Досегашният модел на агенцията е бил много тромав от организационна гледна точка и г-н Сертов не е успял да обхване всичките дейности. Не са били достатъчно добре уплътнени ресурсите на отделните звена, което сега ще бъде оптимизирано, каза пред ГЛАСОВЕ депутат от ГЕРБ и член на комисията за контрол на ДАНС. И още: В комисията решихме, че ще излезем с окончателно становище  за „Галерия“, което ще предадем в писмен вид на медиите. Нямаме намерение да скриваме нищо. Въпросът е, че когато се борави все пак с класифицирана информация, не бива отделните членове на комисията да изразяват собствени мнения, при положение че всички решаваме заедно онова, което трябва да съобщи на обществото.
Иван Петров: В ДАНС е имало два властови центъра

 Г-н Петров, току-що приключихте заседанието на парламентарната комисия за контрол на ДАНС. Проведохте го в сградата на ДАНС. Какъв беше дневният ред?

Първо искам да кажа, че приехме решение по принцип изказванията да ги прави председателят на комисията Иван Костов, така че моите отговори няма да влизат в детайли, а ще са в най-общи линии. Темата на заседанието беше това, което се случва около делото „Галерия”, разгледахме и други организационни въпроси.

А бюджетът на агенцията?

Утре ще имаме специално отделно заседание на комисията за контрол на ДАНС отново в сградата на агенцията, когато ще се занимаваме с бюджета.

Успяха ли вече членовете на комисията да си изяснят целия казус „Галерия”?

Струва ми се, че трябва да се проведат още разговори и с други лица допълнително, за да може да кажем, че всичко е станало ясно, и да спрат коментарите, да сложим точка на този казус.

Смятате, че е опасно да се продължава с противоречивите информации, които отново с пълна сила заляха публичното пространство през последната седмица?

Да, има разноговорене, което в най-скоро време трябва бъде унифицирано, ако мога така да се изразя. Отчитайки онова, което ще кажат отговорните фактори в ДАНС, ние ще излезем с окончателно становище.

А „унифицираното” становище ще означава ли, че обществото ще научи истината за „Галерия” и ако има виновни длъжностни лица, те ще си понесат последствията?

Да, да. В комисията решихме, че ще излезем с окончателно становище, което ще предадем в писмен вид на медиите. Нямаме намерение да скриваме нищо. Въпросът е, че когато се борави все пак с класифицирана информация, не бива отделните членове на комисията да изразяват собствени мнения, при положение че всички решаваме заедно онова, което трябва да съобщи на обществото.

Кога можем да очакваме това писмено становище на комисията?

Мисля, че до края на тази или най-късно другата седмица ще имаме яснота, защото, както казах, имаме да проведем още някои разговори.

Един по-общ въпрос: какво е виждането на ГЕРБ за бъдещото развитие на ДАНС? Разбрахме от министър Дянков, че финансовото разузнаване ще се върне в Министерството на финансите, ГДБОП се възстановява и ще се отнемат полицейските функции на агенцията, при това положение в ДАНС остават само бившите Национална служба „Сигурност” (НСС) и военното контраразузнаване...

ДАНС ще бъде стратегическа структура в сектора за сигурност и ще има своята важна роля там. Безспорно такива агенции съществуват и в останалите западноевропейски държави, ние не смятаме да правим нещо по-различно от това, което съществува вече. Стана ясно, че досегашният модел е бил много тромав от организационна гледна точка и г-н Сертов не е успял да обхване всичките дейности. Това се доказва и от наличието на различните мнения, от наличието на двата властови центъра. Не са били достатъчно добре уплътнени ресурсите на отделните звена, което сега ще бъде оптимизирано. Така всички онези възможности като кадрови потенциал и нови задачи ще създадат предпоставки ДАНС да стане една по-динамична и по-оперативна структура.

В крайна сметка идеята е ДАНС да се занимава с класическо контраразузнаване на територията на страната?

Да, но не мислете, че абсолютно всичко, което отива в ГДБОП като разработки, ще се работи само от тях. В някои от секторите ще работят и двете служби. ДАНС ще продължава да работи в силен синхрон с МВР, но аналитичната и прогностична функция на ДАНС по линия на тероризма и контраразузнаването ще бъдат засилени. Защото точно аналитичното звено и специалистите, занимаващи се с прогнози, трябва да дават верни и ясни анализи за състоянието на сектора за национална сигурност като цяло, които да достигат до премиера и до останалите високопоставени длъжностни лица в страната...

...които имат право на достъп до тази класифицирана информация по закон. Добре, но напусналият шеф на Отдела „Специални акции” Велин Хаджолов похвали Алексей Петров и други съветници от т.нар. кабинет на Петко Сертов именно за приноса им за въвеждането на междуинституционалния модел на работа, за това, че са изградили добра връзка между институциите в борбата с икономическата престъпност?

Поне резултатите до момента не показват изобщо такова нещо! Явно е, че тези хора не са работили в оперативни служби.

Смятате, че тези хвалби са преувеличени?

Резултатите не показват управленска мощ.

А бихте ли изяснили още веднъж въпроса с използването на СРС-та, не говоря за искането на телефонни разпечатки – това може да го направи всеки шеф на фирма за служебните телефони на своите служители. Кой може да поиска подслушването на нечий телефон със специални разузнавателни средства?

Това може да го поиска всеки оперативен работник, като предложението трябва да бъде утвърдено с подписа на по-висш началник с такива правомощия и заверено от съдия, който също трябва да има съответните правомощия.

В този контекст СРС-ата от „Галерия” законни ли са?

Да, всичките са законни, това е потвърдено и от проверката на военна прокуратура. Важният въпрос обаче е дали са били целесъобразни.

Тоест дали искането е било законосъобразно аргументирано – според закона основанията за прилагане на СРС са при заплаха за националната сигурност или при опасност от извършване на тежко умишлено престъпление. И на този ключов въпрос ще получим отговор в писменото становище на вашата комисия?

Да.

Още от категорията

Напиши коментар