Ръст на цените на производител с цели 41% за година

Ръст на цените на производител с цели 41% за година

Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. се увеличава с 3.4% спрямо предходния месец, съобщи НСИ.

 Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 4.4%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.8%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.2%. Намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0.3%.

Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. нараства с 41.4% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 83.2%, преработващата промишленост - с 29.9%, и добивната промишленост - с 18.7%.

В преработващата промишленост значително повишение е отчетено при: производството на химични продукти - с 45.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 33.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 32.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. се увеличава с 2.4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 4.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%. В добивната промишленост цените запазват равнището си от предходния месец.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10.0%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.7%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 5.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.5%, производството на химични продукти - с 5.1%. Понижение е отчетено при производството на основни метали - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. нараства с 49.3% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 80.1%, преработващата промишленост - с 34.2%, и добивната промишленост - с 14.7%.

Спрямо юни 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 67.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 56.6%, производство на метални изделия, без машини и оборудване - с 31.1%, производството на основни метали - с 30.1%. Понижение се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.2%.

Източник: dnes.bg

 


 

Коментари

Напиши коментар

Откажи