Заявяваме, че е недопустимо грижата за децата да бъде изземвана от нови идеологии, които обезличностяват човека и рушат семейството. Те издигат греха в идеал, а добродетелта приемат за слабост: „Злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина“ (Ис. 5:20). Намесата на държавата под натиска на т. нар. „дистрибутори на социални услуги” от неправителствения сектор в отношенията родители-деца, стигматизирането на семейството и на родителите като „заплаха” и „опасност” за собствените им деца, превръщането на детето в субект на абсолютни права, насилственото покваряване на децата чрез прокарването от джендър идеологията, сексуално образование в детските градини и училищата и т.н. са само част от механизмите за налагането на практики, които подменят християнската истина (и изобщо всяка традиционна норма) за човека и семейството. В националното законодателство не бива да се допуска, предимно под външен натиск, регламентирането на социални практики, които позволяват насилственото откъсване на децата от техните родители. Родителите са тези, които създават децата, а не държавата и не бива заради отделни прецеденти на безотговорни хора да се търси оправдание за налагане на новата идеология. Държавното образование категорично не е място за индоктриниране и привнасяне на каквато и да било идеология, в това число и на джендърната.

 

 

Св. Синод, в пълен състав, разгледа писмо вх. №738/10.09.19 г. на проф. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоянидов и доц. д-р Свилен Тутеков от Център по Систематическо богословие при Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и реши да бъде сведено до знанието на широката общественост горното писмо, което се публикува на официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП без редакторска намеса.

 

 

До Негово Светейшество

Българския патриарх Неофит,

Председател на Св. Синод

на Българската православна църква

Българска патриаршия,

гр. София

 

Ваше Светейшество,

 

Обръщаме се към Вас по повод нарастващата тревога в българското общество, породена от опитите за налагане на социално законодателство и образователни практики, основани върху идеологии, застрашаващи самата същност и достойнството на човека като образ Божий. Започва се от „най-малките” – децата, а по такъв начин се рушат семейството и обществото.

 

През миналата 2018 г. излязохме със становище по широко разискваната Истанбулска конвенция и нейните скрити опасности за децата и семейството. Категорично заявихме, че тайната на пола не може да бъде свеждана до социален конструкт, че родителството, майчинството и бащинството не могат да бъдат определяни като „социални роли”.

 

Също така категорично заявихме, че понятия като „джендър” и съответната идеология не следва да бъдат превръщани в правна норма. За съжаление днес отново сме свидетели на опити за внедряването на стратегии в областта на семейното законодателство, социалните услуги и на образованието, които лесно могат да се превърнат в механизми на ново социално инженерство. Проектира се „нов” тип семейство и „нов” тип човек, като първата жертва са децата.

 

Убедени сме, че грижата за семейството и закрилата на децата е безусловно задължение на нашата държава и общество, чийто етос е формиран от Православната ни църква в духа на евангелските добродетели. Ето защо заявяваме, че е недопустимо тази грижа и закрила да бъде изземвана от нови идеологии, които обезличностяват човека и рушат семейството. Те издигат греха в идеал, а добродетелта приемат за слабост: „Злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина“ (Ис. 5:20).

 

Задължение на православните християни (Иак. 4:17) е твърдо и недвусмислено да се показва, че последиците от това ново социално инженерство са пагубни.

 

Намесата на държавата под натиска на т. нар. „дистрибутори на социални услуги” от неправителствения сектор в отношенията родители-деца, стигматизирането на семейството и на родителите като „заплаха” и „опасност” за собствените им деца, превръщането на детето в субект на абсолютни права, насилственото покваряване на децата чрез прокарването от джендър идеологията, сексуално образование в детските градини и училищата и т.н. са само част от механизмите за налагането на практики, които подменят християнската истина (и изобщо всяка традиционна норма) за човека и семейството.

 

В националното законодателство не бива да се допуска, предимно под външен натиск, регламентирането на социални практики, които позволяват насилственото откъсване на децата от техните родители. Родителите са тези, които създават децата, а не държавата и не бива заради отделни прецеденти на безотговорни хора да се търси оправдание за налагане на новата идеология. Държавното образование категорично не е място за индоктриниране и привнасяне на каквато и да било идеология, в това число и на джендърната.

 

Запазването на духовните, моралните и социалните устои на семейството и възпитанието на децата като пълноценни личности са били винаги основна пастирска грижа на Православната църква и на нейното богословие. Считаме, че тези теми трябва да бъдат постоянно във фокуса на богословския анализ. Гласът на православното богословие има място във всяка отговорна дискусия за смисъла и ценността на семейството, за тайната на пола, за родителството, майчинството и бащинството, за възпитанието на децата, т.е. за човека и обществото като цяло.

 

С оглед на това се обръщаме към Ваше Светейшество и към членовете на Св. Синод с предложение да се обърне внимание на започналите изменения в законодателната и нормативната уредба в страната.

 

Макар Църквата да е отделена административно от държавата, духовно тя е с преобладаващата част от народа на тази държава. В решителни моменти от нашата история тя винаги е вземала спасителна за него страна.

 

Убедени сме, че гласът на Църквата трябва да бъде чут в публичния дебат по всеки значим въпрос от дневния ред на обществото. Убедени сме, че той ще прозвучи още по-силно, когато става въпрос за съхраняването на семейството и за духовното здраве на онези „най-малките” – децата!

 

Просим благословение и оставаме Ваши в Христа,

гр. В. Търново

Рождество Богородично, 2019 г.

Проф. д-р Димитър Попмаринов

Доц. д-р Мариян Стоядинов

Доц. д-р Свилен Тутеков

 

Източник: bg-patriarshia.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Драмата на Европа*

Драмата на Европа*

Драмата на Европа е духовна драма, драмата на Европа е драма на духа....

80 коментар/a

Революционно време иде на 11.09.2019 в 12:52
Еничарството е доказал се подход. Ще се създава ново население с продухан мозък, което няма да се коси за недъзите на този свят, ще стиска зъби и ще робува на новата банкстерска религия. Да, ама този път хората май ще се хванат за гьостериците...
Светата ни Православан Цъеква ни е запазила като род и православни през 500-те години робия! на 11.09.2019 в 12:54
На Нея разчитаме да ни даде сила и смелост в тези трудни и болни за обществото ни години, отново да е опора и закрила от нечовешките бесове и джендър-поробители, които дай Боже да преживеем и съхраним семействата, народа и Вярата си!
stevo на 11.09.2019 в 12:56
Достойно ест за подписалите това писмо.
София на 11.09.2019 в 13:19
Бог да пази България като люлка на Православието и Европейската цивилизация ! Бог да пази Русия като крепост на Православието !
нвв на 11.09.2019 в 13:21
Смачкайте гадината, Волтер за църквата.
@ 11.09.2019 в 12:54 на 11.09.2019 в 13:21
Забравили сте да споменете в благочестивите си пожелания Дядо Иван - крепостта на Православието, да дойде ни избави от демократичното робство.
Санчо на 11.09.2019 в 13:37
Бе вие Калин Янакиев не го ли четете? Как може да сте толкова изостанали? Сега ще ви скочат либералите да ви обясняват какви руски агенти сте. Купувайте си прашки и сутиени за гей парадите и се строявайте според европейските ценности!
модерно робовладелство на 11.09.2019 в 13:42
Много похвална инициатива на академичните лица, изпратили писмото до Синода, както и благодарности на Св. Синод, че го разглежда и публикува протоколираното му разглеждане! Казвам го със съжаление: семейството ще оцелее само ако си остане християнско, т.е. традиционно в същността си. Светското семейство е умиращо семейство. Ако такава им е целта, в перспектива те ще унищожат семейството и тогава децата ще отрасват без адекватната и априорно правилна педагогическа и социална среда. Истинската, здрава и саможертвена спойка в едно семейство, това е Божията воля, която свързва съпрузите преди всичко чрез Божията любов и благословията на връзката им чрез Светия Дух.
@ 11.09.2019 в 12:54 на 11.09.2019 в 13:21 на 11.09.2019 в 13:46
Сарказмът ви е не само плитък, но и (само)наказуем, предвид горния пост!
ллрр на 11.09.2019 в 14:09
Никой не и иска мнението на църквата, още от училище сме учили какво казаха за религията др.маркс, др.ленин - тя е опиум народа и служи за да го държат в подчинение.
за сведение на 11.09.2019 в 14:28
Маркс иска децата и родителите да живеят като царете. Децата с възпитатели, бавачки, и в пансиони, колежи. Родителите да работят 5 часа, да не чистят и да не готвят, гостилници да посещават, а децата няма да ги ангажират много, майката да посещава лекции. Целта на Маркс е било ново общество с нов човек, което ще премахне конфликтите.
Манифест от 1848 г на 11.09.2019 в 14:39
Унищожаване на семейството! Дори и най-радикалните се възмущават от това гнусно намерение на комунистите. Върху какво почива съвременното, буржоазното семейство? Върху капитала, върху частната печалба. Напълно развито то съществува само за буржоазията; но то намира своето допълнение в принудителното безбрачие на пролетариите и в публичната проституция. Буржоазното семейство, естествено, ще отпадне с отпадането на това негово допълнение, а двете заедно ще изчезнат с изчезването на капитала. Или вие ни упреквате, че искаме да премахнем експлоатацията на децата от техните родители? Ние признаваме това престъпление. Но вие казвате, че като заменяме домашното възпитание с обществено, ние премахваме най-скъпите за човека отношения. А нима и вашето възпитание не се определя от обществото? Нима то не се определя от обществените отношения, в които вие възпитавате, от пряката или косвена намеса на обществото чрез училището и т.н.? Комунистите не измислят въздействието на обществото върху възпитанието; те само изменят характера на възпитанието, изтръгват го от влиянието на господстващата класа. Буржоазните фрази за семейство и възпитание, за нежни отношения между родители и деца вдъхват толкова повече отвращение, колкото повече се разкъсват всички семейни връзки сред пролетариата вследствие развитието на едрата индустрия, колкото повече децата се превръщат в прости търговски артикули и работни инструменти. Но вие, комунистите, искате да въведете общност на жените — крещи ни в хор цялата буржоазия. Буржоата гледа на своята жена само като на оръдие за производство. Той чува, че оръдията за производство трябва да се използват общо, и, естествено, мисли, че и участта на жените ще бъде такава. Той и не подозира, че се касае именно за премахване положението на жената като просто оръдие за производство. Впрочем няма нищо по-смешно от високоморалния ужас на нашите буржоа по повод мнимата официална общност на жените на комунистите. Комунистите няма защо да въвеждат общност на жените, тя почти винаги е съществувала. Нашите буржоа, като не се задоволяват с това, че имат на разположение жените и дъщерите на своите работници — за официалната проституция и да не говорим, — намират особено голямо удоволствие в това, взаимно да съблазняват съпругите си. Буржоазният брак е в действителност общност на съпругите. Комунистите биха могли да бъдат упрекнати най-многото в това, че на мястото на лицемерно прикритата общност на жените искали да въведат официална, открита общност на жените. Впрочем от само себе си се разбира, че с премахването на сегашните производствени отношения ще изчезне и произтичащата от тях общност на жените, т.е. официалната и неофициалната проституция. По-нататък, упрекват комунистите, че искали да премахнат отечеството, националността. Работниците нямат отечество. Не може да им се отнеме това, което те нямат. Тъй като пролетариатът трябва преди всичко да завоюва политическото господство, да се издигне до положението на национална класа[4], да се конституира като нация, той сам е вече национален, макар и съвсем не в буржоазен смисъл. Националната обособеност и противоположностите между народите изчезват все повече с развитието на буржоазията, със свободата на търговията, със световния пазар, с еднообразието на индустриалното производство и съответстващите му условия на живот. Господството на пролетариата още повече ще ускори тяхното изчезване. Обединяване на усилията, поне на цивилизованите страни, е едно от първите условия за неговото освобождение. В същата степен, в която ще бъде премахната експлоатацията на един индивид от друг, ще бъде премахната и експлоатацията на една нация от друга. Заедно с противоположността между класите в нацията ще отпаднат и враждебните отношения между нациите. Обвиненията против комунизма, издигани от религиозни, философски и изобщо от идеологични гледни точки, не заслужават подробно разглеждане. Нужно ли е особено дълбокомислие, за да се разбере, че заедно с жизнените условия на хората, с техните обществени отношения, с тяхното обществено битие се изменят и техните представи, възгледи и понятия — с една дума, тяхното съзнание? https://chitanka.info/text/26841/11
jkkl на 11.09.2019 в 14:40
Голям глупак бил тоя малкс. Пияница. Той нали беше влизал пиян с още един яздейки магаре в една църква за на докаже че няма бог.
бананова република на 11.09.2019 в 14:42
Дясно мислещите са против образованието на чуждите деца с тяхните пари. Виктор Юго: "Този, който отваря училище, затваря затвор" ... Наркоманията и алкохолизмът са същите като безработицата и самотата, и изолираността, и пасивността - липсата на надежда. И на тях безработните, самотните им трябва лечение, внимания, помощ и комуни. Бедността дори е същото, и има нужда от лечение. Дясното проповядва индивидуализмът. Но да си помогнеш сам, е същото като Мюнхаузен който се дърпа за косата. Ако някой не си е помогнал, значи не може да си помогне. Било лесно да си в багажникът на колата, а кой те поставя в багажникът на колата?-не е ли този който е роден със златна лъжичка на задната седалка на ролс-ройс.. ................ СОЦИАЛИЗМЪТ РЕАЛНИЯТ - ДЪРЖАВНИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ, НЕ ИЗОСТАВАШЕ С ПОВЕЧЕ ОТ 10-20 ГОДИНИ ОТ РАЗВИТИТЕ ИКОНОМИКИ И ДЪРЖАВИ, ИНДИЯ ИЗОСТАВА СЪС 150 ГОДИНИ, БЪЛГАРИЯ СЕГА СЪС 60-100, АФРИКА С 200 ГОДИНИ. Но един ден, след 200 години Африка ще е на нивото на сегашна САЩ. И като икономика и като култура, оръжия, и шовинизъм.
Sin на 11.09.2019 в 14:44
А вие пазите изконното християнско семейство !?!? Начело с Ролекса и Линкълна. ( ПС: Пардон, кого гръмнаха аверите му от тези ? ). Борци срещу джендър-идеологията !?!? Която сами създадохте, или ? И откъде да вземем пример за истинско семейство ? От Русия навярно ?

Напиши коментар