"Мария Габриел е истински прогресивна по убеждение и може да бъде убедена да върви срещу линията на своята група, особено по социалните въпроси и по въпросите за джендър равенството; настоява да говори на френски винаги, когато е възможно". Това се казва в документ на фондация "Отворено общество", изготвен през 2014 г. и публикуван в сайта DCLeaks преди две години. Тогава в мрежата изтекоха стотици хиляди страници от различни документи на фондацията на Сорос, а обработването на информацията в тях продължава и до днес. "Гласове" ви представя един от тях, който представлява списък на евродепутатите, с които фондацията на Сорос работи в настоящия Европарламент. Сред българите изпъкват имената на Мария Габриел (сега еврокомисар), Илияна Йотова (сега вицепрезидент на България), Андрей Ковачев, Филиз Хюсменова, Искра Михайлова, Илхан Кючук, Али Неджми. Броят на депутатите от всички страни, с които Сорос работи, е 226, което прави неговата неформална група най-голямата в Европейския парламент от общо 751 евродепутати.
Документ на Сорос: Заради джендър равенството Мария Габриел би тръгнала срещу своите

 

 

 

Документът има 127 страници, в които са изготвени кратки профили на всички депутати на "Отворено общество", направени след специално проучване, както се казва в самия текст. "Гласове" ви предлага превод на въведението, както и профилите на българските евродепутати с които Сорос работи. Две от тях днес са вицепрезидент на България и европейски комисар. Прави впечатления, че джендър доктрината е от изключителна важност за Сорос. На последната дискусия в Европейския парламент, посветена на Истанбулската конвенция, по-голямата част от депутатите, които призоваха страните да я подкрепят, фигурират в списъка на този документ. 

 

 

 

НАДЕЖДНИ СЪЮЗНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019

KUMQUAT CONSULT

For The Open Society European Policy Institute

 

Въведение

Този мапинг предоставя на Института за Европейска Политика на "Отворено общество" (OSEPI) и мрежата за сведения на "Отворено общество" информация за Членове на 8-ия Европейски Парламент, които е вероятно да подкрепят ценностите на Отворено Общество по време на мандата 2014-2019.

 

Той обхваща 11 комисии и 26 делегации, както и най-високопоставените структури, отговорни за взимането на решения в Европейския Парламент: 226 членове на ЕП, които са доказани или вероятни съюзници на "Отворено общество".

 

Присъствието на Членове на ЕП в този документ означава, че е вероятно те да подкрепят работата на "Отворено общество". Към тях трябва да се подхожда открито: въпреки че е най-вероятно те да искат да работят в сфери, които вече представляват интерес за тях, биха могли също така да посрещнат добре и поставянето на нови проблеми.

 

Освен обсъждането на отделни теми, "Отворено общество" би трябвало да се стреми да изгради трайни и доверени отношения с тези европейски законотворци.

 

Разделът Европейски Парламентарни Органи изброява официалните органи на Европейския Парламент, техните области на компетенция и потенциалните съюзници на "Отворено общество", участващи в тяхната работа. Те включват също и имената на политически съветници, помагащи на членовете на ЕП в комисиите, въпреки че те могат да се сменят в рамките на мандата и могат от своя страна да не бъдат съюзници на "Отворено общество".

 

Разделът Членове изброява индивидуалните профили на 226 Членове на Парламента. Те включват информация за парламентарните връзки (държава, политическа група, характер на техния мандат и комисиите и делегациите, в които участват); тяхното минало (професионална история, парламентарни интереси, и други относими сведения); и контакти за връзка с тях.

 

 

Накрая разделът Индекси предоставя три допълнителни начина за намиране на съответните Членове: по сфери на интерес, по политическа група, и по азбучен ред.

 

Индивидуалните профили са изготвени като е използвана публично достъпна информация, както и специално проучване. Оценките, направени в тях, могат да са субективни, и трябва да се възприемат като насочващи за политиките и приоритетите на дадения Член. Те не трябва да се разглеждат като категорични указания за конкретния Член.

 

Комисиите и делегациите, които са поставени в bold (напр. „AFET“ или „Украйна“) показват, че съответният член на Парламента е пълен Член и вероятно ще посвети повече време на тези теми. Тези, които са посочени с обикновен шрифт (напр. „AFET“ или „Украйна“), указват, че Членът е заместник.

 

 

Обърнете внимание, че профилите съдържат списък само на комисиите и делегациите, обхванати от този мапинг и не включват останалите. Те могат да бъдат открити на онлайн профилите на Членовете на Европейския Парламент (виж долу).

 

До юли 2019 някои Членове ще напуснат Европейския Праламент заради други мандати. Те ще бъдат заменени от нови. Някои ще сменят комисиите или делегациите. Могат да се създадат и нови специални комисии. И е важно да се има предвид, че Членове на Европейския Парламент – особено новодошли – могат да променят приоритетите си към нови сфери или да променят възгледите си.

 

Информацията, съдържаща се в тези профили, е коректна към септември 2014. Актуална и точна информация, включваща имена на асистенти, е налична на онлайн профилите на Членовете на Европейския Парламент:

http://www.europarl.europa.eu/meps

 

ECHR The European Court of Human Rights (Европейски Съд по Правата на Човека)

ISDS Investor-state dispute settlement, a mechanism potentially included in TTIP (Уреждане на Спорове между Инвеститорите и Държавата, механизъм, потенциално включен в ТТИП)

OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe (Организация за Сигурност и Сътрудничество в Европа, ОССЕ)

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Парламентарна Асамблея на Съвета на Европа, ПАСЕ)

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership, likely to be intensely discussed during the 8th legislature (Трансатлантическо Търговско и Инвестиционно Пртньорство, ТТИП)

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Мария Габриел (пореден мандат)

EPP (Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

LIBE - Комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Делегация за връзки с държавите от Магреб, AFET- Комисия по външни работи, ACP – АКТБ-ЕС, FEMM – Комисия по Права на жените и джендър равенство, Средиземноморски Съюз, Арабски полуостров

Предишни занимания

 • Преподавател и учен; Член на Европейския Парламент от 2009; водач на наблюдателната мисия на ЕС на изборния процес в Демократична Република Конго (2011).
 • Заинтересована от земеделието (организирани дебати в множество бълграски градове); граждански свободи; и джендър равенство. Доказана способност да мобилизира вниманието и ресурсите на ЕС за структурно развитие на Дунавския регион.
 • Истински прогресивна по убеждение и може да бъде убедена да върви срещу линията на своята група, особено по социалните въпроси и по въпросите за джендър равенството; настоява да говори на френски винаги, когато е възможно.

Контакти: @ [email protected]

 +32 2 284 52 48

ASP 8 F 255 7

http://twitter.com/GabrielMariya

 

Филиз Хюсменова, България (Предишен мандат)

ALDE (Алианс на Либералите и Демократите за Европа), Заместник-председател

LIBE - Комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Предишни занимания:

 • Лектор, заместник-кмет на Силистра (1999-2001); заместник-областен управител на Силистра (2001-2003); министър без портфейл (2003-2005); депутат в Националния Парламент (2005-2007); член-наблюдател на Европейския Парламент по време на присъединяването на България (2005-2006); член на Европейския Парламент и заместник-председател на Комисията по Регионално Развитие от 2007; заместник-председател на вицепрезидента на нейната партия (2010-до сега).
 • Заинтересована от използването на регионалните фондове; убежище и миграция; правосъдие; фундаментални права; и правата на всички малцинства, включително на ромите.
 • Турски произход; принадлежи към партия, фокусирана върху интересите на мюсюлманското и турското малцинства в България. партията се бори за човешките права и има либерален подход в обществото.

Контакти: @ [email protected]

 +32 2 284 59 03

ASP 8 G 351

 

 

Илияна Йотова, България  (Предишен мандат)

S&D (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент)

LIBE – Комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (Заместник-председател), REGI-Комисия по Регионално Развитие, FEMM – Комисия по Права на жените и джендър равенство, Черна Гора, Средиземноморски Съюз

Предишни занимания:

 • Депутат в Националния Парламент и делегат на ПАСЕ (2005-2007); по професия репортер и редактор на телевизионни новини; завършила престижното Ecole Nationale d’Administration (Национално Училище по Администрация) в Страсбург.
 • Става член на Европейския парламент в първите избори след присъединяването на България към ЕС (2007); активна в сферата на рибните ресурси, гражданските свободи и петициите.
 • Член на Специалната Комисия на Европейския Парламент по Организираната престъпност, Корупцията и Прането на пари (2012-2013); може да има продължаващи интереси по тези въпроси.

Контакти: @ [email protected]

 +32 2 284 57 08

ASP 11 G 157 7

http://twitter.com/iiotova

 

Андрей Ковачев, България (Предишен мандат)

Квестор на Европейския Парламент

EPP (Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

AFET - Комисия по външни работи, DROI - Подкомисия по правата на човека, Бивша Югославска Република Македония

Предишни занимания:

 • Опит в академичния, както и в частния сектор; PhD по биология; член на Европейския Парламент от 2009.
 • Заинтересован от Бивша Югославска Република Македония; Европейска интеграция; прозрачност и яснота в обществения живот; свобода и права в пост-комунистическите държави-членки.
 • Повдига глас в ЕРР по въпросите на Външните работи; убеден про-европеец (председател на Съюза на Европейските Федералисти в България); прогресивен по убеждение, но би предприел само премерени политически рискове.

Контакти: @ [email protected]

 +32 2 284 56 62

ASP 13 E 130 7

http://twitter.com/andreykovatchev

 

 

Илхан Кючюк, България (Първи мандат)

ALDE (Група на Алианса на либералите и демократите за Европа)

AFET - Комисия по външни работи, Делегация за връзки с държавите от Магреб

Предишни занимания:

 • Завършил Политически науки и управление; участвал в Програмата на Европейския Парламент за Млади Политически Лидери (2010); Либералната Академия на фондация Фридрих Науман (2010); Световния Форум за Демокрация на СЕ (2012) и Програмата за социални, политически и икономически проблеми, финансирана от Държавния Департамент на САЩ (2012).
 • Активист на Младежкото движение на Движението за Права и Свободи (неговата партия) от 2005; политически съветник на Младежкото движение от 2010; негов президент от 2012; парламентарен секретар на заместник-министър председателя от 2013.
 • принадлежи към партия, фокусирана върху интересите на мюсюлманското и турското малцинства в България. партията се бори за човешките права и има либерален подход в обществото.

Контакти: @ [email protected]

+32 2 284 51 78

ASP 8 G 342 7

http://twitter.com/ilhankyuchyuk

 

Искра Михайлова, България (Първи мандат)

ALDE (Група на Алианса на либералите и демократите за Европа)

REGI - Комисия по регионално развитие (Председател), Бивша Югославска Република Македония, Южен Кавказ, Евронест

Предишни занимания

 • Занимания в областта на културата и изследователската работа; главен експерт в Министерство на културата (1996-1997); съветник на министъра на Регионалното развитие и благоустройството (2001-2005); заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството (2005-2009); депутат в Националния Парламент (2009-2013).
 • Председател на Комитета по Околната среда и водите по време на мандата си в Националния парламент; изразен силен интерес към инспектиране на Европейските фондове и регулиране на проучванията и добива на минерални ресурси; единственият член на Европейския парламент, избран за председател на комисия без предишен опит в Европейския Парламент.
 • Приндалежи на партия, фокусирана върху човешките права с либерален социален подход.

Контакти: @ [email protected]

 +32 2 284 58 58

ASP 8 G 305

 

 

Али Неджми, България (Пореден мандат)

АLDE (Алианс на Либералите и Демократите за Европа)

AFET - Комисия по външни работи, Турция

Предишни занимания:

 • Икономист, член на Надзорния съвет на Агенцията за контрол на приватизацията и следприватизационните сделки в България (2001-2003); депутат в Националния Парламент (2005-2013); Заместник-министър на Отбраната (2003-2005, 2013); член-наблюдател на Европейския Парламент преди присъединяването на България (2005-2006); Член на Европейския Парламент (6 месеца през 2007).
 • Принадлежи на партия, фокусирана върху интересите на мюсюлманските и турските малцинства в България; партията се бори за човешките права и има либерален подход в обществото.
 • Може да бъде заинтересован от прозрачността и проблемите на борбата с корупцията.

Контакти: @ [email protected]

+32 2 284 56 08

ASP 8 G 258

 

 

Превод: Екатерина Грънчарова

Свързани текстове: Сорос превръща Гърция в ислямска колония, контролирайки медии, политици, банки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

69 коментар/a

Новата гордост на България - на 23.03.2018 в 09:20
патриоти от сой...
CMEXXX на 23.03.2018 в 09:37
Сега разбирате ли защо тия плюят по соца ? Защото са най-долни продажници, които по онова време, в най-добрият случай щяха да лежат по затворите!
Рени Лифенщал на 23.03.2018 в 10:05
При соца се говореше за права на жените, сега ни пробутват думата джендър, за да звучи гадно. Плашат ни с гейове, а тях си ги имаше и тогава, а някои бяха и доста на почит. Искат да повярваме, че сме обсадени от дегенерати и спасението е в нов Триумф на волята.
жжж на 23.03.2018 в 10:06
не бяха ли тези същите лица с награди в европарламента оня ден? има ли това връзка със статията? -да .
запознат на 23.03.2018 в 10:36
не ви тачех много вас Гласове, но много ми се издигнахте в очите. Публикувате различни мнения (напр. писмото на режисьора на Лили Рибката), Когато патриарх Кирил нападна БГ заехте българска позиция, сега не жалите никого в тази листа (не скрихте ИЙотова). Публикувате много оригинални български и чужди анализи. Отлично, даже много добре. Изпозвахте добре слабостта на Капитал и другите. Гледайте да не станете като тях.
К. Либкнехт на 23.03.2018 в 10:39
Техната кожа продажна. Тая Габриел някога срешна ли се с представители на противници на конвенцията
Маги на 23.03.2018 в 11:30
Браво, Гласове! Винаги отразяващи истината, такава, каквато е!
Насадиха ли Президента на паче яйце?! на 23.03.2018 в 11:33
Илияна Йотова, България (Предишен мандат) S&D (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент) LIBE – Комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (Заместник-председател), REGI-Комисия по Регионално Развитие, FEMM – Комисия по Права на жените и джендър равенство, Черна Гора, Средиземноморски Съюз Предишни занимания: •Депутат в Националния Парламент и делегат на ПАСЕ (2005-2007); по професия репортер и редактор на телевизионни новини; завършила престижното Ecole Nationale d’Administration (Национално Училище по Администрация) в Страсбург. •Става член на Европейския парламент в първите избори след присъединяването на България към ЕС (2007); активна в сферата на рибните ресурси, гражданските свободи и петициите. •Член на Специалната Комисия на Европейския Парламент по Организираната престъпност, Корупцията и Прането на пари (2012-2013); може да има продължаващи интереси по тези въпроси.
Заради джендър равенството Мария Габриел би тръгнала срещу своите на 23.03.2018 в 12:26
Ма, те нейните щом я бутат с такава сила нагоре, по-скоро са неговите /на Шорош/?!
""Мария Габриел е истински прогресивна по убеждение..." на 23.03.2018 в 12:27
Така започваха персоналните характеристики на кариеристчетата по комсомоска линия преди 1989 г.!
Ха ха на 23.03.2018 в 12:45
Ах, като пуснете една тънка критика по умрелия комсомол и всички ще се вържем на агитпропа след нея. Или другия номер, не ви тачех преди, но сега ми се отвориха очите. Има ги едни такива, не можех да се отърва от гъбичките по краката, докато не попаднах на това чудодейно лекарство, 199.98 лв за две опаковки, жена ми е във възторг.
Аналогов транзистор на 23.03.2018 в 12:53
Със сигурност и руснаците имат аналогични списъци със справочна информация за българските политици и други общественици, с които работят. Интересно, какво ли пише там? "Склонен/склонна да поставя евразийските и пан-славянски интереси на преден план/преди тези на собствената си страна"; "С готовност говори руски и предпочита да го прави"; "От семейство на потомствени комунисти"; "Политически благонадежден"...???
Габриел Капоне на 23.03.2018 в 12:56
'Секи е на некого, браточки...Въпрос на кланово (само)определяне!
EUROtrash на 23.03.2018 в 13:05
Пари има -действаме!
Драги либерали, има една подробност - на 23.03.2018 в 13:13
чичко ви Сорос е частно лице, което не представлява американците, затова сравняването с руснаците е глупаво. А връзките на евродепутати с частно лице по политически въпроси се наричат корупция. В САЩ му викат лобизъм.
ванката на 23.03.2018 в 14:13
Както каза един известен човек. "А ако допуснем това да се случи...... по-добре и нас да ни няма!" Хора, не бъдете срамежливи, говорете със всички ваши познати, нека всички разберат какво ни се гласи, пълно е с незнаещи хора. Не си щадете приказките , заложени са ДЕЦАТА ВИ!!!!!
MMN на 23.03.2018 в 14:27
Ясно защо Йотова се пенка за истанбулската.
Я да видим! на 23.03.2018 в 14:42
Какво следва да се разбира под "джендър равенство"?
Васик на 23.03.2018 в 15:03
Джендър равенство не означава нищо друго, освен равнопоставеност на половете. Илиана Йотова и Мария Габриел са защитавали равнопоставеността на половете. Фактът, че Йотова открито защитава равнопоставеността на половете през цялата си публична кариера и това е било забелязано от чуждите анализатори, е доказателство за личните качества на Йотова, които надхвърлят теснопартийните интереси. Това е още едно признание за качествата на Илиана Йотова. Нали се сещате, че известната, в кавички, юристка, в кавички, Маргарита Попова няма в кариерата си случай, в който е била цитирана в чуждоезична публикация.
Името ми е Червен на 23.03.2018 в 15:09
"Мария Габриел е истински прогресивна по убеждение..." Това дали някой е ИСТИНСКИ прогресивен, очевидно се определя от Министерството на истината. Интересно само кое е по-лошо - когато това министерство е държавно, или когато е частно.
Мильо Лудия на 23.03.2018 в 15:19
Сороспии.
...равнопоставеност на половете? на 23.03.2018 в 16:13
Джендър равенство (gender equality) няма нищо общо равнопоставеност на половете (sexual equality). Толкова ли е трудно да се разбере, че полът (sex) е факт, а джендър (gender) е идеологическа фикция.
Защо лъжеш, Васик? на 23.03.2018 в 16:30
Ей ти "Член 4, алинея 3: Прилагането на разпоредбите на тази конвенция от страните по нея, в частност на мерките за защита на правата на жертвите, се извършва без каквато и да било дискриминация, основана на ПОЛ, ДЖЕНДЪР, раса, цвят, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, връзка с национално малцинство, имущество, раждане, ПОЛОВА ОРИЕНТАЦИЯ, ДЖЕНДЪРНА ИДЕНТИЧНОСТ, възраст, здравословно състояние, инвалидност, семейно състояние, имигрантски или бежански статут, или друг статут." Както виждаш, в самата конвенция се прави разлика между пол и джендър. Та пак да попитам - защо лъжеш? Поради незнание или заради трийсет сребърника?
Kubis на 23.03.2018 в 17:36
Нямам думи, това са най-долните, мръсни предатели на България. Продават се за пари, влияние и власт. Не че не ги знаехме, защото по думите и делата се познаваха, че работят за чужди интереси, но нямахме сигурни доказателства! Позор за България, а общо и за целия фалшив ЕС, т.е. това е Евросъюза на Сорос.
Дядо Кольо на 23.03.2018 в 18:44
ОТРОВЕНО ОБЩЕСТВО - Не е печатна грешка
Terminator на 23.03.2018 в 19:28
Ясно ли е сега защо Йотова скочи на амбразурата катоМатросов в защита на джендърската конвенция!
Васик на 23.03.2018 в 19:34
Освен това в този документ се изтъква фактът, че Илиана Йотова е завършила престижното Ecole Nationale d’Administration (Национално Училище по Администрация) в Страсбург. Това показва още един път европейското и дори световното ниво на Илиана Йотова като политик. Никога досега не сме имали толкова образован и подготвен вицепрезидент като Йотова. Йотова не отстъпи от гражданската си позиция дори когато БСП се обяви против Истанбулската конвенция и дори когато Радев се обяви против Истанбулската конвенция. Съвсем скоро тази последователна позиция ще даде плодове и усилията на Йотова ще бъдат оценени по достойнство.
Васик, защо лъжеш, че на 23.03.2018 в 20:23
"Джендър равенство не означава нищо друго, освен равнопоставеност на половете"?
Плоско на 23.03.2018 в 20:41
Когато нямате аргументи, казвате, че опонентът ви лъже.
Плоско не, ами вдлъбнато - на 23.03.2018 в 22:35
Член 4, алинея 3: Прилагането на разпоредбите на тази конвенция от страните по нея, в частност на мерките за защита на правата на жертвите, се извършва без каквато и да било дискриминация, основана на ПОЛ, ДЖЕНДЪР, раса, цвят, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, връзка с национално малцинство, имущество, раждане, ПОЛОВА ОРИЕНТАЦИЯ, ДЖЕНДЪРНА ИДЕНТИЧНОСТ, възраст, здравословно състояние, инвалидност, семейно състояние, имигрантски или бежански статут, или друг статут." В самата Истанбулска конвенция се прави разлика между пол и джендър. Или разпоредбите на конвенцията нямат значение, важното е какво казваме ние, умните и красивите - https://bultimes.com/wp-content/uploads/2015/09/sorosoidi.jpg?
Вася Н. Илиева на 23.03.2018 в 23:02
Публикацията потвърждава типологията на бг соросоидния политически ( и др.) субект: кариеристичен конформизъм, ярка повърхностност, липса на родова принадлежност и имитация на работа и значимост. Ядро на типологията е осреднено и непълноценно мислене и манипулативна помпозност! И да е имало при някои от тях легитимно образование, при соросоидите то се обезсмисля от клиширане и липса на верни критерии. Браво за публикацията, Гласове!
Соросови ГМО-та=джендъри=бг евро комисар и депутат на 23.03.2018 в 23:25
Тези всичките са ГМО-Сорос или на кратко джендъри. Сорос си ги е отгледал с пари за лустро и те си му служат и му се отплащат с промитите си мозъци.
Хихихи;) на 24.03.2018 в 07:42
събрали ги разни военни и милиционерски пенсии, дето и като млади не са ги подбирали по ум, пък като одъртели и озлобели на всичко отгоре и коментират женски теми
Хи хи хи на 24.03.2018 в 12:36
Винаги съм смятал, че разузнаването е най-важното, а руснаците го могат! За разлика от джендърите.
Родной комсомольск на 24.03.2018 в 13:10
От 10.11.89 е на финансиране от чичко Паричко, дедо Шорош, демек ... Ленгли. Разбира, споделя и реализира прогресивните идеи ($) на новото време. Демек ... става, но ... обаче ... само за ... вице.
Комсомольск на Амуре на 24.03.2018 в 14:47
Що бе, ние и руския балет уважаваме, с песните на Киркоров лягаме и ставаме, к’ъв Ленгли и дедо Ш.
Ха-ха-ха! Задлъжняла на чичко Шорош:):)! на 24.03.2018 в 15:55
Васик на 23.03.2018 в 19:34.......................... "Освен това в този документ се изтъква фактът, че Илиана Йотова е завършила престижното Ecole Nationale d’Administration (Национално Училище по Администрация) в Страсбург. Това показва още един път европейското и дори световното ниво на Илиана Йотова като политик"........................Защо Васик и/или нейни близки не са завършили престижното Ecole Nationale d’Administration (Национално Училище по Администрация) в Страсбург. ( Да не са нисши и комплексирани?) И с какви парички Йотова от Сливница е завършила престижното Ecole Nationale d’Administration (Национално Училище по Администрация) в Страсбург? Чичко Шорош знае. Чичко Шорош е инвестирал и си търси печалбата от инвестицията в обучението на нашата вице Йотова. Бог да пази живота, разума и здравето на президента Румен Радев!
Балъци и рибари на 24.03.2018 в 17:44
Освен това това е новина отпреди 4 (четири) години, червейче на куката за правоверните шарани.
Чичко Паричко на 24.03.2018 в 17:45
Наше момиче е Илианчето, инвестирали сме в такива като нея! ps. Само дето китайците си искат парите.
Иван Иванов, наблюдател на 24.03.2018 в 18:18
Нарастващото влияние на транс-сексуалните идеологически идеи и социален активизъм направи така, че едно строго научно понятие от областта на социалните науки се превърна едва ли не в нарицателно за гей или транс-сексуален. Ако термин като "джендър" се прилага и интерпретира в неговия строго научен, тясно-специализиран смисъл, означава само и единствено категориите, които едно общество или култура счита за приемливи и неприемливи, нормални и ненормални по отношение на мъжете и жените. Нека го кажа ясно - думата "джендър" произлиза от социалните науки и се използва от тях в смисъла на по-горната дефиниция. Оттам е възприето от определени радикално-екстремистки пост-модерни течения и навлязло в риториката им, до степен да се асоциира едва ли не изцяло с идентичността на ЛГБТ активизма.
новина отпреди 4 (четири) години, само че на 24.03.2018 в 20:30
дукиментчето е за периода 2014 - 2019 година, тоест още е валидно. Те ти го цялото: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf Я мислим, че къде октомври че излезе новото, за 2018 - 2023 година. Е, в новото дукиментче Йотова няма да фигурира, но все ще й се намери "достоен заместник".
Соросоида йотова да изчезва! на 25.03.2018 в 01:05
Г-н Президент, за следващ мандат може да мислите след като разкарате тая продажна лицемерка - соросоида йотова!!!! Всъщност не можете ли да я разкарате още сега, народа би оценил доста положително такъв ход!
тая продажна лицемерка - соросоида йотова!!!! на 25.03.2018 в 07:20
Не с лошо, де! Кога клекна да целува гундяев кирилл, нали ви напълни душите????
Канибал Барка на 25.03.2018 в 21:32
Направо би изяла своите заради ... специфични наклонности. Това е истината за Мария Габриел.
"Заради джендър равенството Мария Габриел би тръгнала срещу своите" на 26.03.2018 в 08:47
Кои са нейните? Джурунияците от Неврокопските села?! Отадвана е тръгнала срещу тях! Не дай Боже сляпо да прогледне!!!
строго научно понятие, кайш? на 26.03.2018 в 21:44
До 1990 година това "строго научно понятие" означаваше само и единствено "граматически род", който в английския език отсъства (почти). Джудит Бътлър му придаде ново значение, а именно "социално обусловена полова активност" - евфемизъм за полово извращение, предимно педерастия и лезбийство, което било приемливо, допустимо и цивилизовано. Засега не се е опитала да оправдава педофилията, геронтофилията, некрофилията и зоофилията, но що са дни - занапред са. Кви социални науки, кви пет лева!
Д-р Иванов /психиатър/ на 27.03.2018 в 10:52
Цялото шоу с отровени общества и т.н. е за публиката. Театър. Играта е и винаги е била - или Изтока или Запада. Няма място за двата свята. Всъщност повечето хора забравят проекта за редуциране на населението - златен милиард. На "елита" не му трябва толкова много паплач.
такива ми ти работи на 27.03.2018 в 13:37
Сорос,че Сорос. Той е мравка войник на Задкулисните, както и държавата САЩ. Същите, които организират преселението на мюсюлманите в Европа и обявяват, че хомосексуализмът е нормален. Май всички конспиративни теории ще се окажат верни. Например Левашов казва, че юдеите са хермафродити. Те пък смятат, че десетата сефира от Дървото на живота-Малкут, Царството, не е земята или целия материален свят,а Израел. Четох някъде, че ако избирателната активност спадне под 25% , политическата система рухва, не знам вярно ли е. Без политици и без партии. Ако хората си изтеглят парите от банките, ще има ли банки? А пари трябва ли да има, особено пък онези с пресечената пирамида и всевиждащото око отгоре?
Да психиатре! на 03.04.2018 в 01:26
Играта е почти такава, но не точно такава! Играта в ЦИЕ започна американският Конгрес, който точно 5 дни след падането на Берлинската прие първият законодателен акт и ЦРУ започна интервенцията. Обаче, сметки без кръчмар! А кръчмаря се оказа Великият кормчия. И черната котка вече лови мишлетата, демек обърнаха се към Атлантика, а го получиха тихо и отзад и сега е вече ... късно, мандалото лопна и на всички им светна с ... новичок!
Айде БРЕ! на 03.04.2018 в 01:30
Кажете го направо и за ... публиката! Най-голямата (неформална) парламентарна група в ЕП е на ... ЦРУ. Даже някои и не знаят, че са оттам. Горките те, знанието носи ... печал, пише го в Еклесиаста - Илияно!
ха ха ха на 04.04.2019 в 12:03
Андрей Ковачев от списъка горе, днес не се ли похвали, че ще гласуват против ЕК? http://epicenter.bg/article/Andrey-Kovachev--Evrodeputatite-na-GERB-shte-glasuvat-sreshtu-Istanbulskata-konvetsiya-v-EP/179286/2/0 ... тия нас за идиоти ли ни мислят? Тръгнал боко да изпраща само соросоиди в ЕП?! Тоя верно е бил самоубиец!
Helleborus на 04.04.2019 в 12:15
Думата наука не може да се използва като заместител на думата истина. Науката изучава всякакви субективни, философски възгледи за света, хипотези за произхода му и т.н. Защото в нея има разни школи, а обективна наука няма, в изследванията винаги определени неща се предпоставят за правилни и те зависят от субективното виждане на човека и доверие или недоверие към определени твърдения, дори в точните науки има такъв момент. Затова и понятието "научни спорове" е станало норма, а те са не само спорове, направо са си и войни. Преди време хората си правеха труда да поставят пред теориите си думи като хипотеза, предположение, докато днес почти всичко написано от човек с някаква титла, се счита за "научно". То е само до толкова научно, доколкото някой титулуван се е трудил над него, а хората бързат да го възприемат за вярно, понеже е излязло от печат. Да не забравяме, печатането и публикуването е силно достъпен процес, напечатана книга, включително учебник, в никакъв случай не означава достоверен източник, от край време има и среди, които умишлено пускат в обръщение всякакви измами в свой интерес. Ние така сме изгубили дирята на историята и корените си. А въпросните соросоиди все пак са публични и дейността им е публична, така че всеки си прави сметката. Тези могат да се контролират, ако например се забрани финансирането на политици и магистрати. Докато все още има служби, които влияят по по-непрозрачен начин и ние само гадаем как точно. И тези непрозрачни начини все още се ползват от по-недемократичните режими. Защо САЩ тръгнаха да разследват руска намеса, те нямаше да я разследват, ако Путин беше направил едно легално НПО и се знаеше кого финансира и какви точно теории прокарва. Сорос може много по-лесно да се ограничи с някоя поправка в законодателството.
Браво на "Гласове" за оповестяване на фактите! на 04.04.2019 в 12:24
Чичко Сорос си пазарува евродепутати на килограм - не непременно с пари в брой, а с покровителство и гарантиран достъп до високи постове /високо платени!/. Значи, засега чичкото, който опитва да диктува дневния ред на Европа, държи близо една трета от депутатите в ЕП. Както е тръгнало, не след дълго може да разполага със свое собствено квалифицирано мнозинство. Както се казва - те ти булка "европейски ценности!"
Хаха на 04.04.2019 в 12:36
Ей българи, става ли ясно какво става в ЕП? Искат да им изпращаме квалифицирани пионки. Обучени, знаещи чужди езици, компетентни да манипулират предатели на държавните интереси. Това ли ще им изпратим, не би следвало! Трябва да им изпратим българи, които обичат родината си, имат характер, ум, разум, добродетели, и не е задължително да знаят чужди езици.
bash_majstora на 04.04.2019 в 12:38
поне вече знаем кои ще държим отговорни за предателство срещу българския народ
костадинова на 04.04.2019 в 14:58
"Истински прогресивна по убеждение и може да бъде убедена да върви срещу линията на своята група, особено по социалните въпроси и по въпросите за джендър равенството; настоява да говори на френски винаги, когато е възможно." Тази жена ни я предлагат да ни представлява?! Защо, защо, защо? При това много държи да е Габриел и под сурдинча Неделчева. Гербери обяснете защо?
observer на 04.04.2019 в 17:57
“Рени Лифенщал на 23.03.2018 в 10:05 При соца се говореше за права на жените, сега ни пробутват думата джендър, за да звучи гадно. Плашат ни с гейове, а тях си ги имаше и тогава, а някои бяха и доста на почит. Искат да повярваме, че сме обсадени от дегенерати и спасението е в нов Триумф на волята.” - Поздравления за позицията. Кратко, ясно и точно. Но със сигурност не биха те разбрали.
RE: observer на 04.04.2019 в 17:57 на 04.04.2019 в 20:11
Какъв observer си, щом ръкопляскаш на позиция, лишена от елементарна наблюдателност? Няма база за сравнение между преди и сега. Тогавашните нашенски инициативи за права на жените не могат да се отъждествяват с днешната западна джендър идеология. Тогавашните нашенски хомосексуалисти не налагаха своите ценности на цялото общество по понятни причини - бяха недолюбвани от управляващия политически елит у нас, докато днешните хомосексуалисти са (свръх)привилегировани от управляващите политически елити в ЕС, САЩ, Канада и пр. Има още стотици очевадни разлики, които напълно обезсмислят коментара на Рени Лифенщал, така че по-кротко с аплодисментите.
българин на 04.04.2019 в 21:00
Няма българи и български граждани евродепутати, има само високоплатени еврочиновници, готови на всичко за луксозното си съществуване. А нас...вълци ни яли. И така ще е докато сме в този европейски съюз....Дали въобще е възможен друг....
Бай Иван на 05.04.2019 в 01:13
За Мария Габриел:"Истински прогресивна по убеждение и може да бъде убедена да върви срещу линията на своята група, особено по социалните въпроси и по въпросите за джендър равенството; настоява да говори на френски винаги, когато е възможно." Вгледайте се в нея! Има нещо лудо в погледа и! Тази е готова на всичко само да е на висок пост и да не я наричат българка-затова говори френски винаги, когато е възможно! Типичен представител на новите еничари!
ZERO-компетентност по вечните европейски ценности, нулева дигитална квалификация с MS Office, 100% фалшива атестация за тази провинциалистка от по мироглед и крадла на социални блага, заработени от нейните бивши сънародници на 05.04.2019 в 01:26
"... Предишни занимания: Преподавател и учен..." Това е нагла лъжа! А корабче плува ли в очите?!
Поздравления и благодарност на редакцията! на 05.04.2019 в 04:26
Всички тези амбициозни комплексари и комплексарки - Кристалина, Илиана, Габриелицата, Сергей, Соломончо - не си дават сметка, че заменят кон за кокошка. И дядо сорос правилно ги е преценил. Не се снима с когото да е дъртака; има си снимка с всички тях, за да ги подсеща с нея, ако се сбъркат или отклонят от пътя, който са му обещали да следват преди да им подаде някой 'златен' шанс - било то за учене, или някой пост в Международната Банка или другаде.... Само Виктор Орбан успя да се отърси от изнудването му...
ужас на 05.04.2019 в 10:47
предатели долни
Не е за чудене ! на 05.04.2019 в 11:39
Не е за чудене ! Кака Габриела си пада нещо лесбо, чертите й са доста мъжки, дългата й коса не може да скрие подчертано мъжките черти !
Ала_Бала на 05.04.2019 в 15:23
Рени Лифенщал Не заня с какво местоимение да се обърна към Вас за да не ми пратите някой мазен адвокат да ме съди за неуважение на социалната ви роля. Джендър идеологията нама нищо обшо с биологичния пол тя е отделна сфера на човешкото битие. Най-неясното е зашо трябва биологиния пол да се замести с жендър и каво се цели с това. За мен се целят - ВЛАСТ , на която да няма кой да се противопостави и ПАРИ - който да бъдата изсмуклвани от нас без съпротива. Посланиците на дженъра са тирани, а не меки хомосексуалисти. Джендъра не защитава маргиналните сексуални малцинства, те са само инструмет за насилието. Фашизмът и комунизмът бледнеят пред тиранията на Джендъра. И не ми говорете на американските троцкисти, чийто сомвол е Сорос!
Валенщайн на 06.04.2019 в 01:09
"Али Неджми бил заинтересован от прозрачността и проблеми в борбата срещу корупцията" - това е писано от пълен идиот. Дъртата крастава жаба Сорос трябва да търси малко по-умни хора да му пишат досиетата.
Глухар на 06.04.2019 в 14:04
Това е групичка изявени БЪЛГАРОФОБИ !!!! ГЛАСУВАЙТЕ - ще ни оправят - как?? ?
Примитивите строени да подкрепят тук на 07.04.2019 в 01:37
няма да разберат, че “Лени Рифенщал” е намек за ранния период на нацизма, към чиито ценности фалшивата социалистка упорито влачи партията си. Очевиден факт е още, че тя е отворила още един фронт, този път срещу Йотова. Едва ли публикацията е заради Мария Габриел, тя е без значение. Корнелия няма да се спре, докато не унищожи смисъла и съдържанието на БСП и не подмени привържениците и с фашизоиди. Тодава ще видите триумф на волята на персона с женска пола и мъжки топки под нея.
Марготина на 23.04.2019 в 10:47
До Примитивите строени да подкрепят тук на 07.04.2019 в 01:37 Още по-примитивно е, драги ми изискан и сложен умнико, да се правят повърхностни релации между две същностно различни социални явления като нацизма и късния популистки социализъм

Напиши коментар