Корнелия Нинова представи първите 100 дни на правителството на БСП (видео)

Корнелия Нинова представи първите 100 дни на правителството на БСП (видео)
Ще осветлим пред обществото финансовото състояние на държавата, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова при представянето на управленската програма на БСП. Събитието бе в сградата на БСТВ. "Разбира се, ще осветлим пред българското общество финансовото състояние на държавата, като направим пълен преглед на разходи, приходи, дълг, резерв, БВП. Ще изнесем тази информация публично, за да се знае откъде тръгваме", каза тя. За първите 100 дни сме ориентирани към здравеопазване, социална политика, образование, доходи и финанси, обяви Нинова.

 

На специална пресконференция днес, председателят на БСП Корнелия Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите на коалиция „БСП за България”:

Скъпи български граждани, епидемията COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства и предизвика здравна, икономическа и социална криза. Правителството на ГЕРБ и "Обединени патриоти" се провалиха в управлението и в мерките за преодоляването им. Неободими са решителни действия за опазване здравето на хората, възстановяване на икономиката, гарантиране на работни места и доходи. Ние имаме решения. При спечелване на изборите сме готови с конкретен и ясен план за управление в първите 100 дни, най-важните. Този план е направен с грижа за хората и е ориентиран в четири сектора. Тези, които за вас са най-важните в момента. Разбира се, ние ще изпълним всяка точка от нашата програма, но за първите 100 дни сме ориентирани към здравеопазване, социална политика, доходи и работни места, икономика и финанси и образование.

Този наш план предвижда спешни, незабавни мерки, които сме готови да въведем веднага след спечелване на изборите и при управление - и такива, които започваме веднага, но които ще продължат своя ефект до края на годината.

 

 

Ще ви представя накратко 4-те сектора със спешните и незабавни мерки за 100 дни управление при спечелване на изборите от “БСП за България”:

1. Здравеопазване:

-Веднага възстановяваме списъците на възрастните хора, на хората на първа линия, хронично болните, които доброволно искат да се ваксинират, за да се преодолее хаосът, който съществува в България;

 - РЗИ-ата служебно доставят ваксините на личните лекари, които поемат проеса по ваксинация;

- Отделяме болниците на ковид болници и чисти от ковид болници, за да могат хората с различни заболявания да имат бърз и ефективен достъп до здравеопазване;

- Започваме веднага преговори за доставка на китайска и руска ваксина, за да имате право на свободен избори между всички възможности;

- Въвеждаме забрана за продажба на държавни и общински болници, тъй като в момента текат няколко процедури за продажба на такива болници. Това е недопустимо в условията на криза;

- Започваме  изготвяне на наредба за определяне на базови заплати на работещите в сектор "Здравеопазване", за да са спокойни, че имат гарантиран доход;

- Започваме финансиране от държавата на специализацията на лекарите, на младите лекари с държавна помощ срещу ангажимент те да работят определено време в България;

- Веднага намаляваме ДДС на лекарствата на 9 %, като регулирана стока;

Това веднага ще се отрази на техните цени и вие ще го усетите с грижа за хората.

- Безплатни лекарства за деца до 14 години и въвеждане на електронната здравна карта за всеки български гражданин;

Мерки в социалната политика, доходи, демография:

- Започваме въвеждане на ежемесечна държавна помощ на домакинствата до края на пандемията по подобие на много европейски практики;

- Изплащане по една минимална работна заплата на самоосигуряващите се лица, които в епидемията бяха оставени на произвола и държавата не се погрижи за тях;

- Осигуряване на социален патронаж, топла храна за възрастните хора, социално слабите до края на пандемията;

- Веднага можем да въведем безплатните детски ясли и градини;

- На работещите родители, останали вкъщи да гледат децата си 70 % от трудовия им доход да бъде осигурен, но не по-малко от една минимална работна заплата.

Наложи се поради особеностите на пандемията много хора да работят от вкъщи:

- Възнамеряваме веднага да променим Кодекса на труда, който регламентира работата от дома;

- Започване на международни разговори, преговори със здравните каси на други европейски държави за лечение, рехабилитация, балнео услуги, тъй като сме богати на минерални и полезни за здравето води;

Ще предоставим  еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете;

С това ще подпомогнем семействата на 9230 деца.

- Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата;

С това ще помогнем на 60 хил. майки в кризата.

- Увеличаване на еднократната помощ за майки студентки на 6500 лв;

-Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1 до 4 клас. Това е помощ  за 120 хиляди деца.

- За работещите родители, които са се осигурявали необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Това са близо 756 000 български семейства, които имат нужда от грижа;

- Младите  хора няма да плащат данък въру доходите от труд до навършване на 26 години;

- Спешно започваме подготовка за преизчисляване на всички пенсии с нов средноосигурителен доход, което засяга около 1 млн. и 300 хил. пенсионери, живеещи на прага на бедността;

Всички тези мерки предвиждаме в подготовката на държавен бюджет, както и в тригодишната прогнозна рамка следващите години;

Залагаме на тези политики не като на еднократни мерки само заради COVID кризата, а като на дългосрочни политики с грижа за хората;

Сектор “Икономика и финанси”

Без производство и икономика не бихме могли да осигурим средства за политиките, които представяме.

- Ето защо още в първите 100 дни веднага при спечелване на избори въвеждаме данъчна ваканция за бизнеса и покриваме определен процент от оборотния капитал, за да помогнем на българските производители, на родното производство, на икономиката, която трябва да помогне и издърпа страната;

- Намаляване с 30 % на изискуемите документи за кандидатстване по програми за помощ;

- Съкращаване с 50 % на сроковите за изплащане на помощите от страна на държавата;

- Служебно събиране на част от документите от самите държавни институции, а не губене на време на ресурси и усилия от страна на икономическите субекти;

- Отмяна на текстове в 42 подзаконови нормативни актове, наредби, постановления и методики, затрудняващи изключително много бизнес оборота в България;

- Помощ за процедури на дребни търговци и производители.

- БСП ще наложи мораториум върху застрояването на зелените площи;

- Ще осветлим пред българското общество финансовото състояние на държавата, като направим пълен преглед на разходи, приходи, дълг, резерв, БВП.

Ще изнесем тази информация публично, за да се знае откъде тръгваме;

- Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;

- Въвеждане на семейно подоходно облагане;

- Премахване  на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица, с което 3.5 млн заети остават с досегашният данък. 120 хил. граждани ще плащат по-висок данък, а 755 946 семейства по-ниски данъци;

- Без промяна в корпоративния данък, който остава 10 %;

- Реална фискална децентрализация. Това означава, че част от събраните от общините данък върху доходите от физическите лица ще остава при тях, за да могат те да разполагат с тези средства, да благоусрояват своите градове и села;

- Помощ за бизнеса, помощ за гражданите, облекчаване на административната тежест, но и борба с корупцията е въвеждането на 6-те електронни регистъра, които имаме готовност веднага да стартираме:

- електронен поземлен регистър;

- единна информационна система за пазарите на селскостопанска продукция и електронна търговия;

- електронна система по заетостта, която свързва всички Бюра по труда и дава възможност за мобилност при наемане на хора;

- единен електронен данъчен регистър;

- електронна здравна карта и електронно досие на всеки един български гражданин;

- единна електронна образователна система;

Това  е мярка, ориентирана към информацията за образованието на децата и тяхната готовност да излязат на пазара на труда след завършване;

Със средносрочните мерки, които ще започнем веднага в първите 100 дни, но те ще дадат по-дълъг ефект:

- Подкрепа  на националните компании за създаване на регионални брандове за производство на уникални за районите продукти и услуги, както и помощ за износ;.

- Преразпределение на субсидиите за земеделието към производство на български плодове, зеленчуци, мляко и месо;

- Създаване  на мрежа от държавни, общински тържища за пряк достъп на производителите, за да се скъси веригата на доставката така, че и производителите да бъдат удовлетворени от цената, която получават, но и потребителите да не получават по-скъпа стока;

- Прекратяване на произволната сеч в горите. Категорично само 6-те държавни горски стопанства да могат да секат гората и всеки, който желае да купува от тях;

- Улесняване на участието на стъртъп компании в обществени поръчки и осигуряване достъп до нови пазари за българските предприятия, като държавата поема рисковете чрез Българската агенция по експортно застраховане;

Мерки в образованието, науката и културата:

- Начало за процедури за осигуряване на един учебник по един клас по предмет в цялата държава;

- Осигуряване на компютри, таблети или лаптопи за деца от социално слаби семейства, защото се оказа;

- Преглед на съдържанието на учебниците и привеждането им в разбираем вид за децата и съдържанието да отговаря на истината за българската история, култура, духовност и идентичност. Включване на българските класици в учебниците;

-  Въвеждаме веднага безплатни учебници от 1 до 12 клас и преразглеждаме принципа на делегираните бюджети;

- Ще отделяма 1 % от БВП за култура и до 5 % за наука и образование;

Това са в кратък вариант нашите предложения за първите 100 дни - спешни мерки, които веднага могат да бъдат въведени, или такива, които да бъдат започнати. Ориентирани с грижа за хората и за възстановяване на българската икономика, възстановяване на работни места, на доходи, спокойствие и сигурност.

Скъпи български граждани,

тази промяна е възможна и зависи от всеки един от нас.

Ако искате  да живеем по-добре, да имаме работа, да имаме достойни доходи, да живеем в чиста България, с чиста природа, икономиката и земеделието да се развиват, да сме сигурни и спокойни в домовете си и на улицата - гласувайте. Не се страхувайте, всичко е в нашите ръце. На 04.04. с номер 4 в интегралната бюлетина.

На добър час и кураж. Ще се справим

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Рибата още в морето

  30 Март 2021 12:19ч.

  обаче тигана вече на котлона.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  30 Март 2021 12:23ч.

  БСП няма да спечелят избори, надявам се, но и като първи и като втори те ще имат един и същи проблем, като ГЕРБ, с намиране на коалиционни партньори. Целта на множеството клонирани прогресистки проекти е да няма управление с мандат нито на БСП, нито на ГЕРБ. Те ще се борят мандатът да бъде връчен на Трифонов и той да се коалира само с извънпарламентарни сили, в някакво управление на малцинството, което да обърне наобратно досегашния ред. БСП ще бъде заклеймена също както и ГЕРБ, като партия на статуквото и е много вероятно нито едната да не успее да реализира мандата си. Но което човек сам си направи, никой не може. Много е вероятно БСП да изпие същата горчива чаша, с която гощаваше най-голямата партия и в този случай ще бъде заслужено и справедливо. Те излъчиха и Радев и Манолова, те вляха сили на Дебъ и Трифонов, техни парламентаристи се сдружаваха с Божков и Василев. Обикновено който нож вади, от нож умира.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дааа

  30 Март 2021 12:41ч.

  Всичко това е много хубаво, но народът не чете, не мисли. Едни сънуват някакъв комунизъм, от който Да, България, ГЕРБ и патриотите ще ни пазят, други гласуват за партии, които очакват да минат 4%, а стигат до 1% и субсидия най-много. Така се разпиляват гласовете и се получава още от същото, което и сега си имаме. Борбата ще е между ГЕРБ и БСП. Който НАИСТИНА иска ГЕРБ да бъде свален, би трябвало да подкрепи единствената партия, която има шанс да направи това – БСП. При толкова знайни и незнайни партийки, това никога няма да се случи. Борисов 4 и 5 ни очаква, защото има много мераклии за вождове. Само предубеден и невеж човек може да твърди, че БСП са комунисти. Кой комунист мисли за частен бизнес и предлага помощи за такъв? Четете и мислете.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Македонец

  30 Март 2021 12:59ч.

  Само до преди дни мислех да гласувам за бсп но след подкрепата на бсп евродепутатите на фашизоидноте мераци към Македония от страна на вмро бг ме загубихте Днес заради подкрепата ви към такова говорене на Джамбазки има протестна нота на Македония към България Европа и САЩ също ще разследват нарушаване на международното право Каква ирония Партията създадена от македонеце Димитър Благоев и партията на Георги Пирински виден македонист Антифашистката партия се превърна във фашистка мачкаша македонците Всички сайтове врият от новината за изказването на джамбазина кийто щял да превземе Македония а тук цензура

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • БРАВО

  30 Март 2021 13:13ч.

  Много добра и балансирана програма на БСП за първите 100 дни! Не е красиво Хелеборус да съска като настъпена змия. Стига отмъстителна злоба! Корнелия начело на БСП има шанс да запази България от самоизяждане, разпад и от пълзящата демографска катастрофа. До момента имах колебания за кого да гласувам. Вече нямам такива колебания. БСП е добре да спечели и е добре да й помогна! Добре за България и българския народ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мунчо Мънчев - Сливата

  30 Март 2021 13:32ч.

  Хубаво представя програмата, ама не е уточнила годината, щото тази година очевидно няма да е...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Успех на Корнелия Нинова

  30 Март 2021 13:34ч.

  Само с №4. Това е положението. За първи път ще гласувам за БСП, но виждам, че са най-образовани, културни и възпитани!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аз знам, че щом го обещава - ще го направи

  30 Март 2021 14:43ч.

  Нинова сега много мълчи, че като си отвори устата и плаши началниците от Брюксел, ама ако случайно спечели изборите, ще разкатае много фамилии!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • lindentown

  30 Март 2021 14:46ч.

  И нито дума за съдебна реформа?! Българите протестираха през лятото именно заради това, а Корнелия Нинова се опитваше да се пришие към протестите. Сега упорито мълчат по отношение и на Гешев, и на ВСС. А повечето им неща в програмата им са от добре познатия буламач "дайте да дадем".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ха ха ха

  30 Март 2021 14:51ч.

  За 100 дни не може да ти се занимава със съдебни реформи... вие от дб сте пълна скръб, ем не ви стиска, ем ви боли :DDD

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • рего

  30 Март 2021 15:08ч.

  Ето с какви предложения БСП определено ще отблъснат мислещата част от гласоподавателите: -Осигуряване на социален патронаж, топла храна за възрастните хора, социално слабите до края на пандемията; - Ще предоставим еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете; - Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата; - Увеличаване на еднократната помощ за майки студентки на 6500 лв; -Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1 до 4 клас. Това е помощ за 120 хиляди деца. - Младите хора няма да плащат данък въру доходите от труд до навършване на 26 години;

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • HHHHHHHHHHHHHHHH

  30 Март 2021 15:20ч.

  ТОВА Е ПРОГРАМА НАСОЧЕНА КЪМ ИНТЕЛИГЕНТНИ, ИНФОРМИРАНИ И МИСЛЕЩИ ХОРА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРИКАЗКАТА ЗА 80% ДЕБИЛИ Е ВЯРНА! ДАНО ДА ГРЕША ! УСПЕХ НА КОРНЕЛИЯ ! САМО ТАЗИ СМЕЛА, УМНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ЖЕНА МОЖА ДА ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ОТ ТРЕСАВИЩЕТО герб ! УСПЕХ !!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до ха-ха-ха

  30 Март 2021 15:29ч.

  И как може за 100 дни да се осъществят тези мерки, след като БСП няма да може да сформира самостоятелно мнозинство, а за такова са нужни поне още две-три партии, а никоя друга партия няма подобни предизборни обещания? Единственото реално нещо е, чрез партньорство на БСП, ДБ, ИТН и "Изправи се БГ!" през първите 100 дни да се извърши някаква съдебна реформа- разпускане на специализираните съдилища и прокуратури, промяна на ЗСВ, НПК, НК, въвеждане на съдебен контрол върху всички прокурорски постановления, и т.н. Все неща, по които БСП е на едно мнение с ДБ, ИТН и "Изправи се, БГ!" Ама и сред феновете на БСП май е пълно празни кауни, които не могат да мислят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Рибата в морето те...

  30 Март 2021 15:36ч.

  Рибата в морето те готвят тигана.БСП са толкова не адекватни на реалната обстановка в страната,че са за съжаление.Пропиляха нагласите за реална промяна,но така се получава,когато вървиш срещу идеите на партия си.Хората не вярват на сълзи.../метафорично/Цялата концепция на БСП е сбъркана от консерватизъм,национализъм,популизъм,нихилизъм и т.н ,че не остана място за социализъм на 21-ви век.Та затова за първи път от 50 години няма да гласувам за моята партия осъзнато защото не изповядва левите прогресивни идеи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Със заемите, със заемите, които...

  30 Март 2021 15:49ч.

  ...бяха натрупани последните десетина години, със заемите какво ще се прави? Като саудитците ли?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • vessi

  30 Март 2021 16:17ч.

  Много е хубаво,за да е истина

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И как може за 100 дни да се осъществят тези мерки

  30 Март 2021 16:27ч.

  Тя ти казва, АКО спечелим... пък с педалите трябва да е луда да се коалира ;)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нинова надхвърли и царо.

  30 Март 2021 20:13ч.

  Оня поне щеше да ни оправи за 800 дни. Сега вече за 100 дни и ще цъфнем.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • консерватизмът фрисейският квас

  30 Март 2021 20:32ч.

  200 милиона е бюджетът за култура, само за образование сега е 4% от БВП. 25.11.2020 г. — Парламентът прие бюджета на Министерството на културата за 2021 г. от 245 млн. лева по време на заседанието си днес. това е 2% за култура. ... БСП ще преизчислявали пенсиите но няма да ги намалявали за богатите, и пари повече за пенсии не предвиждат. До 2000 г. само държавни предприятия осигуряват, чак след това 40% се внася от работникът, държавни предприятия.. с дългове?? справедливост?? Половината от парите за пенсии идват от бюджетът не от осигуровки внесени в НОИ, и на богатият дават 5 хляба щом има 5 хляба, на бедният дават един хляб щом има един хляб. Лявото защитава правдата на слабите, дясното защитава правдата на силните. Но светът винаги е правдата на силните, която е толкова и правда, щом те определят правилата. Червените бабички сега, са СДСари от 1990та, 40 годишни. Първите червени бабички са на 100 или 95 години, вероятно в гробът. Ето защо БСП взе човек на Костов, Нинова, да води този електорат... Та новите червени бабички имат пенсия 160 лева, били частници, бизнесмени, неосигуряващи се, богати мечтаеха да са. .. Лявото защитава правдата на слабите, дясното защитава правдата на силните. Но светът винаги е правдата на силните, която е толкова и правда, щом те определят правилата. Размерът на социалната пенсия за старост се предвижда да се увеличи от 01.07.2021 г. от 141,63 лв. на 148,71 лв. БСП ще преизчислявали пенсиите но няма да ги намалявали за богатите, и пари повече за пенсии не предвиждат. Половината от парите за пенсии идват от бюджетът не от осигуровки внесени в НОИ, и на богатият дават 5 хляба щом има 5 хляба, на бедният дават един хляб щом има един хляб. Лявото защитава правдата на слабите, дясното защитава правдата НА силните. Но светът винаги е правдата на силните, която е толкова и правда, щом те определят правилата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • АЛЕКС СИМОВИЧ

  30 Март 2021 20:35ч.

  Оставка, и нова партия на Р. Радев, с остътъците от БСП членовете, финито н на БСП.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  30 Март 2021 20:41ч.

  Хубави обещания, но ще и трябват поне 800 дни за да се случат. Както са отбелязали и други по-горе.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Христо

  30 Март 2021 22:45ч.

  КорНи изби рибата...абе како, ти къде си живяла последните 25години? Такава досада...такова ниско ниво...абе карай, важното синчето в юесей да е добре...червевите бабки и без това я докарат, я не нова година...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи