“Състоянието на Америка винаги е било свързано със състоянието на протестантстката религия. Католиците си намериха място, но протестантството беше Мисисипи, която напояваше страната. И все още е така! Просто сега имаме Христова църква без Христос! Това означава, че няма възможна прошка. В християнската религия първородният грях е идеята, че сте се родили виновни, че човечеството наследява петно, което покварява нашите желания и действия. Но Христос плаща дълговете на първородния грях, като ни освобождава. Ако махнете Христос от картината обаче, получавате… бялото чувство за вина и системен расизъм… Има десетки видими примери за религиозност в поведението на протестиращите: лягат с лице към земята и стената, като свещеници, които ръкополагат в Католическата църква. Организираха церемония в Портланд, по време на която измиха краката на чернокожи, за да покажат разкаянието си за бялата вина. Коленичат. Всичко това, без да знаят, че е религиозно! То е религиозно, защото човечеството е религиозно. Вътре в нас има духовен глад, който се проявява по различни начини, включително чрез насилието! Тези хора искат свят, който има смисъл, а те нямат такъв”. Професор в Университета на Южна Дакота, Джоузеф Ботъм е специалист по религиозните явления в политиката. Той предлага интересна гледна точка към американските избори и се опасява от гражданска война, ако Тръмп бъде преизбран.
Проф. Джоузеф Ботъм: Религиозната страст избяга от протестанството и подпали САЩ

В книгата си “Тревожна епоха: Постпротестантската етика и духът на Америка” (An Anxious Age, the Post-Protestant Ethic and the Spirit of America), написана преди шест години, Джоузеф Ботъм обяснява, че няма как да разберем идеологическия бяс, обхванал Америка, ако не разбираме централното значение на религията и срива на протестанството. 
 

- В книгата си “Тревожна епоха” се връщате към фундаменталното значение на протестантството за разбирането на Съединените щати и обяснявате, че неговият срив е централният, но подценен социологически факт през последните 50 години. Казвате, че този упадък е довел до появата на постпротестантство - ново безбожно пуританство, което обяснява квазирелигиозния гняв, който се излива по улиците на Америка. За какво става дума?

 

- Когато пишех книгата, се върнах към Макс Вебер и Алексис дьо Токвил, тъй като и двамата бяха установили фундаменталното значение на духовното безпокойство, което всички ние изпитваме. Струва ми се, че в края на ХХ и началото на ХХI век забравихме централното място на това безпокойство, на онези демони или духовни ангели, които ни обитават. Те ни управляват по много опасен начин. Норман Мейлър каза веднъж, че цялата американска социология е отчаяно усилие да каже нещо за Америка, което Токвил не е казал! Вярно е! Токвил бе разбрал значението на религиозния въпрос и богатия набор от Протестантски църкви, които са определили американската нация. Той показа, че въпреки безчетния си брой, те са успели да се обединят, за да бъдат това, което той красиво наричаше “централното течение на обноските и морала”. Каквито и да са спречкванията между епископалните англиканци и конгрегационалистите, между конгрегационалистите и презвитерианците, между презвитерианците и баптистите, протестантите са се съгласували, за да придадат форма на нашия живот: на венчавките, кръщенетата и погребенията; на семействата и дори на политиката и то въпреки че протестанството постоянно твърди, че има нещо по-важно от политиката. Този модел продължи до средата на 60-те години на ХХ век.

 

- Какво ускори упадъка на протестанството? Освобождаването на нравите през 60-те години, появата на теология на социалната справедливост?

 

- Според мен в основата на този срив е преди всичко движението за Социално евангелие, което превзе протестантските църкви. В книгата си посвещавам две глави на ключовата фигура, Валтер Раушенбуш. Но трябва да разберем, че упадъкът на европейските Църкви също изигра роля. Един от източниците на авторитет на американските Църкви беше влиянието на изтъкнати европейски теолози, като Волфхарт Паненберг или бившия холандски премиер Абрахам Кайпер, ум с голяма дълбочина, който често идваше в Принстън, за да изнася лекции пред хиляди участници! Но те не бяха заместени. Резултатът от всичко това е, че американската Протестантска църква преживя катастрофален упадък. През 1965 г. 50 процента от американците принадлежаха към една от осемте доминиращи протестантски църкви. Днес тази цифра е 4 процента! Този срив е най-фундаменталната социологическа промяна през последните 50 години, но никой не говори за това.

 

Част от тези протестанти мигрираха към Евангелските християнски църкви, които през 70-те години, по времето на Джими Картър, изпъкнаха като политическа сила. Видяхме също изненадващ брой приемания на католицизма, най-вече от интелектуалци. Но мнозинството станаха това, което в книгата си наричам “постпротестанти”, което ни води към дешифриране на днешните събития. Тези постпротестанти си присвоиха серия от теми, заимствани от Социалното евангелие на Валтер Раушенбуш. Когато вземете социалните грехове, които според него трябва да бъдат отхвърлени, за да се постигне форма на изкупление - нетърпимостта, властта, милитаризма, класовота потисничество… ще откриете същите теми, които издигат днес хората, които палят в Портланд и други градове. Това са постпротестантите. Те просто се отърваха от Бог! Когато казвам на студентите си, че са наследници на своите баби и дядовци протестанти, те се обиждат. Но те имат абсолютно същия морализаторски подход и същото изострено чувство за собствена важност, същото снизхождение и същото изнервящо и нелепо чувство за превъзходство, което протестантите проявяваха най-вече спрямо католиците.

 

- “Будното” поколение ли е новата версия на пуританството?

 

- Абсолютно! Но те не го знаят. Всъщност състоянието на Америка винаги е било свързано със състоянието на протестантстката религия. Католиците си намериха място, но протестантството беше Мисисипи, която напоява страната. И все още е така! Просто сега имаме Христова църква без Христос! Това означава, че няма възможна прошка. В християнската религия първородният грях е идеята, че сте се родили виновни, че човечеството наследява петно, което покварява нашите желания и действия. Но Христос плаща дълговете на първородния грях, като ни освобождава. Ако махнете Христос от картината обаче, получавате… бялото чувство за вина и системен расизъм. Разбира се, младите радикали не използват думата “първороден грях”. Но те използват точно същите термини, които се отнасят до него.

 

Те говорят за “наследено петно”, което “заразява ума ви”. Това е много опасна идея, която Църквите канализираха някога. Но сега, когато тази идея се изплъзна от Църквата, тя излезе на улицата и имате шайки от постпротестанти, които прекосяват Вашингтон, нападайки хората в ресторантите и искайки от тях да вдигнат юмрук. Тяхното убеждение, че Америка е вътрешно покварена от робството и е причинила само Зло, не се корени във факти, които бихме могли да дискутираме, тя произтича от религиозната вяра. Изключват онези, които не се подчиняват. Движим се към апокалиптичен възглед за света, който вече не е балансиран от нищо друго. Това може да доведе до най-лошата форма на екологичност например, защото всички други измерения са дисквалифицирани в името на “края на света”. Това е християнската идея за апокалипсиса, но откъсната от християнството. Има десетки примери за религиозност в поведението на протестиращите: лягат с лице към земята и стенат, като свещеници, които ръкополагат в Католическата църква. Организираха церемония в Портланд, по време на която измиха краката на чернокожи, за да покажат разкаянието си за бялата вина. Коленичат. Всичко това, без да знаят, че е религиозно! То е религиозно, защото човечеството е религиозно. Вътре в нас има духовен глад, който се проявява по различни начини, включително чрез насилието! Тези хора искат свят, който има смисъл, а те нямат такъв.

 

- Може ли постпротестантите да се сравнят с руските нихилисти, които също са търсели смисъл в революционната борба и марксизма?

 

- Да и не. Марксизмът е религия по аналогия. Разбира се, той носи тази идея за ново раждане. Някои хора искаха сигурност и тъй като вече не я намираха в своите Църкви, се обърнаха към марксизма. Но в Америка е различно, защото всичко е центрирано около протестантството. В “Протестантската етика и духът на капитализма” Макс Вебер гениално и дръзко хваща Маркс и го обръща с главата надолу. Маркс беше казал, че протестантството се е появило благодарение на икономическите промени. Вебер казва обратното. Не икономиката преобразява религията, а религията преобразява икономиката. Протестанството ни даде капитализма, а не обратното! Защото пуританите трябваше да пестят пари, за да подсигурят спасението си. Основната движеща сила не беше икономиката, а духовният глад, това много по-дълбоко чувство според Вебер. Духовният глад е отвел хората при марксизма и точно същият духовен глад ги кара днес да излязат по улиците на Америка.

 

- Тръмп се представя като защитник на американския проект, противниците му го демонизират… Как оценявате религиозния обрат на кампанията?

 

- Не съм гласувал за Тръмп. Въпреки че съм консерватор, аз съм един от “Никога Тръмп”-истите. Но потенциално виждам как избухва гражданска война на тих огън, ако Тръмп спечели тези избори! Защото партиите са поляризирани в духовен план. Ако Тръмп спечели, за хората, които са на улицата, това няма да бъде триумф на републиканците, а на злото. В своето Евангелие Раушенбуш казва, че трябва да постигнем лично изкупление. Тези хора искат да се уверят, че са “добри хора”. Те знаят, че са добри хора, ако се противопоставят на расизма. Те смятат, че са добри хора, защото са против унищожаването на околната среда. Те искат да имат добро “поведение”, това е причината, поради която тези, които нямат добро поведение биват изгонвани от своите университети или работа по незначителни причини. Преди изключваха от Църквата, днес изключват от публичния живот… Затова на хората, които подкрепят Тръмп, се гледа като на “окаяници”, както ги нарече Хилари Клинтън, т.е. хора, които не могат да бъдат изкупени. Те имат своята библия и пушка и не следват заповедите на социалната справедливост.

 

- Тръмп спечели през 2016 г., защото се изправи срещу този нов катехизис?

 

- Още преди да се появи Тръмп, със Сара Пейлин и дори по времето на Рейгън, вдясно се появи усещането, че всичко, което правят републиканците за традиционна Америка, е да забавят нейното изчезване. Настъпи огромно раздразнение, защото цялата тази Америка имаше чувството, че нейният начин на живот е заплашен из основи от демократите. Дойде Рейгън и каза: “Аз ще се противопоставя на това”. И ето че идва Тръм и на свой ред казва “не” на всичко това. Не понасям факта, че Тръмп заема това пространство, защото е вулгарен и непоносим. Но е вярно, че всички, които се чувстваха маргинализирани, гласуваха за Тръмп, защото той спъна реализацията на този замисъл. Именно това им каза Тръмп: “Не ги е яд на мен, а на вас”.

 

Трябва да разберете, че идеологията на “пробудената” социална справедливост проникна в американските институции до невероятна степен. Не мога да си представя, че един професор, шеф на катедра в Сорбоната, ще бъде принуден да присъства на задължителни лекции за “бялата вина” на преподавателското тяло, изнасяни от хора, които току-що са завършили колежа. Но това е реалността в американските университети. Неотдавнашно проучване показа, че мнозинството професори в университета не казват нищо. Те по-скоро отказват да повдигат всяка спорна тема. Въпреки това изследванията показват, че тълпата дежурни наблюдатели в Туитър, която взема главата на отлъчените професори, едва ли би запълнила и половината от университетското футболно игрище! Липсва смелост.

 

- Казвате, че заради изчезването на Църквите, вече няма споделени ценности и следователно обща цел. Обяснява ли това поставянето под съмнение на самия американски проект?

 

- Франция направи много добри и славни неща за напредъка на цивилизацията, но направи и лоши. Ако вярваме в историческия френски проект, можем да отделим доброто от злото. Но моите студенти и всички тези постпротестанти, за които ви говоря, са абсолютно убедени, че всички предишни хора са били глупави и зли. Те вече не вярват в историческия американски проект. Те са против “избирателния афинитет”, който според Вебер ни е дала модерността: науката, капитализмът, националната държава. Ако теорията на физиката на Нютон, Principia, е ръководство за изнасилване, както каза една университетска феминистка, ако неговата физика е изобретяване на начин за изнасилване на света, това означава, че науката е лоша. Ако сте подозрителни към науката, капитализма, протестанството, ако отхвърляте всички движещи сили на модерността, единственото нещо, което остава, са греховете, които са ни довели дотук. Сигурно сме ги извършили. Но ако виждаме само това, вече няма начин за измъкване, няма проект. Това, което се случва днес, е различно от 1968 г. във Франция, когато оспорването беше погълнато от нещо по-голямо. Днешното движение не може да бъде погълнато, защото има за цел да разруши Съединените щати из основи: националната държава, капитализмът и протестантската религия. Но тъй като САЩ нямат предмодерна история, ние не можем да абсорбираме едно наистина антимодерно движение.

 

- Как се излиза от такава безизходица?

 

- Не знам. Има една фраза на Хайдегер, който казва, че “само един Бог би могъл да ни спаси”! Имаме чувството, че сме в началото на апокалипсис, на гражданска война, на голямото разрушение на модерността. Дали заради предателството на духовниците? Според мен голямата опасност днес е неспособността на старите либерали да се изправят срещу младите радикали. Бях поразен, когато млади журналисти от “Ню Йорк Таймс” заплашиха да напуснат, защото един отговорен редактор е публикувал изявление на американски сенатор, което не им харесва. Достатъчно съм стар, за да знам, че в миналото ръководството веднага би казало на тези млади журналисти да си вървят, ако не са доволни. Но това, което се случи, беше, че уволниха главния редактор.

 

Превод от френски: Галя Дачкова

 

 

 

Още от категорията

34 коментар/a

Полезно на 09.10.2020 в 09:07
четиво! Примерът с Ню Йорк Таймс накрая е особено красноречив. Чака ни либерална диктатура. Който не е съгласен със Сорос е длъжен да мълчи.
грейки на 09.10.2020 в 09:40
Говори за "духовен глад" като причина за протестантството, но това едва ли е бил духовен глад, по-скоро глад за нравственост пред лицето на извращенията на католическата Инквизиция. Защото в протестантството е трудно да открием духовна нишка с тая секулариация на свещеническото, сакралността на автентичния религиозен вопъл и опит все пак остава не там където е стопанството, а там където е мистиката; и не там, където е цивилизацията, а там, където е културата.
волк на 09.10.2020 в 09:50
Парадоксално, господстващият американски глобализъм под формата на хегемонизъм не позволява на постмодерността да се разгърне, въпреки че привидно парадира с нея. Прекалено все още класична и модерна е тая мания да се контролира всичко в света от американските странови елити - от финансите и свободната търговия - до най-интимния живот даже на обикновени хора... и даже извън Запада. Американският империализъм никога не си е отивал, а напоследък, виждайки че губи почва под краката си, неимоверно и патологично се радикализира чрез политиката на Тръмп; затова и сме изправени пред кризата на проекта, защото проектите на класиката са вече епохално несъстоятелни, а лудите янки продължават да ни натрапват своята прословута мечта и липсват деструктивиращи равносметки не само спрямо грешките в собствената им история, но и спрямо идиотските им намеси в световната история.
Dasein-ер на 09.10.2020 в 10:02
Ако кризата не доведе чистата мисъл до прозренията за симулакрумите, ако самата американска държава и общественост, барабар с бълваната масова култура не се схванат като такъв симулакрум, ще продължаваме с модернистичните илюзии за "център на света", "незаменима мечта", "особена мисия", "най-могъща икономика", "отново велика", "най-добрите университети", "най-качественото здравеопазване", "най-технологичната армия" и прочие пропагандни и ПР щуротии, с които само зомбират населението през информационния поток, отнемайки му даже достъп до критичен анализ на жалкото положение, в което се намира презрялата англосаксонска модерност. И много ми хареса това самопризнание на интервюирания с изследователските домогвания спрямо американския либерализъм на Алексис дьо Токвил. Фактически не толкова професорът си признава, колкото дьо Токвил още през 9. век е направил така, че извън европейската културна общност, т.е. тъкмо в меката на Новия свят САЩ, да не е възможна модерна наука като социологията (и някои други социални и хуманитарни науки, разбира се). Защото една само и крайно цивилизована страна винаги ще си остава културен епигон, т.е. на неин фон самото понятие за самовъзпроизвеждаща се духовност, произхождащо от кнотациите и търсенията на Стария свят, ще изглежда и звучи абсурдно.
поправка на 09.10.2020 в 10:03
*19. век - относно Токвил, моля за извинение!
Helleborus на 09.10.2020 в 13:20
Причината за всичко това е подмяната на Христос с Антихрист, т.е. имаме сменен модел, образец, който хората да следват. Както е писано, „прилича на Него, но не е“. Истинският морал се върти около идеята за даването и благодарението, тъй като нищо не се случва от самосебе си. Има една ръка, която дава (елемент от образния знак на Бога), но тя не е длъжна, а е водена от любов, поради което и този, който получава, трябва да бъде БЛАГОДАРЕН. И основно да прояви това благодарение, като самият той се превърне в такава даряваща ръка за други хора (за да се съедини с Вечносъществуващия и да стане и той лъч от Неговата светлина). Човек е получил в дар своя живот (което не е еднократен акт, животът се поддържа от определени сили постоянно), получил е местообиталище, ресурси, слънце и въздух, храна. Оставен му е един ангажимент, да се труди. Трудът ще преобрази ресурсите във всичко, от което се нуждаем. Да бъде благодарен имилосърден към ближния. Съвременният античовек не е благодарен, нито на Бог, нито на родителите си, нито на ближния. Този античовек си измисли идол, на когото възложи да му осигурява всичко – социалната държава. Сега вече не е нужно да се трудиш толкова много, да си толкова отговорен и да си задължително благодарен на семействата, от които си получил в дар някакви помощи. Понеже не ги познаваш лично, държавата им взима от доходите без да ги пита и тя ти дава всичко, от което се нуждаеш. Ти трябва само да докажеш, че си социално слаб и нуждаещ, трябва само да ВДИГАШ ШУМ. Оттам този античовек, подкрепен от своя идол, социалната държава, се научи да се търкаля по улиците, да пали и клепа сгради, да хейти политици и свои съграждани, да истеризира и да се тръшка и да издига в култ всички свои съратници, които и те искат нещо и са като него вземащи, а не даващи. Какво християнство може да има, когато презираш и даровете и Даряващия и си вземаш с насилие, когато не си отговорен за онова, което ти е поверено, а искаш някой да отговаря за теб, когато не даваш никому нищо, а искаш всичко? Разбира се, че тези гневни тълпи са огромна опасност, заради тях и страха от тях, ЕС не посмя да напише определени истини за нашите протести и за президента в Резолюцията. Защото те в своя див, варварски примитивизъм, с който се борят за неща, които считат, че им се дължат, станаха истинска опасност. Истината вече не може да бъде защитена, защото тази паплач наистина може да помете малкото останал ред и законност, които се мъчим да опазим. И най-смешното е, че се имат за морален стожер, понеже се считат за жертви. „Човекът на погибелта“, това е неговото учение, понеже това е учение. То си има своите проповедници на различните нива, то се харесва на младите и на слабите, защото им проповядва пълен разгул и безотговорност, които вървят с чувство за праведност и нагла арогантност, плюс издръжка и всякакво право на щастие, гарантирани от социалната държава техния бог, плюс политици, които да хейтят, ако не стане така. Т.е. дадени са им нелепи обещания, посочен им е и виновник, насъскани са, ами то си е за страх. Напълно възможно е да има граждански войни, както и у нас се случва нещо подобно, в библията този процес е описан като "шумът на морето, бученето на вълните му и размирието на племената." /Псалми 65:7/ Или "Ах! Шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, и смутът на народите, които напират като напор на големи води!" /Исая 17:12/
Наблюдател на 09.10.2020 в 13:38
Религията в САЩ. Много от американците ходят в черква много редовно, но тяхното е подобно на партийните събрание в България преди години. Правят го не защото са вярващи, а за отбият номер и да се срещат с хора. На улицата човек за човека е враг, но в черквата са приятели.
Наблюдател на 09.10.2020 в 13:49
Православие и католицизъм са религии с ясни и добре установени правила. Когато влезеш в православна или католическа черква, където и да е по Света, ще видиш едно и също нещо - няма разлика. При протестантите е различно. Всяка черква е сама за себе си, а в САЩ, всичко зависи от пастора. Всеки пастор проповядва според разбиранията си. Затова много американци се местят от черква в черква защото един пастор им харесва повече от друг. А черквите им приличат повече на ОФ клуб. При това положение, не е за чудене, че латиното в САЩ, които са католици, казват, че протестанството не е религия.
Стига с тия мантри на 09.10.2020 в 15:32
Въобще не е вярно да се стоварват всички грехове върху католическата църква. Като мантра се повтаря инквизицията,та инквизицията. Първо на първо има две вълни на инквизицията. Първата вълна е насочена срещу катарите. Катарите по същество са наследници и приемници на богомилите,а богомилите по същество са манихейци, дуалисти,тоест това са псевдохристияни и който се е задълбочавал в тия ереси там накрая се объркваш кое е добро и кое е зло. Тамплиерите,както и хугенотите също са обект на инквизицията. Тамплиерити също са псевдохристияни,а по същество са първите банкери с безкасови плащания,първата туристическа агенция за религиозен туризъм до Светите места,че и педофили. Те са едни от предшествениците на масоните и илюминатите. Вярно е,че са преследвани и учени-хуманисти,най-известният от които е на Джордано Бруно и Ян Хус.Реперите на протестантството Лутер и Калвин обачееее са много по-жестоки в преследването на хора от НЕ тяхната деноминация. Не случайно хугенотите,т.е. калвинистите във Франция са били безкрайно нагли,нахални и жестоки и затова така драстично са наказани и то не от църквата,а от хората. Най-свирепата религиозна война в Европа е разпалена от протестанти. Чипровското въстание е удавено в кръв,не от турците,а от протестатският наемник на турска служба граф Имре Тьоколи. В подавляващото мнозинство случаи е имало съдебни процеси и еретици,които се откажат от ерестта си не са умъртвявани. Например съдебните процеси срещу катари и тамплиери си точат с години. Протестантите са действали по много по-бърза процедура с еретиците и особено жените нарочени за вещици - в Британия наистина за няма нищо са изгорени хиляди "вещици". Протестантите горят на клади до края на 18 век,а при католиците последната клада е в началото на 19 век. Като гледем как се срутва християнството в протестантска Америка за няма 50 години,то си мисля,че католицизмът е отстоявал християнството,нищо,че понякога се е престаравал. На нас православните такива жестоки вътрешни противоборства слава Богу не са ни идвали до главата.
Helleborus на 09.10.2020 в 16:09
"Първата вълна е насочена срещу катарите. Катарите по същество са наследници и приемници на богомилите,а богомилите по същество са манихейци, дуалисти,тоест това са псевдохристияни и който се е задълбочавал в тия ереси там накрая се объркваш кое е добро и кое е зло." Да, Христос също беше разпнат, понеже бил еретик, незачитащ законите и традициите, понеже изгонвал демоните с помощта на Велзевул, а след Възкресението Му са написани от държавната религия още повече лъжи за Него. Държавната религия рядко е гонела други, освен истинските наследници на Царството, тя се примирява с всякакви неистини и фалшиви религии (мир да има), а гони само онези, които наистина имат благодат и може да ги засенчат, понеже Божията Слава е върху тях. Сценарият е същият като при ранната църква, християнинът никога не оказва съпротива, той винаги е като агнец на заколение и винаги е в мир с всички (доколкото може), а държавната религия пролива кръв, за да защити земния си статут и власт. Това са позиции, които като ги видиш, няма как да сгрешиш кой кой е. Няма как друг, освен християнин, да загине без съпротива заради вярата си и няма друг, освен нечистият дух, който пролива кръвта на невинни хора, които не са сторили никакво друго престъпление, освен да имат свобода на вероизповеданието си. Наистина ли ти е трудно да видиш нещо толкова просто? И не е зле човек да внимава, понеже в България отново се надига подобна "правоверна" каста, която тръгва да гони "сектанти", което Христос никога не е правил. Измислянето на клевети от държавните религии е обичайна практика, понеже те трябва да направят нещата по някакъв канон, по буквата, затова си разписват някакви оправдания и обвинения. Въпросът е защо изобщо преследват някой, от кого са получили подобна заповед!
--- на 09.10.2020 в 18:01
Интервюираният косвено свързва проблема с несправедливостта, особено наболял сега в американското общество, със залеза на църквата и особено протестантството там, макар и да не казва директно това. Църквата също не е била образец на справедливост през две хилядната си история, макар и на хартия още от самото си начало да е възхвалявала справедливостта. Подобно американската държава не е била образец на справедливост, макар още първото изречение в Декларацията за независимост да изтъква очевидното право на хората да са свободни и да бъдат щастливи, без да уточнява расите им. Така че и в двата случая въпросът всъщност се свежда до търпимостта на неправдите, които всъщност не би трябвало да ги има щом изначално те са отречени по принцип. Само че на практика ги има и не може да се отрече правото на хората да се борят срещу тях. Разликата е в етапите на тази борба, докато Мартин Лутър Кинг беше пастор и говореше за своята мечта за равенство използвайки стихове от Исая, сега връзка с религия не се прави, явно вече хората не виждат смисъл в това. Християнската религия в същността си е за търпимостта на неправдите тук на земята, като същевременно заплашва с наказание там на Небето на вършещите неправди. Така едновременно се намалява проблема с изпитването на страдания от пострадалите, както и се намаля мащаба на тези страдания от насилниците. Само че това не може да работи ако страдащите и насилниците не са сигурни в небесните компенсации. Тогава те искат земни компенсации от ползвалите облагите от несправедливостите, без значение дали това е съобразно пътя на Христос или пък дали е изтекло законното право за компенсиране на робството, дали геноцида на индианците е признат и прочие примери. И земното, и евангелското решение не ги удовлетворява, явно искат старозаветна справедливост. Това трябва да се изговори, да се обсъди в обществото и да се предложат решения. По отношение пък на католическата църква, която е най-големия собственик на недвижими имоти в света, пред Макдоналс, трябва да се провери колко от тези имоти са получени вследствие на конфискации на еретици, Църквата трябва да се извини и компенсира наследниците на пострадалите. Такава е старозаветната справедливост, не може вечно да се ползваш от правото си на по-силен, идва време на плащане на пострадалите и то на Земята.
Много нагло вееее Сатанаиле на 09.10.2020 в 18:18
Католицизмът не е бил и не е държавна религия. Проблемите в Западна Европа започват точно заради желанието на всеки кал,княз и феодал да сесдобие със собствено "християнство". Точно затова днес разновидностите на протестантството са безброй. Първата държава обладала християнството е Британия,а после я последва всеки дришлив крал и княз в Германия и Западна Европа. Днес всеки шемет,който има пари да си построи църква взема Библията в ръка и започва да проповядва,да жени,омъжва,погребва,причестява....... и съответно да пИчели.Точно затова най-жестоките кланета и религиозни войни са в Западна и Централна Европа - точно протестантството първо одържавява християнството и после го превръща в печелиш бизнес за всеки мошеник,който пожелае. На Изток християнството и държавата са в единство и затова тук никога не е имало такива чудовищтни кланета на религиозна основа. Ииииии..... много нагло ни пробутваш Велзевул ,господин Сатанаиле! За сатани като богомилите,катарите,тамплиерит,илюминатите Велзевул може и да е важен и това е разбираемо като се узнае същността му. Велзевул,на иврит: בעל זבוב) е демон, почитан в Близкия изток. За него се споменава в християнството и юдаизма. Думата е от античен произход и означава „принцът на демоните“. Beel е „господар“, „принц“, а Zebub или Sebub означава муха. Така буквалното значение е „принц на мухите“, всичко по което ходят мухите: мръсотия, тор, изпражнения, а оттук и значението за принц на мръсното, пошлото, зловонното и злото.
Ханибал Барка на 09.10.2020 в 18:20
Прекрасно интервю! От години следя какво става по улиците на Щатите, а от 4 месеца това е основния поток новини, който гледам. За първи път попадам на идеята за протестантство останало без кормчия. Слушах многократно тезата за мимикрията на марксизма, който изостави класовата борба и заложи на разцепване на обществото на различни подтискани групи с различна идентичност. Познавам и тезата за борбата между гражданския национализъм и етно-национализма и трайбализма, зад кой е политиката на идентичността. Смятах, че радикалите на Запад са просто продължение на средновековните религиозни фанатици, които не могат да живеят без фанатична вяра в нещо, което са приели за добро. И са ставала или монаси или са тръгвали по кръстоносни походи след откачени индивиди като Петър Пустиника. И винаги смятах, че това е чарта на всички млади поколения - търсят някаква идея, в която да вложат силите си. Това, обаче, е нов поглед!
Към логичния свършек и завършек на 09.10.2020 в 19:25
Ми то протестантството върви към логичния си завършек и свършек. Тръгнало е с добри намерения да опрости и редуцира християнските ритуали и върне християнството към апостолските му времена,ама то и пътят към Ада е постлан с добри намерения. Работата на протестантството е подобна на комунистите,т.е да върнат историята назад,протестантите с 1500 години назад,а комунистите чак до комунизма на първобитното общество. И в двата случая се прави опит на усложняваща се система да се нахлузят първобитни юзди и затова и в двата случая се получи опростачване. Не случайно в протестантските държави се пръкнаха,както либерализмът,така и произлезлият от него комунизъм. В православните държави присажданито на комунизма се провали,сега нещо не го бива и либерализмът,ама в САЩ и Западна Европа нещата си следват логичния завършек и свършек - Тръмп е прав, САЩ вървят към комунизъм със всичките му там политкоректности и нетърпимости както от времената на болшевиките на Ленин и Троцки.
Зип на 10.10.2020 в 06:48
Протестанството е дълбоко и органично свързано с екстремния на моменти индивидуализъм на англосаксите. Когато избраха католика Кенеди за президент това взриви мозъците на голяма част от американците. Англосаксите не признават авторитети еле пък некой с брада да им налива акъл от амвона. Пък и дори да е с корона.Един английски аристократ през 17 век се обръщаше към Джеймс 2 мисля с думите "ваше свинско величество".... :))
Коба на 10.10.2020 в 11:06
Не гласувал за Тръмп, бил простак. Очевидно, бидейки в университет, е заразен с вируса на университетския идиотизъм. Щото там се имат за най-умни, а е недоволен, че собствените му възпитаници се имат за по-умни от него! Само че и в университетите вирее един свои си идиотизъм, както навсякъде между хората, и често е по-опасен и по-лош от този при останалите, щото изначално са изчистени от смирение, т.е. гордостта им е "иманентна", както би казал някой измежду тях. Путин бил подкрепил Тръмп, ми ако имало кого да подкрепя, трябваше да подкрепи Клинтън, най-лесно се превзема вражеската крепост, като подкрепиш идиотите в нея... Но от руснаците, понеже са сбъркани на тема "праведност"(за разлика от англичаните), може да се очаква.
Катарите по същество са наследници и приемници на богомилите,а богомилите по същество са манихейци, дуалисти,тоест това са псевдохристияни на 10.10.2020 в 11:44
Богомили и катари не са псевдохристияни, те просто са отхвърлили властта на княза на тоя свят, т.е. не са признали църквата като политическа институция. Що се отнася до преодоляването на дуализма, това може да си го въобрази само една теология, основана на класическа (догматична) метафизика. Върши работа на княза на тоя свят да си поддържа държавите, ала даже не докосва Живата Истина. Казаното от Хелеборус по въпроса е правилно и достатъчно.
Helleborus на 10.10.2020 в 12:00
До --- на 09.10.2020 в 18:01 цитирам - "Християнската религия в същността си е за търпимостта на неправдите тук на земята, като същевременно заплашва с наказание там на Небето на вършещите неправди" Това не е вярно, християните се стремят да наложат Царството и на земята, те не просто търпят безучастно разрастващото се безумие, за да получат на Небето награда. Те правят каквото правеше и Христос, нито повече, нито по-малко, а какво правеше Христос, Той разпростря Царството над хората там, каза им, то е между вас (не някой ден, а днес). И беше достатъчно активен в събирането на поданиците на това царство и извличането и освобождаването им от други зависимости. Тогава имаше много хора, които действително промениха принадлежността си и бяха откъснати от Княза на този свят. А когато се прекъсне тази зловредна връзка, се прекъсва всъщност ЕДИНСТВЕНИЯ път, по който злото влиза в света. Т.е. Синът имаше работа и дело, което ни е завещал, а не просто чакане да умрем и да отидем някъде другаде. Въпросът е в средствата, че средствата никога не са нечестиви, те не включват агресия, изхвърляне на храна или хулене на други хора. Причината на християните да не им стига това, което имат е защото се опитват да служат на двама господари и защото все още през тях продължава да влиза и зло, защото не са намразили греха до смърт. Оттам е разликата с ранната църква, стопанисвана от апостолите и сътрудничеството им с политически нечисти формации, които ги подлъгват да дават гласа си за фалшиви идеологии, само наподобяващи, че носят справедливост. Ако всички така наречени християни можеха реално да скъсат връзките си с измамни сили и подстрекатели, ако можеха да разпознаят и да последват Възкръсналия, те биха довели огромна промяна и в този свят.
Това са ренегати отричащи човешкото на 10.10.2020 в 14:13
Според катарите,богомилите и въобще дуалистите материалният свят е творение на Сатаната,а духовният на Бог. Точно заради това всичко материално трябва да бъде разрушено,а плътта понеже е греховна трябва да бъде измъчвана и изтощена до край,докато се превърне в духовното си измерение. Това по същество е варварски антихуманизъм,античовечност и отрицание не всичко що има капка живот в него. Богомилите отричат йерархиятя,но реално когато и кадето са имали възможност са саздавали държави и съответната църковна йерархия. В Босна продадоха християнството на мюсюлманите само и само да си запазят земите,богатствата и статута на владелци на стадато богомилски зомбита. Днешните фанатични помаци в Босна са бивши богомили,тоест ренегати,тоест хора с гузна съвест и поради това много по-фанатични от арабите и турците.
Helleborus на 10.10.2020 в 14:27
на 10.10.2020 в 14:13 Не е вярно, в това са ги клеветили, за да могат да ги убиват. Хора, които могат да убиват, могат и да клеветят!!! Затова ти дадох пример и със Сина Божи, разпнат и оклеветен, включително и до днес се говорят лъжи за Него в определени религиозни среди, които не са се покаяли за греха си спрямо Него. Понеже бащите им са написали достатъчно лъжи, за да може това да се случи. Не може да вярваш на убийци, на хора, които преследват и убиват (без Бог да е давал такъв закон), твърдейки, че Му служат, убиецът на невинни, ще се засрами ли, че лъже? Когато човек търси истината, тя не може да има такъв източник, тя има съвсем друг източник. Тази ситуация не е нова за държавната религия, но добре е да не се оправдава каквато и да било жестокост с "поправяне" на злото.
"Точно заради това всичко материално трябва да бъде разрушено" на 10.10.2020 в 15:15
Не разрушено, а преобразено и пречистено. Ето зърното на клеветата, която сееш, която ражда бесове и която убива праведници. Творението е отпреди времената, но това не означава, че Бог е творил човек от греховна плът - материята на душата е светлина, а не кал.
"Богомилите отричат йерархиятя" на 10.10.2020 в 15:25
Пишеш, без да знаеш, че Творението не е спирало до Шестоднева, чо то продължава всяка жива секунда чрез сътворяващо себеучастие в Божието намерение на онзи, който е христосиновен. Човек не е предопределен към извечна хумна участ, хумата ще трае, докато човек изкупва падналото си (греховно) себеотразяване. Богомилството е християнство от и за Учители (и не обезателно пастири на църкви), а не за овце. Някои уж християни си извикват хуманизма за оправдание, че не живеят по Бога, и че на човек едва ли не Бог му бил дарил да не живее чисто като ангелите, понеже бил именно Човек. Човек е различен от ангелите, но това не му дава оправдание да се води по плътта и да живее нечисто, нито изначално Бог е оправдал зачеването в грях.
Коба на 10.10.2020 в 17:06
Бе големи богослови се извъдихте тука, с Бога сте вечеряли, що ли!?
Винаги истината на 10.10.2020 в 20:18
" Да, Христос също беше разпнат, понеже бил еретик, незачитащ законите и традициите, понеже изгонвал демоните с помощта на Велзевул " Това е безочлива наглост да прилепяш Христос за мухата-лайнарка Велзевул..........,нахални Сатаниле - цитирам собствените ти бръщолевения. Впрочем на катарите/патарените/манихеите е било официално разрешено от техните йерарси да лъжат и да се представят за такива каквито не са. Манихейските общини са тайни общества и затова емисарите им като се шматкали из Италия и Франция се представяли за "тъкачи" за да могат да обикалят безпрепятствено от град на град. Впрочем били са толкова "тъкачи",колкото масоните са били зидари. Това е една от фундаменталните разлики между истинските християни от вълците в овчи кожи - на християните им е казано винаги да казват истината. Разбира се не всеки има смелост винаги да казва истината и затова винаги е имало шкарто и отпадък от тия дето са се пишели християни.
Винаги истината на 10.10.2020 в 20:18 на 11.10.2020 в 09:46
Не ни разказвай истории, писани от полицаи и доносници. Отказ от инквизиторски манталитет - това би дало възможност на разказвачите на подобни историйки да се доближат и те до Истината.
Евангелие от Марка 11:27-33 - винаги истината, но какво правим, когато свещеници и книжници не са готови да я поемат? И малко за Тайната и тайнствата на 11.10.2020 в 10:08
"27. И дойдоха пак в Иерусалим. И когато Той ходеше из храма, приближиха се до Него първосвещениците и книжниците и стареите 28. и Му казват: с каква власт вършиш това? и кой Ти е дал тая власт да вършиш това? 29. А Иисус им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума, и отговорете Ми; тогава и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това. 30. Кръщението Иоаново от небето ли беше, или от човеците? отговорете Ми. 31. А те разсъждаваха помежду си и казваха: ако речем, от небето, ще каже: а защо му не повярвахте? 32. Ако ли речем, от човеците - бояха се от народа; понеже всички приемаха, че Иоан наистина беше пророк. 33. И казаха в отговор Иисусу: не знаем. Тогава Иисус им отговори и рече: и Аз ви не казвам, с каква власт върша това." (Понякога и пред някои дори и на Господ се налага да не отговаря! За всичко около Огненото кръщене все още не се говори наяве в църквите, а само в Тайните общества. Иоановото кръщене е водно, Църквата властва чрез водното кръщене, при това самото това кръщене е Тайнство.)
В интерес на истината на 11.10.2020 в 22:35
Католическата църква е много подредена в своите архиви. Едно хилядолетие тя описва най-подробно в своите анали събитията, година по година, район по район...Инквизицията, придобила пейоративно значение , всъщност е чудовищно преувеличена. На практика през всички векове на съществуването й тя е била една мека сила на убеждаване на съгрешилите. Църквата по дефолт е искала да превъзпита чедата си , а не да ги изтезава. За почти шест века съществуване Инквизицията е екзекутирала едва 4000 еретика, което я прави несравнима като насилие спрямо политически системи и диктатури по-късно, отнели живота на милиони и десетки милиони.
По няколко кожи на 12.10.2020 в 11:39
"В интерес на истината" Кагато им кажеш на прогресисти,че на почти всички еретици е осигурен съдебен процес, те или мигат на парцали или не вярват. Първата Инквизиция във Франция е основно срещу катарите Наказвани са само тези ,които не са се отрекли от ерестта. Който не знае,че катарите са считали,че материалният свят е творение на Сатаната и трябва да бъде унищожен...,си е негов проблем. Други процеси се водят срещу тамплиерите, банкери, лихвари,туристически агенти,содомити и най-малко християни. Най-жестоката инквизиция е в Испания,нооо срещу кого? През 1492г. Изабела I Кастилска издава декрет според който евреите и мюсюслманите в рамките на 4 месеца или трябва да приемат християнството,или да уредят имуществените си дела и да напуснат Испания. Така Солун се превръща в предимно еврейски град с изселници от Испания.Една част ит евреите приемат уж християнството и стават известни в историята като марани, а съответно мюсюлманите приели християнството са известни като мориски. Испанската инквизиция е насочена точни срещу тези псевдохристияни. Малко известно е,че при арабския халифат испанците са страдали много повече от евреите,отколкото от арабите,защото на евреите е било дадено правото да събират данъците,а те са драли по няколко кожи.
катарите са считали,че материалният свят е творение на Сатаната и трябва да бъде унищожен...,си е негов проблем на 12.10.2020 в 12:57
Присъдата е политическа и не подлежи на обжалване. Проблемът е теоретичен и изследователски вече, а не догматичен. Катарите трябва да бъдат оправдани, макар и постфактум, защото никому зло не са сторили, просто са оспорвали концепцията за княза на този свят откъмто неговото осъждане от ПървоУчителя. Съдилищата на инквизицията са функционирали от името на княза, т.е. използвали са държавата-васал с нейните инструменти за принуда. Не бъдат ли оправдани паредниците, осъдени в името на княза, на Страшния съд ще бъдат осъдени инквизиторите, а Страшния съд не прилича на човешкия, защото пред Прасветлината на озарението може да се окаже, че материален свят няма, а ти си осъждал заради догмата, че уж бил създаден от Бога. Истината е въпрос на обозримост, а не на догма.
Къш бе шашавел 2 на 12.10.2020 в 14:25
Къш ти бе, незнайко. При католиците е още по-зле - командва я самият дявол, и катарите неведнъж са им го казвали приятелски.
Конкардат със Сатаната на 12.10.2020 в 16:36
Когато някой се представя за такъв какъвто не е ......значи той е в конкордат със Сатаната. Лъжата е неизменна част при катарите,официално узаконена. Само на едно друго племе официално е разрешено от религията му да лъже гоите и да си сменя до 7 пъти името. Католическата църква никога не е разполагала със светска власт - понякога крале е императори са се съобразявали с нея ,понякога не. Франските крале даже са държали папа в доброзорен плен в Авиньон. Първи ингелизките крале се сдобиват със светска власт над царквата.
Лъжата е неизменна част при катарите,официално узаконена. на 12.10.2020 в 17:19
Това е клевета - лъже ли ученикът мравката, която лази по чина му, че това е чин, защото за мравката не е чин (тя няма структурален социокултурен опит). Лъже ли мравката, лазеща по тавана, че за нея няма закон за гравитацията, както и горе и долу като привилегировани посоки в пространството? Не, защото човекът също в определени ниши на възприятието е лишен от възможностите на мравката. Ако Истината зависеше от догма, а не от обозримост, значи че някой е забранил на Създателя изначално и отвътре да благоволи да разширява съзнанието ни. Инквизиторите се опитват да направят точно това - те ни забраняват да се докосваме до гносиса заради страх да не видим света другояче и с това да оспорим властта им. Но вече постнахме цитат от Евангелието защо и самият Господ не им отговаря с каква власт прави така, че да оспори властта им.
ако на 13.10.2020 в 13:29
Горко на света ако в Америка дойдат на власт демократите воглаве със Сорос и вещицата Хилари.
Чевенгур на 17.10.2020 в 20:39
Нещата не са толкова сложни и "духовни". Обикновен комунизъм американски тип. Едни хора го дирижират с отработена технология още през 1917г. Тежко ни, идва второ издание на комунизма.

Напиши коментар