Политически и икономически митове на социалната държава

Политически и икономически митове на социалната държава
Публикуваме мнение на нашия читател Светослав Ангелов*, изпратено на електронната ни поща [email protected] Преценихме, че това е текст, който представя интересна гледна точка и би могъл да предизвика дискусия.Социализмът е в настъпление. Това е факт. За правителства със силно социални програми гласуват не само в страните от бившия социалистически блок, за такива гласуват из цяла Европа. В САЩ дори избраха за президент човек, който предлагаше реформи в посока социализация на обществото. Европейският съюз работи на социалистически политически и икономически принципи. Той не е общ пазар с повече възможности, като какъвто се опитваха да го представят в началото. Това вече е само част от целите. Европейският съюз е централизирана система за икономическа социална помощ, в която се взимат едни пари от богатите общества, за да се преразпределят – да се излеят в слабите икономически и социално общества. Тоест Европейският съюз прокарва глобален социализъм.
Това може да означава само едно нещо. Че строителите на Европейския съюз желаят да го превърнат в наддържавно политическо формирование. По-обезпокояващото в тези тенденции е, че те засягат сферата на религиозността. При империите и силно централизираните държави в историята наблюдаваме определени типове социализъм &ndash; такава държава е Древният Рим, в който владетелят често купувал лоялността на плебса срещу хляб и зрелища. Богатите патриции с политически претенции имали своята по-голяма или по-малка клиентела &ndash; група от верни храненици. При тях наблюдаваме също и стремеж наличните популярни религии да бъда смесвани и уравнявани. Но не толкова с цел взаимен диалог, колкото за да бъдат пригодени да обслужват един общ за империята консолидиращ обществото и сакраментализиращ властта на олигархията свръхкулт. Ако за Рим това е бил култът към императора по подобие на стария египетски култ към фараона, то днес това е вярата в месианския характер и задачи на Тоталната държава, без разлика дали тоталитетът се осъществява от национални правителства или от близки до олигарсите НПО-та, прокарващи философията на доминантната идеология. Разбира се, сега нещата се правят по-фино. Различните религии получават нива на обществена легитимност, доколкото са готови да обслужат (подкрепят религиозно) днешните месиански каузи &ndash; екоистерията, феминизма, крайната толерантност и пр. Да обобщим &ndash; социализмът винаги поражда религиозен и философски синкретизъм и чрез него той сакрализира себе си.<br /><br />Със социализма ние не можем да се съгласим. Не можем да приемем нормално неговото настъпление. Поради тези точно три причини: 1) претенцията му да преработва религиозните традиции според полезността им за приоритетите, които посочват идеолозите му; 2) унижаването на човека, ограничаването на неговите естествени права заради смътно и на едро дефиниран &bdquo;обществен интерес&rdquo; и 3) месианският характер на целите и заявките му, който е същностно богоборчески, понеже подменя Бога и неговия Закон с Държавата и нейната идеология.<br /><br />Политическата десница обаче е в отстъпление. Какво предлагат така наречените десни в България (със света няма да се занимаваме, защото не сме се разхождали из него достатъчно, даже никак)? Не предлагат нищо в замяна, защото се страхуват. Страхуват се, че икономическата и политическа философия на дясното няма да бъде приета добре. Най-многото, за което открито си позволяват да говорят, е да обещаят държавно финансиране на средния бизнес или данъчни облекчения за него (евентуално и за едрия). Това ги прави обаче в най-добрия случай социалдемократи или центристи. Да го кажем направо &ndash; десните се страхуват да се заявят като десни. Смятат, че така ще загубят и малкото си популярност. Левицата постоянно печели, защото не се страхува да покаже истинското си лице. Следователно липсата на алтернатива идва от страха алтернативата да бъде предложена. Кой десен ще заяви открито, че е за пълно изтласкване на държавата от икономическия и социален живот на обществото?? А стигне ли някак до властта, прилага десните си възгледи срамежливо и половинчато. Левицата не прави така. <br /><br />Казвайки, че дясното не е истински дясно, казваме нещо твърде ясно. Нека не спестим и друго. Средствата, с които десните се опитват да се противопоставят на комунистическия реванш, са меко казано нелепи. Иска се разсекретяване на досиетата. Посочване на онези, които са били агенти на ДС. Разчита се, че така ще се постигне публично засрамване и съответно осъждане на политическите комунистически ченгета. Случва ли се? Не се случва. Понеже държавата се възприема от обществото като задължително социална, затова и онези, които са работили за една разновидност на социалната държава (напълно тоталитарната), се възприемат като трудили се за общото благо, за обществения интерес, дефиниран от Социалната държава. Обществото е склонно да различава степени на тоталитарност. Обществото обаче не разпознава тоталитарността като нещо лошо в каквато и да е степен, само по себе си. Това се дължи на факта, че десните се свенят да заговорят за реална алтернатива, за пълно и повсеместно раздържавяване. Други призовават да се изгради Музей на комунизма, където режимът да се представя от пошлата и безчовечната му страна и тази антикомунистическа пропаганда да бъде подсилена чрез едно по-дълбинно внушение &ndash; той да е наречен именно музей, което ще да значи непременно, че принадлежи безвъзвратно на миналото. Само че един музей на комунизма освен че ще изпълнява целите на първосигнална антикомунистическа пропаганда, няма да принесе нищо повече за общественото самоосъзнаване от това, но и като нищо може да сакраментализира самата близка тоталитарна история, превръщайки я в образци, консервирайки я. Наистина такива отказват да мислят стратегически, в перспектива, да извеждат съжденията си до техния логически край. Ако подобно нещо имаше реален ефект, нямаше младите германци да фетишизират и развяват като знамена реликвите на Третия райх, запазени за тях и "завещани" им от антифашистката пропаганда. Но тези рецепти май им допадат, смятат ги за твърде умни и дръзки, понеже така получават усещането, че свещенодействат. Фактът е явен &ndash; чрез едни знакови действия смятат, че ще успеят да се противопоставят на други знакови действия, да овладеят тенденция. Но ние знаем, че символите, без да бъдат основани върху здрави презумпции &ndash; философски издържани, практически осъществими и стратегически изпълними идеи, са всъщност релативни и взаимозаменяеми, сиреч лесно стават фетиши. Дотук с такива едни поборници-демократи. Тяхната дясност се разпада, понеже предпочитат да шаманстват (те така разбират културата, по езически &ndash; смяната на фетиш с нов фетиш), вместо да мислят дългосрочно за презумпциите и предпоставките.<br /><br />Ако ще критикуваме социализма обаче, то това трябва да стане последователно и същностно, докрай &ndash; предпоставките, които го пораждат, светогледните основи, върху които той израства. Смятаме, че ще се справим, само изхождайки от истински десни политически позиции. Защото социализмът е едно от превъплъщенията на социалната идея за държавност. Други такива са комунизмът, национал-социализмът, социал-демокрацията. И евро-либерализмът такъв, който с плуралистическа риторика прикрива своя същностен глобален социализъм, налагащ го чрез мрежа от идеологически лоялни НПО-та и фондации вместо с репресивните механизми на националните правителства. И те се отличават само в степента, в която държавата се изживява като тотална, и в средствата, с които се опитва да го постигне. Общото за всички тях е, че зад всяка стои някакъв тип общностно-центрична и месианска според целите и претенциите си идеология. Всички те се стремят да изградят надиндивидуално, за всекиго и навсякъде справедливо общество. И затова именно можем да кажем, че те всички са следствие от опитите на посткатолическите общества да се еманципират от Църквата. Но тъй като римокатоличеството се характеризира със стремеж да се изгради общество чрез синкретичен закон &ndash; християнски принципи, незаконно съчетани с римско право (суверенитет на владетеля или този на мнозинството вместо Божий суверенитет) и гръцка философия (Платонов възглед за &bdquo;професионално&rdquo; разделение &ndash; четирите прослойки от &bdquo;Държавата&rdquo;, вместо индивидуалната свобода на сдружаване), съответно и идеологиите, които наследяват претенциите и стремленията на Римската курия, се опитват да направят горе-долу същото.<br /><br />При либертарианството обаче имаме ясен и последователен стремеж към свиване и изтласкване на държавата от онези области на човешкия социален живот, в които тя няма законно право нито да се меси, още по-малко пък да доминира. Да се спрем на това &ndash; либертарианството не проповядва асоциалност, либертарианците всъщност вярват в способността на човека да гради взаимоотношения (икономически, политически и общосоциални) в качеството си на свободен гражданин, без Социалната държава чрез скъпоплатения си и рядко добре образован &ldquo;експертен апарат&rdquo; да опекунства върху решенията му и да ги преценява като далновидни или недалновидни. Либертарианският политически строй е отхвърляне на друг суверен освен индивидуалния, а не корпоративен човек. Индивидът е агент на правно действие и в отношението си с другите мери неговата целесъобразност и справедливост. Индивидът е свободен да определя своя интерес и своите цели, доколкото не накърнява естествените права на друг индивид. Това е краят на Институцията, която изземва Божествени прерогативи. Либертарианските идеи в правото и икономиката донасят онази свобода, която първо християнството в чистотата си е възвестило в религиозната област. Либертарианството е законно дете на истинското християнство.<br /><br />Това, че Социалната държава не е в състояние да настойничества далновидно над производствените ресурси, като увеличава и гарантира траен материален просперитет за своите граждани, които постепенно превръща в поданици и зле платена клиентела, вече няма смисъл дълго и обстоятелствено да бъде доказвано. Историята го направи очевидно. Социалната държава поробва и закрепостява свободния гражданин, прави от него зависим човек, намалявайки неговата производителност и унищожавайки вродената му инициативност, като го принуждава да работи или за нейна слава, или за смътно дефиниран обществен интерес. Социалната държава всъщност ограбва труда и изземва производствените ресурси от частните лица (в по-голяма или по-малка степен, според това доколко гледа на себе си като на Тотална), за да ги преразпредели &ldquo;справедливо&rdquo;. Това е страшно важно. Затова да го повторим. Социалната държава има претенция, че борави &ldquo;експертно&rdquo; с надлична справедливост. Тази претенция съдържа един много сериозен шизофренен заряд. Справедливостта на Социалната държава се определя експертно, според конвертируемите идеологически модели, на които експертите робуват в даден исторически момент и по тях мерят и определят нужното, приоритетното, &ldquo;обществения интерес&rdquo;. Значи сме дотук с реалната експертност, щом тя следва идеологемите, а не практическата полза. И значи експертите не са никакви експерти, ами всъщност са шамани. Ако шаманите са еврокоректни, те ще препоръчват пренасочване на материалните блага (но само на благата, защото ресурсите Социалната държава винаги задържа в своя власт, било то според принципа на владеене 100%, било 50 + 1%) към малцинствени етнически и културни групи или групи в неравностойно положение. Ако е наличен националистически ренесанс, имащ достатъчно време и терен, за да се разгърне в противовес на глобализационните тенденции, шаманите на Социалната държава ще пренасочват благата към групи и институции, които национализмът разпознава като подпомагащи неговия утопизъм.<br /><br />Вярата, че държавата само може да управлява ресурсите и да преразпределя благата най-правилно, е вяра в утопия. Историята и реалността показаха обратното &ndash; все повече пари и ресурси тя усвоява и все повече пари и ресурси използва (изразходва), за да ги преразпределя. Да завършим с пример &ndash; взимат се от мен 100 лв., за да се дадат 10 лв. за лечението на някой наркозависим. Налага се на експертите да лекуват с програми не създадени според практиката и опита, а според модните психологически и философски тенденции, като така те стават изпълнители на идеологическа поръчка, спирайки да са експерти. Ето ви един ограбен &ndash; аз и неколцина интелектуално репресирани &ndash; бившите експерти. Но да помислим за 90-те лв. разлика. Разликата от 90 лв. се явява &ldquo;пътни разходи&rdquo;, за да стигнат 10-те лв. до там, за където е заявено, че са тръгнали (ако въобще стигнат, а не ги пренасочи някой бюрократ към новопоявил се бюджетен дефицит). Извод &ndash; държавата прибира моите пари, за да спаси някого най-често от него самия. И още по-обидно &ndash; държавата слага ръка на моите пари, за да спаси мен от самия мен, понеже не вярва, че тези 100, 90 или 50 лв. аз лично и доброволно ще ги дам някому, комуто преценя, че са наистина нужни и полезни, вместо да ги изпия. Още един извод &ndash; светският хуманизъм мрази, страхува се и никак не вярва в човека. Същевременно държавата нищо не произвежда, а ако произвежда (както е при социалистическата или комунистическа версия на Социалната държава), го прави некадърно и почти всякога със загуба. Сиреч разхищава ресурси. А моите пари и труд отиват, за да живее добре държавната бюрокрация и за да се чувства държавата Спасител. Тоест &ndash; за богохулство...<br /><br /><br /><em>*Светослав Ангелов е роден на 12.01.1978 г. в град Варна. Завършил е семестриално ВХБИ (Висш християнски богословски институт) - София, в момента учи за първа учебна година в Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", катедра теология, факултет хуманитаристика; Работил е като протестантски стажант-проповедник, а след обръщането си към Православието, в продължение на 4 години като консултант-трудова терапия и водещ вероучението в Православен център за духовно обгрижване на наркозависими (ПЦДОН) "Св. Боян Енравота" в гр. Варна. Публикувал е богословски есета, публицистични анализи и интервюта с църковни дейци и православни богослови в сайтовете Pravoslavie.bg и Globalorthodoxy.com, в-к Атака, варненски епархийски в-к "Алтернатива". Религиозните му убеждения са източно-православни, а политическите - крайно десни (либертариански). <br /><br /><br /></em>

Коментари

 • Роналд Рейгън

  02 Март 2010 21:53ч.

  Идеите, които проповядва Светослав, бяха на мода две години, след като той се е родил - наричаха се рейгъномика и тачеризъм. Оттогава, обаче, изтече доста вода и те не са модерни, а и сегашната криза показа, че не работят. Иначе нямаше президент като Буш да налива пари на данъкоплатците във фалирали банки. Светослав с крайните се възгледи може да каже, че и Буш е социалдемократ. Но в тази криза не останаха либертарианци - всички се изпокриха. Добре е младите хора да четат историята на икономиката, преди да се произнасят. На 42 гадини всеки е склонен да смята, че е открил Америка, но всичко в този живот си има предистория и всичко вече е някъде обсъждано и прилагано. Така че, четете историята - всичко вече е казано някъде, а и всичко вече е опитвано. Днешната криза срути всички постулати, които защитава Светослав. Да чете повече и по-назад в историята.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван

  02 Март 2010 22:39ч.

  Много харесвам една мисъл на Унстън Чърчъл:&quot;Ако човек не е бил социалист до 18-та си година той няма сърце, ако е продължил да е социалист след това той няма мозък&quot;!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  02 Март 2010 22:41ч.

  Прекрасни и сериозни мислители анализираха процесите и показаха, че дълбоките социални проблеми ги вкорени отстъплението в посока разновидния социализъм. Огледайте се добре около себе си и помислете за корените на нашата си лична тукашна криза. Ако г-н Дачков пусне продължението на текста, ще му бъда благодарен, защото тогава просто вие няма да има накъде да бягате (ни към Америка на Рейгън, ни в Аржентина на Евита Перон) и ще се наложи да се пренесете &quot;тук-и-сега&quot;, колкото и да не ви се ще... С извинения за твърдия език - Светльо Ангелов

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  02 Март 2010 22:53ч.

  Политиката, вън от антропологичния си контекст, се превръща в &quot;сметки, моди и тенденции&quot;. Онзи, който небрежи затова какви са отношенията на полит. идеи към човешката личност, само може да сведе една полит. система до Тачеризъм и Рейгънизъм и да я преценява според моментното състояние на джоба си. За съжаление обаче, другият подход е възможен само за хора, живеещи в Културата на християнската вяра. За да ме разберете правилно, ви препращам към целия текст, който тук не намери място, поради изискването за 13 000 хиляди знака - http://bojidarmarinov.com/bgrecon/BCIL.htm

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  03 Март 2010 0:37ч.

  И доколкото съм запознат, въпросните банки от времето на Буш май са успели да си върнат задълженията. Ако не ме лъже памeтта, това сякаш заем беше, а не одържавяване...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мамата си трака, serafimova

  03 Март 2010 1:23ч.

  Само кръгъл идиот може да допусне, че пишещите тук са човешки същества, а Костов и Атанасов не са доносници. Просто нямаше как. Пък и кръвта на вода не става. Костов е мангал, роднина на Станке Димитров, има дядо комунист, женен е за по-дърто от него партийна секретарка… Четете Климов - там всичко това е обяснено. Обаче сега друго предизвиква елементарно любопитство като при наблюдаване на фокуси в цирка. Битката на ченгетата в медиите навлиза в кулминационна фаза. К.К., известен и като Димитър, е насякал на късчета за шопска салата бившия Костов телевизонно-вестникарски кютук Явор в интервю за ченесарско-кафевия “Шоу”. За жалост арменският доносник сякаш е описал себе си. Който го познава макар и бегло, има представа от неговата мизантропия. Сега се очаква Я.Д. да отвърне на удара в ченгесарско червения “Галерия”, както и в болшевишко посрания “Гласове”. Прочее К.К. декларира, че Я.Д. е от тежко обременено с комунизъм потекло. Дали арбитърката Л.К. - три петилетки по-дърта от своя любовник геронтофил ще влезе в ролята на горския? Каквото службите кажат…

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Авторът

  03 Март 2010 1:27ч.

  използва твърде много квалификации - екоистерия, крайна толерантност и така нататък. За мен този текст предлага да изгоним държавата, за да дадем властта на Църквата, т.е., вместо Социална държава, препоръчва Теокрация. Изключително притеснително е, че такива тенденции се проявяват в обществото и е нахално, че претендират да предлагат &quot;свобода&quot;. Държави под доминацията на Църквата е имало в мрачни средни векове и всички знаем какво е ставало тогава - горене на хора и книги, спъване на науката, унищожение и неприемане на различните култури, тотални репресии над човешките права. Не съм съгласен и с извода на автора, че политиката върви силно наляво. Политиката по-скоро върви към центъра. Десните наистина, за щастие, се отказват от най-радикалните си идеи, поне в Европа - в САЩ все още има много силни ретроградни крила на дясната републиканска партия. Но левите също отхвърлят комунистическите течения и залагат на социалдемокрацията, такава, каквато се е доказала в Скандинавия и в по-малка степен във Франция. Именно в тази социалдемокрация, която проповедникът нарича &quot;глобален социализъм&quot; се крие шанса на България да тръгне напред и да се развива като част от едно единно европейско семейство. Що се отнася до това дали режимът е Богоборчески или не - първо е казано, че Божието си е за Бога, кесараевото - за кесаря. И второ този проблем може да засяга само някой много религиозен човек. На хората, които не са религиозни никой няма право да натрапва своите собствени митологии.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Е, тука

  03 Март 2010 1:35ч.

  направо се уляли.Много &quot;специалисти&quot; по &quot;милицинерските&quot; въпроси много нещо. Много е съмнителна тая работа... Нищо,нещо, те IP-тата на пишещите тук се знаят. Да няма после, ма що съм в Белене. Е ми къде да си.Власт е това...без кръв се не дава. Кой крал, крал, прехода приключи.Ся що тоз имал милиарди ,пък другия останал гол.Ми щото единия го окрал и така забогатял, пък другия броил мухите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Костов

  03 Март 2010 1:38ч.

  Както и да го подхванеш - голяма бъркотия и неразбория. Авторът явно не е наясно в каква държава живее. Не мисля, че писанията му могат да породят интересна дискусия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Теокрация = Църковна власт???

  03 Март 2010 1:39ч.

  Такова нещо да съм предложил, спекулирате, понеже не е целия текст пред тук четящите, макар да съм дали линк към него. .&quot;...Нека отворим тук скоба, за да бъдем разбрани докрай, а не превратно – Социална държава с месиански (същностно богоборчески) претенции може да бъде не само Секуларната, но също така и Религиозната. И Ватиканската (клерикалистка) визия за обществено устройство, и ислямската такава са социално-месиански. Когато пък ние говорим за теокрация, нямаме предвид нито една от последните две. Защото библейската теокрация е утвърждение на индивидуалната свобода в своите политически и икономически решения, а не насилствена социализация, посредством манипулация върху личността и нейната съвест.&quot; А авторът се опитва да сподели, че за него всичко от центъра накъм ляво е соц. утопизъм и също спеделя, че между ляво и център няма качествена разлика, а само степени на тоталитаризъм.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Още от пълния текст

  03 Март 2010 1:42ч.

  &quot;...християнството (не говорим за средновековното римокатолическо) не познава система за приложение на Божия Закон в неговата наказателна част, относно характера на религиозното поклонение. Църквата всякога се е задоволявала предимно с това да отлъчи от редовете си отявлените и упорити еретици. Но и можем да ги уверим, че Моисеевият закон, който регламентира икономическите, социални и правни взаимоотношения в едно християнско общество (в презумпциите си) е далече от всякакъв тип социализъм. На държавата си древните израилтяни са гледали изключително либертариански. И в отношение земевладеенето, и по отношение на принципите на социална солидарност (винаги доброволна и лична, но и възпитавана чрез активна проповед)&quot; http://bojidarmarinov.com/bgrecon/BCIL.htm

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  03 Март 2010 2:06ч.

  Клерикализмът няма нищо общо с класическата библейска теокрация. Дори само по силата на факта, че при Древната Теокрация не съществува Институция (чисто религиозна) която да я обезпечава. Получател и изпълнител на Закона е народа и от него самия постоянно се въздигат пророци - тълкуватели, които имат повече харизматична власт, рядко те са в самите инстутуции - царска и храмова, доста често са в конфронтация и с двете - Амос, Илия, Натан... Но в текстът тук не става дума за теокрация (все още). Тук си говорим просто за социализъм и затова как той &quot;употребява&quot; всеки културен и политически институт, за богоборчески и антихуманни цели.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Заинтригуван

  03 Март 2010 3:59ч.

  &quot;Защото библейската теокрация е утвърждение на индивидуалната свобода в своите политически и икономически решения&quot; А къде остава свободата на личността, така нареченият lifestyle? Няма ли всеки право да избира как да живее? И изобщо редно ли е според вас в ХХІ век да се призовава към теокрация? Нали уж бяхме за ДЕМОкрация? И наистина ли твърдите, че и центъра и лявото са тоталитарни? А ТЕОкрацията ДЕМОкрация? Според мен това може да е така само за силнорелигиозните.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  03 Март 2010 4:27ч.

  Към Заинтригуван: Аз вярвам, че в Моисеевия закон има принципите на 1) Право (семейно и публично) 2) Земевладеене 3) Социална солидарност 4)икономика Те са в пълно зачитане на индивидуалната свобода и естествените права, без грам държавно насилие, освен за углавни престъпления (религиозните престъпления са друг въпрос - относно тях проследете линка) - ОБАЧЕ СПРАВЕДЛИВОСТТА СЕ ВЪЗДАВА ОТ ОБЩНОСТТА, А НЕ ОТ ИНСТИТУЦИЯТА. В малкото описани случаи, в които царя (Ахав) злоупотребява с царската си власт, за да присвои една нива, пр. Илия се конфронтира остро и безпощадно с царя... След преминаването към монархическа политическа система, царя усвоява някои функции на изпълнителна власт, но това е по-скоро отстъпление от първоначалните принципи и всяка злоупотрепа се атакува остро от :) Гражданското общество :) на пророците. Такова нещо като одържавяване просто е немислимо там - а левитите (свещеническата прослойка, която е по-точно едно от племената и в това няма нищо случайно - тя не е каста на специално просветени, посредством мистически техники или образование, за да не се превърне в държаво-образуващ фактор както е било в Египет)имат точно определена от самия Закон (Тора) земя за владеене, извън която не придобиват. По-интересното е, това което, ако ви се харесва, можете да наречете демокрация - Закона е адресиран към всеки член на обществото и всеки е свободен да го разбира, с неговото тълкувание не се занимават Институти - ни религиозни, ни граждански, защото е от прост, по-прост (т. е. ясен, поселдователен и прям) Най-важното обаче е, че той не поставя политическа рамка, а всичко това се адресира към личности и се очаква лична отговорност. Така можем да разбираме и нежеланието на пр. Самуил да избере първия цар - царската институция, стрямяща се неизбежно към акумулация на власт и възможности за репресивност върху конкуренти и другомислещи, създава първата предпоставка за утопия, така върху свещеността на Давидовата династия например, израства своеобразен национализъм. N.B - принципите могат да бъдат извлечени и доста успешно адаптирани. ... Говорим за теокрация в смисъл, че имаме предвид Закон, приет от общността, като Завет (вие го наречете Обществен договор, ако по-ви се нрави) който регулира всяка форма на икономическо и политическо съприкосновение, но същевременно Закон, основан върху личностния Суверенитет и съобразяващ се изцяло с него... Но хайде друг път да говорим точно затова... Сега нали статията третира социализма... Към Костов: Та, в каква държава живея?? В каквато някои я направиха и такава, каквато ще си остане, понеже на други не им стиска нещо да я променят, или в такава, към която имам правото на претенции. Живея както аз искам (стремя се към това, за което мечтая). Ако вие сте си направил сметката (какво може и какво не) - прилагайте си я само спрямо вас... И... Май се получи дискусия, ако не ви е интересна - лека нощ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  03 Март 2010 4:46ч.

  И по-конкретно на въпроса ви, Заинтригуван. При демокрацията, тъй както е разбирана, Източникът на Закона е народната воля - народът (събирателно) е Суверен. Но проблемът е всъщност времето и контекстът. Народът е динамична величина, още повече и трудно определима, съответно такава е и неговата воля. Той не може да бъде реален Суверен, защото няма личностно начало. И по-точно личностното начало се обсебва (инкорпорира) твърде често от скрита или явна олигархия, която интерпретира нуждите на обществото и традициите, според моментен интерес, никога не валиден за всички и навсякъде. При библейската теокрация Суверен и Източник на Закона е Бога (Вечен и Неизменим). Но, подчертавам пак - Закона, който Той дава (и хайде да разсъждаваме конкретно за Моисеевия, а не за религиозния закон &quot;по принцип&quot;) е Закон, зачитащ индивидуалната свобода и възпитаващ уважение към свободите на другите. В този смисъл езическата демокрация е демо/но/крация - бягство от свободата в безлично и колективно начало. А истинската Демокрация е Теокрацията - „Тази Библия е за власт на народа, чрез народа и за народа,” (Уиклиф) Обърнете внимание - никога не става въпрос в политиката и икономиката да има ли закон или да няма. Спорът винаги е какво да е естеството и произхода на Закона. За мен най-човечен е Божия Закон.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • varbanus

  03 Март 2010 9:57ч.

  Съвремието ни с огромните проблеми,динамика и противоречия не може да се управлява по книга писана преди 2000 години.Атеист съм и смятам ,че Църквата,Ламата или Аятолаха не могат да определят поведението ми и да вкарват живота ми в Матрица!И преди съм задавал този въпрос:Какво прави дясното с хората,които не са религиозни?Несериозно е да се твърди,че за да си десен в 21 век трябва да си религиозен!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Винаги

  03 Март 2010 16:55ч.

  съм мислил, че атеистите са най комплексирани и недоразвити земни същества, лишени от гражданска демократична позиция. Атеистите са родени слуги, поданици, ченгета, мутри и наркомани, които служат за попълнения на леви структури в държавата.И най вече родени за идолопоклонничество, които да поддържат съмнителни лидери, като в случая Костов-ДСБ, Б.Борисов-ГЕРБ, дедо Симо2-НСДВ, Яне Яне-РЗС, чалгарите Сашка Васева и още много, много незнайни подземни идоли. Наистина истинската дясна партия са попълнения от религиозните католически и протестантски среди. В България православието е материалистична, левичарска и дуалистична църква.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  03 Март 2010 18:22ч.

  Ама, моля ви се, добри ми г-н Атеисте! Кой говори за &quot;Църквата,Ламата или Аятолаха&quot;?! Нали се разбрахме, че говорим за Църквата дотолкова, доколкото тя е една от репресираните или употребявани институти от Тоталната държава? Нали се разбрахме, че не търсим от Църквата институционална помощ за утвърждаването на десни политически и икономически принципи. Аз в този текст не ви водя &quot;Църквата,Ламата или Аятолаха&quot;, просто оценявам социализмът от гледна точка на моята религиозна традиция и подчертавам (в следващия ще го подчертая още по-дебело), че Църквата за разлика от Ламата или Аятолаха има по-добри механизми да се справи с незаконните претенции на Тоталната държава, отколкото имат Ламата и Аятолаха, поради простичката причина, че тя не разчита на оръжие, на институция или на идеологически клишета, които при всяка една езическа система са синкретично формирани, под влияние на хуманистични идеи и псевдооткровения. Църквата има и трябва да е негов носител и проповедник на един различен по характер, произход и цел Закон. Закон за обществено устройство, който не е създаден, за да я обезпечава нея, Закон, който тя проповядва, а не Закон, който да &quot;проповядва Нея&quot;. Моля ви, разберете тази моя основна мисъл, за да има някаква сериозна дискусия. Защото в текста си коментирам Закона и Вместозаконието, а не Църквата. И точно, затова за мен е възможно да използвам в аргументационната си част и протестантски автори, без да има какъв да е конфликт това с източно-православната ми вяра. Законът е общ - библейски - нещо повече от това, принципите му са приложими и действащи даже без да е необходима вяра и познаване на Бога като личност (друг е въпросът, че ако няма такава вяра, те се изопачават или разпадат не един по-късен етап. Ето ви, впрочем и една чудесна книга на Дейвид Чилтън - &quot;Производителните християни във века на манипулаторите чрез вина&quot; обръщам ви внимание върху втората половина от първата глава http://bojidarmarinov.com/bgrecon/BCIL.htm И моля ви също - прочетете Книгата, която смятате за остаряла, запознайте се с опитите на умни мъже, които се стремят да я прилагат днес, вярвайки че тя не може да остарее. И ако признавате, че в Библията има множество принципи, валидни в областта на духа и културата в такава голяма степен приложими и актуални в съвремието, че цялата ни цивилизация може да се каже, че ги е втъкала в себе си (не вярвам да го отричате) то защо ви е трудно да приемете, че и в областта на правото, икономиката и политиката има такива? И какво значи, светът се е развил. Вие еволюционист ли сте? Вярвате ли вие, че и социализмът се развива, че може да се стигне до една система, която да е социалистическа, без да е тоталитарна, че Държвата изведнъж ще стане &quot;майка на индивида&quot;, че тя ще измисли и приложи по-добри принципи от тези на Свободния пазар или дори със самия Свободен пазар ще се помири и ще го подпомогне истински. Държавата всякога се стреми да излезе от границите си и закрепости индивида, тенденциите днес показват точно този стремеж в глобален план - отнемат се деца поради нелепи от човешка гледна точка, но достатъчни от идеологическа причини, децата се откъсват от ценностите на семействата и се преиндоктринират в ценностите на Социалната Държава, бизнесът се убива чрез данъци, Свободния пазар се осакатява и протектира. Пазара на идеи е мръсна дума и под прицел на тоталитарни имперски идеологии... Всред всичко това, вие казвата: &quot;Ах, каква стара и прашна Книга&quot;... Имате ли по-добър начин да се противопоставите на тенденциите?? Защото за 32 години аз друг такъв не открих...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проповедникът

  03 Март 2010 18:32ч.

  Искрено не разбирам защо пък вие така обобщавате &quot;В България православието е материалистична, левичарска и дуалистична църква.&quot;. За православието ли говорите или за Църквата? Цялата Църква ли визирате или част от нея (макар и доминираща). За Църквата и православието през цялата история на България ли говорите или за определени периоди от нея... Аман от пропагандьори, които не са изяснили основни части в собственото си съждение... Да, аз съм склонен да се съглася с вашето съждение, но със страшно много уговорки. И те са важни тези уговорки, понеже ако приемем безумното ви обобщенчество, тутак си трябва да станем протестанти или римокатолици. Но пък тогава трябва да се запитаме - а в България протестантството каква църква/и са всъщност. Не са ли същите. Да се запитаме още и дали католицизмът проповядва десни идеи и библейска теокрация (институционално) или папски консерватизъм с повече културилогични отсенки, чиято крайна цел е клерикализъм - клерикализмът си е чист Религиозен хуманизъм/социализъм... с поздрав

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нямасоциална държава,

  03 Март 2010 20:17ч.

  България е ОЛИГАРХИЧЕСКА дъжава чист класически вид.Ето денс 3-ти март кои празнуват: ............................. http://www.youtube.com/watch_popup?v=FTt1MyXCfzs ................................... http://www.youtube.com/watch_popup?v=TfxMzxQV5QU#t=137 .............................. и нещо което ПОЗАБРАВИЛИ! .................... БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ .................... Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твойте електрични глобуси всуе тъй празнично блестят! Че всяка вечер теменужена ти виждаш бедните деца и обидата незаслужена по изнурените лица. Съдбата рано ги излъгала, живота сграбчил ги отвред и ето ги: стоят на ъгъла, с прихлупен до очи каскет. Какво им даваш от разкоша си ти - толкоз щедър към едни, а към бездомните Гаврошовци жесток от ранни младини? Пред твоите витрини блескави накуп застават често те и колко скръб в очите трескави, и колко мъка се чете! Но тръгват си те пак одрипани, с въздишки плахи на уста, а тез витрини са обсипани с безброй жадувани неща... Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твойте електрични глобуси всуе тъй празнично блестят!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Авторът към спамьора

  03 Март 2010 20:21ч.

  Просто нямаше начин да не се появиш... Въпрос на време беше... Толкова ли няма други текстове, под които да спамиш... Що не си дадеш първо определение за социална държава, преди да коментираш какво има и какво няма. И да ислезеш малко от емоционалните си модели: социална държава - добро, несоциална - зло... Айде стига национал-социалистическа пропаганда, при това малоумна...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 13:21 ч., малко за припомняне.

  03 Март 2010 22:15ч.

  След пладнешкиат приватизационен грабеж на държата направила свръхбогати тясна прослойка група от хора наречена ОЛИГАРСИ, истествено че милионите ДНЕС ще тънат в мизерия с 240 минимална де и за погребение не стига. Де виждаш ив какво социалната държава. Чети ЯНИЧАРИНО...виж поета... ==================== БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ ==================== Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твойте електрични глобуси всуе тъй празнично блестят! Че всяка вечер теменужена ти виждаш бедните деца и обидата незаслужена по изнурените лица. Съдбата рано ги излъгала, живота сграбчил ги отвред и ето ги: стоят на ъгъла, с прихлупен до очи каскет. Какво им даваш от разкоша си ти - толкоз щедър към едни, а към бездомните Гаврошовци жесток от ранни младини? Пред твоите витрини блескави накуп застават често те и колко скръб в очите трескави, и колко мъка се чете! Но тръгват си те пак одрипани, с въздишки плахи на уста, а тез витрини са обсипани с безброй жадувани неща... Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твойте електрични глобуси всуе тъй празнично блестят! София,03.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тоя

  03 Март 2010 23:26ч.

  спамаджията 15:15 ч. да не д-р Чолаков?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Авторът

  03 Март 2010 23:42ч.

  Идея нямам кой е, пшознавам го по налудничавия маниер, по едно време и мен ме беше обявил първо за враг на Родината, после за простак, после вече не помня за какво. Именува се някой път Авторът (чудя се как не се е кръстил Майсторът). Любимата му тема е &quot;Октоподът&quot;в България (на почти всички им е раздал роли по крайниците на Октопода. Може би е влюбен подсъзнателно в Стефан Данаилов, който игра в една серия от едноименноя италиански сериал :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до 16:42 ч.

  03 Март 2010 23:54ч.

  ми ти си си таков к&quot;во си везл да се жалиш на ФОРУМА. А на оная черна станция по долу да спи спокойно.Откак данъчните са погнали докторята за непратени данъци д-р Чолаков и той завалията здраво покрил? Симпатяги.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • корекция

  03 Март 2010 23:56ч.

  таков - такъв; А на оная - А оная...; непратени - неплатени

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чисти ръце

  04 Март 2010 0:02ч.

  любопитко 16:42 ч.,виж в КОЙ съм влюбен: =========================== През 1992-1994 г. в операция „Чисти ръце”, ръководена от прокурора Антонио ди Пиетро, в Италия са арестувани 150 депутати, 3 премиери, 20 министри и друга полит. сган. От общо 3 000 разследвани 75 % попадат в затвора. .............................. Ех, Стамболове, Стамболове къде си да станеш и видиш разбойниците нахлули и в сайтовете дори...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Покана

  04 Март 2010 0:13ч.

  Протойерей Александър В. Георгиев, председател на столичния храм &quot;Св. св. Кирил и Мeтодий&quot;, ви кани на лекцията: &quot;Проповедта и поклонението пред Кръста&quot;, която ще бъде водена от свещ. Владимир Дойчев, гост от храм „Св. Наум” в София. Лекцията ще се проведе на 4 март (четвъртък) 2010 г. Начало: 18, 00 ч. - Енорийска лекционна зала, ет. 1 Заповядайте! . Вход свободен. Адрес: ул. “Г. Вашингтон” № 47 Храм „Св. св. Кирил и Методий“ Енорийски център, ет. 1 Тел: 02 / 983 14 85 Моб. 0878 44 54 57 Е-mail: [email protected] Web: www.symvol.org

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЧЕ ГЕВАРА

  04 Март 2010 2:03ч.

  Браво,Светославе!Чудесна статия,както винаги.До надъханият комунист:Ако Вапцаров и Смирненски бяха живи,щяха да се срамуват от съвременните просоциалисти,които са един вид капиталисти,а разлика в ограбването няма.На нас не ни трябват социализъм,капитализъм,еврейщина и либералщина.А братчетата на Гаврош сме ние,задето не търпим малоумници като Дачков и Пулиева. P.S:Гаврошче,писнало ми е от фанатици с миши мозък и крайни позиции.Когато Светльо пишеше във вестника,ти лазеше под масата.Абе да не си тайният приятел на Бакалов?Що ме терзае съмнение...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Авторът

  04 Март 2010 2:34ч.

  В кой вестник бе, фене Светославов, съм писал? И какво намеси Дачков? Или просто се сети за него? Не, че някого защитавам, ама нерде Дачков, нерде Панайотова. Иначе, благодаря - не отказвам да слушам хубави неща за себе си... Честит Трети март на всички

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тука стана интересно,...ама мното и то...?

  04 Март 2010 4:14ч.

  Брееееееееее, тоя Светльо пак изкочи от православната копаня и на краставичар краставици отново решил да пробута. Че какъв ник само избал да му се неначудиш...&quot;ЧЕ ГЕВАРА&quot; .Бе, бре,бре...Бре тоя Светльо, хапе го нещо отзад... Няма Светльо не ставаш, казал съм ти го на времето, че на слово много още трябва да се учиш.После то е призвание, вътрешно откърмен с него, не става иначе преливане с фуния. Е, не ти чува главата. АВТОРЪТ няма да разбере какво ние си хортуваме и с право възкликнал: &quot;нерде Дачков, нерде Панайотова&quot;. Задал си му водна с повишена трудност, да се чуди човекът защо по ничие време вклинил и какво искаш да кажеш Само глупости писал, та се излагаш... Ма да спрем до тук, да си оставим тайната помежду викам аз. Да не разлайваме кучетата излишно. Утрото е по мъдро от вечерта. Наспи се и ще видиш утре като се събудиш на сутринта, че с друг акъл ще си... Иначе ако те подбера както си знам, а и както прелива словото умен в момента мама мия не те виждам Като бригадирка количка навремето ще тичаш по нагорнище. Горчиво ще съжаляваш, че си излязъл отново в ринг и то в Дачковия сайт на градския. На всичкото отгоре и с &quot;гаврошовска&quot; тема детох си абсолютна боза... Де що има народ в НЕТ-а, ще го събереш и дойде на тоя линк да чете. Най много да прегорим сървърът на градския, ма няма какво да те мисля.Има откъде после да му дадете електронни платки... Мисли и акоси ербаб,не ти чува главата и искаш да се покажеш на някои „елхи” опитай... Нищо против!!! Отатък на http://dariknews.bg/view_article_comments.php?article_id=490538 Доста накукошинени като теб „юнаци” също опитаха, побваха си логореите и струва ми се вече клекнаха. Същата тази тема я има и на твоя сайт. Виж, помисли, преди да си тръгнал... София,03.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светльо

  04 Март 2010 4:31ч.

  От последните коментари Автора съм аз, Че Гевара нямам представа кой е... А този, когото наричаш Автора, не е оставял ник тук... Да беше прочел поне, преди да си изливаш злобата. Лека

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това се нарича,

  04 Март 2010 4:46ч.

  ФОРУМНА ИНТЕРПРЕРТАЦИЯ Светльо. Това не е в твоите възможности да разбереш и още от началото щом цъфна темата с теб ми беше ясно кой си. Чудих се как да те изкарам на на страницата. Иначе другото за ник &quot;ЧЕ ГЕВАРА&quot; означава трети НАШ познайник влкилинил се да поразрови жарта... Не му минава обаче номера нали? Бъркаш и за другото.Няма никаква злоба, а остро слово пропито с гняв. Това са различни неща.В Клетниците на В.Юго, конвенистът добре обяснил това на епископа монсеньор Боенвьоню Мириел, но ти си далеч от тези неща. Уреден на ЯСЛА няма как да ги схванеш тези работи. Няма по вече смисъл да обяснявам. Желая ти успех във всичко. София, 03.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЧЕ ГЕВАРА

  04 Март 2010 6:54ч.

  Не ме знаеш,Светославе,не ме знаеш.И не ми е чудно,че обичаш да слушаш хубави неща за себе си...Прати поздрави на Дачков от мен!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • майка ти

  04 Март 2010 7:28ч.

  сине,поразрови,а не да четеш отгоре,отгореи или някой да ти преразказва,щото почел нещо заразлика от тебе и ти да го приемаш за истина.Всяка организация е държавно управление,с лоби, с групировки,за дапреразпределят труда,кръвта и болката,на трудовите хора ,които им създават богатствата на тези които държат репресивните органи.Гражданско обединение означава,че някой го създава и изддържа главатаря му,за да кряка и да подвежда ленивци жадни за публика.На такива никой не вярва,боли ме защото се погреба .Стамболов е бил мекере,лъже че в Търново създал войска и чувайки за пушката в Копривщица хуква от българия,та цанко дюстабанов,поп харитон и бачо киро още със стотина българи тръгват към панагюрище,за да умият стамболовите лайна ,с които подвежда към смъйрт стотици хиляди българи.Стамболов го няма после и сред бойците на руската армия,която освобождава моя народ.Появява се при батенберг,който се е би за Бълария,с мръсни ботуши ,лапайки на едро,уригвайки и пърдейкиПростака си е простакПиян в кръчма харесва психопата фердинанд и го довлича тук ,за да пият заедно от кръвта на дедите ти.Имаш ли куража на престъпника стамболов да шикалкавиш,за да си петелАз нямам такъв син

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чисти ръце!!!

  04 Март 2010 19:03ч.

  В постинг &quot;майка ти&quot; 00:28 ч., пищещият брат или сестра сериозно &quot;творил&quot;...? В крайна сметка се получило едно голямо нищо. Целта обаче е да изкара най големият човек в най новата история на България м-р п-ля СТЕФАН НИКОЛОВ СТАМБОЛОВ, пияница, престъпник и какво ли още не.Да така е, защото Стамболов не си поплювал,а на дело показал че е най големият държавник в следосвобожденска България въпреки, че е недолюбван от мнозина, включая и БПЦ. В учебниците по история обаче пише, че държавата дръпнала и станала цветуща, във всяко едно отношение точно при него!!!. Затова наши министър-председатели като Иван Костов и др, президенти и пр.,величия от властта редом до портрета на Левски на стената виси и този на СТЕФАН СТАМБОЛОВ. Защо обаче България дръпнала при него? Ето това не се обяснява на обществото, а то е простичко.Изчистил разбойниците със ЗАМАХ чрез прословутия негов закон за изтребление на разбойншичеството. А днес в майка България разбойници много навлезли масово и превзели също и БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. Затова са тези пищярки,гръмове, заклятия,подигравки, квалификации и пр., защото КРАДЦИТЕ усещат с върха на кожичката си къде може да се забие &quot;ножа&quot;. Е,засега са обединени от страхът, групирано добре смучат народа и БПЦ и товае.Нищо, че предложил на БПЦ дори План който визира пътя на тази борба. Да,ама НЕ. Те не искат това.На тях им харесва да крадат, дерибействат и продължават да живеят на гърба на обществото.Достатъчно е да се видят глупостите изобилстващи ежедневно в почти всички прав. ел.сайтове жонглиращи с името на Господ Иисус Христос.Пълно с циркажии и бъкано с всякакви имитатори. Примери не десетки, а стотици дори!!! 007! София,04.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чисти ръце!!!

  04 Март 2010 19:13ч.

  ЗАКОН ЗА ИЗТРЕБЛЕНИЕ НА РАЗБОЙНИЧЕСТВОТО ===================================== РАЗБОЙНИК се счита онзи, който по навик или занаят сам или с други лица извършва грабеж, насилие или убийство с цел за ограбване. ================================== Чл. 1. В околиите, дето се появяват разбойници, ако полицейската стража е недостатъчна за истреблението им, Министрът на Вътрешните Дела, по представление на надлежния окръжен управител разрешава да се образуват особни потери. Чл. 2. За да се приеме някой за потераджия освен условията, които се изискват за полицейски стражар, трябва: 1) да е запознат добре с местността дето върлуват разбойници и 2) да е препоръчан от общинското управление за честен и неустрашим. Потераджиите се зачисляват и уволняват от окр.управител по представление от надлежния окол. началник. Чл. 3. На потераджиите за всичко време, през което служат, се плаща от държавата в месец по 65 лева на пешите, и 90 лева на конните. Оръжие и форменни дрехи им се дават тоже от държавата. Чл. 4. Потерите се намират под командата на околийския началник, или определените от него стражаре. В случай на нужда потерята може да поиска помощ от най-близките общински власти, а така също и да минува в друга околия. Общинските власти са длъжни да дават поисканата от потерата помощ незабавно и не по-малко от 10 души на всеки 100 къщи. За въоръжение на назначените от общинските власти за помощ на потерите лица своевременно се отпущат по распорежданието и усмотрението на Министра на Вътрешните Дела нуждното число пушки и патрони от пра-вителствените складове. Чл. 5. В околии, на които началниците нямат помощници, Министрът на Вътрешните Дела, по представление на окръжния управител, назначава по един приет аз специално по преследвание разбойниците. Разноските по съдържанието на така назначените пристави се покриват от кредитът за полицейската стража. Чл. 6. Потерите нямат право да земат от населението нищо безплатно, обаче ползуват се с правата предвидени в чл. 29 от „устава за полицейската стража”. Чл. 7. Всеки потераджия се снабдява от околийския началник със свидетелство, с което удостоверява личността и длъжността му. Чл. 8. Ако някой потераджия осакатее или умре при испълнение на служебните си обязаности, нему или на семейството му се дава инвалидна пенсия, съгласно със закона за инвалидното съдържание от 25 ноември 1880 година. Забележка: Ако при испълнение на служебни обязаности се повреди или убие коня на потераджията, стойността му се плаща от държавното сокровище. Чл. 9. Всеки потераджия, който убие или улови жив някой разбойник, получава според важността на разбойника и степента на подвига от 50 до 500 лева награда, която се отпуща с приказ от Министра на Вътрешните Дела. Чл. 10. Чиновниците от полицията, а така също и потерите, за които се докаже, че с немарливостта си или с неземание своевременното нуждните мерки, дали са възможност на разбойниците да избягат и да се крият, отчисляват се и се дават под съд за наказание със затвор от 6 месеца до 3 години. Чл. 11. Ако някое село, махла, или колиба укрива разбойници, или отказва своевременното даване на предвидената в чл. 4 от настоящия закон помощ, подлага се на екзекуция по решение от Министерския Съвет. Постановлението на съвета трябва да бъде мотивирано и да се обнародва в „Държавен Вестник&quot;. В него се определя, в какво ще състои и колко денье ще трае екзекуцията. Чл. 12. Министрът на Вътрешните Дела може да забрани прибиваването на овчари, бичкиджии и други хора в гористите места, дето върлуват разбойници, а също и да преселява в селата ония колибари, които се подозряват в укривание разбойници, както и съмнителните роднини на последните. Той може да забрани на подозреваемите в разбойничество приселници да се заселяват в пограничните околии и да заселява във вътрешността на държавата преселенците, чието прибивавание по границата е вредно за обществената безопасност. Чл. 13. Разбойниците, укривателите и съучастниците им, както и всички лица, които с оръжие в ръка би си позволили да произвеждат или би произвели бунт срещу държавата се съдят от полевите- военни съдилища. Чл. 14. Временните мерки за прекращение разбойничеството от 29 септемврий 1883 год. Се Отменяват Горния закон се вотира и прие в настоящата му форма от У-то обикновено Народно събрание в XXVII му заседание от 1 декемврий 1887 год. 007!. София,04.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • gabrinceto_ot_sofia

  04 Март 2010 19:44ч.

  Стамболов е най-голямият престъпник!Ама&quot;Чисти ръце&quot;е тъп,и си позволява да спори с жена,която може да му е майка,но нали е кретен човека,не е пораснал още...Всичко в тоя сайт сте малоумници,а ти Светославе ме разочарова.Да стигаш на нивото на тези тъпи протестанти...Ако бяхте по-умни,щяхте да се интересувате какво става в Хаити,Чили,Хондурас...а не да съскате ,чрез обиди&quot;едно нищо&quot;,смятайки себе си за велики...факт,че във всички български форуми е така.Най-прости са,както виждам-Чисти ръце,Анонимния и Че.Аз се връщам във&quot;Всемирно православие&quot;.Но нали темата е за Социалната държава, а не за обидите,Стамболов,ИНТЕРПРЕТАЦИИ,и как другия е &quot;тъп&quot;,понеже е прочел нещо и не служи на Дачков като роб,пък аз съм&quot;великия&quot;.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А така, така ви искам циркажии,

  04 Март 2010 20:13ч.

  да излезете на светло и покажете истинската си същност. Да ви видят всички, а не само АЗ, който в дълбочина познава нещата...? Така решили наште вечно да я карат,покатерили се на гърба на народа и смучат неговите сокове. Да,ама НЕ. Да ли съм &quot;тъп&quot;,нека читатели и всякакви &quot;специалисти&quot; сами преценят. А, иначе квалификации, &quot;кретен&quot; и пр., нито е за пръв, едва ли и за последен път от хора загубили почва под краката си, крадци на прехода, мамини щерки и синчета уредени на всякакви ясли и пр., манипулатори. Факта, че този САЙТ се посещава масово, това бе ЦЕЛТА ми.007 бе в няколко ел.сайта и вдигна тотално читателската им посещяемост два от които над 21000 и над 47000 читатели. Това не става с лозунги, а със СЛОВО, Христовото слово на истината! Читателите отиват там където им е интересно и могат да научат нещо стойностно.Вярно е,гневно слово,но искрено.Тук няма лицемерие, злоба както се изрази Ангелов, а има справедливо отразяване на събитията такива каквито са. Преди всичко истината така както я говорил Господ Иисус Христос.А не имитации каквито се наблюдават в почти всички прав.сайтове и циркажилъци,които могат да намерят място в постановки на някой комедиен театър.Уважаемата &quot;gabrinceto_ot_sofia&quot; да ходи къде иска,ако ще да яхне чинията на Доган и понесе в Космоса, но да не пише глупости а малко поограмоти!!! Специално за Стефан Стамболов препоръчително е да вземе учебниците по история и попрочете по вечко за този възрожденец и голям бългаски политик направил на времето България цветуща сдържава-ПЪРВА на балканите и уважавана в Европа. 007!. София,04.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав

  04 Март 2010 20:39ч.

  &quot;Ако бяхте по-умни,щяхте да се интересувате какво става в Хаити,Чили,Хондурас...&quot; Какво става? В Чили строят православни храмове, защото усетиха накъде духа вятъра - православизмът новата идеология на Руския тоталитаризъм... Хаити ми е трудно да коментирам... А Хондурас?? Вероятно садят кока и се издържат с продукцията, доколкото западните &quot;предприемачи&quot; им оставят средстава, а не ги прилапват... Няма какво да се връщате във Всемирното &quot;православие&quot; - вие сте с него навсякъде - социализъм, тоталитаризъм и красиво везани знамена, кокаин, който се продава &quot;в отговор на западната агресия&quot; и митологеми... Това е идеята за Всемирно православие в съвременен руски прочит, подтекста е - &quot;всеки, който употребява думата правовост, ни е враг, понеже е пречка пред реванша&quot;. Дали ще спасите душите си с такова &quot;православие&quot;... Поздрави на разочарованите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • любопитко

  04 Март 2010 20:46ч.

  Брееееееееее, &quot;социализъм, тоталитаризъм и красиво везани знамена&quot;,...и къде ги видя бе Светославе? Във &quot;Всемирното Православие&quot; така ли виждате нещата бе джанъм? Я виж ти, много интересно...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • globalorthodoxy.com

  04 Март 2010 20:59ч.

  Темата е с автор Светослав Ангелов и ел.сайт &quot;Всемирното Православие&quot;, http://www.globalorthodoxy.com/няма отношение по нея.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Krasyo.net

  04 Март 2010 21:40ч.

  В интернет има търсачка, наречена на плевенския бизнесмен Красимир Георгиев, известен като Красьо Черния. Журналистът Атанас Чобанов, който живее и работи във Франция, е създател на този сайт Krasyo.net. Вдъхновили го скандалите в съдебната власт и уличените в контакти със скандалния бизнесмен десетки висши магистрати и няколко депутати. В полето за търсене, където потребителят може да въведе ключова дума, стои многозначителният надпис &quot;Каквото и да търсите, ще намерите и Красьо...&quot;. Потребителите имат избор между два бутона: &quot;Браточка, намери ми...&quot; и &quot;Чувствам се идиот&quot;. При опциите &quot;за търсене в...&quot; може да бъде избрана една от следните категории: &quot;Красьо и...&quot;, &quot;всичко друго&quot;, &quot;магистратите&quot; или &quot;политиците&quot;. Krasyo.net пренасочва към Google, където се показват и резултатите по търсената тема.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • свещеник

  04 Март 2010 22:52ч.

  Да вземем да канонизираме като &quot;светец&quot; Красьо Черничкия. Ами неговото име се е произнасяло повече от всички светии, взети заедно, и то от представителите на &quot;правото&quot; в държавата. След като представлява такава ценност, значи притежава и СВЯТОСТ. Наскоро &quot;осветиха&quot; паразитите, да осветим святите!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Заинтригуван

  04 Март 2010 23:10ч.

  Благодаря на Проповедника, че ми отговори, но от отговорът настръхнах. Моисеевият закон е подобен на шериата и би нанесъл сериозни репресии върху човешките права. Поради това, че в някаква архаична книга пише хомосексуалистите да се избиват статистически 10% от населението ще бъде подложено на терор. Закон на общността, за който говорите, е ужасяващ. Комуната контролира всичко. Индивидът бива превърнат в бурмичка в Общността. Предпочитам Държавата да наблюдава и съди отгоре, а не в ежедневието ми. И пак питам, хората, които не вярват в Йехова? Аз не вярвам и презирам пустинните религии. Не искам те да ми определят нищо. Ако това е аргументацията на десницата, тури му пепел.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до Заинтригуван

  04 Март 2010 23:19ч.

  &quot;Закон на общността, за който говорите, е ужасяващ. Комуната контролира всичко. Индивидът бива превърнат в бурмичка в Общността.&quot; ======================================= Господ Иисус Христос и апостолите са живяли образно казано в КОМУНА!!! Скромно,делили залъка хляб,самият небесен Син Божи,бос,с едно наметало и в тази скромност сред хората така разпространявали Словото Божие. Излиза, че комуната в която е живял Христос е лош начин на живот и дейност, та сега да отричаме едва ли не Спасителя. И таз хубава...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • gabrinceto_ot _sofia

  04 Март 2010 23:34ч.

  Светославе,изглежда не знаеш,че в Хондурас(не четеш явно)има ВОЕННА ХУНТА И РЕПРЕСИИ!Също както в Чили преди двайсет години(остави че Дачко пише,че в Чили &quot;всичко е стабилизирано&quot; Стамболовеца-Стамболов изтезава Петко войвода и сере върху всичко ,що е свято.Ама така е,по българските форуми.И да си жена,пак те псуват и ти викат както си щат.А учебниците по история,естествено че ще се пишат ,както и` отърва на власта.&quot;Историята се пише от победителите и от тези,дето бесят героите&quot;-&quot;Смело Сърце&quot;.Не вярвам Стамболов да е в Рая сега. Поздрави на всички.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до gabrinceto_ot _sofia

  04 Март 2010 23:59ч.

  gabrinceto_ot _sofia много хитрува, че и обидчиво това дете на &quot;демокрацията&quot;.Не стига,че ПЪРВО то се нахвърли и обижда, ами после другия изкарва за виновен. Нека погледне постинга си от 12:44 ч. А, най вероятно и да е същата с ник- &quot;майка ти&quot;, където обидите спрямо &quot;Стамболовеца&quot; се много добре виждат. &quot;Крадецът вика дръжте крадецът&quot;, че и на &quot;gabrinceto_ot _sofia&quot; работата ама нейсе. Друго обаче искам да и кажа: ================================= 007 е за ред и дисциплина в държавата, както и спазване на ЗАКОНИТЕ от всички. С личен пример той това през годините показал, устоявал и доказал. В този смисъл редът, неспазването на законите от всички и спиране на КРАДЦИТЕ от Стефан Стамболов е причината държавата на времето да дръпне. Говори си колкото си искаш, &quot;gabrinceto_ot _sofia&quot; и &quot;майка ти&quot; не отбират и си знаят своето. ................................. Хаоса и беззаконието ражда другото,затова ще кажа следното: ................................. Да не дава Господ &quot;gabrinceto_ot _sofia&quot; и &quot;майка ти&quot; разбойници да ги изнасилят тях, дъщери или техни близки, да ги окрадат или нещо по лошо сторят...? Тогава през сълзи на очи ще си спомнят за 007 /&quot;лошият Стамболовец&quot;/ и с късна дата разберат какво е искал да им каже пледирайки обстоятелството, че беззаконието, кражбите и грабежите не са панацеята, напротив отрицателни явления против които трябва да се бори всеки включително &quot;gabrinceto_ot _sofia&quot; и &quot;майка ти&quot;. Само,че те от дума не разбират, а най лесно квалификации към оногова, който си е имал достатъчно работа с крадци познаващ много добре, даже отлично тяхната злокобна същност. 007!. София,04.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • поправка:

  05 Март 2010 0:04ч.

  В този смисъл редът, неспазването... да се чете: В този смисъл редът, спазването... 007!.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • към Заинтригуван от Светослав

  05 Март 2010 0:07ч.

  Цитат: &quot;Моисеевият закон е подобен на шериата...&quot; Така ли?... Е, щом тъй смятате, сигурно ще да е подобен... Византийската държавност е просъществувала стотици години, развила християнска цивилизация, култура, хидравлични асансьори и градска канализация в условията на тоталитарна комуналност... Вие въобще чувате ли се какво говорите?! Аз пиша за презумпциите и принципите легнали в закона, вие се хващате за казусите... Но както и да е... Нека ви &quot;управлява държавата&quot; - чудесно ще е просто - тя ще индоктринира децата ви и управлява семейството и парите ви, но ще ви оставя възможността да се чукате с мъже (нали това е важното). Успех (внимавайте с халката, че може да се скъса, а медицината още не е открила начин да възстанови този твърде фин мускул) Към globalorthodoxy.com Ама, разбира се, че нямате нищо общо. Кой е казал, че имате общо?... Вие дори не сте в състояние да оцените кога ви правят реклама... Пише, че съм публикувал при вас, не пише, че вие имате общо, но тъй е, като бързате - страх лозе пази...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • globalorthodoxy.com

  05 Март 2010 1:05ч.

  Светославе не берете грижа,сайта няма нужда от реклама.Той е достатъчно търсен...Още по странно звучи съждението: ...&quot;страх лозе пази&quot;...Дали това звучене не се отнася по скоро за другата страна...При това,не веднъж ваши публикации са намирали място в сайта. Не ви прави чест.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • guerrillero

  05 Март 2010 1:16ч.

  Не ми е ясно как има хора,които все още се чудят на чия страна да застанат и не осъзнават,че са българи,тоест ПРАВОСЛАВНИ! И странното е,че го правят не защото не искат да са такива,а защото се чудят какво да правят по цял ден.А като и са скарани с останалите православни сайтове,къде другде да пишат!(не казвам,че Светослав не пише хубаво,напротив той е изключителен талант,богослов и поет.Но не ми е ясно за какво му е таланта,след като повтаря някакви си протестантски психопатски идеи)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • въпрос?

  05 Март 2010 1:32ч.

  guerrillero какво значи скарани с останалите православни сайтове, бихте лиуточнили какво имате предвид? Щото начина по който сте изразили позиция означава, че ЛИЧНО сте засегнати от нещо. Нека оставим репликата настрани &quot;чудят какво да правят по цял ден&quot;,щото доста хора от самите православни сайтове може да се окаже че на практика са там и нищо полезно не правят. Даже доста си клатят краката, ако трябва да бъдем точни...,но да не уточняваме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • globalorthodoxy.com

  05 Март 2010 1:54ч.

  Не е нужно по вече уточнения.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Цецка, - &quot;социални&quot; как ли не?

  05 Март 2010 2:09ч.

  Начинът на формиране на депутатската заплата не е променяна от Великото народно събрание. Това заяви шефката на парламента Цецка Цачева в коментар на обвиненията от страна на РЗС, че тя си е увеличила месечната заплата с 55%. Според правилника на Народното събрание депутатите получават заплати, равни на три средномесечни заплати на наетите лица в обществения сектор. Това става съобразно данните, които се изпращат от Националния статистически институт.Според тези данни за първите три месеца увеличението на тази заплата е 37 лв. На тази база депутатите са взели 111 лв. повече през януари и февруари в сравнение с предходния период, обясни Цачева. Тези 37 лв. повече са се получили след като бил съкратен щатът в публичния сектор. По думите й обаче щом има такъв обществен интерес, темата ще бъде обсъдена следващия председателски съвет и, „ако стигнем до консенсус, е възможно депутатите да се откажат от тези допълнителни суми”, тъй като парите, които те са взели допълнително, са съгласно закона.Цачева обясни, че заплатата й е 3576 лв. Депутатите пък взимали 2307 лв. без надбавките за участие в комисии, за председатели на парламентарни групи и т.н. &quot;Може да се направи така – като не растат заплатите в другите сектори, да не растат и на депутатите. Този принцип на мен ми харесва, защото ще бъде и стимул на депутатите да работят повече&quot;, коментира пък лидерът на СДС Мартин Димитров. Той уточни, че взима над 2000 лв. Според него цялостната система на заплащане трябва така да е структурирана, че Народното събрание да бъде ефективен. По думите му правилно бяха съкратени разходи за „коли и други глупости”. Трябват обаче повече пари за експертиза. Парламентът и сега няма необходимия брой експерти. Според Камен Костадинов от ДПС пък би било популистко ако каже сега, че е „за” премахване на тази индексация. P.S. Заплатите на министрите (зам.министрите) и на премиера са вързани с депутатските заплати, като министрите с 35% повече от депутат, а премиерът - 55%. С тях са вързани и заплатите на президента - Георги Първанов получава 2 депутатски възнаграждения и на вицепрезидента.... В същото време, Тотю Младенов и Симеон Дянков твърдят, че поради кризата - пари за увеличаване на заплатите и пенсиите - няма. В същото време, Станишев и опозицията мълчат - щото и те гушат... Баси, тия наистина ни третират като през турското робство - като рая!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • guerrillera

  05 Март 2010 2:46ч.

  ВЪПРОС?,не съм отричала,че доста хора от православните сайтове не правят нищо.Има и такива,който нищо не правят,така е.Но може ли заради някакви си &quot;такива хора&quot;,да започваш да пишеш статии протестантски сайтове?И не ви влиза в работата,начина по който пиша.Наистина не са нужни по-вече уточнения..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до guerrillera

  05 Март 2010 3:19ч.

  Противоречите си.Като има и такива,по ваши признания, които нищо не правят в &quot;православните сайтове&quot;, оти ручахме жабетата тогава? Колкото да се намираме на работа и пишем нещо си нали...важното да пишем па макар и глупости, че да се посмее форума.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав към globalorthodoxy

  05 Март 2010 3:26ч.

  globalorthodoxy &quot;Светославе не берете грижа,сайта няма нужда от реклама.Той е достатъчно търсен...Още по странно звучи съждението: ...&quot;страх лозе пази&quot;... Да, важното е да имаме самочувствие. А страх лозе пази означава, колко е забавно вашето бързане да се &quot;дистанцирате&quot;, без дори да се замислите имали ли е нужда, понеже аз не съм обвързвал позицията си с вашия сайт, за да не би вашите приоритетни приятели да ви разпознаят като съмишленик на толкова опасни идеи... Като е така търсен globalorthodoxy защо не се дистанцирате от страниците на сайта си, а го правите заедно с 20-ина откачалки тук - изпададе в противоречие и обезценявате така собствените си твърдения

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ей тва globalorthodoxy, ей

  05 Март 2010 3:35ч.

  Приемаме, че е верен вътртешния ви брояч и се запитваме ЗАЩО ПОСЕЩАЕМОСТТА НА САЙТА ВИ НАМАЛЯ ДВАДЕСТОКРАТНО??? струва ми се скоро ще се върнете на бройката, от която тръгнахте при братските подобни сайтове

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • globalorthodoxy

  05 Март 2010 3:43ч.

  По долу вече стана на дума като казахме, че не е нужно по вече уточнения.Въпреки това разума не надделял над емоциите, което не е добър съветник, най малкото за Вас като като автор.Странно при все, че познавате политиката на сайта за какви &quot;приоритетни приятели&quot; говорите и за какво &quot;дистанциране&quot;, което буди недоумение.Как може да се пишат такива глупости? И откъде го измислихте някой нов &quot;Левски&quot; може би въобразил, че притежава опасни идеи... А ,сега де? Върхът на неблагоразумието вече надмина със визираното относно взаимодействието на сайта, с привлечени съмишленици които биле някакви си си 20-на откачалки. И кои са те поне ги назовете.Като сте казали &quot;А&quot; продължете, а не така подличко и злобничко, което не върви за един автор. Наистина буди недоумение вашето невъздържание, оценки и недостойни подмятания и квалификации.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • http://bg-patriarshia.bg/- ЗАЩО МЪЛЧИ! Докога?

  05 Март 2010 3:51ч.

  Особена е нашата църква. Като Българска православна църква тя естествено има своите особености, но едни други особености нещо много почнаха да се набиват в очи напоследък.Тези особености проличават съвсем ясно от особените мнения на Неврокопския митрополит Натанаил – поне онези особени мнения, които синодният сайт благоволи да публикува, защото от последното разбираме, че имало и друго, но необявено в сайта.Друга особеност е, че особено мнение владици не плаши. Един си пише особените мнения, другите се държат особено и хич не му обръщат внимание – прав ли е, не е ли. Ама уставът казвал съвсем други неща! Че какво е уставът пред архиерейското самомнение? Нима досега го спазваха? Не направиха ли те сума ти епископи в нарушение на устава на БПЦ? Нямал години като монах, нямал възраст, нямал висше богословско образование, няма поведение на духовник и пастир – и какво от това? Едно време беше: ако имаш силен митрополит зад себе си, ще станеш епископ. Но сега вече нещата са се променили значително, понеже се прилага друг принцип: ако нямаш силен митрополит зад себе си, не можеш да станеш епископ.Един митрополит го уволниха, понеже като освободен от задължения поради неизлечима болест (чл. 82, ал. 4) не си стоял в епархията, която по решение на Св. Синод вече управляваше друг епископ и митрополитът въобще нямаше работа там. Други пък с години редовно не присъстват на заседания на Св. Синод, но за награда им дават ордени (златни, естествено) и ги правят „оправящи епархии”. Защото изглежда, че Бог като е високо и царят – далеко, още по-високо и по-далеко от закон и канон, от устав и прочие маловажности стои високопреосвещенството, наричано български митрополит. И това ако не е особена църква, кое ще е?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ега ти протестанта,

  05 Март 2010 4:09ч.

  къде дошъл.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до dveri.bg

  05 Март 2010 4:16ч.

  По долният текст е преписано от &quot;dveri.bg&quot; излязла понеделник, 01 март 2010 с Автор Иван Димитров. На всяко гърне мерудия е тяхната работа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Славейков

  05 Март 2010 4:59ч.

  Не форум, а мърша червена.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав за globalorthodoxy

  05 Март 2010 6:42ч.

  Не просто написах, че предпочитате да се дистанцирате тук (между 10 откачалки в този форум) отколкото на страниците на сайта си. Това казах. Защо не четете внимателно? От това направих извод колко ви е търсен сайта (вече), щом се дистанцирате тук. както и се посмях на това колко бързате да неправите нещо, от което очевидно няма нужда - да се дистанцирате от материал, който няма никаква връзка, нито общо със сайта ви... Абе аз да не би да ви комплексирам? Убедена ли сте, че не ме сънувате (как спорим например, не друго - да си имаме уважението) честь имею

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав до globalorthodoxy

  05 Март 2010 6:46ч.

  Изброена сте в един ред с в-к Атака и Православие. Бг... това не ви ли говори, че няма никакъв опит да бъдете привлечена в някаква позиция... Това е просто каре с мое представяне... Или вие искате още няколко пъти да се изпише линка ви и в коментарите... Моля ви! Това е несериозно. Най-много да се качат посетителите ви със стотина за час-два-три... Мислите ли, че така &quot;придобитите&quot; 100 човека отгоре и утре ще влязат... Недсериозна стратегия - ден за ден просто

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • mitropolia.sliven.net

  06 Март 2010 16:22ч.

  Решение на Сливенският епархийски духовен съвет 05.03.2010 / 14:38 Р Е Ш Е Н И Е № 2 гр. Сливен, 05. март, 2010 година Сливенският епархийски духовен съвет, в качеството му на Епархийски съд по чл. 178, ал. 1 от Устава на Българската православна църква, на основание чл. 184, ал. 1, т. 1 и чл. 186, ал. 1 от Устава, разгледа Заповед № 42 от 1 март, 2010 година на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий, с която архимандрит ВИСАРИОН АТАНАСОВ ДОБРЕВ, енорийски свещеник в селата Могила, Дражево и Хаджи Димитрово, Ямболска духовна околия, е освободен от длъжност, считано от 1 март, 2010 година, и на основание чл. 95, т. 18 от Устава на Българската православна църква против него е повдигнато служебно духовно- съдебно преследване за нарушаване на 10 и 11 правила на светия Картагенски поместен събор и чл. 190, т. 4 от Устава на Българската православна църква, а именно: самоволно се е отделил от единството на каноничната Българска православна църква и е изпаднал в разкол, като е приел ”епископско” ръкоположение от разколници. Епархийският духовен съвет счита, че не е необходимо за потвърждаване на деянието да се разпитват свидетели, тай като този акт на отпадане от единството на каноничната Българска православна църква от страна на архимандрит Висарион, е извършен публично, и чрез средствата за масово осведомяване е станал всеизвестен.. От своя страна архимандрит Висарион не е опровергал това свое църковно провинение. Сливенският епархийският духовен съвет, като взе предвид, че провинението на архимандрит Висарион Атанасов е в нарушение на 10 и 11 правила на светия Картагенски поместен събор от 419 година, с които е разпоредено: ”ако някой презвитер, обзет от гордост, сам се отдели от епископа си и заедно с други, вършейки разкол, принесе на Бога света жертва, такъв трябва да бъде признаван, че се намира под анатема и се лиши от мястото си.” както и на чл. 190, т. 4 от Устава на Българската православна църква, който гласи: ”църковни провинения са: ”разкол- отделяне от църковното единство”, и като се съобрази с разпоредбата на чл. 189 от Устава, където е записано, че: ”църковно провинение е всяко умишлено или по непредпазливост извършено деяние против вярата, каноните, правилата на светата Православна църква и настоящия Устав”, РЕШИ: ОПРЕДЕЛЯ деянието на архимандрит ВИСАРИОН АТАНАСОВ ДОБРЕВ от гр. Ямбол, като църковно провинение против 10 и 11 правила на светия Картагенски поместен събор и разпоредбите на чл. 189 и 190, т. 4 от Устава на Българската православна църква, и на основание чл. 191, ал. 1 от Устава на Българската православна църква му налага църковно наказание ”НИЗВЕРЖЕНИЕ ОТ САН, БЕЗ ОТЛЪЧВАНЕ ОТ ЦЪРКВАТА” / т. 10 / и ”РАЗСТРИГВАНЕ” / т. 4 /. Настоящето решение на основание чл. 187, ал. 1 от Устава на Българската православна църква да се изпари на Св. Синод за утвърждаване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ /п/ Иоаникий ЧЛЕНОВЕ: 1. / п/ ст. иконом Методи Попов 2. /п/ иконом Николай Димитров/ 3. /п/ /архим. Иеротей Косаков/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • globalorthodoxy.com: - а, този г-н Ангелов?...мълчим.

  06 Март 2010 17:26ч.

  Отец Евгени поведе Берковица петък, 14 август 2009, Автор Първолета Цветкова, в. &quot;Стандарт Прочулият се в началото на 2009 г. с продажбата на светена вода менте със своя лик на етикета, на църковно вино и ракия и на църковен мед свещеник Евгени Георгиев от Берковица направи зашеметяваща кариера в светската власт. От няколко дни той вече е председател на общинския съвет в Берковица. Изкаралият 6 години в два мандата на поста Борис Цветков в началото на месеца изненадващо подаде оставка. И бетонното мнозинство от 11 души избра за негов наследник скандалния поп. Отчето, както наричат Евгени Георгиев в града под Ком, е известен не само с търговията в храма. Човекът в расо привлече вниманието на съгражданите си с добре изиграната си роля на балансьор в общинския съвет. Младият поп не е учил политически науки, но се оказа обигран в политиката. На първото заседание след местните избори през 2007 г. общинският съвет не може да избере председател. За предложения Борис Цветков гласуват 10 души. Тогава общинарят в расо, който е представител на СДС, сяда сред опозицията - съветниците на ГЕРБ, &quot;Атака&quot;, БСП. На следващото заседание обаче кандидатурата на Борис Цветков събира 11 гласа от общо 21. Кой е 11-ият, питат веднага наблюдателите на местния политически живот. И откриват юдата в лицето на попа. Оттогава той става 11-ият, който гласува всички предложени от администрацията решения. Той е избран за председател на Комисията на общинския съвет по граждански права, социална, демографска и етническа интеграция и вероизповедания, а сестра му спечелила конкурс за шеф на отдел по вероизповеданията в общината. Като председател на комисията той трябвало да контролира работата й. Общественото мнение се възмущава и от построения незаконно гараж в двора на църквата &quot;Рождество на Пресвета Богородица&quot;, в която служи отецът. Попът и сестра му се возят в тежкарски джипове, а баща им - бивш свещеник - в мерцедес. Имат нужда от този гараж, но кметът на града Милчо Доцов издава заповед и незаконният строеж е съборен. Сдружението за граждански контрол в Берковица не изтърпява попското превъплъщение и иска от видинския митрополит Дометиан да се произнесе по случая. Може ли вашият свещенослужител да се занимава със светски дела, пише в писмото до владиката. Масло в огъня налива и правилото за несъвместимост от новия устав на БПЦ. Според него, ако някой бъде ръкоположен за дякон или свещеник, то той не може да членува в политическа партия или да участва в светските органи, включително и в местното самоуправление. Уставът няма търпимост и към заварени случаи, т.е. отчето трябва да избира - или протойерей в &quot;Рождество на Пресвета Богородица&quot;, или общинар. Видинските клирици са милостиви - те изправят пред епархийския съд берковския поп, но го оставят сам да избере - клира или властта. Не искахме да му налагаме нещо против волята му, дадохме му свобода сам да решава, обясни архимандрит Антим. Отец Евгени предпочита общинската власт. Изборът му е валиден само до края на мандата на този общински съвет. Той запазва сана си и може отново да се върне в храма. А и не го е напуснал - служи по селата на панихиди и погребения, кълне се негов съгражданин, видял попа преди два дни на тъжно събитие в Ягодово. В Монтанско още трима общинари са в расо, но за тях никой не е повдигал въпрос и те продължават да съвместяват противоуставно двете си длъжности.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав Ангелов

  06 Март 2010 17:48ч.

  Соцутопизъм - Докога с тази шизофрения?! (срещу Тони Джуд) http://portos-14all.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html Кратък отговор за феновете на г-н Джуд

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • !!!

  06 Март 2010 17:48ч.

  Трета част на Богородичния акатист в гр. Берковица, Видинска митрополия На 5 март (петък), с благословението на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан, в централния берковски храм „Рождество Богородично&quot; тържествено бе прочетена третата част на Богородичния акатист от Величкия епископ Сионий. Епископ Сионий подобаващо бе посрещнат от духовенството на града, както и от благочестивото множество на този „прекрасен райски кът”. Малкото повечерие и духовните песнопения бяха изпълнени от свещенството, което, с духовна радост и преклонение, отдаде на Майката Божия дължимото поклонение и любов. В средата на храма бе поставена, донесената от Величкия епископ, икона на св. Богородица Кикотиса, за благословение и духовна утеха на християните, които бяха изпълнили православния храм. Проповед за смисъла на поста и за личността на Пречистата Богородица произнесе епископ Сионий, който, както винаги, изпълни сърцата на хората с благоговение и вдъхновение за духовни трудове. На тържественото богослужение присъства и взе молитвено участие и новият игумен на Чипровската света обител „Св. Йоан Рилски” йеромонах Василий, както и семинаристи от Софийската духовна семинария. На 7 март (Трета Неделя от Великия пост - Кръстопоклонна) с благословението на Видинския митрополит Дометиан, епископ Сионий ще ослужи света Литургия в храма на Чипровската света обител „Св. Йоан Рилски” архимандрит Поликарп

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И тук сме &quot;пас&quot;, а пишем в - &quot;Православие БГ&quot;

  06 Март 2010 18:04ч.

  Църковният резил с избора на епископ-масон за кандидат-митрополит http://www.pravoslavie.bg/България/Църковният-резил-с-избора-на-епископ-масон-за-кандидат-митрополит#comments Тази неделя предаването ни е посветено на темата, която разбуни православната общност у нас – изборите за нов Доростолски митрополит. В материал, който подготвихме заедно с кореспондента на БНТ в Силистра Маргарита Иванова, ще видите как епархийски избиратели заявяват, че няма нещо, което да ги притеснява в биографиите и на двамата епископи, спечелили най-много гласове. Ще чуете и мнението на силистренци, повечето от които смятат, че изборите са манипулирани, така че да се „избере най-скромния и най-слабия, с когото духовниците в епархията да си правят каквото искат”. Разбира се, има и коментари на синодални архиереи, които са категорични, че няма основание за касиране на изборите. От интервютата обаче става ясно, че не всички митрополити познават добре качествата на двамата кандидати, между които трябва да избират. „Основната вина за този случай носи Светият синод още с подготовката на листата с достоизбираемите епископи на БПЦ, която, както се вижда, е съставена без каквито и да е критерии” – коментира специалният гост на „Вяра и общество” доц. Дилян Николчев, преподавател в Богословския факултет в София. Анализирайки фактите около проведените избори в Силистра, той заявява, че се повтаря прецедентът с изборите за Пловдивски митрополит, като нещата се нагласяват така, че винаги единият от двамата с най-много гласове да се окаже неизбираем на решителния втори тур – т.е. при синодалното гласуване.В предаването ще чуете и едносричните обяснения на Левкийския епископ Павел дали обвиненията, че е масон, отговарят на истината. За разлика от него, синодалните митрополити бяха доста по-словоохотливи и припомниха, че отговорност за неговото поведение носи духовният му старец Старозагорският митрополит Галактион. Той отдавна бил натоварен да провери доколко верни са обвиненията, че духовното му чедо епископ Павел е член на масонска ложа, но доклад в Светия Синод все още нямало. На въпроса на „Вяра и общество” Старозагорският владика отговори с обичайното си: „Да сте живи и здрави!..”

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • .......

  06 Март 2010 18:13ч.

  Соцутопизъм - Докога с тази шизофрения?! (срещу Тони Джуд) http://portos-14all.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html Кратък отговор за феновете на г-н Джуд

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читателите,

  06 Март 2010 18:20ч.

  от:http://www.globalorthodoxy.com/2010-01-25-13-15-02.html сами могат да се убедят,кои лица влизат в &quot;Съвета за духовна&quot;, подкрепа и други лица и технически сътав на ел.издание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А, от тук : http://www.pravmladeji.org/node/772,

  06 Март 2010 18:29ч.

  &quot;ЗА ОТДАЛЕЧАВАНЕТО ОТ БОГА - слово за Неделя на Блудния син&quot;, авт: Автор: Игумен Авраам /Рейдман/ г-н Светослав Ангелов не е зле да я прочете. Тя е полезна за всеки отдалечил се от Бога и такива като Ангелов, навярно носещ душа на протестант!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Трета част на Богородичния акатист

  06 Март 2010 19:46ч.

  Трета част на Богородичния акатист в София 05 март 2010 22:16, Софийска митрополия „Радвай се, вместилище на Несъвместимия Бог! Радвай се, Ти, която молиш Всеправедния Съдия да ни избави от нашите грехове! ” 05 март 2010, Софийска митрополия В столичния храм посветен на светите ап. Петър и Павел бе отслужена третата част на акатистната възхвала на Божията майка. След края на Акатиста към изпълнилите голямия столичен храм християни се обърна епископ Йоан. В своето слово той каза, че покровът на св. Богородица винаги се е простирал и се простира върху всички нас и особено тогава, когато поради нашите грехове Господ ни се прогневява. Епископът припомни евангелските стихове на Откровението на св. Йоан Богосло, в които се казва, че във времето на Страшния съд ще се „яви на небето голямо знамение: жена облечена в слънце” и че св. Отци на Църквата единодушно говорят, че тези стихове за Второто славно идване на Господ Иисус Христос на земята се отнасят за св. Богородица. Весела Игнатова

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Соцутопизъм

  06 Март 2010 20:18ч.

  http://portos-14all.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html Да видим колко още тъпи коментара ще напишете, за да остана &quot;новината&quot; с новия текст назад. Сган червена

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • &quot;протестантската&quot; душа

  06 Март 2010 20:32ч.

  Интересно как ще осъществявате реална комуникация със съветниците си вече - кой ли ще им взима интервюта и ще ги пита за разни техни становища. На вас не вярвам да ви стиска да ги питате какво мислят за окултизма, например... Може би, Шаган е златния ви шанс... Що не го добавите в съвета - ще сте си лика прилика по измекярски... Продължавайте с коментари, придружени с линкове. Това е златния ви шанс да ви забележат... Вие шансове не изпускате, друг е въпроса знаете ли после какво да правите с тях

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тази

  06 Март 2010 22:53ч.

  &quot;протестанска душа&quot; си личи, че хич не си поплюва...дебели книги чете и много знае. малеййййййййй, направо нямам думи.Как само изтънко накиснала оня Варненски клатикурец, Шаган набутал най безсрамно цялата си рода в православните обръчи...Ма като има вуйчо владика, така е...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Съдия

  06 Март 2010 23:39ч.

  Пилат е вярвал в невинността на Иисус. Той три пъти заявява, че не намира никаква причина да повдигне обвинение срещу Него.Това убеждение на прокуратора се засилва и от посланието, което неговата съпруга му изпраща: „Не прави нищо на този Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него” (Мат. 27:19). Пилат по всякакъв начин се опитва да избегне вземането на която и да е страна. Той иска да оневини Иисус, вярвайки в Неговата невинност, но за да избегне Неговото оправдаване, тъй като еврейските водачи желаели осъждането Му, Пилат лавира, правейки няколко опита да пусне Иисус и да усмири юдеите, т. е. да бъде едновременно справедлив и несправедлив.Като узнава, че Иисус е галилеец,изпраща Го при Ирод, за да прехвърли на Ирод отговорността за решението; после Пилат предлага да бичува Иисус (защо, след като е невинен?) и да Го пусне; предлага и да Го освободи за празника Пасха (като престъпник, а не като невинен) и накрая, посочвайки невинността на Спасителя, измива ръцете си пред тълпата и произнася знаменитите думи: „Невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете!” (Мат. 27:24). И веднага след тази декларация за невинността на Господа, Пилат... Го предава на разпятие. Естествено е повечето от нас да си кажат: какво общо имаме ние с Пилат? Откъде накъде ще се отъждествяваме с него? Да. Лесно е да го осъдим и да се възмутим от поведението му. Но внимание! Не постъпваме ли и ние по същия начин? Не използваме ли и ние всякакви хитрини и лукави оправдания, за да избегнем трудностите, лишенията, и дори болката, които съпътстват едно истинско посвещение на Христос? Не търсим ли и ние някой друг да вземе решение вместо нас по въпроси, които засягат само нашата съвест? И още повече: не живеем ли почти непрекъснато в някакъв компромис между грях и добродетел, между истина и лъжа, едновременно приемайки Христос (на думи) и отхвърляйки Го (с делата си)? Пилат „желаеше да пусне Иисус” (Лук. 23:20), но също така искаше „и да угоди на тълпата” (Марк 15:15). Ето ни и нас! Не сме ли и ние същите? Живеейки и работейки в атеистична среда, в среда на безверници и скептици, не робуваме ли и ние на самодоволния идол, наречен обществено мнение? Не предаваме ли и ние нашия Господ „за да угодим на тълпата” и да си спестим укорите и присмехулното учудване на околните, когато разберат, че сме вярващи християни? Пилат е бил наистина притиснат. Ако беше пуснал Иисус, щеше да отхвърли народната воля и да се подиграе с еврейските водачи; щеше да предизвика размирици и да изгуби благоволението на кесаря. И въпреки това ние не можем да го оправдаем. А себе си ще можем ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • &quot;православен турист&quot;

  07 Март 2010 0:38ч.

  Проверете прав. сайтове и сами убедите с очите за какво става въпрос. Православни екскурзии всякакви и какви ли не? Естествено пада луд бизнес, а и без пари не става? Всичко е с пари на фона на обед.бълг.народ и икон.криза.И кои си разхождат задниците на такива УЖ благородни мероприятия включая всякакви измислени конференции? Естествено предимно представителите на БПЦ в лицето на:-Отци,презвитери,висши архиреи, богослови и всякакви забогатяли крадци на прехода, купили си индулгенция и изпрали мръсни съвести в годините на прехода. Ето ви пример: ................................... www.pravmladeji.org/-Новите статити с цъфнала най отгоре: &quot;СВЕТИТЕ МЕСТА НА УКРАЙНА - поклонническо пътуване&quot;Авт:Галина Митева Цена на човек: 615,0 ЛЕВА В цената е включено: пътуване с автобус, екскурзовод, посещение, настаняване и хранене по програмата, застраховка. Цената не включва : Входни такси и билети за музеите /гр.Лвов - около 5 евро/ , билети за градски транспорт, лични разходи ЗАПИСВАНЕ В ЦЪРКВА “СВЕТА ТРОИЦА” Тел. 058-604683 моб. 0888242807- иконом Стоян Стоянов, архиерейски наместник на Добричка духовна околия. 0888908396-Галина Митева „ Вега-турс” ================================= 2.Маса прав.сайтове информират също, че Дядо ти Кирил му зе заформя екскурзийка до Ливан. Конференцийка е това...трябва да се ходи...? Аман от загубили всякакъв морален облик хора без значение с расо или без расо. ............................ На 10 февруари 2010 г. в университета в Баламанд (Ливан) беше открита XVI ежегодната конференция на Международния фонд „Единство на православните народи” на тема „Традиционните духовни и културни ценности като основа за устойчиво развитие”. В конференцията, с благословението на Св. Синод, взе участие и Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит д-р Кирил.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав - по темата

  07 Март 2010 1:52ч.

  Евросоциалистите разпознаха нашата ченгеджийска чета като младши партньори. ЗАтова и изливат пари в проектите на лявата ни олигархия. Избират за институциите си хора като Бокова. А &quot;десните ни&quot; като Иван Костов, легитимират с присъствие узаконяването на властта на лявата олигархия. Аз съм десен. Но мога да ви кажа, че една дясна политика, без законовост, също поражда олигархия, която постепенно &quot;минава в ляво&quot; - търсейки начин да одържави парите си. Цярът е раздържавяване на секторите. Вместване на държавата в тези само сфери, в които здравия разум предвижда присъствието й - армия, полиция, съд...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Merkel

  07 Март 2010 2:25ч.

  Брей, ами ако наистина се окаже, че родни мюхлювци излезят най-отгоре в дисковете дето мама Мергел &quot;купи&quot; от Швейцария и Люксембург к”во става??? Ами ако се проследят и входящите и изходящи преводи по тези сметки, тя тогаз става мама мия... Ма така е, &quot;прав&quot; е изказалия се преди време Р.Овч., човек ако не се е погрижил за старините си, а чака на една пенсийка - за нищо не става. Вече не е тайна,че следите водели към Октопода където Български олигарси са внесли в сметки в Швейцария над 400 милиона лева. Това е станало ясно след срещите на изп.директор на Национална агенция по приходите Красимир Стефанов с колегите му от германската данъчна служба. Екип от български данъчни е на среща в Берлин, където ще получи информация от тамошните власти за сметките на български богаташи в Швейцария и Лихтенщайн. Приходната агенция ще проверява собствениците на такива сметки един по един. Върху въпросните милиони най-вероятно не са плащани данъци с години, твърдят данъчните. Акцията вече предизвика паника сред богатите българи, които държат парите си в чужбина и не са плащали данъци от години. Бизнесмени вече са се обадили на нашия колцентър да попитат кога, какво ще се случва, каква информация се съдържа, потвърди Стефанов. Ако се установи, че българи са вкарали недекларирани пари в чужди банки, данъчните ще направят незабавна ревизия. Неплатените налози ще бъдат изискани заедно с лихвите. Ако става въпрос за голяма сума, което според нашето законодателство означава над 12 хил. лв., ще бъде алармирана и прокуратурата. Виновният може да отнесе до 8 г. затвор, ако се докаже, че е извършил данъчна измама.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • dveri.bg

  07 Март 2010 2:45ч.

  &quot;Митрополити изоставиха епархиите си на Кръстопоклонна неделя&quot;, Авт.Й. Георгиева събота, 06 март 2010 Тази сутрин в централния храм на Бачковския манастир беше отслужена Златоустова св. литургия и панихида за Българския патриарх Кирил, починал на 7 март 1971 г. По този случай в манастира се бяха събрали синодалните архиереи (без Врачанския и Сливенския) и главният секретар на Св. Синод Стобийски епископ Наум. Литургията отслужи най-новият митрополит - Доростолски Амвросий, който и произнесе проповед за патриарх Кирил. Това става по реда на старшинството, защото иначе митр. Амвросий до смъртта на покойния патриарх още не е бил в Църквата.По покана на Пловдивския си събрат повечето митрополити бяха предпочели след панихидата да не се върнат в епархиите си за Кръстопоклонна неделя, а да служат под негово предстоятелство на Кръстова гора. Така въпреки големия празник, те останаха да гостуват в Пловдивската епархия. На всичко отгоре мартенското време им изигра лоша шега: Родопите са покрити с дебел нов сняг, пътищата са трудно проходими, в това число и този нагоре към Кръстова гора. Така в крайна сметка митрополитите ще отидат да служат под ръководството на митрополит Николай в храма &quot;Св. Марина&quot; в Пловдив. Едва ли случайно синодалният сайт нарече това празнуване &quot;синодално&quot;.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗЛАТЕН СТИХ

  07 Март 2010 2:58ч.

  &quot;Не показва смирение онзи, който се признава сам за лош (защото кой не ще изтърпи подигравки от самия себе си?); но онзи, който, бидейки укоряван от другия, не намалява любовта си към него.&quot; Св. Йоан Лествичник pravmladeji.org.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • * * *

  07 Март 2010 3:44ч.

  То лесна работа било, бе. Сайтове ще правите, подръжки ще им осигурявате. Чакайте да излезе нейде на четено място нещо на С. А. и си пишете направо отдолу мненията за света, вселената и чорбата... ама сте били глупави досега

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Соцутопизъм - Докога с тази шизофрения? (срещу Джуд)

  07 Март 2010 3:46ч.

  http://portos-14all.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бреееееееее,

  07 Март 2010 4:08ч.

  какво самочувствие?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бисери в Православното &quot;творчество&quot;!.

  07 Март 2010 4:58ч.

  &quot;Православната младеж днес в свидетелство за Христос&quot;,04.03.10,Мартин Иванов ................................... http://www.pravoslavie.bg/Пътеписи/Православната-младеж-днес-в-свидетелство-за-Христос Ще започна с добрата новина, ........................................&quot;Православието е живо!То не е анахронизъм,не е предпазна реакция на хора към глобализиращия се свят; не е това, което обикновено медиите представят: ултраконсерватизъм и нискотемие. Внимание, динозаврите се завръщат! Истината е една, вчера, днес и вовеки: „Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8). Иисус Христос е въплътилият се Бог и единосъщен на нас човек. Той е жив днес и Неговата Църква е тялото Му днес на земята, в този свят, в тази епоха; колко дълго - не знаем, но и не ни интересува. Няма да изпадаме в апокаликтизъм, друга страхова невроза, която обзема света, лутащ се между вчера и утре. Да, търсим Бог винаги вчера или утре, живеем също така, със спомените от миналото, страховете за бъдещето… Темата на срещата с други 60 млади хора от 16 нации, изповядващи едната, свята, съборна и апостолска Църква и провела се в Брюксел между 19 и 22 февруари бе как да свидетелстваме за Иисус Христос днес. Подчертавам отново това днес, тънката линия между вчера и утре, която е Вечността, започваща в момента, в който откликнеш на призива на Господ: „Син мой си ти, Аз днес те родих” (Пс. 2:7). Призив, който чуха тези мои братя и сестри от Канада, Германия, Белгия, Франция, Финландия, Холандия, Великобритания на Запад и тези на Изток: Полша, Румъния, Гърция, Беларус, Словакия, Русия, Унгария и Македония - защото в Бога няма нито Изток, нито Запад, „ни юдеин, ни елин..” (Гал. 3:28). Бяхме единни в това, че Господ призовава своите хора, всеки по различен начин, дарявайки на всекиму благодат, за служение в Църквата. Идеята на събирането беше да обменим опит и виждания от живота ни в Църквата, да засилим връзката помежду ни, което е и преводът от гръцки на думата синдесмос (връзка в единение). Най-силно това единство пролича на светата Литургия, която отслужихме в местната църква „Св. св. Козма и Дамян” заедно с отците Кристоф и Константин, първият - предстоятел на събранието, а вторият – гост от Германия, служещ в Брюл, градче близо до Кьолн. Възпяхме и благодарихме на Бога на всички езици, като за голямо мое учудване френските и английски песнопения с византийски разпев звучаха невероятно добре, заслугата за което така и не разбрах, но явно Православието на Запад има корени много по-дълбоки, отколкото съм си представял, въпреки, че доста години бях живял там&quot; и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А, така владико, крайно време беше?

  07 Март 2010 5:10ч.

  Чешкият митрополит Христофор и Варненски и Великопреславски митрополит Кирил ще отслужат молебен в Прага 02 март 2010, Агенция &quot;Фокус&quot; .................................... Прага. В столицата на Чехия Прага, в храма посветен на светите равноапостолни братя Кирил и Методий, днес от 11.00 часа Техни високопреосвещенства главата на Чешката православна църква митрополит Христофор и Варненски и Великопреславски митрополит Кирил ще отслужат благодарствен молебен към Бога, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Повод за молебена е 1140 годишнината от създаването на Българската църковна институция (4 март 870 г.), 1145 години от Покръстването на българския народ, 1125 години от Успението на Свети Методий и 1100 годишнината от Успението св. Наум, за Деня на Освобождението на България - 3 март, както и за здравето и благоденствието на двата народа . Никола ПЕТКОВ ========================== P.S.Кога беше,10.02.в Ливан,няма и месецся в Чехия.Ами гледайте само какво още става.Галактион и той да не остане назад. Бе кескурзии си правят хората, а народа тъне в мизерияи уж сме в икономическа крица. Май обаче тя е само за някои...: &quot;С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх Максим и Светия Синод на БПЦ – Българска Патриаршия, временно управляващият Западно- и Средноевропейската епархия Старозагорски митрополит Галактион отслужи св. Литургия в гр. Лион – Франция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • .....

  07 Март 2010 5:41ч.

  http://portos-14all.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • християнин

  07 Март 2010 18:25ч.

  ДЯДО ВЛАДИКА КАТО AC/DC на турне! ................................ Митрополит Николай- фронт мен, епископ Антоний- беквокал, хор и инструменталисти шашнаха Девин http://podtepeto.com/article.php?id=334 ..................................... Като AC/DC на турне изглеждаше попската компания, предвождана от дядо Николай, която премина като тайфун през град Девин за освещаване на новото петзвездно бижу- хотел “Персенк”. Разликата между рок великаните, които в момента обикалят из Европа, и нашите отчета, които сновяха из Родопите, бяха само в сценичните тоалети, инструментариума и хонорарите. Водосветът във фоайето на хотела изглеждаше като църковен зрелищен концерт, за който някой би следвало да къса билетче. Край владиката имаше хор от дузина голобради юнаци, беквокал в лицето на дясната му ръка- смолянският епископ Антоний, и куп инструменталисти, които вместо с китари, се въртяха на импровизираната сцена с библии и златни владишки аксесоари. Самата поява на митрополит Николай и свитата му в Девин беше събитие от ранга на Ди Си в Атина за местните. Целият град се събра да зяпа процесията от скъпи возила с еднакви номера РВ 3737, които извозваха духовниците до петзвездния хотел “Персенк”. Черното Ауди А8 на епископ Антоний водеше колоната, следваха баварецът на дядо Николай, модел М5, и супер мощен джип Шевролет, в който се движеше голобрадия хор. Преди да влезне в хотела дядо владика и хората му посетиха първо централната църква в родопското градче, която се намира само на два разкрача от входа на петзведния “Персенк”. В храма поповете се застояха петнайсетина минути, след което се преместиха във фоайето на хотела за близо 25-минутен водосвет. Преди старта на “концерта” обаче имаше дълго приготовление. Оръженосците на владиката бродеха около возилата и хотела, както техническият екип от европейското турне AC/DC обикаля около сцената. Един сглобяваше митрополитския жезъл, друг подготвяше духовническите одежди, трети проверяваше озвучаването във фоайето, четвърти лъскаше Свето писание със сребрист обков. Водосветът започна, а вместо светлинни и визуални ефекти, имаше свещи, в ръцете на гостите и собственика на “Персенк” Николай Иванов. Бис нямаше, но както подобава концертната традиция, попската група се оттегли след шоуто на заслужена вечеря, но не зад сцената, а във VIP ресторанта в хотела. За отците имаше специално меню, съобразено с Великите пости. Два часа преди полунощ, митрополит Николай, епископ Антоний и компания, се качиха на скъпите си возила и отпрашиха. До следващия “концерт” в някой петзвезден хотел. Също като AC/DC, които наближават Белград, а след това отиват в Атина. ================================== P.S: Снимков материал: - Бодигардове добре облечени вардят Аудито на епископ Антоний; - Засукана дългобедра девойка се навърта около попския джип

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Портос

  09 Март 2010 0:45ч.

  Абе този Светослав Ангелов първо беше с комунистите, слагаше си банери на БСП, сега стана демократ. Каква е тази трансформация дето настъпи? Анализа му нищо не струва, това са глупостите на Божидар Маринов, барем да беше написал, че е компилирал целия този буламач.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав

  09 Март 2010 1:57ч.

  M-da... Именно. Той май обясни тогава, че предпочита БСП пред Бойко и че всъщност не е социалист, ама няма за кого другиго да гласува... Ама как да е... Ти си неоценим (и неоценен) който и да си... За тебе никакъв проблем не е да компилираш и насън би се справил, затова и не го правиш - нещо авторско искаш да напишеш - есето на своя живот...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бреееееееееее,

  09 Март 2010 2:15ч.

  щом и извънземните слязоха и усложниха нещата, значи е интересно тука.Нов буламач...Иди разбери, кой е жених, кой е сват и кой на булката брат...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Портос

  09 Март 2010 2:49ч.

  И как с цялата си наглост говори срещу клерикализма, след като до преди няма и два дена беше заклет клерикалист. Онзи ден целуваше и задника на филибарския Николай и свитата му, а днес е станал негов критикар? Тази промяна истинска ли е или Божидар Маринов плаща по-добре от православните? И как ще говори за свобода точно този дето изписа камари с текстове в защита на държавната църква? Господа тук има някаква шизофрения?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ей ти булка Спасов ден?

  09 Март 2010 2:58ч.

  СТАНОВИЩЕ на Старозагорския митрополит Галактион 08 март 2010,, Старозагорска митрополия ПО ПОВОД ОСОБЕНОТО МНЕНИЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ НАТАНАИЛ ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА ..................................... Надълго и нашироко на линк http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=19161 се атакува „Особеното мнение на Неврокопски митрополит Натанаил, заявено в заседание на Св. Синод в пълен състав, протокол № 5, на 25 февруари 2010 година, относно съставяне на листа на кандидатите за избор на митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия. ....................................... Да,но защо трябваше да се стигне дотам, ето това не обяснява митрополит Галактион. По правило митрополитите и Патриарха са несменяеми пожизнено. Но определени финансови ИНТЕРЕСИ са причината да се махне Симеон като за целта се стъкми НАРЕДБА в противоречие с КАНОНА.На нейна основа същия бе уволнен,което е нетипично и временно на негово място поставен Галактион до провеждането на нов избор. А, Симеон досегашният е жив,не е умрял? Тоест вече е нагласен &quot;точният&quot; човек и съответно ще бъде точно той избран,така както стана с наскоро проведеният избор за митрополит за Доростолска епархия. Галактион още писал: &quot;Дали в неговата непрекъсната и, най-важното, абсолютно неаргументирана позиция не се крие макар и неосъзнат стремеж към разстройване на църковната дисциплина и провокативно поведение, насочено срещу опитите на Св. Синод да внесе ред в живота на родната ни св. Православна църква&quot; и т.н? .................................... Напротив точно митрополит НАТАНАИЛ устояват КАНОНА, а такива като &quot;митрополит Галактион и компания&quot; нарушават църковната дисциплина.Крадецът вика дръжте крадецът. За да бъдем точни ето снимков материал http://e-vestnik.bg/2490#comment-57300 какви ги върши митрополит Галактион. Без съмнение дяволът е обсебил душата на този висш архирея вредящ на авторшитета на БПЦ и съгласно КАНОНА досега трябваше да е низвергнат! Да,ама не.Вместо той като нищо може да спретнат такъв номер на Натанаил.Вместо да си посипе главата с пепел, дяволът тика Галактион да върши глупост след глупост... В случая най безогледно обвинява праведният висш архирей митрополит Натанаил спазващ за разлика от Галактион нормите на КАНОНА. ============================= ДОЛУ РЪЦЕТЕ МИТРОПОЛИТ ГАЛАКТИОНЕ! ЗА ТЕЗИ ДЕЛА И СЛУЖЕНИЕ НА ДЯВОЛА, ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС ЕДИН ДЕН ЩЕ ТИ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ. София,08.03.2010г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до 19:49 ч.

  09 Март 2010 3:04ч.

  с молба да осветлите кой е Божидар Маринов и какво имате предвид: ... &quot;плаща по-добре от православните&quot;?...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eто, ама Галактионовци- НЕ ЧУВАТ!!! Власт искат.

  09 Март 2010 3:13ч.

  Митрополит Симеон е изпратил отговор на писмото на Св. Синод до него от 25 февруари т. г. В него той отхвърля още веднъж призива на събратята си, загрижени за здравословното му състояние, да се оттегли на заслужена почивка. Той изразява несъгласие и с изготвената от Св. Синод листа с достоизбираеми епископи за неговата Западно- и Средноевропейска епрахия. В писмото си митр. Симеон заявява, че ще се обърне към Вселенския патриарх Вартоломей, &quot;като към исторически пръв между равни&quot; да се произнесе относно неканоничното му отстраняване от епархията.Публикуваме целия текст на писмото в pdf формат (щракнете тук). То е изпратено от Финикс, Аризона, САЩ, където митрополит Симеон се намира в момента. Очаква се той да се върне в Берлин в средата на март. Отсъствието му от епархията се използва, за да бъдат увещавани свещеници да минат на страната на временно управляващия митрополит. Докато владиката е в Аризона, редиците на поддръжниците му в Западноевропейската епархия оредяват.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 20:04 ч

  09 Март 2010 3:28ч.

  Питайте автора. Из православните сайтове се говори, че можел да мисли...малко...поне докато е трезвен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • S. A

  09 Март 2010 3:43ч.

  Кой плаща бе, тъпанар!? Божидар Маринов ли плаща?! Може ли да си толкова малоумен. Като ви теглих по една майна на всичките финансови предложения, решихте да говорите за меркантислност. Сволочь уж &quot;православна&quot;!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Б.аси м.аката,

  09 Март 2010 3:57ч.

  к&quot;во става тука. Хептен се усложни.Що не се изразявате по ясно, ами говорите помежду си? Я,виж ти...,някои прекалили във финансовите си искания и им теглили една майна. Ама така е, лакомо д.пе, по.ран г.з.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • КОЙ Е,

  09 Март 2010 4:07ч.

  БОЖИДАР МАРИНОВ и с какво се занимава?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • С.А

  09 Март 2010 4:16ч.

  Леле, сган побесняла?! Защо ли изобщо разговарям с анонимници. Заповядайте на страницата ми с имената си, ако ви стиска - всичко ще ви обясня, така че ще ви писнат ушите. Айде баста

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до С.А

  09 Март 2010 4:21ч.

  Понеже езика ти е невъздържан отделно, че си протестант, затова всички православни ел.издания ти казаха далеч преди това-баста!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сайт за владишки спорове

  09 Март 2010 4:27ч.

  Затвърди се позицията на синодалния сайт да дава място на текстове, показващи противостоене между митрополитите. Стратегията на определени от тях е повече от ясна: да докажем, че така ни се иска и така ще бъде! А колкото до тактиката, за жалост често има коренна разлика в подхода: един от тях излиза с принципни становища, а другите го нападат последователно и лично! Ефектно, нали? А колко е резултатно, това е друг въпрос. Вместо да седнат като големи (на години поне) хора да се разберат в онази хубава сграда, носеща на лицето си надпис „Синодна палата” (синод означава събор!) под вечните образи на възрожденски архиереи – дребни на ръст, но гиганти по дух! Тази историческа сграда, ако се замислим, е разположена на улицата със символното име „Оборище”, скътала е параклис в името на светеца-цар и български покръстител и обединител. Тя пред себе си гледа старинния храм „Св. София”, съществувал далече още преди нашите предци да дойдат по тези земи, надясно се любува на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”, наляво се респектира от паметника на българските опълченци, а откъм гърба се закриля от две (средно)европейски посолства. Какво друго освен достойни дела може да се очаква от нейните обитатели? Де да беше така! Дерзайте, високи (?!) преосвещенства! Сега ви е паднало!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Портос

  09 Март 2010 4:38ч.

  Божидар Маринов ли те научи да казваш: &quot;сган побесняла&quot; или филибарския тюфлек Николай? Kато си толкова отворен и антидържавен защо учиш в държавен университет? Защо не идеш на хоум скулич на гости на реконструкциониста Божидар Маринов? Разкажи на хората за великите реконструкционисти, дето искат да върнат робството и екзекуциите. Като си такъв фен на Мойсеевия закон, обряза ли се бе пич?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • митрополит КИРИЛ: &quot;Аз отговарям пред Бога&quot;,

  09 Март 2010 4:50ч.

  Българската православна църква реши да се включи в мащабното строителство на хотели по морето, разкриха миряни. Те твърдят, че идеята е на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, но е била подкрепена и от Светия синод. Пред &quot;Сега&quot; владиката призна, че наистина са в ход подобни бизнес проекти на БПЦ. На първо време щяло да се издигне курортно селище в балчишкото село Рогачево, което е на 2 км от морето и в непосредствена близост до курорта Албена. Там църквата вече се е сдобила с 2 парцела с обща площ 121 дка. Подобни земи БПЦ притежава на много места по Черноморието. Теренът в Рогачево бе реституиран от епархията с обещанието върху него да се гради църковен храм. Такова решение бе гласувано и от местния парламент в Балчик. Засега двата парцела все още се водят земеделски земи. Митрополит Кирил заяви, че дали на това място ще има църква, или хотел са си лични дела на БПЦ, които не касаят населението. &quot;Няма да се месите в делата на църквата, каквото и да прави. Аз отговарям пред Бога&quot;, заяви емоционално митрополитът. Попитан какво ще обясни на миряните, които очакват от него храм, владиката каза пред &quot;Сега&quot;: &quot;Напишете каквото искате. Пишете, че там презервативи ще се хвърлят и ще има червени фенери&quot;. Наред с реституцията на земите, с общоселско събрание в Рогачево бе създадено настоятелство на бъдещия храм. Неговият шеф Стоян Митев се оплака, че от Светия синод и Варненската епархия са ги притискали да предадат земята на една определена частна фирма - &quot;Напредък 2006&quot;. След като настоятелството отказало, митрополит Кирил свикал епархийски съвет, който го отстранил и назначил служебно. Сега председател е свещеник Методи (със светско име Ставри) Хлебаров, който се явява и шеф на настоятелството в каварненското село Българево. Митрополит Кирил обясни, че заменил шепа некомпетентни хора с такива, които разбират от църковни дела, и смяната няма нищо общо с бъдещите хотели. Според АПИС обаче въпросната фирма &quot;Напредък 2006&quot; е 100% собственост на настоятелството в Българево. За седалище е посочен домашният адрес на Ставри Хлебаров, а на изписания в регистрацията телефон вдига той. Фирмата е регистрирана на 8 март и малко след това е купила 45% от варненското дружество &quot;Арко&quot;, чийто управител е украинецът Вячеслав Коврайский. Останалите 55% в &quot;Арко&quot; са на фирма за търговия с горива. Хлебаров заяви, че за първи път чува името на украинеца и няма представа, че е в бизнес съдружие с него и с търговци на горива. Той обаче разкри, че е възложил на &quot;една група хора&quot; действително да търсят партньори за хотели. &quot;Комплексът в Рогачево е началото. Ако този проект заработи при нас, ще заработи и в Шумен, и във Велико Търново и навсякъде. Ще има едновременно и църкви, и хотели&quot;, каза Хлебаров.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • pravoslavie.bg

  09 Март 2010 5:11ч.

  Събитие: &#039;София: Дебат за църквата и комунистическата държава&#039; ........................... 9 март (вторник) 2010, 18.30 ч. Червена зала, Червената къща Между вярата и компромиса - Българската православна църква и комунистическата държава (1944-1989 г.) Представяне на изследването (автор Момчил Методиев; издание на ИК „Сиела”, Институт за изследване на близкото минало, 2010 г.), последвано от обсъждане с автора. Репресирана или казионна организация е била Българската православна църква през комунистическия период? Верни ли са представите на обществото, че в неотдавнашното минало на Българската православна църква (БПЦ) има много тъмни тайни? Защо след края на комунизма БПЦ не успя да възстанови своето обществено влияние и престиж, а вместо това произведе така дълго разисквания разкол? Това са част от въпросите, на които търси отговор тази книга, написана въз основа на обширна изследователска работа в архивите на Комитета по църковни въпроси и Държавна сигурност. Книгата за пръв път цялостно осветлява този противоречив период от историята на Църквата, обект на дългогодишни медийни спекулации и обществени дебати. Книгата e представена от Калин Янакиев и Ивайло Знеполски. На български език. Вход свободен Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов” ул. „Любен Каравелов” 15 София 1142

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • http://forum.logos-bg.net/viewtopic.php?f=2&amp;t=2361#p27993

  09 Март 2010 5:18ч.

  Заглавие: Този сайт би трябвало да си смени името .................................... Не зная дали някой е влизал днес в сайта &quot; православие.бг&quot;, но мисля, че хората там или трябва да си наемат човек, който не просто има диплома за богослов, но малко или много разбира от богословие или да си променят името. Казвам това във връзка с поредната нелепа статия публикувана от тях. Става дума за ето това: http://www.pravoslavie.bg/Анализи/Прот.-Г.-В.-Флоровски-срещу-о.-С.-Н.-Булгаков-–-нима- Не зная, какво образование има този отец, но си личи, че освен имената на авторите и заглавията на книгите, които употребява, не е прочел дори и един ред за това, върху което говори. Очевидно е, че също така не може да направи разлика между о. П. Флоренски и о. Г. Флоровски. Вярно е, че фамилните имена си приличат, но само толкова. Недопустимо е сайт с ангажиращото име &quot;православие&quot; да пуска подобни нелепости, пък били те изказани и от свещеник.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • globalorthodoxy.com

  09 Март 2010 5:31ч.

  Автор: Светослав Ангелов ====================== о. Теодор (Стойчев), Негово Високопреосвещенство митр. Д-р Кирил посочи теб и о. Георги Фотакиев като свещеници от Варненска и Великопреславска епархия, които да се ангажирате с мнения и препоръки в духовното ръководство на Информационен портал „Всемирното православие”. Доколкото знам ти си родом от Русе? -Да, роден съм в гр. Русе -Но служиш във Варна. Защо? - Съпругата ми е от Варна. След като завърших богословското си образование дойдох да живея и работя тук. Първо бях ръкоположен за свещеник в хр. „Св. Димитър”, р-н Владиславово. - Ти си един от български свещеници, които се изкушават да изследват богословски въпроси. Теб какви въпроси те вълнуват? - Мен до неотдавна ме интересуваше живо въпросът с причастната практика. Но вече не, защото не виждам голяма полза и сериозен отзвук от разискването му. Сега съм се концентрирал върху богословското наследство и текстове на св. ап. Павел. - Какви са очакванията ти от един такъв сайт като Всемирното православие, който е сравнително нов за българското православно интернет-пространство? -Преди да говоря за очаквания, ще изкажа някои опасения. Преобладава практиката, с течение на времето, подобен сайт да се превърне в своеобразна „новинарска емисия” – кой къде и с кого отишъл, кого били срещнали. А когато например се отразява някакъв семинар или конференция на богословска тематика, аз лично търся да намеря докладите на участниците, темите, дискусиите. Такова нещо няма. Липсва тази образователна част, а тя е важна, когато искаме да се запознаем по-добре с живота на Поместната ни Църква, за да участваме пълноценно в него. В руските сайтове е различно. Книги, до които у нас можеш да се докоснеш само, ако попаднеш на тях в някоя библиотека и то много внимателно, за да не би да се разпаднат, там ги има качени отдавна и за теглене, и за четене онлайн. В този смисъл очаквам един добър принос от преводни и наши богословски текстове в такъв сайт. Разбира се, давам си сметка, че това е трудно, защото е свързано с много усилия и също така са необходими средства. - Добре е също да се коментират богословски и църковно грамотно теми като абортите, евтаназията, темите свързани с нашето присъствие като християни и Църква в един глобализиращ се свят – какъв трябва да е подходът и отношението ни към текущите събития. -Наскоро един богослов изказа интересна теза в мое интервю с него – че не било редно да придиряме за етикетите и наименованията, защото почти всеки можел да сложи на медията си напис „православие”, стига да се чувства такъв. -Не смятам, че подобен стремеж към размиване и обезличаване трябва да се толерира... -Какво ще пожелаеш на екипа и читателите на сайта? -Бъдете критични. Но с една критичност, която е действително градивна. ................................. Свитославе,забравил ли си, че ти беше авторът на интервюто?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Портос и Десислава Пулиева

  09 Март 2010 6:29ч.

  Ето как започна всичко http://www.youtube.com/watch?v=2jYPBkxDRf4&amp;feature=related

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ....

  09 Март 2010 6:57ч.

  Цитат: &quot;Светославе,забравил ли си, че ти беше авторът на интервюто?&quot; Е, туй ще ви е... Сложете си го в рамка, като го позабравят читателите, може да го пускате пак и пак

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ....

  09 Март 2010 7:00ч.

  Цитат: Понеже езика ти е невъздържан отделно, че си протестант, затова всички православни ел.издания ти казаха далеч преди това-баста! Така ли? А аз да не съм чул, когато са го казали. Ама те как го казаха - докато излизах през вратата, защото се оказаха всичко друго но не и православни, тогава ли казаха &quot;Баста!&quot; Или го викаха през прозореца, разбирайки че не смятам да се връщам?? И от кое се разбира, че съм протестант?? Как го определи??

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пор Портос

  09 Март 2010 7:31ч.

  Какъв протестант е тоя, него и протестантите го изхвърлиха за алкохолизъм. Кажи бе пич, защо учиш в държавен университет?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Св. Ангелов

  09 Март 2010 17:39ч.

  Университета дава образование, необходимо за професионална дейност. Държавното училище индоктринира понастоящем децата в &quot;религията&quot; на Светския хуманизъм. В университета влизат зрели личности. В Държавното училише влизат такива, които са в процес на оформяне. Това са две качествени разлики между Университета и Училишето, но как да ги разумее кухата ти кратуна. Ти си решил, че християнския реконструкционизъм е анархистки и ще си повтаряш малоумията докато пресипнеш. Освен това един приятел те позна по стила. Твърди (и аз му вярвам) че си фанатизиран педераст, който обикаля из протестантските форуми да &quot;проповядва&quot; свещеността на задната си точка и бива регулярно гонен от там, заради това. Аз пък от никъде не съм бил &quot;гонен за алкохолизъм&quot; - това е някакъв твой педерстки мит и интерпретация... пич...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мога да Ви уверя

  09 Март 2010 19:12ч.

  Че господин Ангелов не е излиал през никаква официална врата, а наистина си беше изритан от сайтовете. Силно се учудвам, че е поместен в Гласове, след като целият му блог е изпъстрен с плювни срещу Явор Дачков!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ....

  09 Март 2010 19:23ч.

  дали пък не пазя писмата и скайп-разговорите?? как мислите?? това ли е &quot;пология на православието&quot; да лъжем безсрамно поздрав с http://www.youtube.com/watch?v=kZ6h0kyqSRk

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ...

  09 Март 2010 19:38ч.

  Ами да. Има много да се чудите. Чудно ще е, разбира се, на човек, комуто плащат независимо от всичко, просто защото е лоялен, без значение какъв е продукта, който дава, как така някой няма да се вживява като обиден, щом му попадне хубав текст, който ще допринесе за читаемостта на вестника му. Много има да се чудите всеки път, щом си подадете носа извън парника... Чуден, странен свят - не всичко се добива в него с фелацио...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Портос

  09 Март 2010 20:23ч.

  Ангелов преминава в рконструкционистката вяра. http://www.youtube.com/watch?v=ApKTy66J1Nc&amp;feature=related На тебе и коза не трябва да дават да пасеш, защото ще я пропиеш и продадеш, както направи с православните сайтове, за това и те изхвърлиха. Я кажи гуру Маринов на какво те учи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • смътно дефиниран обществен интерес

  13 Март 2010 22:46ч.

  смътно дефиниран обществен интерес, tvoiat interes oba4e e iasen kato bial den, 30 srebarnika , znaesh oba4e sadbata na predatelia, xitleristite gi izpolzuvaxa, no sled informatsu#iata gi raztrelvat, paniatna iuda

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светослав Ангелов

  14 Март 2010 1:05ч.

  Особено ми е забавно да служам глупости за сребърници и предателства от хрантутници, родени да предават себе си, за да ядат...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лазар Корбанколев

  12 Авг 2014 20:49ч.

  Нищо не е абсолютно.Абсолютен е само АБСОЛЮТА!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • JaTaicy

  14 Ное 2020 17:53ч.

  https://www.vids4tube.com/tags/czech-porn/ https://www.vids4tube.com/tags/cheat/ https://www.venusargo.com/tags/football/ https://www.venusargo.com/tags/photos/ https://www.host4see.com/videos/missfluo-i-control-your-cock-w-remote-control-on-skype-cam-2-cam-lovense/ https://www.host4see.com/videos/twitter3/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • DaStido

  15 Ное 2020 23:51ч.

  Вероятность всегда развиваться к выпущенные игры Xbox, Апплей, Стим, EGS, EA play приходит зачастую, когда юзер оперируете платформой торгующей хранилища, какая предназначена платформой именно для оплаты учетной записи на сайте с сборкой игр или под игру ключами. На нашем веб-платформе официальные магазины компьютерных игр irongamers.ru клиенты может определить кабинет необходимой развлечений и купить аккаунт в низкой тарифу всего за несколько времени, для того чтобы не тратя времени открыть вход к новой библиотеке игр. Маркет айрон геймс часто проводит уценки и хорошие цены на свежие геймс текущего года, еще до приобретения клиент имеет возможность оценить комментарии аналогичных покупателей о https://irongamers.ru/sale/ определенного аккаунта и исполнять рациональную и быструю оплату оформленной игры. Наша команда выполняет платежи через безопасного услуг, который позволяет совершать скорый перевод и мгновенно еще принимать веб доступ. Популярная аккаунт платформа создала IronGamers.Ru/sale/ вполне легкий навигацию по сайту покупки желаемой развлечения, кодов плюс аккаунтов под то, что бы абоненты имели возможность непосредственно работать с продавцом, наблюдать свои покупки также получать отличный услуги на время оплаты.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • RoTiz

  01 Дек 2020 18:19ч.

  https://www.chemcook.com/do-the-wife-swinger-housewives-pleasuring-two-at-once-compilation__trashed/ https://www.doornight.com/recopilacion-de-esposos-cornudos-hotwife-follando-con-sus-corneadores/ https://www.mainmovs.com/gorgeous-blonde-topless-on-the-beach-2/ https://www.masturbaza.com/piper-and-holly-petite-threesome/ https://www.vulpyx.com/tag/collection/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • virtual-local-numbers

  09 Март 2021 22:28ч.

  А честно молодец!!!! ----- buy virtual number receive sms https://virtual-local-numbers.com/virtualnumber/virtual-sms-number.html https://virtual-local-numbers.com/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • msk-stabilizator22

  10 Март 2021 17:00ч.

  поздравляю))) ----- купить инверторный стабилизатор https://msk-stabilizator.ru/cat.php?cat=instab https://msk-stabilizator.ru/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи