Какво е важно да знаем, ако инвестираме във физическо злато?

Какво е важно да знаем, ако инвестираме във физическо злато?

 

Златото е не просто скъп и изискан благороден метал, но и материален актив с добра доходоносност и относително стабилна цена. У нас все повече нараства броят на интересуващите се да инвестират средствата си в злато. В условия на инфлация и негативни прогнози за бъдещето, белязващи го с риск от финансова криза, инвестицията във физическо злато става все по-привлекателна идея за хората с нюх към парите и инвестициите. Дори вие да сте сред тях, редно е предварително да сте наясно с няколко специфики относно подобни инвестиционни постъпки, а не само да се осведомите за актуалната цена на златото. Ето какво е важно да имате на предвид, ако ще купувате физическо злато за инвестиция.

 

Няма припокриване между златни акции и физическо злато

Всъщност, при инвестиране в акции за добив на злато, вие правите покупка на акции с цел инвестиция. На практика, вие не купувате евентуалното физическо злато, което ще се добие. Трябва да го имате предвид, тъй като  притежанието на физическо злато ви позволява във всеки един момент вие да разполагате с инвестицията си и ако се налага да го продадете и размените за пари.

 

Важно е винаги да следите връзката между благородния метал и американския долар

Тя е основополагаща относно цената на златото. Всъщност, тя показва дали и колко ще спечелите след определен период от време. Имайте на предвид, че двата актива са с обратна корелация в повечето случаи. Какво следва да ви говори тази им характеристика? Ами според нея цените на златото се движат в противоположна посока на движението на цената на щатския долар. Ето защо много инвеститори възприемат благородния метал за вид застраховка, когато нивото на долара спрямо други традиционни валути започва значително да пада.

 

Златото не е съвършен инвестиционен актив

В действителност, той носи редица предимства. И наистина, златото се смята за едно от най-добрите финансови решения за инвестиция. Но благородният метал разполага и с един много, ама много сериозен минус. Става дума за недостатъка на златото, че той няма да ви носи постоянни доходи, каквото обикновено очакваме от акциите. С други думи, благородният метал няма постоянна възвръщаемост. Разликата е, че компаниите, чиито акции купувате за инвестиции, регулярно и в сравнително бързи обороти покачват стойността си поради факта, че произвеждат реални блага, суровини или предоставят услуги.

 

Физическото злато за инвестиция има две основни форми

Те се наричат с простичките имена „златно кюлче“ и „златна монета“. Специфичното при втория е, че в много случаи има и реална колекционерска стойност. Двете обаче не представляват едно и също нещо дори и като не вземаме на предвид тази на пръв поглед незначителна във финансово отношение разлика. Всъщност, златната монета може да увеличи цената си и поради факта, че е рядка, тоест пусната е в малък тираж. Ето защо въпросната разлика всъщност изобщо не е незначителна, а напротив – влиза в ценообразуването на този вид физическо инвестиционно злато.

 

Има един проблем при инвестицията във физическо злато

Той се състои главно във физическото му съхранение. Много потребители отказват да използват услугите на сейф с цел да спестят средства. Това обаче невинаги е най-доброто решение. Много е важно да съхраните целостта на монетата или кюлчето не просто непокътната. Възможно е дори при разопаковане на даден вид физическо инвестиционно злато да му отнемете качеството „инвестиционно“ и да го превърнете в обикновено злато като вид благороден метал, тоест да намалите стойността му.

Последно, но не по важност, горещо ви съветваме да избирате внимателно търговците, от които купувате физическо злато за инвестиция. Възможно е да попаднете на измами, затова бъдете бдителни къде оставяте спестяванията си.

 

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи