Излязоха резултатите от матурите на абитуриентите, Добър 4 е средната оценка

Излязоха резултатите от матурите на абитуриентите, Добър 4 е средната оценка

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от държавните зрелостни изпити по български език и литература и по профилиращи предмети, които се проведоха на 18 и 20 май.

Всеки зрелостник може да провери оценките си тук с въвеждане на входящия си номер и кода за достъп. Преди около 30 мин. МОН пусна тестово достъпа до резултатите за минути и много от децата успяха да си ги проверят. Веднага след това обаче достъпът до сайта беше спрян, а официалното съобщение от ведомството, че резултатите са достъпни, дойде половин час по-късно.

Над 43 хиляди зрелостници се явиха на задължителните матури по български език и литература и втора - по избор. Оценките от тях са вход в повечето университети.

Добър 4.05 и Добър 4.48 са средните оценки

Добър 4.05 е средната оценка на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), съобщи пресцентърът на образователното министерство. Зрелостниците са получили средно 52.77 точки от общо 100, показват публикуваните резултати.

Усредненият резултат на втората задължителна матура по профилиращ предмет е 62 т. и отговаря на оценка добър 4.48. По-високият успех на втория изпит е очакван, като се има предвид, че на първата матура по БЕЛ се явяват всички завършили 12 клас (43 011 деца), а втората е по избор по профилиращ предмет и на нея отиват по-малко на брой и по-мотивирани зрелостници.

На втория изпит по предмет от профилираната подготовка са се явили 24 322 младежи. Останалите са положили държавен изпит по професия.

Тази година скалата за превръщането на точките в оценки е различна от прилаганата в периода 2008 - 2021 г. За да получат среден 3.00, зрелостниците трябва да имат поне 30 точки вместо досегашните 23. Отличен 6.00 получават всички с 95 и повече точки, както и досега. Между 30 и 94.75 точки резултатите са превърнати в оценки по шестобалната система през равни стъпки с точност до два знака след десетичната запетая.

При някои предмети като физика и астрономия, музика и чужд език - ниво А2, максималният брой точки на изпитните тестове е 60, а по чужд език - ниво В1.1. и В1, съответно 80. Крайните резултати на учениците по тези предмети се преизчисляват спрямо максимален брой точки 100, преди да се изчисли крайната оценка.

Например, ако зрелостник има 42 точки на теста по физика и астрономия, то резултатът му ще бъде изчислен, като 42 се раздели на 60 (това е максималният брой точки по този предмет) и се умножи по 100. Така крайният резултат от държавния зрелостен изпит ще бъде 70 точки. Те се превръщат в крайна оценка по вече обявената скала - в случая много добър 4.85.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценки    Точки
Слаб 2    до 29,75 т. вкл.
Среден    30 т. - 40,5 т. вкл.
Добър    40,75 т. - 62,25 т. вкл.
Много добър    62,5 т. - 83,75 т. вкл.
Отличен    84 т. - 94,75 т. вкл.
Отличен 6    95 т. - 100 т.

Повечето от зрелостниците имат оценки добър и много добър. Не може да се прави сравнение с представянето на миналогодишния випуск, защото от 2022 г. учебните програми и форматът на изпитите са различни, отбелязва МОН.

Това важи особено за втората задължителна матура, която за пръв път е по профилиращ предмет и материалът в нея е на по-високо равнище.

С най-висок среден брой точки са чуждите езици

С най-висок среден брой точки са чуждите езици. Сред високите е и средният резултат на втората задължителна матура по математика - 69.19 точки. В другия край се нареждат природните науки, информационни технологии, география и икономика, предприемачество. Сравнително слаб е и средният резултат по изобразително изкуство, което се дължи по-скоро на нисък брой точки на затворените отговори, отколкото на практическата задача.

Няма зрелостник с 0 точки и на двата изпита, но няма и такъв със 100 точки на двата изпита. Максимален брой точки - 100, на някой от изпитите са постигнали 32 зрелостници.

С две пълни шестици са 49 зрелостници, а с две отлични оценки - 1651 зрелостници. Две слаби оценки имат 941 зрелостници. Само девет зрелостници имат 0 точки.

Младежите се затрудняват с членуването

На изпита по БЕЛ зрелостниците са се справили с откриването на пунктуационни грешки в просто изречение, но са се затруднили при пунктуацията на сложно изречение, при членуване на приложението на подлога, при употребата на възвратно притежателно местоимение, обобщава МОН.

При литературните задачи най-лесно се оказва откриването на проблем, интерпретиран в два откъса от изучени творби, както и свързването на изучени творби с имената на техните автори. Трудности има при откриването на внушение, създавано от комуникативната позиция на говорителя, при съпоставянето на интерпретацията на дадена тема в изучен и в неизучен текст.

При задачите за четене с разбиране зрелостниците успешно свързват информация от два източника, но се затрудняват да аргументират дадено твърдение със свои думи. Над 50% от зрелостниците са получили над средния брой точки при разчитането на данни от диаграма.

Тази година за пръв път задачата за създаване на текст даде избор между две теми в два жанра. 89% от зрелостниците са работили по нея - с 10 процентни пункта повече от миналата година. Есе са писали 28 421 зрелостници (66%), а интерпретативно съчинение - 9922 (23%).

София, Смолян, Пловдив, Варна са по традиция сред регионите с най-високи резултати.

Разместване в сравнение с минали години има сред регионите с по-слаби резултати. По български език и литература най-зле са се справили зрелостниците в област Разград, а на втората задължителна матура - в област Кърджали.

 

Източник: dnevnik.bg

 

 

 

Коментари

 • Уилт

  07 Юни 2022 18:46ч.

  Важно е колко са получили оценка над 5. Едва ли са 20%.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Погубиха не само младите, а и учителите

  07 Юни 2022 22:12ч.

  То дали има кой да ги оценява?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • УЧИЛИЩЕТО СЪЗДАВА БЕЗРОДНИ ГАСТАРБАЙТЕРИ

  07 Юни 2022 22:21ч.

  ВЪПРОСЪТ Е КАКВО ПРАВИМ ПОД НАТИСК ОТВЪН И КАКВО САМИ?! Проф. Ат. Семов: https://www.youtube.com/watch?v=e2FlVDy1-p0.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ето по този учебник трябва да учат децата ни

  07 Юни 2022 22:25ч.

  http://4eti.me/rodinoznanie/, а ние СМЕ ДЛЪЖНИ да гласуваме по съвест на следващите избори, и по-масово, за да се преодолее потенциалната външна намеса.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи