По Конституция и много международни конвенции държавната машина няма право да се намесва на родителите как си възпитават децата. Това е така за всяко дете, освен ако детето не попадне в категорията “дете в риск”. “Дете в риск” се явява границата, от която нататък държавата има право да да се намесва. А едно дете става “дете в риск” след сигнал (включително анонимен) и преценка на социален работник... Съгласно закона няма дете, което да не може да бъде обвявено за дете в риск.
Кое дете е в риск - въпрос за 290 милиона леваЧлен 47 от Конституцията на Република България постановява, че “отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители”.

 

За проблемите свързани с новото социално законодателство се изговори много. Поради медийния похлупак интересът е огромен. Фейсбук групата Национална група “Родители обединени за децата” вече надхвърли 204 000 члена. В същото време чуваме изказвания от рода на: “Няма да вземаме масово деца!”, “Какво ще ги правим тези деца, като ги вземем?”. Те силно напомнят за култовата реплика “Истанбулската конвенция не противоречи на Конституцията!”. Както тогава, така и сега, управляващите отказват диалог с хората.

 

Става дума за пари, власт, деца и национална сигурност.

 

В този материал ние ще обърнем внимание на някои ключови концепции на действащото и ново законодателство за закрила на детето. За съжаление няма как да минем без цитирането на текстове от закони. Tе са важни за изясняването на четири ключови понятия - “дете в риск”, “насилие над дете”, “мултидисциплинарен екип” и “частен доставчик на социални услуги”.

 

Конституцията гарантира неприкосновенност, но не и при наличие на “дете в риск”

 

По Конституция и много международни конвенции държавната машина няма право да се намесва на родителите как си възпитават децата. Това е така за всяко дете, освен ако детето не попадне в категорията “дете в риск”. “Дете в риск” се явява границата, от която нататък държавата има право да да се намесва. А едно дете става “дете в риск” след сигнал (включително анонимен) и преценка на социален работник.


Какво според закона е “дете в риск” и “насилие над дете”?

 

От Министерството на труда и социалната политика може би ще посочат, че има ясни критерии кога едно дете попада в тази опасна категория. Ще говорят за деца жертви на тежки престъпления. Но за да сме точни нека видим какво пише в закона:


"Дете в риск" [1] е дете … което е жертва на … насилие, ... или наказание[2] в или извън семейството му;”


Гореописания текст е сам по себе си много широко скроен, но нека видим какво разбира законодателят под термина “насилие на дете”:


"Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, … което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.[3] "Физическо насилие" е ... включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето. "Психическо насилие" са всички действия, …  като подценяване, ..., както и неспособността на родителя ... да осигури подходяща подкрепяща среда.[4]


Всеки, който е възпитавал е запознат, че взаимоотношенията родители - деца не винаги са хармонични. Особено когато детето чуе думата “не”. Дори на неопитни родители става ясно, че съгласно закона НЯМА ДЕТЕ, КОЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНО ЗА ДЕТЕ В РИСК. А това автоматично би разрешило на социалния апарат да се задвижи. Ако поиска. Дори по анонимен сигнал. От тук нататък решава социалния работник и впоследствие неговия “мултидисциплинарен екип”. В съда може да се обжалва много по-късно. Това е процедурата и когато става дума за задължителните социални услуги като извеждане на дете от семейството.


НПО-та ще решават съдбата на  “дете в риск”

 

Мултидисциплинарните екипи  (новите тричленки; в сила от 1-1-2020 г.) са комисии, които решават какво да се прави с дадено “дете в риск”. Ето какво пише в последните промени на Закона за закрила на детето и новия Закон за социалните услуги:


Защитата на дете в риск ... се предприема след проучване на случая от мултидисциплинарния екип и съгласно предложения от него план за действие. По преценка на водещия на екипа се канят за участие .... и представител на доставчик на социална услуга.[5]


Доставчик на социални услуги? Не са ли това общините? Да, ама не съвсем. Ето какво пише в новия закон за социалните услуги:


Доставчик на социални услуги е лице, което отговаря за предоставянето на социалните услуги. … Предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет, се осигурява от общините чрез … възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици на социални услуги [ЧДСУ].[6]


Конфликтът на интереси е очевиден

 

И какво излиза - НПО и частни фирми ще предлагат социални услуги, включително и задължителни. От тях ще печелят милиони. Държавата (т.е. ние ще плащаме). Те (НПО и частни фирми) също така ще решават дали детето има нужда от тези услуги или не. Това не е ли конфликт на интереси?


Националната сигурност е под заплаха

 

Според новите закони НПО и частни фирми ще предлагат социални услуги няма нужда да са регистрирани и лицензирани в България. Т. е. норвежец представител на норвежка фирма ще има право да участва в “мултидисциплинарния екип”, който решава съдбата на българско дете? Какво по-ценно имаме от децата? Ако не можем да ги защитим за какво са ни и Българската армия и службите за сигурност?

 

Заключение

 

И така нека да обобщим. При “добро желание” (разбирай “финансов интерес”) всяко дете може да бъде обявено за “дете в риск”. Дали е заради наказание, дърпане на ухо, пренебрегване или “липса на подкрепяща среда”. От тук нататък решава социалния работник и неговия мултидисциплинарен екип. А в него може да участва и представител на частно НПО, което предлага социални услуги. Включително такива услуги, които ще бъдат наложени на конкретното “дете в риск”.

 

Основни права и свободи гарантирани от Конституцията - потъпкани.

Съдебно решение - в началото на процеса не се изисква.

Правила срещу конфликт на интереси - няма.

Отговорност за неправомерни действия на чиновника - няма.

Отговорност на ЧДСУ - няма.


Има ли все още някой, който да твърди, че всичко със социалното ни законодателство е наред? Че промените влизащи в сила на 1 януари 2020 г. “били само козметични”. Ако има такива би трябвало да ги заподозрем или в наивност или в алчност, породена от 290-те милиона лева предвидени в бюджет 2020 г. [7] за социални услуги.


И остава въпросът за медийното затъмнение. Не е ли съмнително, че популярни телевизионни водещи, министри и представители на НПО повтарят в скъпи телевизионни студия твърдението, че “няма проблем със законите за детето”. В същото време не рискуват да започнат публичен диалог с нарочените от тях “паникьори”.


Не, дами и господа телевизионни водещи. Не ние сме паникьори. Вас ви е страх от темата.


________________
[1] §1, т.11 от допълнителните разпоредби на ЗЗД
[2] Възпитанието на децата е ключов елемент от религиозните доктрини. Така например ортодоксалните евреи се придържат към учението на Стария Завет, в който еднозначно се казва, че “който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го от детинство”. Отхвърлянето на наказанието от ЗЗД, по този начин се явява в пряко противоречие със свободата на живот съгласно религиозните убеждения.
[3] §1, т.1-4 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на ЗЗД
[4] Тази дефиниция в България е много опасна. Обрязването като религиозен ритуал съществува при евреи и мюсюлмани. Обрязването причинява болка на детето. Кой гарантира, че това няма да се превърне в основание то да попадне в категорията “дете в риск”? В Западна Европа точно това се случва (https://www.theguardian.com/society/2018/feb/18/iceland-ban-male-circumcision-first-european-country)
[5] Чл. 36д от ЗЗД  (влиза в сила на 1-1-2020)
[6] Чл. 29 до 31 от ЗСУ (влиза в сила на 1-1-2020)
[7] https://business.dir.bg/ikonomika/30-mln-lv-poveche-za-sotsialni-uslugi-prez-2020-g

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

43 коментар/a

пренебрегване, подценяване и подходяща подкрепяща среда на 06.11.2019 в 08:44
досега отсъстваха от българското правно пространство. Като термини са вятър и мъгла, което позволява субективно тълкуване, а това пък означава административен произвол. Идеологическата обосновка на подобно законодателство произтича от Комунистическия манифест.
Капитализъм майна на 06.11.2019 в 09:06
Абе тия друго освен пари разбират ли? Дотегна ми от тия печелбари на наш гръб. С тия 290 мил. може да се помогне на десетки хиляди бедни майки да не им вземат децата!
Мунчо Мунчев на 06.11.2019 в 09:12
Добре обяснено. Почва да ми светва.
Наблюдател на 06.11.2019 в 09:22
В риск съм да нямам последен модел maserati моля част от тези 290 милиона да се пренасочат към моята IBAN сметка.
частното е признак на невежествено себеотразяване на 06.11.2019 в 09:22
Все повече се издават за глобалното управление - тоталитарно настояват за частни упълномощени лица и в тази деликатна област и се опитват тихомълком да ги прокарат - ето ви напомняне, че светът на широкия ни консенсус се управлява от частни лица, които още през миналия век постигнаха тотален контрол над парите ви, а през този век ще контролират личния ви живот, докато последният изчезне напълно. И тук искам да обърна специално внимание, че философските статуси на "лично" и "частно" не са едни и същи, както си мислят мнозина. И тъй, личното, ако го оставиш да се самоопределя феноменално в будичен план и иманентизирайки социалните обективации, би могло свободно и далновидно да издейства себе си в представителства на всеобщото. Докато, напротив, частното е вече самозатворило се в плана на нефалсифицируема предметна принадлежност (по Попър) - и оттук нататък от частен статус може да излезе само един грабеж, една изопачена социалност, едно закономерно разбито здраве и един предизвестено клонящ към залеза си живот.
до Наблюдател на 06.11.2019 в 09:24
Не съм съгласен!!!! Не се пререждайте. Аз съм преди Вас. Чакам от 85та за Москвич
до до Наблюдател на 06.11.2019 в 09:27
трай там. татко ми е по важен от твоя
НЕ НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ на 06.11.2019 в 09:34
Възраждане на еничарството е основен проблем на партия ГЕРБ. Причината - самата партия разцъфтява чрез външна помощ и затова не може да излезе от ямата, напротив, дърпа и други надолу. Това което може да се добави към статията е, че цялата идеология е започната още около 2000 г. и чрез създаването на ДАЗД е прокаранвана досега нелегално като идеи и формално като материалнма база с външно финансиране на НПО. Но с годините данните за престъплениятра на свързаните с ДАЗД избрани тесен кръг НПО станаха видими, а след отхвърлянето на ИК тези НПО се осветиха и стана спешно нужно да се спасят от преследване тези НПО. Защото те са практикували същото в голяма степен и 2000-2018, без да е било законно. Достатъчно е да видите механизма спуснат в училищата преди 5-6 години, който няма атрибути на нормативен акт (име, дата на влизане, автори и т.н.) НЕ НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ НПО И ПРИКРИВАНЕ НА ВСИЧКО ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ. Лекарска грешка има в правния речник, но грешка на социален работник, психолог или директор от ДСП или НПО няма!!!!
Социален работник на 06.11.2019 в 10:41
В продължение на 16 години работих като социален работник в "Закрила на детето", но напуснах отвратена от всичко, което видях и преживях в тази система. Наясно ли сте, че за длъжността "социален работник" се изисква средно образование?! Т.е. неквалифициран персонал може да заеме длъжността и да определя съдбата на децата ни?! Заплащането е унизително ниско натовареността от безсмислената огромна бумащината, която трябва да се пише и обработва. Заплатите на социалните работници са малко над минималната заплата за страната. Това води до постоянно текучество в системата. Идват млади хора и като видят за какво иде реч- бягат. За да вникне в нещата и в естеството на работата, един млад социален работник трябва да се обучава минимум една година. Работата е специфична, отговорна и придружена с огромно психическо натоварване. Назначенията в сектора са политически/особено в провинцията!/ За мене ДАЗД /Държавна агенция за закрила на детето/ е паразитна структура и напълно излишна, товареща държавния бюджет. Отделите "Закрила на детето" са в структурата на АСП /Агенция за социално подпомагане/, а не в структурата на ДАЗД?! Защо?! Не би ли било редно системата за закрила на детето да е една и да бъде отделна структура?! ДАЗД са само едни методисти, които се опитват да измислят какви ли не "иновации", да дават безсмислени нареждания отгоре, да пишат указания, които не кореспондират понякога с нормалността. Защо ли?! Защото и там са назначени непрофесионалисти, които са се домогнали по един или друг начин до топло местенце и не се допитват изобщо до тези, които работят на терен и знаят от първо лице как се работи с "дете в риск". Наясно ли сте, че в структурата на АСП има отделна дирекция "Закрила на детето"?! Това е паралелна структура на ДАЗД, със същите функции. Затова казвам, че едната е излишна, но не могат да се разберат коя е по-силна и в опитите си да се конкурират измислят и правят бесмислени глупости. Мога много да пиша по въпроса, но ще завърша с това, че системата е сбъркана още от създаването си и сега е трудно да се реформира. Никой от министрите през последните години няма смелостта да направи кардинални промени, а от там и последствията - хаос, глупост и игра на интереси.
Eisblock на 06.11.2019 в 10:49
Явно е, че тези нововъведения в ЗЗД и ЗСУ са поредните тентакли на либерасткият октопод! След като другите два бяха частично отблъснати ("Истанбулската конвенция" и "Пакта за глобална миграция"), но оставащи все още впити в плътта на държавата, сега се надяват да нанесат вече истински, решаващ кинжален удар в сърцето на Плебса, тъдява! Не трябва по никакъв начин да ИМ се позволява да деребействуват от името на държавата чрез и в интерес на измамнически, деструктивни НПО-та и привнесени извращенски "концепции". Както и самата държава да се превърне изцяло в подтисник-робовладелец и еничарски корпус заради разни измислени и абсолютно несъвместими "ценности" спрямо морала, етиката, битието, традициите на основното местно население в територията. То самото, така или иначе, ускорено изчезва не само физически - целта е пълното му изличаване в лицето на преформатираното потомство. Достатъчно е човек да се позарови из различните хуманитарни и общообразователни предмети на училищните програми и налаганите материали с девиатни спрямо фактите, гледни точки, за разбере за какво бъдеще се работи така усилено!!!
Отвратен на 06.11.2019 в 10:54
Просто не мога да повярвам че има хора които са направили нещо толкова отвратително. Не ви ли е срам бе? Не се налапахте от магистрали държавни поръчки и всякакви други! К*петлета продажни! Сега и децата използвате!
Сезирам "Гласове"! на 06.11.2019 в 10:56
Алоу, братчетата-съавтори, ортодоксалните евреи, чиито възпитателни старозаветни принципи цитирате, не бяха ли сред смъртните врагове на аудиторията, следяща този уебсайт?? Нали уж от тях идват всичките ни злини, включително и настоящия Закон за закрила на детето, чрез който те се опитват за унищожат християнското семейство?!? От друга страна, не лансирате ли в подкрепа на тезите си религиозни принципи, които са чужди на нашето традиционно християнско вероизповедание и ценности.? Сезирам администраторите на "Гласове" за идеологическа неконсистентност!
децата ще бъдат ползвани, така населението ще бъде закрепостявано по съвременному на 06.11.2019 в 10:56
Положението в социалните домове за деца никак не било розово - упадъкът говорел, че трябвало да се вземат законови мерки и нпо-тричленките, описани толкова добре в статията, да си влизат в действие: https://dnes.dir.bg/politika/ot-7587-detsa-v-sotsialni-domove-10-g-po-kasno-sa-ostanali-495
есенциален цитат от препостнатия линк от dir.bg на 06.11.2019 в 10:59
"Томислав Дончев благодари за заангажираността на НПО, тъй като ролята им е била огромна - и на помощник, и на коректив. "Една реформа не означава да промениш законодателството, а да убедиш хората, че това е пътят", заяви Дончев."
Непротивобайхуйствателствайте на 06.11.2019 в 11:16
Еничарите-суджукорасти изпъляват добре платената господарска заповед за обезлюдяване на подмандатната територия.
Коментар на 06.11.2019 в 11:21
Мисля, че ако се прецизира много внимателно дефиницията за "дете в риск", нещата ще си дойдат на мястото. Това да има интердисциплинарни екипи, които да работят по случаите на деца в ИСТИНСКИ (а не обтекаемо-некоректно-субективно интерпретиран!) риск само по себе си не е лошо: социалният работник не е психолог, психологът не е педиатър, педиатърът не е психиатър, а психиатърът не е логопед. Понякога, за решаването на по-комплексни случаи има нужда от експертизата на различни специалисти, които да работят координирано и в синхрон, а не всеки сам за себе си, без да знае какво правят другите и какви са техните заключения. И нещо важно: мултидисциплинарните екипи, поне в западния свят, ВИНАГИ включват като пълноправни участници в мултидисциплинарния екип и родителите на детето. Не знам за Норвегия, но поне в страни като Англия и Холандия е така!
четящ на 06.11.2019 в 11:22
Схемата е перфектна - чрез финансовия интерес на НПО-тата, чрез властовия ресурс на държавата и посредством най-милото - децата да се разбие българското семейство, да се дисциплинират политически или обществени фигури или да се завземат бизнес територии, нарочени за усвояване.
Мнение на 06.11.2019 в 12:26
И като се има предвид, че колкото по-високо са ставките, толкова повече деца в риск ще има! Това е само началото! Хубавото е, че българинът едва ли ще даде без бой децата си! Тези измекяри трябва хиляда пъти да помислят, преди да посегнат на едно дете!!!
София на 06.11.2019 в 12:33
След като се продаде и съсипа всичко в държавата , сега ще печелят от децата ни , а нас ще превърнат в говеда за разплод ! Това и по времето на турското робство не се е случвало , за еничари са взимали по едно дете от семейство ! Господи пази България , Боже пази децата на България ! НАРОДЕ ???
Двамата братя и Хелеборус... на 06.11.2019 в 13:07
...напълно заслужават званието Будители на съвремието. Поклон пред делото им!
Родител на 06.11.2019 в 14:23
интересна гледна точка
Коментар на 06.11.2019 в 11:21 на 06.11.2019 в 14:28
Кво прецизиране, кви интердисциплинарни екипи, кви пет лева! Народът си го е казал - дано не ти се случи това, от което се страхува майка ти! Разни джендърчета си присвояват правото да преценяват какво е необходимо на детето - дали да е нахранено, облечено и обуто, или да го учиш да онанира на тригодишна възраст! Ади нема нужда!
Баща на 06.11.2019 в 18:12
Вашата кожа джендърска! Оставете ни децата на мира! Махайте се от където и да сте дошли.
Тия двамата изкопаха дъното на 06.11.2019 в 19:08
А единия даже беше председател на съюза на архитектите, докато не го изгониха предсрочно. Съвсем основателно.
До Тия двамата.... на 06.11.2019 в 19:36
Глипости. Никога не е заемал обществена длъжност
Само си мисля на 06.11.2019 в 21:07
какво става в добрата стара Англия : https://rusvesna.su/news/1572799385 В Англии будут учить гомосексуализму с младшей школы, а недовольных родителей накажут, — британские СМИ. Уже с начальной школы английских детей должны учить гомосексуальным отношениями, причем без консультации с родителями, заявил председатель надзорного органа по соблюдению равенства. Об этом сообщает британская The Independent. За ползващите английски - https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/lgbt-lessons-school-parents-consultation-equality-human-rights-commission-a9181326.html нАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ТОЗИ ПЪТ КОМЕНТАРЪТ МИ НЯМА ДА БЪДЕ ИЗТРИТ!
@Коментара на 06.11.2019 в 14:28 на 06.11.2019 в 21:28
Който чете с вегетативната си нервна система, а не с централната, пише точно такива емоционално-възпалени коментари като тебе!
Коментар на 06.11.2019 в 11:21 на 06.11.2019 в 14:28 на 07.11.2019 в 08:09
Кратко, ясно и разумно!!
Христова на 07.11.2019 в 08:10
Тези тричленки, за които се говори в закона поразително ми приличат на тричленките от времето на ,,гладомора" в Русия в началото на миналия век. Необразовани, идеологически подковани, жестоки и послушни! Не бива да допускаме това!
Helleborus на 07.11.2019 в 10:14
В законотворчеството има правило, че не бива законите да звучат двусмислено и да могат да бъдат тълкувани многозначно. Един пропагандатор на задължителното ваксиниране цитира същите тези текстове, за да криминализира неваксинирането на децата. Множеството проблеми с текстовете доказват, че законотворците умишлено замъгляват целта на закона, както и духа на закона. Още повече това може да се очаква от народи, които не могат да кажат едно чисто "а" или "р" и замазват всички основни звуци (на сътворението), концепциите им за живота са явно също толкова размити и неясни, което е най-добрата основа за появата на зли практики. Законът трябва да казва и кое НЕ е родителско престъпление, да потвърди, че родителят има право да определя възпитанието на детето си и неговата култура, съобразно вярата и убежденията си и в съответствие с принципите за толерантност и мултикултурализъм в Европа, които защитават правото на свободно изповядване на вяра и убеждения. Че практикуването на съответната култура или религия и спазването на нейните принципи в дома и извън него не е нарушение на правата на децата, нито пък избора на училище, което да възпитава децата в предпочитаните ценности. Законът би трябвало да открои и онези случаи, когато детето може да страда заедно със семейството си, защото в семейството е настъпила временна криза от някакъв характер, финансова или друга, при която държавата трябва да помага на цялото семейство да излезе от тази криза, а не само на детето. Би трябвало да се поясни и че детето е в риск само тогава, когато родителите не полагат грижи за него, каквито полагат за себе си и останалите членове на семейството и когато те самите имат психически проблеми и някаква форма на социопатия, която ги прави неспособни на родителска грижа. Това може да се формулира по-добре и да се обмисли още, но задължение на закона е да бъде ясен и недвусмислен, да защити правата на всички страни. А не както сега, да се оставят безкрайни възможности за разтегляне на истината до скъсване, оттам и абсурдни чиновнически решения, съдържащи несправедливост и агресия към семействата. Ако такива комисии има, не е проблем да се съберат на едно място джипи, социален работник и учител, важното е те да са наясно какво търсят и какво НЕ търсят в тези случаи. Че със сигурност те не търсят да вземат деца от обичащи децата си родители, полагащи грижи за тях, само защото родителите не се вписват в либералния мейнстрийм или който и да било идеологически мейнстрийм. Държавата трябва да ДОКАЖЕ някаква форма на системна жестокост и неглижиране и ЛИПСА на родителско чувство, за да обяви децата в риск.
Демокрация? на 07.11.2019 в 15:09
"Или вие ни упреквате, че искаме да премахнем експлоатацията на децата от техните родители? Ние признаваме това престъпление. Но вие казвате, че като заменяме домашното възпитание с обществено, ние премахваме най-скъпите за човека отношения. А нима и вашето възпитание не се определя от обществото? Нима то не се определя от обществените отношения, в които вие възпитавате, от пряката или косвена намеса на обществото чрез училището и т.н.? Комунистите не измислят въздействието на обществото върху възпитанието; те само изменят характера на възпитанието, изтръгват го от влиянието на господстващата класа. Буржоазните фрази за семейство и възпитание, за нежни отношения между родители и деца вдъхват толкова повече отвращение, колкото повече се разкъсват всички семейни връзки сред пролетариата вследствие развитието на едрата индустрия, колкото повече децата се превръщат в прости търговски артикули и работни инструменти." © Карл Маркс и Фридрих Енгелс, Манифест на комунистическата партия. Много поучително четиво. Явно е станало настолна книга за либералите.
Helleborus на 07.11.2019 в 16:32
Това е проблема, че антикомунистите са си баш комунисти, също като Маркс и Енгелс, които вярвали, че държавата ще прекрати "буржоазното" възпитание, тези искат тя да прекрати традиционното възпитание в традиционни ценности. Но болшинството от хората не критикуват държавния монопол, който е комунистическата приумица тук, те критикуват само съдържанието на учебниците. Значи ако променим учебниците, нека пак сме комунисти и държавата да ни води, болшевизмът продължава да живее в идеята за всеобща интеграция и социализация.
Поли Толтоли на 09.11.2019 в 14:49
БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКОТО !!! Преди години е било еничасрството. После беше кражбата на деца срещу откупи. Сега обаче, тази кражба се облича в закон. Да закончето е много гадно. Но тук целите на управляващите България са едни - печалбарство. А целите на външната намеса са други, които нашите печалбари не зацепват. Целта е законово обвързано намаляване на популацията и обезлюдяване. И по този начин придобиване на териториите без каквито и да било военни разходи. Защото няма да има хора които да искат да раждат, да се грижат и на финанала да бъдат психически малтретирани и те и децата им заради нечии финансови интереси. И така популациятА по етсетвен начин ще се заличи. Не само българите, дори и останалите етноси няма да искат да раждат при тези условия. С други думи населението на една дъджава което е нарично народ, и която има собствена територия ще се стопи. И когато на територията няма работоспособно население, държава поради много причини влиза в още по големи дългове от тези коиото има в момента. В един момент става неплатежоспособна и безумно задлъжняла държава и се обявава във фалит, т.е. за продан. Ако няма купувач срещу жълти стотинки - което е в очакванията , то се минава на вариянта на разделяне на тортата на парчета, в съизмеримост процентуално спрямо дълговете. Така външните постигат целите си без война и без да са дали и една стотинка за какъвто и да било разход. Примерно ако сме длъжници на която и да е държава и тя няма съседство с териториите на нашата държавана територия, но на нея и вменяват една голяма част от нашата територия заради дълга към нея.То тази държава получава своя дял и респективно има право да се разпорежда и да прави с този дял каквото си иска и както си иска. В най-добрия случей се отдават дяловете под аренда на наj-добрата оферта , която обикновено идва от съседите. Пропускам възможноста, че и жълтата рас (китайците)могат да предложат някоя и друга стотинка, защото ще имат интереси от територия в Европа. Едно малко уточнение. Тези които се смятат за Богоизбрани и защитени поради това че имат дебели банкови сметки, същщо ще попднат под ударите на този закон, но по друг начин. Явно и те не си дават сметка че могат да бъдат малтретирани заради децата си и то доста. Защото от един беден българин могат да вземат само сърцето му - т.е. детето му. Но от заможните с този закон могат да доят и то здраво. Рушвети, рекет, подкупи и така нататък, докато им станат абонати, както при секюрити. И ежемесечно си плащат вноските. ОЩЕ ВЕДНЪЖ БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКОТО!!!
тяхна позната на 09.11.2019 в 21:24
ама тия двамцата платени комбинатори и манипулатори пак се активизираха. От всичко разбират братоците, бе, само в професията особено едния- никой професионалист и запознат клиент няма да го погледне и потърси. Ама и сайтчето пак го заигра по посока хомосексуализъм и пр. Много им се харесват на собственици и партньрите им тези темички, събри ги по темата май.......Яворчо и пр. близки май ги сърби.....
Пешо от горния етаж на 10.11.2019 в 08:14
За първи път ми стана ясно какво ги притеснява хората. И са прави. Дъщеря ми в Германия много я е страх от социалните.
Благодарност към братя Генчеви! на 10.11.2019 в 14:56
Точно, ясно, аргументирано. Имат право родителите на масови протести.
Да се успокоим за момент и помислим... на 11.11.2019 в 13:40
Ако приемем, че хората, които ни управляват в момента имат интерес да изнасят "жива детска плът", за да печелят от това, и ако приемем, че искат да се задържат дълго във властта, нали някой трябва да работи? За да я има държавата, от която точат ресурси, за да има кой да движи обществено-икономическите сфери и отрасли? Ако тръгнат масово да изнасят деца с конски вагони до Норвегия, ще настане яка демографска катастрофа, не че вече не се е задала на хоризонта. Та, при това положение, кой ще покрива един ден като работна ръка и експертиза всички важни сектори, от които де факто зависи властта? Кой? Циганите? Афганистанците и иракчаните? А тях кой ще ги обучава и квалифицира?!Да не говорим, че отглеждането на едно дете от държавата, ако допуснем, че все пак децата ще се отчуждават от родните им семейства, за да бъдат гледани тук в някакви специални ферми тип нацистките "Лебенсборн", ще излиза безумно солено на бюджета. Много по-скъпо и трудоемко, отколкото отглеждането на децата в родните им семейства. Някак си издишат тука еничарските тези.
до "тяхна позната" на 11.11.2019 в 15:39
само да питам за хирурга или за архитекта говориш? и ако знаеш кой плаща - пиши и аз да се цаня на работа.
Helleborus на 13.11.2019 в 11:28
11.11.2019 в 13:40 Напомняш ми на Цветанка Ризова, „нали няма да товарите децата в камионетки“. Само че тук си нямаме работа с мутри, които просто искат да си вземат нещо безплатно. От мутрите по-малко ме е страх, отколкото от високо образованите напасти със сектантски уклон. Тук си имаме работа с фанатици, които искат да променят матрицата на света, защото са дълбоко озлобени против патриархалния ред. Какво спечели Змията в личен план, когато извади човека от безопасното му място в Едем и го подмами към самоуправство и да посегне към дървото на познанието? Само това, че успя да нападне венеца на творението и да го извади от родния му дом и го изложи на стихиите и проклетиите на поднебесната, където човекът страда, както никога не беше страдал и не допускаше, че е възможно да страда така. В някакъв смисъл змията „спаси“ човека от „домашно насилие“ - какви са тези рамки и ограничения, откъде накъде Отец ще ти казва какво да правиш! След което тя самата го нападаше постоянно. В света има безопасни и твърде опасни места, в които човек може да попадне, когато бунтарският му дух е провокиран да го отведе отвъд рамките, в които сме поставени всички за нашата собствена сигурност и добро. Престъпление е понятието за дом и родители да се обвързва с понятието за насилие, огромно престъпление. Домът е последното убежище на безкористната любов и милосърдието, ако изчезнат оттам, значи са изчезнали от света. Самото разглеждане на семействата като най-вероятното място за тормоз над деца е дяволска работа, особено в контраст с болшевишката държава и нейните структури, която е прекрасна майчица. Децата, на които родителите се занимават с тях, са пъти по-добре от децата, с които родителите им не се занимават, въпреки грешките, взискателността или шамарите. В толкова напрегнати и близки взаимоотношения грешки няма как да няма. Но истинската опасност е навън, в привидната свобода и безгрижие, в илюзорното усещане за щастие, там дебнат същите напасти и проклетии, които могат да причинят истинско страдание на децата, много по-голямо страдание от това, че ще ти забранят да отидеш на купон или да станеш тийн идол в неприлично облекло.
@Умника Хелеборус на 13.11.2019 в 14:21
"Престъпление е понятието за дом и родители да се обвързва с понятието за насилие, огромно престъпление. Домът е последното убежище на безкористната любов и милосърдието, ако изчезнат оттам, значи са изчезнали от света." - обясни го това на 18-годишното момиче от Варна, което наскоро беше изнасилено от баща си и в резултат от това направи опит за самоубийство.
До Helleborus на 13.11.2019 в 11:28 на 13.11.2019 в 16:13
"Самото разглеждане на семействата като най-вероятното място за тормоз над деца е дяволска работа" https://nova.bg/news/view/2019/10/16/265665/%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE/ Пич, определено трябва да се прегледаш...
Коментиралия на 11.11.2019 в 13:40 до Helleborus на 13.11.2019 в 16:45
Горният линк беше от мене. Драги, никой не обвързва понятието за дом с понятието за насилие по принцип. Никой не иска да изкара всички родители насилници. Къде точно го видя това в закона за закрила на детето? По твоята логика, законът ще изкарва всички родители насилници, за да им се вземат децата и продават наляво и надясно. Даваш ли си сметка колко е абсурдно това като теза? Да, в сегашният вид законът определено не изяснява добре какво е точно "риск", със сигурност има какво да се преработва, и според мен това трябва да е целта на актуалните граждански усилия. Но предназначението на един закон не може да бъде предварителното стигматизиране на цяла категория хора (родителите) по презумпция. Това, освен всичко друго, противоречи на всякаква правна логика. Все едно в Наказателния кодекс всички да са считани за престъпници поради характерния си стил на ежедневно поведение. Религиозните постулати, на които се позоваваш, определено поставят важни етични въпроси, но когато се прилагат абстрактно и вън от тукашната реалност с нейните проблеми, започват да звучат гротескно-назидателно.
Helleborus на 29.11.2019 в 13:47
Случаят, който цитирате, не е основния обект на всички тези закони и конвенции, които ние коментираме. Става дума за престъпление, което е считано за престъпление още от времето на Адам и Ева. Светът винаги е наказвал изнасилвачите, включително с пребиване с камъни, те никога не са били щадени колкото днес. Днес повечето се измъкват с тезата, че жената им правела намеци и било доброволно. А съвременната мрежа е пълна с детско порно, (включително родител дете), социалните предполагат, че детето е дало съгласие ли? Точно модерните времена са сцена на необуздана сексуалност и много нищожна част от това попада под ударите на закона. Само че кражба, блудство, сексуално насилие и убийство са престъпления по всеки закон откакто свят светува и никой от нас не е против това да остане така! Подобни случаи нямат нужда от стратегии за децата, за да бъде онзи размазан като муха. Но ето друг пример, във Великобритания се отнема българско дете, което още не се е родило (майката е бременна), защото се предполага, че е ударила шамар на бащата и от време на време пие. Затова социалните са решили, че двамата не са добри родители. Води се дело, в което бащата на няколко пъти застава срещу адвокатите си, които НЕ желаят да изложат неговата молба (зарибени от същата идеология) и в крайна сметка съдът го оставя без адвокати, уж по негова вина. А бащата иска правата над детето си, с обещанието да се разведе с майката. Вие ми кажете каква работа имат социалните и съда да определят съдбата на неродени деца, при това с баща, срещу когото няма никакво обвинение? На това дете или на предното никога не е посягано, не са останали гладни и жадни, социалните преценяват, че БРАКЪТ на родителите е в криза (като повечето). Терминът домашно насилие е създаден, за да внушава именно насилие от майката и бащата, като се разширява перманентно с всяко следващо поколение обхвата и тълкуването на това понятие. Нарушен е най-важния природен закон, че, ако родителите не са добри, това не прави държавата родител, правата над детето остават вътре в рода и близкия кръг. Както се случва и в природата, стадото отглежда малкото. Ще ви дам пример с наследството, защото днешните хора само от пари разбират. Когато един човек почине, имуществото му държавно ли става? Не, има дълъг списък от наследници по всякаква линия. Същото е и с детето, то принадлежи на своя род, защото те са от една кръв, имат една и съща родова памет и духовност. Трябва едно дете да е напълно отхвърлено от всички свои близки, за да стане грижа на държавата. Ето тази граница е прекрачена, не е толкова лесно да се придобият родителски права и права над човешки същества, за които си никой. А ние имаме цяла армия социални и НПО, които със самочувствие решават съдби.

Напиши коментар