Саудитска Арабия стартира програма за астронавти, която ще изпрати първата саудитска жена в космоса през 2023 година

Саудитска Арабия стартира програма за астронавти, която ще изпрати първата саудитска жена в космоса през 2023 година

Саудитската космическа комисия (SSC), независима правителствена структура, създадена през 2018 г., за да ръководи и развива зараждащия се космически сектор на Кралството, стартира първата програма за астронавти в Кралството, посветена на обучението на саудитски компетентни кадри за осъществяване на дългосрочни и краткосрочни космически полети.

Програмата ще даде възможност на саудитските астронавти да провеждат научни експерименти и изследвания с цел подобряване на човечеството в приоритетни области като здравеопазване, устойчивост и космически технологии.

Саудитската астронавтска програма, която е неразделна част от амбициозната Визия 2030 на Кралството, ще изпрати саудитски астронавти в космоса, за да помогнат за по-доброто обслужване на човечеството. Един от астронавтите ще бъде саудитска жена, чиято мисия в космоса ще бъде първата в историята на Кралството.

Човешките космически полети насърчават глобалното лидерство и конкурентоспособността на държавите в области като наука, инженерство, изследвания и иновации.

През следващите месеци Кралството планира да представи своята Национална космическа стратегия, в която ще бъдат разкрити космически програми и инициативи, предназначени да служат на човечеството от космоса.

Коментари

Напиши коментар

Откажи