САЩ обявяват Черно море за зона на стратегическите си интереси, планират постоянно военно присъствие

САЩ обявяват Черно море за зона на стратегическите си интереси, планират постоянно военно присъствие

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Проектозакон S804, внесен в Конгреса на САЩ, обявява Черно море за зона на стратегическите им интереси.

Проектът, наречен "Закон за сигурността в Черно море от 2023 г.", е публикуван на сайта на Конгреса и предстои да бъде одобрен от Камарата на представителите и Сената.

В него се декларира, че интерес на САЩ е да подкрепят усилията за предотвратяване на разпространението на по-нататъшен въоръжен конфликт в Европа чрез признаване на Черноморския регион като арена на руска агресия.

Според военни експерти това означава, че Вашингтон възнамерява войната да се ограничи в нашия регион, тоест да бъдем включени и ние. САЩ настояват за развитие на редовно, ротационно присъствие на НАТО в Черно море, приоритизиране на системите за наблюдаване и разузнаване на операциите на Русия в черноморския регион.

В закона между другото пише, че е нужна стратегия за увеличаване на независимите медии, подкрепяни от САЩ.

Конкретният текст гласи: "Стратегия за увеличаване на независимите медии и подкрепяните от Съединените щати медийни инициативи за борба с чуждото зловредно влияние в Черноморския регион."

Във военните среди се говори, че на 3 юли министърът на отбраната Тодор Тагарев, шефът на военното разузнаване, началникът на отбраната и премиерът Николай Денков са провели среща с военните ни аташета от 45 страни. На нея Тагарев казва, че независимо от Конвенцията от Монтрьо България трябва да осигури на съюзниците си (САЩ) дългосрочно пребиваване на чужди военни кораби, които щели да ни помагат в сферата на разузнаването и да извършват на "кинетични ефекти".

Тагарев казал още, че трябва да подготвим такива условия, че нашите съюзници (САЩ) да могат да разгърнат бази с предно базиране, с други думи – военно-морска база. Военни коментират, че базата по всяка вероятност ще е там, където е нефтеното пристанище "Росенец", което обяснява случващото се в Народното събрание. Концесията на "Нефтохим" е до 2046 г. и след като я прекратят, ще се намесят САЩ и ще имат у нас и рафинерия, и пристанище, коментират военни.

Постоянното военно присъствие чрез военна база означава пълно владеене и окупация на дадена територия, коментират още военните. И дават за пример, че по времето на социализма у нас не е имало нито една съветска военна база.

В проекта, внесен в Конгреса на САЩ се казва, че:

- крайбрежните държави на Черно море са критично важни за противодействието на агресията от страна на правителството на Руската федерация и допринасят за колективната сигурност на НАТО;

- многократните, незаконни, непровокирани и насилствени опити на Руската федерация да разшири своята територия и да контролира достъпа до Средиземно море през Черно море представлява заплаха за националната сигурност на Съединените щати и НАТО;

- Съединените щати осъждат опитите на Руската федерация да промени или промени границите в Черноморския регион със сила или всякакви средства, противоречащи на международното право, и да наложи сфера на влияние в региона;

- Съединените щати и техните съюзници трябва решително да противодействат на нелегитимните териториални претенции на Русия към Кримския полуостров, покрай териториалните води на Украйна в Черно море и Азовско море, в международните води на Черно море и в териториите, които тя незаконно окупира в Украйна;

- Съединените щати трябва да продължат да работят в рамките на НАТО и със съюзниците от НАТО за разработване на дългосрочна стратегия за подобряване на сигурността, установяване на постоянно, устойчиво присъствие по източния фланг на НАТО и укрепване на демократичната устойчивост на своите съюзници и партньори в регион;

- Съединените щати трябва да работят в рамките на НАТО и със съюзниците от НАТО, за да развият редовно, ротационно морско присъствие в Черно море;

- Поведението на Турция спрямо някои регионални съюзници и демократични държави е контрапродуктивно и е допринесло за увеличаване на напрежението в региона и Турция трябва да избягва всякакви действия за по-нататъшна ескалация на регионалното напрежение;

- Съединените щати трябва да работят за насърчаване на диалога между страните в Черноморския регион за подобряване на комуникацията и обмена на разузнавателна информация и увеличаване на способностите за киберотбрана;

- страни с исторически и икономически връзки с Русия очакват Съединените щати и Европа да осигурят положително икономическо присъствие в по-широкия регион като противовес на зловредното влияние на Руската федерация в региона;

- в интерес на Съединените щати е да подкрепят и укрепват икономическите връзки между Съединените щати и черноморските държави;

- Съединените щати трябва да подкрепят инициативата, предприета от централно- и източноевропейските държави за насърчаване на Фонда за инициативата на трите морета за укрепване на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктурна свързаност в региона между Адриатическо море, Балтийско море и Черно море;

- съществуват взаимноизгодни възможности за увеличени инвестиции и икономическа експанзия, особено по отношение на енергийни, климатични и транспортни инфраструктурни инициативи, между Съединените щати и черноморските държави и по-широкия регион;

- подобрените икономически връзки между Съединените щати и черноморските държави и по-широкия регион могат да доведат до засилено стратегическо партньорство;

- Съединените щати трябва да се стремят да се справят с предизвикателствата за продоволствената сигурност, произтичащи от прекъсването на черноморските и азовските пристанища на Украйна, тъй като това глобално предизвикателство ще има критични последици за националната сигурност на Съединените щати, нашите партньори и съюзници;

- Турция, в координация с ООН, изигра важна роля за облекчаване на глобалната продоволствена несигурност чрез договаряне на две споразумения за разрешаване на износа на зърно от украинските пристанища през безопасен коридор в Черно море;

- Русия има брутална история на използване на глада като оръжие и трябва да бъде спряна;

- Противодействието на принудителните икономически стремежи на КНР остава важен политически императив с цел по-нататъшно интегриране на черноморските държави в западните икономики и подобряване на регионалната стабилност; 

- Продължаващото забавяне на Турция за ратифицирането на присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО подкопава силата на алианса и възпрепятства обединения международен отговор на непредизвиканата война на Русия в Украйна.

Политиката на Съединените щати е:

- активно да възпира заплахата от по-нататъшна ескалация на Русия в Черноморския регион и да защитава свободата на корабоплаването в Черно море, за да предотврати разпространението на по-нататъшен въоръжен конфликт в Европа;

- застъпване в рамките на НАТО, сред съюзниците от НАТО и в рамките на Европейския съюз за разработване на дългосрочна координирана стратегия за подобряване на сигурността, установяване на постоянно, устойчиво присъствие в източния фланг и укрепване на демократичната устойчивост на съюзниците и партньорите на Съединените щати в региона;

- застъпничество в рамките на НАТО и сред съюзниците от НАТО за развиване на редовно, ротационно морско присъствие в Черно море;

- подкрепа и укрепване на икономическите връзки между Съединените щати и черноморските партньори и мобилизиране на Държавния департамент, Министерството на отбраната и други съответни федерални отдели и агенции чрез засилване на присъствието и инвестициите на Съединените щати в черноморските държави;

- да предостави икономически алтернативи на принудителните икономически действия на Китай, които дестабилизират и допълнително подкопават икономическата интеграция на черноморските държави;

- да гарантира, че Съединените щати продължават да подкрепят усилията на черноморските държави за укрепване на техните демократични институции за предотвратяване на корупцията и ускоряване на напредъка им в евроатлантическата общност; и

- насърчаване на инициативата, предприета от централно- и източноевропейските държави за напредък в Инициативата на трите морета за укрепване на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктурна свързаност в региона между Адриатическо море, Балтийско море и Черно море.

Стратегия и сигурност за развитие на Черно море:

(a) Стратегия за сигурност и развитие на Черно море. — Не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на този закон, Съветът за национална сигурност, в координация с Държавния департамент, Министерството на отбраната и други съответни федерални департаменти и агенции, е упълномощен да ръководи междуведомствена стратегия за увеличаване на координацията с НАТО и Европейския съюз, задълбочаване на икономическите връзки, укрепване на енергийната сигурност, подкрепа на усилията за укрепване на тяхната демократична устойчивост и подобряване на помощта за сигурност с нашите регионални партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати.

(b) Цели - Инициативата, създадена съгласно подраздел (a), има следните цели и цели:

(1) Осигуряване на ефикасно и ефективно предоставяне на помощ за сигурността на регионалните партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати, приоритизиране на помощ, която ще укрепи защитата срещу хибридна война и ще подобри оперативната съвместимост със силите на НАТО.

(2) Укрепване на подкрепата на Съединените щати за енергийната сигурност на региона и интеграцията с Европа и намаляване на тяхната зависимост от Русия, като същевременно се подкрепя енергийната диверсификация.

(3) Намаляване на въздействието на икономическата принуда от страна на Руската федерация и КНР върху черноморските държави и идентифициране на нови възможности за преки чуждестранни инвестиции от Съединените щати и сътрудничещите страни и засилване на бизнес връзките на Съединените щати с регионалните партньори в съответствие с ценности и интереси на Съединените щати.

(4) Повишаване на ангажираността на високо ниво между Съединените щати и регионалните партньори и засилване на икономическия растеж, финансиране на качествена инфраструктура и укрепване на търговията с акцент върху подобряването на икономическото сътрудничество на високо ниво.

(5) Повишаване на координацията на Съединените щати с Европейския съюз и НАТО за постигане на максимална ефективност и минимизиране на дублирането.

(c) Дейности.

(1) СИГУРНОСТ. — Стратегията, установена съгласно подраздел (а), трябва да включва следните елементи, свързани със сигурността:

(A) План за засилване на междуведомствената координация в Черноморския регион.

(B) Оценка дали е препоръчителна ръководена от Съединените щати инициатива със съюзници от НАТО за увеличаване на координацията, присъствието и регионалната ангажираност между черноморските държави.

(C) Стратегия за увеличаване на помощта за сигурността на черноморските държави, фокусирана върху Украйна, Румъния, България, Молдова и Грузия.

(D) Приоритизиране на системите за разузнаване, наблюдение и разузнаване за наблюдение на операциите на Русия в Черноморския регион.

(E) Оценка на стойността на създаването на съвместен, многонационален тризвезден щаб в Черно море, който да отговаря за планирането, готовността, ученията и координацията на цялата съюзническа и партньорска военна дейност в по-големия регион на Черно море.

(F) Оценка на предизвикателствата и възможностите за установяване на редовно, ротационно морско присъствие на НАТО в Черно море, включително анализ на капацитета, способностите и ангажираността на членовете на НАТО да създадат този тип мисии.

(G) Преглед на чуждестранното военно финансиране, международното военно образование и обучение и друга помощ за сигурността на Съединените щати в региона.

(З) План за съобщаване на промените в позицията на НАТО на обществеността в съюзническите и партньорските държави, както и на обществеността в Руската федерация и Беларус.

(I) План за борба с руската дезинформация и пропаганда в Черноморския регион, като се използват ресурсите на правителството на Съединените щати, включително Глобалния център за ангажиране.

(J) План за насърчаване на по-голяма свобода на корабоплаването, за да се позволи по-голяма сигурност и икономически достъп до Черно море.

(2) ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ. — Стратегията, установена съгласно подраздел (а), включва следните елементи, свързани с икономическия просперитет:

(A) Стратегия за насърчаване на диалога между експерти от Съединените щати и от черноморските държави относно икономическата експанзия, преките чуждестранни инвестиции, укрепването на инициативите за върховенство на закона и смекчаването на икономическата принуда от Русия и КНР.

(B) Стратегия за всички съответни федерални отдели и агенции, които допринасят за икономическото държавно управление на Съединените щати, за разширяване на тяхното присъствие и идентифициране на нови възможности за частни инвестиции с регионални партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати.

(C) Оценки на енергийната диверсификация, съсредоточени върху непосредствената необходимост от замяна на енергийните доставки от Русия и признаващи дългосрочното значение на по-широката енергийна диверсификация, включително инициативи за чиста енергия.

(D) Оценки на потенциални решения за продоволствена сигурност, включително устойчиви, дългосрочни споразумения извън Черноморската инициатива за зърно.

(3) ДЕМОКРАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ. — Стратегията, установена съгласно подраздел (а), включва следните елементи, свързани с демократичната устойчивост:

(A) Стратегия за увеличаване на независимите медии и подкрепяните от Съединените щати медийни инициативи за борба с чуждото зловредно влияние в Черноморския регион.

(B) По-голяма мобилизация на инициативи, ръководени от Global Engagement Center и Американската агенция за международно развитие за противодействие на руската пропаганда и дезинформация в региона на Черно море.

(4) РЕГИОНАЛНА СВЪРЗАНОСТ. — Стратегията, създадена съгласно подраздел (а), ще насърчава регионалната свързаност чрез изпращане на високопоставени представители на Държавния департамент или други партньори на агенцията до —

(А) Черноморския регион не по-рядко от два пъти годишно; и

(Б) големи регионални форуми за инфраструктура и енергийна сигурност, включително срещата на върха на Инициативата на трите морета.

(d) Идентифициране на необходимите програми и ресурси.—Не по-късно от 360 дни след датата на влизане в сила на този закон, се идентифицират всяка необходима програма, политика или бюджетни ресурси, изисквани от агенцията, за да подпомогне прилагането на Black Стратегия за морска сигурност за фискалните години 2024, 2025 и 2026.

(e) Отговорности на федералните отдели и агенции.—Нищо в този раздел не се счита, че упълномощава Съвета за национална сигурност да поеме каквито и да било отговорности или правомощия на ръководителя на който и да е федерален отдел, агенция или служба, включително отговорностите по външните работи и органите на държавния секретар, за да наблюдават изпълнението на програмите и политиките по този раздел.

Забележка:Терминът „черноморски държави“ означава Турция, Румъния, България, Молдова, Украйна и Грузия.

Източник: epicenter.bg

 

 

 

Коментари

 • щеходиме наварна начерноморе

  03 Авг 2023 19:27ч.

  царевицадаберем начерноморе

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • джо гладника

  03 Авг 2023 19:36ч.

  освен да посъветвам умнокрасивитета да си продава апартаментите по туземното черноморие, друго не се сещам - кинжалите не се интересуват колко напредничави ценности изповядват собствениците на имоти. а иначе - жалко за територията. май бяхме до тук.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Посланик Калибър Далекобойнов

  03 Авг 2023 20:29ч.

  РУСИЯ обявяват Мексиканския залив за зона на стратегическите си интереси, планират постоянно военно присъствие там !!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гост

  03 Авг 2023 23:18ч.

  А сега де. "США пообещали сделать все для выполнения требований РФ по зерновой сделке" - https://www.mk.ru/economics/2023/08/03/ssha-poobeshhali-sdelat-vse-dlya-vypolneniya-trebovaniy-rf-po-zernovoy-sdelke.html Не ми се вярва че ще им повярват. Защо не четат бре? Навсякъде пише - Първите условия на руснаците са най-добрите. Доказано е хиляди пъти. Само помислете за АЕЦ Белене. И за Минските споразумения 2015 г.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Русийката е една пропаднала държава, бе

  03 Авг 2023 23:23ч.

  Какъв Мексикански залив, тя за последните 100 дни не е превзела и 1 село.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • я да видим

  03 Авг 2023 23:45ч.

  Пропадналата държава как не е превзела нито едно село Експертът разказа как ще стане превземането на Западна Украйна от Полша: Карта на военните действия в Украйна днес, до сутринта на 3 август 2023 г. Карта на военните действия в Украйна днес, до сутринта на 3 август 2023 г.: Специална операция днес, ден 526. Преглед на събитията: Руската армия напредва в няколко посоки. Какво се случва в Артемовск и Авдиевка, където сега се водят боевете, 03.08.2023 г. В САЩ заговориха за промяна в тактиката на въоръжените сили на Украйна и предстоящото настъпление! Бившите САЩ каза офицер от разузнаването, разказа как ще стане изземването на Западна Украйна от Полша. Врагът събира сили за контранастъпление в близко бъдеще! Русия не иска да живее по правилата на Запада, каза Песков. Руските войници унищожиха повече от 1000 бойци, над 50 единици техника и около 30 БПЛА на Въоръжените сили на Украйна. Съединените щати отказаха на Полша да приложи члена за колективната отбрана на НАТО. Медии: Въоръжените сили на Украйна https://rsnnews.ru/2023/08/03/ekspert-rasskazal-kak-projdyot-zahvat-polshej-zapadnoj-ukrainy-karta-boevyh-dejstvij-na-ukraine-segodnya-k-utru-3-avgusta-2023-novosti-fronta-donbassa-obzor-sobytij-karta-svo-novosti-s/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ей тази пропаднала държава

  03 Авг 2023 23:52ч.

  Накара със един самичък руски танк да бъдат унищожени два украйнски танка и шест брадлита ,точно за 4 минути . ТАНКОВА БИТКА | ЕДИН ТАНК УНИЩОЖИ ЦЯЛАТА КОЛОНА https://www.youtube.com/watch?v=iOhSWcpPr1c&list=LL&index=4&t=118s И понеже във настроики има и превод на Български език . Направо се спуках от смях и удоволствие как руските войници унижават със нецензурни думи украйнските танкисти .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 5 наши бойци щурмуваха позиции и плениха подразделение на Въоръжените сили на Украйна край Купянск (ВИДЕО)

  03 Авг 2023 23:58ч.

  В резултат на нападението на войници от 1-ва танкова армия на позициите на 32-ра бригада на въоръжените сили на Украйна бяха пленени 6 бойци, въпреки факта, че в атаката участваха само 5 руски войници. Морално-психологическото състояние на противника пада с всеки изминал ден на проваления т.нар. контранастъпление. Военните от въоръжените сили на Украйна не само не искат да атакуват, но и нямат мотивация и желание да поддържат отбраната. Источник: https://rusvesna.su/news/1691077419

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Даа на видеото се вижда как Руските момчета пленяват

  04 Авг 2023 0:05ч.

  Надъханите със наркотици украйнски войници .Които даже не разбраха кога Руснаците са се промъкнали във техните окопи .А голямото унижение беше ,как укрофашистите бягаха със вдигнати ръце пред руските воиници .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гордея се със вас

  04 Авг 2023 0:16ч.

  Руски момчета ,само така биите без никаква милост украйнските фашисти убиици на жени и деца във донбас .На видеото се вижда как Руските войници бият пленените укронази по гърбовете .А един от тях получи и руски юмрук във зурлата фашистка .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан Караджа рече: А колко хубаво ще е първо да спрете да пращате планини от оръжие, с което се разрушава

  04 Авг 2023 2:59ч.

  някои от недотам интелигентните тролове дори не са прочели т.нар. Проект за Закон на САЩ. Пълен е с мегапропагандни клишета и глупости от времето на Студената война!!! Действително лумпените управляващи САЩ живеят 100 г. в миналото. НЕИЗБЕЖНАТА РЕАЛНОСТ ДОЙДЕ...обаче, по-рано от предвиденото. Много експерти от САЩ, професори и умни хора разбират огромната и нагла грешка допусната с подтикването на УКрайна към война, но тук не е Сърбия, да и биеш 2 шамара и тя да седне да плаче в ъгъла, а тук е суперядрена сила...когато накрая дотътрят и ядреното оръжие на зеления наркобарон ще се сбъднат библейските писания.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • лодки и платноходки

  04 Авг 2023 5:41ч.

  Триморие а?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Китай не е започнал нито една война и не е изстрелял нито един куршум

  04 Авг 2023 12:05ч.

  Защо половината текстове са против Китай?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мария ...

  03 Авг 2023 19:27ч.

  Бог да ние на помощ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Николова

  03 Авг 2023 19:28ч.

  Нарушихте всички закони и споразумения вашта м…а! Окупирахте ни териториите, мафията ни инсталирахте доживот , но ще си платите. Да горите в ада!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Украйна.нет

  03 Авг 2023 19:29ч.

  Тагарев ти българин ли си! Ако не си, поради что се срамиш да се наречеш българин? Защото си хохълска подлога!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан

  03 Авг 2023 19:36ч.

  Може ли някой да ми каже някоя част от земята, която да не е обявена от САЩ за зона на техните стратегически интереси? Очаквам скоро за такава зона да бъде обявена и луната. Що се отнася до този закон от него не предвиждам нищо добро за България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Луната

  03 Авг 2023 19:44ч.

  Не става. Първо трябва да се научат да летят до Луната и тогава претенции.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • поп Кръстю

  03 Авг 2023 20:08ч.

  Да се сърдят руснаците сами на себе си. Имаше Варшавски договор, имаше СИВ с натурален пазар /стока срещу стока/, който на практика бе непобедим, те разтуриха всичко и се предадоха или се подлъгаха , а с тяхната беда, дойде и нашата. И сега им крив целият свят, и най-вече - България! Добре, искаш да е с тебе България! Кажи какво й предлагаш, нищо, освен пълно подчинение. Ни оръжие, ни евтина газ, ни суровини, нищо, само сръдни!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зодия Прасе

  03 Авг 2023 21:03ч.

  Луната е на македонците. Откакто американците стъпиха там и видяха високоразвитата им култура, започнаха да ги уважават.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Su38

  03 Авг 2023 21:54ч.

  Евтина газ? Защо? И най-вече срещу какво? Ти чуваш ли се, какви ги говориш? А американците да не би да ни предлагат евтина газ срещу това да правим, каквото си искаме, вкл. и да въоръжаваме враговете им??? Пак чувате ли се, какви ги плещите?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гост

  03 Авг 2023 22:49ч.

  поп Кръстю 03 Авг 2023 17:08ч. “Кажи какво й предлагаш, нищо, освен пълно подчинение. Ни оръжие, ни евтина газ, ни суровини, нищо, само сръдни!” И какво от всичко това ни предложиха брадърушките освен сръдни и пълно подчинение. А забравих разните Гад Зееви, Дънди и не ги зная как се казват в Мариците и т.н. Другото което беше преди тях вече го забравихме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Все някой нещо да ви дава,

  03 Авг 2023 23:25ч.

  Все някой да ви освобождава, как не ви увряха комунистическите картуни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А на тебе ти дадоха имотите,

  04 Авг 2023 1:08ч.

  които дядо ти е откраднал от народа със зверска експлоатация. Дори национализирани са останили. Но както вървят нещата бум-бум и ще притежаваш само пепел.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • НАТО да се връща в границите си от времето на Студената война

  03 Авг 2023 19:37ч.

  България да излиза от НАТО. ............................... Собствениците на НАТО търсят хиляди варианти за съществуването си, за бизнеса си. Техният бизнес е война! .......................... Нашите мухльовци вече езиците им не изтъняха ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан Караджа

  04 Авг 2023 3:02ч.

  НАТО - Норт Американ Терорист Организейшън !!!!!! Маркетинговият им отдел, всъщност звено на ЦРУ работи прекрасно- колко войни и колко стотин милиарди печалби!!! Възхитен съм и потресен от това зло!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • НАТО значи война!

  03 Авг 2023 19:38ч.

  Стар социалистически лозунг. Значи са били прави комунистите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • $$$$$ за

  03 Авг 2023 19:43ч.

  "независимите меадии, подкрепяни от САЩ". Туй жъй вицът на годината

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Of course

  04 Авг 2023 0:50ч.

  +++++++

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  03 Авг 2023 19:48ч.

  нямате никакви интереси тук на 20 000 от вашата територия махаите се веднага заедно с воиските си искаме мир и дружба не искаме конфликти и воини сащ с тяхната алчност подклаждат интригите и воините

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Махатма

  03 Авг 2023 19:50ч.

  Българското черноморие отиде по дяволите. Имотите по черноморието - слънчака, варна, бургас и всичките останали курорти, изгоряха за нищо. За кефа на някакви откачалки в София , България остана без излаз на море. Няма ли нормални софиянци да кажат на онези в парламента да не правят глупости ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нормалне софиянци има, но

  04 Авг 2023 1:02ч.

  нормални политици няма. Всъщност няма и политици, а само колониална администрация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЧОВЕК ОТ МОРЕТО

  03 Авг 2023 19:52ч.

  Историята както винаги се повтаря. Загиващата псевдо империя, която дължи до вчерашния си просперитет единствено на бруталната агресия / военна и всякаква, каквато се сетите / във всички краища на света, в момента е готова на всичко за да запази отиващия си еднополюсен модел. За радост този път няма да им се получи. Естествено няма да е утре, но жалкото е, че ние като народ, благодарение на нашите продажници ще бъдем отново потърпевши.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • джони инглиш

  03 Авг 2023 21:12ч.

  Дъртият лумпен Тагарев за това е поставено лице на САЩисаните платен от Окрайна. Продажното копеле си изпълнява задачите по график. Комуниста тагарев е пряко подчинен на комунистко нацисткият западен режим. Този мерзавец трябва да приключи точно като лидерита си Гьобелс, Дучето и Хитлер

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не може САЩ да имат стратегически интереси на хиляди километри от границите си

  03 Авг 2023 19:53ч.

  Черно море не е Мичиганския залив. Мексико и Канада може да са важни за Русия, но тя няма там свои бази.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Настолен указател за напреднали

  03 Авг 2023 20:31ч.

  Защото всички НИЕ пуделите в захлас слушаме и се прехласваме по думите на пияницата Чърчил – „УСПЕХЪТ Е СПОСОБНОСТТА ДА ВЪРВИШ ОТ ПРОВАЛ КЪМ ПРОВАЛ БЕЗ ДА ГУБИШ ЕНТУСИАЗМА СИ“!!! Слава Американу, слава Булгаристану, героям слава!" АМИН !!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Драгомир Драганов

  03 Авг 2023 19:54ч.

  На бантустаните такава им е съдбата. За разлика от гордите народи...https://www.drago.info/index.php/2018/07/10/razklatihme-nato/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светло бъдеще

  03 Авг 2023 19:56ч.

  Тази абркадабра, наречена план явно предвижда НюЙорк и Фашингтон до 2 026 г да бъдат превърнати в пепел и дим.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Marin

  03 Авг 2023 20:14ч.

  САКЪН,БЕЗ НЮ ЙОРК МОЛЯ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пуркуа,

  04 Авг 2023 0:59ч.

  бе, джанъм?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Василева

  03 Авг 2023 19:56ч.

  Всяка прогноза на Възраждане се реализира пред очите ни включвайки разбира се и всички противници на Възраждане

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гост

  03 Авг 2023 19:59ч.

  И замириса на война в Черно море. Естествено че за Щатите Черно море е стратегическо. Така вместо да воюват у тях си за тях ако се наложи ще воюват местните аборигени както в Украйна. Това че ще гинат аборигените тях не ги засяга. Те са изнесли войната далеч от бреговете си. А аборигените кучетата ги яли. Още повече че някои от тях получават оргазъм от перспективата да се запознаят с Кинжали и Искандери. Честито.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • поп Кръстю

  03 Авг 2023 20:06ч.

  Да се сърдят руснаците сами на себе си. Имаше Варшавски договор, имаше СИВ с натурален пазар /стока срещу стока/, който на практика бе непобедим, те разтуриха всичко и се предадоха или се подлъгаха , а с тяхната беда, дойде и нашата. И сега им крив целият свят, и най-вече - България! Добре, искаш да е с тебе България! Кажи какво й предлагаш, нищо, освен пълно подчинение. Ни оръжие, ни евтина газ, ни суровини, нищо, само сръдни!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин в Испания

  03 Авг 2023 20:09ч.

  Добре че се махнахме. Няма връщане назад, България е обречена територия. Останалото население за нищо не става, овце!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин

  03 Авг 2023 20:14ч.

  Ходи си сложи още един бустер

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Останалото население

  04 Авг 2023 1:04ч.

  Слугинажа от Испания хич да се не връща.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • “ да има кой да подмива богати испански задници.”

  04 Авг 2023 2:53ч.

  Някои подмиват испански задници, други лижат американски задници.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до овцете дето ги шиба американското посолство

  04 Авг 2023 3:04ч.

  Все задници са ви в устите ! Жалки аборигени. САЩ ви лишават от националния празник ! САЩ ще ви прекръстват патриаршеската катедрала ! САЩ ви окупирват и ползват като плацдарм срещу Освободителката ви... А вие само мрън-мрън-мрън по форумите ! Жалки мърши. Виж , българите в чужбина са първите ви врагове - "Задниците, задниците !" друга глупост не знаете. Вие сте задници. По точно не задници , а ибрици на американските задници. Пъзльовци и жалкари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българите, които изоставиха родината си в трудно време

  04 Авг 2023 17:23ч.

  са предатели - това е чистата кристална истина. Разбира се, оправдания имат най-различни, от девет кладенеца вода, но предателството си е предателство. Ние, българите от България, им прощаваме, защото са наши братя и сестри, но Бог дали им прощава - това е съвсем отделен въпрос.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  03 Авг 2023 20:18ч.

  Браво янки, шут на руските мераци за окупация на българското черноморие. Орки вън!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ти гледай орките да не

  03 Авг 2023 23:42ч.

  Довтасат че ще има да пееш орки добре дошли вързан със свински опашки за някой уличен дрек .Те и едно по големи смелчаци във Мариупол викаха да живее украйна .Но много бързо викаха пред руското знаме да живее Русия .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  03 Авг 2023 20:19ч.

  Може да обявяват каквото си искат, но все пак има една главна спирачка: - Договора от Монтрьо. Разбира се, че могат да принудят Турция да не го спази, но непосредствено след това може да се стигне, да - ще се стигне обезателно до руски удар по проливите! Те просто няма да бъдат повече плавателни. Може би се надяват, че техните помияри по регион, ще си жертват кожичките за Господаря си ли? Първо - трябва да имат с какво, второ - да са адекватна и с отговаряща еквивалентност на руското ВМС. Но не са. А за да вкарат дори един кораб в акваторията, сащисаните трябва да изчакат свършването на СВО в региона. Но нейното свършване ще бъде подпечатано със съответните споразумения и сключени договори... И нека пак ви подсетя за Едгар Кейси! Всичко каквото е казал за бъдещето, след неговата смърт 1947 или 8-ма, се е сбъднало! Така, че сащисаните си отиват в небитието - и най-тъмно е на разсъмване!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Яйцо, докъде стигна с паралелния форум на ская?

  03 Авг 2023 20:24ч.

  9872 деня стана как чакаме новио яйцов форум. И Сибила, и Баската Баретка и те горкичките се спаружиха от чаканье.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хайде СЕГА ...

  03 Авг 2023 20:36ч.

  ... да се правим на не разбрали... Има, има - който търси - намира. По-важно е да коригирам, че Кейси почива 1945 год.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • El Condor

  03 Авг 2023 20:22ч.

  Ако съм на мястото на Путин, веднага ще обявя залива Чесапийк за зона на стратегически руски интереси

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пешо от банкя

  03 Авг 2023 20:24ч.

  ама защо викате и ругаете,нали избрахте мутрата ,нали обичате америка ,пийте си бирата докато сте живи и това е

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читател

  03 Авг 2023 20:39ч.

  Приоритети, заявени от един посланик за работата му в България *борба против зловредната рола на Русия у нас до скъсване на отношенията; *ликвидация на ЛУКОЙЛ. *никакво руско ядрено гориво за АЕЦ, а само на Уестигхаус - а дали става, това е друг въпрос.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хохол

  03 Авг 2023 20:39ч.

  САЩ могат и Марс да обявяват за своя територия - това ще е от дъжд до пладне Русия и Турция няма да им дадат Черно море,да не говорим,че САЩ се изнасят от Европа съвсем скоро,така че няма да има никакво значение какво са казали или направили

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  03 Авг 2023 20:49ч.

  БОКО да внимава в картинката, че ерджоланя тоя път ще го очисти... какво ли е да имаш две червени точки в челцето? ???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зодия Прасе

  03 Авг 2023 21:10ч.

  Предимство в случая е ниското чело. Колкото е по-ниско, толкова е по-малка мишената.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  03 Авг 2023 20:51ч.

  Надявам се,че Тримореца е щастлив.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Янки-вън от БГ, барабар с базите

  03 Авг 2023 20:51ч.

  Вървете си цели и невридими, засега.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Завладяват държавата

  03 Авг 2023 21:05ч.

  По-зле сме от Африка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зодия Прасе

  03 Авг 2023 21:12ч.

  Те хубаво я завладяват, ама и ние стоим като зайци в светлината на фаровете на приближаващ се камион.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рукола Z

  03 Авг 2023 21:17ч.

  Не трябва да правим каквото и да било... нека Русия си ни завземе отново и без тва ЕС ни убива успешно и без война, така поне имаме шанс.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това означава военни бази на САЩ и в България

  03 Авг 2023 21:20ч.

  САЩ имат над 1000 военни бази по Света. Как мислите, кой плаща? Плащат държавите, в които са разположени. Например, Германия плаща всяка година стотици милиони долара. За последните години немците са похарчили милиард долара за 40-те американски бази на своя територия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Леля

  04 Авг 2023 1:16ч.

  По-голяма част от военния бюджет на США е за поддръжка на чуждестранните военни бази. Ветераните им гният в мизерия, за да има пари за "стратегическите интереси" на агресора.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бюджет.бг

  04 Авг 2023 11:24ч.

  Кой плаща? В България има ЧЕТИРИ американски военни бази! Годишната издръжка на всяка АМЕРИКАНСКА военна база е 250 милиона долара, или общо 1 000 000 000 милиарда долара за четирите. Разходите се плащат от българския бюджет.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аз,

  03 Авг 2023 21:36ч.

  Като юрист и офицер от запаса и лигитимно избран преди няколко години за пожизнен президент и главнокомандуващ на Крапешката Република (има такава даже сме приели и органический устав) с изнесена столица в град Полски Тръмбеш обявявям залива Хъдзън за зона (не на стратегически) на изключителни републикански интереси и забранявам ползването му от държавата в чиито морски ареал се намира. За изпълнение на настоящия указ упълномощени са бай Киро Цацата, бате Гошо Змея и Маро Кулата - командващи Крапешка та военно морска флотилия.... Сега сериозно - горе написания указ има същата правна стойност каквато има и пасквила на САЩ. Горко им на нашите полите командири или на някой от другите ни съседи ако вземат да се съобразяват с безобразието на западняците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хора ей този мухльо

  03 Авг 2023 23:25ч.

  Наречен АЗ агитираше хората да не ходят да гласуват .Този боклук е агент провокатор на жълтопаветните либерал фашисти .Пазете се от него .Сега се е преместил тук от сайта афера ,заедно със еин монархист педераст Венсеремоса .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бъркаш много

  04 Авг 2023 0:25ч.

  Приятел, аз никога не съм коментирал в "афера", никога не съм бил "жълтопаветник" още по - малко либераст или либерал(както искаш го чети). Никога и не си чел мой коментар поради простата причина, че не коментирам, но закон с пожелания на сащисаните е провокира да си дам моето мнение. Така че уважаеми по - добре си спестете определенията..... П. С. А и никога не съм използвал до сега това име (просто така започнах поста)....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • паф

  03 Авг 2023 21:46ч.

  влязат ли янките в черно море, войната ни е в кърпа вързана...няма ли кой да го застреля тоя тагарев бе?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И да го застрелят, друг тагарев ще сложат.

  03 Авг 2023 21:51ч.

  По нашите земи тагаревци колкото щеш.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • По всичко личи,

  03 Авг 2023 21:53ч.

  че точно затова си инсталираха този мерзък отвратителен антшбългарски служинаж.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • христо богоев

  03 Авг 2023 22:11ч.

  Не е добре да приказват глупости. Нали знаете че като си правят сметките от США Руснаците не им дават така че първо да питат Путин дали им разрешава или ще се насерат

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пути много ясно го каза

  03 Авг 2023 23:37ч.

  Нато да се омитат от източна европа до границите от 1997 година Гурулев: Трябва да отидем на границите на НАТО от 1997 г Депутатът от Държавната дума на Руската федерация Андрей Гурулев не знае къде ще спре руската армия на запад. Той заяви това в интервю за YouTube канала „Политика на паралика“, съобщава кореспондентът на „ПолитНавигатор“. Знаеш ли, все още не знам границите къде ще спрем. Може да е западната граница на Украйна, може да е Райхстага, може да е Париж, може да е нещо друго. Всичко зависи от развитието на събитията, които има“, каза Гурулев. Мисля, че поляците имат чувство за самосъхранение, независимо от външното ръководство на САЩ. Това се отнася не само за поляците, но и за всички сателити. Те всъщност не се съпротивляват много. Те ще се съпротивляват, когато има критична опасност за самата държава. Поляците така или иначе ще трябва да си затворят устите. Ще бъде с излизане на тяхната граница, или с влизане в Полша, или нещо подобно. Защото не е съвсем коректно да имаме такава агресивна групировка на НАТО близо до нашите граници. А къде ще спрем, животът ще покаже. Във всеки случай трябва да осигурим съществуването си. И ако си спомняте речта на нашия президент през декември 2021 г., там бяха определени границите на НАТО през 1997 г. Към това трябва да се стремим“, каза Гурулев. https://www.politnavigator.net/gurulev-nado-vykhodit-na-granicy-nato-1997-goda.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Johanes

  03 Авг 2023 22:13ч.

  Радев искаше да вземем двойно участие в инициативата Три морета и да сме в синергия с политическия дневен ред на краварите...! Е в синергия сме. Предатела Радев!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бизнесът

  03 Авг 2023 22:14ч.

  бизнесът с памперси по морето ще потръгне явно

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Оркестър за сватби и погребения

  03 Авг 2023 22:18ч.

  И нашият ще потръгне, макар и наполовина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ////

  03 Авг 2023 22:18ч.

  Препоръчвам гърне с капак - за запазване на достойнството.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Звучи страшно, но...

  03 Авг 2023 22:17ч.

  подобен АКТ/стратегия имаше с встъпването Байдън за президент относно вътрешната помощ за икономиката на САЩ в размер на 3 трилиона. Вътре пишеше пак такива буламачи - 180 дена, стратегии, дрън дрън... И? Бюрокрацията им навива обороти на място.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Johanes

  03 Авг 2023 22:21ч.

  Грешка- не двоино а деино

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • БПФ

  03 Авг 2023 22:29ч.

  Американските бандити трябва да разберат, че светът не им принадлежи !!! Защото иначе Русия и Китай могат да решат, че имат стратегически интереси в Карибско море и мексиканския залив. Очевидно е, че Турция не желае война в Черно море, Ердоган и правителството защитават интересите на държавата си, но не и нашите. Дори заради изявленията си, че България трябва да направи военноморска база на САЩ в нарушение договорът от Монтрьо, укрoпският изрoд тагаренко не само трябва да бъде свален от поста си, но и да бъде съден за предателство по Чл. 98 от НК !!!! Ако бяхме държава с адекватни закони, щеше да бъде разстрелян за това. Крайно време е и да го разследват за издаване на държавна тайна, защото има сериозни основания да се смята, че той е предал информация на бившият укpoпитeшки посланик москаленко относно наличната бойна техника на Българската армия... спомнете си че оня имаше подробен списък какво имаме на въоръжение !!! Откъде тоя списък? Какво още чакат следствието и прокуратурата? Трябва да оставим такива твари да ни вкарат във война ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Е, как да го разберат, след като им принадлежи?

  03 Авг 2023 23:00ч.

  Факт.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тия бесове пак са яли от любимото си: пържени щурци и брашно от хлебарки

  03 Авг 2023 22:29ч.

  Отговорът: руски и китайски военноморски бази в Куба, разполагане на руски ракетни и РЕБ-комплекси на Острова на свободата, руско и американско военно присъствие по северната граница на Мексико, военноморско и военновъздушно обкръжаване на Аляска. Впрочем, американците да не планират да нарушават конвенцията от Монтрьо за ограничено във времето и тонажа присъствие? Ако е така, никой няма да щади съдовете им, ще бъдат потапяни без предупреждение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да го направят.

  03 Авг 2023 23:01ч.

  Стига да им стиска.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куба само тях чака

  03 Авг 2023 23:21ч.

  Всеки ден поне 10 опърпани кубинци с примитивни корита стигат при нас Флорида. Първото нещо, което правят е да целуват земята и да се провикнат- Бог да пази Америка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • “ стигат при нас Флорида”

  04 Авг 2023 2:58ч.

  Защо не отидеш в Куба за да видиш как живеят кубинците? Близо ти е. А глупостите, които пишеш, всеки може да напише, дори да е много далече от Куба.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • слезте на земята

  04 Авг 2023 3:10ч.

  Руснаците година половина не могат да се закрепят на десния бряг на Днепър, вие в Мексико ги пратихте.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ей лъжец долнопробен

  04 Авг 2023 12:09ч.

  Руснаците напуснах десният бряг на днепър и са на левият бряг на реката . На десният бряг на реата с намира град Херсон които във момента е украйнска територия ,но ще дойде време Руснацит да си говърнат наново . Ти погледни че от началото на украйнската контраофанзива укрофашистите са напреднали само 7 километра и то във сивата зона .Даже не са достигнали още до първата обранителна линия на Руската армия .За тези 7 километра дадоха 30 хиляди убити и ранени войници .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пределно ясно

  03 Авг 2023 22:32ч.

  Вече и на най-големия наивник и профан стана ясно защо посолството си избра точно тези проджни българофоби за правителство и наложиха прецедента Магарев да въвлече във война и българите. Рано или късно всеки ще си плаща за националното предателство към род и Родина

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Безмълвен съм...

  03 Авг 2023 22:42ч.

  Толкова безмерна наглост (и то под формата на закон!!!) може да проявяват само нашите американски партньори. Това ако трябва да се разчопли изречение по изречение в смисъла на "какво е искал да каже автора", ще идат 20 минимум машинописни страници. Но накратко - войната си с Русия ще я водят за наша сметка и, доколкото може, с наши ресурси. Майната ѝ на конвенцията от Монтрьо, ние водим война и можем да правим каквото си искаме! И междувременно ще обезкръвят още колонията откъм индустрия, вече са хвърлили повече от едно око върху енергетиката. Ще цицат де що има, няма да е само там. А пък коалиционерите и баш министъра - укроагент, обясняваха, че това, че ще ни вкарват във войната, било руска пропаганда. Като видите някъде да слагат етикет "руска пропаганда" на нещо, да си знаете, че си е чистата истина. А това пък с "независимите медии, подкрепяни от САЩ" е точно "дървен камък"... И като накрая руснаците вземат, та треснат някое от НАШИТЕ пристанища, вече американски военни бази, от които излизат дроновете, какво правим? И ако треснат и нефтохима?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Другари,

  03 Авг 2023 22:48ч.

  Оста Москва - Пхенян - Ниамей ще победи мръсните империалисти. Венсеремос другари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Опааа ма ти и тук ли се появи бе

  03 Авг 2023 23:21ч.

  Бе венсеремоса , Да ама Нигер наложи санкции на франция ,като и спря вноса на уран и златото .Значи можело и бедните държави да налагат санкции на богатите англосаксонци . Ха сега марш към аферата ,тя ти беше дом за да ръсиш простотиите си .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рашистки дебил

  04 Авг 2023 1:56ч.

  Венсеремос! Рот Фронт! Но Пасаран!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пор ошенко

  03 Авг 2023 22:59ч.

  Кравари, откога Молдова е черноморска държава, че сте я включили в списъка за "обгрижване"?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Молдова я водят черноморска страна

  04 Авг 2023 14:56ч.

  Тя няма излаз на морето. Но има един микроскопичен излаз на Дунава от 2-3 километра бряг. Там имат пристанище Джурджулещи. От него кораби тип “река-море” могат да стигнат по делтата за стотина километра до морето. Така че Молдова има собствен флот, под молдавски флаг плават стотина кораба ! (По-голям е от румънския флот !) В молдавския флот има суховози, контейнеровози и дори танкери !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това вече е разбойничество, нагло и безцеремонно!

  03 Авг 2023 23:44ч.

  Харесали са си красива територия и хоп - тя става зона от стратегически интерес. Смешници. Действащи като в първобитно общинния строй - хареса им нещо и хоп вдигат пушкалата. Е, днес вече е завоалирано, че ще пазят демокрацията. ... Ай сиктир. И като стане напечено в територията ще призоват служителите в посолството бързо да го напуснат, мдааа, а населението живеещо от хилядолетия на собствената си земя ще бъде изоставено. ... Извратеняци. Прочее, повтаря се "стратегията", че с присъствието си в Черно море ... ще спират войната! Като в 1945 г. с Япония!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Внукът на Труман: „САЩ никога няма да се извини за атомните бомби над Хирошима и Нагасаки."

  03 Авг 2023 23:51ч.

  На 06.08.2015 г. неговият внук Клифтън Труман Даниел, син на единственото дете на президента на САЩ Хари Труман - Маргарет Труман и съпругът й Клифтън Даниел, работили като мениджъри в New York Times, та казва внукът: „САЩ никога няма да се извини за атомните бомби над Хирошима и Нагасаки. Бомбите са голямо нещо. Те сложиха край на войната. (!) Те спасиха (?) стотици хиляди живота от двете страни и заради това моят дядо е заявил, че това е била причината за решението. Да се съкрати войната и да се СПАСИ американски живот, който най-вероятно е щял да бъде загубен при инвазията (на американците) на основните острови (на Япония). Това е историята, отбелязва той.“ .......... Ми не е това историята. ВСВ е свършила на 9 май 1945 г. Внезапно САЩ искат капитулация на Япония и приемат декларация. Император Хирохито изчаква отговор от СССР, а от правителството обясняват, че в декларацията няма нищо ново от подобна в Кайро. Нооооо, президента Труман с прозвището Атомния, хвърля АТОМНИ бомби. ЖЕРТВИТЕ от Японска страна са ужасяващи - загиват 330 000 души на място! Близо 9 200 000 души остават без домове! ................. Нямаме думи. Такава извратеност е нечовешка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • То бива, бива

  04 Авг 2023 0:19ч.

  нахалство и незачитане на приетите международни споразумения и закони, но такъв тепегйозлък като на тия държавни "управници" няма да се намери по цялото земно кълбо! Явно предложението е направено от меко казано некадърници или пирати... Да нарушаваш световно приети правила и решения?!? Това възможно ли е да стане понастоящем?!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Баба

  04 Авг 2023 0:29ч.

  Има и добра страна - като подпукат книжалите по българското бетономорие, ще поизтрепят и мутрите и хотелите им. Та скоро може пак да имаме черноморие...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Черноморието ни тогава ще се превърне в

  04 Авг 2023 0:30ч.

  черноморгие.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Баба

  04 Авг 2023 0:44ч.

  Бетономорие -> Черноморие

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ръководството на киевския режим ще загуби Одеса след неуспешното контранастъпление на украинската армия. Това заяви американският полковник в оставка Лорънс Уилкерсън, пише Правда.Ру.

  04 Авг 2023 0:41ч.

  Той смята, че скоро Русия ще започне своите настъпателни маневри и ще достигне района на Одеса. "Тогава те ще загубят последното пристанище", - отбеляза говорителят в интервю за Dialogue works. Уилкерсън подчерта, че решението на украинския президент Володимир Зеленски да започне контранастъпление е довело до кошмарни последици за Въоръжените сили на Украйна. Войските претърпяха колосални загуби сред личния състав, което доближи Киев до поражението, обясни полковникът. Както EADaily съобщи, войските на киевския режим, действащи в посока Купянск, изпитват остър недостиг на личен състав в подразделенията поради невъзможността за ротации и доставка на попълване. В Краснолиманското направление командването на ВСУ разпореди да се минират всички пътища за бягство, от които украинските бойци се оказват в положението на атентатори-самоубийци. Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/03/iz-ssha-zelenskogo-predupredili-o-plohih-novostyah-po-odesse

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сталин

  04 Авг 2023 0:43ч.

  Година и половина го чакаме това руско настъпление. Досега да бях стигнал отвъд Дъблин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Два американски дрона напуснаха въздушното пространство над Черно море с аварийни кодове. Това съобщи днес, 3 август, телевизионният канал Rybar.

  04 Авг 2023 0:44ч.

  Тази сутрин по крайбрежната ивица с Румъния и България, както и в югозападната част на Черно море са действали MQ-9A, RQ-4B и R-8A. Въпреки това, според телеграм канала, преди около два часа БПЛА Reaper с код за аварийно извикване 7600 е напуснал зоната и е отишъл във военновъздушната база Кампия-Турзий в Румъния, а БЛА Global Hawk се е насочил към Сигонела с код 7400. „Това, разбира се, може да са технически проблеми с американските БЛА. Но бих искал да вярвам, че проблемите с безпилотните летателни апарати, насочени към украинските дронове, са възникнали поради действията на нашите части за радиоелектронна борба, които нарушават безпрепятствената работа на американското разузнаване“, — пишат авторите на телеграм канала. Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/03/vozdushnoe-prostranstvo-nad-chernym-morem-pokinuli-s-avariynym-kodom-dva-bpla-ssha

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Държавите обещаха на Русия всичко необходимо, ако се върне към сделката за зърно

  04 Авг 2023 0:47ч.

  САЩ ще направят всичко необходимо, за да осигурят износа на храни от Русия, ако се върнат към сделката за зърно. Това каза пред репортери държавният секретар Антъни Блинкен. „В случай на връщане към споразумение (за сделка със зърно. - Ред .), ние със сигурност ще продължим да правим всичко необходимо, за да гарантираме, че всеки може да изнася храната си свободно и безопасно, включително Русия“, В частност Владимир Путин очерта принципната позиция на Русия във връзка с прекратяването на пакетните споразумения за износ на украинско зърно от черноморските пристанища и деблокирането на руските доставки на храни и торове. Беше отбелязано, че в условията на пълна липса на напредък в изпълнението на руската част от зърнената сделка поредното й удължаване е загубило смисъл. Препотвърдихме готовността си да се върнем към Истанбулските споразумения веднага щом Западът действително изпълни всички задължения към Русия, записани в тях“, казаха от Кремъл. Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/03/shtaty-poobeshchali-rossii-vse-neobhodimoe-esli-ona-vernetsya-k-zernovoy-sdelke

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стою Ф.

  04 Авг 2023 0:52ч.

  Тези идиоти не виждат, че държавата им се разкапва икономически и политически, та щели Черно море да завладяват. Още малко време им остава, та тези планове ще си ги набутат там където трябва. И по инерция пишат под всяка точка от плана си -“ в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати”. Тези план има явния почерк на Виктория Нуланд и Тони Блинкен и дълбоката държава зад тях. Стари англосаксонски мераци. Още малко и в канавката на историята.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ма това нищо не е

  04 Авг 2023 0:52ч.

  Интересите на заспалото племе се простират до платеното и/или инспирирано от телевизорите гражданско присъствие в подкрепа на една от страните на бизнеса с проституция у кочината, наречена по съвместителство некаква там...България

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сталин Й. В.

  04 Авг 2023 0:57ч.

  Русия ще обяви Карибско море за своя изключително важна зона и руските хиперзвукови ракети ще са в Куба. Обхват на ракетите от 500 до 5000 километра, скорост на полета 5-9 мах. До Вашингтон или Ню Йорк поетно време под 20 минути, видимост на радарите - нулева. Всяка може да носи заряд до 150 килотона. И се казва шах с пешката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СМЕХХХ

  04 Авг 2023 1:05ч.

  Това е отлично потвърждение, че ние сме една американска помийна яма, а не суверена държава!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Глупако, как можеш да наречеш България помийна яма?

  04 Авг 2023 1:12ч.

  В България правителството е от помияри, но то не е България!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • “ правителството е от помияри, но то не е България”

  04 Авг 2023 3:03ч.

  А какво е България? Точно те са България. Те представляват България на всяко ниво.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • България сте вие - българите на територията

  04 Авг 2023 3:20ч.

  Щом допускате САЩ да се гаврят с вас и да променят Националния празник, значи не сте хора с чест и достойнство, а помияри! И за съжаление сте превърнали Родината в помийна яма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тука едни цървули, напуснали родината си

  04 Авг 2023 12:43ч.

  мислейки се за големи тарикати, се опитват да я хулят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ти знаеш добре кои са цървулите

  04 Авг 2023 15:13ч.

  Кои си оправят живота сами , и кои живеят в чалга сериал, ама на кредит. Българите в чужбина не хулят Родината си. Тя е в сърцата им доживот. Българите в чужбина хулят вас, ракиените протестъри ! Мрънкачите от дивана . Страхопъзльовците със заешки сърца ! Вас дето един протест не можете да организирате както трябва ! Вас , плужеците, които вместо да гласувате -ходите “за гъби” ! Поетът е казал за вас “Не народ, а мърша…” Но преди да свърша , припомням че на последните избори Костадинов имаше по-висок процент ЗАД ГРАНИЦА ! ( и то въпреки токсичния вот на ДПС) Това приключва всякакви коментари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Леля

  04 Авг 2023 1:26ч.

  Не виждам как султанът ще се съгласи американските самолетоносачи да минат Босфора. От друга страна ми се иска да разреши, за да гледаме как Путин им праща ракетите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • истината

  04 Авг 2023 1:40ч.

  талибаните все пак успяха, те нямат никаква работа тук , освен разруха и унищожение !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Манол Кехая

  04 Авг 2023 2:05ч.

  И аз не вярвам американски самолетоносачи да минат Босфора, но ако това се случи, ще е началото на пълномащабна война между Русия и САЩ. Но всичко, което се случва до сега - струпване на сили, оръжия - говори, че сериозният конфликт е неминуем. Много хора си представят световната война, като нещо случващо се и стартиращо бързо, но всъщност това е погрешна теза. Всичко ще се случва поетапно, ескалация след ескалация, и в даден момент като бавносваряващата се жаба, ще броим ковчезите на загиналите българи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • сериозният конфликт е неминуем

  04 Авг 2023 2:24ч.

  Земята се задъхва - климат, замърсяване, пренаселване и неудържима миграция. А Русия има много и огромни апетитни територии.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "независимите медии, подкрепяни от САЩ"

  04 Авг 2023 2:20ч.

  Много са тъпи. Далеч няма да стигнат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ей българи бийте се у гърдите кат бабуини

  04 Авг 2023 2:27ч.

  че сте спасили евреите. Е ся ш разкажат играта. Тез хорица с резервна държава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Институт за Глобална Сигурност

  04 Авг 2023 5:39ч.

  Интересно е кога ще започнат реалните бойни действия след провокацията. А според Ирлмайер някъде от черноморското крайбрежие между България и Русия ще прелетят самолетите до Северно море , които ще бележат разделителната линия между Изтока и Запада. Разделителната линия щяла да бъде със широчината на половин Бавария . Но преди това западна европа ще отиде по дяволите заедно със мъгливия Албион. Интересно е коя черноморска страна има флот със осмица.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • сглобката убива България

  04 Авг 2023 11:56ч.

  Пълни идиоти и наглеци. Те решили, че Черно море, на другия край на света е тяхна си зона. И затова ще набутат целия регион, най-вече България във война. А нашити отвратителни подлоги съдействат за този план.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сглобката има два болта - Борисов и Пеевски!

  04 Авг 2023 14:27ч.

  Те носят отговорност за държавата - ФАКТ! Факт с първий мандат на първий класиран - няма правителство. Правителство с вторий мандат има с подкрепата на първий мандат и горкото депесе за насищане на цвета. Те са нашето бъдеще.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Към 2:39 ч. - Институте за Глобална Сигурност, не знаем откъде си, но НЯМА РАЗДЕЛИТЕЛНА между Европа и Русия, защото Русия е част от континента Европа!

  04 Авг 2023 14:34ч.

  Кой реши къде да минава "РАЗДЕЛИТЕЛНАТА ЛИНИЯ" без да пита населението на Европа?! Или още сме във времената отпреди 80 години, когато ЧОВЕШКОТО население се премята като стока насам-натам без да се пита. ... И още КОЙ и ЗАЩО си позволява да разделя Русия от България, и от Европа. ......... Човеци или Изкуствен интелект ИЗВЪН Европа, който нахалства и наглее да се намесва в делата на неевропейските държави и народи, защо си го позволяват?! ...... Защо не живеем в ПАРТНЬОРСТВО всички народи по собствените си държави в мир и разбирателство?! Ай сиктир и на разбойниците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи