Парламентаризмът е великата лъжа на нашето време

5
Константин Петрович Победоносцев (1827 – 1907 г.) е руски юрист и държавник. Ментор на Фьодор Михайлович Достоевски. Обикновено разглеждан като главния представител на руския консерватизъм, той е смят...

Отровата на вестниците

8
Още от грехопадението на човешкия род лъжата се е вселила в света, в хорските думи, в делата им, в отношенията и институциите. Но никога досега, струва ми се, отецът на лъжата не е изобретявал такъв с...

Пренасяне неръкотворния образ Господен от Едеса в Цариград през 944г.

1
В 944 г. императорите Константин Багренородни и тъстът му Роман Лакапин, движими от християнско благочестие, купили неръкотворния образ и го пренесли в Цариград, като го поставили в храма “Св. София”....

Размишления върху блаженствата (IX част) - Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно

1
Блажени са миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. А синовете ще наследят, ще бъдат сънаследници с Христа (Рим. 8:17). На Сина Си Господ даде всичко и нищо не ще се отнеме. Ако сме миротво...

Размишления върху блаженствата (VIII част) - Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии

1
Ние може да сме предпазливи мъже и жени, способни да правят всякакви възможни сметки, но това, което сме видели, не може да бъде ограничено между предпазливост и пресметливост. Има сила за живот, за с...

Размишления върху блаженствата (VII част) - Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога

2
Естествено, ние не можем да очакваме, че ще успеем да дадем на всеки, който ни поиска. Но това ще е още едно доказателство за нашия дял в падналия свят, което не можем да оправдаваме с претенциите за...

Размишления върху блаженствата (VI част) - Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани

0
Блажени са онези, които оставят себе си гладни и жадни, без да приемат заместители на онова, което наистина желаят, и оставят даденото им да служи единствено за изостряне на истинската им потребност....

Размишления върху блаженствата (V част) - Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят

0
По някакъв начин най-трудно от всичко е да продължим да скърбим честно и да не изкривяваме самата скръб във фалшиво задоволство. Скръбта, която Христос е обявил за блажена, е скръб, която жадува утеха...

Размишления върху блаженствата (IV част) - Блажени плачещите, защото те ще се утешат

21
Кротките са онези, чийто инстинкт не ги кара постоянно да бързат и устройват различни дела, вместо това те наблюдават, пасивни и безпомощни пред реалността. Те са онези, за които е възможно, в съюз с...

Размишления върху блаженствата (III част) - Блажени кротките, защото те ще наследят земята

2
Безкрайността на Божественото Същество не може да бъде хваната и притежавана, така както не може с рибарска мрежа да се улови ураган. Блажени са бедните по дух, онези, които са съблекли стария дух, ду...

Размишления върху блаженствата (II част) - Блажени нищите духом, защото тяхно е царството небесно.

11
Освен всичко останало блаженствата са и призив да видим себе си и да живеем със себе си по начин, който не е лесен за мнозина от нас; да изоставим едно начинание, което по принцип ни е много скъпо – н...

Размишления върху блаженствата (I част)

12
"Гласове" представя на своите читатели една забележителна книга. "Размишления върху блаженствата" излиза за първи път през 1980г. и оттогава претърпява няколко издания. Превръща се в истинска съвремен...

Достоевски за революцията и социализма

11
Пьотр Верховенски формулира пред Ставрогин същността на Шигальовщината по следния начин: "Ние ще убием желанието, ще разрешим пиянството, клюките, доноси­те; ще разрешим нечуван разврат; ще угасим вс...

Езерни молитви*

2
Възкресител е моят Господ. Възкресява мъртви от сутрин до вечер и от вечер до зазоряване. Каквото утрото погребе, вечер Господ ще го оживи, и каквото вечерта погребе, сутрин Господ ще го оживи. Има л...