В този казус има редица процесуални нарушения, които, за съжаление, са произведени от държавни и общински административни органи. Това превръща спирането на строежа на “Златен век” в правен абсурд, който дълго ще се изучава като христоматиен пример за недобросъвестно прилагане на закона. Има и други подобни строежи, но никой не спира строителството им. Това създава правна несигурност и липса на предвидимост в действията на администрацията
Проф. Дончо Хрусанов: Разрешението за строеж на “Златен век” е действащо и валидно

 

 

- Проф. Хрусанов, проучили сте в детайли казуса “Златен век”. Какво е вашето становище за спирането на строежа му?

 

- В този казус има редица процесуални нарушения, които, за съжаление, са произведени от държавни и общински административни органи. Това превръща спирането на строежа на “Златен век” в правен абсурд, който дълго ще се изучава като христоматиен пример за недобросъвестно прилагане на закона.

 

-Да започнем с това, че сегашният главен архитект на София три пъти е допълвал и променял разрешението за строеж на “Златен век” през 2017 и 2018 г. След скандала с апартаментите на политиците обаче главният архитект изведнъж реши, че разрешението за строеж е изгубило валидността си в края на 2017 година. Може ли да се допълва и променя разрешение за строеж, ако то е с изтекъл срок?

 

- Не е възможно държавен орган да приема, че един правен акт е загубил правното си действие и едновременно с това да го допълва и променя. Самият главен архитект на София изрично е приел становището, че след изменението на закона през 2017 г. разрешението за строеж на “Златен век” е удължило действието си. Последващите му твърдения, че разрешителното за строеж е загубило валидността си в края на 2017, влизат в пряко противоречие със собствените му действия, тъй като той сам е допълвал разрешението за строеж на “Артекс” през 2018 г.

 

Интересното е, че и действащият началник на ДНСК изрично е заявявал в писмено становище, че валидността на разрешението за строеж на “Артекс” е удължено с промяната в закона от 2017 г.

 

Това е и писменото становище на МРРБ, според което “срокът за завършване на строежа е 10 години от започване на строителството, а именно от датата на съставяне на протокол образец 2 (11.01.2010 г.) и е валидно до 11.01.2020 г., съгласно чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ”.

 

-Вашето становище потвърждава ли факта, че с изменението на ЗУТ от 2017 г. разрешението за строеж на “Златен век” е удължено?

 

Сграда "Златен век"

 

-Да, категорично! Разрешението за строеж на сградата “Златен век” е действащо и валидно и тук дори няма юридически казус, тъй като всички правни становища по случая са категорични.

 

През 2017 г. се приема промяна в закона, според която срокът за валидност на разрешенията за строеж на определени видове строежи се увеличава от 5 на 10 г. Разрешенията за строеж, които тази промяна заварва, запазват своята валидност до края на новия законоустановен срок.

 

И Конституционният съд, и Върховният административен съд, и Върховният касационен съд приемат, че преуреждането на действащи правни отношения не представлява обратно действие и затова законът има сила за тях. Конституционният съд в свое решение от 2017 г. изрично е казал, че “хипотезата на прилагане на новия закон към заварено правоотношение не е равнозначно на обратно действие на новия закон”.

 

Тъй като тази промяна в закона касае много видове строежи, се оказва, че има и други случаи, подобни на строежа “Златен век” , но никой не спира тяхното строителство. А в административното право има един принцип, който се нарича “предвидимост” и изисква от всеки административен орган да прилага закона еднакво към всички.

 

Снимка на сграда “Златен век”, спряна от ДНСК на етап 20-и етаж от строителството.

 

 

-В заповедта за спиране на строежа на “Златен век” ДНСК твърди, че строежът щял да бъде пуснат само ако посоченият поименно главен архитект на София - арх. Здравко Здравков, даде становище дали разрешението за строеж е загубило, или не действието си. Допустимо ли е това?

 

- Не, не е допустимо. Първо, защото няма правна норма, която да дава права на главния архитект на Столичната община да се произнася по такова искане и, второ, защото не може даден административен орган да се обвързва с конкретно физическо лице. По този начин излиза, че ако главният архитект бъде сменен, вече няма да има кой да даде търсеното становище, освен ако и новият главен архитект не носи същото име!

 

По-същественото обаче е, че никъде в закона не се предвижда главният архитект на Столична община да дава становище пред Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за продължаване на строеж. Казано с други думи, административният орган е дописал закона, поставеното изискване в заповедта на ДНСК е незаконосъобразно, липсва дори хипотетичен механизъм за правното му осъществяване. А последиците от това са, че актът в съответната част няма правно действие, т.е. нищожен е.

 

-Как си обяснявате факта, че ДНСК са допуснали нещо подобно, при положение че точно те трябва да контролират правилното прилагане на нормативната уредба?

 

- Не знам как може да се обясни нещо подобно. В заповедта на ДНСК за спирането на “Златен век” се съдържат множество мотиви, които не присъстват в съставения констативен акт, което е съществено процесуално нарушение. Това съществено нарушение на административнопроизводствените правила води до унищожаване на административния акт.

 

Всички тези действия създават правна несигурност и липса на прозрачност и предвидимост в действията на администрацията. А в една правова държава законът следва да се изпълнява при всички случаи, тъй като само това я прави цивилизована държава. Хората се стремят да живеят в цивилизовани държави, а инвеститорите - да развиват бизнеса си в държави, в които законът е равен за всички и се спазва!

 

--------------

 

Дончо Хрусанов е професор по административно право и административен процес в юридическия факултет на СУ “Кл. Охридски” и автор на множество учебници в областта. Член на работната група по приемането на АПК. Член на правния съвет към президента на Република България от 2001 г. до 2011 г. Член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на 39-ото народно събрание; член на Специализирания научен съвет по правни науки при Висшата атестационна комисия; съдия в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати “Кръстьо Цончев” към Висшия адвокатски съвет.

 

 Източник: "24 часа"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

10 коментар/a

Професоре, на 12.07.2019 в 11:50
Никой не може да черпи права от своето неправомерно поведение. Закончето за попръскване на обществените сгради с гюлово масло, пърдон - изменението на ЗУТ от 2017 г. - не санира изтеклото разрешение на прекрасната фирма, уредила цвъки с персонален асансьор.
pp76 на 12.07.2019 в 12:51
Никой не може да черпи права и от чуждо неправомерно поведение. Ничие неправомерно поведение не е сред източниците на право.
Катил на 12.07.2019 в 14:48
Ако началната дата на разрешението за строеж , със срок 5 години е 11.01.2010г. то срока е изтекъл на 11.01.2014Г!!! Как през 2017 ще се санира /променя, изменя, удължава/ изтекло разрешение? Требе си ново от 2014г!!! Баси!
Домиций на 12.07.2019 в 15:59
Тази луксозна снимка, както и безспорно авторитетното мнение на професора, само показват абсурдността на ситуацията, в която живеем. Тук се сблъскваме не само с това как да се осигури осъществяването на частният интерес, но и с това как да се осигури защитата на обществения. Частният в случая е ясен има си човекът парцел и на него му иска да си съгради небостъргач, като е без значение дали с това няма да пречи на другите да се любуват на гледката отсреща, дали къщурката му няма да хвърли сянка на съседа и пр. Обърнете внимание -- за "Японския хотел" беше оставено достатъчно пространство, за да не пречи на другите сгради наоколо като съответно е спазен планираният общ вид на квартала. Тук съседните сгради нямат значение, както не е спазено и желанието да гледаме Витоша или пък нежеланието ни да караме по задръстени улици. Целокупно погледнато интересът на гражданите на София е по-ценен от правна гледна точка от този на лицето, което иска да си построи небостъргач в квартал от сгради със средна височина. Хората са избрали да живеят там не защото до тях ще се пръкне небостъргачът на еди-кой си, с еди-каква си амбиция, а за да са до парка, до църквата, до училището. Въпрос на приоритети в обществото, на ценности. За съжаление този проект разкрива подмяната на истинската култура с халтурата. Златният век е времето, когато България поставя основата на истинската култура, докато 21-вият изглежда, че е показва разцвета на халтурата на новобогаташите. Наистина всичко е суета!
Отвратен на 12.07.2019 в 16:33
Човек трябва да е сляп, нищо да не разбира от строителство и архитектура, за да даде разрешение за строеж на небостъргач на това място! Стои като кацнал на едно дърво, обсебил улици и тротоари.
Интересно, на 13.07.2019 в 10:55
колко са му платили на този”професор”за да защитава такива абсурдни постановки?
Атанасов на 15.07.2019 в 16:13
Поздравления за коментара на "Домиций" Улпиан.
Тихомир Томов на 15.07.2019 в 22:27
1. Да започнем с това, че сегашният главен архитект на София три пъти е допълвал и променял разрешението за строеж на “Златен век” през 2017 и 2018 г 2. По-същественото обаче е, че никъде в закона не се предвижда главният архитект на Столична община да дава становище пред Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за продължаване на строеж Хем го е удължавал , хем не може да дава становище !!!!!
висок на 16.07.2019 в 17:29
Катил, +++++ Точен си! А този професор да си бърше гъза с дипломата си!
Eisblock на 17.07.2019 в 22:26
Професорът не е виновен, че изтъква дивотиите на ДНСК и гл. архитект. В същност разкрива цялата несъстоятелност на градската и не само, строителна управа! Липсата на концепции, на управленческа дисциплина и наличие из различните етажи на местната власт Корупция с главно К. (Колко главни архитекти из отделните районни кметства бяха уволнени през "преходните години заради тази им страст?) * В изминалите години се сътвориха множество неръкотворни безобразия. Да не говорим за поддръжката на самата, т.нар. "столица", нейната плачевна инфраструктура, ужасните, обезобразени настилки на транспортните артерии, кварталните улици, а и всички тротоари. София е град, превърнат в "нещо", далеч под действителността даже в африканските градове. Именно защото "специалисти" по всичкологии и "наши хора" са се промъкнали до управленческите кресла. Дори некадърността и дилетанщината им не са най-лошото в тях. Най-лошото е безпринципността, неспособността да се развиват и склонността към анархия - погазването на законите!!! Дори и не съвършен, един законът си е закон! ** Да, небостъргач в София е като пищов на гол тумбак. Но е бил разрешен... Защо, от кого? Дали е единственият автогол на ДНСК? *** Какъв е погледът, визията на т.нар. специалисти за по-нататъшната урбанизация на София? Да се пресели цялото българско население в нея ли? И то при настоящата градоустройствена и транспортна действителност, по-точно състояние близко до мизерия? Защо не се разсъсредоточат множеството държавни учреждения, дори и някои министерства из окръжните градове? Например Министерството на Земеделието принадлежи или на Пловдив или на Плевен. С изнасянето им извън София, то и довлечените калинки ще прехвръкват далеч по-ползотворно из родните поля и останала хубава природа... **** Отделна тема е съсипването на самата инфраструктура от строителството без действителен контрол и санкции за проявени безобразия. Както и от нескопосаните "ремонти", ялови "проекти" без виновни и без действително оправяне на "грешките". Хайде да си спомним до къде я докараха с кръстовището на две нива: - бул. цар Борис III и бул. Гоце Делчев към/от ул. Житница. Колко години трае този чутовен строеж?!? Дали има пресрочване, дали има санкционирани фирми, някакъв "контрол" или каквото и да е около замръзналият в годините изкоп докаран до някъде?! Кога най-сетне ще го "открият" тържествено със зурни и тъпани, може би през 2022г. ? Ех, мечти! (Емотикон: Крива усмивка)

Напиши коментар