КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация София" заради просрочени задължения

КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация София" заради просрочени задължения

Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров енергийният регулатор започва извънредна проверка на "Топлофикация София". Проверката е назначена след получено писмо на "Булгаргаз" за просрочените задължения на топлофикационното дружество по договор за доставка на природен газ, които към 18 юли 2022 г. са в размер на 328 228 561 лв., посочват от регулатора, съобщиха от КЕВР.

"Размерът на този непогасен дълг на най-големия потребител на природен газ в страната, натрупан основно в периода януари-юли 2022 г., поставя газовото дружество в тежка финансова ситуация и застрашава енергийната сигурност на страната и стратегическите проекти, свързани с либерализацията на търговията с природен газ и диверсификацията на маршрутите и източниците", се посочва в писмото на "Булгаргаз", което е изпратено и до всички компетентни държавни институции.

Освен погасяване на дълговете, "Топлофикация София" трябва да осигури необходимия паричен ресурс за заплащане и на текущото си потребление през предстоящия отоплителен сезон, в случай че ще продължи договорните си отношения с "Булгаргаз", свързани с доставка на природен газ.

В писмото на "Булгаргаз" се настоява за незабавни мерки на държавно ниво за погасяване на задълженията на "Топлофикация София". Ако просрочените задължения не бъдат заплатени в срок до 20.08.2022 г., "Булгаргаз" възнамерява да прекрати от 1.09.2022 г. договора за доставка на природен газ, за да може да се гарантират доставките за останалите клиенти. Общественият доставчик обявява, че няма да планира доставка на заявените от "Топлофикация София" количества за септември и ще предприеме действия за събиране на вземанията си по съдебен ред, включително и обезпечителни мерки.

Анализът на приходите и разходите на дружество, който Комисията предстои да извърши в хода на проверката, ще установи причините за високата задлъжнялост на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" през изминалия ценови период 1.07.2021 г.- 30.06.2022 г. За да бъде изяснен високият темп на нарастване на задълженията на "Топлофикация София" през първото полугодие на 2022 г., Комисията ще изиска от дружеството цялата документация и ще извърши пълен анализ на паричните потоци за периода 1.07.2021 г. - 30.06.2022 г. По отношение на приходите ще бъдат проверени постъпленията на дружеството от продажба на високоефективна електрическа енергия на свободен пазар, приходи от продажба на топлинна енергия, както и получените премии от "Фонд сигурност на електроенергийната система". Ще бъде извършен и анализ на разходите на дружеството по месеци - за въглеродни емисии, горива, ремонти, материали, възнаграждения.  

Същевременно, на база на утвърдените нови цени на топлинна и електрическа енергия, Комисията ще изготви анализ по прогнозни данни на паричните потоци на дружеството за периода 1.07.2022 г. – 31.12.2022 г. Следва да се отбележи, че в новата утвърдена цена на високоефективната електрическата енергия на "Топлофикация София" от 1.07.2022 г. е включен и дефицитът , който дружеството формира от разходи за природен газ и емисии за изминалия ценови период. Това би трябвало да позволи на "Топлофикация София" да покрива миналогодишните и текущите си задължения, включително и по договора за доставка с "Булгаргаз", допълват от КЕВР.

Проверката на КЕВР ще приключи до 5 август 2022 г., се посочва в съобщението.

Източник: БТА

 

 

Коментари

 • nan

  21 Юли 2022 11:36ч.

  поредната "проверка", която няма да открие нищо... Тази зимата ще бъде весело. павета няма да останат в София

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи