Алиансът на технологичната индустрия: Алармираме ЕК за спорни промени в Плана за възстановяване и устойчивост

Алиансът на технологичната индустрия: Алармираме ЕК за спорни промени в Плана за възстановяване и устойчивост

Алиансът на технологичната индустрия алармира Европейската комисия за спорни промени в Плана за възстановяване и устойчивост без провеждане на публични консултации

Създаването на държавна телекомуникационна мрежа продължава да бъде част от Националния план, се казва в официалното писмо на сдружението до ЕК

Алиансът на технологичната индустрия в България (АТИ) изпрати писмо до Европейската комисия (ЕК), с което сподели загрижеността си относно промените в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в частта “Цифрова свързаност”. АТИ обединява интересите както на предприятията, осъществяващи електронни съобщения, така и на доставчици на оборудване, мрежови и системни интегратори, академична и научна общност. 

Алиансът подчертава, че заложеният по Плана разход от 316 млн. лева за създаване на държавна телекомуникационна мрежа продължава да бъде част от Националния план въпреки уверенията на представители на правителството, че държавата не планира създаване на държавен телекомуникационен оператор. Нещо повече, планираният капацитет на новата държавна телекомуникационна инфраструктура ще надвиши капацитета дори на трите най-големи мобилни оператора в България и ще дублира мрежата им в редица населени места, което прави разхода крайно нецелесъобразен и не отговаря на идеята на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за стимулиране на частните инвестиции и на амбициозните планове за дигитализация на Европейския съюз, заложени в целите на Цифровото десетилетие. 

Напълно неясно остава и как държавата ще поддържа мрежата след изграждането й. За целта е необходимо планирането на сериозни капиталови инвестиции. За сравнение, само за миналата година трите телекома са инвестирали в разширяване и подобряване на капацитета на мрежите си и изграждане на 5G над половин милиард лева.

Неясна е и причината, поради която целите в частта от Плана, която разглежда подобряването на свързаността в слабонаселени и отдалечени райони и разгръщане на мрежи с много голям капацитет, са съществено занижени. Броят на населените места с нови възли за достъп от 500 е намален на 185, а възможността от този вид свързаност да се възползват 200 000 домакинства се редуцира на 350 хил. жители, което на практика означава, че ще бъдат достигнати значително по-малко хора.

АТИ изразява и опасения, че използването на средствата, предвидени по МВУ, за осигуряване на оптична свързаност чрез държавната опорна мрежа на държавната администрация, а не на гражданите, не отговаря на целите на Европейската комисия, определени в Плана за действие “5G за Европа”, по отношение изграждането на 5G свързаност по ключови транспортни коридори.  В тази връзка АТИ информира Комисията, че планираната по Плана от телекомите инвестиция от 300 млн. лева за активно оборудване на 5G мрежи вече няма да бъде направена.

Също така, като се имат предвид изискванията на МВУ, според които поне 37% от общия размер на отпуснатите средства трябва да допринасят за климата, и като се има предвид настоящата енергийна криза, причината за отпадането на стълба “Зелена свързаност”, посветен на соларните панели за базовите станции, е необяснима.

В писмото си към Специалната група за МВУ на Генералния секретариат на ЕК и компетентните по темата генерални дирекции, АТИ припомни факта, че предложените промени бяха направени без никакви обществени консултации или обсъждания със сектора на електронните съобщения.

Предвид гореизложеното, АТИ изрази сериозните си съмнения, че частта “Цифрова свързаност” наистина ще допринесе за разработването и прилагането на ефективна политика и регулаторна рамка, за ефективното използване на радиочестотния спектър за развитието на 5G мрежи и услуги и за създаването на благоприятна инвестиционна среда, както е посочено в оценката на ЕК за Националния план за възстановяване и устойчивост.

Публикуваме и текста на писмото:

За Алианса на технологичната индустрия: 

Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) обединява предприятията, осъществяващи електронни съобщения, доставчиците на оборудване, мрежовите и системни интегратори, академична и научна общност, с оглед създаване на благоприятни регулаторни и пазарни условия за развитието на технологичната индустрия, стимулиране на свободната конкуренция и в полза на потребителите в България. С дейността си АТИ цели да утвърди ключовата роля  на технологичната индустрия за осъществяването на цифровата трансформация и като основна движеща сила за иновативното и устойчиво развитие на икономиката и обществото в България. Списъкът от членове на АТИ включва “А1 България”, “Yettel България”, “Виваком”, “Булсатком”, “Хуауей Технолоджис България”, ТУ - София, ВУТП, НБУ и др. 

 

 

 

 

 


 

Коментари

 • Искам грантове и по-малко кредити

  13 Май 2022 15:11ч.

  Как ви гледам списъка на участниците - първите 4-ма са крадец до крадеца! Фани единия, удари другия. Може да сте сигурни, че е вървяла там някаква неентусиазирана дейност по промяна на великия план, а главните усилия са били хвърлени в посока на това, че да се изградят в аванс стройни вериги от правилни компании, които ще поемат и реализират ресурса - грантчета и кредитчета.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • План, процедура и обсъждане

  13 Май 2022 15:15ч.

  Така се получава, че фалш. хор на вашето жално квичене предизвиква в мен единствено досада и презрение. Не желая, отказвам да предпочета един крадец за сметка на друг крадец. Искам ви всичките в небитието, барабар със собствениците, мениджърите и политическите ви покровители. Първо вие там, после заключваме вратата и едва тогава започваме да си говорим за план., процед. и обсъждания.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Без излизане от европедерастията (и ОТАН) никакви планове нямат смисъл

  13 Май 2022 15:56ч.

  Оставането в тези престъпни организации ще ни затрие окончателно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи