Икономиката на България: какво не виждат политиците?

Икономиката на България: какво не виждат политиците?
Нито една от водещите в момента политически партии няма интерес от реалистичен възглед за икономиката на страната. Ако стопанските развития се тълкуват обективно, ще излезе, че „кризата” е не толкова „страшна”, че дългосрочно те нямат ролята на спасители на българските граждани и фирми и че някои политики и цели периоди от тяхното присъствие във властта са опасни и вредни. Тази политическа конюнктура започва да пречи на нормалния живот и бизнес. Пресата подхваща тълкуванията на правителството и неговите най-гласовити опоненти, приглася на профсъюзите, по традиция не уважава фактите и разпространява недалновидни представи за реалните стопански процеси и проблеми. Общественото мнение се оказва заблудено и като че ли започва да търси именно опасните и вредни политически виждания.
<p><strong>&bdquo;Кризата&rdquo; и кризите</strong><br />Господстващото обществено мнение е, че правителството, синдикатите и донякъде работодателските организации се държат така, сякаш действително това е &bdquo;най-тежката криза&rdquo; в историята на страната. Повечето недоразумения в стопанската политика произтичат именно от тази заблуда.</p> <p>Кризите вследствие на управлението на Тодор Живков от края на 50-те, средата на 70-те и края на 80-те години са по-тежки от това, което се случи през 2009 г. и може би предстои да се случи пак през 2012 г. С кризата от управлението на Жан Виденов дори и сравнение не може да става. Основната разлика между онзи и сегашния период от историята на България е, че тогавашните кризи са местно производство.</p> <p>Ако избирателите бяха дали пълен мандат на БСП през 2005 г. и ако тази партия бе изпълнила тогавашната си предизборна си програма, България сега би била в положението на Унгария и изобщо не би станала член на ЕС. Благодарение на рационалността на предизборните дебати по икономически тези, хората предвидиха този сценарий и гласуваха иначе.</p> <p>Затова дори правителството на тройната коалиция не можа да донесе на България някакви монументални нещастия, колкото и да се оплаква сегашното правителство.</p> <p>Това се дължи на странна смесица от обстоятелства. Първото от тях е липсата на свобода на българската политици да водят парична политика. Второто е фискалната дисциплина. Тази свобода бе ограничена, слава богу, вследствие на предишните фалити по вътрешни и външни задължения на държавата. Съществена бе и ролята на международната конюнктура, както и перспективата за членство в ЕС, което доведе до рекордни (дори в глобален мащаб) чуждестранни инвестиции. Това не би било възможно без инерцията, придобита от реституцията, приватизацията, въвеждането на валутен борд и фискалните реформи от 1990-те години и началото на този век. България, подобно на страните от нова Европа (без Румъния и Унгария), след 1997 г. фактически не води специална индустриална и експортна политика. За добро, няма и жилищна политика. Именно страните с жилищна политика (било във вид на субсидирани правителствени програми за малоимотни, било във вид на квазифискални и лихвени политики) пострадаха най-много. Последвалото спасяване на банки е един от основните, ако не и най-важният, фактори на сегашните дългови и фискални проблеми на ЕС.</p> <p>Тези обстоятелства, както и затягането на минималните задължителни резерви и управлението на резервите от страна БНБ през 2006-2009 г. спасиха българската банкова система и икономиката през следващия период. Предизборното харчене на тройната коалиция в края на 2008 и през 2009 г., както и големите проекти от рода на АЕЦ &bdquo;Белене&rdquo; имаха само отрицателен ефект. Спадът на БВП от 2009 г. ще бъде възстановен едва през тази или следващата година. А някои последици от тази политика все още са проблем, от безработицата и дефицита на пенсионната система до увеличението на цените на електричеството.</p> <p><strong>Успехът на &bdquo;прехода&rdquo;</strong><br />Един елементарен преглед на статистиката на НСИ, БНБ, ЕБВР и МВФ показва следното.ii<br />В крайна сметка и управлението на България, и развитието на бизнеса, и животът и доходите на гражданите след 1998 г. следва да се оценят по-скоро като успех.</p> <p>Независимо от българското себеусещане, чуждестранните граждани и фирми са добър индикатор за това дали си струва да се работи и живее в България. За периода 1989-2008 г. техните инвестиции у нас са 41,5 милиарда щатски долара &ndash; толкова, колкото е БВП на страната за 2008 г. или почти 5 500 долара на човек от населението. За периода 1989 &ndash; 1996, чуждестранните инвестиции са 168 милиона на година, т.е. за този период те са 39 пъти по-малко от доверието, оказано на България след 1997 г.</p> <p>За периода 2001-2006 г. средните заплати на заетите растат със 7-11% на година. През 2007 и 2008 г. темпът се ускорява до 20 и 27%. След началото на кризата ръстът отново се &bdquo;забавя&rdquo; до 10-11%, но остава положителен. Според "Индъстри Уоч" за периода 2003 &ndash; 2008 г. общата стойност на активите (финансови и жилищна собственост) на домакинствата е нараснала над три пъти.</p> <p>Всичко това естествено се променя през 2009 г. Спадът на БВП е около 5%, стойността на активите на домакинствата спада с около 25% (най-вече заради цените на имотите), но спестяванията на домакинствата се увеличават от 15 милиарда лева през 2007 г. до 25 милиарда през 2011 г. Сумата на спестяванията днес е четиринадесет пъти по-голяма от 1997 г. и те са сравнително добре разпределени между различни слоеве от населението.<br />Ето и някои други сравнения, които следва да се имат предвид, когато ни казват, че кризата днес е &bdquo;невиждана и най-тежка&rdquo;.</p> <p>През 1991 г. БВП на човек от населението е 887,5 щатски долара на човек от населението, а през 2009 г. &ndash; 6 400 долара; бедните през 1996 са 36% от населението; ако световната банка днес отново измери този процент, той ще е 4-5 на сто.</p> <p>Спадът на БВП през 1990 г. е 9,1%, през 1991 г. &ndash; 11,7%, през 1992 &ndash; 7,3%, през 1996 г. &ndash; 9,4% и през 1997 г. &ndash; 5,6%.</p> <p>Спадът на частното потребление за периода 1991-1997 г. е 4,9% средно на година, а неговият ръст от 1998 до 2009 г. е 7,4% на година.</p> <p>През 1996 г. неформалната икономика, с която днес се борят дружно синдикати, работодатели и правителство, е 36-37% от БВП; през 2009 и 2011 г. &ndash; не повече от съответно 17 и 15% от БВП.</p> <p><strong>Малко история</strong><br />Периодът от май 1997 до ноември 2008 г. е период на най-дългото положително развитие в цялата история на България от 1878 г. насам. Под положително стопанско развитие тук разбирам увеличение на дохода (виж данните по-горе) вследствие на разгръщането на свободата на икономическия избор, измерено през ръста на БВП.</p> <p>Обстоятелството, че доходът на човек от населението в България е най-нисък в сравнение с другите страни от ЕС е последица от случилото в страната преди 1989 г.</p> <p>Период на толкова устойчив растеж няма нито от 1878 до 1911 г. (началото на Балканските войни), нито от 1923 (когато в края на годината започва икономическо възстановяване, макар и в условията на репарации) до 1944 г., нито от 1944 до 1989 г. По времето на комунизма не просто няма съществени периоди на стабилен икономически растеж (по конвенция това ще рече поне три поредни години ръст на БВП). По това време България фалира три пъти &ndash; през 1960, 1976-1978 и в 1988-1989 г. Между тези периоди има по някоя друга поредица години на икономически растеж, но това са години възстановяване след предишен упадък.</p> <p>След преструктурирането на външния държавен дълг през 1994 г., българското правителство фалира още веднъж - през 1997 г., по линия на вътрешния дълг. Така се получава, че през ХХ век България, т.е. нейното правителство, банкрутира шест пъти.</p> <p>Освен в споменатите случаи това става и през 1915 (вследствие на войните) и през 1932 г. (в резултат на световната криза). Разликата е, че при комунизма България фалира без войни и външни шокове. Кризата от 1996-1997 г. също е следствие на вътрешни причини &ndash; политиката на социалистическата партия от януари 1995 до ноември 1996 г.</p> <p><strong>По-конкретно става дума за три взаимосвързани политики.</strong><br />Първата е поддръжката на работещия на загуба държавен сектор. Фактически социалистите тогава се страхуваха да не оставят без работа членовете на управителните съвети на държавните предприятия. (Средства за осигуряване на евентуално уволнените работници бяха набавени с безлихвен заем от Световната банка още през пролетта на 1996 г.).</p> <p>Втората причина бе политиката за решаване на проблемите на задълженията на държавните предприятия и на липсата на пари за социални програми с помощта на печатната машина на централната банка. Поради тази политика българските граждани тогава губят около 56 стотинки от всеки свой лев. Последица от тази политика е и контролът върху цените: през септември 1995 г. чрез приемането на закона за цените този контрол се разпространява от 10-11% от стоките и услугите в потребителската кошница до 53% от кошницата в края на 1996 г. Резултатът бе очакван &ndash; икономиката престана да работи, а хората спряха да плащат данъци.</p> <p>Третата причина е липсата на управление на закона и по-специално на защита на правата на кредиторите. През май 1995 г. правителство даже забрани на държавните предприятия да плащат своите дългове. Това доведе до безобразно управление на банковата система. Самите банки бяха създадени с правителствени укази и заемни средства в периода май 1989 &ndash; ноември 1990 г. Онова, с което те се занимаваха, бе да събират спестяванията на населението. Политиката за незащита на правата на кредиторите ги накара да кредитират предимно своите акционери. Докато една трета от банките не фалираха.<br />Освен този имаше и други плачевни резултати от тези политики: хиперинфлация, повече от три пъти увеличение на бедните (от 9-10% през 1994 г. до 35% в началото на 1997 г.), свиване на производството в частния сектор (спасявал донякъде икономика в предишните години на спад), спад на БВП от почти на 10% и увеличение на безработицата до 20% от население в активна възраст.</p> <p><strong>Някои други невидими ефекти</strong><br />Ако високата безработица в края на 1990-те е следствие на изкуствената икономическа структура на 1980-те и липсата на структурни реформи преди 1998 г., сегашната безработица е продукт на други политически фактори. Това са: високо равнище на минималната работна заплата като дял от средната реална работна заплата, защита на пазара на труда от навлизащи млади и конкурентни специалисти (например уредбата на колективното трудово договаряне и защитата на вече работещите) и увеличението на минималните осигурителни прагове ежегодно от 2004 г. насам, независимо от трудностите на реалната икономика. Ефектът от тази политика също бе предвидим: висока младежка безработица, висока безработица след по-малко квалифицираните, обезценяване на придобитите знания и умения и блокаж на връзките между образование и бизнес.<br />Често последиците от приватизацията и реституцията се тълкуват неправилно.</p> <p>Приватизацията в България бе следствие на политическите кризи на началото на 1990-те. В резултат нямаше схема за приватизация, измислена от икономистите, която да не бе приложена тук, обикновено по най-морално осъдителния начин. Но това не означава, че приватизацията бе незаконна. Точно обратното: и най-неразумните и неподходящи приватизационни подходи и процедури бяха и са в стриктно съответствие на разписаното в закона за приватизацията (променян впрочем 29 пъти между 1992 и 2004 г.).</p> <p>Освен това, независимо от днешните тълкувания и най-неподходящите приватизационни схеми имаха крайно положителен стопански резултат: преодоляване на фискалните проблеми, преодоляване на високата безработица и повишаване на производителността на икономиката. Сегашните здрави отрасли на производството и износа са такива вследствие на приватизацията. Техните обезценени вследствие на загубите (от 1980 и 1990-те) активи позволиха на новите собственици да преструктурират предприятията и да ги направят конкурентни. Затова впрочем през 2009 г. спадът не бе толкова дълбок, а през 2010 и 2011 г. износът компенсираше вътрешното търсене като фактор на икономическия растеж.</p> <p>Реституцията бе подкрепена от избирателите на всички партии, включително тези на БСП. Тя бе фактор на растежа на дохода и спестяванията на домакинствата след 1998 г. Един от страничните негативни ефекти бе презастрояването на курортите. Но това не означава, че правата на частната собственост трябва за в бъдеще да се нарушават.</p> <p>Намаляването на данъците между 1997 и 2008 г., до голяма степен инициирано и поддържано от ИПИ, имаше няколко положителни и трудни за подценяване ефекта: а) ръст на доходите на домакинствата, б) ръст на бюджетните приходи и относително лежерно отношение към разходите (особено за големи и безсмислени проекти), в) възможности за административно повишаване на пенсиите и социалните разходи на правителството; г) стабилно високо ниво на инвестициите като дял от БВП и д) здравословно въздействие върху фискалната дисциплина.</p> <p>Най-важното обаче, което не се вижда в момента, е, че всички описани по-горе добри стопански политики се поставят под въпрос. И няма основна политическа партия, която да не обещава, че ще ги ревизира.</p>

Коментари

 • АНИ

  12 Авг 2012 9:07ч.

  Ама глупости,че и с кошове!Разграбването някои наричат развитие?!За увеличаването на кои доходи става въпрос?!Сякаш като понамажеш една вмирисана дърта кокона с грим и ще замяза на нещо?!България върви към дъното и при нас кризата е ежедневие.Няма никаква икономика,а хаос и грабежа продължава.Казва се в статията,че хаоса бил за добро...?!За някои е така,но за държавата и хората в нея това е катастрофа!Ако нямаме нужда от държава,да се премахне!Ако имаме,онези горе да си вършат работата!Другото твърдение е,че правителствата не можели да направят поразии,защото сме в борд!О,могат и настоящето е образец!Загробване на малкия бизнес,задълбочаване на безработицата и мизерията и пълно объркване,защото няма никакви приоритети,освен благоденствието на шепа олигарси за сметка на останалите.Политиците виждат всичко,но не им отърва нито да го разберат,нито да направят нещо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Румен Николов ШИКАНА

  12 Авг 2012 12:53ч.

  Засрами се, бе Красене!! Ти къде живееш?! На кое небе?! :(((

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • един от всички

  12 Авг 2012 18:01ч.

  Госпожи и господа-коментиращи,Красен Станчев е прав почти на 100%.Вие да не би да искате да кажете, че при Соц-а сме били икономически по-добре от сега??....Що се отнася до грабенето ,малкия бизнес и др сериозни дефекти-това се дължи преди всичко на мисловните стереотипи на Социализма-Връзкарството(корупцията)и Страха(пред репресивната мощ на Държавата) ,които не са още изместени от такива -адекватни на свободното общество.....Когато разберем ,че нашия живот и успешните ни действия зависят от Нас самите,а не от Институциите на Държавата-тогава ще предявим законните си права...(поемайки и съответните отговорности!)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • БС2003

  15 Авг 2012 8:10ч.

  Ние още не можем да стигнем нивото на икономиката от едно време, сега сме едно нищо и непрекъснато затъваме.Този Станчев е едно продало се к----е,чиито брътвежи нямат никакво значение освен за собствената му кариера.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kр.Станчев е прав!

  15 Авг 2012 16:52ч.

  Нивото на икономиката(реалната-не фасадата й) от едно време отдавна сме го задминали,и,макар и с големи мъки,и най-вече-напук на калпавото управление,се придвижваме бавно НАПРЕД!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • един от всички

  15 Авг 2012 16:58ч.

  Тези ,които все набеждават другите, че са "продали се .......",наверно съдят по себе си.Независимо дали си го признават или не -самите те са "купени и препродадени"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • отвратен от пазарния идиот манипулатор

  20 Авг 2012 18:39ч.

  Ами нека Красен Станчев публикува доходите си за последните 22 години. Спонсорите му са добре известни. В първите години НПО-та се хвалеха с тях, сега не ги афишират много и информацията за точните суми е добре покрита. Най-големият парадокс на нашата менте демокрация е, че уманитарната интелигенция обслужваща идеологически предишния режим прекрасно се приспособи в крак с времето... Днес стотици, ако не и хиляди випускници на УНСС и безбройните уманитарни факултетчета прекрасно се прехранват в стотиците НПО-та , по броя на които БЪлгария е рекордьор на Балканите. В същото време техническата интелигенция беше съсипана заедно с икономиката и прогонена по света.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На светло!

  21 Авг 2012 1:45ч.

  Не знам кои са по-отвратителни - политиците на неоторталитарния ПРЕХОД или агитаторите свързани с неототалитарната пропаганда - политолози, социолзи, икономисти, анализатори... Ако им изкарат досиетата... Няма кой, всички са комуняги!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пазарната икономика е без алтернатива

  21 Авг 2012 5:11ч.

  За тези които не са съгласни със К.Станчев- ако Пазарната икономика имаше алтернатива-Социализма ,не Комунизма, щеше да е Реалност,а не провалила се утопия!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • .

  21 Авг 2012 17:38ч.

  Всъщност, почти всички проблеми на България са свързани с това ,че тя НЯМА Истинска Пазарна икономика!......Все още!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • IZTO4NIK

  25 Авг 2012 3:24ч.

  Ха-ха-ха! Къде е тая "пазарна икономика"? РМД-тата ли са пазарната икономика? Или пък "бизнеса", който върти алъшвериш с държавата, или пък монополните и криминални структури,или пък браншовите камари. Или може би приватизацията и реституцията са пример за пазарна икономика? Или пък обществените поръчки? Или пък сивата икономика и нелоялна конкуренция? Българската икономика е ИЗТО4НА, не пазарна. КАКВОТО И ДА СЕ ПРАВИ, СЕ ВКАРВА В СХЕМИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • един от всички

  26 Авг 2012 23:05ч.

  IZTO4NIK,това е почти точно така,Но икономиката ни все пак НЕ е Централно-Планова.Докато преминем през постсоциализма "Източването"ще е част от реалността.Като научих накои факти,колко всъщност рухнала е била Икономиката през Социализма,си мисля,че "източването"наверно е нямало алтернатива,защото това са неефективни предприятия ,които работят само защото в тях са се наливали парите на данъкоплатците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ВСЕКИ ДЕН - ИЗТОЧЕН ДЕН!

  28 Авг 2012 0:56ч.

  http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/08/27/1895744_tova_ne_e_vic/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • .

  28 Авг 2012 2:59ч.

  Изто4ник,забележи една подробност-всичко е направено в точно съответствие със законите.Това не е незаконно действие...Нали е проблема ,че"имаме закони, но те НЕ се спазват"?.Ето тук са спазени....Значи ИЗТОЧВАНЕТО е законно!!К'во ще кажеш?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ИЗТО4НИК

  28 Авг 2012 16:05ч.

  Даването и вземането на подкупи не е ЗАКОННО. Нито е законно, нито е пазарно. Проблемът не е в политиците. Проблемът е в РЕЖИМА, който създава и политиците, и бизнеса и организираната престъпност и хората свързани с неототалитарната пропаганда - политолози, икономисти, анализатори...Вижте само какви имена са измислили на институциите, отговори за неототалитарната пропаганда на прехода - Институт за пазарна икономика, Център за изследване на демокрацията, Институт за модерна политика, Институт за либерални стратегии....Демагогията на ПРЕХОДА надмина демагогията на класиеския тоталитарен период, нареен СОЦИАЛИЗЪМ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • .

  28 Авг 2012 17:49ч.

  изто4ник,къде има подкупи,тов е недоказуемо-да не са документирани?Всичко е по правилата-формално!.......Не трябва да се слагат в един кюп нещата.Няма нищо "неототалитарно"в гледната точка на Красен Станчев.Напротив-той е радетел за максимална свобота -икономическа ,и оттам-политическа.Така че той не е между "демагозите на Прехода".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • изто4ник

  29 Авг 2012 0:09ч.

  То4ка, нямам нищо против Красен Станчев, или пък против Тихомир Безлов, или пък против Огнян Минчев, но демагогията си е демагогия. И изобщо не е ясно кой кой в НПО-тата, Как и от кого са създадени, на кой господар служат... А за анализа - наскоро по \"България on air\" чух една цифра от 50 млрд долара загуба от емиграцията по време на ПРЕХОДА. Но истинската загубата, от начина по който протича бекрайният ПРЕХОД, едвали може да бъде изразена с цифри.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • .

  29 Авг 2012 0:31ч.

  Не съм съгласен да се слагат на една дъска Красен Станчев и Огнян Минчев.Втория е демегог ,а първия -НЕ.Тоест-наверно той няма "Господар" и служи на своите разбирания и убеждения,доколкото може..... НЕ би могъл да се избегне проточилия се Преход....като една от Причините за това е, че НЕ знаем какво искаме да постигнем след Него? Затова не се знае "загубите"на Прехода ,дали не са непреки Печалби всъщност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Макроикономист

  01 Sep 2012 15:07ч.

  Какви ги бръщолевиш Красене?Като че не живееш в България. Я анализирай \\\\\\\"огромните чужди инвестиции\\\\\\\",а не ми цитирай числа. Де я видя тази пазарна икономика байо?Пазарното й е, да съсипеш с политико-милиционерски хватки конкурента и да му прилапаш бизнеса!Де се е чуло и видяло бивши комунисти да строят капитализъм. Посочи ми байо поне един български бизнесмен, който да не е издънка на бившата комноменклатура, ДС или милицията!!Можеш ли умнико?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • микро-икономист

  02 Sep 2012 18:44ч.

  Макроикономист,нима мислиш че е могло да бъде по друг начин развитието от 1989 -дотук?Все пак при всички аномалии-някакво придвижване е ставало-за което говори и Кр.Станчев......Един ден ,като се натрупа"критична маса"-би трябвало да се нормализират нещата....Ако Българския народ(старшето поколение)не беше толкова Корупционно мислещ(което е Соц-мисленето)-нямаше да бъдем така изманипулирани от "ком-номенклатурата"и ДС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Валентина

  08 Sep 2012 18:15ч.

  Че пазарната икономика няма алтернатива, е вярно. Но дълбоко се съмнявам в гимнастиките на този Станчев. Купищата от „факти” не са достатъчни, за да се докаже каквото и да било. Числата са еднакви за всички, но всеки икономист ги тълкува различно. Ох, забравих, че този Станчев изобщо не е икономист! Изненада! :) Един период от номинален (и реален) растеж е едно, а структурно качествено изграждане на основи за бъдещо развитие е съвсем друго. Имам чувството, че този Станчев умишлено (или от невежество) не споменава нищо за образователна структура на населението и липсата на високотехнологична икономика, за мрачните демографски перспективи (най-многобройното поколение ще бъде изхранвано от най-малобройното), за фаталната зависимост на растежа от едностранчиво „развитие” и държавни „стимули” (чрез порочния механизъм на обществените поръчки и полузаконната търговия с публични имоти), за здравната структура на работната сила и за нейните психическите нагласи и очаквания — все ключови икономически фактори. Но не, този Станчев проявява типичен култ към числата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Левски

  12 Sep 2012 6:02ч.

  Големи чужди инвестиции? Те не създадоха нищо нова. Само разграбиха подземните ресурси, публичните услуги, естествените монополи, земята и сега всичко изтича навън. Няма нито един нов завод или фабрика с високи технологии или висока добавена стойност. Просто няма никакви инвестиции - има само грабеж, грабеж и разграбване. България в момента е най-бедна в цялата си история, тъй като всичко вече е чуждо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ботев

  13 Sep 2012 6:10ч.

  Левски,България в момента е доста по-богата отколкото през 1989-та,бъпреки че е най-бедна в Европа!И въпреки постоянния "Грабеж".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан Либертов

  22 Sep 2012 5:12ч.

  Както почти винаги лъжеш др. Станчев! И то нахално и глобално. Аз искам да те попитам / избягвам учтивата форма като обръщение, понеже лъжците не я заслужават /каква икономика /в т.ч. промишленост и производства/ има днешна България,че най-безочливо я сравняваш с периода преди 1989 година? Та вече и на полуграмотния е ясно, че България днес е една карикатура по отношение на явлението икономика! Но нали трябва да доказваме, че сме скъсали с комунистическото си минало в своята биография, че сме демократи и \\\"обективни\\\" анал- лизатори...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Karbhari

  30 Окт 2012 9:06ч.

  Boom shakalaka boom boom, pbrolem solved.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • vfmcqivhg

  30 Окт 2012 22:19ч.

  i3MiOV yxajsnqzfder

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • qnumfygae

  01 Ное 2012 11:08ч.

  5Wo8GU tvdohtvupauk

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи