3 март 1878 – щрихи върху икономическия лик на свободата

3 март 1878 – щрихи върху икономическия лик на свободата
Британски историк доказва, че Освобождението спира стопанския възход на България. Всяка година националният празник 3 март е повод да си припомним възторжените борци за свобода от пантеона на българските герои, които градят революционни комитети, вдигат Априлското въстание и се включват в редиците на Опълчението по време на Освободителната война. Историци и политолози пък обикновено кръстосват шпаги по вечно актуалния въпрос за ролята на Русия в българската история.
<p>&nbsp;</p> <p>По традиция денят на Освобождението се схваща като синор между две епохи. Едната &ndash; османската, символ на национално подтисничество и азиатска изостаналост и другата &ndash; на свободно развитие, белязано от политически и икономически възход.</p> <p><strong>Британският корифей по българска история</strong></p> <p>Националната свобода обаче има много лица. Едно от тях можем да открием в книгата на британския историк Майкъл Паларе (Michael Palairet) &ldquo;Балканските икономики 1800-1914: еволюция без развитие&rdquo;. Тя е публикувана в Оксфорд преди повече от десет години, а през 2005 г. бе издадена и на български език. Като историк нямам спомен да съм чел по-прецизно и скрупольозно научно изследване, опиращо се на огромна документална база. Авторът ползва български и сръбски език и цитира не само докладите на чуждестранните консули на Балканите, но и местни източници, включително периодичния печат в София и протоколи на бургаската или сливенската търговско-индустриална камара. С една дума &ndash; в България няма достатъчно компетентен икономически историк, който би дръзнал да оспорва изводите на Паларе.</p> <p>Защо книгата на британския професор е интересна и нейните тези заслужават да стигнат до читатели извън кръга на професионалните историци? На първо място, защото това е едно силно ревизионистично изследване. В предговора авторът декларира, че ще се пази от нагаждането на данните по шаблона на теорията за развитието. В крайна сметка той стига до шокиращия за мнозина извод, че османското господство осигурява повече възможности за икономическо развитие, отколкото държавната уредба в независимите Сърбия и България. Паларе доказва убедително, че последните две&ndash;три десетилетия преди освобождението съвсем не са период на феодална стагнация и беззаконие, а връхна точка в икономическото развитие на българските земи през ХІХ век. След като са сериозно реформирани през втората четвърт на века, османските институции подпомагат развитието на пазарно ориентираното земеделие и на прото-индустрията. Макар че формално не са напълно свободни в придвижването си, българските селяни се ориентират добре в новата обстановка и извличат сериозни икономически облаги. Паларе цитира едно малко известно изследване на Славка Драганова, която анализира данните за поземлената собственост в Русенско, Силистренско, Шуменско и Берковско през 60-те и 70-те години на ХІХ век. Данните от регистрите показват, че от тези четири района единствено в Силистра средното мюсюлманско семейство притежава повече земя от средното християнско. Навсякъде другаде българите са по-имотни от своите съседи-мюсюлмани като в Берковско тази разлика достига 57%. Хората без никаква собственост са рядко изключение.</p> <p><strong>Златните български градове</strong></p> <p>Най-забележителният икономически феномен по българските земи в османския период е разцветът на прото-индустриалното производство в градовете от двете страни на Стара планина. Оперирайки на огромния пазар на империята, българските предачи, тъкачи и шивачи натрупват завидно благосъстояние, вдигат красиви къщи и пращат децата си в елитни училища. Не случайно градове като Котел, Трявна и Калофер получават пред името си добавката &ldquo;златни&rdquo;. Но може би най-успешно се вграждат в османската социално-икономическа система жителите на Копривщица. Много от тях се издигат до тежки международни търговци, други откупуват от Високата порта правото да събират данъка десятък. Копривщенци влизат в кръга на банкерите от цариградския делови център Галата. Един от тях &ndash; хаджи Ненчо става могъщ земевладелец и банкер чак в Кайро, а братя Пранчови основават търговска къща във Виена.</p> <p>Майкъл Паларе иронизира известния български историк марксист Христо Гандев, като изтъква, че неговите твърдения за тежкото положение на българските селяни преди Освобождението са подкрепени единствено с някакъв афоризъм от Карл Маркс. По отношение на икономическото развитие тезите на изследователите-марксисти вече са отречени и в България, но Априлското въстание и другите антиосмански бунтове все още са свещена крава за родните историци. Паларе смята, че в българската историография бунтовете и техните подбудители придобиват преувеличени размери, защото отразяват развитието на националното съзнание. Според британския историк, жестокостта на репресиите при потушаването на Априлското въстание &ldquo;се преувеличава без мярка&rdquo;. Макар че българските изследователи се придържат към твърдението за над 12 хиляди убити въстаници, западната историография смята, че далеч по-реалистично е числото 3700 като трябва да се има пред вид, че в хода на бунта жертва стават и около 1000 мюсюлмани.</p> <p>Един от изводите на Майкъл Паларе е, че &ldquo;османското управление в България е отменено в периода на най-голямото си благополучие&rdquo;. Той категорично отхвърля тезата, че рухването на османската власт е политическо проявление на краха в икономиката на страната. Всъщност българските земи са били най-проспериращата част от огромната империя, като в ярък контраст с тях е била намиращата се на запад свободна Сърбия, която е царство на безпросветна икономическа изостаналост и натурално стопанство.</p> <p><strong>Трябва ли да работим, щом сме свободни?</strong></p> <p>Какво се случва след Освобождението? Още в хода на Руско-турската война започва масово заграбване на мюсюлмански земи. Собственици на по-големите имения са принудени да бягат, а ако не са го сторили навреме са убити. Мнозина, които при бягството са подписали пълномощно на съседи-българи да управляват земите им, по-късно откриват че тяхната собственост е продадена. В резултат цената на земята пада, а стойността на човешкия труд рязко се покачва. Няколко години след Освобождението ратаите в големите стопанства са поне толкова заможни, колкото и селяните-собственици. В първите години след подписването на Берлинския договор се наблюдава преразпределение на доход в полза на по-бедните, които съответно увеличават потреблението си. Паларе привежда любопитни български източници за отражението на еуфорията след Освобождението върху стопанския живот на страната. В брой на пловдивския вестник &ldquo;Марица&rdquo; от 25 юли 1878 г. четем: &ldquo;В некои от нашите селени се забележва една распустнатост, една немарливост към своите частни работи, която ни учудва. Мнозина напустнаха ралото и се удариха на пиене. Не се вижда вече у тях онова трудолюбие, което имаха по преди в тежките за всинца ни времена. Днес мнозина може да мислят, че като се освободихме от турците, не требва да се работи твърде много... Един наш приятел, който преди няколко дни заобиколи някои села в Пловдивско, ни расказваше, че един работен ден намерил неколко души селени да се излежават под една сянка край едно село. На запитването му, праздник ли е, че не са отишли на работа, те отговорили, че сега е свобода и не е нужно да се работи&rdquo;.</p> <p><strong>Политика и икономическа рационалност</strong></p> <p>В крайна сметка, твърди Паларе, Освобождението води до намаляване на земеделските добиви и западане на прото-индустриалното производство в подбалканските градове. Авторът нарича този процес на частично връщане към натуралното стопанство &ldquo;сърбизация&rdquo; на България. Показателен е един цитат от историка на Панагюрище Влайков, който пише, че градът &ldquo;принесе в жертва своето благосъстояние и своята бъднина преди всичко на олтара на отечествената свобода&rdquo;. Според Паларе негативното развитие след Освобождението се дължи на &ldquo;триумфът на политическата над икономическата рационалност&rdquo;.</p> <p>Разбира се, временните икономически неблагополучия не означават, че за България е било по-добре през 1878 г. да остане в пределите на Османската империя. По отношение на държавно-административното и военно строителство българите се оказват отличниците на Балканите и през 1885 г. надделяват безапелационно във войната със сърбите, които имат своя държава още от началото на ХІХ век. В този смисъл борецът за политическа свобода Васил Левски ще си остане номер едно в пантеона на националните герои. Но е добре да се познават и другите лица на свободата, например икономическото. Най-малкото защото в идеологията на Левски няма и помен от икономическа програма.</p>

Коментари

 • колега

  03 Март 2012 17:50ч.

  Интересно изследване,факти,поражда много въпроси...И асоциации с най-новата ни история.Поздравления за обективността на автора.Дано българите сега се замислят как да живеят,мита за нашето трудолюбие е останал някъде в учебниците..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Учител по История

  03 Март 2012 18:51ч.

  Много на място!Но въпросите са шокови!Ако сме били добре в Империята,ако жертвите на Въстанието са \\\"само\\\"3700.Тогава Русия освободила ли ни е или ни е загробила?Попречвайки ни да се развиваме нормално и полека (в рамките на Империята).Делото на В.Левски с времето да даде плодове и се освободим със собствени сили,когато узреем за това.Впрочем точно така го е виждал и Левски,не съм чувал да е прокламирал(като Вазов) че само Русия може да ни освободи.Естествено тогава 3-ти март не е празник,а по-скоро-обратното.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗА ВАРВАРСКОТО ТУРСКО РОБСТВО ПРОШКА НЕ МОЖЕ ДА ИМА!

  03 Март 2012 18:55ч.

  Османско присъствие или варварско турско робство Огнян Стамболиев „Не искайте от безпристрастие от мен– аз видях Батак!” Иван Вазов “Още от онзи черен за човечеството ден когато кракът на турците стъпи за първи път в Европа, те са олицетворение на най-нехуманния човешки вид. Където и да са се появявали, навсякъде са оставяли след себе си широка кървава диря и където и да е прониквало тяхното господство, цивилизацията е загивала и изчезвала. Навсякъде те представляват власт на грубата сила в противоположност на властта, основана на закони, на цивилизацията..” Из „Уроци по клане” на Уйлям Гладстон Въпросът ми е реторичен и всеки нормален и честен българин би казал, че вярно е второто. Тук не искам да припомням позицията на някои наши управници, които не смеят да произнесат тези две думи: „турско робство” . Това направи дори и предишният ни президент агент Гоце, който се оказал, че бил дипломиран историк! Но нека да ги оставим, историята скоро ще ги забрави. Да се поровим малко в нея, да припомним само някои факти и моменти. Без съмнение, всеки народ в своята история е бил през определени периоди под чуждо владичество. За по- дълго или за по- кратко. Нашето иго продължи от 1393 до 1878 и се оказа не само сред най- дългите, но и сред най- страшните, най- варварските, най- жестоките. Защо? Защото един народ, като турският с една твърде НИСКА СТЕПЕН НА ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ , завладя с дивата си, агресивна военна сила един далече по-напреднал, по-цивилизован и по-културен народ като българския. И това е нашата трагедия, с фатални последици, които усещаме и сега. През далечната 1393 година, когато пада Търново – ключовете на крепостта турците получават след коварство - от свои шпиони венециански евреи! – България е държава на 712 години, а Турция едва на 72! Знаем, че в началото на 14 век Осман I основава в Мала Азия държава с главен град Бурса, а по- късно разсипва прекрасния Константинопол, за да го превърне в своя столица и да оскверни и загрози с минарета импозантния християнски храм „Света София”. Оттогава до Кримската война / 1856 / тази въоръжено до зъби азиатска империя воюва непрекъснато повече от 500 години – по точно 532 години. Тези диви орди, както ги нарича народният поет, воюват за чужди територии, поробва цели народи, унищожават материални и духовни ценности, древни култури, и не създават нищо, за разлика от другите империи през този период – Англия, Франция, Австро- Унгария. А България поне три столетия преди това вече има свои книжовни школи / Преслав, Охрид, Търново/, писатели / Константин Преславски, Константин Костенечки, Патриарх Евтимий /, развита просветна система, самостоятелна църква и дори своя патриаршия. Докато Османска Турция е изостанала във всяко отношение, безпросветна, примитивна държава, която се олицетворява от спахията – турчин на кон с ятаган в ръка, готов във всеки момент да граби, опожарява, насилва, мародерства и убива по най- варварски, зверски начин. И той го прави цели 485 години! И това е най-страшното и дълго робство, преживяно от европейски и християнски народ в света. Според тази най-агресивна, ретроградна и човеконенавистна религия - исляма, в който е обучен да вярва сляпо без изобщо да мисли, колкото повече християни или неверници изтреби на земята той, толкова по- щастлив ще бъде в мюсюлманския рай! Над 300 000 българи са били насила включени в турския еничарски корпус. За него български момчета- християни са били насила вземани на възраст между 7-10 години. Това е бил страшният „кръвен данък”. И само за 10- 12 месеци са били превръщани в жестоки еничари, т.е. мюсюлмани, „аскери на султана”. Обучавали са ги в изключителна жестокост към своите сънародници българи и насила са ги превръщали кръвожадни мюсюлмани- фанатици. Еничарите са извършвали са най-кървавите, най-зверските изстъпления към своите сънародници. Робството е било официално регламентирано в Османската империя. Отменя се след векове, при това частично, едва през 19 век, под натиска на Европа. ГЕНОЦИДЪТ - над българите е страшен, непрестанен! Започва още с падането на столицата Търновград и масовото избиване на цялата българска аристокрация, интелигенция и духовенство. А България, както знаем, тогава е сред водещите, цивилизовани държави в Европа. До смазването на един цял народ – една невиждана по своите размери жестокост, непозната за цивилизования свят тогава. Геноцидът продължава с различни темпове и сила до „културния и европейски” 19 век, до многострадалния Батак / оказа се, че акцията „Анти- Батак” се субсидирала не толкова от Берлин, колкото от Анкара!/, до опожаряването и зверските кланета в Стара Загора / избити са 14 500 невинни мъже, жени и деца а сега там премиерът Борисов откри... „музей на исляма”! /, Търговище и още в десетки градове и села по време на Априлското въстание и дори когато турците губят войната. За да избухне отново през 1913 година с изтребването, ограбването и прогонването на тракийските българи, за което и Турция и доскорошния ни президент, и сегашният ни премиер, който се прегръща с неосманиста Ердоган и допусна в България да проповядват агресивния ислям 800 арабски и турски емисари, упорито мълчат. ПОРАЖЕНИЯТА - от Геноцида са огромни усещаме ги и днес. Според учени- демографи, ако не беше поробена от азиатската и ретроградна Турция, / така е и днес, въпреки козметичните промени!/, България сега щеше да бъде една от големите европейски държави с по- обширна територия и близка по брой на населението до Англия, Германия и Франция, повече от 50 милиона жители, но за съжаление след 1878 година българите са малко над 3 милиона. Това говори за системен геноцид, за огромни безвъзвратни поражения върху генофонда. Но пораженията са не само в посока на намаляването на населението. Те са във всичко, във всяка област: икономика, просвета, култура, църква. Турците обграждат България с висока ”китайска стена” за векове. Българинът е просто в затвор. Напълно лишен от контакти с цивилизования свят. И едва след Кримската война, когато европейски войски прекосяват страната, той вижда за първи път като „туземец бели хора”. А и Европа не подозира, че на Балканите има някакъв християнски народ с минало и славна древна история…А това, че църквата ни като православна остава без подкрепата на католическия и протестантски Запад също е сред факторите, забавили освобождението ни. То идва твърде късно, с помощта на Русия. Но не, както ни го втълпяваха продажните русофили и комунистите, толкова заради „славянските си братя”, колкото заради користните й подбуди, битката за Проливите и хегемонията й над Балканите. ТОВА, ЧЕ ПОРОБИТЕЛЯТ Е ПРИМИТИВЕН - нанася огромни, непоправими щети върху България. И други народи на континента попадат за по- кратко или по- дълго под робство, но по време на австрийското робство италианците се радват на Ла Скала и аплодират Росини, Доницети и Верди, чехите и унгарците имат своите Сметана, Лист и Дворжак, поробените от испанците холандци се гордеят със своите Рембрандт, Ван Дайк и Рубенс. А българинът тлее в мрака на бездуховността – през 16 век, например, в България е останал само един книжовник и почти цялото население е напълно неграмотно. То е просто една безправна „рая”, едно стадо от „гяури” / както най-безцеремонно и безнаказано - сега самозабравили се министри и депутати от незаконната турска партия ДПС наричат нас, българите!/. Това, че България е заобиколена от поробени или васални на Турция земи, че не граничи поне с една свободна и цивилизована европейска държава, е наистина трагедия и това за дълго спира нормалното й развитие... И сега поради продажната политика на новите правителства, за съжаление и това на ГЕРБ!, една трета от България е вече под „второ турско робство”, което и сегашните управляващи се правят, че не го забелязват. А то е факт: достатъчно е да отидете в Кърджали, Девин, Ардино, Джебел, Дулово, Хасково, Търговище, Разград, за да се уверите, че „там не вече не е България”. ИЗКРИВЯВА СЕ - националният характер на българина. Той е принуден да живее във вечен страх за физическото си оцеляване. Ужасната отрова на страха, която разнебитва нервите и смазва душата, парализира неговата воля. „Преклонена главица сабя не я сече!” Страшна поговорка, без аналог в европейските езици! Може би затова българинът приема и днес всяко насилие и безправие и не протестира, държи се по-малодушно дори от народите от бившите средноазиатски съветски републики, които проявяват вече повече смелост и национално достойнство. Сигурно имаше право Кобургът като каза, че ни бил „сбъркан чипа”! Но най- лошото е, най- ужасното е, че това дивашко, варварско турско робство, този затвор довежда до две големи морални злини: отчуждаването на българина от общото, от държавата / тя е враг за него и досега!/ и до известна степен и от вярата в Бога, защото, след като един народ се моли 500 години на Бога да го спаси от Злото, а той не го спасява, вярата лесно може да се изгуби. Българите са много по- малко вярващи, отколкото румънците, поляците или руснаците. Да, пораженията върху националния характер са видни и днес. Много и разнопосочни са отрицателните ориенталски влияния . От една цивилизация, ако може да се употреби тук тази дума, с подобна ниска степен на развитие, с нисък морал / с хареми и роби / и принизени естетически критерии, не може да се очаква друго, освен ниска култура и нисък морал. И грозните остатъци от Ориента са видни и днес: Глория, Ивана и Азис, чалгата, повсеместната анадолска простащина и грубост, корупцията, мръсните улици, чалгата, целенасоченото опростачване на нацията. Общество, изградено върху рушвета / подкупа /, в никакъв случай не може да се нарече „цивилизовано” и „морално”. Виждаме го и сега как се налага най- вече от актива на една антиконституционна и пагубна за страната ни партия. Поражения има и върху ЕЗИКА- – хубавият и звучен български славянски език се замърсява чувствително от грозните турските думи и елементарния строй на този недоразвит азиатски език през тези столетия. Развитието на българският език, за разлика от руския, се забавя много – той просъществува под формата на множество диалекти, близо 90, за да се оформи едва в края на 19 и началото на 20 век. Но грозно звучащите турцизми все още неоправдано битуват в речта ни и я замърсяват, много географски топоними също носят старите и некрасиви турски имена. В същото време в заграбените ни от съседите изконни български територии не е съхранен нито един топоним, там и имената на етническите българи са турски или гръцки със закони още от 1934 година! ЗА РОБСТВОТО – са изписани хиляди страници. Днес някои продажни историци безродници, главно от БСП или купени от незаконната партия-мафия ДПС, / тя системно и целенасочено руши българската държава! / се опитват да го омаловажат и дори зачеркнат. С турски пари те пишат похвални оди за главорезите Мидхат паша, Кемал Ататюрк и други подобни, хвалят омразната агресивна Турска империя, осакатила ни за векове! Под диктовката на някои продали се на Анкара политици, депутати, университетски преподаватели и министри, те вече пренаписаха учебниците по история и литература и промиват мозъците на нашите деца. „Робство е нямало, имало е някакво османско присъствие и българинът е живял относително добре и спокойно” А една маститата писателка- османистка Вера Мутафчиева, известна още и като агента- доносник „Атанас” се опита да ни убеди, че „турският спахия не бил чак толкова лош и вреден човек” &#46;&#46;/!?/…Същото твърди и небезизвестният историк и депутат от БКП Андрей Пантев, че „геноцид не е имало”,забравил, че прадядо му, като бунтовник срещу агаряните е бил зверски набучен на кол от турските варвари във видинското село Раковица. Всъщност, това целят плановете Йозал” и доктрината „Дълес” – народ без историческа памет, без добро образование, с ниска култура, народ на слуги, черноработници, проститутки и безотечественици… Анкара плаща щедро на наши кириакстефчовци от всички партии и от НС, за да й слугуват и да работят за противобългарската и противоконституционната партия- мафия ДПС. С една дума – унищожението на българите и България, което цели и съвременната доктрина на Република Турция „Планът Йозал”- Една опасност, пред които продажните ни политици и някои жалки интелектуалци и купени журналисти у нас сега си затварят очите. Експанзията на Анкара в България не е секнала още от времето на Ататюрк. А осъждането на т.н. „възродителен процес”, внесено от един от най-непопулярните наши политици и ГЕРБ, както и непризнаването на Арменския геноцид и Геноцида над тракийските българи от нашите „народни избраници” в НС е наистина изключително срамен, позорен акт, който следва да бъде заклеймен от всички честни и нормални българи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Патриот

  03 Март 2012 19:27ч.

  Ето един \\\"Настъпан по мазола\\\"българин на когото му трябва турското господство да бъде варварско,за да има\\\"национално самочувствие\\\".Трябва да имаме повод да мразим някого,който да ни е виновен за всичко.Вместо това да са Гърци и Сърби дето са ни ограбили толкова,ние набеждаваме за това Турците,които са били наши подтисници,но и наши доброжелатели(както са и сега)Затова жертвите на кланетата \\\"Трябва\\\" да са 30000(не 3700).Нали точно това използва Русия за да ни \\\"освободи\\\"без да ни пита!И после ни внушава цял век че ни е отървала от \\\"варварското турско робство,за което прошка не може да има\\\".Но докато в нашите учебници не се напише друго - ще продължаваме да повтаряме това.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ацетон

  03 Март 2012 20:25ч.

  много интересно изследване - ще го потърся да го прочета. интересното е и, че великият поп минчо кънчев споделя същите наблюдения за упадъка след освобождението.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пън

  03 Март 2012 21:32ч.

  Е НА КЮРДИТЕ НИКОЙ НЕ ПРЕЧИ ДА СЕ РАЗВИВАТ "НОРМАЛНО И ПОЛЕКА" И "СКОРО" СИГУРНО ЩЕ СЕ ОСВОБОДЯТ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ. АМА ПОСЛЕ КАКЪВ СТОПАНСКИ УПАДЪК ИМ ПРЕДСТОИ... ПОНЕ СПОРЕД БЪДЕЩИТЕ БРИТАНСКИ ИСТОРИЦИ ДЕ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Учител по История

  04 Март 2012 0:58ч.

  Ако един народ не извоюва Свободата си Сам,то,в известен смисъл, не Я заслужава!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ьа

  04 Март 2012 2:55ч.

  Чакай ти от англичаните обективност по отношение на българската история. Тези гадове крепяха османската империя да не падне с векове! Мама им мръсна! Ако бяхме удържали срещу тях при Добро Поле, щеше да има съвсем други истории!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Калинчица

  04 Март 2012 4:25ч.

  Е, като е така - икономически просперитет, що тогава още от началото на 19 век Балканският полуостров се тресе от въстания, в основата на които стоят стопански и социални искания. Като се почне от първите две сръбски въстания, гръцкото, социалните и икономически въстания на българите в Поморавието, Белоградчишко, Берковско, Видинско през 30 - те, 40 - те и 50-та година, когато е Голямото Видинско въстание - потушени зверски от турчалята. Що 50-те, 60-те, 70-те години на 19 вест босненци и херцеговинци вдигат нон-стоп въстания с главно социално-икономически искания, а след това политически. Що след нашето освождения българите в Македония вдигнаха Илинденско-Преображенското въстание, където сред причините има и редица стопански. Така че на тоя пич фром Ингланд му се губи общата визия за Балканите, причинно-следствените връзки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Без да съм историк

  04 Март 2012 6:01ч.

  Като начало да изтъкна, че не съм нито „фил”, нито „фоб” по отношение на други държави и нации, а съм винаги българофил за националните ни интереси. Историческите митове за някои народи, къде повече, къде по-малко са силен инструмент за поддържане на националното самочувствие, но трябва да се знае истината, такава каквато я показват историческите документи, но анализирани безпристрастно, а не погледнати през призмата на нечий интерес, или стремеж за оригиналност. В тях ние трябва да видим реално себе си, нашите грешки и успехи в резултат на реагиране на определени ситуации. Турците не идват до границите на Балканския полуостров изневиделица, изведнъж. Този процес е продължил десетилетия, но балканските страни са били разединени и фактически раздробени на малки феодални владения, в които местните велможи са стремели да имат по-голяма лична власт. Заслепени от тези си стремежи те не могат да преценят задаващата се опасност от турската военна мощ, завладяла обширни територии в Африка и Азия. За тази военна машина е била детска игра да окупира Балканите. Ако балканските страни се бяха обединили в името да защитят своите земи, турците щяха да бъдат спрени още на Босфора и Дарданелите. Вътрешното национално разединение многократно е носило неуспехи, беди и разочарование на България, каквито и враговете не биха могли да й причинят. Трябва да видим истината такава каквато е. Априлското въстание не успя защото избухна в един отделен район на България и не бе подкрепено от другата по-голяма част. Ботев и Левски загинаха не поради акции на турските заптиета, а да си го кажем право в очите заради българска неподкрепа и най-трагичното - заради предателство. Реалната оценка за каквото и да било е като лек и балсам за мисълта. Всички знаем турцизмите в българския език, които са предимно в сферата на бита и кулинарията, а чуждиците в техниката, дошли от западните езици, което означава, че тези наименования са навлезли отвън заедно със самите предмети и няма какво да се обиждаме, че не сме ние техни автори. Няма езиковед, който да докаже, че тези думи са с български корен на произход. Освен това различни понятия за събития от историята за отделни народи са с коренно противоположен смисъл, като за турците завоеванието на Балканите е голям успех, а за нас то си е чисто поражение, което ние наричаме турско присъствие, робство и който каквото му дойде на ум, но не че сме победени и то заради недалновидността и неумението да се организират нашите велможи. На малцина е известно, че Царя освободител, Николай ІІІ, пред нашия Парламент, поляците наричат Цар поробител. Погледнато реално нито те трябва да ни се сърдят нито ние на тях за определението. България е била силна и могъща когато е била обединена в името на националните интереси. Друго нещо, кой каквото иска да мисли, но България е имала най-широки граници, когато за това е решавала Москва, а в най-малки и в отделни моменти без държава, когато тези въпроси са се решавали в Берлин и Париж. Такава е историческата истина и тя не трябва да се забравя, а да бъде адекватно анализирана и да ни бъде за урок. Съвременните интереси на държавите естествено са различни в различни исторически етапи, но историческата обремененост оказва своето силно влияние върху тях. Струва ми се, че погледа и мнението на западните държави по отношение на България не се променили кардинално от времето на средновековието и от малко по-късната история. И искам нещо категорично да заявя и да се знае, че ако силните държави на света и континента, трябва да изберат кого да подкрепят съседите или нас, те в повечето случаи биха подкрепили нашия съсед. Затова българи юнаци дайте да сме заедно и не водени от тесните лични интереси да се делим на противоположни политически групировки иначе няма да ни има. А откритото противопоставяне на съседни и други страни е крайно непродуктивно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Незнайко на Луната

  04 Март 2012 12:12ч.

  Вижда се,че не си историк, ама и доста повече се вижда. Александър Втори е царят-освободител, нe Николай Трети..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Незнайко на Луната

  04 Март 2012 12:13ч.

  Вижда се,че не си историк, ама и доста повече се вижда. Александър Втори е царят-освободител, нe Николай Трети..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Историк

  04 Март 2012 20:55ч.

  Незнайко ,не се заяждай на дребно.Не смв длъжни да помним всякакви имена.Важното е какво казва човек по същество.А Без да съм Историк казва добри и позитивни неща.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Незнайко

  04 Март 2012 20:56ч.

  Благодаря за поправката и извинения. Допускал съм тази грешка относно Александър Втори, вероятно от бързина и недоглеждане, но останалото си е истина. Нищо лошо ако някой знае повече от това, което е вече писано в учебниците и ни просвети за благодетелите и неблагосклонните към България. На момента погледнах съботният брой на в.”24 часа”, в който на челната страница има статия за Царя освободител, но изглежда в редакция не му знаят името, защото никъде не е упоменато.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Роман Майевски

  05 Март 2012 1:42ч.

  Няма нужда един британски историк да открива топлата вода...Истината за икономическото развитие на България преди и след Освобождението е описана много подробно от свидетел и участник в това развитие, Ст.Бочев в книгата по негови спомени \"Капитализмът в България\". Опасявам се ,че неговите мнения ще подразнят патриотарите още повече.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Роман Майевски

  05 Март 2012 1:43ч.

  Няма нужда един британски историк да открива топлата вода...Истината за икономическото развитие на България преди и след Освобождението е описана много подробно от свидетел и участник в това развитие, Ст.Бочев в книгата по негови спомени \\\"Капитализмът в България\\\". Опасявам се ,че неговите мнения ще подразнят патриотарите още повече.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На светло

  05 Март 2012 2:15ч.

  Браво на ГЛАСОВЕ, че пускат тази статия. Добре е, да има повече гледни точки и да се изкарват повече факти от нашата история. Най-много ми хареса последния абзац и затова ще го пейстна.***"Разбира се, временните икономически неблагополучия не означават, че за България е било по-добре през 1878 г. да остане в пределите на Османската империя. По отношение на държавно-административното и военно строителство българите се оказват отличниците на Балканите и през 1885 г. надделяват безапелационно във войната със сърбите, които имат своя държава още от началото на ХІХ век. В този смисъл борецът за политическа свобода Васил Левски ще си остане номер едно в пантеона на националните герои. Но е добре да се познават и другите лица на свободата, например икономическото. Най-малкото защото в идеологията на Левски няма и помен от икономическа програма."*** И аз бих искал да допълня нещо, но постингът стана мнго дълъг.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • вени

  05 Март 2012 2:16ч.

  само в БАТАК жертвите са били над 5000.от 8000 оцелелите са били малко над 1000 и още толкова са се пръснали...резервирана съм към горните факти,дори само заради тази неточност.иначе бг се е развивала много добре по време на ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО,за което има неоспорими факти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Майнев

  05 Март 2012 16:02ч.

  Мда ... Явно българи, гърци, сърби, румънци и прочее сме откровени идиоти, та вкупом не сме искали тая прекрасна империя, в рамките на която сме се развивали и сме крепнели под светлата власт на падишаха! И въобще цяла Европа е била такава - да вземат да го спрат тоя хубав, прогресивен османски поход в битката при Виена. Глупаци и неблагодарници сме това европейците!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Експерт

  05 Март 2012 20:18ч.

  Не разбирам какво толкова важно има в тази публикация. Ами то си е много ясно и без изследването на британския учен. Просперитета на България обаче трябва да се разглежда като успех в рамките на изостаналата и безднадеждно болна Османска империя.Същото се случва и по времената на социализма - България беще просперираща, но в рамките на социалистическия лагер. И в двата случая страната е изолирана от нормалните икономически отношения на свободния свят, и в двата случая след рухването на владичеството реалностите показват, че е развивана обслужваща империите икономика, която няма място в свободния свят. За да се постига икономически възход стопанските субекти се нагаждат към изостаналите империи, а не към световните постижения и стандарти. Така че и двете исторически трагедии - турското владичество и социализма са еднакво ужасяващи и вредни за мястото и възхода на България на световната сцена - цената е културно и духовно изоставане, което много бавно се компенсира... Все пак факт е, че в рамките на двете империи България е добре сложена и българите живеят по-добре от поробителите си. Защото историческите и културни натрупвания в българския народ от средните векове дават плодовете си, но това наследство се претопява поколение след поколение и когато един ден най-после идва свободата, България е вече много много назад в сравнение с развитите европейски народи. Това изоставане сега ще се компенсира с цената на десетилетия мъчително наваксване на пропуснатото ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българофил

  05 Март 2012 22:23ч.

  Експерте,идеята на тази публикация е че преувеличаваме злините на турското време и го правим за да се оправдаем за липсата на себеуважение,от която страдаме.Но причината не е в турското робство,а другаде.Всеки народ трябва да има за какво да се гордее и да има самочувствие,че е по своему важен и значим между другите народи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Работохолик за доброто на всички ни...

  06 Март 2012 17:28ч.

  За съжаление История на България е все още Измислица за България...Руската политика да разделя и владей все още не се осъзнава от много наши историци и сънародници. За онова време целта на Русия не е била толкова да освободи България, колкото да завземе Босфора като много други империи. Прочетете история за боя при Чанаккале. Вредните за всички български граждани последици от създадената измислена история все още е на лице. Кой, просто хей така, ще тръгне да освобождава когото и да било? Нека и сега да дойде някой да ни освободи от икономическото робство или от робството на сегашните алчни и комплексирани наши управници, които си направиха хотели-огромни дворци и сараи край морето, които почти никой не посещава. Да бяха построили училища или културни институции. Факт е, че една от причините за величието на Османската империя за онова време е обучението, познанието и придобиването на много знания и опит необходими за развитие. Крайно време е да представяме не негативите на великите за времето си властващи османци, а огромното им значение за развитието на всички народи където са властвали. Защо точно ние мразим османжите и техните потомци турците? Причината е ясна-географското ни разположение по пътя за Босфора. Защо другите народи, които са били под Османско владичество не са негативно настроени като нас и не казват робство? Крайно време е да научим истината. Крайно време е да се възродим от промиването на мозъците ни със стари учебници,които умишлено са създадени не като история, а като политическа дългогодишна тактика. Нима цар Симеон е стигнал до 3 морета с кафе и софри? Тогава времената са били такива. Тогава ако се е властвало със меч и сабя, сега се властва с техника, икономика, добро възпитание, обучение и грижа за хората. Съвремието е много по-разлино. Да оставим вече миналото, да не си губим излишно времето. Да се похвалим с успехите и постиженията си. Жалко, че все още не сме узрели за да разберем някои истини, ситуации и условия, от които зависи нашето добро бъдеще. Огромния принос на османците е факт. Ако си помислим само през 50-60 години колко френски думи са навлезли в български език, днес покрай техника и компютри колко английски думи са навлезли в български език бихме логически да разберем за какво става дума. Според някои източници в български език има около 8000 думи, изрази и понятия. Не всички са турски думи, има и персийски, и китайски, и арабски..., но османците са пренесли и са причината тези понятия и същности да ги има и по нашите земи. Какъв по голям пример от този можем да намерим за развитието на България и нейните жители. Да не отминем и тази тема- Нима националния празник на България е национален? Той е празник само за тези, които все още не знаят истинската си история и произхода на българите. Може ли турците, татарите, гагузите, циганите, които се самоопределят като туци да празнуват освобождението от дядо си? Национален празник е този, който се празнува от всички. Един нажионален празник трябва да ни обединява, а не да ни разделя като старата руска политика. Историята не трябва да се представя като факти, а не да създава негативи, трябва да бъде урок за да не се повтарят грешките, урок по човещина и за добро съвместно съществуване...Да четем не само история на български и турски историци, а на историци и наблюдатели от други народи. Историята на турците-потомци на османци и други тюркски народи е и история на България. Ако не я възприемем такава каквато е все едно да ядем много добре украсена торта без захар.\r\n\r\nНРХ- Работохолик за доброто на Родината ни

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пловдивчанин

  06 Март 2012 17:50ч.

  Безспорно е, че турците са се отнесли много жестоко към българските въстаници и цивилното население. Но нека да си припомним и епохата, когато стават тези събития. Има ли част от света, по която да не се избиват хора? Като се говори за жестокостта на турците (не ги оправдавам, говоря обективно), да си припомним зверствата на комунистите след 9 септември, колко хора са избити по лагерите зверски и жестоко. И докато турците са имали моралното оправдание, че защитават държавата си (защото въстанието от обективна гледна точка е нападение срещу държавата, сега как бихме реагирали на едно въстание на турците в Родопите?), какво е оправданието на българите да избиват без съд и присъда сънародниците ни. Единият ми вуйчо е бил пребит до смърт и хвърлен на прасетата в Белене и е изяден жив! Другият (виден фабрикант), беше осакатен за цял живот и психическа развалина от издевателствата?! Кой обвини комунистите? Или българите, които по друг повод са се избивали помежду си - 1923 година, включването на България във военните действия през Втората световна война без никаква цел освен угаждане на \"Великия\" СССР, преди турското - взаимното избиване за властта, кладите на богомилите.... Въпросът в статията е чисто икономически и нека да не й отговаряме с \"А вие защо бихте негрите!?\".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пловдивчанин

  06 Март 2012 17:51ч.

  Безспорно е, че турците са се отнесли много жестоко към българските въстаници и цивилното население. Но нека да си припомним и епохата, когато стават тези събития. Има ли част от света, по която да не се избиват хора? Като се говори за жестокостта на турците (не ги оправдавам, говоря обективно), да си припомним зверствата на комунистите след 9 септември, колко хора са избити по лагерите зверски и жестоко. И докато турците са имали моралното оправдание, че защитават държавата си (защото въстанието от обективна гледна точка е нападение срещу държавата, сега как бихме реагирали на едно въстание на турците в Родопите?), какво е оправданието на българите да избиват без съд и присъда сънародниците ни. Единият ми вуйчо е бил пребит до смърт и хвърлен на прасетата в Белене и е изяден жив! Другият (виден фабрикант), беше осакатен за цял живот и психическа развалина от издевателствата?! Кой обвини комунистите? Или българите, които по друг повод са се избивали помежду си - 1923 година, включването на България във военните действия през Втората световна война без никаква цел освен угаждане на \\\"Великия\\\" СССР, преди турското - взаимното избиване за властта, кладите на богомилите.... Въпросът в статията е чисто икономически и нека да не й отговаряме с \\\"А вие защо бихте негрите!?\\\".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пророк

  06 Март 2012 21:31ч.

  Няма дълго да тъгувате по турската власт, която, очевидно, много ви липсва. Тя ще се върне. Скоро. Тогава ще се насладим отново на "Огромния принос на османците.", пред които благоговее и слюнкоотделя работохоликът от по-горе. Бахти общонационалната дебилност ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • profet

  07 Март 2012 0:12ч.

  Пророче,задръж си пророчеството за себе си!България не може да стане Турско,колкото и да го дрънкат проатакистки"патриоти".Това твърдение е истинската "общонационална дебилност".Който вярва в силите и възможностите на своя народ е истинския патриот!Такъв човек е толерантен към другите народи.Който не вярва - нa лaга му се да мрази турци,цигани,евреи и кой ли не оше!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • родолюбка

  07 Март 2012 22:30ч.

  Пловдивчанино, не оправдавам комунистите, но тук става въпрос за турското робство. Моите баба и дядо са тракийски бежанци, чиито имоти останаха в турско. А помисли си колко българи пъшкат все още в сръбско, Македония. В Турция кой българин носи българско име? Всички те са асимилирани. Същото нещо стана и с беломорските българи в Гърция. И кой докара всичко това? Европейците, начело с Англия, която винаги е работила за турция. Научи си историята.! Вземи та попрочети малко за събитията около разкъсването на България, невежи!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • родолюбка

  07 Март 2012 22:38ч.

  Пловдивчанино, не оправдавам комунистите, но тук става въпрос за турското робство. Моите баба и дядо са тракийски бежанци, чиито имоти останаха в турско. А помисли си колко българи пъшкат все още в сръбско, Македония. В Турция кой българин носи българско име? Всички те са асимилирани. Същото нещо стана и с беломорските българи в Гърция. И кой докара всичко това? Европейците, начело с Англия, която винаги е работила за турция. Научи си историята.! Вземи та попрочети малко за събитията около разкъсването на България, невежи!А освен това по-добре е да предпочетем Русия, защото хем са славяни , хем - православни като нас Какво общо имаме с англичаните, протестанти,т.с. сектанти? Или с мюсюлманите, опазил ни Бог от тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • четец

  10 Март 2012 2:58ч.

  прочетете изворите!хаджийски твърди ,че турската данъчна система ,с нейния десятък е била най прогресивната за времето си!сега ни спират 85% и върху останалото слагат първо 10% и след това още 20% ддс!каква е съдбата на турската администрация в батак!батачани правели талпи на гатерите си!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Chitatel

  10 Март 2012 11:08ч.

  Да, склонни сме да демонизираме турците и да приписваме на Османската империя изостаналост, когато тя е била наследник на огромната ислямска култура през Средновековието. Склонни сме да преувеличаваме героизма и доблестта си. СКЛОННИ СМЕ ДА ВЯРВАМЕ НА ЧУЖДИ АВТОРИТЕТИ. АВТОРИТЕТИ ЛИ КАЗАХ? ВСЪЩНОСТ РЕДАКЦИЯТА ГО ПРЕДСТАВЯ ЗА ТАКЪВ. НЕ МРАЗЯ ТУРЦИТЕ, НЕ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ С ПЯНА НА УСТА, А КАТО ОБИКНОВЕН ЧОВЕК. ВЯРВАМ НА МАКГАХАН, ЗАЩОТО Е ЧЕСТЕН. И жертвите от Априлското въстание са много повече от тази изсмукана от пръстите цифра, целяща да ОПРАВДАЕ БРИТАНСКАТА ПОДКРЕПА ЗА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ. В заключение ще отбележа, че ми беше противно да дочета статията и повечето коментари под нея.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • turlak

  11 Март 2012 19:37ч.

  четец данъкът не е бил само 10 от раята не знаеш историята определени хора спечелват от държавата правото да събират данъка от раята с надценка. 10 процента дават на държавата останалата разлика запазват за себе си така държавата получава 10 процента но ти си платил 20 -30 процента данък на това в златната ордза са му викали баскачество от там и фамилията баскаков

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Joy

  02 Апр 2012 21:53ч.

  Тази статия е или на българин с промит мозък или е гушнал много пари ,за да си затвори очите и да я излъчи!Ако е било толкова добре по време на турското робство, защо са се надигали и загивали толкова честни родолюбци? За да ги продават сега техни корумлирани потомци потомци ли?\\\\r\\\\n

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи