"Ситуацията е сериозна: постепенно изчезва не просто един политически, икономически и обществен модел, но и всичко това, което в продължение на хилядолетия беше „Западът“. Това не е някакво незначително произшествие, което може да отбележим мимоходом и след това да продължим по-нататък. Масовият упадък на Европа като цивилизация е истинска историческа трагедия, която засяга всички нас, не само като общество, но и като индивиди. Лично аз страдам неимоверно от бъдещия край на западната цивилизация, която обичам от цялото си сърце. Знам, че в тази си тревога далеч не съм сам, макар, че все още много съвременници не осъзнават напълно сериозността на тези промени или не се решават да си направят съответните изводи от тях. Именно за тях написах тази книга, в която искам да споделя своите мисли за това как ние, обичащите Запада, неговата история, наследство и традиции, можем да останем верни на убежденията си и да ги предадем на потомците си в пост-европейския свят". Това казва в интервю за "Фигаро" историкът Давид Енгелс, преподавател в Института "Заходни" в Полша и в Свободния университет в Брюксел.
 Давид Енгелс: Упадъкът на Запада не е случайност

 

 

 

- Вашата книга „Какво да се прави? Живот с упадъка на Европа“ (Que Faire? Vivre avec le déclin de l’Europe ) е по-скоро лично преживяване, отколкото политическо есе. Защо искахте да споделите тези интимни размисли с читателите?

 

- Ситуацията е сериозна: постепенно изчезва не просто един политически, икономически и обществен модел, но и всичко това, което в продължение на хилядолетия беше „Западът“. Това не е някакво незначително произшествие, което може да отбележим мимоходом и след това да продължим по-нататък. Масовият упадък на Европа като цивилизация е истинска историческа трагедия, която засяга всички нас, не само като общество, но и като индивиди. Лично аз страдам неимоверно от бъдещия край на западната цивилизация, която обичам от цялото си сърце. Знам, че в тази си тревога далеч не съм сам, макар, че все още много съвременници не осъзнават напълно сериозността на тези промени или не се решават да си направят съответните изводи от тях. Именно за тях написах тази книга, в която искам да споделя своите мисли за това как ние, обичащите Запада, неговата история, наследство и традиции, можем да останем верни на убежденията си и да ги предадем на потомците си в пост-европейския свят. 

 

- Припомняте аналогията между сегашния упадък на западния свят и упадъка на гръко-римския свят, който разглеждате в една от предишните си книги. На какво се основава това сравнение?

 

- Както пишат и други историци, като Освалд Шпенглер и Арнълд Тойнби, упадъкът на Запада съвсем не е случайност, той се вписва в логиката на историята, която вече е видяла възхода и падението на множество цивилизации. В книгата ми „Упадък“, която наскоро бе преиздадена в джобен формат, се опитах да покажа доколко днешната криза в Европа напомня кризата на Римската република от I век, когато, обхваната от безпрецедентна политическа, икономическа, демографска, етична и социална криза, тя е раздирана от вътрешни бунтове, прерастнали в истински граждански войни, преди републиката да се превърне в авторитарна държава, овладяла, разбира се, положението, макар и с цената на драстично ограничаване на политическите свободи и на културен застой. Убеден съм, че в близките две десетилетия и нас ни очакват такова развитие и мога само да приканя читателите да се подготвят за тези събития.

 

- Изтъквате факта, че малцина се осмеляват да говорят за „упадък“. Но не се ли страхувате, че самото говорене за "упадък" може да повлияе на ситуацията?

 

- Това е като в медицината: бихте ли искали да се лекувате при лекар, който ще лекува рака ви като хрема, от страх от психосоматичното въздействие върху реалната ситуация? Преди всичко вярвам, че честността към самата себе си трябва да бъде висша добродетел на всяка уважаваща себе си цивилизация. Умишленото премълчаване на истината за културните процеси в сегашния момент, било то масовата имиграция, застаряването на населението, ислямизацията, изкуствения интелект, разпада на националните държави, саморазрушаването на образователната система, огромното изоставане на Европа от Китай и превръщането на демокрацията в технокрация, е акт на върховно предателство с трайни последици. Защото, когато истината, т.е. все по-необратимата същност на този процес стане явна, ще рухнат и последните остатъци от доверие към нашата политическа система и солидарността между различните социо-културни групи в нашето общество. Само честният и хладнокръвен анализ на днешната ситуация може да ни помогне да определим кое е полето ни за маневриране, което все повече се стеснява, и да се опитаме да предвидим необходимите реформи за спасяването и стабилизацията на това, което е останало от нашата цивилизация, както впрочем много точно отбеляза Мишел Уелбек в оценката си за моята книга.

 

- Този цивилизационен упадък изгледа ви вълнува повече, отколкото глобалното затопляне на климата…

 

- Напротив: въпреки че оставам скептичен към т. нар. климатични заплахи и още повече към въздействието на човека върху климата в рамките на тази теория, прекомерната експлоатация на природните ни ресурси и развалянето на многообразието и красотата на природата на всички нива е неразделна част от цивилизационния ни упадък, както беше в края на Римската република. Ето защо съм убеден, че важното е не да се справяме със симптомите, а с истинските причини: не само чрез намаляване на CO2 или други проблемни вещества, но и чрез работа върху материалистичната, консуматорска, егоистична идеология на съвременния свят, надявайки се, че ще намерим ново равновесие с природата - знаейки същевременно, че истинската опасност за нашата околната среда вече не идва от Европа, която вече постигна огромен напредък, а по-скоро от Азия ...

В този контекст винаги се удивлявам от двойнствения език на много еколози: в екологичен аспект, те предпочитат да защитават един все по-радикален „консерватизъм“, а в културен аспект, защитават краен конструктивизъм; сякаш за много от тях изчезването на вида жаба е по-важно от изчезването на европейската цивилизация... Така че и за да насоча общественото мнение към богатството на нашата култура, което може да бъде разводнено или да изчезне окончателно, аз написах тази книга.

 

- Брекзит ли бъше първият конкретен знак за разпада на Европа, който описвате?

 

- Честно казано, аз все още не съм убеден, че Брекзит ще се състои, макар, че назначаването на Борис Джонсън може да промени ситуацията. Но не трябва да бъркаме „Европа“ и „Европейски съюз“: векове наред Западът е бил политически и културно по-сплотен отколкото днес. Изчезването или трансформацията на Европейския съюз по никакъв начин не би означавало разпад на Европа като цивилизация.

 

Този разпад идва главно отвътре, а не отвън. Унищожаването на традиционното семейство, културният релативизъм, историческият мазохизъм, политически коректното мислене, склонността да се цензурира всяко неприятно мнение, замяната на хомогенни и следователно обединени общности чрез съчетание от групи, търсещи само собствена печалба, социалната поляризация, цинизмът, с който всички представи за абсолютна истина се заменят с договорени „компромиси“ - това са истинските причини за разпада на Европа. Политическите събития, които виждаме днес - превръщането на Европейския съюз в основен защитник на това, което току-що изброих, както и готовността не само на британците, но и на „популистите“ в цяла Европа да пожертват европейското единство, за да защитят поне собствената си идентичност - са само плачевните последици. Защото истинският отговор идва от другаде: Западът може да стабилизира сегашния си упадък, само ако се върне отново към корените си и остане единен и обединен. За съжаление, това послание ще бъде чуто, когато е твърде късно.

 

- Казвате, че не искате да се отдавате на катастрофизъм. Но едва ли може да бъдете наречен оптимист…

 

- Преди всичко, аз съм историк и не мога да си затворя очите пред факта, че великите човешки цивилизации преминават през повече или по-малко сходни исторически цикли. Защо Западът да бъде изключение от хилядолетните правила? Освен това мисля, че съм чувствителен наблюдател на развиващите се в нашето общество процеси. Достатъчно е да се разходите в предградията на Париж, Лондон и Брюксел, да видите с очите си изоставените улици, нивото на образование в училищата и университетите, да оцените промяната на лихвените проценти, да поговорите с все по-откъснатите от действителността национални и европейски политически елити, да усетите объркването и омразата на европейците към собствената им политическа система, за да разберете, че Западът се променя радикалнио, при това не към по-добро. Настъпването на очакваната голяма криза може с големи разходи да бъде отложено с няколко месеца или няколко години. Но когато хазната се изпразни, а социалната система рухне, тогава ще разберем, че „жълтите жилетки“ са били само една малка прелюдия към много по-страшните конфликти, които предстоят. Възникналата след тези конфликти Европа ще има много малко общо с тази, чиято последна агония наблюдаваме сега. Ако искаме да съхраним поне малко от това, което обичаме в тази залязваща цивилизация, моментът е сега…

 

- И накрая, тази малка книгаа може да бъде прочетена като ръководство за оцеляване за лична употреба. Но няма ли вече колективни средства за противодействие на неизбежния според вас упадък?

 

- Разбира се, че има! Освен това подчертавам неколкократно, че това малко ръководство не може в никакъв случай да замести колективната политическа дейност: напротив, vita activа и vita contemplativa трябва да се допълват взаимно, за да образуват наистина стабилно общество. Но трябва ясно да осъзнаем, че сега Европа е много зле и в най-добрия случай, тя ще се окаже коренно променена спрямо тази Европа, в която повечето от нас са били социализирани. Ако наистина искаме да запазим своята идентичност в кризите, които ни очакват, е крайно време да престанем да прехвърляме отговорността към политическия свят, който до голяма степен е безразличен или дори враждебен към истинската европейска култура. При това, да се споразумеем с него, няма да бъде лесно.

Всъщност ние все по-често констатираме вътрешната сила на „паралелните“ общества, които вече доминират в големите ни градове. Ако не вземем активни мерки за укрепване на собствената си идентичност, то съвсем скоро няма да имаме право на наше собствено „паралелно общество“… Времето, когато можехме да разчитаме на стабилността на политическата и културната ни система, приключи. Ако искаме да защитим нашето наследство, борбата трябва да бъде двойна. От една страна, трябва да превърнем всеки човек, всяко семейство и всяка група хора в малка крепост с общи ценности и идентичности. От друга страна, трябва да развием нова политическа идеология, обединяваща културния консерватизъм с борбата за единна Европа, която не е задължително да се отъждествява с Европейския съюз. Това впрочем е сюжетът на последната ми книга, Renovatio Europae („Обновяването на Европа“), публикувана преди няколко седмици на немски език, а в близките месеци и на френски език, английски, полски, италиански и испански език, която е своеобразен диптих с книгата ми Que faire? („Какво да се прави“?).

 

Превод: Никола Стефанов

 

 

 

 

Още от категорията

52 коментар/a

Запад поначало ще рече "изминат кяр" от гледна точка на автентичното културно домостроителство на 13.08.2019 в 19:26
Неминуемостта на кризите най-напред ги виждат философите, защото поради естеството на рефлексията си те перманентно се движат в екзистенциалните измерения на кризисност - китайският йероглиф за криза ще ви каже, че кризата, освен че е свързана с рискове и упадък, разкрива и нови възможности, и то не само в исторически план. Около 10 години преди тоталния срив всичко вече е забележимо и за всички останали хуманитарно мислещи интелектуалци. Простият народ обаче яма да забележи никаква криза дори и когато започне съвсем явно да се спъва в нея. В този смисъл, политиците не са някакво особено изключение от самите обикновени хорица и в това отношение съм напълно съгласен с констатациите на автора - в наши дни културното самосъхранение и възпроизводство е напълно противопоказно на политическите методи на действие, проядени от корупция и разядени от тотално средняшко оглупяване.
"Какво да се прави“? на 13.08.2019 в 19:52
Вече става ясно: Битката срещу упадъка на Европа е битка за идентичност. Противникът - големите неолиберални европейски партии ЕНП и ПЕС, целящи унищожавнето ѝ.
София на 13.08.2019 в 21:15
И най-великите империи са загивали , предпоставките са закономерни и са вътре в тях , защото се явява противоречие между човека и човешкото. Православието е религията , която ще спаси света , за това борбата е със всички средства срещу вярата , която противостои на западните "ценности" , измислени от сатаната , които унищожават човешкото в човека и погубват душата му !
Гларуса на 13.08.2019 в 21:58
Абе стига с този 'гръко-римски",това е КЛАСИЧЕСКИ период,свят или каквото щете.... А що се отнася до Европата,тя вече е затрита и това е дело на квачката Меркел,свърши се. Сега европейците ще идат в Африка ,а мурзилките в нПариж,Берлин,Брюксел....София.И така да са ни честити.
Отговорен на 13.08.2019 в 23:53
"борбата за единна Европа, която не е задължително да се отъждествява с Европейския съюз". Историците виждат "дългите" процеси, но рядко успяват да посочат съставните им хармоници (разлагане на Фурие). Книгата му си заслужава, но не е ръководство, а набор от пожелания. Категорично не приемам аналогиите с римският свят. към 1-ви век Европа има особено интензивен културен и консолидиращ елемент (християнството). Това е явление заложило код на цивилизацията. Към днешна дата подобно явление липсва. Напротив, "цивилизацията" подложи на съмнение и рационализация всеки един стълб и клонче на които дължи съществуването си. Много детайлни и важни са констатациите му които се събират в израза "политическия свят, който до голяма степен е безразличен или дори враждебен към истинската европейска култура". Благодаря за публикацията.
Сульо на 14.08.2019 в 01:13
Ще си разплета чорапите че Запада ще се разпадне и евентуално изчезне. Ще дпйде Изтока. Нека това да е отмъщение дето ни развалиха соц къщичката.
Валкирия на 14.08.2019 в 01:25
Благодаря, Гласове за превода, както и за този на интервюто с Род Дреер!
Мона на 14.08.2019 в 05:00
“Ако искаме да съхраним поне малко от това, което обичаме в тази залязваща цивилизация, моментът е сега!” Прекрасно формулирано! Но как може да стане това? Аз съм убедена, че времето на нова политическа идеология се задава. Днешните идеологии са напълно изчерпени и Изтокът ще внесе нов смисъл в понятието Демокрация.
Санчо на 14.08.2019 в 07:29
Европа е инфектирана отвътре със значителен процент малцинства, които разлагат културната й идентичност. Този процес си върви. То не бяха Весели празници вместо Честито Рождество, премахването на свинското от менюто, гей паради и прочее простотии. Връщане назад няма. Основната заслуга е на Интелектуалците Идиоти (ИИ по Талеб), които пробутват кабинетните си конструкции на малоумния политически елит, Справка - ухилените Дайнов и Станишев заедно. И разбира се, консуматорската истерия на съвременнот общество.
iostenesto на 14.08.2019 в 08:14
Човекът изброява симптомите, и донякъде причините: "Унищожаването на традиционното семейство, културният релативизъм, историческият мазохизъм, политически коректното мислене, склонността да се цензурира всяко неприятно мнение, замяната на хомогенни и следователно обединени общности чрез съчетание от групи, търсещи само собствена печалба, социалната поляризация, цинизмът, с който всички представи за абсолютна истина се заменят с договорени „компромиси“ - това са истинските причини за разпада на Европа." Но не и основната причина, поради политическа корекност или снобизъм, или и двете, като с това противоречи на себе си- унищожаването на Христовата вяра (корените), на която почива западната цивилизация. Нещо, като повечето интелектуалци- донякъде, но не съвсем или "посма ли Манго?".
Чрез подбиране на подбрани текстове на 14.08.2019 в 09:31
от подбрани медии може да се внушат определени тези. В условията на плурализъм на тезите, не се налага да се измисля. Просто взимаш онова, което пасва на актуалната ти политическа ориентация. Когато я промениш отново, ще подбереш нещо друго, което да доказва обратното.
шишков на 14.08.2019 в 10:20
да не би на пъпчасалите сороски безродни псевдоинтелектуалци да са им дали нова поръчка - болшевизация в Европа ?
jjk на 14.08.2019 в 11:00
Супер, криза, упадък, после америка и европа се обединяват начело с император тръмп, бъдещия юлий цезар. Може и робството да се върне за да изчезне " работничиската класа" - най-тъпата класа поддържала най-гнусните диктаторчета сталин и хитлер, благодарение на която те вземат властта.
Ние на 14.08.2019 в 07:55 на 14.08.2019 в 12:07
Ние живяхме в цивилизацията на "догмата" за Светата Троица. Ако имахме женска Света Троица, двете Свети Троици щяха да се преплетат като два триъгълника и да се получи еврейската звезда. Като свържеш върховете на еврейската звезда се получава шестоъгълник, който е кристалната решетка на графита - най мекия минерал от елемента на живота - въглерода. А сега се въвежда още едно лице на Бог - Бог Слово, или Библията и има четириединен Бог и мъжка Света четворица и женска Света четворица. Те са диалектична философска система. Така, че тази Света четворица е разположена като тетраедър - кристалната решетка на диаманта от елемента на живота- въглерода, и диаманта е най твърдия минерал. Така от цивилизацията на "догмата" минаваме през графитна цивилизация, която прескачаме и директно отидохме в диамантена цивилизация, която вече се изгражда. Не трябва да има реакции, реставрации, а човечеството смело да влезе в тази диамантена цивилизация и да върви напред. Политически и религиозни системи като ислям, социализъм, фашизъм са отживелици от цивилизацията на "догмата". Новата цивилизация - диамантената - няма да се развива на руините на цивилизацията на "догмата", а на базата на всичко построено досега, което ще се разширява, надгражда и ще се развива все повече и повече. Всички страни по света се развиват, но новите отношения трябва да се изграждат все по бързо, и трябва да осъзнаваме какво се случва в света с всички държави и цивилизации, които се оказват безнадежно остарели. Просто новите отношения трябва да се изграждат все по бързо и всеки, който има идеи да ги вкарва в обществото и те да се реализират. Римската република се срива, защото също като сега, е действал Исус Христос в първия век, а сега действа Святия дух, който е във всички хора, както и четириединния Бог, като човека е обиталище на четириединния Бог и сам е Бог и всеки излъчва сила. Както и човек мисли със 100% от възможностите на петте си мозъка и цялата си нервна система и е един вид свръх човек или Бог. В политически план цялото човечество трябва да мине две крачки вдясно и да има ляво - социалдемокрация - социална държава, център - либерализъм и дясно - консерватизъм. Социалисти, комунисти, демократични социалисти, трябва да се саморазпуснат, понеже нямат идеи и да минат, ако искат към социалдемокрацията.
Цитат: "Както и човек мисли със 100% от възможностите на петте си мозъка и цялата си нервна система и е един вид свръх човек или Бог." на 14.08.2019 в 12:22
Вие сте комунист марксист-ленинец, ако претендирате да бъдете философ. Така десетилетия наред говореха преподавателите по диамат - в крайна сметка това е псевдофилософия тип аонсу. Но професионалната философия няма нищо общо с това.
Маркс на 14.08.2019 в 12:23
Доста странно е да призоваваш за преодоляване на "материалистичната, консуматорска, егоистична идеология на съвременния свят" и в същото време да позираш със скъпарски костюм, маркови очила и часовник-водомер.
Религията дава на 14.08.2019 в 12:51
базата на обществото, манталитета съзнанието, отношенията между хората. Но Христос не е писал за капитализма, Маркс се е опитал да създаде отношения в обществото, като е описал капитализма, но половинчато. Той не е изградил теория за производство и реализация на пазар с конкуренция, а само за производство и монополно "средство за обръщение". По тази теория и Ленин създава теорията си за държавно монополистичния капитализъм - империализма, от която теория възникнаха социализма и фашизма. Но това са теории които са възникнали по християнството на 'догмата" за света Троица. Автора на статията се опитва да обясни неща от сегашното състояние на обществата в света. Сигурно ще се срутят маса цивилизации, както и християнството на "догмата" и съответната цивилизация. Защото са създадени от човеци, но не и от Бог. А Маркс според мен е Бог, макар и половинчато да е развил теорията си. Той сам казва, че нищо човешко не му е чуждо, защото са го смятали за Бог, както и аз го смятам за Бог. Но той отрича религията вместо да я развие, като прибави към Библията учението си за икономиката. Защото за отношенията в икономиката трябва да се пише в Библията. И сега има някои неща за икономика в Библията, но трябва много повече да се пише за икономика в Библията - Бог Слово. Сега се създава Божие царство на Святия Дух, което е диамантената цивилизация. Цивилизацията на "догмата", която е християнска цивилизация вече отминава. И нашите православни свещеници вместо да направят Реформация на православието където да въведат диамантената цивилизация се чудят какво да правят. Защото православието е феодална религия и може да даде отношения само за земеделието и феодалните отношения.
пвв на 14.08.2019 в 13:17
Макркс е тъпчо, всичко му сбъркано и недомислено противоречиво както в библията, затова се харесват на широки народни маси, простия народ обича такива недомислици, вождове, спасители и лесни решения, някой да мисли вместо него.
Прот на 14.08.2019 в 13:21
Цитат: "Както и човек мисли със 100% от възможностите на петте си мозъка и цялата си нервна система и е един вид свръх човек или Бог." на 14.08.2019 в 12:22 : "Така десетилетия наред говореха преподавателите по диамат - в крайна сметка това е псевдофилософия тип аонсу.". ДИАМАТ-а, уважаеми, е еволюирал, през ученика си Фойербах, Хегел. Та да питам - Хегел, Фойербах и младохегелианците ли са "псевдофилософи" ?!
Аврам Маркс на 14.08.2019 в 13:44
Като гледам, какво се случва в България, се питам, дали страната ни е сърцето на гниещия Запад или упадъкът вече е засегнал и (Юго)Изтока?
цикъл на 14.08.2019 в 13:53
Раждат се и умират хора, цивилизации, звезди, галактики и вселени. Всичко е подчинено на неумолимия ход на времето. Каквото трябва да стане, ще стане, с нас или без нас. С действията си можем временно да го забавим или ускорим, но не можем да го променим. Пийте по една студена бира и се радвайте на живота, докато сте млади. Който ви каже, че всяка възраст има своите прелести е голям лъжец. Уверявам ви, няма нищо прелестно да си стар и безпомощен. А нашата цивилизация безспорно е на прага на своя неизбежен финал. Приемете го с нужната мъдрост и търпение.
Демографския на 14.08.2019 в 14:06
срив в България и Европа, според мен дойде от Европа. Знаем за битници, хипари, които си пускаха дълги коси, като бунт срещу християнството през 60 те години, които говореха: "правете любов(разбирай секс) вместо война" и имаше безразборни сексуални контакти, които си триеха дънките и след това 1968 година, където техните последователи правиха протести във Франция срещу Де Гол. През това време бяха Чехословашките събития в източна Европа. Навсякъде в Европа след това започна бунт срещу християнството, в смисъл дълги коси, жените с дънки и т.н. Започнаха да се правят семейства без брак , безразборен секс и т.н. и това се разпространи и в Източна Европа, А когато падна комунизма през 1989 година това стана начин на живот. Хората не искат да предадат гена си на идните поколения, а момичетата викаха: Ха ще правя деца на Тодор Живков! и сега за Бойко Борисов. Сега всички искат да правят секс, но не и да гледат деца и да продължат гена си и рода си.
нищо няма да остане същото на 14.08.2019 в 14:14
За последните 20 години населението на планетата се е удвоило. Планетарните ресурси са недостатъчни да изхранват и поддържат това население. Полярните шапки се топят с неимоверна скорост ( по 300 милиарда тона лед годишно). В момента войните, които се водят са за въглеводородите. Ще последват и войни за територии. Америка ще трябва да се изсели върху други континенти, предимно в Европа, защото територията и до 50 години ще остане под вода, след разцепването на континенталната плоча в района на Мексиканския залив и изригването на вулкана в Йелоустоун. Китай ще завземе части от Сибир и големи територии в Южна Африка. Нашествието на бежанци от Северна Африка в Европа ще продължи. Световният океан ще завзема нови територии от сушата и това ще е причината да изчезнат и редица островни държави. Националните държави, във вида в който ги познаваме ще изчезнат и ще се появят нови структурни формати, различни от досегашните. Новият свят ще бъде арена на драматични конфликти и грандиозни сблъсъци. Балансът ще бъде постигнат много трудно, в едно отдалечено и неясно бъдеще. Сегашните ни проблеми са едно безгрижно съществуване на фона на предстоящия катаклизъм. И да ви светна: Бог не съществува. Не хранете никакви илюзии.
https://bultimes.com/yankite-shte-ni-stava-chernomorski-sasedi/ на 14.08.2019 в 14:22
Сериозно?
във философията... на 14.08.2019 в 15:07
Никога и никъде Хегел и даже материалистът Фойербах не са твърдели, че мозъкът мисли. Това се отнася и за Маркс, а не за плеядата му бездарни следовници, чието абстрахиращо разбиране не достига даже и до фантазмите на физиологията. Не може предметът да изземва функциите на субекта.
Спестете си четенето на глупости на 14.08.2019 в 20:07
Само ще спечелите от това.
Принципът на Вавилонската кула на 14.08.2019 в 23:49
Повечето цивилизации са загивали по вътрешни причини - кара-вара,кара-вара и накрая ...имплозия. Не ги разбива мощен войнствен външен враг,а най-често външни паразити проникнала в организма и размножили си до краен предел. Най-често тово са чужди етнически елементи приемащо проформа съответната цивилицация,но реално я отравят. Често чуждите етноси вървят в комплект и със съответната религия.Късният Египет,както и късният Рим са били вавилонско сборище от етноси и религиозни култове. В такава Вавилонска кула днес се превръщат САЩ и Европа.
понеже на 15.08.2019 в 11:12
на два пъти ме изкарват марксист - ленинец и ми говорят за ДИАМАТ, искам да кажа, че аз съм хилозоист. От хиле - материя и зое - живот. Аз признавам явленията в Природата, които са с два полюса, поле между тях и нов зародиш на нова система. Аз вкарвам диалектиката в хилозоизма, както Хегел в идеализма и Маркс в материализма, и извеждам четвърти закон на диалектиката, който е закон за диалектични философски системи -ФДС - с два полюса, поле между полюсите и нов зародиш на нова ДФСистема. Аз признавам материята, както признавам и живота. материята - мъртвата има свойството отражение, както и белтъчната материя има свойството биологично отражение - съзнанието. Не може да се гледа само живота и да се пренася в теза, че живота е идея или идеализъм. Не може и всичко да е мъртва материя и човека субект - да е робот или войник, който да е винтче в държавната машина на социалистическата държава, както при социализма и комунизма. А пак ще пиша всяко явление в Природата е диалектична философска система - ФДС. То е противоречиво защото е с два полюса, които са противоположни. Примери колкото искаш - земята с два полюса - Северен и Южен поле - магнитното поле и нов зародиш Луната. Семейството с два полюса - мъж и жена, поле - любовта и нов зародиш - децата. такова система е и Икономическото общество - два полюса - капиталисти и наемни работници, поле - интересите им и нов зародиш - нови системи и класи, като богата класа примерно Бил Гейтс, Стив Джобс и другата класа - компютърните инженери. Дори църквата е ФДС. Полюсите са Бог Отец и Святия Дух, полето - Исус Христос и нов зародиш - Бог Слово - Библията. Обществото също има два полюса - Държава и Икономическо общество, поле - бита и семейството и нов зародиш - църквата. Така в християнската църква на "догмата" за Света Троица е имало тяло и душа и се е говорило за дуализъм, но църковната система не е била развита. Изобщо много неща могат да се напишат, но тук не може.
Юлиан Вучков на 15.08.2019 в 15:18
МОССАД да се разправи с Тръмп или да го стисне в клещите на шантажа? Както споменахме, още през 2007 г. Епщайн беше пратен в затвора, по същите обвинения, но впоследствие излезе тихо и кротко оттам. След 2016 г. беше внесено обвинение срещу Доналд Тръмп от една жена, която заяви, че Тръмп я е изнасилил на 13 години когато е била в апартамента на Епщайн, но по време на изборите тази афера беше потулена, тъй като Тръмп беше човекът на МОССАД в тях. Несъмнено Епщайн е агент на МОССАД и от дълго време е бил използван като хъб за събиране на компроматериали за почти всички членове на американската и глобална върхушка, за техните сексуални престъпления и т. н. Епщайн е операция на ционизма и "дълбоката държава" с цели, които тепърва ще се разкриват, с обхват Бил и Хилъри Клинтън, както и Доналд Тръмп.
Време е на 16.08.2019 в 08:32
да се обърнем към уроците на историята. Още древните римляни са казали, че тя е учителка на живота, но нито те са се поучили от нея, нито следващите поколения в следващите петнадесетина века. Хегел го е формулирал идеално. Трябва да поумнеем малко най-сетне!
марксист-ленинец си ПОНЕЖЕ на 16.08.2019 в 09:12
...признаваш теорията на отражението (четейки ти постовете, все едно препрочитам комуниста Тодор Павлов) за нещо (материята), което не съществува никак иначе, освен като пределно абстрахирано идеално понятие и предпоставяната му субстациалност само предизвиква смях и иронични подмятания у професионалната философска общност. И не ангажирай място във форума с разнищване на въпроси, по които нищо не разбираш.
За мен на 16.08.2019 в 16:01
отражението на материята са химични и физични реакции. Но и Тодор Павлов има книга" Отражение на материята", писана през 1936 година. Но за отражение на материята говорят и доста западни философи (не знам дали няма да сбъркам ако спомена някои от тях, защото не помня точно кои бяха). Но понеже аз съм хилозоист, мисля, че както мъртвата материя има отражение - според мен физични и химични реакции, така и белтъчната материя има отражение - съзнанието. Още нещо. Според мен тъмната материя и тъмната енергия са и жива, както има и мъртва тъмна материя и тъмна енергия. Философия и религия се сливат според мен, чрез учението за хилозоизма и четвъртия закон на диалектиката за философска диалектична система. А материя и живот са два полюса на Вселената
Въпрос до "ПОНЕЖЕ" от "Белия Цар" на 16.08.2019 в 18:29
Как да си обясним еднополюсните полета, като напр. Електростатичното поле? Вземи едно стоманено топче, натъркай го с вълнен или от изкуствена плат парцал, и то ще се наелектризира; полюсът на това поле е топчето, а силовите линии са нормалите/радиите на центъра на сферата ; Къде е другия полюс? Аз ще ти кажа къде е : той е в безкрайността ; това поле - Един полюс и Безкрайност - са аналогия за Господа и неговата Догма. Догмата за това е Догма, защото не се променя според желанията на някакви реформатори; Догмата е установена от СЕДЕМТЕ УНИВЕРСАЛНИ СЪБОРА - срещу които са те надъхали твоите приятели - протестантите ; Светилниците, за които пише Иоан в книгата на Апокалипсис, са също седем, седем са и църквите, които са символизирани от светилниците ; Не ритай срещу Догмата, и не се набърквай с ново, четвърто лице на единния Господ, защото какво ще попречи на някой друг умник да добави после и пето лице ? всичко това са човешки работи ;
хилеморфизъм (при Аристотел) не значи просто материализъм на 16.08.2019 в 19:13
Хилозоизъм не значи това, което ти си мислиш. Хилозоизъм означава (в митологията) одухотворяване на животинския свят. На свой ред анимизъм означава одухотворяване на растителния свят. Съзнанието не е отражение - това е примитивно догматично предпоставяне на субстанциално съществуващ материален свят, който може и да не е докосван от съзнанието. Но самото това предпоставяне е съзнателна операция. Ако нещо е отвъд съзнанието, това е някой или нещо, което е отвъд представите или представителствата. То едва ли обаче е Догма, то по-скоро е Повелителят на Догмата.
Доколкото знам електричеството има два полюса - плюс и минус. Това са полюсите, а полето е между полюсите. на 16.08.2019 в 23:38
А в електричеството има прав и променлив ток. Можеш сам да си определиш как се променят полюсите при променливия ток и с каква скорост, понеже аз не знам. А правия ток има ясно положение на полюсите.. Що се отнася до догмата, то тя е триъгълник. Аз влагам още едно лице на Бог, за да се създаде диалектична система. Но тогава се появи идеята за тетраедъра, като кристална решетка на диаманта, който е въглерод - елемента на живота. И тогава се появи идеята, за шестоъгълника като кристална решетка на графита другото състояние на въглерода - елемента на живота. Оказа се че може да има християнство на две догми - на мъжка света Троица и женска света Троица - като триъгълници, които са като еврейската звезда. Като се свържат върховете на еврейската звезда се получава шестоъгълник Това е най мекото християнство, което човеците Свети Отци не са приели, защото са човеци, а не Богове. Затова реших, че най добре е да се прескочи графитното най меко християнство и да се отиде направо към диамантено християнство. И това вече става в света независимо дали някои хора не го искат. И то се случва именно сега. Сега автора на статията пише за упадък на старата цивилизация на " догмата". Вие също сте против това и говорите за седемте събора на църквата. Ще кажеш: ама кой си ти, че твърдиш, че ще променяш света. Не знам кой съм и какъв съм, но когато мисля, кажа или напиша нещо то става реалност. Това съм го забелязал много отдавна, казвах го, но не ми вярваха. Аз обаче се стремя да мисля, казвам и пиша само истината, така както аз я виждам. Аз се занимавам с отношения между хората. Ако нещо се променя то това са само отношенията. Когато има четири лица на Бог вместо три, отношенията се променят на 180 градуса. Диамантеното християнство е и семейно християнство, защото има и четириединен женски Бог, заедно с мъжкия четириединен Бог. А истината при отношенията е когато хората са заедно един до друг срещу общи цели, а не един срещу друг - зли и жестоки. А аз се базирам на Христос, който казва, че там където са събрани двама или трима в негово име, то той е с тях. Двама и Христос - Света Троица. Трима и Христос - света четворица. Мен не ме интересува как са мислили преди за хилозоизма аз влагам съвсем нови значения за хилозоизма, или създавам съвсем нова теория за хилозоизма. А вземете прочетете в Анти Дюринг определението на Енгелс за живота.Независимо че той е материалист дава много добра дефиниция за живота.
Сега на 16.08.2019 в 23:54
всеки може да развие и опровергае всяка теза. Имаше един депутат, мъж на водещата по телевизията Светла Петрова, който за 5 минути можеше да развие една теза и да я обоснове като напълно вярна и след това за още 5 минути да развие и обоснове точно противоположната теза, също като напълно вярна. Сега повечето хора могат да правят тази абракадабра, както този бивш депутат на царя. А истината е това, което е казал Христос. Той развива теза за добротата, човещината, любовта. Неговата теза може всеки да я опровергае. Но тя е правилната теза, и затова хората се мъчат да приличат на Христос, да са като него и да следват неговите истини. Както се мъча да правя това и аз.
Вземи (до хилеморфизъм...) на 17.08.2019 в 06:47
прочети определението на Ленин за съзнанието, защото си марксист, което започва: "Съзнанието е отражение на материята чрез нашите сетива, което се фотографира, копира.... и т.н."
от белтъци се интересувам само когато ми ги хвърля някоя готина мацка на 17.08.2019 в 09:28
Цитат: "А вземете прочетете в Анти Дюринг определението на Енгелс за живота.Независимо че той е материалист дава много добра дефиниция за живота". Тази дефиниция за живота е много натуралистична. Доколкото си спомням, животът се определяше като "форма на съществуване на белтъчните тела". Такова определение е лишено от фалсификационен потенциал, защото поставя критичното мислене в зависимост от условностите на материалния субстрат. Това не е аподиктично определение за живота, изхождащ от способността за определение изобщо; то е конюнктурно и се подчинява на идеологически моди и тенденции (гравитиращи към естественическа или пък профанна вяра в "здравия разум"), сиреч - само епохално (в случая - модерно). Без да твърдя, че ще съм прав за всички и да се поставям над всичко, аз бих предпочел да определя живота чрез категорията на съзнанието (без същевременно безкритично да го фундаментализирам и него), за да не се подчинявам на глупавите фегишизирани предопределености на материалния субстрат, особено при гарантирано безумния натиск на съвременността с нейната зверска сензитивистка ненаситност. Предпочитам си: Жив - означава преди всичко съзнателен. Все по-жив - все по-самоосъзнаващ се. В такъв контекст, допускането, че живото обезателно следва да се асоциира с фаталистично-детерминистична зависимост от протеинови телесни структури, е просто една хипотеза и условност, която дори и да работи в определени граници, не ми върши почти никаква работа в стратегическия план на моите (епистемологични и методологични) избори и предпочитания.
...защото си марксист... на 17.08.2019 в 09:31
Не мога да бъда марксист, щом толкова много уважавам Маркс. Маркс е (първият) критик на идеологията, докато марксистите просто не могат без идеологическия подход. Така е донякъде и с християните спрямо Христос.
Антитеза на 17.08.2019 в 09:42
По стара марксистко-ленинска традиция, да си философ се представя за нещо хубаво, а философите се радват на любовта на широките народни маси. Така и Маркс, вместо да изхранва семейството си, философства, та трябва Енгелс (другият, не този) да го издържа, заедно с жена, деца и прислуга, с принадената стойност от ограбения труд на работниците си. И Ленин се представя за философ, макар, че си е чист практик, вещ в завземането на властта. Дори Сталин, така и не успял да се справи докрай с руския, пише труд за езикознанието. Мао също беше философ, издаде малка червена книжка с цитати, наречена Цитатникът на Мао. У нас другарят Живков например издаде повече от 40 тома трудове, вярно, състоящи се от доклади и поздравителни писма, писани от други. В същото време животът си тече по своите си закони и резултатите винаги ни изненадват, в следствие на което философията се налага да се адаптира към тях.
в следствие на което философията се налага да се адаптира към тях на 17.08.2019 в 11:20
Философия, която се адаптира, не е никаква философия, както и изкуство, което не си фантазира, не е никакво изкуство. Философите след Маркс имат задачата не само да обясняват света, а да го изменят - тоест, да изгонят бесовете от него.
Сега на 17.08.2019 в 13:15
всеки човек мъж или жена е обиталище на четириединния Бог и сам е Бог. Каквото мисли, каже или напише става реалност, като трябва да развие в себе си тези възможности. Но затова трябва и вяра в Бог и да черпи пример от Яхве и пророците и Исус Христос и Апостолите. Може и да се помоли на Бог Отец, но чрез Исус Христос и всичко, за което се моли - ще стане. Молбата е учтива форма на заповед. А Бог Отец, който е живата Тъмна материя и Тъмна енергия чува нашите молитви, но чрез Исус Христос. Изобщо Бог Отец и Бог Майка слушат хората, а не Бог Отец и Бог Майка да казват, както мислят повечето наши свещеници.
Иван Митев на 18.08.2019 в 13:43
При сегашната централна банка с неправилен начин за работа, (при достатъчно време) всяка държава е с тенденция на упадък.
Белия Цар до Понеже на 18.08.2019 в 18:59
"Електростатичното поле" за което говорих е абстракция, която адекватно се вписва в теорията на елекро-магнитното поле. Никой не е виждал само един заряд стоящ сам в безкрайността, така също и никой човек не е виждал Господа Отец - но той съществува. Остави променливия и постоянния ток за феновете на AC/DC, защото токът е само проявление на електромагнитното поле, и въвличането му в нашата аналогия само води до усложнения. Ти очевидно се интересуваш от Библията, та кажи ми къде там е застъпена тезата ти за "женска" и "мъжка" Троица? И обоснови за мен, с цитати, как Божието Слово е 4то лице на Единния Господ, след като Йона в гл. 1 : 14 с прав текст казва, че "Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца". Сиреч, плътта е самия Исус, който е носител на Словото, и за който Йоан пише в евангелието си - но не и за Словото като само по себе си.
Абе на 19.08.2019 в 15:04
къде живеете бре хора? Изтока щял да спаси запада? Кой изток. Изгорелите Балкани? Полша правеща фелацио на Америка с надежда някога да командва. Православната религия щяла да спаси всички? Мерси. Православната религия трябва да спаси първо себе си. Европейския изток ще бъде веднага погълнат ако действително Запада не се измъкне от кризите. Първо Китай, ако успее да преглътне Русия а ако той се замотае то Турция ще свърши тази работа. Спасители. Спасете първо себе си. Запада трябва доста да копае надолу за да достигне нивото на спасителите си от Изток :)
Белия Цар на 19.08.2019 в 15:27
Да, така е, православната църква трябва да спаси първо себе си - в общ план разединение и направо схизма м/у Москва и Константинопол, в български план атеизъм, и ако не атеизъм, то ширещ се New Age, суеверия и безразличие сред населението. Но ще ви кажа и нещо друго: на християните не е обещавано богатство и разкош тук на земята, Тези нации и религии, които са много настоятелни и жертвоготови постигат богатство тук на земята, но това е само за да се изпълни Писанието, че този свят тук е преходен. А в най-общ план Западна Европа и в по-малка степен Сев Америка - прерязаха корените си, напуснаха храма на Господа. От тук нататък е само въпрос на време, и на това кой ще надделее като нов завоевател.
RumenS на 19.08.2019 в 21:32
Не съм сигурен че липсата на европейската цивилизация ще се отрази зле на човечеството. Мисля че Запада (или Европа) си е изиграл ролята в историята и вече само пречи. Дано поне се самоубие кротко и да не завлече цялата планета в отвъдното.
Демокрация на 20.08.2019 в 16:33
Изтокът щял да внесе нов смисъл в понятието Демокрация, казва един/една по-горе. Да, да, вижте каква ,,демокрация'' има в Азия - тази същата ще дойде в Европа. Изтокът няма понятие от демокрация такава каквато е измислена от елините. За запада демокрацията е идеология и пари - и правна система, която често не работи, но понякога работи. Добре че са били римляните да оставят римското право на северните варвари
до 4-божия коментатор на 20.08.2019 в 16:40
Другарю, нищо не разбирате от електричество и не се бъркайте в науките. Колкото повече говорите, токлова повече празнотата на думите ви излиза наяве. Казали са едно време ; говори, за да те видя.
до Белия Цар и Абе преди него на 20.08.2019 в 17:02
Православието - църквата - да спаси .... Аз пък мислех, че Господ спасява... А православието показва пътя към спасението, как Господ се открива на хората, с цел да даде шанс и да прибере при себе си ценното. Защото Господ е дал нещо много ценно от себе си -- живота който оживява материята. "Обърнете се към Мене и Аз ще се обърна към вас." ................................... А Констанинопол не съществува вече - това е Истанбул. Господ допусна това да стане, явно има причини, той не прави нищо ей така. Когато Господ напуснал храма на евреите, малко по-късно (десетилетия) храмът бил разрушен. Откъдето Господ се отдръпне, там настъпва хаос, ентропия, ако искате научното понятие. Днешния Констанинопол е много политически и почнаха да се отдръпват.
Кой на 20.08.2019 в 17:09
Подигравката: Спасители. Спасете първо себе си. Точно това са казали на Исус : ако си Бог , слез от кръста и спаси себе си. Никога не остарява: Човекът е сам и сам да се спаси - или Човекът е в центъра на света - тоест, винаги сам се спасява.
Свеtът на 18.08.2019 в 22:20 на 21.08.2019 в 15:04
в Библейските времена е бил мъжки свят. Жената не е имала много права дори пред Бог, а пред закона съвсем. Христос е първият който дава възможност жената да бъде равна с мъжете част от обществото и дори да се пише за жената в Библията. Вземи дева Мария, Мария Магдалена, самарянката, жените мироносеци и т.н.. Сега в момента ние се намираме в библейски времена. Това което стана е, че в сегашното положение на човечеството, жената е равна с мъжа и за равна работа трябва да получава равна заплата, а ако работи повече да получава повече от мъжа. Жената сега е абсолютно равна с мъжете пред Бога и пред закона. Заложи се положение да има Света четворица от мъже и Света четворица от жени. Ако беше се създало графитно християнство, то е трябвало да бъде с догмата на триединен мъжки Бог и догма на Триединен женски Бог. Но това графитно християнство се прескача, но отиваме в съвсем ново християнство на мъжка Света четворица и женска Света четворица, или диамантено християнство. Ако имаше графитно най меко християнство, то щеше да е най меко заради жените и женската догма за Света Троица. Но ние го прескачаме и отиваме в най твърдото диамантено християнство с четириединен мъжки и четириединен женски Бог. Ние виждаме упадък на християнството на "догмата" за Света Троица, както това вижда и автора на статията Енгелс. Светите Отци е трябвало да създадат християнство на двете догми - на мъжа и жената. Но те са пропуснали да направят това. Но тяхната грешка е била затова, защото те са били човеци, а не Богове, както сега са всички хора - мъже и жени, и децата с навлизането им в полова зрялост на 13 години за момичетата и 15 години за момчетата. Ние излязохме от цивилизацията на 'догмата" за света Троица и отиваме в диамантената цивилизация от четириединен женски Бог и четириединен мъжки бог. Това е семейно християнство. А живата Тъмна материя и Тъмна енергия е мъжка и женска и тя е Бог Отец и Бог Майка. Както има и мъртва тъмна материя и енергия. Мен не ми е нужно да гледам Библията за тези неща. Аз не искам да пиша за свои способности, защото съм направил така, че каквито са моите способности, такива са способностите на всички живи хора - мъже и жени. Сега всеки работи със 100% от възможностите на 5 те си мозъка и цялата си нервна система. Всеки излъчва сила. Всеки е обиталище на четириединния Бог и сам е Бог. Всеки може да пише нещата, които описват Апостолите в Новия Завет и е повече от Апостолите в които е само Святия Дух . А сега във всеки и всяка е четириединния Бог и сам е Бог. Така, че ще се напише най Нов Завет на Святия дух, както и завети на Бог Майка, святата Дух и на Христоска, които ще влязат в Библията, защото ще се напишат от хора, в които е Святия Дух и другите три лица на Бог. В Библията има част от Най нов Завет на Святия Дух и това е "Деянията на Апостолите", която книга е писана от хора със Святия Дух в себе си, мисля, че от Евангелист Лука. Но Светото предание е писано от човеците Свети Отци, както и Катехизиса и Символа на вярата, и не е част от Божието Слово, което се пише от хора, които са с част от Бог в себе си.

Напиши коментар