Министерството на труда и социалната политика - МТСП се противопоставя на неверните твърдения в публичното пространство по повод промените в законодателството в областта на закрилата на детето, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. Приетите законодателни промени са насочени изцяло към подкрепа на децата, техните родители и хората, които се нуждаят от нея. Подобрените разпоредби целят по-ефективна работа на социалните работници, за да може децата да останат в своите семейства или ако са разделени, да се върнат да живеят при своите майки и бащи, обяснява министерството.

 

Според МТСП, новите законодателни текстове имат за цел да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите на хората, да са по-достъпни и да се повиши тяхното качество.

 

Промените имат за цел да отразят затварянето на всички домове за деца и подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници. Повечето от измененията в Закона за закрила на детето са терминологични и произтичат от промяната в дефинирането на социалните услуги. С тях не се въвеждат чужди модели и идеология, допълва министерството. 

 

В действащите от 2006 г. текстове, които регламентират основанията за настаняване на дете извън семейството, няма промяна. Както досега, така и след 1 януари 2020 г., подобна временна мярка за закрила ще може да бъде предприета единствено с решение на съда, при това само в много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и полицията извеждат деца от семействата им само ако животът и здравето на детето са застрашени.

 

Последните промени в Закона за закрила на детето не променят действащите от повече от 13 години разпоредби, а само премахват възможността за настаняване в специализирани институции, тъй като до 2021 г. всички домове за деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца ще бъдат закрити.

 

МТСП обяснява, че хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че човек, на който стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми компетентните органи. Същото задължение има и всеки, на който това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона, нито ще се промени след 1 януари 2020 г.

 

Сигналите обаче не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила, а се проверят за тяхната достоверност и основателност. Затова в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето още от 2006 г. е записано, че "анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете".

 

Разпоредбата на чл. 36г от Закона за закрила на детето цели единствено да се регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца, както и да осигури стабилитет при прилагането на Координационния механизъм при насилие, който действа от 2010 г., допълва министврството.

 

В нея са отразени основните дейности, разписани в Споразумението за сътрудничество и координиране на органите по закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. В тях също не се предвиждат нови правомощия на органите за закрила, които да влизат в сила от 1 януари 2020г.

 

МТСО иска да подчертае, че позициите, действията и мерките на Министерството на труда и социалната политика винаги са били в съответствие с конституционния принцип, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

 

Междувременно протестиращи родители протестираха в центъра на София срещу Стратегията за детето, Според тях, закони, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. застрашават българското семейство.

 

Протестът е организиран през социалните мрежи и събра пред сградата на Министерския съвет десетки недоволни от цялата страна. Според тях при анонимен сигнал социални работници да може да правят проверка по домовете без съдебна заповед, съобщава БНР.

 

"Не може чрез някакъв анонимен сигнал, постъпил от някой, например, ако някой ми има зъб за нещо, да сигнализира по някакъв начин, че има нещо нередно за детето ми и някой да дойде да го вземе. Няма да позволим някоя чужда държава и чужди закони да ни се намесват в семейството", коментира протестиращ родител.

 

"Не" на Стратегията за детето. Искаме да протестираме за нашите деца. Те нямат право да ни ги взимат. Разбрахме, че някакви закони ще влизат и решихме да дойдем да протестираме тука", допълва друг.

 

Протестиращите скандираха "Долу ръцете от нашите деца". Според родителите частни НПО-та изземват държавни функции. "Могат да ни наложат задължителни социални услуги, извършвани от частни лица "доставчици на социални услуги", дори и чуждестранно финансирани.

 

"Тези частни лица ще избират и контролират приемните семейства, ще дават становища пред съда дали сме годни за родители, ще ни дават задължителни предписания, ще се намесват при родителски спорове, ще получават лична информация от лекари и институции и др. За дейността си тези доставчици ще получават пари от бюджета, от такси от гражданите и от чуждестранните си спонсори", твърдят протестиращите.

 

По думите им, всяко дете може да бъде счетено за "дете в риск", поради неясно дефинирани критерии. Те настояват да се спазва Конституцията. Родителите не желаят да се въвеждат права на децата, каквито не са предвидени в Конституцията, както и "доставчици на социални услуги", а не семейството да следят за тяхното спазване.

 

 

Източник: news.bg

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

19 коментар/a

Не ви ли прави впечатление мащаба? на 01.10.2019 в 18:30
В Щатите, УК, Канада, има въведени либерални ценности, на местата, където хората ги искат. Но тук тези ценности се налагат, без да се съобразяват с мнението на мнозинството българи. 5 G мрежата е същата работа, тук никой не протестира, просто я налагат с решение на МС. Лошо е това, българите са изоставени от собствените си политици и "елит". Следователно тези последните са безродници и няма никакво значение къде ще продължат да живеят в бъдеще. Може и на Марс да отидат.
сезонът на тролчетата на 03.10.2019 в 01:06
едни и същи писачи се надпреварват да всяват страхове, пишат, плюнчат молива, пишат, плюнчат, пишат,плюят, плюнчат, пишат, плюят. Хвърчат плюнки на плюнковци страхливи, свидливи и незаслужаващи нито да имат деца, нито да се грижат за тях. Защото не могат, защото точно такива ги държат неуки, наплашени и дори редовно си ги побиват. А може и нещо друго. Точно плюнковците с хвърчащите плюнки правят това и искат никой да не ги безпокои да унищожават децата, които се раждат свободни, ама с тях не съвсем. Не давайте деца на такива псевдо- родители, за Бога, не заслужават, те имат явни намерения да ги изолират, плашат и налагат редовно.
Helleborus на 03.10.2019 в 12:27
03.10.2019 в 01:06 И с какъв метод разполагаме, за да определим кой е най-достоен да гледа деца? Толкова ли не е ясно, че всички мнения са субективни, включително на държавните чиновници и министъра, включително на НПО, включително на правозащитници и на организации, които искат да работят с чуждите деца, а също така и на родителите, всичко е субективно, всяка вяра, всяко едно убеждение е такова. Затова, за да няма конфликти и войни, бащите на днешните правозащитници са постановили да има място под слънцето за всяка една група и мнение, те са защитили правото на сдружаване на база точно тези субективни убеждения. Затова имаме мултикултурализъм, свобода на вероизповеданията и всичко това включва и практикуване. Тъй като свободата е да практикуваш убежденията си в дома си и семейството си, а не само да теоретизираш. Това означава в обществото да се оформят различни групи, които да си имат своя традиция, включително във възпитанието на децата и обучението им. Но днес някои тесногръди и изключително нагли хора, отново възкресяват призрака на болшевишката тоталитарна репресия, като се възползват от политическата власт и преобладаващите мнения на тълпите, за да си наложат субективното мнение, над субективните мнения на всички останали и да потопят отново всичко в тоталитарен терор. Те внушават подозрителност и се гневят на всяка една група, която иска да се отклони от министерския монопол. Това е нещо като културен фашизъм. Бог е промислил най-доброто за детето, което е да си има родители, в които е вложено свръхестествено да имат особено силно чувство на обич към своите деца, това е формулата, която сме получили като естествена и природна. Ако един родител сгреши, то един чиновник ще сгреши пъти повече (бидейки лишен от тези чувства на родителска обич) и ако някои родители злоупотребят, (с ограничен ефект), то един държавен монопол ще злоупотреби в пандемични размери. (пример как Македония си възпита децата) Родителят ли, който обича детето ще го бие и тормози или държавата създаде такива институции, в които децата са бити, тормозени, малтретирани и сексуализирани? Родителите, които са създавали свое образование навремето, по-лошо образование ли са дали, отколкото министерството монополист днес, което бълва функционално неграмотни? Затова не смейте да демонизирате родителското съсловие и семейството, нито функциите, които имат. Реалните злоупотреби с деца от техните собствени родители са нищожен процент, много по-малък от държавните злоупотреби (погледнете какво става в домовете за сираци, стопанисвани от държавата!!!) Това, че любовта на хората охладнява е също ефект от монополното образование, обаче. И никой да не смее да руши още повече, почти разрушеното доверие към родителите, защото по-голямо престъпление към децата от това няма.
Работата е ясна като бял ден.Отново се изпълнява на 12.10.2019 в 12:08
волята на господарите на Новият Световен Ред,за изземане децата от родителите им и възпитанието им от държавата по техният модел:джендъризъм,материализъм,атеизъм,обезличаване на личността и тем подобни"екстри".В много западни държави вече е така-взимат ти детето по донос с полиция и върви доказвай ,че не е така!Целта им е обезличаване на личността която е лесна за управление и манипулиране!Някой в по-горните постове спомена за мрежа 5G.Ако не знаете.От следващата година всички лични карти ще бъдат с чипове и мини антенки на СВЧ(свръх високи честоти).На всеки 200м ще има антена,за да не пропуснат някой човек.Това означава,че господарите на света ни подготвят за онова ужасно време,когато под предтекст "безопасност" изтеглят парите от употреба и ще ни чипират като животни и роби.Те така и ни наричат-гои.Без чипа никой няма да може да продава и купува.За съжаление това е изпълнение на пророчеството от Библията в кн.Апокалипсис гл.13:16,17 и 18ст.. Електронен концлагер.Ще бъдем следени от спътници,а всеки човек ще бъде вкаран в компютъра им.Това е Новият Световен Ред,когото така блестящо рекламират.За да свикнем и пожелаем сами чиповете,още от сега ни подготвят с "белите карти" и "виза" такива.В ЕС ще има 7 свръх мощни компютъра за следене,уж за по-добро и бързо обслужване и безопасност.В София Мария Габриел "помага" за строежа на единия от тия компютри!

Напиши коментар