Българските избори 2009 – игра без правила

1
Публичните дебати между политици винаги имат смисъл. Това е стара техника от арсенала на предизборните технологии, доказала своята ефективност. Въпросът е в „малките” подробности – участници, мед...