Как се извърши национализацията в България - разказва Петко Кунин (аудио)

Как се извърши национализацията в България - разказва Петко Кунин (аудио)
Документален запис на Петко Кунин, член на Политбюро, завеждащ стопанския отдел на ЦК на БКП и министър на индустрията през 1947г., който разказва от първо лице как е подготвена и извършена национализацията. На 23 декември 1947 г. рано сутринта специално подготвени кадри за бъдещото управление на предприятията за национализиране и милиционерски части блокират достъпа на собствениците до архива, касата и управлението.

Монтаж на кадрите: Михаил Михайлов

За национализацията
от Ганчо Каменарски

 
В национализацията от 1947 г. няма бели петна, загадки, интриги... Всичко е изследвано. В мистерия е обвит обратният процес по сегашното приватизиране и по-точно неудобният въпрос за прословутия „първи милион”.
 
По-скоро интерес към темата за национализацията пораждат неверни интерпретации, които не се опират на фактите. Когато те намират място в партийни или жълти издания, това е разбираемо. Но когато са например на страница в Уикипедия, те предизвикват съжаление и разочарование. След като съвсем сериозно твърди, че на 23 декември предмет на национализация са магазини и занаятчийски работилници, Уикипедия продължава: „Създаденият Закон за национализацията на частни индустриални и минни предприятия за провеждането на този акт е приет от 6 Велико Народно събрание същия ден (23 декември) по-късно в 10 часа. В 11 часа собствениците са изгонени от собствените предприятия, иззети са всички техни документи, ключовете на фабриките и са назначени коменданти, които да охраняват вече държавните фабрики. Според Закона, за национализираните предприятия на български граждани не се изплащат никакви обезщетения. Бившите собственици, които откажат да се подчинят, са били екзекутирани.”
 
 Първо, чл. 3 на Закона изрично уточнява, че занаятчийските предприятия не попадат в неговия обсег. Второ, Законът е приет на 24 декември от ВНС (Обн., ДВ, бр. 302 от 27.12.1947 г.), а преди това на 23 декември Министерският кабинет само приема Проектозакона. Трето, собствениците не са изгонени, (само им е блокиран достъпът до архива, касата и управлението), защото според чл. 20. „От деня на влизане настоящия закон в сила собствениците, управителите, директорите, счетоводителите и техническите кадри в национализираното предприятие се считат стопански мобилизирани и ще работят като специалисти, с изключение на тия, които упълномощеният от Правителството орган или лице освободи с писмена заповед.” Четвърто, чл. 13 предвижда „На собствениците на национализираните предприятия държавата дава обезщетение в държавни лихвени облигации.” Пето, от бившите собственици никой не е екзекутиран за неподчинение, защото собствеността е иззета принудително, без да ги питат. Има и шесто, и седмо... Така че страничният извод е да не се доверяваме на Уикипедия безкритично като на последна инстанция за истината.
 
Истина е, че комунистическата власт поставя в Закона капанчета за собствениците, с които фактически ги ограбва. Но преди да бъдат разгледани те, е логично да бъдат разгледани основните положения на Закона.
 
 Не рядко в публикации се твърди, че комунистите са заварили една добра промишленост и едва ли не са я разсипали. Затова е уместно да се види кои клонове от индустрията са приватизирани според чл. 1 на Закона: - металодобиване; - машиностроене; - производство на медна ламарина; - производство на тел и гвоздеи; - производство на клинци и подкови; - производство на метални, водопроводни и бергманови тръби; - производство на цимент; - производство на марсилски керемиди и капаци; - производство на стъкла за прозорци и куха стъклария; - розоварни; - петролни рафинерии; - производство на минерални масла, глицерин и втвърдени масла; - производство на туткал; - производство на карбид; - производство на взривни материали и бикфордов фитил; - производство на бакелит; - производство на газове; - химически комбинати за сапун, растителни масла и др. подобни изделия; - вакуумно-консервни предприятия; - нишесте и гликоза; - валцови мелници; - маслобойни с рафинерии; - оризови фабрики; - производство на мая за хляб; - производство на макарони и фиде; - книжни фабрики; - шпулни фабрики; - памучни, вълнени, ленени и вигонни предачници, камгарни тъкачници, щрайхгарни предачници и тъкачници; - възобновена вълна; - шевни конци; - чорапни фабрики с котон машини; - вятърни дъскорезници; - шперплатни и фурнирни фабрики; - електроцентрали; - бирени фабрики; - оцетни фабрики.
 
В Закона поименно са изброени над 4000 предприятия за национализация. Сред тях най-многобройни са 900 мелници и маслобойни, 900 дървопреработващи предприятия, 220 дарака, 300 текстилни фабрики. Следват по брой предприятия за производство на строителни материали, на захар, консервни, хранителни, кожарски и обувни стоки, химически предприятия, мини, печатници. Мит е, че последвалата след това индустриализация е за сметка на капитализираната печалба от малките предприятия.
 
Тя е изключително за сметка на селското стопанство: задължителни държавни доставки на ниски изкупни цени, износ и получаване на валута. Навсякъде в света първоначалното натрупване на промишлените капитали е за сметка на беднотията на селяните. Така става и в ориентираната към социализма България, в която през 1944 г. 80% от населението е селско.
 
 
През 1947 г. е приета продоволствената Наредба № 1, която изисква провеждането на колективна вършитба и на производителя се оставя зърно според членовете на семейството му, а другото овършано жито се изземва като държавни доставки на изключително ниски цени. След 1951 г. всички частни стопани, които не отчитат държавните доставки, се предават на съдебните власти. Издават се конфискационни присъди за срок от три месеца, а зърнените храни се конфискуват в полза на държавата.
 
Държавата формално обезщетява всичките 6094 засегнати собственици от национализацията. Законът обаче предвижда обезщетенията да са в държавни лихвени облигации, като „Размерът на обезщетението се определя на базата на оценката на предприятието по закона за еднократния данък върху имуществата, намалена с прогресивно увеличаващ се процент, съобразно с таблица, която ще се изработи от Министерския съвет”.
 
Допълнително паричните реформи през 1947 и 1952 г. ограничават тавана на обменените суми, при това деноминацията за големите суми има конфискационен характер. (Влоговете на населението до 50 000 лв. са обменени в съотношение 100:3, от 50 000 до 200 000 - 100:2, а тези над 200 000 лв. - 200:1.) По този начин бившите собственици не са обезщетени по справедлив начин, а фактически са ограбени и така извършената национализация граничи с конфискация.
 
Национализацията от 23 декември е последвана от национализацията на банките само след три дни – 26 декември. Двата акта са извършени с убеждението, че се създава най-справедливата и прогресивна политикоикономическа система, която при бързо развитие на производителните сили ще може да осигури потребление на всеки член на обществото според неговите „разумни потребности”. Ленин правилно прогнозира, че ще победи онази система, която ще осигури по-висока производителност на труда в обществен мащаб.
 
Социализмът загуби съревнованието, защото плановата икономика, при всичките й позитиви, не съдържа достатъчно механизми за материална заинтересованост при управлението на предприятията. Член 1 на Закона за национализация постановява, че иззетите предприятия „стават собственост на държавата, т.е. общонародна собственост”. Тук е генезисът на капиталната грешка на новата власт – държавната собственост изобщо не е общонародна, тя се стопанисва и управлява от държавната администрация (бюрокрация), която няма никакъв интерес да развива производството. Плановата икономика претърпя крах и напълно обезсмисли извършеното на 23 декември.
 
Когато Тодор Живков разви концепцията за собственика и стопанина, респ. за пазарните механизми, беше станало безвъзвратно късно. Експериментът, продължил 45 г., вече приключваше с провал. От него се поучиха китайците и виетнамците, изграждайки социален капитализъм. Трябва обаче да се отбележи, че национализацията през 1947 г. е посрещната положително от обеднелия след войната български народ. И само като въпрос може да се формулира: Ако сега се проведе референдум за нова национализация на предприятията и особено на банките, каква ли подкрепа ще получи тази инициатива от българския народ? За отбелязване е също, че национализацията от 1947 г. е проведена съвсем планово и организирано за сметка само на 6094 собственици и техните семейства, а сегашната приватизация бе извършена в условията на съзнателно планиран хаос за сметка на обедняване на широките народни маси и последвалата емиграция на 800 000 българи по света.

Целия текст на закона за национализацията може да се прочете тук.

 

 

Коментари

 • Браво, glasove.com!

  24 Дек 2017 9:15ч.

  Предоставили сте исторически извор. Силни поздравления! Дано предоставите и извори за други процеси от нашата история!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • badfinger

  09 Ное 2023 16:21ч.

  Национализацията и приватизацията имаха за цел богатството да се обсеби от едни и същи хора .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гост

  29 Дек 2017 13:16ч.

  Сега очаквам също толкова подробен отчет, как са се справили тихо, тайно и организирано с "враговете на народа" - офицери, свещеници, интелигенция, предприемачи, свободомислещи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И там ще има от какво да се изненадате

  09 Ное 2023 17:12ч.

  .......

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Историята прави изводи

  17 Дек 2018 10:29ч.

  Ако производството на хляб в БълХария беше държавен монопол, Тиквата нямаше увеличи цената на хляба със 100% през последната половин година.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • abc

  17 Дек 2018 21:33ч.

  A za privatizaciqta koga shte se nameri nqkoi da pishe?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  18 Дек 2018 14:00ч.

  Тази варварска национализация доведе България до глад разруха, каквато и през войните не е имало. Комунюнгерските къскети са си представяли, че като вземат фабриките, всичко ще бъде в тяхни ръце и производството няма защо да спадне. Както и колкото нови фабрики построят, с толкова ще се увеличи производството. Пренебрегвайки всякакви икономически закони, порусчените варвари ни обрекоха за десетилетия на мизерия, изостаналост и безнадежност. За което и до днес се гордеят !?!? Иначе ратуват за единение ( продължавайки да служат на същите си господари ) ?!?! Какво единение с галоши, незнаещи що е срам и чест !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пехо

  09 Ное 2023 21:09ч.

  Абе май.муно крас.тава куха, ти имаш ли си представа за материалното състояние на държавата преди 1944-та и след 1990-та година бе келеме нещастно? Знаеш ли, че преди социализма в тая кална дива локва, в която шибаните ти баба и дядо са ринали лайна за да оцелеят и са раждали по 6 деца от които са умирали минимум 2 не е имало нито един завод от световна величина? Знаеш ли мършо неандертална, че преди Тодор Живков да подари на шибаните ти родители образование и апартамент, шибания ти род човекоподобни маймуни са живели в землянки на гола пръст с тухли правени от кал? Знаеш ли, че ако не беше Тодор Живков маймуна, като тебе ако не умре в ранните си детски години от болест или недохранване нямаше да има НИКАКЪВ шанс да се научи да пише и чете, камо ли да завърши средно или висше просто защото родителите ти нямаше да могат да си го посзволят копайки нивичката си ипотекирана към банката. Добре, че колелото се връща и всичко си идва на мястото. Неграмотността настъпва с пълна сила, така че децата ти ще са маймуните, каквито са били дядовците ти, няма да имаш жилище когато банката ти вземе ипотеката и внуците ти няма да има кой да ги лекува. Всичко си идва на мястото и неблагдарния нещастник, като тебе ще се сети от къде е излязал.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Пехо

  09 Ное 2023 22:30ч.

  Ами не знае, горкото пък и откъде да знае - каквото са му набили в главицата от телевизора, от учебниците на Сорос това рецитира. Да чете го мързи, да мисли не може, полирали са му мозъчето и ето го готов примат за пушечно месо. То си мисли, че улиците, тротоарите, сградите около него, училището, в което е учило, театрите, болниците, поликлиниките, туристическите комплекси, тока, дето използва да пише малоумията си, то си мисли, че всичко това е паднало наготово от небето. То откъде да знае, като го мързи да чете, пък и не може да мисли, че едни хора във времето между 1945-1989 г. са се скъсвали от работа, за да му е лесно на него, да му е топло, да му е светло, да е грамотно да пише тук глупостите си. Нищо не знае, но ще научи. Войната идва, а с нея бедността. Като му свалят и последната ризка от гърба, като му вземат всичко с инфлацията и цените, като види как някои стават крезовски богати, а за него остава клисавия хляб, парцаливите дрешки и дървените обувки, както е било по времето на царщината, бързо ще схване защо са национализирали откраднатите богатства от народа, за да ги върнат обратно на народа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Някой

  10 Ное 2023 10:02ч.

  Чета Ви истеричната проповед, със съдържание на маркистко-ленински лозунги, и стигам до изводи, че в държавите в Европа, в които не е имало съветски тип социализъм, ни инфраструктура, ни образование, ни технологии.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Алиса

  10 Ное 2023 14:28ч.

  Ами иди и говори с хората там, те ще ти разкажат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Приватизацията беше бандитска.

  19 Дек 2018 14:58ч.

  Точно както и днешната. И след двете приватизации следва пълна съсипия на индустрия и производство. Но докато тогава все пак успяхме да стъпим на крака и имахме някаква промишленост и българинът имаше хляб, днешната приватизация съвсем ни съсипа. Защото днес има заинтересовани среди, които предпочитат България да няма индустрия, за да могат тук да си изнасят второкачествената продукция. Този път вече ни превърнаха в колония.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • глад разруха, каквато и през войните не е имало

  21 Дек 2018 15:56ч.

  Синко, само доброто възпитание ме спира. За 45 години комунистически гнет населението на България нарасна с 3,5 милиона. За 30 години свобода и демокрация населението на България намаля с три милиона. Няма да е лошо причинителите да бъдат закачени с ченгел за ребрата и опечени на бавен огън. А пропедевтите на тоя геноцид да бъдат публикувани, със снимки и адреси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Селски, ти си бил овчар

  09 Ное 2023 18:02ч.

  Преди да се пенсионираш. Като овце го броиш тоя народ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А, има и едно говедо

  09 Ное 2023 21:09ч.

  ти, градски.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кака Мара

  23 Дек 2018 12:31ч.

  Другари, информирайте се обективно кой какво е направил за България . За съжаление НЕ ВИЕ докарахте тока, Пловдивският панаир не сте го създали вие че да го подарявате на Гергов и БДЖ също не е ваша черешка, както и всички аристократично изглеждащи сгради в държавата. Затова пък от вас си имаме Кремиковци, панелни гета и църковен календар по нов стил. ЧНГ другари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кокошко пършива

  10 Ное 2023 16:36ч.

  Къш ма кокошко пършива. Национална енергийна мрежа нямаше. Имаше тук-там водни централки и няколко язовирчета. Дори в София ток имаше само в буржоазните махали. В България заводи и комбинати нямаше ,а само мижави фабрички,мелници,дъскорезници и дараци. ЖП мрежата беше допотопна с ниска скорост,остри завои и нямяше кьорав дизелов локомотив,а повечето вагони бяха 3-та класа с дървени седалки. Асфалтово шосе имаше само 8-10 километра и то при двореца на цароОт на морето. Цялата ни буржоазия барабар със семействата беше към 20 000 души и точно затова България няма и няма да има автентична дясна партия,а соросоидни ментета. Аристократични сгради в България няма защото от 600 години нямаме аристокрация, ноооо имаме копия на буржоазни сгради от Европа. При това повечето сгради са построени по време на Първата световна война с далавери и крадени пари от въоръжението и снабдяването за армията. На село ходеха със свински цървули и баба ми много се радваше на гумените галоши от при социализма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кака Мара

  23 Дек 2018 12:33ч.

  Извинете забравих линка за утеха https://www.youtube.com/watch?v=qtFSpv2LHVE

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Истината

  28 Фев 2019 4:27ч.

  Социализмът рухна защото от народен стана бюрократичен ,комунистите спряха да слушат народът си станаха либерали още през 80 те години на миналият век и враговете го превзеха отвътре . А в книгата Ченге втора употреба на Богомил Райнов двамата приятели Емил Боев и Борислав размишляват по това защо социализмът загуби битката с капитализмът и се оказа че докато те го пазят от външни врагове вътрешните врагове са го рушали от вътре . И защо социализмът оцеля в Куба ,Китай и Северна Корея ,защото там техните държавници винаги са били Сред народът и са го слушали ,а ето в уйкипедия има статия що е то социализъм и колко вида е той https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Истината

  28 Фев 2019 4:31ч.

  А ето тук и още два сайта България от миналото http://www.lostbulgaria.com/ http://www.bgspomen.com/ , http://socbg.com/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • домачине

  09 Ное 2023 16:07ч.

  Точно така полутайно и милиционерски нагло се опитват да ни наложат и еврото, и да ни премахнат националния празник. Тия денковци и боковци са досущ като ония национализатори от 1947 г., а днешният ЕС е най-малкото като СССР от тогава, ала с комисарлък многократно по-карикатурен от съветския.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Алиса

  09 Ное 2023 17:59ч.

  Уикито било грешно, а това тук е прекрасно. Все още помним. Ограбването на селянина и дъра бъра. А за 100те милиона долара репарации, които плаща България на Гърция вследствие на фашистката авантюра, излатени за 10 години в зърно и агнета? Държавни поръчки към селскостопанските производители винаги е имало. Това е метод от царско време. Сега наследниците на фашистите и техните дружбани какво направиха със селата? Пълен разгром без национализация. В Китай имало социален капитализъм . Дрън дрън. Меркантилен капитализъм. Там селата са по зле от нас. Победа на градът над селото. Плановата икономика му била виновна на автора, и още куп глупости, които ме мързи да коментирам отново и отново. Нямало да подкрепят хората една нова национализация. Ще подкрепят.Само от злоба. От злоба към собствениците и политиците, които отдавна загубиха брегът от погледа си, и се утешават с такива статии. Когато му дойде времето, и това ще стане.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Guest

  09 Ное 2023 20:40ч.

  Китай не ги мисли. Нямаха приватизация и имат безпощадно действащи закони срещу крадците в управлението.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Алиса

  09 Ное 2023 23:34ч.

  кИТАЙ не го и мисля. Китай е продукт на Демократическата партия на САЩ, и Бог да е снего. Той своето ще си получи. Но да ми го навира в очите, когато опортюната маоисти действаха против обществото, против съзнанието на хората, та имаме тази насипна маса сега вместо народ, ми идва в повече. Какво стана с пазарната икономика, къде са пазарниците сега, къде им е свободният пазар? Това ли е което искаха маоистите?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма компенсация

  09 Ное 2023 18:03ч.

  За национализацията - това е откровена лъжа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • KitCat

  09 Ное 2023 18:59ч.

  "само на 6094 собственици и техните семейства" Това не е вярно. В градовете - може би, но в малките населени места терорът е безумен - затворени и ограбени са малки семейни предприятия. Въобще - при безумието на преходните периоди, се облагодетелстват нагли бабаити, хора без всякакъв морал, то не бяха борци, разни "на уши с обици". И тогава е било същото - при разбиването на затворите, всички криминални се оказват комунисти, гласуват си привилегии до девето коляно - за да ИМАТЕ КМЕТ НА СОФИЯ - чудо! На 20 годин вече забогатяло, и то много.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • но в малките населени места терорът е безумен - затворени и ограбени са малки семейни предприятия.

  09 Ное 2023 21:11ч.

  например?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • KitCat

  10 Ное 2023 14:40ч.

  Ето ти един само пример: в Сунгурларе едно семейство е имало маслобойна и даракчийница. Свед 9-ти септември им вземат маслобойната, всичко се отнася в Карнобат, на даракчийницата - неяо за чепкане на парцали, им остава. Маслобойната в Карнобат, парцалите ви ги оставяме. И много подобни примери, описани са в книга на Ив. Маринов, виден АБПФК, тъст на Желю Желев. Та при неговите обиколки из района, той "благо" питал, (за разлика от други, които веднага разпореждали арести) защо хората седят и отказват да работят? И отговорът им: "Нали ни взехте всичко, работете, прибирайте реколта." Та така. За прибирането на реколтата се изпращаха задължително на бригади ученици, студенти, че и преподаватели. При мизерни, най-често, условия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Black

  11 Ное 2023 13:28ч.

  Всички малки фурни и пекарни са затворени, имуществото е разграбено. Това е само в България, в бившата ГДР си имаше малки пекарни, а ние се редяхме на опашки за "заводски" хляб. Преход по български - след 45 години се повтори ограбването.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мистър Хайд

  09 Ное 2023 21:10ч.

  Всички ,които плюят комунизма докараха България до това положение

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Алиса

  09 Ное 2023 23:41ч.

  Национализация на 3 000, а приватизация на 300 000, и 30 години оглозгване на наследството.После държавата била лош стопанин, па плановата икономика била лоша. Кръв повръщат , като чуят за планова икономика. ,Сигурно защото Стаин я въвежда

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Най-демократичната Конституция е от 1947 г.

  10 Ное 2023 11:51ч.

  В Конституцията на Народна република България от 06.12.1947 г., за разлика от днешната Конституция на Република България и за разлика от Търновската конституция, ВЛАСТТА Е ПРИНАДЛЕЖАЛА НА НАРОДА!!!! >>>>>>> КОНСТИТУЦИЯ на Народна република България от 6.12.1947 г. >>>> Глава I Народна Република България >>>> Член 1 България е Народна Република с представително управление, създадена и утвърдена в резултат на героичните борби на българския народ против монархо-фашистката диктатура и на победоносното народно въстание на 9 септември 1944 г. >>>> Член 2 В Народната Република България цялата власт произтича от народа и принадлежи на народа. >>>> Тази власт се осъществява чрез свободно избрани представителни органи и чрез допитване до народа. Всички представителни органи на държавната власт се избират от гражданите въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • KitCat

  10 Ное 2023 14:45ч.

  Глупости. На народа принадлежеше мизерия за всички, земеделските пенсии бяха по 30 лв. В замяна на това имаше привилигирована върхушка, АБПФК с привилегии до 9-то коляно, правителствена болница за избраните. То и сега има, но вината си е наша, президентът, който всички избрахме, ни докара некви Харвардци. И не можем да ги изметем, защото толкова е капацитетът на нацията, нация която не може да излъчи адекватни политици, просто загива - и това се и вижда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи