Водата е първостепенно благо - in vino veritas, in aqua sanitas (Във виното е истината, във водата здравето). Преди повече от седем хиляди години тъкмо това благо е привлякло човека да постави крак на мястото на днешна София. Оттогава насетне всичко е история.
Пътят на питейната вода към София - от римско време до днес
 
Текста чете:
Явор Дачков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Още от категорията

Напиши коментар