По Конституция и много международни конвенции държавната машина няма право да се намесва на родителите как си възпитават децата. Това е така за всяко дете, освен ако детето не попадне в категорията “дете в риск”. “Дете в риск” се явява границата, от която нататък държавата има право да да се намесва. А едно дете става “дете в риск” след сигнал (включително анонимен) и преценка на социален работник... Съгласно закона няма дете, което да не може да бъде обвявено за дете в риск.Член 47 от Конституцията на Република България постановява, че “отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители”.

 

За проблемите свързани с новото социално законодателство се изговори много. Поради медийния похлупак интересът е огромен. Фейсбук групата Национална група “Родители обединени за децата” вече надхвърли 204 000 члена. В същото време чуваме изказвания от рода на: “Няма да вземаме масово деца!”, “Какво ще ги правим тези деца, като ги вземем?”. Те силно напомнят за култовата реплика “Истанбулската конвенция не противоречи на Конституцията!”. Както тогава, така и сега, управляващите отказват диалог с хората.

 

Става дума за пари, власт, деца и национална сигурност.

 

В този материал ние ще обърнем внимание на някои ключови концепции на действащото и ново законодателство за закрила на детето. За съжаление няма как да минем без цитирането на текстове от закони. Tе са важни за изясняването на четири ключови понятия - “дете в риск”, “насилие над дете”, “мултидисциплинарен екип” и “частен доставчик на социални услуги”.

 

Конституцията гарантира неприкосновенност, но не и при наличие на “дете в риск”

 

По Конституция и много международни конвенции държавната машина няма право да се намесва на родителите как си възпитават децата. Това е така за всяко дете, освен ако детето не попадне в категорията “дете в риск”. “Дете в риск” се явява границата, от която нататък държавата има право да да се намесва. А едно дете става “дете в риск” след сигнал (включително анонимен) и преценка на социален работник.


Какво според закона е “дете в риск” и “насилие над дете”?

 

От Министерството на труда и социалната политика може би ще посочат, че има ясни критерии кога едно дете попада в тази опасна категория. Ще говорят за деца жертви на тежки престъпления. Но за да сме точни нека видим какво пише в закона:


"Дете в риск" [1] е дете … което е жертва на … насилие, ... или наказание[2] в или извън семейството му;”


Гореописания текст е сам по себе си много широко скроен, но нека видим какво разбира законодателят под термина “насилие на дете”:


"Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, … което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.[3] "Физическо насилие" е ... включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето. "Психическо насилие" са всички действия, …  като подценяване, ..., както и неспособността на родителя ... да осигури подходяща подкрепяща среда.[4]


Всеки, който е възпитавал е запознат, че взаимоотношенията родители - деца не винаги са хармонични. Особено когато детето чуе думата “не”. Дори на неопитни родители става ясно, че съгласно закона НЯМА ДЕТЕ, КОЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНО ЗА ДЕТЕ В РИСК. А това автоматично би разрешило на социалния апарат да се задвижи. Ако поиска. Дори по анонимен сигнал. От тук нататък решава социалния работник и впоследствие неговия “мултидисциплинарен екип”. В съда може да се обжалва много по-късно. Това е процедурата и когато става дума за задължителните социални услуги като извеждане на дете от семейството.


НПО-та ще решават съдбата на  “дете в риск”

 

Мултидисциплинарните екипи  (новите тричленки; в сила от 1-1-2020 г.) са комисии, които решават какво да се прави с дадено “дете в риск”. Ето какво пише в последните промени на Закона за закрила на детето и новия Закон за социалните услуги:


Защитата на дете в риск ... се предприема след проучване на случая от мултидисциплинарния екип и съгласно предложения от него план за действие. По преценка на водещия на екипа се канят за участие .... и представител на доставчик на социална услуга.[5]


Доставчик на социални услуги? Не са ли това общините? Да, ама не съвсем. Ето какво пише в новия закон за социалните услуги:


Доставчик на социални услуги е лице, което отговаря за предоставянето на социалните услуги. … Предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет, се осигурява от общините чрез … възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици на социални услуги [ЧДСУ].[6]


Конфликтът на интереси е очевиден

 

И какво излиза - НПО и частни фирми ще предлагат социални услуги, включително и задължителни. От тях ще печелят милиони. Държавата (т.е. ние ще плащаме). Те (НПО и частни фирми) също така ще решават дали детето има нужда от тези услуги или не. Това не е ли конфликт на интереси?


Националната сигурност е под заплаха

 

Според новите закони НПО и частни фирми ще предлагат социални услуги няма нужда да са регистрирани и лицензирани в България. Т. е. норвежец представител на норвежка фирма ще има право да участва в “мултидисциплинарния екип”, който решава съдбата на българско дете? Какво по-ценно имаме от децата? Ако не можем да ги защитим за какво са ни и Българската армия и службите за сигурност?

 

Заключение

 

И така нека да обобщим. При “добро желание” (разбирай “финансов интерес”) всяко дете може да бъде обявено за “дете в риск”. Дали е заради наказание, дърпане на ухо, пренебрегване или “липса на подкрепяща среда”. От тук нататък решава социалния работник и неговия мултидисциплинарен екип. А в него може да участва и представител на частно НПО, което предлага социални услуги. Включително такива услуги, които ще бъдат наложени на конкретното “дете в риск”.

 

Основни права и свободи гарантирани от Конституцията - потъпкани.

Съдебно решение - в началото на процеса не се изисква.

Правила срещу конфликт на интереси - няма.

Отговорност за неправомерни действия на чиновника - няма.

Отговорност на ЧДСУ - няма.


Има ли все още някой, който да твърди, че всичко със социалното ни законодателство е наред? Че промените влизащи в сила на 1 януари 2020 г. “били само козметични”. Ако има такива би трябвало да ги заподозрем или в наивност или в алчност, породена от 290-те милиона лева предвидени в бюджет 2020 г. [7] за социални услуги.


И остава въпросът за медийното затъмнение. Не е ли съмнително, че популярни телевизионни водещи, министри и представители на НПО повтарят в скъпи телевизионни студия твърдението, че “няма проблем със законите за детето”. В същото време не рискуват да започнат публичен диалог с нарочените от тях “паникьори”.


Не, дами и господа телевизионни водещи. Не ние сме паникьори. Вас ви е страх от темата.


________________
[1] §1, т.11 от допълнителните разпоредби на ЗЗД
[2] Възпитанието на децата е ключов елемент от религиозните доктрини. Така например ортодоксалните евреи се придържат към учението на Стария Завет, в който еднозначно се казва, че “който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го от детинство”. Отхвърлянето на наказанието от ЗЗД, по този начин се явява в пряко противоречие със свободата на живот съгласно религиозните убеждения.
[3] §1, т.1-4 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на ЗЗД
[4] Тази дефиниция в България е много опасна. Обрязването като религиозен ритуал съществува при евреи и мюсюлмани. Обрязването причинява болка на детето. Кой гарантира, че това няма да се превърне в основание то да попадне в категорията “дете в риск”? В Западна Европа точно това се случва (https://www.theguardian.com/society/2018/feb/18/iceland-ban-male-circumcision-first-european-country)
[5] Чл. 36д от ЗЗД  (влиза в сила на 1-1-2020)
[6] Чл. 29 до 31 от ЗСУ (влиза в сила на 1-1-2020)
[7] https://business.dir.bg/ikonomika/30-mln-lv-poveche-za-sotsialni-uslugi-prez-2020-g

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

43 коментар/a

пренебрегване, подценяване и подходяща подкрепяща среда на 06.11.2019 в 08:44
досега отсъстваха от българското правно пространство. Като термини са вятър и мъгла, което позволява субективно тълкуване, а това пък означава административен произвол. Идеологическата обосновка на подобно законодателство произтича от Комунистическия манифест.
Капитализъм майна на 06.11.2019 в 09:06
Абе тия друго освен пари разбират ли? Дотегна ми от тия печелбари на наш гръб. С тия 290 мил. може да се помогне на десетки хиляди бедни майки да не им вземат децата!
Мунчо Мунчев на 06.11.2019 в 09:12
Добре обяснено. Почва да ми светва.
Наблюдател на 06.11.2019 в 09:22
В риск съм да нямам последен модел maserati моля част от тези 290 милиона да се пренасочат към моята IBAN сметка.
частното е признак на невежествено себеотразяване на 06.11.2019 в 09:22
Все повече се издават за глобалното управление - тоталитарно настояват за частни упълномощени лица и в тази деликатна област и се опитват тихомълком да ги прокарат - ето ви напомняне, че светът на широкия ни консенсус се управлява от частни лица, които още през миналия век постигнаха тотален контрол над парите ви, а през този век ще контролират личния ви живот, докато последният изчезне напълно. И тук искам да обърна специално внимание, че философските статуси на "лично" и "частно" не са едни и същи, както си мислят мнозина. И тъй, личното, ако го оставиш да се самоопределя феноменално в будичен план и иманентизирайки социалните обективации, би могло свободно и далновидно да издейства себе си в представителства на всеобщото. Докато, напротив, частното е вече самозатворило се в плана на нефалсифицируема предметна принадлежност (по Попър) - и оттук нататък от частен статус може да излезе само един грабеж, една изопачена социалност, едно закономерно разбито здраве и един предизвестено клонящ към залеза си живот.
до Наблюдател на 06.11.2019 в 09:24
Не съм съгласен!!!! Не се пререждайте. Аз съм преди Вас. Чакам от 85та за Москвич
до до Наблюдател на 06.11.2019 в 09:27
трай там. татко ми е по важен от твоя
НЕ НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ на 06.11.2019 в 09:34
Възраждане на еничарството е основен проблем на партия ГЕРБ. Причината - самата партия разцъфтява чрез външна помощ и затова не може да излезе от ямата, напротив, дърпа и други надолу. Това което може да се добави към статията е, че цялата идеология е започната още около 2000 г. и чрез създаването на ДАЗД е прокаранвана досега нелегално като идеи и формално като материалнма база с външно финансиране на НПО. Но с годините данните за престъплениятра на свързаните с ДАЗД избрани тесен кръг НПО станаха видими, а след отхвърлянето на ИК тези НПО се осветиха и стана спешно нужно да се спасят от преследване тези НПО. Защото те са практикували същото в голяма степен и 2000-2018, без да е било законно. Достатъчно е да видите механизма спуснат в училищата преди 5-6 години, който няма атрибути на нормативен акт (име, дата на влизане, автори и т.н.) НЕ НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ НПО И ПРИКРИВАНЕ НА ВСИЧКО ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ. Лекарска грешка има в правния речник, но грешка на социален работник, психолог или директор от ДСП или НПО няма!!!!
Социален работник на 06.11.2019 в 10:41
В продължение на 16 години работих като социален работник в "Закрила на детето", но напуснах отвратена от всичко, което видях и преживях в тази система. Наясно ли сте, че за длъжността "социален работник" се изисква средно образование?! Т.е. неквалифициран персонал може да заеме длъжността и да определя съдбата на децата ни?! Заплащането е унизително ниско натовареността от безсмислената огромна бумащината, която трябва да се пише и обработва. Заплатите на социалните работници са малко над минималната заплата за страната. Това води до постоянно текучество в системата. Идват млади хора и като видят за какво иде реч- бягат. За да вникне в нещата и в естеството на работата, един млад социален работник трябва да се обучава минимум една година. Работата е специфична, отговорна и придружена с огромно психическо натоварване. Назначенията в сектора са политически/особено в провинцията!/ За мене ДАЗД /Държавна агенция за закрила на детето/ е паразитна структура и напълно излишна, товареща държавния бюджет. Отделите "Закрила на детето" са в структурата на АСП /Агенция за социално подпомагане/, а не в структурата на ДАЗД?! Защо?! Не би ли било редно системата за закрила на детето да е една и да бъде отделна структура?! ДАЗД са само едни методисти, които се опитват да измислят какви ли не "иновации", да дават безсмислени нареждания отгоре, да пишат указания, които не кореспондират понякога с нормалността. Защо ли?! Защото и там са назначени непрофесионалисти, които са се домогнали по един или друг начин до топло местенце и не се допитват изобщо до тези, които работят на терен и знаят от първо лице как се работи с "дете в риск". Наясно ли сте, че в структурата на АСП има отделна дирекция "Закрила на детето"?! Това е паралелна структура на ДАЗД, със същите функции. Затова казвам, че едната е излишна, но не могат да се разберат коя е по-силна и в опитите си да се конкурират измислят и правят бесмислени глупости. Мога много да пиша по въпроса, но ще завърша с това, че системата е сбъркана още от създаването си и сега е трудно да се реформира. Никой от министрите през последните години няма смелостта да направи кардинални промени, а от там и последствията - хаос, глупост и игра на интереси.
Eisblock на 06.11.2019 в 10:49
Явно е, че тези нововъведения в ЗЗД и ЗСУ са поредните тентакли на либерасткият октопод! След като другите два бяха частично отблъснати ("Истанбулската конвенция" и "Пакта за глобална миграция"), но оставащи все още впити в плътта на държавата, сега се надяват да нанесат вече истински, решаващ кинжален удар в сърцето на Плебса, тъдява! Не трябва по никакъв начин да ИМ се позволява да деребействуват от името на държавата чрез и в интерес на измамнически, деструктивни НПО-та и привнесени извращенски "концепции". Както и самата държава да се превърне изцяло в подтисник-робовладелец и еничарски корпус заради разни измислени и абсолютно несъвместими "ценности" спрямо морала, етиката, битието, традициите на основното местно население в територията. То самото, така или иначе, ускорено изчезва не само физически - целта е пълното му изличаване в лицето на преформатираното потомство. Достатъчно е човек да се позарови из различните хуманитарни и общообразователни предмети на училищните програми и налаганите материали с девиатни спрямо фактите, гледни точки, за разбере за какво бъдеще се работи така усилено!!!
Отвратен на 06.11.2019 в 10:54
Просто не мога да повярвам че има хора които са направили нещо толкова отвратително. Не ви ли е срам бе? Не се налапахте от магистрали държавни поръчки и всякакви други! К*петлета продажни! Сега и децата използвате!
Сезирам "Гласове"! на 06.11.2019 в 10:56
Алоу, братчетата-съавтори, ортодоксалните евреи, чиито възпитателни старозаветни принципи цитирате, не бяха ли сред смъртните врагове на аудиторията, следяща този уебсайт?? Нали уж от тях идват всичките ни злини, включително и настоящия Закон за закрила на детето, чрез който те се опитват за унищожат християнското семейство?!? От друга страна, не лансирате ли в подкрепа на тезите си религиозни принципи, които са чужди на нашето традиционно християнско вероизповедание и ценности.? Сезирам администраторите на "Гласове" за идеологическа неконсистентност!
децата ще бъдат ползвани, така населението ще бъде закрепостявано по съвременному на 06.11.2019 в 10:56
Положението в социалните домове за деца никак не било розово - упадъкът говорел, че трябвало да се вземат законови мерки и нпо-тричленките, описани толкова добре в статията, да си влизат в действие: https://dnes.dir.bg/politika/ot-7587-detsa-v-sotsialni-domove-10-g-po-kasno-sa-ostanali-495
есенциален цитат от препостнатия линк от dir.bg на 06.11.2019 в 10:59
"Томислав Дончев благодари за заангажираността на НПО, тъй като ролята им е била огромна - и на помощник, и на коректив. "Една реформа не означава да промениш законодателството, а да убедиш хората, че това е пътят", заяви Дончев."
Непротивобайхуйствателствайте на 06.11.2019 в 11:16
Еничарите-суджукорасти изпъляват добре платената господарска заповед за обезлюдяване на подмандатната територия.

Напиши коментар