Препоръките ми са следните – да се създаде по подобие на това, което направиха в Китай, специализирана централизирана болнична структура в София с поне 1 000 легла на първо време, където да се лекуват само болни с водещо заболяване Ковид-19 от командирован персонал и доброволци, под ръководството на специалисти по инфекциозни болести и реаниматори. Същото, но в по-малък мащаб трябва да се направи и във всеки областен град, а останалите болници да продължават рутинната си лечебна практика, за която имат разрешение за дейност. Естествено, във всяка болница трябва да се лекуват и онези болни, при които Ковид-19 не е водещо, а съпътстващо заболяване (например при онкоболните) при спазване на противоепидемичните правила. Има и още по-добър вариант, който е заложен в здравното законодателство още преди 20 години, а именнно, за епидемични цели да се ползват структурите по чл. 5, ал. 1 на ЗЛЗ – ведомствените болници. Те затова са оставени под държавно управление и с публична собственост на държавата защото тя е 100% отговорна за противоепидемичните мерки вкл. за финансирането им. В противен случай рискуваме да превърнем всички болници в места за разпостраняване на заразата, а лекарите първи да бъдат покосени от болестта и така да обречем хората на невъзможност да получат каквато и да е медицинска помощ.
Две препоръки за борбата с Covid-19 и няколко разобличения на политическите лъжи за здравеопазването

Бел. на clinica.bg: С разрастването си пандемията от КОВИД-19 поставя пред изпитание както пациенти и лекари, така и политическата риторика. Има ли нужда от смирение в тези дни и от кого, основателни ли са упреците към лекарите и към част от болниците – най-вече към частните, попитахме д-р Илко Семерджиев. Той е учредител на БЛС, създател и бивш директор на НЗОК, вицепремиер и здравен министър в не едно правителство.

 

Убеден съм, че във времена на глобални трудности всеки трябва да подтисне егото си и да направи максимално възможното му, за да помогне на общността, обществото и държавата към които принадлежи. Приложих разбирането си на практика като се записах доброволец в Александровка болница още в деня на обявяването на извънредното епидемично положение през март и останах там до неговия край. Не говоря публично по темата, за да не внасям разногласия във време, в което трябва да се подкрепят действията на отговорните лица защото в такива моменти единствено те имат правото и задължението да бъдат релевантния канал за информация. Те си залагат главите в процеса на управление и трябва поне да им дадем шанс да се справят, ако не им помагаме активно.

 

И днес нямаше да представя пред вас какво мисля, но виждам, че пандемията в България придоби дифузен експоненциален растеж, което ме мотивира да споделя управленския си опит, че такъв процес с децентрализирани структури и мерки е трудно да се овладее.

 

Препоръките ми са следните – да се създаде по подобие на това, което направиха в Китай, специализирана централизирана болнична структура в София с поне 1 000 легла на първо време, където да се лекуват само болни с водещо заболяване Ковид-19 от командирован персонал и доброволци, под ръководството на специалисти по инфекциозни болести и реаниматори.

 

Същото, но в по-малък мащаб трябва да се направи и във всеки областен град, а останалите болници да продължават рутинната си лечебна практика, за която имат разрешение за дейност. Естествено, във всяка болница трябва да се лекуват и онези болни, при които Ковид-19 не е водещо, а съпътстващо заболяване (например при онкоболните) при спазване на противоепидемичните правила.

 

Подобна препоръка отправиха и от Българската болнична асоциация, които в практиката сами стигнаха по емпиричен път до тази, да кажем, „епидемиологична" истина.

 

Има и още по-добър вариант, който е заложен в здравното законодателство още преди 20 години, а именнно, за епидемични цели да се ползват структурите по чл. 5, ал. 1 на ЗЛЗ – ведомствените болници. Те затова са оставени под държавно управление и с публична собственост на държавата защото тя е 100% отговорна за противоепидемичните мерки вкл. за финансирането им.

 

В противен случай рискуваме да превърнем всички болници в места за разпостраняване на заразата, а лекарите първи да бъдат покосени от болестта и така да обречем хората на невъзможност да получат каквато и да е медицинска помощ.


Тежкото наследство на Ананиев


Министър Костадин Ангелов се опитва да придвижи системата в тази посока, но релсите поставени в началото на пандемията от министър Ананиев не позволяват толкова рязка промяна. За съжаление, докато беше здравен министър г-н Ананиев обърка и финансирането на противоепидемичните мерки, които са 100% ангажимент на държавата по закон като така предопредели непълноценния път, по който върви в момента здравната система. Кирил Ананиев дезертира и се спаси в министерство на финансите, но остави проф. Ангелов да вади горящите въглени от жаравата на грешните решения, които взе в началото на годината.

 

По темата с финансирането няма теза „според мен" защото законите от 1997 – 2001 г. изрично казват как става това – НЗОК финансира лечебната дейност съгласно НРД, а противоепидемичните мерки следва да са ангажимент на държавния бюджет, съответно републиканския и общинските бюджети.

 

Трябваше да се актуализира държавния бюджет и да се създаде специализиран противоепидемичен фонд, който да поеме разходите както за противоепидемичната лечебна дейност, така и за снабдяването на персонала във всички лечебни заведения и на населението с предпазни средства, информация, скринингови кампании, епидемиологични проучвания, тестове, управленски и организационни планове и т.н.

 

Ако това не се направи всякакви Щабове са обречени на вегетация и празноговорене – без ресурси те не могат да управляват нищо. От Ананиев се очакваше да се справи поне с тази финансова задача, която щеше да предопредели много по-ефективни и резултатни действия, но от желанието му за ненатоварване на държавния бюджет и заради неспазването на закона сега ще платим много по-скъпа цена измерима не само в пари, но и в здраве, живот, блокирани бизнеси и намачкана икономика. В крайна сметка дойде време всички да осъзнаят, че без здраве няма нито свобода, нито икономика, нито живот и дано това даде тласък за довършване на здравната реформа такава, каквато беше предначертана преди 22 години.


Упреците към частните лечебни заведения


Те са абсолютно несъстоятелни, манипулативни и мотивирани от партийни интереси, а освен това издават дълбоко непознаване на здравеопазването.

 

Всъщност всички общопрактикуващи лекари, които са постоянно на първа линия в срещите си със заболяването са частни лечебни заведения. Специализираните амбулаторни практики, медицинските и диагностично-консултативните центрове също са частни лечебни заведения, 115 болници са частни, включително и болниците под управлението на МЗ са частна държавна собственост, така че справянето с епидемичния процес е изцяло в домена на частната собственост, което вече изтъкнах, е във висока степен несъстоятелно от законова, управленска и резултативна гледна точка.

 

С този процес следваше да се ангажират основно ведомствените болници, които са публична държавна собственост, а виждаме, че те бяха и продължават да бъдат в периферията на процеса. А ако визираме само частните болници, твърденията, че те клинчат са просто неверни и дълбоко обидни – още в началото на пандемията те заявиха готовността си да се включат в борбата с коронавируса въпреки, че не всички имат инфекциозни отделения. И това не бяха голи приказки – частните болници веднага предоставиха част от структурите си и разкриха ковид-легла.

 

Колегите ми днес припадат от умора и умират на работното си място, цели семейства общопрактикуващи лекари починаха от Ковид, вече почти няма болница, която да не е дала жертви и е редно да се покаже поне малко партийно смирение и уважение към самоотвержеността и жертвоготовността на всички здравни кадри.

 

Подобни изявления са неконституционни, дискриминиращи и според мен предизборни, но това ги прави още по-опасни защото, ако дойдат на власт социалистите може да вземат и да ги изпълнят, което ще създаде нов здравен кошмар.


Редно ли е болниците да са търговски дружества


Това е поредното социалистическо клише, което нанася тежки вреди в обществото, стигматизира колегите и трови публичното съзнание с неистини. Трябва да се знае, че лечебната дейност не се регулира от Търговския закон, а от Закона за здравното осигуряване, Националния рамков договор, конкретните договори на лечебните заведения с НЗОК, трудовите договори на лекарите и здравния персонал, медицинските стандарти, правилата за добра практика, етичните кодекси на лекарите и стотици други нормативни актове така, че здравето не е предмет на свободна търговия, а на строга научна, медицинска, организационна и финансова регулация.

 

Знам, че има злоупотребяващи, но злоупотребите са предмет на наказателното право и съответните институции. Друг е въпроса, че болниците са юридически лица и като такива трябва да се занимават с икономическите аспекти на лечебния процес или социалистите пак ще ми кажат, че няма здравна икономика? Има здравна икономика и от кривото разбиране на този факт произтече фалита на системата „Семашко", за която те толкова съжаляват, но която вече не съществува никъде по света поради непригодност.

 

Темата е голяма, но е редно да се изтъкне минимум поне още един факт – лечебните заведения дори като юридически лица не са класически търговски дружества, те са ограничени от ЗЛЗ само в предмета на лечебните услуги и в преобладаващата си част са „нон профит" организации т.е. те не работят за печалба и не разпределят дивидент на акционерите, а положителния финансов резултат (където и ако го има) се реинвестира в апаратура и обучение на персонал.


Търговете и частните болници, има ли лобизъм


Тази теза отново показва или неразбиране на процесите в здравеопазването и непознаване на законовите регламенти или в по-лошия случай е опит за предизборно партийно манипулиране на общественото мнение. Фактите са, че като субекти, които се ръководят от правилата на конкуренцията, частните лечебни заведения така или иначе търсят да закупят лекарства и консумативи на най-добрите възможни цени, за да могат да имат ефективност на разходите от една страна.

 

От друга страна търсят ниски цени защото цената заплащана от НЗОК по Клинични пътеки е фиксирана в НРД. Това означава, че независимо на каква цена се придобие едно лекарство, с което се лекува „по НЗОК", това не променя цената на Клиничната пътека, която ще получи съответното лечебно заведение. Политическите спекулации с този въпрос издишат пред простата аритметика и икономическата логика, и обусловеност.

 

Отново подчертавам, че злоупотреби сигурно има, но те са предмет на правоохранителните органи, а не на здравната политика. Що се отнася специално до скъпоструващите онкологични лекарства и ЗОП, съгласно промените в Закона за здравното осигуряване предвидени в ЗБНЗОК за 2021 г., НЗОК ще заплаща на лечебните заведения по най-ниската стойност договорена в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване", а не по стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител или не по Закона за обществените поръчки.

 

Тази промяна гарантира невъзможност онколекарствата да се реимбурсират по цени различни от най-ниските, които министърът на здравеопазването е договорил. Така се избягва колизията да се третира като публично-правен един класически частно-правен субект, което би могло да се изтълкува и като национализация на частна собственост защото правосубектността не може да бъде функция на източника на финансиране.

 

Т.е. никой не е скрил текстове на ЗОП, просто е намерен един по-сигурен механизъм за публична регулация на цените на лекарствата във всички лечебни заведения, както държавни и общински, така и частни. Предимството пред ЗОП е, че така не се стига до сложните и бавни тръжни процедури, които при обжалване биха могли да блокират дейност, която в повечето случаи е животоподдържаща и животоспасяваща. В резюме – не виждам частен лобизъм, а решение, което е по-добро от ЗОП и дава пълни възможности за публична регулация на процеса на контрол на цените при лекарствоснабдяването, а относно тълкуванията – разбирам ги само като предизборна риторика, но тук искам да отправя и един апел към всички.


Пандемията и политическият патос


Призовавам всички партии да не партизират здравеопазването. Пандемията показа неговата всеобхватност и важност, така че не е разумно в тази сфера да се практикува политически популизъм и демагогия. Този сектор е достатъчно сложен и мащабен, за да позволим на професионално неподготвени в материята хора да ни предлагат невчесани мисли маскирани като магически решения – една такава абсолютно нелепа „мантра" на БСП вече беше взета на въоръжение в обществото и в публичното пространство все по-често чуваме фразата „вън търговците от храма".

 

Лекарите не са търговци, а лечебните заведения не са храм, те са професионалното работно място на медиците и нека не бъркаме религията и професията в една модерна и секуларна държава, каквато е България. В здравеопазването няма Христос, който да ни спаси, Той е в религията и най-вече във вярата, в личната вяра. Никой политик не може да си присвоява евангелски функции, прерогативи и божествени възможности, а още по-малко да гони някого от някъде. Надявам се обществото и особено колегията да не позволят повече волунтаризъм в сферата, в която здравето и живота ни често са поставяни като заложник на властови амбиции.

 

Медицината е наука, а здравепазването е нейната приложна технология, които се нуждаят от професионално подготвени и добронамерени хора, а не от злоупотреба с религията или просто от партийни мераклии за власт и пост. И накрая – нека си помогнем сами, за да може и държавата да ни помогне защото противоепидемичните мерки са не само публична, но и лична отговорност на всеки един от нас.

 

Източник: clinica.bg

 

 

 

 

 

Още от категорията

11 коментар/a

Helleborus на 12.11.2020 в 17:00
Вярно е, че всичко е частна собственост, само че има разлика между частната собственост и държавната частна собственост, (на народа), която разлика се подминава от модерната икономическа теория и там се крие предпоставката за корупция. Разликата е в задачите към всеки. Докато обикновеният частник има за задача да печели, за държавата не е така. Тя се явява в ролята на изпълнител, който е вече нает за определена работа и дори му е предплатено, тя няма друг клиент и не извършва търговия. (народът не търгува сам със себе си) Държавата единствено е ДЛЪЖНА срещу вече взетите данъци за здравеопазване да запълни всички ниши, да свърши цялата неприятна работа, да обслужи всеки, който не може да си позволи частната услуга, понеже тя осигурява солидарността и правата на гражданите по Конституция за достъп до здравеопазване. Поради тази причина държавата има правото да задържи финансирането за себе си, (то е дадено само за това) за да гарантира изпълнението на възложеното, има правото (но не е длъжна) да превъзложи част от работата на частника, при точно определени условия, които са й изгодни на нея, но в крайна сметка целта е да изпълни задачата си, която е само и единствено нейна, заедно с финансовия ресурс. Частните болници би трябвало да съществуват основно с финансиране от клиентите си, евентуално с помощта на частни каси, а да ползват данъците дотолкова, доколкото на държавата й е изгодно да им прехвърли част от работата си (колкото е нужно, не повече). Оттам идват проблемите, че държавните и частните болници се прави опит да функционират по напълно еднакви правила, на частниците е предоставена технология, по която сами да точат бюджета, без значение дали държавата има нужда от тяхната помощ или не!!! Те доставят и много по-скъпа услуга, а ние плащаме данъци за по-евтина социална услуга за бедните. Освен това те могат да имитират дейност, да изпълняват само скъпоструващи пътеки и т.н. и да източват пари, които не са дадени за това. Не е вярно, че това е само въпрос на доказване и санкции, въпросът е в това, че ние плащаме данъци само, за да се изпълни конституционното право на всеки за достъп до болнична помощ. Това означава парите да се харчат за болници в отдалечени места, в малките села, да има покритие (като при мобилните оператори), а не нова сграда и лукс за гражданите, които отиват в частна болница, а тя източва огромни суми от бюджета, докато се затварят болници в малките населени места. Социалистите са прави за едно, че тук няма конкуренция и търговски принцип, ние сме ДАЛИ парите доброволно и точно на държавата (без тя да се е конкурирала за тях!!) затова, за да може най-бедната баба от крайния квартал, на село, като вдигне кръвно, да има кой да й го измери и да й огледа хапчетата. А не за да се роят частните болници в големите градове. Вярно е, че държавата губи социалната си функция, която се изисква по Конституция от всяко едно правителство, без значение ляво или дясно. Солидарният принцип гарантира само базови права и дясната политика не само, че не отрича това, но това е единственият хуманен подтик, който е изцяло десен, да не се оставят хора да бедстват. Левите са тези, които се уливат да дават пари на ненуждаещи групи, които така само се корумпират, особено на младите, на родителите, на малцинствата, но истинската хуманност не е лява. Всичко, което не е някакъв идеологически обоснован гевезелък, а е помощ в нужда е дясно и правилно!
666 на 12.11.2020 в 17:06
Абсолютно прав! Във всички държави тестове, лични предпазни средства и лечение се поема от държавата, но тук отново се изкарват пари от кризата, за да се облагодетелстват определени клики.
Перо на 12.11.2020 в 17:38
В Румъния здравната каса финансира само държавните и общински болници. Частните са си инвестиционни проекти, влагат пари и печелят на свой риск. Лекарите и сестрите в държавните и общински болници са държавни служители. Сестрите тръгват от начална брутна заплата 1890 лева, а лекарите от 3400. Системата за спешна помощ е копирана от френската. Чрез включване на линейки с парамедици - пожарникари, екипите бяха удвоени и проблемите в голяма степен решени.
Вашите имена /задължително/ на 12.11.2020 в 19:06
ами в Русия военните построиха модулни болници на брой 16 за два месеца именно заради евентуалната втора вълна и сега няма паника там...ама нали всичко от Русия е акано...
Желев Желязко на 13.11.2020 в 02:25
Моите две имена горе на пълен лаик ,още март написах,че трябват специализирани болници за ковид19. Но кой съм аз да давам акъл.Но беше очавадно какво трябва да се прави.А слепците можеха да попитат какво правят знаещите и патилите и да копират.Да ама не.Сега когато каруцата се обърна пътища много,и бивши каруцари също. Де бяхте 6месеца господа.Защо мълчахте?Мънгаров и Антония Първанова 2ма дето се осмелиха да мислят и отстояват позиция.Може и други да е имало.Но съсловието се провали-Ветропоказатели и сребрелюбци.
Моите препоръки: на 13.11.2020 в 07:01
1. Тулупът и калинкажът му спешно да направят специализирани болници само за ковидни, както в Китай и Русия. 2. НЗОК да финансира само държавни и общински болници с нашите здравни вноски, които са на практика данъци, понеже ни ги удържат предварително по ведомост. 3. На лицата, създали и поддържали през годините, в смисъл на разрушили българското здравеопазванеж чрез превръщането на лекари и болници в еднолични търговци и търговски дружества, медиите да спрат да им дават думата да продължават да раздават акъл. От пиетет към умрелите през годините българи в резултат от въпросния "модел", ако не от друго. (Същото се отнася и за "бащите" на пенсионната реформа)
груйчо борисов на 13.11.2020 в 22:20
Системата Семашко се грижеше за народа ,а не за джобовете на олигарсите
Аристотел на 15.11.2020 в 13:08
"Има само един начин да избегнеш критиката: да не правиш нищо, да не казваш нищо и ДА БЪДЕШ НИЩО."
Пълно безобразие на 19.11.2020 в 19:24
Каквито и болници да се направят, персонал и лекари няма. Одавна управляващите тулупи ги изгониха в чужбина. Кой очаквате да обсулжва болните? Може би футболисти доброволци?
Кабар на 19.11.2020 в 19:57
Авторът, като съучастник в "законопростотията" от 1997-2001 г., по-добре би направил, ако не беше се изявявал с "оневиняването"си! Каквото и да смита, не може да оправдае появата на шефове-милионери от държавните болници, както и бягството , на придобилите безплатно здравно образование, на запад в страните от новият "менте СИВ", в следствие на сътворените простотии от тогавашните му ортаци в пагубната здравна политика!!!
само един въпрос на 20.11.2020 в 08:06
този на снимката да не се окаже полу-девствен с червен печат от плодзеленчук и невинен за безобразията извършени в здравеопазването а? Майче беше реформатор или какво там?!!!

Напиши коментар