МФ потвърди: Изравнителните сметки за парното са сгрешени

МФ потвърди: Изравнителните сметки за парното са сгрешени

Министерството на финансите потвърди опасенията на омбудсмана Дияна Ковачева, че Топлофикация София незаконосъобразно е начислила 20% ДДС върху изравнителните сметки за парното, които е предоставила на клиентите си на 31 юли. 

В отговор на запитването как трябва да се облагат сумите по изравнителните сметки за изминалия отоплителен сезон финансовият министър Росица Велкова отговаря, че в случая данъчното събитие по доставката е датата, на която плащането е станало дължимо. А плащането е станало дължимо на датата на издаване на изравнителната фактура.

"Ако данъчното събитие по доставката (датата, на която плащането е станало дължимо), е възникнало до 08.07.2022 г. включително, ще е приложима стандартната ставка от 20 на сто за доставката, съответно ако възникнало на 09.07.2022 г. и след тази дата, за доставката е приложима намалената ставка от 9 на сто", посочва МФ.

От коментара на финансовия министър Росица Велкова става ясно, че в случаите, когато топлофикационно дружество е начислило незаконосъобразно 20% ДДС за сумите, дължими по изравнителната сметка, то издадените фактури трябва бъдат анулирани и бъдат издадени нови.

С оглед извънредно големия брой фактури, за които може да се наложи корекция, министърът на финансите посочва, че корекцията на ДДС може да се извърши с издаване на кредитно известие. На практика това означава потребителите на топлофикациите да получат нова фактура с коригираните стойности на сумите, които трябва да доплащат, както и на сумите, които би трябвало да им бъдат възстановени. 

Както е известно, изравнителните фактури, които се изпращат през юли, може да бъдат обжалвани от потребителите до края на август и едва след това се правят окончателните изравнявания.

Най-голямото топлофикационно дружество - Топлофикация София, масово е изпратила на абонатите си изравнителни фактури за реално консумираната топлоенергия през изминалия отоплителен сезон с дата 31 юли. Начисленият ДДС в тях обаче е 20%, ставката, която бе в сила до 9 юли.

От Топлофикация София тези дни посочиха, че не са нарушили закона. И цитираха законови разпоредби, според които при издаването на фактури, отнасящи се за сделки с дата на данъчното събитие преди влизане в сила на промените на закона, следва да се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката, т.е. 20% ДДС. Общите фактури, издадени от "Топлофикация София", са за отчетния период 1 май 2021 - 30 април 2022 г., когато е осъществена и доставката на топлинна енергия, посочиха оттам. От Топлофикация София казаха, че разполагат с писмо-отговор от Министерството на финансите, който потвърджава това.

В петък обаче от МФ изпратиха друго тълкуване на казуса. Финансовият министър посочва, че редът за облагане на изравнителните сметки е като при доставка с непрекъснато изпълнение, каквито са доставките на топлинна енергия по време на отоплителния сезон. При тези доставки данъчното събитие възниква, когато плащането е станало дължимо с приложимата към момента данъчна ставка.

ПРИЗИВ "НЕ ПЛАЩАЙТЕ"

От "Изправи се БГ" призовават хората да не плащат изпратените им надути изравнителните сметки, докато Топлофикация-София не изпрати нови фактури с правилно начисленото ДДС. "Срокът за плащането им е чак до 14 септември, така че има достатъчно време дружеството да изпрати на потребителите нови фактури за изравнителните сметки с 9% ДДС, които те да заплатят в срок", казва лидерът Мая Манолова.

Тя призова Столична община и кметът Фандъкова за незабавни действия виновните длъжностни лица да поемат отговорност за неспазването на Закона за ДДС и създадения пореден хаос. Партията на Манолова още в петък протестира пред енергийното министерство с искане да бъдат проверени всички топлофикационни дружества какъв данък са начислявали в сметките след 9 юли.

Какво обаче ще стане с абонатите, които вече са платили прилежно сумите за довнасяне по изравнителните сметки? Явно Министерство на финансите ще трябва да даде нови указания по този казус.

Ето и пълният отговор на финансовия министър Росица Велкова от петък:

Министърът на финансите Росица Велкова отговори на питането на омбудсмана на Република България за начисления ДДС в изравнителните сметки на „Топлофикация“.

В отговора се казва, че на основание чл. 155 от Закона за енергетиката (ЗЕ) клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини - на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;  на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска; по реална месечна консумация. Топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно. Правилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен клиент се определят с наредбата по чл. 125, ал. 3 от ЗЕ. Независимо от избрания начин на отчитане на реалното потребление на топлинна енергия по ЗЕ, доставката на топлинна енергия, а в случая на централно отопление, е доставка с непрекъснато изпълнение.

Становището на МФ е, че за реда за облагане на доставките на топлинна енергия, фактурирани от топлофикационните дружества за отоплителен сезон 2021-2022 г. с изравнителни сметки, предвид че доставката на централно отопление е доставка с непрекъснато изпълнение по смисъла на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, то и определената разлика между прогнозно начислените количества и реално консумираното отопление в рамките на отчетния период е доставка с непрекъснато изпълнение, данъчното събитие на която е датата, на която плащането е станало дължимо, със съответно приложимата данъчна ставка. Например, ако данъчното събитие по доставката (датата, на която плащането е станало дължимо), е възникнало до 08.07.2022 г. включително, ще е приложима стандартната ставка от 20 на сто за доставката, съответно ако тази дата е 09.07.2022 г. и след тази дата, за доставката е приложима намалената ставка от 9 на сто.

МФ коментира, че в случаите, когато съответното топлофикационно дружество е начислило за сумите, дължими по изравнителната сметка данък върху добавената стойност, като е приложена ставка на данъка от 20 на сто, приложение следва намери разпоредбата на чл. 116, ал. 6 от ЗДДС, като издадените фактури бъдат анулирани и бъдат издадени нови. С оглед извънредно големия брой фактури, за които би се наложила корекция, министърът на финансите посочва, че дори ако корекцията на фактурирания данък се извърши с издаване на кредитно известие, същата следва да се приеме като допустима, както е прието в становище на зам.- изпълнителния директор на НАП в писмо изх. № 20-00-100/29.06.2020 г.

В случаите, когато при отчитането на реалното потребление на топлинна енергия 11-те равни месечни вноски за доставките на топлина енергия или месечните вноски за доставките на топлина енергия, определени по прогнозна консумация за сградата, чиито данъчни събития са възникнали до 09.07.2022 г. и за които е приложена ставка на данъка от 20 на сто, превишават реалното потребление на топлинна енергия, следва да бъде извършена корекция в намаление на данъчната основа на тези доставки чрез издаване на кредитно известие на основание чл. 115, ал. 3 от ЗДДС. В тези случаи, включително и когато задължението за корекция възниква на и след 09.07.2022 г. се намалява и начисленият данък върху добавената стойност, като данъчната ставка е ставката, приложена към датата на доставките, чиито данъчни събития са възникнали до 09.07.2022 г. – 20 на сто.


Източник: segabg.com

 

 

Коментари

 • народеее

  27 Авг 2022 16:16ч.

  Минималната заплата в България сега е 2 долара на час, в 1938 г. в САЩ минималната заплата е 0,25 долара равни на 5 долара сегашни. Минималната заплата през 1985 г. е колкото сега в България покупателно. 33 години на вятърът. НРБ-2022 г. щеше да е поне като Китай от 2037 г. 1939г. имаме 20 пъти по-малко ток на глава от Англия, а 1985г. се изравняваме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мужик

  27 Авг 2022 22:45ч.

  Бегай в Матушката - там заплатата е 1000 долара на час.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • народеее

  27 Авг 2022 18:19ч.

  Прочетете книгата на инж. Иван Пехливанов “Свидетел на историята"! Цялата книга в EPUB файл. https://drive.google.com/file/d/0BxOF_iANI2TrTW83Nlg4RDhCakU/view

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • баба мара

  27 Авг 2022 19:17ч.

  кажете ми нещо което не е сгрешено в българия

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи