Този текст е публикуван преди четири години в сайта на TGEU (Transgender Europe), джендър организация в която членуват 105 членки от 42 държави. Той има информативен характер и обяснява как Истанбулската конвенция защитава правата на ЛГТБ (лесбийки, гейове, транссексуални и бисексуални). В него се обяснява механизмът на действие на този документ, обвързващата му сила за промяна на местните законодателства и решителното навлизане в образованието на джендър идеологията, както и специалното отношение към мигрантите, които се самоопределят по полов признак. Според авторите на тази статия "Конвенцията е първия международен документ, който съдържа определение за социален пол (gender) и изисква от страните при прилагането на Конвенцията и при оценката на предприетите мерки (член 6) да вземат предвид проблемите, свързани с пола". Статията описва много ясно и как държавите, които са я ратифицирали, задължително трябва да променят законодателството си и да предадат част от националния си суверенитет на т.нар. комитет GREVIO - политически орган, който ще следи за прилагането на Конвенцията: "Веднъж ратифицирана Конвенцията, като международен правен акт, има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. Това изисква националното законодателство да бъде приведено в съответствие с целите и мерките на Конвенцията". Статията, която е написана през 2014 г., завършва с констацията: "консервативните групи се опасяваха по-специално от необходимостта да се въведе понятието „социален пол“ в националното законодателство. Мобилизирани срещу ратификацията на Конвенцията, те отправиха остри критики срещу „идеологията на пола“ или „теорията за пола“, предизвикващи разпад на семейството и на обществото като цяло".
"Трансджендър Европа": Защита на трансполовите хора съгласно Истанбулската конвенция

 

Защита на транс хората съгласно Истанбулската конвенция

 

Публикувано на 24 септември 2014 на интернет страницата на TGEU* на адрес: https://tgeu.org/protection-of-trans-people-under-the-istanbul-convention/

 

Насилието над жени и транс хора е широко разпространено. Многообразните форми на полово насилие представляват дискриминация, основаваща се на пола, и нарушаване на правата на човека. Транс хората са по-уязвими към насилие поради комплексните последици от дискриминация, основаща се едновременно на пол и на сексуална ориентация или полова идентичност, съгласно изследването на ЛГБТ, направено от Агенцията на ЕС за основните права през 2012 г.. Неравенството между половете, включително половите стереотипи и негативните понятия за мъжественост, лежат в основата на насилието срещу жените и насилието, свързано с половата идентичност на лицата. Към днешна дата Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, накратко наричана Истанбулската конвенция, представлява най-изчерпателния, подробен и правно обвързващ отговор на насилието срещу жени и насилието, основано на пола.

 

Конвенцията

Истанбулската конвенция е правно обвързващ инструмент. Следователно, след като държавите я ратифицират, те имат задължението да прилагат нейните разпоредби и това приложение ще бъде предмет на мониторинг. Истанбулската конвенция влезе в сила на 1 август 2014 г. В момента тя е ратифицирана от 14 държави-членки на Съвета на Европа (Албания, Андора, Австрия, Босна и Херцеговина, Дания, Франция, Италия, Малта, Черна гора, Португалия, Сърбия, Испания, Швеция и Турция. Други 22 държави са подписали Конвенцията, което е сигнал за общия интерес към по-късно ратифициране на Конвенцията.

 

Подписването ѝ от страните означава, че те се съгласяват по принцип със значението и мерките на Конвенцията. Но те са обвързани от нейните разпоредби, само когато те я ратифицират. Веднъж ратифицирана, Конвенцията като международен правен акт има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които ѝ противоречат. Това изисква националното законодателство да бъде приведено в съответствие с целите и мерките на Конвенцията.

 

Каква е добавената стойност на Конвенцията?

Конвенцията повелява държавите да използват проактивно „дължимата грижа“ при прилагането на мерки за предотвратяване, защита, разследване и санкциониране на случаите на насилие. Тя признава насилието срещу жените и насилието, основано на пола, като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация. Конвенцията също така е първия международен документ, който съдържа определение за социален пол („gender“) и изисква от страните при прилагането на Конвенцията и при оценката на предприетите мерки (член 6) да вземат предвид проблемите, свързани с пола.

 

Конвенцията въвежда специални престъпления (чл.39) за физическо насилие; психологическо насилие; преследване; сексуално насилие, включително изнасилване; сексуален тормоз; насилствен брак; осакатяване на женски гениталии; насилствен аборт и насилствена стерилизация.

 

С ратифицирането ѝ правителствата се съгласяват да бъдат обвързани от разпоредбите на Конвенцията и ще трябва да направят следното:

1. да обучават професионалисти за близък контакт с жертвите;

2. редовно да провеждат кампании за повишаване на осведомеността;

3. да предприемат стъпки за включване на въпроси като равенство между половете и ненасилствено разрешаване на конфликти при междуличностни взаимоотношения в учебния материал;

4. да създадат програми за лечение на извършителите на домашно насилие и на извършителите на сексуални престъпления;

5. да работят в тясно сътрудничество с неправителствените организации;

6. да осигурят участието на медиите и частния сектор за премахване на стереотипите, свързани с пола, и насърчаване на взаимно уважение.

 

В около 60 члена Конвенцията подробно описва как да се предотвратяват, защитават, преследват и интегрират политики за борба с насилието, основано на пол.

 

Истанбулската конвенция и недискриминацията на транс хората:

Специалното упоменаване на сексуалната ориентация и половата идентичност сред недопустимите основания за дискриминация бе едно от препятствията при договарянето на Конвенцията. Те се споменават в член 4, точка 3, в който се изисква от държавите-страни по конвенцията се изисква да прилагат всички мерки, посочени в Конвенцията, без всякаква дискриминация, основана на сексуална ориентация или полова идентичност. Обяснителният доклад пояснява, че с оглед на половата идентичност „трансполови или транссексуални лица, кросдресъри, трансвестити и други групи лица, които не се вписват в обществените стереотипи за пол, определени като „мъжки“ или „женски““, са под закрилата на разпоредбата за недискриминация. Също така изрично защитени от Конвенцията са жените-мигранти, жените-бежанци и тези, които са засегнати от множествена дискриминация.

 


Привеждане на Конвенцията действие

Следващите стъпки са създаването на механизъм за мониторинг и съсредоточаване върху изпълнението. Мониторингът ще бъде осъществяван от Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO), която представлява независим експертен орган, и Комитетът на страните - политически орган, съставен от официалните представители на страните по Конвенцията. Очаква се Комитетът на страните и GREVIO да се срещнат за първи път през първата половина на 2015 г. Подробности относно процедурите за мониторинг, като например продължителността на периодите за мониторинг, ще трябва да бъдат определени от GREVIO. Подобно на други международни органи за мониторинг, GREVIO ще събира информация на място от официалните органи, гражданското общество и независимите институции за защита на правата на човека в държавите, подписали конвенцията. Въз основа на събраната по този начин информация GREVIO ще предложи на съответната държава препоръки за преодоляване на установените проблеми.

 

Но консервативните групи се опасяваха по-специално от необходимостта да се въведе понятието „социален пол“ в националното законодателство. Мобилизирани срещу ратификацията на Конвенцията, те отправиха остри критики срещу „идеологията на пола“ или „теорията за пола“, предизвикващи разпад на семейството и на обществото като цяло.

 

Намери повече за Истанбулската конвенция тук

 

Превод: "Гласове"

 

--------------------------

*TGEU (Transgender Europe) е организация, учреденена на първия Европейски трансджендър съвет, състоял се във Виена през ноември 2005 и впоследствие регистрирана формално като австрийска благотворителна организация 14 месеца по-късно. Седалището на организацията е в Берлин, Германия. Целите на организацията са равнопоставеност на всички транс хора в Европа, защита на техните човешки права, провеждане и насърчаване на научни изследвания в полза на транс хората и пр. Към септември 2016 TGEU има 105 членски организации в 42 държави.

 

 Източник: tgeu.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

18 коментар/a

CMEXXX на 22.01.2018 в 09:45
А бе, къде са ония измекяри, които постоянно реват, че сме щели да ставаме 16-та република в СССР? Къде са тия измекяри и защо не реват, че дефакто сме 28 република в ЕС? Как може разни конвенции и европейско законодателство да е над националното и да сме независима държава ? Или то, щом е със западняците няма проблем ?!? Гнус ме е от подобни "защитници на свободата"! Обикновени лакеи и нагаждачи!
Ами то на 22.01.2018 в 11:13
всичко си е казано ачик-ачик - с други думи направо. Ясно е, че тази конвенция защитава правата са мо на гейовете, за обикновените хора и сега си има закони. Затова е този натиск за приемането и. Пък и големи пари се очакват за техните пропагандисти, пари от нашия джоб т.е. бюджет . Засега са малко, но като се развихрят по училищата и като се почне едно модерно превръщане на децата от момчета в момичета и обратно чрез съответните хормони, гейската популация ще нарасне неимоверно. Пък и тези "неутрални" хич не им се работи! И тогава горко и на България, на държавата и на народа!
Да-а-а на 22.01.2018 в 11:20
От глупавото поддакване отдолу личи, че агитпропът е фанал дикиш.
GREVIO в Турция? на 22.01.2018 в 11:36
И Турция, пише в статията, ратифицирала Истанбулската. GREVIO в Турция? Това може ли да си го въобразим.
Здравствуйте, братушки на 22.01.2018 в 12:27
В Държавната дума е внесен законопроект, който позволява да се въведе в Семейния кодекс на Русия понятието „фактически брачни отношения“, предаде ТАСС. Нерегистрираните отношения между мъж и жена ще се приравняват към официален брак, ако съжителството е продължило поне пет години в общо домакинство, или след две години, ако двойката има общо дете. При изпълнението на едно от тези условия ще следват всички брачни задължения, предвидени в Семейния кодекс. За имуществото, придобито по време на съжителството, ще се въведе „законен режим на имуществото на съпрузите“. „Това означава, че ако мъжът и жената не са сключили договор, всичкото имущество, придобито през съжителството, ще се признава за семейна собственост, обясни вносителят на законопроекта сенаторът Антон Беляков. Но към мъжете и жените във фактически брачни отношения ще се предявяват същите изисквания като към официално встъпващите в брак: ще трябва да са достигнали брачна възраст, да не са в брачни отношения с друг и да не са близки роднини“. В Русия както църквата, така и държавата не признават еднополови бракове, нито прилагат термина „джендър“ (социален пол) за брачните отношения.
Картата след инструкциите е интересна и показателна! на 22.01.2018 в 13:36
Държавите в сиво, от които няма членове в "организацията" ТГЕУ са имигрантски донори, т.е. там НЯМА демографска криза, за разлика от държавите оцветени в различните нюанси на зеленото...
висок на 22.01.2018 в 13:51
Конвенцията не е за защита от насилие на жени и транс хора, а за отваряне на ясла за НПО-та с многомилионен бюджет за наблюдение, обучение, превенция... Ако в момента милиони потъват в джобовете на екоталибани... то тук ще са многократно повече в половите талибани!
нет, не так на 22.01.2018 в 15:14
До "здравствуйте, братушки" - не бързай, братушка. Всеки може да внесе всякакво предложение. Но това не е решение на парламента. "В Госдуме раскритиковали идею приравнять сожительство к браку. https://rg.ru/2018/01/22/v-gosdume-raskritikovali-ideiu-priravniat-sozhitelstvo-k-braku.html
Муйо на 22.01.2018 в 16:12
Е, всичко си дойде на мястото. Междувременно Бриджит О’Лъфлин ни обяснява, че като бивши комунисти не можем да разберем текст на английски и френски, симитлийската снаха и червената прашка ни убеждават, че то не било за ЛБГТ, ами за горкичките жени, соросоидите вият, че който не иска конвенцията, иска Путин... Браво на редакцията!
observer на 22.01.2018 в 16:44
Може би, който не иска конвенцията, наистина да иска Путин, може би не, има хора просто привързани към традиционните ценности, но онези, които искат Путин, са демонстративно против нея и обяснението е съвсем простичко, въпросната илюстрира тезата, че врагът е загнил и извратен. А това вече означава нещо друго, означава, че в Гейропа, а по аналогия ФАЩ със столица Фашингтон, страната на краварите и реднеците, живеят унтерменши. И знаете каква е била планираната им съдба. Други се надяват друг да им свърши благородното дело, Йелоустоун или на Фат Ким, но то е същото. Не можем да си позволим да твърдим, че противниците на конвенцията са фашисти, би било цинично извращение на истината, но фашистите с категоричност са против нея.
observer на 22.01.2018 в 16:54
смеххх, ние и в СИВ и Варшавския договор бяхме 7 републики, но това беше съвсем различно от сервилното предложение на бай Тошо да станем 16-та република на СССР. При това бай Тошо никога не го е желал истински, вместо държавен глава, да се превърне в назначенец на Кремъл, който може да бъде сменен всеки един момент. Това беше неговият начин да се подмаже на Хрушчов и да изкяри, каквото може.
за observer на 22.01.2018 в 16:44 на 22.01.2018 в 17:01
С тази Конвенция реално се унищожава библията. Аз лично все още се опитвам да спазвам библейските закони и ако има морал, те са достатъчни. ……………….. Да пази Господ България от психично болните, които ни налагат съмнителния си морал, въпреки нашата толерантност спрямо тях. Не съди! Това е, което ръководи моята толерантност!
" Сърце" - Поздрав за Наблюдателя на 22.01.2018 в 17:03
https://www.youtube.com/watch?v=HHcQfSA-uK4&list=RDHHcQfSA-uK4
бензиновоза на 22.01.2018 в 17:21
Откъс из една от последните статии на Андре Влъчек: "Нормалност има само в лудницата// Също както преди, режимът прагматично си избира враг, после идва ред на сигурната и печално позната тактика на клеветническата кампания, гражданите се обезчовечават, ръководителите на държавата съперник — също, и най-често се прилагат фантасмагоричните, обаче високо ефективни теории на заговора. Британските медии, британската пропаганда, а и британският истаблишмънт като цяло са постигнали съвършенство в областта на контрола върху съзнанието и промиването на мозъци. А как иначе някой ще повярва на думите на онези, които са отговорни за десетки милиони, а може би и стотици милиони покосен живот по всички кътчета на планетата? Как иначе ще стане въможно да приемем насериозно архитектите на нашия безумен глобален ред, ако те не бяха обработили идеологически своите “поданици”? Някои може би биха предположили, че живеем в свят, където “нормалност” има само в лудницата (бедлам) — единственото място за обикновените жени и мъже, където ще бъдат зад оградата, — или зад решетките. Подобни мисли обаче се пораждат у малцина, защото днес дори размишленията са изцяло стандартизирани и под контрол. Прехвалената свобода се сви до едно лично клонче, твърде тъничко, и често резлутат на егоистичен избор, който е разрешен дотолкова, доколкото изцяло оставаш затворен вътре в съществуващата система. Естествената еволюция на човека бе всъщност изцяло разрушена поради британската, европейската, на практика западната натрапчива идея за контрол и управление на всичко съществуващо. Вместо големи надежди, вместо оптимистични опити за изграждане на егалитарно, състрадателно и радостно общество, нашето човечество отново затъна в блатото на робовладението през 20 век, което сякаш бе потънало в миналото, в някои периоди на 19 век и след това."
това е огромна простотия на 22.01.2018 в 17:34
Значи за нормалните хора има закон, а за всякакви ненормалници - конвенция, която е над националното законодателство.
за тая работа си има развод на 22.01.2018 в 17:39
Не мога да разбера защо се прави такъв ихтибар на едни педеруги. Който си има жена, да си я бие щом му харесва, а тя къде е зяпала преди да се ожени. Мислите ли, че ако с конвенция му забраните да я бие и от там нататък - пей сърце, ще настане такова щастие ….
Гост на 22.01.2018 в 17:56
По-горе има една песен като поздрав, предлагам по-добър, български вариант https://www.youtube.com/watch?v=ag6q3GpzgFo
Иван Михов на 08.03.2018 в 10:10
Таз престъпна конвенция и всички либерасти, защитаващи извратеното целят да прекършат естественото развитие на човечеството.

Напиши коментар