Под хуманното, защитаващо правата на хората заглавие „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“, известната като Истанбулска Конвенция, налага учебни програми за изучаване на хомосексуализъм и травестизъм и създава възможност за налагане на еднополови „бракове“. Ние от ВМРО – Българско национално движение категорично се противопоставяме на ратифицирането на този документ, се казва в съобщение на партията, цитирано от OFFNews.bg.

 

В текста пише още: 

Под заглавие за домашното насилие, Конвенцията налага учебни програми за изучаване на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм и травестизъм. Тя съдържа редица скандални текстове, атакуващи такива основополагащи категории за българите като мъжки и женски пол, семейство от мъж и жена, правата на родителите, правото на свободно вероизповедание и др.
Истанбулската конвенция също така насърчава изучаване на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм, травестизъм и др. подобни, и то на всички образователни нива – от детската градина до университетите. 

 

Член 3 например въвежда определение за пол и полова идентичност като нещо различно от биологичния пол на човека: „Пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете“.

 

На практика това дава възможност за узаконяване на еднополовите бракове – ако един от двамата брачни партньори при законно сключен брак смени своя пол, автоматично според Истанбулската конвенция се създава еднополово „семейство“.
А както е известно, българската Конституция признава пол от мъж и жена и семейство от мъж и жена. Това означава да се даде възможност за осъдително решение от Европейския съд по правата на човека срещу България, ако бъде ратифицирана тази Конвенция, която уж се занимава само с домашното насилие.

 

Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава статут на бежанец на всеки чужденец с „особености на пола“. С други думи, всеки трансексуален от трета държава може да получи гарантиран статут на бежанец у нас, тъй като в родината си е преследван заради „особености на пола“. 
Междувременно в писмо до зам.-министър председателя по обществен ред и сигурност Красимир Каракачанов над 30 граждански, християнски и други организации за защита на семейството се обърнаха с молба за недопускане на ратификация на Истанбулската конвенция. 


Поради цялата сложност на ситуацията, вицепремиерът, който е и лидер на ВМРО – Българско национално движение, Красимир Каракачанов даде отрицателно становище на скандалните текстове в съгласувателната междуведомствена процедура, като пусна и писмо до Началника на кабинета на премиера Бойко Борисов, в което категорично се противопостави на приемането на тази Конвенция. В писмото се настоява тази Конвенция да бъде подложена на широк обществен дебат и едва тогава да бъде разглеждана по същество.

 

Уточняващи текстове и юридически усложнения от приемането на Истанбулската Конвенция:

Едно от сериозните негативни последствия от въвеждането на „социален пол“ е зачестилата практика трансексуални мъже-спортисти да се състезават в женски дисциплини и да доминират сред жените при вдигането на тежести, бягането, борбата, колоезденето, американския футбол, баскетбола, смесените бойни изкуства и др.

 

Училища ще подлежат на санкции, ако не позволяват на момчетата, които се идентифицират с женския пол, да използват тоалетните и баните на момичета и обратно.

 

Истанбулската конвенция ще доведе до обвинения в насилие срещу родители, ако откажат да третират своето момиче като момче, при положение, че дъщеря им е пожелала това. В такъв случай родителите ще загубят и правото си образоват децата си в съответствие с техните морални убеждения.

 

Разпоредбите на Истанбулската конвенция ще нарушат също свободата на религията. Те ще принудят свещенослужителите, които са обвързани с абсолютно задължение за тайна на изповедта, да нарушат своята религиозна свобода.

 

Конвенцията има за цел да премахне всяка "традиция, основаваща се на стереотипни роли на половете". Двойственият възглед за човечеството (мъжко-женско), в т.ч. и брака може да бъде окачествен като "традиция, основана на стереотипни роли на половете" в учебни програми.

 

Всички тези двусмислени и спорни трактовки ще бъдат тълкувани именно от механизъм за мониторинг, който би могъл да подкопае националната компетентност и да отвори врата за атака към българската Конституция специално в частта за брака и семейството, посочват организациите в писмото си до Каракачанов. Те обръщат внимание на факта, че днес насилието срещу жени и домашното насилие представляват престъпление във всички държави-членки на Европейския съюз. Само една част от тези страни са ратифицирали спорната Конвенция от Истанбул. Много от тях изразяват опасения, свързани с потенциалното бъдещо правно тълкувание на текстовете, включени в нея.

 

Междувременно Словакия е спряла всяко движение за ратификация след остра полемика. След опит да бъде тихомълком гласувана, разгорещени дебати се разгарят и в Хърватия, която също отхвърля Истанбулската Конвенция. Същото се случва и в Латвия.
Унгария категорично и окончателно е отказала ратификация. Така че не сме само ние единствени - цяла Източна Европа е взривена от Истанбулската конвенция. 

 

Ето част от текстовете в Истанбулската Конвенция:

1. Учебен материал за „нестереотипни роли на пола“ в официалните учебни програми

Чл. 14 ал.1 “Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.”


Приемането на Истанбулската конвенция може да доведе до изучаване на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм, травестизъм и др. на всички образователни нива – от детската градина до университетите.


2. Изкореняване на традиции, основани на „стереотипните роли за мъжете и жените“.

Гл. 1 ч. 4 ал. 3 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Традиционните роли на жената и мъжа се приемат като основа на предразсъдъци и ще бъдат подложени на законен институционален натиск, ако бъде гласувана Истанбулската конвенция.

 

3. Насърчаване на промени в поведенческите модели на жените и мъжете

Гл. 3 чл. 12 ал. 1 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Традиционните роли на мъжкия и женския пол ще бъдат подложени на натиск за поведенчески промени в социалните и културните модели – натиск, който засега се нарича „насърчаване“.

 

4. Статут на бежанци за хора с „особености на пола“

Гл. 7 чл. 60 ал 2 Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава статут на бежанец на всеки чужденец с „особености на пола“. С други думи, всеки травестит в Иран например може да получи гарантиран статут на бежанец у нас, тъй като в родината си е преследван заради „особености на пола“.
Въвежда се постоянен механизъм за мониторинг.Гл. 9 Член 66 Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие

ал.1 Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция. Гл. 9 чл.68 ал. 1 Страните представят пред Генералния секретар на Съвета на Европа доклад за законодателни и други мерки, въвеждащи в сила разпоредбите на настоящата Конвенция, съставен на основата на изготвен от GREVIO въпросник, който да бъде разгледан от GREVIO. Гл. 9, чл. 68 ал.4 GREVIO определя подходящите средства за провеждане на тази процедура по мониторинг. Тя може по-специално да приеме въпросник за всеки кръг на оценяване, който да служи като основа за процедурата на оценка на изпълнението от страните. Този въпросник се изпраща до всички страни. Страните отговарят на въпросника, както и на всяко друго искане за информация от GREVIO.
 
 
 
Източник: OFFNews.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Още от категорията

Игра на война

Игра на война

Инцидентът в Керченския пролив доведе до бърза ескалация на напрежение...

27 коментар/a

OLD на 27.12.2017 в 14:58
Това вероятно ще прелее чашата и ще дойде " Зимата на нашето недоволство ". Така, ме се съмнявам бб , да го допусне. А иначе, дано да са думите и действията на КК от сърце и по убеждение . И не ги замени за поста си .
засега ни стигат педалите на 27.12.2017 в 15:05
Аз нямам нищо против комисарката по дигитализацията, ама какво и се иска да бъде узаконено. Защо счита, че е незаконна? След като се ожени за франсето иска да получи статут на бежанец ли?
Къде остава библията?! на 27.12.2017 в 16:56
Църквата ни спи, сектите промиват мозъци и срещу природата да вървим!
еййййй! на 27.12.2017 в 17:05
Путин на въпрос, защо не харесвате западната култура на една журналистка и отговори, защото си имаме наша култура. Толкова е просто! Не вярвахте на филмите за шведите, какво става в детските им градини, как с плюшени играчки обясняват на децата че нямат пол, а сега ето ни Конвенцията! И във Франция се бунтуваха и къде ли не! Страшно е! Античовешката политика е във вихъра си!
висок на 27.12.2017 в 19:44
Свиквайте, след ЛГБТ и еднополовите бракове, след третия пол.... идва времето и на узаконяване на содомията! Ми обичат се стопанката и кучето, както овчаря и козичката.....свиквайте.
Васик на 27.12.2017 в 20:21
ВМРО се обезличи тотално, затова сега раздухва измислен скандал, белким някой ги припознае като самостоятелна политическа партия. Веднъж вече разиграха този театър с царските имоти. Защо не казаха нещо за мораториума върху лекарствата? Тогава имаха сливи в устата, после изведнъж станаха апологети на Доган.
do vasik на 27.12.2017 в 20:56
vaobste ne e izmislen skandal, a tryabva naistina da obarnem vnimanie. kakvo iskash da obyavat tretiya pol i ednopoloviya brak li.
В. Николова на 27.12.2017 в 22:42
Някой по горе пише да свикваме . Много мразя такова равнодушие . Ако на някои не им пука какъв свят оставят на децата и внуците си , то на мен ми пука . Преди време имаше размахване на пръст за това че Русия забрани със закон пропагандата на хомосексуализма ,..пропагандата повтарям ..не друго . А, ние как ще се измъкнем да изпедерсасяват и развращават децата тези изчадия адови ?
и в Перу на 28.12.2017 в 06:11
https://aftershock.news/?q=node/598668
Васик на 28.12.2017 в 09:29
Когато Каракачанов говори небивалици,че транссексуални мъже си сменят пола, за да доминират в женските отбори по американски футбол (???? смях в залата), дали прави логическа връзка между борбата с насилието над жени и справедливата глоба (не е присъда) от 4500 лева за шведа, който изрита камериерката? Сигурно според Каракачанов това не е насилие, основано на пола, а нещо друго. В Унгария и Хърватия този швед щеше да посрещне 2050 година в затвора. В България той живя няколко месеца под домашен арест в хотел и след това си хвана самолета за Швеция като неосъждан. Добре дошли в България
Айде, айде! на 28.12.2017 в 11:31
Историята за Содом и Гомор се знае от всички. Който не се учи от уроците на историята той е осъден да ги повтаря. Резонно възниква въпросът, как ще се установява че лицето заявило че има проблеми заради "особености на пола" казва истината? На КПП-та и в центровете за бежанци ще бъдат ли назначавани "проверяващи"? Зер, без доказателство за "особеностите" на даденият индивид няма да има основание за издаване на нужната тапия. Като се има в предвид че тези лица ще идват основно от турска посока, Борисов да звънне по телефона на достът му Ердоган и да се разберат. Като по-вещи по даденият въпрос турците би трябвало да осъществяват "контролни" функции по линия на споразумението за бежанците. Може и на наша територия. Па тогава да ги видим колко ще се пишат педераси!
Към господина с руското име от САЩ на 28.12.2017 в 12:19
Писна ми да слушам коментари от хора, емигрирали преди двайсетина години в Америка, против домашното насилие у нас и за това, колко ни е лоша правосъдната система. При всички случаи, това си е наш, вътрешен въпрос, а не тема за словесни упражнения на загрижени за Отечеството граждани на САЩ...
Гвендолин на 28.12.2017 в 18:40
Пък аз понякога съм мъж, понякога жена, понякога и двете едновременно. Защо тия истанбулци ме принуждават да се запиша веднъж завинаги като такъв или онакъв? Това е дискриминация и домашно насилие, ограничаващо свободата ми на избор и на самоопределение! Търся адвокат и ще ги съдя!
Как може самия Карачанов на 28.12.2017 в 18:43
да обича силно Първия охранител на бай Тошо и самия той да принадлижи към третия пол от вида поркан дебел самец, а да не дава на другите да си бъркат пу дупитата
А ти как можеш? на 28.12.2017 в 20:18
А ти как можеш едновременно да си пълен изпадналяк, и многополов индивид, и фен на Ахмед Доган, и "автентичен" десен, че и патриот, от онези дето преди няколко години се прегръщаха с Лютви Местан на Орлов мост....

Напиши коментар