теза, с която Кирил Петков, си правеше пиар на гърба на ББР.

 

При положение, че намира за скандални 980 млн. лв. от кредитния портфейл на банката, провизиране на същите заеми със само 141 млн. лв. (едва 14%) показва, че ръководството, което той е наел, както и одиторите от „Делойт“ и „Грант Торнтон“, намират представяните за скандални заеми далеч по-надеждни от тези, които са отпуснати от часните търговски банки, но по тях ББР е издала гаранции. Освен ако огромната провизия не е направена по един или два-три кредита.


Казаното дотук е аргумент, че новото ръководство се е опитало да припише каквито може грехове на предишните мениджъри. Прави го и с отчета за първото полугодие на тази година, което се явява последно за предишното ръководство. Така вместо да извадят очи, новите мениджъри изписват вежди. Първо, защото основната порция от провизиите са по действия в изпълнение на държавни политики. И второ, защото се препотвърждава доверието към заемите, представяни от Кирил Петков за скандални, след като се провизират с най-нисък коефициент на обезценка измежу всички други пера.

 

Ако Българската банка за развитие беше частна, тези коефициенти на провизиране щяха да скарат ръководството с акционерите, защото в нормалната практика провизиите не се правят толкова ударно. Те биха понижили и цената на акциите на банката и биха попарили очакванията за дивидент. Много е вероятно подобни операции да привлекат и вниманието на НАП, защото с отчитането на виртуални загуби се избягва плащането на реални печалби.Най-важното!


Ако смисълът на провизиите в банковата дейност е да се натрупат буфери срещу лоши времена, идеята на ББР е друга. Когато един провизиран заем се върне, се прави нова преоценка, този път нагоре или на експертен език „провизията са реинтегрира обратно в печалбата“ на банката. Само че тази печалба се декларира в някоя следваща година. В случая, ако гарантираните от ББР заеми се върнат в голямата си част, това ще увеличи печалбата на банката през годините между 2023 г.  и 2026 г. , когато провизиите се реинтегрират. Същото важи и за така наречените „скандални“ заеми. Ако те се изплатят, провизиите, които ръководството на банката днес начисли, един ден ще формират допълнителна печалба. И членовете на ръководството, назначено от Кирил Петков, ще изглеждат гениални, ако се задържат начело на банката достатъчно дълго.


А дали наистина са гениални? Какво прави ББР днес? Ще продължат ли да провизират толкова консервативно и заемите, които те самите отпускат, както и гаранциите, които издават?

 

Много интересно е и какво прави новото ръководство на банката. В банковите среди циркулира слух, че откакто новото ръководство взима властта в банката на 7 юли тази година (с вписването си в Търговския регистър) до днес, банката е отпуснала директно само един кредит. Той бил на стойност 2 млн.лв. и е в сферата на фотоволтаиците. За да проверим този слух, изпратихме на ББР следните въпроси:


- Колко заема е отпуснала Българска банка за развитие от 7 юли 2021 г. до 1 ноември 2021 г.?


- Каква е общата стойност на тези заеми?


- В какви сектори осъществяват дейността си получателите на кредитите?Нито един от тези отговори не получи директен отговор. Вместо това ББР представи справка за заемите, отпуснати от юни досега, които били в размер на 26.8 млн. лв. към 70 фирми. Това е период, който обхваща 37 дни управление на предишното ръководство и всъщност е най-критичният месец, в който старите мениджъри и министърът бяха на нож. Иначе заемите били към всички сектори на икономиката.


Ако слухът, че е отпуснат само един заем, се потвърди, ще се окаже, че ББР се управлява като в „Баш майстора на море“. Героят на Кирил Господинов дава колата си за ремонт, но автомонтьорът Алекси Бебов (изигран от Славчо Пеев) не пипа нищо по колата, докато Баш Майстора не му ремонтира къщата.


Звучи ли ви като харвардска работа?

 

Бележка на "Гласове": Преди три седмици изпратихме въпроси на министър Даниела Визиева, свързани с управлението на ББР. Въпреки уверенията на пресцентъра, че ще получим отговори след няколко дни, такива все още няма. Ето и въпросите: 

 

Уважаема г-жо Министър,

 

От сайта “Гласове” имаме няколко въпроса към Вас, свързани с Българската банка за развитие. Ще ви бъдем благодарни, ако ни отговорите!

 

- В края на юни Вашият предшественик Кирил Петков смени ръководството на банката и обяви, цитирам: “От днес ББР ще се фокусира върху подкрепата за малкия и среден бизнес“. Г-н Петков подчерта, че банката ще подкрепя стартъпи и предприятия с иновативни проекти. Можете ли да кажете колко кредити и на каква стойност са раздадени оттогава до днес и бизнеси в коя област са подкрепени от банката?

 

- В пресата бяха публикувани информации, че изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев е бил уволнен от частна банка заради „липса на умения да планира и организира работата си, както и да управлява и разрешава възникващи проблеми“, което е видно от решение №102/31 март 2015 г. на Върховния касационен съд (ВКС), с което актът на финансовата институция е потвърден. Освен това в пресата бяха публикувани снимки, от които личи, че е запален играч на покер. Притесняват ли Ви тези факти и как бихте ги коментирали?

 

- По времето на Вашия предшественик г-н Арабаджиев сключва договор за адвокатски услуги с Лена Бориславова срещу месечно възнаграждение от 13 960 лв. Тя е адвокат на Кирил Петков по делото му за гражданство в Конституционния съд, както и лектор в неговата фондация, а двамата са съучредители на партията “Да, България”. Днес Лена Бориславова е кандидат в листата на “Продължаваме промяната” на Кирил Петков и Асен Василев. Смятате ли, че в случая има конфликт на интереси и не трябва ли този договор да бъде прекратен?

 

- Смятате ли, че новото ръководството на ББР е избрано на базата на експертност, прозрачност и след надлежно проведени процедури?

 

- Справя ли се то с управлението на банката?

 

- Има ли големи кредити, които ББР не си е върнала? В края на юли г-н Петков съобщи за такъв риск.

 

- На какъв етап е изграждането на завода за електромобили в Ловеч? Меморандумът за него бе подписан на 10 юли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

7 коментар/a

хабиб меринджей на 10.11.2021 в 12:40
С риск да бъда надлежно изтрит ще поясня няколко неща от позицията на практикувал материята, а не наблюдател (като автора). 1) няма спор, че "новото" ръководство и в частност УС са меко казано приблизителни от професионална гледна точка. Всъщност същото важи и за предишното ръководство. Нека си спомним само кой откъде идва, чие детенце е и пр. Това естествено са битовизми, но и факти. 2) няма такова чудо като "виртуални" загуби по линия на провизии и обезценки. Автора очевидно не прави разлика между двете. Много са си реални и са ПОДПИСАНИ от две одиторски предприятия. Ако някой си мисли, че тези подписи и заверки са фейк да ходи да се гръмне. 3) Не следва да се счита за нормален кредит (без значение на размера), който е с гратисните периоди на отпуснатите. Нито такъв който предвижда булет плащане на финала. Такива експозиции са очеизвадно дадени за да не се върнат. Това не означава, че "ръководството" ще бъде съдено, осъдено и пр. Напротив, няма, всичко си е законно. 4) Факта, че проблемните за кирчо харварда експозиции се обслужват даже не се нуждае от обяснение - естествено, че ще обслужват, Цялата държавна машина току виж ги понастъпила, не ли ?! 5) Какви точно нареждания е изпълнявало "ръководството" на публиката все още не е ясно. Големият проблем тук е, че елементарната професионална етика и достойнство не позволяват на състоятелен и с претенции ръководител да изпълнява подобни нареждания. Грабваш шапката и си биеш камшика, ако искаш да имаш сурат и да ходиш изправен по улицата. Не оставаш на бащина хранилка със заплата над 30К месечно. Нали така уважаеми авторе ?! 6) Вглеждането в числата на банката (с тренирано око) не оставя и грам съмнение, че тези хора не си изкарват заплатите. Те са на оперативна загуба както и да го въртим и сучем. При това отдавна. Роенето на някакви дъщерни и най-вече безмислени дружества само симулира "развитие" и обслужва единствено егото на набедените бивши, настоящи а вероятно и бъдещи ръководства на тази изстрадала банка. 7) тезата, че видите ли се заделят обезценки, за да има добър резултат в бъдеще е смешна и достойна за мисленето и банковата практика от 90-те години. Толкова е загубата! За изкушените в материята има смисъл да отбележим, че великолепното бившо ръководство "привлече" скъп външен ресурс във времена на отрицателни лихви. Погледнете колко е разполагаемостта по сметки в БНБ и си дайте сметка, че това струва на банката по 0.7% годишно. Вижте колко е вложила банката в ДЦК (държавен дълг). Това ли да наречем "управление" че и добро при това ?! Защо не ми покажете трима клиенти дето са влезли в банката и са получили кредит ей така, без да се познават с тоя и оня?! Не може да се крие зад очевидната несъстоятелност на кирчо, хайдуклука и неграмотността, които владеят тази банка отдавна! Тя си е цехче за избранници на властта и играчка за инфантилни банкерчета. Дачков може да ме изтриеш.
Кирчо Лудия,прокурор от специализираната прокуратура на 10.11.2021 в 13:02
Липсата на отговори на поставените въпроси от министърката е самопризнание за извършени нередности.
Диагноза на 10.11.2021 в 14:12
"Надеждата за промяна" на хората се присвоява нагло от двама мошеници, без да броим Културиста, при това вторият с тежка зависимост...
Кирил Петков е законанарушител и подставено лице на Козяк/Прокопие на 10.11.2021 в 14:43
ПП са креатура и патерица на крайните либерали ДБ. Заедно тези са най-опасните американски агенти на влияние! Д. Ганев, без да иска, разкри злокобния им замисъл - правят обща ПГ, която ще е с най-много депутати. Ако тези направят правителство ни е гарантирана и Истанбулска конвенция, обучение на децата в джендър идеология, клякане на С. Македония (Заев затова не си подава оставка). безконтролно разрастване на ам. бази в страната ни, ам. ТЕЦове субсидирани от нац. бюджет с 10-тилетия, окончателна загуба на малкото останал ни суверенитет, демек - подмолна цветна революция. Хора, помислете внимателно и непременно гласувайте!
chedomir на 10.11.2021 в 15:49
Мдаа.Леви либерали са хората около Христо Иванов,но интересното е защо в България продължават да минават за десни.С подобни възгледи са и поне половината членове от бившите ръководства на БСП- все още непребоядисалите се умни и красиви,обикновено чеда на висшата комунистическата номенклатура от кръга около Луканов.Точно те искат да изчегъртат Нинова , използвайки Радев и да овладеят партията. А генерално воюват двете части на създадената след разбойническата приватизация олигархия-милиционерско-десарската и номенклатурната и обслужващите ги политици,социолози,политолози,магистрати и прочие.Тресат яко държавата и не им пука ни за високата ковид смъртност,нито за цените или пък ниските доходи.Целта е докопването през властта на обещаните от Европа милиарди за възстановяване.А борбата е на живот и смърт. Нам е отредена ролята да маршируваме до урните дотогава,докогато едната от тях вземе връх.И тук въпросът, дали Борисов или Радев, няма кой знае какво значение.Както беше рекъл Поетът-"...какво тук значи някаква си личност."Важна е целта-парицата,кокала или както искате го наречете. Идеите са на бунището на историята и "парица е царица"е новото верую на някогашните им носители и техните наследници.Живот...
Отговорен на 10.11.2021 в 21:04
Автора е профан. "..... Така вместо да извадят очи, новите мениджъри изписват вежди. Първо, защото основната порция от провизиите са по действия в изпълнение на държавни политики. И второ, защото се препотвърждава доверието към заемите, представяни от Кирил Петков за скандални, след като се провизират с най-нисък коефициент на обезценка измежу всички други пера .... " Е само това стига за да стане ясно колко му е багажа и моженето. Всички цитирани провизии и обезценки по правителствени инициативи за подпомагане са на практика необезпечени и гаранциите са на практика безусловни. Нормално да се обезценят яко. А виж обезценките по кредити и "доверието" в тях, да припомним кредити дадени миналата година при условия които никоя (!) друга банка не би дала, е изсмукано от пръстчетата на автора. Хабиб, +1
таня на 15.11.2021 в 13:21
За мен истината за ББР е следната. ББР не е типичната търговска банка. Източника и на финансиране не са привлечените средства от банката, а държавния бюджет в по голямата си част и може би заеми, също гарантирани от държавата. Та в този смисъл, тя не може да си позволява да отпуска огромни , необезпечени кредити с падеж след 30-50 години, а текущо изплащане на някакви мижави лихви. На избрани фирми се отпускат въпросните пари, след което те се прехвърлят на други и други с което се прекъсва връзката с кредитополучателя. Петата по веригата фирма си купува с въпросните пари петзвезден хотел в Гърция или просто заминават за офшорки, но тази фирма никъде не се води кредитополучател. Хич не ми разправяйте врели-некипели за виртуални пари, парите са си съвсем реални и са изхарчени или предстоят да се изхарчат, елементарно Уотсън. Както и да го въртите , това си е има име и то е, пладнешки обир на парите на данъкоплатеца

Напиши коментар