Финансовото министерство: България е изправена пред фалит. Доходите са пред замразяване

Финансовото министерство: България е изправена пред фалит. Доходите са пред замразяване

Следвайте "Гласове" в Телеграм

За катастрфично състояние на националните финанси, съобши министър Росица Велкова. 

Има опасност за валутния борд, страната е заплашена от фалит. 

Трябва да затегнем коланите, ако не се спазва бюджетна дисциплина, ще стигнем до заем от МВФ. 

Доходите трябва да се замразят, а увеличение с 10% на заплатите в държавния сектор ще има само там, където те не са увеличени през 2022 г. Такова признание направи на пресконференция министърът на финансите Росица Велкова.

 

Пред България има сериозни финансови проблеми с поддържането на фискалната стабилност, страната ни дори е заплашена от фалит. За това предупреждава в доклад до Министерски съвет служебният министър на финансите Росица Велкова-Желева, чиито подробности разкрива БГНЕС.

В него се посочва, че съществува риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото.

"За неопределено време се налага отлагане на присъединяването ни към еврозоната. Може да се наложи взимането на заем от МВФ, за да се спаси фискалната стабилност. Това ще наложи сериозни финансови рестрикции. В тази ситуация ще се стигне и до замразяване на доходите", пише финансовият министър и твърди, че това са само част от сериозните проблеми пред които е изправена страната ни.

На поредица от предизборни срещи бившият премиер Бойко Борисов призова кабинетът да каже какво е истинското положение на държавните финанси. А вчера огласи и същите, будещи безпокойства данни.България е изправена пред свръхдефицит и риск да прибегне до заем от Международния валутен фонд (МВФ), нещо, което според експерти страната ни е правила повече от 20 години.

„Министерството на финансите е идентифицирало възможни мерки в приходната и разходната част на бюджета за 2023 г. и в средносрочен план, с които да осигури фискалната устойчивост и спазване на Маастрихтските критерии, които ще бъдат дискутирани в рамките на подготовката на законопроекта за държавния бюджет за 2023 г.“, се посочва в доклада на Росица Велкова.

„Без предприемане на консолидиращи мерки, се очертават следните рискове:

- сериозно се влошава в средносрочен план поддържаната фискална устойчивост;

- променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения;

- увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, което може да доведе до санкции от ЕК, в т.ч. и спиране на ЕС плащания;

- вероятност за влошаване на кредитния рейтинг на страната“, се казва в доклада на служебния министър на финансите.

Росица Велкова предупреждава правителството, че ефектът от прилагането на всички досегашни политики от последните парламенти като увеличаване на помощите, вдигането на пенсиите и заплатите и нереализираните инвестиционни разходи, водят „до значително увеличаване на разходите на бюджета за 2023 година и в средносрочен план дефицитите са отново в порядъка от 6-7 процента от Брутния вътрешен продукт (БВП)”.

Два от сериозните рискове пред страната ни според анализа на министерството на финансите са още: „Повишаване цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетни разходи, както и до значително повишаване на лихвените разходи за обслужване на дълга.

При този сценарий може страната ни да ползва заем от МВФ, който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условия за получаване на заема“.

Вторият сериозен проблем е, че „при запазване на очертаните негативни тенденции за дефицита се увеличава възможността с ускорени темпове да се приближим до горните граници на дълговия критерий от 60 процента от БВП“.

Следва още по-притеснителната част от доклада на министерството на финансите, в която се посочват и необходимите стъпки за овладяване на притеснителната финансова ситуация в страната. „Част от мерките са неотложни и непопулярни, като в приходната част засягат мерки в областта на данъчната политика – отпадане на намалени данъчни ставки за ДДС и акцизи, увеличаване на акцизните ставки за електронните цигари и други тютюневи изделия, облагане на свръхпечалбите и засилване на фискалния контрол, определяне на 100 % дивидент за държавата от държавните предприятия и др.“

Росица Велкова-Желева настоява да се направят незабавни коригиращи мерки на финансовата политика, заложена от предходното управление на Кирил Петков като премиер и Асен Василев като финансов министър.

Според нея тези мерки се съдържат в проект на Министерския съвет за одобряване на параметри, допускания и мерки за разработване на проект на Закон за държавния бюджет на България за 2023 г., актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. като мотиви към него, и средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

„Разработените от Министерството на финансите разчети показват, че при запазване действието на приетите през 2022 г. политики и отразяване на фискалните ефекти от влезли в сила нормативни актове, предопределящи приходите и разходите, целогодишният ефект за 2023 г. предполага значително влошаване на бюджетното салдо на сектор „Държавно управление“ в размер на 6,9% от БВП, за което Министерството на финансите сигнализира още през месец август миналата година“, коментира министърът на финансите и твърди, че това е резултат от политическите мерки, взети от последните няколко парламента.

Росица Велкова-Желева подчертава, че в резултат на мерките, които бяха предприети от 47 Народно събрание „целогодишният ефект от прилагането на тези политики и изместването на нереализираните инвестиционни разходи водят до значително увеличаване на разходите по бюджета за 2023 г. и в средносрочен план дефицитите са отново в порядъка на 6-7% от БВП“.

По думите ѝ, при тези параметри, без предприемане на консолидиращи мерки, растат икономическите рискове. Сериозно се влошава в средносрочен план поддържаната фискална устойчивост. Променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения и липса на гъвкавост за отпадане на действащи и реализиране на нови политики и програми.

Увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит още на база на прогнози за нарушаване на фискалните правила, което поражда задължения за предприемане на незабавни, коригиращи мерки, неизпълнението на които може да доведе до санкции от Европейската комисия, включително и спиране на плащания от ЕС.

Сериозна е перспективата България да отложи за неопределено време присъединяването си към еврозоната или дори да ѝ се поставят условия за промяна на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото.

Има вероятност от влошаване на кредитния рейтинг на страната, се казва още в доклада.

Други затруднения са свързани с повишаване цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетните разходи, както и ще доведе до значително повишаване на лихвените разходи за обслужване на дълга.

При този сценарий може да се наложи страната ни да ползва заем от МВФ, който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условие за предоставянето на заема.

Променената икономическа ситуация в България може да предизвика запазване на очертаните негативни тенденции за дефицита и да увеличи възможността с ускорени темпове страната ни да се приближи до горните граници на дълговия критерий от 60% от БВП.

„За преодоляване на тези рискове правителството следва да положи всички усилия за придържане към цифровите фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси, съответно да предложи постоянни консолидационни приходни и разходни мерки за достигане на целевите нива на дефицита за периода 2023-2026 година“, настоява финансовият министър.

Запитана защо дава такава пресконференция в предизборна ситуация, финансовият министър откровено отговори, че не е имала такова намерение. Просто секретен доклад на МФ е изтекъл в медиите, но не от нейното ведомство.

Не е разглеждана средносречна прогноза, не е разгледан проектозакон за бюджет за 2023 година, а само концепция. Съгласно т. нар. удължителен закон за бюджета, до края на април трябва внесем проектозакон за държавния бюджет. В тази концепция основното решение, което се взе, е че ще бъде заложен дефит от 3% от БВП, заяви финансовият министър Росица Велкова.

Дефицитът за 2023 г. възлиза на на 6,9 от БВП на начислена основа. На 3 април ще се представи проектобюджета за обществено обсъждане, а на 26 април да се приеме от Министерския съвет и да се внесе в Народното събрание.

В пакета данъчни закони и приходни мерки, ще се въведе еднократна солидарна вноска за второ полугодие на 2023 г. - данък свръхпечалба, разробетен за всички юридически лица, на базата на принципите, залегнали в регламента, обяви тя.

Предвижда се повишаване на акциза на електронните цигари, вейпове, завишаване на фискалния контрол, както и предварително деклариране на ДДС на рискови стоки, посочи Велкова. Според нея тези мерки ще може да се спази т. нар. швейцарско правило при индексирането на пенсиите от 1 юли.

Ръст на заплатите в бюджетния сектор ще има 10% само там, където не е имало увеличение през 2022 г.

Министерството на финансите ще внесе проектобюджет с 3% дефицит, подготвят се промени в данъчната политика.

Бюджетът предвижда:

- Въвеждане на еднократна солидарна вноска за второ полугодие на 2023 г. или т. нар - данък “Свръхпечалба”, който ще бъде разработен за всички юридически лица, на база на принципите, които са залегнали в регламента. Това е еднократен данък, поясни финансовият министър.

- 100% дивидент от всички публични предприятия след приспадане на счетоводна загуба;

- увеличение на ТОЛ таксите. Тарифата се променя с акт на МС;

- Увеличение на концесионни възнаграждения с инфлацията;

- Възстановяване на някои от ДДС и акцизните ставки, които бяха намалени и изтичат на 1-ви юли. Запазени ще бъдат тези на хляба, брашното, бебешките храни и книгите. Ще бъде увеличен и акциза на електронните цигари - или т.нар. вейпове;

- Засилване на фискалния контрол и предварително задължение да се декларира ДДС при рисковите стоки.

“С всички тези мерки ще може да се осигури и гарантира изпълнение на швейцарското правило от 1 юли при индексирането на пенсиите, да се гарантира изплащането на увеличените заплати, като се има предвид, че се получи голяма асиметрия в заплащането на бюджетния сектор, допълни финансовият министър.

Предвижда се още увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, само на тези, които не са получили никакво увеличение през 2022 г.

И още: При изпълнение на така заложените приходи, възнагражденията в двете приходни агенции да бъдат увеличение с 15%, а при изпълнение в рамките на стоте процента - с 10%.

Това, около което се е обединил служебният кабинет, е предложението, което ще бъде представено пред новите народни представители. “Ако този проект не бъде приет, ще влезем в свръхдефицит. Ако дефицитът бъде увеличен над 3%, това означава, че трябва да има по-висок дълг, няма да отговаряме на критерия за дефицита, което би създало проблемност от набиране на ликвидност от международните капиталови пазари и загубване на перспективата за влизане в еврозоната”, предупреди Велкова.

Тя обясни още, че държавата не е изправена пред фалит, ако бъде приет бюджета в рамките на 3% дефицит.

Министърът на финансите Росица Велкова обясни на пресконферениция какво е истинското положение на финансите на България.

На няколко поредни срещи с избиратели лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призовава президента Румен Радев назначеният от него служебен кабинет да огласи истинското състояние на финансит

Източници: "24 часа", "Епицентър"

 

 

 

 

Коментари

 • old_beggar

  15 Март 2023 13:00ч.

  когато Федералният резерв на САЩ повиши лихвите, Bank of England го следва, но повишава лихвата с 1% по-ниска от тази на САЩ. след това лихвата се повишава от ЦБ на ЕС, но тя вече изостава с 1% от Bank of England. а това са целенасочени действия, които на практика формират стъпаловидно няколко финансови нива, водещи до ликвидация на неустойчивите компании (и до държавни фалити), за да останат само онези, които получават привилегирована помощ от правителството на САЩ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @old_beggar 15 Март 2023 13:00ч.

  15 Март 2023 15:15ч.

  не казвам, че положението не е зле, но ми се струва че целта е да се нагнети паника, за да може МВФ да пристигне на бял кон и да ни "помогне". а знаем, че зависимостта от МВФ приключва с окончателното предаване на какъвто и да било държавен суверенитет.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Точно така

  15 Март 2023 15:50ч.

  Още в самото начало се показва какъв е "изходът" — заеми, заеми и пак заеми.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мамицата ви

  16 Март 2023 6:40ч.

  Как се живее с 500лв ? Ние не сме животни! Махайте се всичките, заедно със “съдебната си реформа”, със всичките си евроатлантически ценности и глупости и ни оставете на самотек. Сами ще се справим по-добре! Не ни трябва никакво правителство и никакъв парламент. Тези неща са нужни на една държава, но ние не сме държава, а само територия. Държавата я подарихте на американците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Robertzny

  16 Март 2023 7:21ч.

  Бытуют различные онлайн-банки, кои делают отличное предложение хостинг-услуги для бизнеса. Некоторые изо наиболее фаворитных онлайн-банков чтобы бизнеса включают Azlo, Novo, BlueVine а также Axos Bank. Вы можете перевернуть данные виды и еще сопоставить их функции, чтоб признать, экой с них унше честь имею кланяться подходит чтобы бедствования вашего бизнеса. https://baoly.ru/105

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В Сан Франциско искат компенсация от $5 млн. за всеки афроамериканец заради расизма

  16 Март 2023 7:55ч.

  Аз искам също компенсации за геноцида над българските пенсионери! Мрат като мухи, без средства за храна и лекарства. Всичко отива за погасяване на сметки, които не могат да бъдат оспорени пред монополистите (ток, вода, парно, газ, комуникации).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Трябва да затегнем коланите, ако не се спазва бюджетна дисциплина, ще стигнем до заем от МВФ.

  16 Март 2023 7:58ч.

  Никакви колани не затягате (като ви гледам шкембетата, Ристо вече е татко Барба). Това което се опитвате да затегнете е примката на въжето около врата на българските граждани.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • затегнете си го първо вие, ние сме след вас

  16 Март 2023 8:02ч.

  Като гледам госпожата горе на снимката, и тя не е затягала много колана, а ние да сме го затегнели.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • EverettAwani

  22 Май 2023 20:27ч.

  Мобильные УКРАИНСКИЕ прокси в одни руки: - тип (http/Socks5); - ротация IP по ссылке и по интервалу времени; - без ограничений на скорость; - трафик (БЕЗЛИМИТ); ПОДДЕРЖКА 24/7: Ответим на все интересующие вас вопросы: в [url=https://t.me/mobilproxies]Telegram[/url] или [url=https://glweb.org/mobilnye-proksi-ua/]на сайте[/url] Цена: 2$ на день 12$ 7 дней 18$ 14 дней 30$ месяц Попробовать прокси БЕСПЛАТНО - тестовый период (ДЕНЬ)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Roberttrs

  22 Авг 2023 2:20ч.

  Как дела используете Wordpress для платформы вашего блога? Я новичок в мире блогов, но я пытаюсь начать и создать свой собственный. Вам требуются какие-либо кодирование экспертизы, чтобы создать собственный блог? Любая помощь будет очень оценена! Предлагаю также ознакомиться с моей страничкой о продвижении сайтов в интернете и привлечению посетителей https://baoly.ru/kgnr https://baoly.ru/19 https://t.me/Interpult @ddf

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • винкело

  15 Март 2023 13:00ч.

  Време е 440 000 калпака държавна администрация да се ориентира към частния сектор! Докога ще хрантутим на Боко електората? Спрете и държавното финансиране на Отворено общество, че и то отива за петоколонни протести и сектанткия електорат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Радецки

  15 Март 2023 13:30ч.

  А, общо държавните служители са 700-750 хиляди. Забелязвате ли, че нито една партия, НИТО ЕДНА, не поставя въпроса за съкращаване на тези толупи. За мащабите на страната не са необходими повече от 20000 държавни служители.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • уточнение

  15 Март 2023 14:16ч.

  Едно уточнение. 30% от държавните служители, и то с най-ниските заплати, са в общинските и областните администрации, както и всички останали административни звена в цялата страна. Те реално вършат цялата административна работа. 70% от администрацията, на най-големи заплати, е в София - в министерствата и агенциите. Там една чистачка взема колкото кмет на община, та даже и повече. ДА не говорим за цялата кохорта от роднини, любовници, родата на родата, мутреси на босовете и т.н. - всичко е там и взема заплата даже без да знае на каква длъжност е назначено.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Възраждане повдигнаха

  15 Март 2023 14:28ч.

  този въпрос преди миналите избори.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Самотният вълк

  15 Март 2023 17:51ч.

  А Атанас Буров наричаше държавните служители Бастунджии и Готованци .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан Караджата

  15 Март 2023 21:16ч.

  Да имахме и днес поне 1 Буров....само серсеми, буди, тулупи, мисирки, тунеяди, клатимъдоркофци и т.н. итн итн.....Като няма пари ЗАЩО ПЛАЩАТЕ МИЛИАРДИ и то В АВАНС НА АМЕРОФАШАГИТЕ ЗА САМОЛЕТИ????????

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • >>>

  15 Март 2023 13:01ч.

  Ако някой наивник все още си мисли, че ще ни се разминат последиците от поредната война срещу Русия, организирана от САЩ и подклаждана от Европейската им колония ЕС, нека повече не се заблуждава! Няма да ни подминат! А ако си мислите, че всички няма да платим солената сметка, за малоумието на управляващите ни и партиите на войната, значи е балък! А честито изтрезняване!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Самотният вълк

  15 Март 2023 17:58ч.

  Нищо няма да ни се размине , щото пак сме на страната на проклетите германски фашисти и нацисти .Преди дв пъти бяхме със тях и загубихме две световни воини .Сега за трети път сме със тях във тази вече трета световна война и пак ще я загубим ,заради продажните ни политици и правителства .И пак накрая ще има нов народен съд за предателите на България . И последно тези 250 милиона лева дето ги дадоха нашите продажни мекерета на украйнските уж бежанци ,сега да ги връщат те .Защото за хората във Карловските села пострада;ли от наводненията миналото лято пари нямаше ,ама укрофашистите пари бол .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стига с тоя фалит

  15 Март 2023 18:36ч.

  Ние се интересуваме защо е свален американския дрон, който си е летял невинно над Черно море и е разузнавал движението на руските войски в Украйна. Нападнат е дрон на НАТО, което не участва във войната в Украйна. Нечувано! Руснаците трябва да отговарят защо пречат на американските дронове да ги разузнават. А вие тука ни занимавате с дреболии (както би казал Лула да Силва или Силва да Лула, не съм сигурен).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Самотен вълк: Не са само украинските бежанци

  15 Март 2023 22:09ч.

  Най-много помагаме на ФАЩ - безплатни военни бази, втечнен газ, скоро и ядрено гориво и сигурно други неща, за които не знаем. (+ антируската пропаганда, и тя струва пари)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • забравих - платените, не неполучени F16

  15 Март 2023 22:11ч.

  В този съюз сме много губещи. Трябва ни друг!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ./.

  15 Март 2023 13:03ч.

  А познайте, кой ще го духа, в крайна сметка?!... Точно така! - БЕДНИТЕ, както винаги! Наздраве!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  15 Март 2023 13:12ч.

  Не забравяй, че богатите също плачат, а положението на историята е такова, че ми се причува и скърцане със зъби, освен хлипането!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • винкело

  15 Март 2023 13:21ч.

  Само дето и богатите могат да станат бедни от днес за утре...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Естевственно

  15 Март 2023 18:38ч.

  На богатите им духат, а бедните го духат. Е сега стана ясно кой на кого духа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Никой

  15 Март 2023 13:28ч.

  Бяха направени безумни разходи по време на ковид, милиони за всксини на боклука, субсидии за ток на огромни и супер печеливши фирми, многохиляден чиновнически апарат, за когото държавата плаща осигуровките, милионни помощи за Украйна...Как да издържи нашата малка държава с най -бедното население,? Трябват много реформи, драстични, но няма кой да ги извърши.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • винкело

  15 Март 2023 14:57ч.

  Трябва 7.62х45...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  15 Март 2023 20:34ч.

  Искам само да Ви допълня. Не са само безумниите разходи за ковид компенсации на тези, които най-малко имахха нужда. Спомнете си, че купихме уж (всъщност платихме рекет на хегемона) 8 самолета Ф-16 на цената на Ф-35. На американците им се видя малко и макар, че няма скоро да ги получим, накараха техните марионетки у нас да платят за още 8 самолета от изтънелия ни държавен бюджет! След събитията в Покрайна се хвърлиха луди пари за настаняването в хотели по морето на бежанците от там. Това им се видя малко и хвърлиха милиарди за оръжия и най-вече за боеприпаси за украинските нацисти! Следващия пирон в ковчега на България бе отказването от евтиния руски тръбен газ и купуването на втечнен такъв на неколкократно по-високи цени! И това им се видя малко и затова се отказаха от руското ядренно гориво и сключиха 13 годишен договор с Уестихаус за закупуване на нелицензирано пак многократно по-скъпо гориво! Като прибавим и кражбите на ПП (9 милиарда похарчени само за 10 дни без обяснение, което възмути дори Н. Василев), промяната на изборния закон и харченето на пари за машини и избори буквално из целия свят и още и още и още! Така, че никой не трябва да бъде учуден, защото всичко е съвсем закономерно! Така, че драги съграждани, продължавайте да гласувате за партиите на войната, за да следва и набутването ни във война с Русия, та тогава да плащаме не само с пари, но и с кръвта на нашите синове!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефчо Караджата

  15 Март 2023 21:20ч.

  до Бай Иван, И мен ме е яд , че прахосаха НАЦИОНАЛЕН КАПИТАЛ за тази явно корупционно ориентирана сделка........КЪДЕ СИ КьОВЕШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ???????? КЪДЕ Е ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА????????????????????????

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  15 Март 2023 21:39ч.

  Караджа, Кьовеши и дреме на сайдера за корупционните сделки! Нея я унтересува само България и българските фирми да си плащат рекета за т.н. "въглеродни емисии", защото тези милиарди изхранват нашите европейски партньори"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това е така!

  16 Март 2023 10:14ч.

  Защото го наредиха на нашите клоуни с кухи глави и пълни шкембета от една Амбасада!....И те козируваха.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДелтаМ

  15 Март 2023 13:32ч.

  Влизайте веднага в Еврозоната и всичко ще е наред. Има евро - няма проблеми. Готин живот, спокойствие, сигурност и много секс. Нъл тъй ма, Роси?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Валери Бозата

  15 Март 2023 14:18ч.

  Еднополов, разбира се. Другото е отживелица. Трябва да сме модерни като нашите евро-атлантически партньори. След като чичо Ханс от Хамбург утешава интимно чичо Грубер от Амстердам, защо ние да не можем?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поздравления!

  15 Март 2023 15:30ч.

  За "ДелтаМ" и за Валери Бозата!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Точно така,

  15 Март 2023 18:43ч.

  всичко ще ни се подреди от самосебе си. Финансовият Министър няма да е принуден да прави такива отчети и изявления, а направо ще поема следващия заем от ЕЦБ, без дори да ни уведомява, нито да чака НС да се организира да гласува нов заем. Ей затуй е зорът на Киро и Кокоро, и на цялата Промяна - да имат необезпокояван достъп до нови заеми.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маги

  15 Март 2023 13:37ч.

  Докога ще се подчиняваме на устните заповеди от някои си началници в ЕС?? Избирали ли сме ги?? Не сме, следователно, не сме длъжни да загърбваме първо собствените си интереси за сметка на чуждите! Ние сме най-вероятно пред фалит, а някакъв си неизбран от нас "НАЧАЛНИК" идва да ни нарежда да произвеждаме оръжия, които на нас не ни трябват, да харчим за това пари, които нямаме, и после да ги хвърляме на вятъра, за да се унищожат в една братоубийствена война, предизвикана от същите началници?!? Има ли някаква полза за нашия народ, за другите народи в ЕС, освен за началниците нагоре по стълбичката??

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Румен Радев дали си дава сметка, че вече няма как да го оставим да умре в леглото си?

  15 Март 2023 13:39ч.

  Румен Радев е национален предател и най-усърден гробокопач на България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В крак с евроценностите

  15 Март 2023 17:08ч.

  не той просто не е на ясно какво се случва и не разбира за какво е на това място.Все пак от столовата с казармен режим и президент е малко труден прехода. Човека просто не е информиран и си иска три морета три небета и самолетчета да си лети насам натам. Няма лошо,може и по зле и ще е ,няма как ,тъпотата няма граници. Колкото по некомпетентни и прости толкова по ще сме европейци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На вниманието

  15 Март 2023 13:44ч.

  на г. Президента - да мисли два пъти преди да изпълнява заповедите на хора, които не е упълномощен да слуша! Явно няма достатъчен управленски опит, но да се учи от другите умни ръководители на държави, как те успяват с находчивост да защитават народите си?? Което значи, че е ВЪЗМОЖНО това! Пример - Унгария! Значи, че е възможно и други да го правят!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отвратен

  15 Март 2023 13:47ч.

  Тази трябва да я изхвърлят от властта! Що се появи по медииите и трещи безумия!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до къде ни докараха шарлатаните на Радев

  15 Март 2023 18:43ч.

  От цялата работа, бай Хуй се събуди и пак ще слушаме неговите лакърдии.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нямаше да отиде жената при медиите

  15 Март 2023 18:50ч.

  ако бяхме с евро, бе джанъм. Ама сега с тоя 142-годишен "лев"... Нали се чака "ОК" от НС за всеки заем, и просто е принудена да обсъжда състоянието на министерството си. Отделно, че влошените фин. показатели "може да ни принудят да отложим разговорите за еврозоната", а това ще е ... трагедия. За едни хора.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  15 Март 2023 13:47ч.

  Кефлийско ми е. Още миналата година написах, че РРадев и шайката измамници ще ни докарат до мисия за надзор от МВФ и заеми от СБ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Баба

  15 Март 2023 19:15ч.

  Шарлатаните не са на Радев. Те са в политиката от преди Радев. Радев му ги спуснаха "свише". А докарването до тук се дължи 1. На мутрите, които разсипаха държавността и 2. На шарлатаните, които се нагушиха в мътната вода

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • митето

  15 Март 2023 13:47ч.

  Всеки заем от МВФ е крачка към модерно робство!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  15 Март 2023 13:50ч.

  Идеално време за съкращения и мобилизация на мъжкото население, което да се изпрати да воюва срещу Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СИД

  15 Март 2023 13:55ч.

  Споко! Затегнете коланите! Корабът потъва нормално!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Глупости! Трябва да изтеглим нов, огромен заем и да го дадем на укрите, че им трябват пари!

  15 Март 2023 13:58ч.

  Много по-добре сме от времето на безпрецедентният дълг, който Тодор Живков ни остави и тъкмо го изплатихме. Вече сме готови с него и е време да вземем един малък заем от 100 000 000 000 евро, като за нас отделим около 200 евро, а другото го пратим на Олеся, тя знае какво да прави с тези пари. Все пак ВАЖНОТО е да победим Русия, а България може да умре......... к'во толкоз!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Всичко за фронта, близка е победата над

  15 Март 2023 14:17ч.

  БГ ченетата ,соц.слабите, детските за още Ф-16.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • то и сега е така

  15 Март 2023 14:19ч.

  Ти защо мислиш, че е този дефицит в момента - защото пенсионерите са го изяли ли? Дефицитът е заради над 1 милиард, харизани за оръжие на укрите, над 1 милиард, дадени за бежанци-укри, на още един милиард за техническа, медицинска и друга помощ. Просто нашите милиарди си хвърчат за укрите, техните политици и военни си купуват с тях луксозни имоти по целия свят, а ние теглим кредити. Няма такава държава. Няма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ники

  15 Март 2023 18:44ч.

  Каквото изкарахме като печалба от производство на оръжие,американците ни го прибират със самолети на чертежи.А колко дадаохме за ваксини които сега ще изхвърлим,а парите за първа линия за борба с несъществуващ вирус,а парите за украйнските бежанци,а на каква цена купуваме сега природния газ.... и като добавим и нашите си мили родни крадци(политици),как не сме фалирали досега не се знае.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ники,

  16 Март 2023 10:20ч.

  ние нищо не "изкарваме" от това. Те заводите са вече хамери...ски. За робите само фонд "Работна заплата". Но около минимума... Не го ли знаете?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Свръхдефицит и заем от МВФ на мен ми звучи като "Сбогом, евро!"

  15 Март 2023 14:02ч.

  Никога не се знае какво печелиш, когато губиш и обратно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ники

  15 Март 2023 18:46ч.

  Това е единствената добра новина и то много добра.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До 13.32

  15 Март 2023 14:02ч.

  Хайде стига с тези призиви за еврозоната, вие ако сте глупав и не можете да схванете какво би ни струвала тази авантюра точно сега, то има хора, които ги знаят и разбират тези неща и които са си казали вещото мнение точно за тази "еврозона"!! Хайде няма нужда да го повтаряме, прочетете си го сами и стига сте изпълнявали поръчки на малцината печеливши, които надали ще са с българско гражданство!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мисля, че ДелтаМ просто иронизира

  15 Март 2023 14:06ч.

  Еврозоната е на път да ни се размине, както изглежда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • икономист-счетоводител

  15 Март 2023 14:07ч.

  Значи социализма в България бил лош. А сега раздавате социални пари на Суля и Пуля като луди. Хиперинфлацията през 1997 я забравихте или се правите на утрепани лисици. На ДД и се виждат рогцата как манипулира тълпата/народа/публиката/стадото. И стадото доволно блее и иска още от същото , демек да го карат към кошарата за ликвидиране. Шоу и пуканки .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 23еа

  15 Март 2023 14:14ч.

  Е така е като НАП не си събира вересиите например тези в Уефски

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пажин който скъса на ИР паяжината

  15 Март 2023 15:12ч.

  Не следите детайлите, драги ! Завчера Раев заяви че "Нямало да има проблеми с НАП" , въпреки дълговете. И в същото време отказали оферта за 2,5 милиона от руски клуб за играч на Лесна, щото "клуба е на собственик, близък до Путин !" ... Вместо пари да си погасяват задълженията, от отбора на ченгетата отново заемат удобно надупена политическа поза. И така да минат метър, ще минат ! И още как !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • отглас от шарлатаните и мошенгиите

  15 Март 2023 14:24ч.

  Това служебно правителство не може да направи нищо след поразиите, нанесени на страната от шарлатаните. Гледам, сутринта конституционният специалист г-н Б. Цеков е изокал: "Абе няма ли поне един нормален в ПП и ДБ бе?". Отговорям му категорично - НЯМА. Над 40 години се занимавам с политика по всички нива, срещал съм хора от всички знайни и незнайни партии, но от ДБ и ПП не съм видял нито един нормален - нито един. Всички са на границата на перколясването или отдавна са я преминали. Не знам защо само Боко се бута в тази компания - явно и той иска да прихване от техния "авторитет".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Всъщност са

  15 Март 2023 14:27ч.

  Фалирали Рашастан, Иран, Куба и Венецуела, а в България никога не се е живяло по добре.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • а в България никога не се е живяло по добре.

  15 Март 2023 14:39ч.

  Ти реши да докажеш колко е прав господинът над тебе?! - "Абе няма ли поне един нормален в ПП и ДБ бе?". Отговорям му категорично - НЯМА."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "липса на гъвкавост за отпадане на действащи и реализиране на нови политики и програми"

  15 Март 2023 14:34ч.

  Каква гъвкавост бе кучета дебелооки, какви са ви новите програми?! Да въоръжаваме на вересия нацистите и да направим най-голямата батерия на света, да си я изпразни Асен в контакта.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Живяло се е

  15 Март 2023 14:43ч.

  по-добре само от малцина, в това число и от вземащите хонорари за агитация и пропаганда по пресата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Аз знам рецептата! Много е кратка!

  15 Март 2023 14:44ч.

  5.45x39

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Същото лекарство се разпространява и във флакони от 7.62х39, 7.62х54R, 12.7х108, 14.5х114

  15 Март 2023 15:39ч.

  Много хора умеем да ги ползваме, но нямаме намерение да прилагаме познанията и уменията си зад граница. Виж, в София е друго нещо. Там има въпиюща нужда от радикална терапия с гореупоменатите медикаменти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • МИХАЙЛОВ

  15 Март 2023 15:44ч.

  ...И 7.62 СТАВА...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много се охарчвате. Криза е.

  15 Март 2023 18:50ч.

  Няколко макари капроново въже са достатъчни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Частен случай

  15 Март 2023 22:09ч.

  ами ако е силнотоков инженер

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • винкело

  15 Март 2023 14:50ч.

  Да се спре финансирането на Отворено общество незабавно!!! Както и да се съкратят поне 300 000 хрантутника държавна администрация!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поръчка от ЕС

  15 Март 2023 15:02ч.

  Плашат народа ни, че без ЕС ще загинем. Да си...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ами време е БГ-тата да си платят по дебелата тарифа за дебилизма и малодушието си

  15 Март 2023 15:05ч.

  Пример: Съседната статия! Онзи ояден министър на земеделието не апелира за прекратяване на украинския внос, ами иска помощи. Те спират Козлодуй, те искат помощи. Те ни въвличат с проблеми с Русия, те искат помощи. А някой няма ли да поиска суверенитет!?!? Костадинов единствено иска, но стадото блее и ходи да гласува за ГРОБ и ПП. Ами добре! Тези два субекта (след изборите!) ще направят коалиция "в името на народа" и ще ни натикат във войната. Кой е виновен? Те ли? Не са те виновни!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бокотиквомразец

  15 Март 2023 21:14ч.

  Щеше да е много добре ако от нас зависеше нещо! Един файтон малоумници лазят в краката на краварите и еврогейовете! Те определят тази българоубиствена линия която партиите на войната безропотно следват!! Ще има възмездие, предателите никой не ги обича!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 1953

  15 Март 2023 15:07ч.

  В България трябва дя упрявлява тази партия, която ясно да заяви: 1. Български военни няма да се бият в Украйна, дори и като доброволци. 2. Ние сме съюзници и като такива трябва да приемем лишенията произтичащи от "не нашата война", а менно замразяване на доходите, висока инфлация, обедняване на работещите по трудов договор хора и пенсионерите. 3. Всичко това се налага, зщото в съюза ни е най-важно децата да могат да си определят пола си на 6 години, преди да знаят, какво е това "пол". 4. Нека попитаме президента Зеленски - "Загиналите деца в Украйна от какъв "пол" са и дали те са се самопределили полово"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Малееее

  15 Март 2023 15:10ч.

  Да е само отворено общество, ми 30 милиона ваксини,ми самолети на чертежи,ми издръжка на укри,ми откраднати милиарди от магистрали,изнесени в офшорки от свинаря,ми десетките милиони комисиони на корнела. Една тояга трябва..и шибане.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Викт

  15 Март 2023 15:13ч.

  Шефката (сл. министър) каза: "Пари нема, действайте!". Няма нужда да съкращават никого. Като няма пари в бюджета за заплати и почнат да ги бавят, хората сами ще напуснат. Първо тези с кредитите и ипотеките, защото банките няма да ги чакат дълго. Инфлацията сама ще реши проблема с дълговете, за сметка на спестяванията и обедняването на хората.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗИЛ

  15 Март 2023 17:11ч.

  Нищо подобно.Моя колежка по професия проектантка продължаваше да ходи на работи въпреки,че не и бяха плащали заплата повече от 5 месеца.Отговорът и беше ,че все някога ще си получи парите ,а в момента има офис на разположение, телефон,компютър и всичко необходимо ,с което да прави частен бизнес.Заплати няма ,но осигуровките си вървят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Миризлив зелен чорап

  15 Март 2023 15:36ч.

  Е размириса се...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Радев кога ще коментира това

  15 Март 2023 15:46ч.

  Откакто властта в държавата премина в кохортата на Радев нещата започнаха да се сриват към пропастта. Така е, когато в името на синергията се угажда на щенията на евроатлантическите партньори. То не беше компромиси с Македония, избори с машини, ковид сертификати, оръжие за Украйна, шарлатани начело на държавата, сега вече и до фалит ще ни докарат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Занаятчия

  15 Март 2023 16:03ч.

  Не се правете на "дръж ми шапката"! Лечението изисква честности и правилна диагноза! Разрушаването на обществената плът като професионално занятие беше извършено от герб. Кокорчовците бяха целево инсталирани от "партньорите" за свършване на малко мръсна работа. Инсталацията стана с услужливото съдействие на Радев, който сега играе на заблудената и "многострадална" Геновева, която заради доверчивост си е загубила честта от някой уж случайно минаващ "другоселец".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Педро

  15 Март 2023 15:46ч.

  Пенсионерите са виновни! Защо са живи още? И Путин! Само МВФ се грижи за нас. То ще уреди намаление на пенсиите и заплатите с 50%. Ще се мобилизират всички мъже и ще ядат каша от укрозърно и всичко ще е на шест. Жените заминават за Ново село да забавляват американците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • всяко зло - за добро

  15 Март 2023 15:50ч.

  Май ще отървем принудителното навиране в еврозоната. Няколко годинки ще позатегнем колана, но поне няма да плащаме дълговете на гърци, италианци и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • северджан

  15 Март 2023 16:08ч.

  Значи ако обявим проблеми в една банка публично заставаме под ударите на закона, а ако обявим проблеми във финасите на държавата които блокират рефинансирането чрез емитиране на дълг не.... Отговорно и предизборно , докладът е по македонски логичен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЕКСКЛУЗИВНО! ПП-ДБ със скандални срещи в Столипиново! Редят изборите с боса на циганската махала Яшар Асан (СНИМКИ)

  15 Март 2023 16:27ч.

  Преди минути водачът на листата на ПП-ДБ – Росен Костурков заедно с 19-ия в листата Мартин Заимов са се срещнали с циганския бос Яшар Асан. Това става ясно и от снимки, които други участници в разговора пратиха до редакцията на ПИК. Яшар Асан е бивш общински съветник и бивш човек на ДПС в града. В Пловдив се говори, че той ръководи цяло Столипиново и от него зависи коя партия ще подкрепят ромите в квартал. На предишните избори Асан успя да изкара на "Промяната" повече гласове от тези, които ДПС имаше в циганската махала. За никого не е тайна, че щом водачът на листата на ПП-ДБ в Пловдивско Росен Костурков и колегата му Мартин Заимов са се виждали с Яшар Асан, то това е било заради изборите на 2 април. Освен днешната среща, по информация на ПИК представителите на ПП-ДБ и Яшар Асан са си спретнали и купон вчера. Скандалните срещи с циганския бос повдигат и редица въпроси: Така ли "добрите сили" ПП-ДБ ще печелят избори? С контролиран вот в циганските махали? Къде е вътрешният министър Иван Демерджиев, който уж бори изборната търговия? Ще остави ли водачи на листи да се срещат необезпокоявано с цигански босове?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Боян Дуранкев

  15 Март 2023 16:37ч.

  Забравете Оскарите, гледайте банките! Фалиралите Silicon Valley Bank и Signature Bank били "малки". "Лошата" (според сектата на пазарниците) държава щяла да оправи нещата. Да, ама не! Сривът на Silicon Valley Bank засегна 175 милиарда долара депозити и 209 милиарда долара активи - третата най-голяма банкова загуба в историята на САЩ. Signature Bank се провали само два дни по-късно, което я направи третият най-голям срив в историята, а Silvergate Capital също обяви, че ще прекрати бизнеса си. От всички над 500 банкови фалити от началото на новия век в САЩ, тези са гигантски, а не "малки". От снежната топка може да тръгне лавината, при това не само в САЩ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бръснар

  15 Март 2023 16:47ч.

  В икономическата среда има система от обвързаности зависимости и при намеса на мръсни, продажни, крадливи и невежи ръчички се отприщва една верига от причинно-следствени връзки, които е практически невъзможно да се спрат без прилагане на драстични и много болезнени мерки. Някой може ли да свърши това днес?! Особено в България, особено настоящият елит на страната, който (както и неведнъж в миналото) води страната към поредна катастрофа, за което (в частност) деликатно предупреждава министър Велкова. Казвам „деликатно“, доколкото тя се ограничава във финансовата област, но драмата ще бъде далеч по-обширна и дълбока. Допълнително сега сме в условия на остро политически и военно противопоставяне, при което ние сме практически пришити към групата страни, които са в изключително дълбока структурна криза, но вместо да се борят с нея, те произнасят някакви безспирни мантроподобни молитви за измислени и напълно фалшиви ценности, лъжат масивно и се готвят да влязат в смъртна битка! Защо е тази битка на живот и смърт?! Вероятно задачата няма решение и се налага решаване на проблем, който е от типа „или-или“. В нашата страна продължава да има хора, които се надяват бурята да ни отмине чрез снишаване. Е, няма как да стане! Иде неизбежна обреченост! Ще боли, предупредени сте! Беднотията и мизерията няма да са ново и непознато явление за народа ни. Те ни съпътстват постоянно и са паметник на неуспешната ни „демократична“ държава и провалената ни управляваща класа. Водещите виновници в модерните времена за това състояние на нещата се наричат ГЕРБ. Кирчовците положиха усилия да разделят славата с хората на БМБ, но се саморазкриха като подставена група за мръсни поръчки и се доказаха като толкова напълно негодни, че бързо бяха стъпкани и отстранени.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван Иванов

  15 Март 2023 16:56ч.

  4. Отлагане за неопределено време присъединяването на страната към еврозоната или поставяне на условия за промяна на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото;

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хахаха,свещенна тъпота

  15 Март 2023 17:01ч.

  Браво,напълно нормално за това ,което днес е превърната територията наречена България ! Даже направо си е за чудене как изобщо при такава тъпота ,простотия и продажност все още нещо съществува,независимо ,че народа умира масово ,остарява за дни, хората пазаруват в съседни страни з а да им е по евтино и голяма част се евакуират по спешност в далечни страни. Това е положението. Сега да видим кога ще поканим Зеленски,кога ще бутаме паметниците, кога три морета и три небета,кога ще сменяме Гешев и кога ще открием още един културен център цар Борис трети в Скопие ,Атина или Белград. Време е ! Няма как, тъпотата няма граници,даже е време да закриваме и Нефтохим и двата останали блока от АЕЦ , непременно да развеем украинското знаме по села и паланки и най важното да се наречем евроатланти та най накрая да станем нормални като германците и да идеме у село Шенген !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Винкела

  15 Март 2023 17:06ч.

  Ще спасите плебса с поредния заробващ заем, то е ясен цирка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сжежната топка набира скораст и маса за всички евроатлантически тъпунгери!

  15 Март 2023 17:10ч.

  Русия ще се оттегли от споразуменията си за избягване на двойното данъчно облагане с държавите, които ѝ налагат санкции заради войната в Украйна. Известни като „неприятелски страни" според терминологията на Кремъл, тези държави включват членовете на Европейския съюз, сред които България, държавите от Европейското икономическо пространство, които прилагат същите санкции, повечето балкански държави, САЩ, Канада, Австралия, Япония и други страни. Инициативата беше обявена от пресслужбата на Министерството на финансите в канала му в Telegram.Мярката е предложена в отговор на наложените по-рано от Запада санкции и включването на Русия в така наречения „черен списък на ЕС".„Едностранното налагане на ограничителни мерки е нарушение на международното право. В съответствие с това Русия има основание да наложи ответни мерки... Предлага се спиране на действието на гореспоменатите споразумения до възстановяване на нарушените права на Русия", поясняват от финансовото министерство, цитирани от „Комерсант“. Министерството припомня, че едностранни икономически ограничения срещу Русия са наложени от 2022 г. насам. Отделно от това Министерството на финансите подчертава решението на Европейския съюз да включи Русия в списъка на юрисдикциите, които не сътрудничат в областта на данъчното облагане (черния списък на ЕС). Предлага се постановлението за спиране на действието на договорите за избягване на двойното данъчно облагане да бъде разширено и да обхване всички държави, които са се присъединили към ограниченията.Понастоящем съответните споразумения са в сила между Русия и 84 държави. Сред тях са Австралия, Белгия, Обединеното кралство, САЩ, Франция, Япония и редица други държави, чиито правителства са решили да се присъединят към санкциите срещу Русия.България има споразумение за избягване на двойно плащане на данъци с Русия от 1994 г., като то се отнася до данъците, дължими за имущество и за доходи, включително ДОД и данък печалба, показва справка в документацията на НАП. Споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане касаят лица и фирми, които имат доходи или имущество, които подлежат на облагане и в двете страни по тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Stefan Valchev

  15 Март 2023 17:13ч.

  Eto tova sa plodovete na balgaro-anglo saksonskata druzba.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • акккк

  15 Март 2023 17:47ч.

  намаляване заплатите на държавните служители с 50% решава проблебимите плюс съкращаване с 50 % на броя им

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Народеее ????

  15 Март 2023 18:00ч.

  Румен Радев е най самовлюбеният и непукист човек на света!На него не му пука за теб, за мен той си е самодостатъчен ,обгрижван и хранещ се с ласкави думи и хвалебствия колко велик летец и президент е! Той за това си и живее да го хвалят и не чакайте от него съчувствие или верни решения за народа си той не работи за това! Съжалявам българите ,че любимият им президент за когото са гласували не е това ,което биха искали да бъде милеещ и обичащ народа си! Съжалявам ,че заради този страхлив и лош човек държавата стигна дъното и черешката на тортата ще е и във войната в, която ще вкара българите,защото така му нареждат натовските му колеги ,а той не умее да отказва особено на приятели и да не забравите ,че е натовски генерал с което румен радев страшно много се гордее да не забравим и за огромното му его и лицемерие!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Клара Кулакова

  15 Март 2023 18:01ч.

  Ще ви резнем бюджетите, ще ви замръзим доходите за да не отложим влизането на България в Еврозоната в условия на война и световна финансова криза. Е, имам новина за вас, МФ. Не се напъвайте. Ще има референдум и българите ще гласуват против влизането на България в Еврозоната.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  15 Март 2023 18:20ч.

  Обаче бюджет не внесоха! Това е основния проблем. Не може през 2023 г. да се изпълнява бюджет за 2022 г. и да няма проблем, след като има коренна промяна в обстановката след февруари 2022 г. И това е следствие от неизпълнение на Законите на РБ от служебното правителство. Защото по Закон то трябваше да внесе бюджет до 10 октомври миналата година, а не го направи! Никакви аргументи за неспазване на Законите не са валидни! Нещо като това пресеклия на червено да бъде оправдан, щото видял цвета. Щото бил пил алкохол... Например.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  15 Март 2023 18:52ч.

  Това е капан. Влезе ли МВФ ще ни правят каквото си искат и няма да има референдуми, демокрации. Изпълнява се каквото се заповяда иначе няма пари. Ще ликвидират икономиката за 6 месеца.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Некомпетентен

  15 Март 2023 18:57ч.

  Да помахаме за сбогом на Югоизточна България, и връщане на границите от Берлинския Договор. Като не плащаш с пари, плащаш със земи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  16 Март 2023 7:51ч.

  Точно така - некомпетентен! Там всичко е платено! За Източна Румелия. Ако има нещо неплатено там - може си го иска Руския цар. Обаче след като си поиска Аляска.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • логото

  15 Март 2023 19:05ч.

  Как да се запълват дупките със затягане на колани и поставяне на народа ни в нищета, след като ресурсът ни изтича да поддържаме една каца без дъно - Украйна. Държавата не работи за народа си, а само за Украйна, ака проксито на САЩ, които не се спират да надвиват на масрафа си да мразят Русия и да я дразняту провокирайки все пожестока ескалация. Фактически ни товарят с производство на стотици хиляди оръжия и муниции за Украйна, които държавата ни ще подарява на хунтата на Зеленски, а в същото време ще съкращава икономически програми и социални разходи на собственото си население. Естествено, че тая няма да я бъде дълго - фалитът не ни мърда, защото нито една икономическа и социална система не може дълго да работи така. титаникът ни потъва, а еврокомисарите продължават да се опияняват от фишистки наратив за скорошна победа над врага и да пришпорват медиите към величави лозунги за светло еврогейско бъдеще.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мари

  15 Март 2023 19:20ч.

  Всички пари, отпуснати за България от ЕС, ще ги връщаме с кръвта на нашите деца! Дано да не съм права и ни се размине.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • молете се за извънземно чудо, макар впрочем МВФ да са точно извънземните

  15 Март 2023 19:25ч.

  Според мен правят поредния маньовър за силовото ни натикване в еврозоната, обявявайки тревожни новини за евентуална промяна в курсовете. Вярват си, че народът ще е готов да приеме от две злини по-малката, както ни будалкат те. А всъщност еврото не е никакъв спасителен пояс при тая неудържима инфлация, при условие че днес имаме поредното обезценяване - спад на стойността на еврото и швейцарския франк спрямо долара. Истината пак да я кажем: Украйна е каца без дъно, Западът е затънал до ушите с тая авантюра, хващайки се на хоро, от което няма откъсване. А на свой ред в международните финанси по-силният изяжда по-слабия, когато Титаник-ът потъва (евро и др. евровалути все така спекулативно ще бъдат прецаквани от долара) и всеки от играчите само отлага неминуемото, искайки да си спечели един ден повече от стария животец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  15 Март 2023 19:31ч.

  Ясна е работата. Не искат да увеличават минималната заплата и пенсиите на хората, чийто труд обезцениха до степен на мъчително живуркане. А на тъпаците в парламента и в държавните институции що не им замразят доходите, а ги увеличават.... А, министърке, що така?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Копейкин

  15 Март 2023 20:06ч.

  От студ щяхме да умрем, сега фалит. Дачков тия пенсии ги направи разногледи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Николай Бареков

  15 Март 2023 20:07ч.

  Според служебния министър на финансите на Румен Радев след 4-5 Радеви служебни правителства и едно редовно на Херо Мустафа България е: ☑️Пред фалит ☑️Пред замразяване на доходите ☑️Пред социална катастрофа ☑️България е на ръба на пропастта Три години държавата се управлява от Румен Радев и „Пътя на копринката“ МУ, както и от правителството на ПП, продуцирано от него и американския посланик. Не друг, а Румен Радев набута във властта, легитимира и продуцира политическия проект ПП. И какъв е извода? Некадърници, крадции, корумпета, които надминаха и Боковата мафия, и докараха държавата до фалит. И следващата стъпка е да вкарат държавата и във война. И никога не забравяйте! Руменрадевата мафия „пътя на копринката“ е в пълна СИМБИОЗА с Боковата мафия. Само се вгледайте в бизнесмените -авери на Радевата Копринка и тези на Боко Тиквата – едни същи са!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Духът на времето

  15 Март 2023 20:29ч.

  Преди 25 години така умишлено фалираха предприятията, за да ги раздадат на свои и външни "инвеститори". После съсипаха армията и нарязаха силните ни оръжия, за да ни вкарат в НАТО да ни пази. После докараха икономиката до дъното, за да ни набутат в ЕС като обетована страна и рог на изобилието. Сега по същата схема ни водят към поредната изкуствена криза, подобна на Виденовата, за да ни вкарат в еврозоната и да ни го вкарат за последно. Защото после България няма да съществува и на хартия, и на компютър.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 112

  15 Март 2023 21:11ч.

  Същият този МВФ успя да докара до фалит Аржентина. Спомняме си го...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кой убива България

  15 Март 2023 22:26ч.

  Властупражняващите няма как да не фалират малка България,просто няма как ! Помогнали на бандеровците срещу Русия с 240 млн евро, продали им оръжие за 1,3 млрд евро ! България прави всичко възможно да се самоунищожи и за сега успешно .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ако са го продали

  16 Март 2023 6:22ч.

  това оръжие за 1, 3 милиарда евро, къде е данък-печалба тогава? А, тази като я гледам, няма нужда да затяга колана, по-скоро ще му направи нова дупка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • jjelev-очевадни неща

  15 Март 2023 23:31ч.

  И като на забавен каданс.1981г още ученик казах на родителите си че социализма отива на кино.Трябваха му още 10г за да сдаде багажа.Сегашната система я отписах 1994г.Още се крепи.От 1980г се менят ик.механизми,систтеми НО "ЕЛИТА" не.Едни и същи хора.НЯМА ли катаклизам като 1944г и тотална и кардинална утилизация на "елита" нищо няма да се промени.Дори и това може да се окаже недостатъчно.За пръв път В ХИЛЯДОЛЕТНАТА НИ ИСТОРИЯ "елита" разврати,поквари народа.Няма време за преходи през пустини.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не се заблуждавай Желев

  16 Март 2023 7:39ч.

  Проблемът не е “в нашия телевизор” . България е заложник на геополитиката, нашият “елит” са полезни идиоти на могъщи транснационални сили, които провеждат планетарна програма на ДЕПОПУЛАЦИЯ ???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • То хубаво, но липсват указания за читателите

  15 Март 2023 23:31ч.

  За Кого да гласуваме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  16 Март 2023 0:51ч.

  "съществува риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото" - преведено на простолюдски език: "Пак ще ядете постна пица в името на еврото", като при Дянков, който ни "затегна коланите", за да ни вкара в "чакалнята" на еврозоната. Тоест 90% от българите ще гладуват, за да могат 10 % да се радват на еврото и по-леснодостъпните заеми, а след години - фалит по гръцки за всички...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ellie

  16 Март 2023 4:02ч.

  "Увеличение на концесионни възнаграждения с инфлацията;" - моля, за превод. Нали държавата субсидираше едър бизнес от парите на данъкоплатеца? В България са едни от най-ниските концесионни такси, по-ниски от Африка. Вина имат всички участвали в рушенето на България 30 г. Живеем от еврофондове, създаващи невиждана корупция и заеми. Най-страшното е унищожаването на енергетиката, 2 реактора от ГЕРБ и оборудване седят за красота, години наред и не работят. За Уестинг и "ултимативните ноти" е излишно да пиша. Гледайте проф. Янко Янев от Виена с г-н Карбовски, уникално интервю, и ще разберете "какво чудо от некомпетентни, открито ненавиждащи, мразещи България и народа, политици са ни управлявали и ни управляват, и се канят да ни управляват". Това интервю трябва да стигне до всеки един гражданин на България, до всяко едно затънтено място в Родината, за да може най-накрая Негово Величество Избирателят да стане от мекия диван, да изключи телевизора, да сложи абичката, цветисто епитетно да пусне бюлетината срещу статуквото. Статуквото вкарващо ни във война, тровещо ни с бръмбари, изгонило 3 милиона по чужди земи, развращаващо децата ни, пренаписващо историята ни, съдещо родителите ни, ако не гладуват в името на евроатлантизма, за да си платят парното и тока. Гласувайте, гласувайте, гласувайте и гледайте Карбовски.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читател

  16 Март 2023 9:00ч.

  Тази беше зам. министър на Кокорчо и знае отдавна всички разходи. Кой й дава право да всява паника? Дава ли си сметка, че подлежи на наказателна отговорност за всяване на паника.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Без паника!

  16 Март 2023 10:32ч.

  Корабът потъва бавно, вода ще има за всички.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи