Досието на Владко Мурдаров

Досието на Владко Мурдаров
Владко Мурдаров е един от водещите български езиковеди, но името му се свързва не само с Института за български език при БАН. Още от началото на демокрацията той е един от онези “сини” интелектуалци, които, без да заемат постове в изпълнителната или законодателната власт, подкрепят “синята” идея и неформално свързват името си със СДС. Владко Мурдаров е дългогодишен автор на в. “Демокрация”, а от 2005 до 2007 г. е член на редакционния съвет на в. “Демокрация днес”. На 19 юни 2009 г., месец и половина преди името му да бъде обявено от комисията по досиетата като сътрудник на ДС, Владко Мурдаров подписа декларацията на група интелектуалци и общественици в подкрепа на Синята коалиция…

 


Досието на Мурдаров в ДС е запазено и е с достатъчно голям обем, за да ни даде ясна представа за работата на репресивния апарат в средите на БАН. Всъщност доносите на Мурдаров са типично вътрешноведомствени, на битова основа и в почти всички случаи се отнасят до поведението на негови колеги. Този тип доноси го съпътстват както в БАН, така и в работата му в тогавашната Българска телевизия.

 

Агентурните сведения са написани педантично, рутинно и досадно. В тях няма видимо желание за израстване в службите, въпреки че на практика такова има. Прави впечатление, че оперативните работници на Мурдаров почти не се намесват в досието му с писане на биографични справки и характеристики на агента. Това донякъде ни лишава от възможността да видим как е изглеждал той в очите на ДС. От своя страна, в агентурните си сведения Мурдаров също не изразява чувствата си към ДС, но дългогодишната му работа в полза на Първо главно и на Шесто управление на ДС е достатъчно доказателство за неговата преданост към комунистическия режим.

 

Владко Мурдаров е вербуван за агент на Шесто управление на ДС на идейно-политическа основа с псевдонима “Драган” на 14 август 1975 г. от оперативния работник Младенов. Мурдаров има добри характеристики за агентурната си работа – безпартиен, владее немски език, а през 1952 г. баща му е осъден на три години затвор за антикомунистическа дейност. Тези характеристики биха му дали възможност да бъде добре приет в средите на противниците на режима. Агент “Драган” обаче няма да ги използва, за да донася за свои приятели от репресирани семейства, а ще се ограничи с вътрешноведомствени доноси, които дават представа за настроенията в Института за български език при БАН и в Славянския институт в Залцбург.

 

Въпреки че е регистриран за сътрудник на Шесто управление през август 1975 г., първото агентурно сведение на Владко Мурдаров за ДС е с дата 4 юни 1974 г. По това време той е стипендиант на фондация “Фридрих фон Щайн” и пише дисертацията си в Института по славистика на Виенския университет. Агентурното му сведение е свързано именно с работата му в този университет и не засяга директно лица, с които се е запознал по време на пребиваването си във Виена.

 

Официалното вербуване на аг. “Драган” през 1975 г. съвпада със завръщането му в България. Първото сведение на нововербувания агент представлява информация за фондация “Фридрих фон Щайн”, благодарение на която е специализирал във Виена. Наред с това той информира ДС за връзките си със свои състуденти от Виенския университет, никой от които не е български гражданин. Оттук нататък в продължение на няколко години Институтът за български език при БАН и настроенията на работещите в него ще бъдат основен обект на вниманието на аг. “Драган”.

 

Първият вътрешноведомствен донос на Мурдаров е срещу негов колега, който ще се превърне в основен обект на следене от страна на агента. Доносът е свързан с това, че колегата му “пие на работното си място”, “нищо не върши” и “не е инициативен”. Освен това е имал неблагоразумието да попита Мурдаров защо се е върнал от Виена, а не е избягал там.

 

Ще наречем условно тази първа жертва на Мурдаров Методиев. Следват доноси, в които се казва, че Методиев е изразил намерение да емигрира, защото не вижда перспективи за себе си в България, като се подчертава, че на Методиев предстои пътуване в Полша. В тази връзка оперативните работници от ДС правят предложение да бъдат уведомени полските служби за сигурност, които също да се опитат да установят какви са намеренията на Методиев. През февруари 1976 г. Мурдаров пише още няколко доноса по адрес на Методиев, в които основното провинение на последния е, че не се интересува от политика и отказва да разговаря на тази тема. Мурдаров е зареден от водещия си офицер със задачи, с които да провокира политически разговор, но така и не успява да предразположи обекта си към откровения.

 

На 15 март 1976 г. аг. “Драган” докладва за предконгресните коментари на своите колеги от Института за български език. Не пропуска и вицовете като този, разказан от негова колега: Българската нация вече щяла да бъде нация часовникарска, защото след конгреса хората щели да видят новите магазини с новите цени и само щели да цъкат. Оттук нататък жанрът “предконгресни настроения в института” ще присъства често в агентурната биография на Мурдаров.

 

На 7 май 1976 г. агентът докладва за слуховете, че Методиев е хомосексуалист, а на 5 юни, след като му е гостувал, разказва за всичко, което е видял в дома му. Доносите срещу Методиев са десетки и са писани в продължение на години.


През 1978 г. Мурдаров започва да докладва и за друг свой колега, когото условно ще наречем Серафимов. През 1978 г. Серафимов кандидатства и е приет за специализация във Виена. Мурдаров пише за него, че не знае добре немски и е пратен във Виена с ходатайството на проф. Атанасов (б.а. – името е измислено). По-късно Серафимов ще бъде спрян от властите в България да преподава в университета в Залцбург.


През 1979 г. Мурдаров прави характеристики на десетки свои колеги от БАН, като разширява кръга на наблюдаваните обекти и извън Института за български език. В тези характеристики се цитират негови разговори с тях и се дават оценки за поведението им.

 

Друг често срещан похват в агентурната му работа са сведенията, озаглавени „Обстановката в Института за български език при БАН”, в които той разказва всички клюки и информира за интригите и взаимоотношенията в института.


През 1980 г. Мурдаров донася и за коментари на свои колеги във връзка със събитията в Полша. Тези коментари обаче нито са толкова много, нито са толкова остри. Прави впечатление, че повечето от колегите на Мурдаров изобщо не се интересуват от полските събития, а много от тези, които ги коментират, са срещу действията на “Солидарност”. Мненията на малцината, проявяващи интерес към полските събития и подкрепящи антикомунистическата опозиция, са отразени чинно в доносите на аг. “Драган”.

 

На 26 януари 1981 г. Мурдаров е преотстъпен от Шесто на Първо главно управление, защото е поканен за преподавател в университета в Залцбург за срок от три години. В тази връзка от 24 януари до 3 февруари 1981 г. ДС провежда с него оперативна подготовка за работата му в чужбина. След прочетеното в досието му трудно може да се каже доколко Мурдаров е бил преподавател в Австрия и доколко разузнавач.

 

В Залцбург, освен че преподава, той води война с двама преподаватели по български език, които ще наречем условно Иванови, защото са съпрузи. Те са имигранти в Австрия и са основен обект на агентурните сведения на Мурдаров, в които той докладва, че мъжът е сътрудник на радио “Свободна Европа”, а жената има лошо отношение към него. В едно от сведенията “Драган” съобщава за разговора си с полски колега, който му е предал свой разговор с Иванова. Ето част от донесението на Мурдаров по повод отношението на Иванова:

Казала му да гледа да ме избягва, защото с мене не може да има контакти, защото аз съм бил суров, необщителен и нафукан човек, а от друга страна, не се знае точно за какво съм изпратен тук. Да не би по някакъв начин да му навредя. Казала му, че на никого инак не се плаща квартира, а само на мене. Явно било, че не ми се плаща даром, а заради някакви услуги.

 

През октомври 1981 г. Вера Мутафчиева, която също беше обявена за сътрудник на Шесто управление на ДС, изготвя предложение Мурдаров да бъде преместен на работа във Виена. Това предложение обаче не се осъществява. През януари 1983 г. Мурдаров посочва двама свои студенти – австрийци, като интересни за работата на ДС и пише характеристики за тях. Това е директно предложение към ДС двамата младежи да бъдат вербувани. Дали това се е случило, в досието на Мурдаров не е отразено.

 

По време на пребиваването си в Австрия аг. “Драган” често се среща с имигранта и гражданин на ФРГ, когото условно ще наречем Христов. Христов е с националистически убеждения и е участник в македонските националноосвободителни движения. Общуването с този човек е другата част от работата на Мурдаров като сътрудник на ПГУ на ДС. Националистическите позиции на Христов по отношение на Македония са причина ДС да има благосклонно отношение към него.

 

През май 1983 г. Мурдаров води на екскурзия в България свои колеги, преподаватели от Австрия, заедно с десетина студенти. Ето част от негово агентурно сведение по този повод:
Общото ми впечатление от поведението на австрийската група е, че преподавателите бяха пристигнали в България с намерение да докажат на студентите си, че при нас има много неуредици, които те наричаха неуредици на социализма. Специално с това се занимаваше преподавателят Файхтнер и отчасти проф. Майер. През цялото време те изтъкваха само неприятните неща, като се мъчеха да обобщят, че такива могат да се срещнат във всички социалистически страни и само там. Проф. Кронщайнер също правеше бележки от този род, като в Търново ми заяви, че всички българи били бандити.

 

От самото начало Файхтнер се стремеше да докаже пред студентите, че неуредиците у нас са характерни и за Съветския съюз. Разказваше, че у нас се получавали разрешителни от Райсъвета за пътуване из страната, че по същия начин, както в Съветския съюз, държавните тайни служби са по следите на всекиго и особено на чужденците.

 

В Казанлък се стигна до апогей, когато Майер пиян започнал да крещи на портиера: „Да живее западногерманската марка! Аз искам да оставя социализма да живее, но и той да ме остави на спокойствие!”. Файхтнер дойде при мен и ми заяви, че в България било по-зле и от Съветския съюз, защото имало привидна свобода, докато там поне всичко било открита диктатура. Във връзка с тези думи аз вече не издържах и му заявих, че никой пред мен не е обиждал така родината ми и мене и че не желая да разговарям повече с него.


Позицията на Кронщайнер беше от друг тип – да се докаже, че в България няма нищо българско, а всичко е турско влияние.

 

Студентът Шахнер беше натоварен като че ли през цялото време да се движи с мене и така и не можах да имам контакти с всички студенти. Контакти с мен търсеше и Зелинде Шаубенбауер. От нея разбрах, че Шахнер е бил човекът от групата, който е бил натоварен да обменя на черно валута на всички. Негов съветник е бил Файхтнер.

 

След това сведение Файхтнер получава черен печат в паспорта си и забрана повече да посещава България.
В края на 1983 г. от института в Залцбург канят българския професор по германистика Атанасов, когото споменахме по-горе, да преподава за срок от десет години. Всичко е уредено и австрийските преподаватели и студенти с нетърпение чакат лекциите на българския професор.

 

Ето характеристиката на проф. Атанасов, писана от оперативните работници от ДС, която се намира в досието на Мурдаров:
Проф. Атанасов е член на БКП, професор в Института за литература при БАН, засичан за изказвания срещу политиката на БКП в областта на културата Предвид горното в края на 1983 г. чрез ЦК на БКП бяха взети мерки за осуетяване на командироването му в Австрия.

 

От тези няколко изречения е видно, че проф. Атанасов не заминава за Австрия. Отказът на българските власти да пуснат професора в Австрия предизвиква скандал в института в Залцбург. По време на скандала Владко Мурдаров докладва на ПГУ за настроенията в института и за реакцията на някои от австрийските преподаватели. Ето част от тези сведения:

Вайс вече не желае да подържа никакви връзки с България, тъй като бил много огорчен от случилото се с Атанасов. След като обявил неговите лекции, след като подканил своите студенти да се запишат за тези лекции, Вайс много късно научил за решението на Атанасов да не идва. Бил много ядосан и разочарован. Огорчени били и студентите...

 

Няколко месеца след скандала с проф. Атанасов в България е изпратено съобщение, че Мурдаров трябва да напусне института до 29 февруари 1984 г. От София правят възражение, но то не е уважено и аг. “Драган” се завръща в Института за български език при БАН. В България той докладва за свои разговори с проф. Атанасов, който дълго време се чуди защо не е бил допуснат да чете лекции в Австрия. От дистанцията на времето можем да предположим, че главната причина проф. Атанасов да не бъде допуснат до Австрия е, че не е бил сътрудник на ДС. Нещо, което е било почти задължително, за да може български гражданин да работи на запад.


През пролетта на 1985 г. Мурдаров е екскурзовод на група австрийски студенти по българистика, които са дошли на екскурзия в България. В агентурните си сведения аг. “Драган” докладва за впечатленията си от тях. Това всъщност са и последните му агентурни сведения за ПГУ на ДС.

 

На 7 август 1985 г. делото на СС „Драган” е свалено в архив, а ст. лейтенант Чалев изказва задоволството си от работата на агента за ПГУ. В решението на комисията по досиетата е записано, че аг. “Драган” е свален от отчет през 1985 г., но агентурните сведения на Мурдаров за Шесто управление на ДС продължават и след тази дата. След завръщането си от Австрия той отново започва работа в Института за български език при БАН и колегите му отново се превръщат в негови мишени.

 

В началото на 1985 г. пише донос срещу своя колега от БАН, която ще наречем условно Стефанова. Тя се опитала да защити друг техен колега, чиято статия е свалена от в. „Народна младеж”. След доноса на Мурдаров офицерите от ДС планират да профилактират Стефанова и да пресекат дейността й. На агента е дадена следната задача: в разговори с лица от обкръжението на Стефанова да се стреми да я дискредитира от позициите на човек, противопоставящ се на интригантството, демагогията, кариеризма и компилаторството в научната работа. Своевременно да сигнализира за всички нейни опити да се противопостави на нашата политика...


На 15 октомври 1985 г. Мурдаров пише сведение за коментарите на колегите си от БАН за посещението на Михаил Горбачов в България. То съдържа изказвания, които негодуват основно от спирането на движението в София и парализирането на града.

 

Вицовете, посветени на комунистическия режим, са съществена част от досието на Мурдаров.

 

Ето един пример, който прави впечатление със своята пунктуалност. Точността, с която агентът посочва кой кога какво е казал, наистина е забележителна.

 

Тя присъства във всичките му агентурни сведения и може би затова те са толкова досадни за четене. Ето и доноса: През последните дни излязоха много вицове, които коментират преди всичко промените в облика на София – новите магазини. Затова Пламена Дончева (б.а. – името е измислено)(от Българската телевизия) ми обясни на 30 март, че в момента на работното й място се разпространяват слухове и вицове, че на границите на България пише, че държавата е в ремонт, че на сградата на Народното събрание пише „Внимание, падащи министри”, че конгресът няма да състои в София, а в Пловдив, защото там се правят панаирите. Последният виц ми беше разказан няколко пъти – чух го от Станев (на 28 март), от Попова (на 31 март). Коментират се цените на стоките в новите магазини – Александров (на 31 март), Колева (също на 31 март), Данаилова (на 31 март). Подчертава се, че тези цени са много високи и не са по финансовите възможности на съвременния среден българин. Оценява се (от Колева), че “това е поредната проява на парвенющина у българина”...

 

На 15 май 1986 г., няколко дни след като комунистическата пропаганда съобщава за аварията в Чернобил, Мурдаров пише сведение относно „Коментари по актуални проблеми”, в което разказва как негови колеги приемат съобщението за избухването на атомната електроцентрала и укриването на този факт от комунистическата държава. Докладва за хора, които са слушали Би Би Си и са споделили това с него, за да му дадат съвет как да се предпази по-успешно от радиацията. Посочва хора, които не вярват на официалните съобщения на държавата и слушат чужди радиостанции, за да получат повече информация. Между цитираните има и едно лице, което смята, че чуждите радиостанции правят антикомунистическа пропаганда и излишно раздуват проблема.

 

Това са и последните агентурни сведения на Владко Мурдаров за Шесто управление. Неговото сътрудничество завърша така, както и започва – без анализ и характеристика, изготвени от оперативния му работник. След 10 ноември 1989 г. Владко Мурдаров прегръща “синята идея”, автор е на предаване по БНТ, от 1991 до 1995 г. е директор на „Дом Витгенщайн“ – Българския културен институт в Австрия, чете лекции в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и СУ “Св. Климент Охридски” и се подписва под най-различни декларации в подкрепа на демокрацията... Последната от тях – тази, която подкрепяше Синята коалиция и трябваше да изхвърли бившите комунисти от властта, Владко Мурдаров подписа месец и половина преди комисията по досиетата да обяви името му като сътрудник на Шесто управление и Първо главно управление на ДС…

 

 

 

 

Коментари

 • българин

  12 Sep 2009 22:04ч.

  Мурдаров е едно вмирисано лайно. Такива като него някога са ги побивали на кол, но сега времената са други. Затова е нужно веднага да бъде изхвърлен от Института. Самият Институт, който нищо не върши в полза на нацията и прочие като него още 80, трябва да бъдат закрити незабавно. Тази мухлясала институция каквато е БАН трябва да бъде закрита и да се помисли след това какво да остане от нея. Защото БАН и висшите училища са бъкани от подобни мурдаровци. Остро е необходим един строг, кратък и съдържагтелен лустрационен закон. Ченгетата трябва да бъдат умъртвени, а комунетата - натикани в ъгъла. Време е!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Sep 2009 0:14ч.

  Специални благодарности на г-н Биков за тази статия! Работих от 1985 до 2002 г. в така наречения Институт за български език при БАН, който не е нищо друго, освен един развъдник на комунизъм, криминалност и откровена простащина. Днес развъдникът е наречен Институт за български език "Професор Любомир Андрейчин", един изключително отявлен сталинист и "герой" на статията ми "Такове беше, и е, времето (лингвистиката като инструмент за политическа пропаганда)": http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/Vremeto.html Цитат от "научно произведение" на Андрейчин: “Борбата за по-висока езикова култура е първостепенна национална задача в живота на социалистическото общество. Тъкмо в условията на социалистическото общество може да бъде най-добре схваната нуждата от такава борба [...] В труда на Й.В.Сталин “Марксизмът и въпросите на езикознанието” беше направено принципно разграничение между речниковата и граматическата страна на езика. По този начин речниковият състав на езика беше осветлен ясно, както никога досега откъм своята роля и специфика в строежа на езика [...] Даденото от Сталин теоретическо изясняване на речниковата страна на езика ще допринесе несъмнено и за изясняване на редица важни практически въпроси на езиковата култура. Сега пред езикознанието и пред методиката на езиковото обучение стои задача с огромна важност – да се открият върху основата на сталинското езикознание пътища и средства за по-конкретна и плодоносна работа при усвояването на речниковия материал”. Днес фактът, че нещо, претендиращо за институт, може да носи името на сталинист, е умопорачителен, като се има предвид, че тази държава е уж член на ЕС! Седемнадесетте години в развъдника прекарах в люта битка с така наричащия се научен съвет (абсолютно кръгли комунистически некадърници). Натиках развъдника в кучи гъз: осъден е да ми заплати сериозно по българските стандарти обезщетение (за беззаконие - вж. линковете по-долу). Но ... криминалният "институт" си позволява да не ми плаща парите вече години. Случаят нашумя в пресата от последните години: Статия (моя), озаглавена "Параграф 399, или правова държава ли е България": http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2006/01/29/187378_paragraf_399_ili_pravova_durjava_li_e_bulgariia/ Статия (моя), озаглавена "Длъжник блокира сметката на кредитор": http://www.politika.bg/article?id=13784 http://www.legalworld.bg/print/showissue.php?id=4&page=all.pdf Статия на Стоимен Чакалов, озаглавена "Какво тук значи някакво си решение?", стр. 36-37. Но какво имам да кажа за героя на тази статия на г-н Биков ли? Научих неотдавна от един колега за тези "подвизи" на Мурдаров (описанието на колегата съвпада с това в статията тук) и бях, разбира се, много - и много неприятно - изненадан. Не съм знаел за тази дейност на Мурдаров! Не съм и предполагал! На всичкото отгоре в качеството си на "радетел на промените" Мурдаров защити моята позиция във ВАК през 1997-1999 г., когато една огромна шайка профани в така наричащия се Специализиран съвет по езикознание беше блокирала процедурата ми дълги години. И сега някои правят спекулации защо, аджеба, Мурдаров го е направил ... По това време поддържах добри колегиални отношения с него. Но той ме разочарова жестоко някъде около 2002 г., когато най-неочаквано за мен започна да защитава позиции, които съвпадаха с криминалното поведение на комунистическо-сталинистката некадърна шайка в така наречения научен съвет на развъдника (както вече казах, развъдникът беше осъден за поведението на шайката, наречена научен съвет). След случая незабавно прекратих отношенията си с Мурдаров и оттогава не съм го виждал и чувал! И не искам да го виждам и чувам! Днес, доколкото ми е известно, Мурдаров е председател на научния съвет! Демократ (явно, меко казано, спорен) - председател на "научен съвет" на институт с име на сталинист!?!? Е, причините сега са напълно ясни - след тази статия на г-н Биков! Поредно голямо браво на г-н Биков след множеството му статии на тази тема (особено за агент "Сава")!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Телезрител

  14 Sep 2009 1:47ч.

  Преди години гледах по телевизията репортаж как някакви Мурдарови се опитват да оберат наследството на Никола Петков, като се позовават на това, че техен родственик Мурдаров е бил втори мъж на сестрата на Никола Петков. При жив наследник Дими Краваров, сестриник на Петков! А въпросният родственик Мердаров даже свидетелствал против Димитър Петков на процеса, освен че няма право на наследство. Това сигурно са същите Мурдарови. Става дума за къща на Цариградското щосе, която после е била детска градина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • васил хаджиниколов

  14 Sep 2009 4:24ч.

  И ВЛАДКО МУРДАРОВ, И СЕСТРА МУ МАРГАРИТА ДИМИТРОВА, ДИРЕКТОР НА БЕЗПОЛЕЗНИЯ И ЧАЛГАФЕСТИВАЛ АПОЛОНИЯ, СА ВРЕДНИ ХОРА, КОМУНИСТИ И МАФИОТИ, КОИТО СЕ ЧУДЯТ КАК ДА ГРАБЯТ,ДА СЕ НАГАЖДАТ КЪМ ВЛАСТТА, ЗАЕДНО С ЧЕНГЕТО ДИМО ДИМОВ ОТ БИВШИЯ КВАРТЕТ ДИМОВ. ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТЕЗИ КОМУНИСТИ И НОМЕНКЛАТУРИ В БГ КУЛТУРАТА?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Човек с мнение

  14 Sep 2009 6:48ч.

  Много съжалявам, че името на Вл.Мурдаров отново разлая псетата като Красимир Кабакчиев срещу Института за български език и БАН. Понеже плюете по Андрейчин какъв сталинист бил, аз пък ще ви нарека, г-н Кабакчиев, ПЪЛЕН НЕГРАМОТНИК, СРАМ ЗА УЧЕНИТЕ, защото сте написал "умопорачителен" вм. умопомрачителен. Коя институция ви направи голям доктор, бе неграмотнико?! Вие ли ще съдите кой какъв е, вие, един неграмотен профан, който изпуска букви като първолак! Не ви ли е срам? Аз съм точно толкова права в твърдението си за вашата ТОТАЛНА неграмотност, колкото вие, че Андрейчин е сталинист. Нима не знаете, че в оплютия от вас строй, не можеше да се започне, продължи и завърши каквото и да било писание, без да се спомене "великия" Съветски съюз, Ленин, Маркс, Енгелс или Сталин. Че нали и вие ги пишехте същите творения, т.е. също сте сталинист!!!!!! Колкото до твърдението ви "Самият Институт, който нищо не върши в полза на нацията", то отново потвърждава вашата тотална неграмотност. Някъде другаде да са създали трудове като Старобългарски речник?! Етимологичен речник?! Диалектен атлас?! Речник на книжовния български език?! Това ли не е в полза на нацията???!!! А кое тогава е? Вашите плювачески гадости ли? Че вие вместо да си губите времето с тях, що не седнете да напишете някой и друг трудец, та това да е отговорът колко сте "умен", ПРАЗНОГЛАВЕЦО.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Sep 2009 15:38ч.

  Писалата по-долу от Института за български език ли е? Не познава правилото за пълния член в съвременния български книжовен език!!!!! Неграмотнице, пише се: "без да се спомене "великияТ" Съветски съюз"!!! А НЕ "без да се спомене "великия" Съветски съюз"!!! Това е граматика, профанесо!!! А не е изпусната в бързината буквичка! Нищо странно няма в горното! Тия не познават дори елементарните правила в българския език! Да не говорим за съвременното езикознание, от което главите им не отбират и грам! Аз и досега пазя един документ на така наречената директорка на така наречения институт отпреди много години, който е от три страници! И в който са налице не по-малко от 15 (петнадесет!) грешки при членуването! Не се шегувам изобщо! Това е факт! В този "институт" 95% от работещите са абсолютно кръгли некадърници и профани! И какво? Да обясняваш на една тъпачка, че има много хора, които не са писали идиотщини и не са станали професори? Или дори са отишли в затвора, но не са се подложили на варварския режим! Тъпачката това просто не може да го разбере! Аз съм описал работещите в така наречения институт отдавна, още през 1992 г.! Те - всички (единствено без мен) гласуваха телеграма до ЦК на БКП, в която заклеймиха поета Петър Манолов, който тридесети ден беше в гладна стачка и можеше всеки момент да умре, като порнограф и престъпник! И месец-два по-късно отново по същия начин (без мен) одобриха единодушно "политиката" на правешкия дебил и катил по етническия проблем! Вж. съответното място в книгата ми "Перипетии на надеждата": http://www.geocities.com/kkabakciev/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Sep 2009 16:01ч.

  Да добавя какво представлява така наречения Речник на българския език, за който говори неграмотницата тук. Моя статия в "Демокрация" отпреди години - може да се прочете тук (озаглавена е "Речниците – капризи или идеологически потребности?"): http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html Извадка от нея: "речниците от комунистическия период не бяха само идеологически обременени, те бяха неграмотно съставяни. Те бъкат от груби грешки и недомислици, нямащи нищо общо с тогавашната идеология. Така от хваления [...] Речник на българския език човек може да научи, че замръзването е, чисто и просто, "преминаване от течно в твърдо състояние" – дори на разтопен метал! Същият речник подробно обяснява значението на думата вляво – но не и на думата вдясно, която, чисто и просто, липсва. Разположена на шест страници, статията на глагола дохождам приписва съвременно звучене на тази остаряла дума и напълно подвежда читателите – особено чужденците. Излиза, че в езика на съвременния българин времето, дъждовете, слуховете, неприятностите, правителствата и много други неща могат не само да идват, но и да дохождат. Всъщност първото нещо, което на човек му идва (а не дохожда) на ум, когато чуе думата дохождам, е изразът дохожда ми се по голяма/малка нужда. Но ако пренебрегнем редицата езикови факти, които тази речникова статия представя погрешно, това, което тя въобще не представя, е този израз. А чрез определението на думата еякулация, "изхвърляне на сперма от детероден орган", речникът стига до забележителното прозрение, че мъжкият полов член е детероден орган и че всеки полов орган може да изхвърля сперма. Цитираните тук куриози са само нищожна част от безбройните, неподлежащи на инвентаризация грешки в речника (за които известна информация може да се намери в специализираната литература). Но грамадата от грешки, достойните за книгата на Гинес куриози, реките от комунистически словоблудства, внезапно пресъхнали в излезлите след 1990 г. томове, не само се премълчават от авторите и редакторите на речника. Напротив, с типичната самоувереност, г-жа Веса Кювлиева, дългогодишен негов автор и редактор, пише на страниците на вестник "Дума" (бр. 196/22.08.95): Речникът на българския език е "голямо научно дело, единствено по мащаба си в историята на нашата езиковедска българистика и на културната ни история."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Sep 2009 16:02ч.

  Корекция: "така наречения" да се чете "така нареченият".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Sep 2009 17:57ч.

  Сега видях и ето тази невероятна наглост: "Че нали и вие ги пишехте същите творения, т.е. също сте сталинист!" Това е все едно да нарека тая неграмотница курва. Но има и известна разлика. Ако наречеш една неграмотница курва, тя трудно ще докаже, че не е курва. Докато моите трудове са на разположение на цялата общественост - и в тая "държава", и по света. Могат да се прочетат до последния ред - и в тях няма да се намери нито една дума в подкрепа на комунизма!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Явор Дачков

  14 Sep 2009 20:00ч.

  Кебапчиев е двоен хермафродит с пъпчив гъз.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • hmhm

  14 Sep 2009 20:49ч.

  не съм съгласна за БАН, след като агентът, който на всичкото отгоре се води име в лит-ез изследвания, толкова много е рапортувал колегите си, явно не е толкова бъкан БАН с такива като него, но може и да е, откъде да знам. Впрочем, проблемът е във вишите училища - понеже те са които преподават на студенти, БАН или си прави, или не си прави науката, но поне на никой не вреди... за сега.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • hmhm

  14 Sep 2009 20:53ч.

  Тия не познават дори елементарните правила в българския език! Да не говорим за съвременното езикознание, от което главите им не отбират и грам! - e, това е доста вярно у нас, но какво да се прави! :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • hmhm

  14 Sep 2009 20:59ч.

  и да, речниците на ИБЕ са пълни с идиеологически изкривявания на езика, започващи от описанието в речниковите статии и се стигне до "езикови мистификации" и изкривявания като дзенбудизъм - такава дума в цялото ни книгоиздаване няма, но ИБЕ е решил друго, може би не знам защо? да не говорим, че не се казва "дз" там на изток, но в китаистиката не ми се навлиза, там русофирщината ни е върховна. Но да речем, че е дз.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Sep 2009 22:10ч.

  Ха-ха-ха! Това ми хареса: русофирщина! Русофирщина и комунофирщина! Само че докато в Русия все пак действат някакви икономически закони на капитализма, а дори и обществото им не е точно това, което беше, тия в БАН са едни феодали и кръгли психопати! Като започнеш с управата и свършиш с така наречените редови учени. Които не са нормални индивиди, а са едни влечуги, лазещи всеки ден по корем пред началниците за трохици от трапезата им. Е, не всички. Само 99%. И тук-там се намира някой нормален, който не лази, но си и трайка. Който не си трайка - го отсвирват. Вярно, има осъдени институти, един е моят бивш (от мен), има и други, но това са изключения. Жалка работа! БАН е едно невероятно блато! БАН Е ФЕОДАЛНО ИМЕНИЕ НА НАПЪЛНО ДЕГРАДИРАЛИ КОМУНИСТИ И НЕВЕРОЯТНИ НЕКАДЪРНИЦИ И ДИВАЦИ, РАЗВЪДНИК НА БЕЗЗАКОНИЕ, КРИМИНАЛНОСТ И ПЪЛНА ПРОСТАЩИНА! НЕЩОТО БАН Е СРАМ И ПОЗОР ЗА ДЪРЖАВА В ЕС В 21 ВЕК!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • hmhm

  14 Sep 2009 22:57ч.

  речниците не са ideal entities, така че е безсмислено да се обвинява БАН, и чак толкова много агресия. езикът (съответно лексикографският език) е винаги biased, културно, политически и всякак. Това е така и в английските речници. Безсмислено е човек да вярва абсолютно на 1 едниствен речник, идващ от една институция, учен(и) или каквото и да е било. Речниците винаги се допълват, да в тях има грешки, а също има и политически склонности, не е толкова проблемът, че прави БАН грешки, работата е, че хората вярват в това, че речниците на БАН или който и да е друг един едиствен речник се възприема като краен, невероятно точен и вечен. Това не е вярно. Така че да се плюе БАН е безсмислено. Проблемът е в идеята за лексикографията. Зная, че хора работили или работещи там винаги имат какво да кажат, защото са се сблъскали с проблеми, но според мен един добър тон трябва да се запазва и чак толкова упреци, хората правят наука и в БАН, и къде ли не, от друга страна некадърници винаги има. Излишно е. А пък русофилщина исках да напиша, аз лично не претендирам за езикова непогрешимост и свръх съвършенство, дори очаквах някой/я да започне да претендира спрямо моите грешки, за да се посмея, защото дребнавостта е смешна. И да, в същото време речниците на БАН са идеологически склонни, и това е неприятно, неприятно е защото се мисли с представата за един речник като "ideal entity". Ето това наричам липса на съвременно езикознание, но споко, то и в чужбина далеч не е толкова съвременно колкото изглежда. Аман от настигвачески комплекси, на мен пък ми се иска най-накрая с нещо да сме изпреварващи, но без съмнение с остарели и ретроградни езиковедски термини, това малко трудно шъ стани! :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • hmhm

  14 Sep 2009 23:22ч.

  :речниците се допълват един друг взаимно (това исках да кажа), когато идват от различни местта, защото тогава въпросната "склонност" се неутрализира донякъде и може да се види значението, тоест самото "означаемо" (хм), виждат се грешките в единия, в другия и в третия, както и склонностите и така. За това и съвременните компютърни речници са съставени от много речници - оксфорд, МУ и т.н., един източник не е достатъчен. Проблемът е, че на български нямаме тази лексикографска изборност, в истинския смисъл на думата, като различни места, които да са различни школи в лексикографията, но сме по-малък език в сравнение с английския, логично е.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Sep 2009 23:36ч.

  Абе, hmhm, явно разбирате от тия неща, ама къде сте тръгнали да защищавате тия кръгли бедарници, безхаберници, криминали и простаци? Вие явно нямате дори и бегла представа що е това нещо БАН! Аз съм работил там 17 години - и съм изгонен. Един комунист ми скочи на масата на официално заседание. Аз помислих, че ще ме убива и го ударих (видях го изведнъж отгоре на масата, както си седях на стола). Вместо да изгонят него, изродите изгониха мен. Пишете "настигвачески комплекси, на мен пък ми се иска най-накрая с нещо да сме изпреварващи". Ами ето, моята работа е над световно равнище: http://www.springer.com/linguistics/semantics/book/978-0-7923-6538-9 И затова съм изгонен! А на тия изроди равнището им е сталинското езикознание: http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/Vremeto.html Институтът ДНЕС (от 2004 г.) е наречен на името на сталинист! Факт! Я малко вижте фактите, поразсъдете, пък пак елате да си кажете мнението.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • hm

  15 Sep 2009 4:34ч.

  FO с тоя Спринглер, книгата се чете онлайн и е само мотив за LMAO има мн добри неща на бг езиковеди сравнение с това

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  15 Sep 2009 4:45ч.

  Ха-ха-ха! Онлайн за 134,95 €, ама се четяло онлайн! Ха-ха-ха! Спец! Давай нататък с хубавото да се посмея!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Петкова

  15 Sep 2009 4:47ч.

  НАИСТИНА, СРАМНО Е, ЧЕ ИМАМЕ ТАКИВА УЧЕНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ КАТО ПРОФ ВЛАДКО МУРДАРОВ, ДОНОСНИК, ЧЕНГЕ, ПРОВАЛИЛ ТОЛКОВА СЪДБИ, ПОПРЕЧИЛ НА ТОЛКОВА ХОРА, ПИСАЛ ДОНОСИ ДОРИ СРЕЩУ БЛАГА ДИМИТРОВА!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  15 Sep 2009 5:01ч.

  Петкова, намирам за принципно правилно изказването Ви, но дайте факти. От изказването Ви се остава с впечатление, че ги имате. Чии точно съдби е провалил? На кого точно е попречил и как? Какво точно е писал за Блага Димитрова? Ще се съгласите вероятно, че общите приказки от типа "Тоя е ченге, долу!" не вършат работа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • hmhm

  15 Sep 2009 7:35ч.

  John drank the beer John was drinking the beer John dank beer е, явно я чета, това са някакви много вълнуващи примери от въпросната книга после след бирата се минава на сандвичи Искам да ям сандвича си rofl

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  15 Sep 2009 15:34ч.

  hmhm, не се правете на дръж ми шапката! Има сайт със софтуер, който отваря части (дори доста страници) от книги, издавани от големите издателства! Търговски похват. Пишете се за компетентен, поназнайвате това-онова, обаче горното обстоятелство Ви издава като мошеник и драскач на дребно. Каква бира, какви пет лева?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  15 Sep 2009 16:23ч.

  Няма никакъв смисъл някакви случайни хора, поразбиращи или не нещичко от проблематиката, да се занимават с работата ми и публикациите ми. Не е това темата на статията. Макар че всъщност има известна връзка. Защото Владко Мурдаров беше този, който предложи за тази моя книга (в нейния български вариант от 1992 г.) да ми бъде присъдена научната степен "доктор на науките". Това нещо и стана - след като една огромна шайка комунистически и други некадърници и наглеци ("специализиран съвет") забавиха процедурата ШЕСТ ГОДИНИ (не назначиха рецензенти ЧЕТИРИ ГОДИНИ)! За първия период на забавянето ВАК е осъден с влязло в сила съдебно решение - и сме квит. (Решението е изпълнено.) Водят се дела за следващите два периода. В този смисъл, и в този случай, в качеството си на член на Комисията по езикознание при ВАК през 1997-2001 г., Владко Мурдаров извърши определени действия, благодарение на които беше възстановена законността и се въздаде справедливост. Не мога да не му бъда благодарен за това. А за другото - написаното тук - той трябва да отговаря пред обществото и съвестта си. Би ми било интересно да чуя мнението на Петкова например в следния аспект. Блага Димитрова, една безспорно талантлива писателка и поетеса, първо пишеше възхвали за комунизма и дори за най-големия изрод в историята на човечеството - Сталин, след това "прогледна". Но не пропускаше да обикаля по света за сметка на данъкоплатеца, за да лъска имиджа на варварската комунистическа държава. Тази "голяма демократка" през пролетта на 1989 г. не се посвени да се качи на правителствения самолет с Петър Младенов (по негова покана) и да участва в Конференция за човешките права в Париж, където прочете едно нелошо есе, но не каза дори и гък относно факта, че в този момент режимът на Танкиста беше хвърлил в затвора четирима български дисиденти! Има какво да се обсъжда за тия неща. За съжаление мнозинството българи не се интересува от тях. И затова тук е налице подобно дередже: морално пропаднала нация, морално пропаднала държава. (Всъщност не следва да се нарича държава, защото е просто една кочина.)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • наблюдател

  15 Sep 2009 22:21ч.

  Този ненормалник кфн Кр.К. и т.н. какво се завира навсякъде? Владко Мурдарев е типичен представител на интелигента-кариерист-доносник (такъв е също и Димитри Иванов, и Иван Гарелов, и Кеворкян), които употребяваха всичките си усилия да докажат на обществото и на колегите си, че преуспяват в кариерата си заради качествата си. Истината е съвсем друга и трябва многократно да се повтаря : тези хора бяха лансирани, само за да могат да изпълняват основните си задачи в ДС. Ако лично са си гъделичкали егото с въображаеми "интелектуални" успехи, още по зле за тях. А Владко Мурдаров се тикаше навсякъде (включително и в прословутата "Аполония", управлявана само от ченгета : Димо Димов, сестрата на Владко - Маргарита, която е директорка, и всички други по-дребни без нито едно изключение). Беше директор на дома Витгенщайн във Виена (предложен от другото ченге - Вера Мутафчиева, бог да я прости!) Хидрата е навсякъде, а тоя глупак кфн-то да си затваря устата!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  15 Sep 2009 22:29ч.

  Малоумно е да наречеш някого ненормалник и глупак, без да дадеш нито един факт или аргумент. Другояче казано, този наблюдател е малоумник.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  15 Sep 2009 22:43ч.

  Малоумно е също така да се дрънка как "Аполония" била нещо лошо, щото била управлявана от ченгета. Сякаш, като държавата беше управлявана 35 години от един правешки дебил, значи всички ние сме били дебили! Така ли, бе, а? Хората ходеха на "Аполония" и пееха, свиреха, рисуваха, изнасяха други постановки и пр., а това, че "Аполония" е била управлявана единствено и само от ченгета (ако е била), е съвсем друг въпрос. Херберт фон Караян е бил член на нацистката партия и е изпълнявал нацистки произведения. Но това не го прави не-Караян. Гьобелс е още по-отявлен нацист, министър на пропагандата на Третия райх - и убиец на шестте си деца. Но всичко това не отменя научната му степен от Университета в Хайделберг! А един дебил си е дебил!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Просто "Владко"

  16 Sep 2009 2:30ч.

  Докладва за хора, които са слушали Би Би Си и са споделили това с него, за да му дадат съвет как да се предпази по-успешно от радиацията. Няма ненаказано добро...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ludens

  16 Sep 2009 3:28ч.

  Нека ми бъде позволено преди да коментирам съвсем накратко творбата на Тома Биков, да коментирам „коментатора” дфн. Въпросният пише: „13.09.2009 г. 17:14 ч. „Мурдаров защити моята позиция във ВАК през 1997-1999 г., когато една огромна шайка профани в така наричащия се Специализиран съвет по езикознание беше блокирала процедурата ми дълги години. И сега някои правят спекулации защо, аджеба, Мурдаров го е направил ... По това време поддържах добри колегиални отношения с него. Но той ме разочарова жестоко някъде около 2002 г., когато най-неочаквано за мен започна да защитава позиции, които съвпадаха с криминалното поведение на комунистическо-сталинистката некадърна шайка в така наречения научен съвет на развъдника (както вече казах, развъдникът беше осъден за поведението на шайката, наречена научен съвет). След случая незабавно прекратих отношенията си с Мурдаров и оттогава не съм го виждал и чувал! И не искам да го виждам и чувам!” Понеже обещах кратък коментар, изобщо няма да коментирам, просто ще приведа текста, щото вече съм взел отношение (ама дфн явно чете само себе си!): „05.08.2009 г. 19:07 ч. http://www.glasove.com/article-2346.php Нали ви е ясно? Широтата на мисълта, респ. – тесногръдието при дфн се определя не от друго, а от личното отношение, което той има към някого и този към него! Бил го Владко подкрепил във ВАК – аааа, значи, харен е! Харен е и защото се бил противопоставил на уволнението на Любима и на самия дфн от ИБЕ! Но когато Владко започва да говори в полза на общоинститутските противници на дфн – ееееее, от черен по-черен е! И заслужава сиктердосване!” Който не вярва, че така съм го написал, да проследи линка и да провери! Няма какво повече да добавя! Но да продължа с дфн, който в стил „епохални есеистики” възхвалително за пореден път пише за себе си: 14.09.2009 г. 10:57 ч. „Докато моите трудове са на разположение на цялата общественост - и в тая "държава", и по света. Могат да се прочетат до последния ред - и в тях няма да се намери нито една дума в подкрепа на комунизма!” И още: 14.09.2009 г. 16:36 ч. Ами ето, моята работа е над световно равнище: http://www.springer.com/linguistics/semantics/book/978-0-7923-6538-9 И затова съм изгонен! Присъединявайки се към написаното от 15.09.2009 г. 00:35 ч. hmhm „John drank the beer John was drinking the beer John dank beer е, явно я чета, това са някакви много вълнуващи примери от въпросната книга после след бирата се минава на сандвичи Искам да ям сандвича си” и към Човек с мнение от 13.09.2009 г. 23:48 ч. „Нима не знаете, че в оплютия от вас строй, не можеше да се започне, продължи и завърши каквото и да било писание, без да се спомене "великия" Съветски съюз, Ленин, Маркс, Енгелс или Сталин. Че нали и вие ги пишехте същите творения, т.е. също сте сталинист!!!!!! ....Вашите плювачески гадости ли? Че вие вместо да си губите времето с тях, що не седнете да напишете някой и друг трудец, та това да е отговорът колко сте "умен" на свой ред и аз да коментирам, с риск да се повторя: Е, хубаво, че „Аспектът” струва 134,95 €!? Ама кой я е купил – това трето „допълнено и преработено издение”, преминало през една нашенска публикацийка, после - през Kluwer, та да стигне накрая до Springer!? Пък и безкрайните позовавания на „значимост за целия китайски народ”, за рецензенти? То Хенк Веркьойл много ясно е казал: „Aspect in English: A Bulgarian Perspective” – добър принос, но само един поглед от България”. Деликатно, нали? Но многозначително – за тоя, за когото думите значат нещо! Но не и за дфн, разбира се, защото един дизайнер на думи не може да оцени смисъла им поотделно, а съвсем хич– да направи логическо заключение от съвкупността им! А ето и останалите „епохални творби”: КАБАКЧИЕВ, Красимир Перипетии на надеждата - София : Албо, 1992. - 110 с.; 20 см 5 000 тир ISBN 954-8141-02.7 15 лв. КАБАКЧИЕВ, Красимир Видът в английския език : За българите,разбиращи (и обичащи) този език Албо, 1992. - 184 с. ; 21 см Офс.изд. - 2 000 тир. 29,50 лв. КАБАКЧИЕВ, Красимир Я. Глаголно-именна съчетаемост и аспектуалност : Върху материал от съвр.бълг.ез. София : Унив.изд.Св.Климент Охридски, 1992. - 144 с ; 20 см. - (Библ.Дебюти:Първи кн. на млади бълг.учени:Филол.науки.Езикознание). ОФс.изд. - 1 190 тир. - Библиогр.с. 133-138. - Именен,предм.показалец 25,65 лв. Естествено, че съм направил справка и за публикациите на дфн в сайта на ИБЕ – стари работи, 17 години няколко цитирани от кумова срама от колегите му, дето сега ги оплюва! И последно: Дали е вярно твърдението на дфн, че в „трудовете” си не е прославял комунизма – изобщо нямам намерение да ги чета, за да проверя! За което – да ме прощава! А сега - да почета с коментар и Тома Биков, който прави характеристика на Владко, синтезирано в: „Още от началото на демокрацията, след 10 ноември 1989 г. Владко Мурдаров прегръща “синята идея”, той е един от онези “сини” интелектуалци, които без да заемат постове в изпълнителната или законодателната власт, подкрепят “синята” идея и неформално свързват името си със СДС. Автор е на предаване по БНТ, от 1991 до 1995 г. е директор на „Дом Витгенщайн“ – Българския културен институт в Австрия, чете лекции в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и СУ “Св. Климент Охридски”. Владко Мурдаров е дългогодишен автор на в. “Демокрация”, а от 2005 до 2007 г. е член на редакционния съвет на в. “Демокрация днес”., и се подписва под най-различни декларации в подкрепа на демокрацията. На 19 юни 2009 г., месец и половина преди името му да бъде обявено от комисията по досиетата като сътрудник на ДС, Владко Мурдаров подписа декларацията на група интелектуалци и общественици в подкрепа на Синята коалиция, която трябваше да изхвърли бившите комунисти от властта” Ами Биков си е вкарал автогол с тая характеристика! Какво по-голямо доказателство, че от началото на демокрацията в дясното пространство бяха инфилтрирани всякакви с всякакви задачи, впоследствие читавото, здравото ги изхвърли постепенно чрез един очистителен процес, който продължава и до днес (и който ще продължи и в бъдеще!). Поради което сините редици останаха по-малобройни, но истински! Така да се каже – плявата бе отвята и остана зърното! А самият Биков се самопричисли към плявата – с напускането на ДСБ и понастоящем – с писанията си! И накрая да попитам: Сигурно Дачков, Биков и сие са против комунизма – поне така декларират! Сигурно те са против ДСБ, СДС, Синята коалиция, Иван Костов, Мартин Димитров .... още против много неща са, явно! Но все пак – ЗА какво сте? Това нито е съвсем сигурно, нито даже е вероятно ясно! Макар че някои се досещаме! Но нека те да си кажат! Ако смеят!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  16 Sep 2009 3:42ч.

  ludens, отдавна съм си казал мнението за Вас, ще го повторя. Вие просто не знаете какво говорите (пишете). Няма тема във вашето писание, няма реално изложение на факти, само някакви подхвърлени детайли без връзка помежду им, няма реални аргументи, няма логическа последователност, няма елементарни причинно-следствени връзки. Вие имате проблем, ludens! И трябва сам да се погрижите за него!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ludens

  16 Sep 2009 23:47ч.

  На 15.09.2009 г. 20:42 ч. дфн пише по мой адрес: 1. Вие просто не знаете какво говорите (пишете) - Не е вярно! За разлика от дфн много добре знам какво говоря и пиша, ама той няма мисловния капацитет да разбере! 2. Няма тема във вашето писание - Отчасти търпя тая критика, защото под материал със зададена тема аз решавам да се занимавам с дфн. Ама като ме предизиква точно с неговото безтемие, по-точно – с бълвоча му от разнотемие, с акцент собствената му персона в стил „епохален есеист”, „световно известен учен”, „учил на английски англичаните” и т.н. – все познати арии от репертояра му! А като му навреш фактите, почва да пищи, олевавайки орталъка, че се занимавам с него, с трудовете му, с жена му, с леля му и т.н. Хайде разбери му логиката! 3. Няма реално изложение на факти, само някакви подхвърлени детайли без връзка помежду им, няма реални аргументи, няма логическа последователност, няма елементарни причинно-следствени връзки - Е това съвсем не е вярно! Всичко, което съм написал, се основава върху реални цитати, а коментариите ми са безусловно верни, защото са аргументирани. Поради което са налице всички причинно-следствени връзки, но за разбиране то им е необходим интелект поне над средния. Може би търпя критика, че в стремежа ми последният коментар да излезе възможно най-кратък, съм пропуснал някои подробности и детайли, а липсата им създава впечатление за „празни пространства” между фактите. Та ето защо сега ще ги запълня, относително „научната значимост” на дфн в национален, регионален, световен, планетарен, вселенски и епохален мащаб. Вероятно четящата аудитория си спомня, че досежно горното предложих на дфн да си публикува тук списъка на трудовете и цитатите върху тях. В стила си, досадно познат „ха-ха-ха” въпросният отговори, че това не е негова работа. Ами чия е, бе? Може ли човек, плачещ че липсват атестации и претендиращ да атестира всеки и всичко, да не знае, че е длъжен сам да си представи тия списъци, а не някой друг да му ги търси?! Нейсе – отказал, отказал! За негова сметка! Още предложих на дфн сам да си направи необходимата справка в ISI WEB SCI, на което се получи скусоумният отговор, че тази световна система била “само за природо-математически науки” (??!!). Глупост отвсякъде или дфн просто няма достъп до системата, която е частна и съответно се плаща за достъпа. Или просто „стотиците хиляди цитати” на „епохалните” му трудове се броят на пръсти! Но нека видим реалността: В коментара си от 15.09.2009 г. 20:28 ч. http://glasove.com/article.php?aid=3428&page=1 пиша: „Е, хубаво, че „Аспектът” струва 134,95 €!? Ама кой я е купил – това поне трето „допълнено и преработено издение”, преминало през една нашенска публикацийка, после - през Kluwer, та да стигне накрая до Springer!? Пък и безкрайните позовавания на „значимост за целия китайски народ”, за рецензенти? То Хенк Веркьойл много ясно е казал: „Aspect in English: A Bulgarian Perspective” – добър принос, но само един поглед от България”. Деликатно, нали? Но многозначително – за тоя, за когото думите значат нещо! Но не и за дфн, разбира се, защото един дизайнер на думи не може да оцени смисъла им поотделно, а съвсем – да направи логическо заключение от съвкупността им!” Оставяме настрана справката в базата от данни на Publish and Perish http://www.harzing.com/pop.htm, където за периода 2000-2009 дфн е цитиран само един път и то не по същество, както и цитатите на колегите му от ИБЕ, както и изданията на Албо и СУ „Св. Кл. Орхидски”. Ето го прехваленият „Аспектът”, струващ 134,95 €! Aspect in English A `Common-Sense' View of the Interplay between Verbal and Nominal Referents Series: Studies in Linguistics and Philosophy , Vol. 75 Kabakciev, K. 2000, 380 p., Hardcover ISBN: 978-0-7923-6538 За това твоорение се пише: ”Based on an earlier edition published in 1992 in Bulgarian ... Situatsionna Semantika Na Terminologichnite Izrazi V Suvremenniia Bulgarski Knizhoven Ezik AI Prof. Marin Drinov Publication Date: 1999 После – същото това твоорение е транформирано в Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000 г. А ето и Хенк Веркьойл Henk J. Verkuyl, Aspectual issues : studies on time and quantity. Stanford, CA: CSLI Publications, 1999 Journal of Linguistics (2002), 38:3:645-708 Cambridge University Volume 79, Number 1, March 2003 E-ISSN: 1535-0665 Print ISSN: 0097-8507 DOI: 10.1353/lan.2003.0080 Gianto, Agustinus. Aspect in English: A 'Common Sense' View of the Interplay Between Verbal and Nominal Referents (review) Language - Volume 79, Number 1, March 2003, pp. 221-222 Ето и още някои любопитки: Linguistic Society of America BOOK NOTICES 221 trated approach to the pragmatic. It should be noted that the book is accompanied by ‘solutions and suggested answers’ to the exercises throughout, a glossary, and an index, all of which make the book a valuable companion for beginners in the study of pragmatics. [LAURA DANILIUC and RADU DANILIUC, Australian National University.] Kabakciev, K. 1986. "Vid, Vreme i Raznovidnostite na Neopredenostta v Balgarskija Ezik." [Aspect, Tense and Types of Indefiniteness in Bulgarian.] Balgarski Ezik 36.233-41. Kabakchiev, Krasimir. 1981. "Edin Tip Glagolno-Imenni Slovosachetanija i Vrazkata im s Vidovata Sistema na Savremennia Bulgarski Ezik." [One Type of Verbal-Nominal Word Formation and Its Relation to the Aspectual System of Contemporary Bulgarian.] Balgarski Ezik 31.427-33. _____. 1983. "Sintaktichnijat Model 'V O' - Kontekstualen Marker na Perfektivnost v Bulgarskija i Angliiskija Ezik." [The Syntactic Model "v O"—a Contextual Marker of Perfectivity in Bulgarian and English.] Sapostavitelno Ezikoznanie 8.34-41. Kabakciev, K. 1984. "The Article and the Aorist/imperfect Distinction in Bulgarian: an Analysis Based on Cross-Language 'Aspect' Parallelisms." Linguistics 22.643-72. Kabakciev, Krasimir. 1989. "On 'Telicity' and Related Problems." Lars-Gunnar Larsson (ed.), Proceedings of the Second Scandinavian Symposium on Aspectology. Uppsala: Almqvist and Wiksell, 13-32. _____. 2000. Aspect in English: a 'Common-Sense' View of the Interplay Between Verbal and Nominal Referents . Dordrecht: Kluwer. Based on earlier (1992) Bulgarian edition. Abstract at http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-6538-0. И това е всичко! Ако има още да се добави – моля! Някой по-трудолюбив от мене да се пробва – може да изрови още нещо. Но да не се плаши – няма начин да открие „стотици хиляди цитати” и благодарности от целия китайски народ, или поне – от англичаните (горките, подложени на образование от дфн, по негови думи). Така че – толкоз по въпроса има ли „подхвърлени детайли без връзка помежду им”, има ли реални аргументи, има ли логическа последователност, има ли причинно-следствени връзки! И накрая: Господи, погрижи се за проблемите на дфн, за мойте собствени аз сам ще си се погрижа!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  17 Sep 2009 4:08ч.

  ludens, глупако, приносът не се измерва с брой публикации, но моите са доста! Книги: 13, от тях 5 монографии, една граматика, 7 речника (някои в съавторство). Статии: 39 на брой. Публикувани рецензии на трудовете ми: 9. Цитатите ми - стотици само на чужди езици, на български са десетки (регистрирал съм около 60). ПРЕСТАНИ, ИДИОТ, ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С МЕН! БЯГАЙ В ПСИХИАТРИЯТА! ВЕДНАГА!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Братя Карамазови

  17 Sep 2009 7:03ч.

  Ludens,спорите с руския спамбот "Дфн Кабакчиев". Има и един такъв индивид, който си представя, че е голям учен, но не заслужава внимание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  17 Sep 2009 11:28ч.

  Нито ludens, нито Братя Карамазови могат да преценят работата ми. За тях тя няма как да представлява обект на внимание. Могат да я преценят хора със съответната квалификация. Но тоя ludens е пълен ненормалник. Защото аз съм постигнал неща, за които е сигурно, че той едновременно няма представа от тях и не може да ги постигне. В БАН само една шепа хора имат монография от ранга на моята, да не говорим, че в моята се съдържа теория за фундаментални закономерности. Най-известни химици, физици и т.н., вкл. Юхновски, нямат такава монография (в свръхреномирано международно научно издателство), и дори ИЗОБЩО нямат монография. А този тук е някакъв откачалник (физик или химик), който има някаква дисертация за кандидат на науките, вероятно от комунизма, призната по време на комунизма. И нищо друго съществено. За да си позволяваш да ровиш в постижения на учен в област, която не познаваш, и при положение, че не се и доближаваш до неговото равнище, трябва да си много нагъл! А оттам и доста луд. Да не кажа много.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ludens

  17 Sep 2009 21:11ч.

  дфн от 17.09.2009 г. 04:28 ч. "................................." "Пофалете ме, уста, че ви посирам" Народна поговорка

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  17 Sep 2009 22:07ч.

  ludens според мен си е луд (колко точно не знам - не съм психиатър), но не чак толкова луд, та да не може да отговори на въпроса колко академици, член-кореспонденти и професори в БАН имат монография от рода на моята, чийто линк е даден по-долу. Всеизвестно е, че монографията в реномирано международно научно издателство е най-високото, формално погледнато, научно постижение. То отразява цялостна концепция на съответeн автор в дадена област и обхваща множество конкретни постижения. Отговорът на въпроса е: в БАН хора с такова постижение се броят на пръсти. Може би на едната ръка. И това е, защото в БАН преобладава некадърността - комунистическа или друга. Разбира се, има и истински учени, но те са малцинство. А друг сроден отговор на въпроса е, че Юхновски (например), доколкото ми е известно, изобщо няма монография - също както нямат и мнозина други, които се пишат за големи учени. Аз имам пет монографии - и твърдя, че всичките са приносни, а тази в Kluwer/Springer съдържа цялостна теория. Тук стигаме и до въпроса за оценката на научните постижения в естествените науки и в хуманитарните. ludens, който е физик или химик, разправя как трябвало работата ми да бъдела обсъждана от позициите на техните (на физици, химици и пр.) разбирания за импакт фактор, цитирания и т.н. Знаем как се прави импакт-фактор, как се цитират (като на практика се самоцитират) колективите по света, как има хора с по сто статии, а всъщност това са статийки от по 3-4 страници, написани от по 5-6 души, та и повече. Как шефът бива вписван като автор, а не си е мръднал пръста да работи - и не знае какво пише в статията. Моите статии са лично мои! ВСИЧКИТЕ! Както и, разбира се, монографиите. Това означава ли, че аз трябва да подгоня ludens и да му държа сметка защо аз имам хиляда собствени публикувани страници в монографии и още толкова в статии, а той няма? Естествено, че не бива. Всяка област си има специфика и собствени правила, по които се прави оценка. Може от един опит в химията да стигнеш до откритие, но може да си направил стотици и да си ги публикувал, но да няма постижение - а да има цитати. Така че, първо, ludens е прекалено много далеч от моето равнище, за да има моралното право да държи сметка за моята работа, второ, е нахален и с това, че пренася някакви разбирания на химици и физици в друга област. И трето, не знае, завалията, каква е нормативната уредба на атестирането, а тръгнал на мен да държи сметка за атестиране. Аз съм създал прецедент в българското правораздаване относно атестирането, а той няма и хабер от понятие за тия неща ... Бягай да се погрижиш за себе си, бе, ludens!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • lol

  18 Sep 2009 6:29ч.

  руския спамбот "Дфн Кабакчиев" да, ама както е известно, хората разговарят с ботове в чата само първия път (максимум 2-3 пъти), после всички отбягват да обръщат внимание на бота (пускащ системни съобщения или просто спам) :)))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Капитанът

  18 Sep 2009 13:52ч.

  Старшина, изхвърли тоя Кабакчиев от интернет и раздай на учените по един противогаз, докато той е още тук, за да могат да си правят дискурса умните люде. Бегом, старшина!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  18 Sep 2009 19:35ч.

  Ха-ха-ха! Двама костозомбомалоумници! Вие не умряхте ли, бе?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ludens

  19 Sep 2009 4:21ч.

  На 18.09.2009 г. 12:35 ч. дфн написа:"Вие не умряхте ли, бе?" Ох, Господи! Как може тоя да си помисли такова нещо? Та ние всичките толкова много го ценим, че как да си отидем от тоя свят, без да сме почели с присъствието си неговото погребение?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  19 Sep 2009 20:53ч.

  Чета отново материала и се чудя най-вече на акъла на тоя ludens. В материала се говори как колегата Мурдаров съзнателно е работил за ДС във Виена, как е докладвал на комунистите за имигранти - и прочие, и прочие негови "подвизи". Неприятно е, че трябва аз, който съм задължен за нещо на Мурдаров, да оценявам това негово поведение, но не мога да не кажа, че то е много неморално. И особено неморално е това, че той с години, днес се оказва, е заблуждавал и мен (хайде мен да оставим), и много други хора от демократичната общност, че е демократ, антикомунист и така нататък. А тоя идиот ludens не спира тук да дрънка за ... моите публикации. И се пише демократ. И е костовист, естествено. Ето, такива като тоя ludens щяха да осъществяват декомунизация! Под ръководството на писача в "Работническо дело"! И сега пак претендират, че ще я осъществяват. Разбира се, той проблемът на ludens все пак е малко особен, де. Сбъркана работа!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ИВАН ХАДЖИЙСКИ

  20 Sep 2009 18:42ч.

  СРАМНО Е,ЧЕ ПОДОБНИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО ПЛЕДИРАТ ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И НИ ПОУЧАВАТ ОТ ЕФИРА И ПЕЧАТА, СА ИЗПОЛЗВАЛИ ТОЗИ ЕЗИК ДА ЗАМЪРСЯВАТ ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО СЕБЕ СИ, ДА ДОНОСНИЧАТ И КЛЕВЕТЯТ, ДА ПОЧЕРНЯТ ЖИВОТА НА МНОГО ХОРА, ДА СИ РАЗЧИСТВАТ ПЪТЯ КЪМ ВЛАСТТА И ПАРИТЕ, ДА ДОНОСНИЧАТ ДОРИ ЗА ХОРА КАТО БЛАГА ДИМИТРОВА, ТОЗИ ЧОВЕК, ПРОФ ВЛАДКО МУРДАРОВ/ МУРДАР ЗНАЧИ НА ТУРСКИ МРЪСЕН И МАЗЕН!/Е, НАИСТИНА, ТАКЪВ.БИ ТРЯБВАЛО ДА ГО ИЗХВЪЛРЯТ СЕГА ОТ БАН, ЗАЩОТО Е ПОЗОР ЗА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Василева

  20 Sep 2009 18:46ч.

  Слушала съм беседи на проф Владко Мурдаров и винаги съм имала чувството, че е нечист, нечестен човек. Не знаех, че на турски "мурдар" означава мръсен и мазен, но се оказва, чевъпросният професор Владко Мурдаров е наистина мръсен и мазен човек! Тогава защо го държат още в Българската академия на науките, за да я срами и позори?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проста жена

  21 Sep 2009 1:07ч.

  Госпожо Василева, да не мислите, че другите в институцията са по-различни! Името на Владко излезе в качеството му на журналист, не - на учен. Ако започнат да обявяват доносниците от средите на т.нар. учени, хората ще изпаднат в паника.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  21 Sep 2009 3:00ч.

  Да, наистина много е нелепо това, че хората не знаят, че БАН - това е бастион на най-тлъстата комунистическа номенклатура. Само няколко най-фрапиращи примера. Като член-кореспонденти в БАН се подвизават лицата Александър Лилов, член на Политбюро на ЦК на БКП, Стоян Михайлов, секретар на ЦК на БКП, Васил Проданов, АОНСУ-вски професор, който в серия свои съчинения, представяни за научни, отрича мащабите на зверствата на сталинизма и го обявява за "не чак толкова лош строй". Интересувайте се повече за БАН, дами и господа, като не знаете! Владко Мурдаров трябвало да го били махнели заради доноси. А идеолозите на комунизма могат да останат, така ли? И кой да го махне Владко Мурдаров? Идеолозите на комунизма? Некадърната комунистическа управа, превърнала БАН във феодално имение на най-тлъстата комунистическа номенклатура? Нелепо!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  26 Sep 2009 3:47ч.

  Още един щрих към поведението на Мурдаров, което за мен е необяснимо. Лице, което две десетилетия се представя за голям демократ и антикомунист, се оказва писач на масови доноси в полза на комунистическата власт. Следва копи-пейст на мое съобщение в съседен форум. Пускам го тук, защото, доколкото ми е известно, Мурдаров все още (въпреки разобличението тук) е председател на научния съвет на така наречения Институт за български език при БАН (не ми е известно да е подал оставка), а директор на същия така наречен институт е лицето Райнов, за което пише по-долу. Просто прочетете. Големият антикомунист Мурдаров работи "за благото на науката" в тясно сътрудничество с лицето Райнов. Единият председател на научния съвет, другият - директор. Страхотно! "Какво общо може да има между комунизма и културата? Все едно да има нещо общо между фашизма и културата! Но комунистическите диваци много обичаха, и продължават да обичат, да се асоциират с "културата", "науката" и т.н. Всеизвестно е как Сталин, най-масовият убиец-изрод в историята на човечеството, беше направен "езиковед". Всеизвестно е как не само съветските комуноподлоги го възхваляваха като "лингвистичен гений", но се намериха и български. Такова е лицето Андрейчин, което пише следното: "Борбата за по-висока езикова култура е първостепенна национална задача в живота на социалистическото общество. Тъкмо в условията на социалистическото общество може да бъде най-добре схваната нуждата от такава борба [...] В труда на Й.В.Сталин "Марксизмът и въпросите на езикознанието" беше направено принципно разграничение между речниковата и граматическата страна на езика. По този начин речниковият състав на езика беше осветлен ясно, както никога досега откъм своята роля и специфика в строежа на езика [...] Даденото от Сталин теоретическо изясняване на речниковата страна на езика ще допринесе несъмнено и за изясняване на редица важни практически въпроси на езиковата култура. Сега пред езикознанието и пред методиката на езиковото обучение стои задача с огромна важност – да се открият върху основата на сталинското езикознание пътища и средства за по-конкретна и плодоносна работа при усвояването на речниковия материал". Вж. статията ми [моя, на Кабакчиев] "ТАКОВА БЕШЕ, И Е, ВРЕМЕТО - лингвистиката като инструмент за политическа пропаганда": http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/Vremeto.html През 2004 г. сталинистите в така наречения Институт за български език при БАН, един развъдник на комунизъм, некадърност, криминалност и откровена простащина, кръщават института на името на този отявлен сталинист! А директор на така наречения институт е лицето Райнов, което през 1989 г. обявява класиците на марксизма-ленинизма за "решили всички въпроси на езика и мисленето". (Вж. за този индивид отново горния линк.) Самият Райнов преди 1989 г. работи в така наречената Лаборатория за изследване на мозъка при БАН, за която е известно, че е била част от организацията за поддържане на мавзолея и мумията на масовия българоубиец и напълно деградирал индивид, известен като Гошо Тарабата. Да продължавам ли за "културата", "науката" и комунистите? .....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Антикабакчиев

  12 Окт 2009 6:37ч.

  Сега комунистите в БАН били много доволни, че Мурдаров излязъл "наше момче". Ще го поддържат, ще видите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кр.Кабакчиев, дфн

  14 Окт 2009 22:50ч.

  Комунистите в БАН или комунистите в така наречения институт? Или комунистите и на двете места? То е ясно, че и на двете места, ама все пак да попитам.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Владко Мурдаров

  17 Окт 2009 6:40ч.

  Къкво значение, има важнуто е че хоръта ме оважават!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Непозната

  25 Окт 2009 5:06ч.

  Хората наистина го уважават.Това сега ще отмине,ще се забравят низостите,написани тук,както и техните автори,но Владко Мурдаров ще остане.Историята е най-точният съдник,нейна ще е последната дума.А името му ще бъде в нея - дори вие,героите на този форум, го знаете.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Познат на Непозната

  26 Окт 2009 18:51ч.

  Да, ще се забравят низостите, "ПИСАНИ ТУК".Грандиозното културно дело на ДОНОСНИЦИТЕ ще ги обезмърти. На това разчитате - че всичко ще мине, ще се забрави. Махайте се, ченгета! Вижда се, че срам нямате.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Познат на познат на познатата...

  26 Окт 2009 18:59ч.

  В какво се състои "научното дело" на тоя доносник? Докторатът му е това, което казват и тия, които са го избирали: "ЕДНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА". А "езиковите бележки" нямат никаква стойност. Може би непреходна стойност имат написаните доноси! Ако не му помагаше организацията "ДС", в която членуват хората с научни позиции, щеше да е изявен софийски даскал.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сергей Никаноров

  25 Дек 2009 9:10ч.

  4.10.2009 г. 23:06 ч. Непозната Хората наистина го уважават.Това сега ще отмине,ще се забравят низостите,написани тук,както и техните автори,но Владко Мурдаров ще остане.Историята е най-точният съдник,нейна ще е последната дума.А името му ще бъде в нея - дори вие,героите на този форум, го знаете.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • mmm

  30 Яну 2010 8:01ч.

  Мордар е персийска дума, влязла в османския и означава буквално: на турски мурдар, мърдар=мърша, нечист човек. Турците са давали много ярки и точни прозвища и прякори въз основа на личностите качества на даден човек, които по-късно се превръщат в български фамилии: Боков - от бок=говно; Карталов - от картал=орел; Алтъпармаков - шест пръста=човек, който е имал шест пръста; Буюклиев - бююк=голям; Чапкънов - чапкън=нехранимайко, пройдоха;... и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • относно ммм

  02 Фев 2010 1:44ч.

  Браво на турците, големи умници са.Могат да предвидят качествата на цели поколения напред, и то само те,в други езици го няма тоя "феномен"! Благодарности за ценната лекция по ономастика, изобщо,много е намясто!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бау

  08 Фев 2010 9:58ч.

  Не се правете, че не разбирате косвения речев акт! Вижда се, че в случая поколението не е изключение от фамилията си. Вместо поне временно да се покрие, носителят на "говорещата фамилия" си е качил портретчета в нета. Мордар!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Popov

  01 Апр 2010 1:01ч.

  Vladko,Vladkooo,osral si se kato chopar!!! Da ti pikaia na titlite,stom si donosnik.Pak i ne te e sram oste da se pokazvach po TV i do dnes!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Акакий Акакиевич

  03 Апр 2010 6:38ч.

  Хорошая морда! Мне нравится. Дерзай, Владка, голубчик, как все это прекрасно!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Учителят

  26 Май 2010 18:38ч.

  Истината е, че, ако един човек е достатъчно качествен специалист, то той няма нужда нито от партийна, нито от ДС подкрепа, за да прогресира в професията си. От което пък следва, че щом човек търси подкрепата на Партията или ДС, значи, че не е никакъв професионалист.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • доц. д-р Любима Йорданова

  27 Юли 2010 18:00ч.

  Владко Мурдаров ми е колега от университета, дори бяхме в една група. Съгласна съм със статията, възразявам само срещу част от първото изречение - "Владко Мурдаров е един от водещите български езиковеди". Дали? Владко Мурдаров се занимава през целия си творчески път с езикови бележки - дали думата се пише с О или У, дали представката е ПРИ- или ПРЕ- и т.н. Тази школска насоченост на "научните му изследвания" няма нищо общо със съвременната европейска лингвистика, която той би трябвало да познава. Нали се връщаше за малко от Залцбург и Виена и пак заминаваше? Дори по времето на социализма, когато "Западът" беше забранен за българските граждани, включително и учените, които не са членове на Българската комунистическа партия и не работят за Държавна сигурност? За него беше "отбранен". Пиша тези редове именно като лингвистка. През последните 20 г. разработвам в България две нови научни направления - политолингвистика /там са всичките ми книги за "Езика на Промяната след 1989 г./ и евролингвистика /Европейската комуникационна политика/.Т.е. няма завист към "талантливия" колега, но има съвременен поглед към науката лингвистика /езикознание/ и старание българската лингвистика да бъде насочена към европейската - като научни направления, като методи на работа, като терминологичен апарат и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Student po pravo ot Germania

  25 Авг 2010 21:24ч.

  az bih se sramuval da bada sin ili dashterja na takav 4ovek " Profesor ".... Edin donosnik si ostava donosnik - tozi "Profesor" e prosto poredniat sram za naroda si. PROFESORE, BALGARIA E SRAM OT TEBE! Takiva kato tebe trjabvashe da hodjat v BELENE, a ne 4estni i savestni hora, koito takiva KATO TEBE pratiha tam. Tvoeto minalo vinagi ste presledva teb i decata ti!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Недялков

  14 Sep 2010 3:11ч.

  Браво на всички "умници" дето "драскат" тука или "Долу всички стари доносници, да живеят новите доносници". Господа, бивши другарчета, къде ви беше смелостта до 10 ноември 1989 г.? Защо тогава не критикувахте властта, ами когато същата вече я няма. Това е нещо характерно за всички българчета, което наистина потвърждава думите на дядо Петко Славейков, на Божидар Димитров Стоянов или от "шибан" народ, "шибани" писачи, пу....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • доц. д-р Любима Йорданова

  24 Яну 2012 2:21ч.

  Факт е, че цялата управленска мрежа на БАН И СЕГА, ПРЕЗ 2012 Г. Е ИЗГРАДЕНА САМО!!! от агенти, осведомители и доверени лица на Държавна сигурност. Агент \"Драган\" (Владко Мурдаров) не е изолиран случай. Той само сочи начинът на правене на кариера при социализма. Като \"син на репресиран\", на т.нар. от Държавна сигурност \"бивши хора\", \"вражески елементи\" и \"контрареволюционни елементи\", той е можел да се издига в йерархията на професията само по един път - като събира сведения за българи и българисти, за чуждестранни слависти и българисти и доносничи на Държавна сигурност. И още нещо. Няма такова понятие \"бивш\" агент. След приключване на работата си към Първо главно управление (разузнаване) на ДС е бил прехвърлен към Шесто управление, за да пише доноси за колегите си в Института за български език при БАН. Прочетох двата тома с личното и работното му досие. Моето име също се споменава, при това с невярна информация. Все пак няма как да знае, с какво се занимавам в София, докато той е във Виена, но човекът заработва \"дребни\"?!. Нали му се плаща за доносите! Споменавам този факт само, защото оперативните работници от ДС са проверявали в картотеките всички т.нар. \"засечени лица\", споменати в сведенията на агент \"Драган\". Срещу моето име пише - \"от вражески произход\". А това, че е внедрен във в. \"Демокрация\", пак нищо ново под слънцето. Така СДС се разпадна, чрез внедрените агенти. Колкото до Научния съвет на Института за български език при БАН - агент \"Драган\" само смени агент \"Сашка\" (Стоян Жерев). Както писах, цялата мрежа на управление на \"науката\" в БАН е от агенти, осведомители и доверени лица. Доверените лица са най-мръсната категория - за тях няма картон, те не са подписвали клетвена декларация. Според Архива на ДС - ШЕСТО управление всички административни и партийни ръководители и хората от съответните ръководства от БАН, висшите училища, творческите съюзи, медиите БНТ и БНР и т.н. са били подчинени на ДС. Затова патриарх Максим няма картон, няма попълвана клетвена декларация. Дори монаси са били вербувани. Това е социализмът в България, затова посттоциализмът е толкова свиреп и неуспешен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • доц. д-р Любима Йорданова

  24 Яну 2012 2:37ч.

  И още нещо, което е важно. БКП и ДС създаваха впечатление за изключителна \"компетентност\" на верните си хора, което също е измислица, голяма, опашата лъжа. Владко Мурдаров се води на работа в Института за български език при БАН, но работят колегите му, те правят правописния речник, а той само се води на работа. И я ръководи :) От времето на Отечественофронтовския правопис през 40-те г.не е правена правописна реформа на книжовния български език, а той ръководи секцията \"Съвременен български език\" в Института. Това е първата заплата. Другата е от НАТФИЗ, където преподава на студенти пак с протекции от ДС, защото и там е имало кой да бъде наблюдавав(Художествено-творческата интелигенция е другият контингент на Шесто управление на ДС освен науката. Третият лъч е медицинската интелигенция и кръгът се затваря, интелигенцията е в менгеме, или е вярна и предана на комунизма, или я профилактират, т.е. поучават да бъде вярна на идеологията, или я филтрират, т.е. уволняват. Това са термини на ДС.)Значи - втора заплата от НАТФИЗ, където преподавал \"по всички езиковедски предмети\". Ангажиментите му се свеждат до това, да се мярка два пъти седмично за по час в Института и да преподава как се изговарят думите - с О или У на студентите от НАТФИЗ. Третата заплата също е интересна - тя е от книгите на австрийски и немски автори, които превежда за пари. Тук не споменавам хонорарите, които е получавал от Висшата атестационна комисия - ВАК,бонусите, които е ползвал, когато като агент е оглавявал Научния съвет на ИБЕз. Слава Богу министър Игнатов най-после закри ВАК като сталинистко звето за идеологически контрол в науката, натрапено със съветските щикове през 1949 г. Това е Владко, агент \"Драган\". Така изглежда комунистическата наука в България. Поне три заплати. Същото важи и за член-кореспондентите, и за академиците на БАН, които са от същата категория. Последният състав на ВАК беше с председател, човек на КГБ, проф. дфн Александр Викторович Федотов, съветски/ руски гражданин, който кадрива в българската наука с научен секретар, агент на ДС член-кор. Стефан Радев. АГЕНТ ВЪЗ АГЕНТА, МИЛА МОЯ, МАЙНО ЛЬО, каква ти тук наука?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • НПС Подкрепа

  29 Дек 2012 19:13ч.

  ЕЕЕЕЕ Краси Кабакчиев ти не беше ли също агент на ДС,направили са те кфн малко ли ти е

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ahasver

  29 Март 2013 4:09ч.

  Запрете се малко ! Правите обобщения за БАН , но БАН не са само идеологическите отдели - филологии и философи. Направете справка колко института има по природни и математически науки. Естествено е ,че когато цял един институт се занимава с преливане от пусто в празно , отношенията межу преливащите са описаните. В институтите занимаващи се с реална наука хората работеха. Е , не без контрола на Партията - нали беше записано в член Първи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гъркиня

  08 Ное 2013 4:25ч.

  Браво доц. д-р Любима Йорданова, много добре сте написали всичко, точно така си е. Поздравления. Споделям напълно вашето мнение!!! За съжаление отървия от комунистите няма....те са на всеки милиметър....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читател

  24 Фев 2014 18:17ч.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ -------------------------------------------------------------------------------------- Р Е Ш Е Н И Е № 327/ 14.03.2012 г. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 21, ал. 2 – ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети – Софийски университет \"Св. Климент Охридски\". Проверени са 339 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Р Е Ш И : установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на: ............................................ ................................................ ................................................. Три имена Румяна Лъчезарова Станчева Дата на раждане 23.10.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Спас Велев на 10.02.1989 г., регистрирана в ПГУ на 20.02.1989 г. Ръководил я служител о. р. Спас Велев; полк. Кирил Асенов; майор Лазар К. Димов; подп. Владимир Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними „ агент Ростислава” Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6959. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ВИД ръководител на катедра \"Общо, индоевропейско и балканско Решение № 327/ 14.03.2012 г. 19 езикознание\" във Факултет славянски филологии от 2009 г. до 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румяна Лъчезарова Станчева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена с решение № 222/ 18.05.2011 г. - БАН

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СМЕХХХ

  03 Юли 2017 21:02ч.

  Биков, а ти по какво се отличаваш от този, за когото си написал този донос ?!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Веска

  09 Юли 2017 16:41ч.

  Хайде, сега пишете за доносника от днешното време - Тома биков, който е взел едно досие и вече е новият герой! Проследете т.н. му политическа биография! Голямо писане ще падне.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  12 Юли 2017 17:33ч.

  баща му сьден синьт вербован каква е тази дс аз защо нямам картонче като никои от нас не е сьден даже не сьм член на бкп

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сашо

  26 Юли 2017 17:27ч.

  "Боже, колко мъка има на тоя свят, Боже!" - рекъл Пешо М., след като си причинил невероятното самоизтезание да прочете половината коментари на дфн Кебапчиев, познат в академичните среди като Кабакчиев, а в махалата - като Кацо Лудия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Михаля

  16 Sep 2019 17:19ч.

  Кабак = тиква на български език, кабакчия - отглеждащ тикви! Та един кабакчи дфн се е разлял и олял из коментарите, както може да се очаква! "Той" забравя, че в този Институт на българския език към БАН живуркаха баят сдс-деятели от преди 30 години: елкаконстантинова, михаилнеделчеа, сашкайорданова и др. мурдаровци. От тяхната простотия произлезе сега да не се произнасят в женски род длъжностите на заемащите ги жени. Сега папагалите от медиите говорят или пишат "председателят на НС", когато става дума за неграмотницата нарекла Пекин виетнамски град! Така е в английски и турски езици. Но на български език има родове!!!, като за мъж, жена и дете се ползват съответно определенията: един, една, едно, а на английски > one за man, woman, child и на турски съответно > bir за adam, kadine, çocuk (кьочук).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ирен паргов ако може да не ме докладвате в ДС

  29 Фев 2020 12:42ч.

  може би трябва да минат още петдесет години за да се уталожат нещата или да се засели някакъв друг народ май така е най добре.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи