"Три морета" - зона за разделяне на Европа

"Три морета" - зона за разделяне на Европа
Русия не е тази от 90-те години, която тогава беше поставена в положение лежешком. Тя вече е със съвсем друга политика и военни възможности. Отдавна е известно, казал го е например генерал-майор фон Клаузевиц, че справянето с Русия не може да стане чрез война, а единствено чрез вътрешна смяна на управляващия елит. Навярно налаганите санкции, разговорите отвъд океана, че ядрената война е възможна, разбира се, не на територията на САЩ, наричането на руския президент „убиец”, учението на британския спецназ в Донбас, ускореното изграждане на морска военна инфраструктура в Украйна, Румъния, България и Грузия и развръщането на все повече войскови части на САЩ и НАТО в близост до западните граници на Русия, включително и на бригада американски оперативно-тактически ракетни комплекси в Румъния, са част от общ комплексен замисъл и план за неутрализиране на Русия чрез комбинация от посочените два начина. Този подход не се различава от действията на Хитлер преди началото на Великата отечествена война. Тогава в германците упорито се насажда опасността от комунизма и необходимостта от унищожаване на „дивия азиатски звяр”. Днес НАТО прави същото, с тази разлика, че Хитлер хвърли в огъня на войната основно своите граждани, докато стоящите зад „Инициативата” ще воюват с Русия преди всичко с гражданите на страните-участнички в нея. Затова ако реализацията на замисъла премине в гореща фаза, не само за авторите му, последствията ще бъдат твърде печални преди всичко за „стратегическия съюз” от буферната зона.

Припомняме статията на о.з. п-к, доцент, д-р Гергин Гергинов, която той написа за "Гласове" през март. Днес България поема домакинството на конференцията „Инициатива „Три морета“ - единство, иновации, свързаност“. 

 

Наскоро в медиите бе публикувана статия, озаглавена "Инициативата “Три морета” ще защитава демокрацията в България и Източна Европа", с автори Цветан Цветанов и Павел Вълнев, съответно председател и зам.-председател на ПП „Републиканци за България”. Статията е публикувана първо в онлайн изданието „Just Security” и е високо оценена от Ян Бжежински, фактор в Центъра по стратегии и сигурност към Атлантически Съвет във Вашингтон и син на Збигнев Бжежински, съветник по националната сигурност на президента Дж. Картър. Естествено е, че тази оценка не е изненада. Но нека накратко се спрем на предисторията на известното вече Триморие.

 

Проектът  “Междуморие” е полски, иницииран още през 1917 г. и възроден отново през 1991 г.

 

Причина за възникването му е страхът на Полша от Русия, а целта е защита на страната чрез създаване на буферна зона от няколко граничещи с Русия държави, като прибалтийските, Беларус и Украйна.

 

През 2015 г. новият, вече разширен вариант на проекта, е обявен в Полша, а през юли 2017 г. той подробно е обяснен на американския президент Доналд Тръмп при посещението му в страната. Вероятно тогава е решено той да се официализира. През следващата година президентите на Полша и Румъния съгласуват намерението си да формират основата на бъдещия проект.

 

През юни 2018 г. се провежда среща във Варшава на  представители на НАТО и „Букурещката девятка”, в която влизат България, Полша, Румъния, Чехия, Словакия, Унгария, Литва, Латвия и Естония. В приетата декларация се посочва, че за да се осъществи успешно противопоставяне на Русия, трябва да се увеличи присъствието на НАТО в Източна Европа по суша, море, въздух и в кибернетичното пространство.

 

През септември с.г. в Букурещ се провежда среща, на която присъстват президенти, премиери, министри на външните работи, председателят на Европейската комисия и министърът на енергетиката на САЩ. На нея е одобрена полската инициатива, която

 

получава името „Инициатива на трите морета” или накратко „Триморие”.

 

В нея участват страните, намиращи се между Балтийско, Черно и Адриатическо море - Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Хърватия, Унгария и Чехия, т.е. към „Инициативата”, освен натовските страни от „Букурещката девятка”, Словения и Хърватия, се приобщава и Австрия. Вероятно за завоалиране на военния компонент и да се подчертае мирния икономически характер на „Инициативата”. Видно е, че в проекта не е включена Беларус, което на практика не изолира Полша от Русия, т.е. основната цел на Полша не е постигната.

 

Според редица информационни източници създателите на „Инициативата” си поставят две основни цели, а именно :

- първо, задълбочаване на политическото сътрудничество, както се твърди в статията, чрез формиране на „допълнителна сила за евроатлантическа интеграция на региона”.

- второ, икономическа интеграция.

 

Политическото сътрудничество е важно, защото трябва да се уеднакви политиката на страните в рамките на евроатлантическата интеграция на региона, в който протичат процеси, които не отговарят на замисъла на САЩ и НАТО за последователно, все по-нарастващо и ожесточаващо се противопоставяне на Русия. Примерите за отклоняване на някои страни от правилната линия са добре известни и не е необходимо да се посочват.

 

Освен за противопоставяне на Русия, „Инициативата” създава и заслон за ограничаване на германското влияние върху участващите в нея страни и създава условия за засилване на влиянието на САЩ в тях. На практика този заслон означава

 

формиране на буферна зона за разделяне на Европа и по-конкретно отделяне на Русия от Стара Европа,

 

която, въпреки словесните престрелки, не се страхува от руска агресия и проявява желание за  нормални отношения. Това се отнася и до Германия, чието евентуално по-тясно сътрудничество с Русия не дава покой на евроатлантиците.    

 

Икономическата интеграция трябва да се задълбочи чрез: осъществяване на крупни инфраструкторни обекти в зоната между трите морета, изграждане на енергийна интеграция и възпиране на китайската амбиция за инсталиране на 5G комуникационни мрежи в региона. Засега не е ясно какви инфраструктурни проекти ще се изграждат, но е ясно че ще се финансират от страните-учаснички. Проектите трябва да бъдат предложени от тях, но разгледани и одобрени, както посочват авторите,  от „изключителния финансов съветник на инициативата “Амбър Инвестмънт Груп”, който взема решение за приоритетите на проекта”.

 

Какви ще бъдат те? Очевидно такива, че да не допуснат руски и китайски инвестиции, а да удоволетворяват интересите на САЩ по изграждане на инфраструктурата в буферната зона, която да улесни отбраната срещу Русия. Проблемът е в това, че инфраструктурата може да се използва и при провеждане на настъпателни операции.

 

„Инициативата” ще бъде успешна, ако има „подкрепата от САЩ и ЕС”. ЕС едва ли е във възторг от формирането на нов блок от държави в неговите рамки, но за САЩ той е изключително важен и като дамоклев меч над ЕС, и като плацдарм срещу Русия, а по-тясната трансатлантическа интеграция ще бъде „голямо огорчение на Москва и Пекин”, констатират авторите на статията.

 

Енергийната интеграция в буферната зона ще се постигне чрез изграждане на верига от терминали за втечнен американски природен газ, който ще се използва от участниците в „Инициативата” и ще замени руския. Докато това се осъществи, страните-участнички още дълго време ще живеят с тръбния и втечнен руски газ, но това не безпокои авторите.

 

Засега трудна ще бъде замяната на китайското оборудване за изграждане на 5G комуникационни мрежи, но усилията си струват, защото, опасяват се авторите, то „има и друго предназначение, например като шпионски софтуер”, твърди статията. Това е правилно, по-добре американско шпиониране, отколкото китайско.   

 

На пръв поглед поставената икономическа цел е напълно нормална и реализирането ѝ действително би спомогнало за икономическото развитие на региона. Но само на пръв поглед. Правя това уточнение, имайки предвид откровено и ясно заявената защита в посочената статия на американските интереси в Източна Европа и грубото противопоставяне на Русия и Китай - именно то разкрива истинските цели на „Инициативата”.

 

Кои са тези истински цели ?

 

Една от тях е постигната – формиран е „стратегически съюз” от 12 държави, който може да създаде „мощен регионален възпиращ фактор срещу зловредно външно влияние”, което се упражнява от „морски сили като Русия и Китай”, които имат все по-осезаемо присъствие в европейски води”. Кои са европейските води в статията не се посочва, а също така няма и факти за по-осезаемо присъствие в тях на китайския ВМФ. Поради това целта на стратегическия съюз за намаляване на осезаемото чуждо присъствие в европейски води е необоснована, от което става ясно, че тя е насочена единствено срещу Черноморския и Балтийския ВМФ на Русия, т.е. страните от „стратегическия съюз” и стоящите зад него ги безпокои фактът, че Русия значително укрепи защитата на морските си граници. Безпокои ги, защото ще им бъде твърде трудно срещу укрепващата защитна мощ на руския ВМФ в Черно и Балтийско морета при евентуален поход на изток.

 

Напоследък една след друга се провеждат тенденциозни информационни операции за произтичаща опасност от Русия. Те се основават на подготвяното тази година от Русия и Беларус  командно-щабно учение ”Запад-21”, по време на което ще се отработва и защита от крилати ракети и безпилотни летателни апарати. Защитата от тези ударни средства е изключително важна за всяка армия поради все по-мащабното навлизане на тези оръжия, и особено на БЛА, във войските. Ето пример. Наскоро Англия обяви новата си военна стратегия. Русия се обявява за враг №1, предвижда се увеличаване на ядрения потенциал с 40%, модернизиране на ВМС с цел разширяване на английското  присъствие в черноморския регион, на Крайния Север, на Балтика и на Западните Балкани. Освен това от сухопътните войски ще се изведат 10 000 бойци, които ще се заменят с безпилотни летателни апарати. Значи отработване на защитата от тези вече широко използвани ударни средства не е някаква самоцел, а реална необходимост.

 

Значителна е информационната кампания и срещу руските войски в Калининградска област. Действително в Калининградска област е формирана силна войскова групировка в състав 18-та гвардейска мотострелкова дивизия, 132-ра смесена авиодивизия с изстребителен, морски щурмови и армейски авиополкове, 152-ра ракетна бригада с ОТРК „Искандер-М”, зенитно-ракетна бригада ПВО със ЗРС С-400 „Триумф” и дивизиони противокорабни ракетни комплекси 3К60 „Бал” и 3К55 „Бастион”.

 

Но защо се укрепва сигурността на тази област?

 

Вече няколко години НАТО последователно придвижва войски към източните граници на Русия, в т.ч. и в близост до Калининград. В Полша, Прибалтика и Румъния на ротационна основа постоянно се намират пехотни, бронетанкови и авиационни поделения. В Полша е командването на многонационалната тактическа група и един неин батальон, формиран от американци, англичани и румънци, а останалите три са дислоцирани в Литва, Латвия и Естония. Само в Полша са изградени над 20 военни обекта на НАТО и една противоракетна база от системата за ПРО на САЩ – в тях се намират около 4500 военнослужащи с решение да се увеличат с още 1000.

 

Освен това през 2020 г. е решено командването и щаба на 5-ти американски армейски корпус да се установи в Краков, а основните му части да бъдат дислоцирани около Познан, т.е. в близост до Калининградска област. Те са допълнение към намиращите се вече войски на НАТО в Румъния и изградените или изграждащи се бази в Украйна, България и Грузия.

 

Очевидно е, че с този личен състав НАТО не може да се противопостави на Русия, дори да въвлече в това всичките въоржени сили на Прибалтика, Полша, Украйна, Румъния и България. Но с решението периодично  да се сменят войсковите части, разквартирувани в тези страни, се постигат няколко важни задачи, а именно войските опознават евентуалния район на бойните действия, по време на многобройните мащабни учения  се отработва взаимодействието между отделните национални поделения и постепенно се създава необходимата база за бързо развръщане на сединения от типа бригада-дивизия.

 

Интересно е дали действително в НАТО мислят, че в Москва управляват ръководители, готови да започнат война на Запад, или целта на Алианса е съвсем друга, завоалирана с добри намерения, например, като икономически просперитет. Наскоро Яков Кедми, бивш ръководител на израелската специална служба „Nativ”, изказа следната мисъл - ако до 3-5 години Западът не се справи с Русия, то след това подчиняването ѝ ще бъде невъзможно. Споменатият срок е относителен, но по принцип той е прав.

 

Какво значи Западът да се справи с Русия?

 

Русия не е тази от 90-те години, която тогава беше поставена в положение лежешком. Тя вече е със съвсем друга политика и военни възможности. Отдавна е известно, казал го е например генерал-майор фон Клаузевиц, че справянето с Русия не може да стане чрез война, а единствено чрез вътрешна смяна на управляващия елит. 

 

Навярно налаганите санкции, разговорите отвъд океана, че ядрената война възможна, разбира се, не на територията на САЩ, наричането на руския президент „убиец”, учението на британския спецназ в Донбас, ускореното изграждане на морска военна инфраструктура в Украйна, Румъния, България и Грузия и развръщането на все повече войскови части на САЩ и НАТО в близост до западните граници на Русия, включително и на бригада американски оперативно-тактически ракетни комплекси в Румъния, са част от общ комплексен замисъл и план за неутрализиране на Русия чрез комбинация от посочените два начина.

 

Този подход не се различава от действията на Хитлер преди началото на Великата отечествена война. Тогава в германците упорито се насажда опасността от комунизма и необходимостта от унищожаване на „дивия азиатски звяр”. Днес НАТО прави същото, с тази разлика, че Хитлер хвърли в огъня на войната основно своите граждани, докато стоящите зад „Инициативата” ще воюват с Русия преди всичко с гражданите на страните-участнички в нея. Затова ако реализацията на замисъла премине в гореща фаза, не само за авторите му, последствията ще бъдат твърде печални преди всичко за „стратегическия съюз” от буферната зона.

 

                                                 

Коментари

 • ха ха ха

  26 Март 2021 8:54ч.

  Важното е, че Румбата Радев - нашият велик резидант, оглави проекта "Три шкембета", трябва да си щастлив, че имаш ролята на самоубиец!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Питаме се -от какъв зор Радев се натисна че и

  26 Март 2021 9:12ч.

  оглави тази иниацитива която е изключително антируска осея на САЩ и НАТО?Радев,ако до твоите избори не се отречеш официално от тази твоя налудничева идея бъди сигурен че не ще бъдеш избран повторно!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Атанасов

  26 Март 2021 9:32ч.

  До "Питаме се -от какъв зор Радев се натисна че и" - не знаете на какво е способен човек, когато някой го "държи за орехчетата".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  26 Март 2021 9:59ч.

  Разделението идва от окупацията - като си окупиран нямаш собствена външна политика и отбрана. Това са първите две неща, което от е лишена една колония. Оттам нататък не три, а пет морета ще има ако ви наредят. Оттука е и генералния въпрос пред ЕС каква икономическа общност е тръгнал да гради след като няма елементарен суверинитет ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мильо Лудия

  26 Март 2021 10:02ч.

  Питаме се -от какъв зор Радев се натисна че и на 26.03.2021 в 09:12 ама вие още не сте разбрали, че от Румен Радев зависи само да си избере секретарка, макар, че и за това сигурно съгласува с когото трябва. Суверинитета на България при бай Тошо беше стотици пъти по-голям /независимо от глупостите за 16 република/. Само си помислите сегашния президент или мин. председател дали може да своя глава да организира изгонването не на 300 000 турци, а на 3 турци в посока Анадола без да съгласува с амбасадата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Констатация

  26 Март 2021 10:08ч.

  Гиргине, започваш да се повтаряш...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • легенда-лиана

  26 Март 2021 10:20ч.

  Боеспособността на посочените страни-членки в инициативата е твърде ниска, оръжията им са малко като количество, немодернизирани, от средата на 80-те години на миналия век. Виждаме, че самата Британия е принудена да приема стратегически грешни концепции срещу Русия, залагайки на флот и безпилотници - как те ще осигуряват общовойсково настъпление в безкрайната руска равнина, и то срещу най-силната и боеспособна армия в света, няма смисъл да питаме. САЩ ги знаем, че воюват само след авангарда, и то когато авангардът е спечелил основната битка. Сами в битка никога не влизат, а ако се наложи да влязат, моментално си подвиват опашките. Що се отнася до мобилизационния ресурс на въпросните членки, който на пръв поглед изглежда читав, говорим за цивилно население, което никак не е мотивирано, защото за разлика от правителствата си, не мрази Русия. В условията на ковид-пандемия или други евентуални, които ще последват, мобилизационните възможности едва ли ще се подобрят, даже напротив. Що се отнася до президента, той ми стана ясен още от първия ден с един детайл от онова, което съпътстваше победата му - още тогава ми стана ясно, че БСП-то и хилядите ляво и патриотично ориентирани си избраха несвой човек за този пост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • без имена

  26 Март 2021 10:57ч.

  Манията на Полша да бъде някакъв фактор в Европа или поне в част от нея.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дааа

  26 Март 2021 11:16ч.

  Радев и съветникът му друго обясняват, но щом има кой да им вярва. А може и да не са информирани просто, което е още по-лошо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  26 Март 2021 12:00ч.

  И аз се излъгах та гласувах за Радев, като се надявах да води независима политика. Този човек явно е зависим от американците. Той там е завършил военна академия и вероятно, ЦРУ не са стояли със скръстени ръце. Той има слабост по женската част и вероятно американците имат записано това онова за него. Включването ни в тази антируска инициатива един ден може да се окаже пагубно за България, защото на руснаците може да им писне от нас и да ни накажат подобаващо. Там определено ни считат за предатели на славянството и православието. Ние винаги сме си патили от тъпи германофилски държавници, които са включвали страната във военни съюзи с Германия, които макар, че са изглеждали могъщи и непобедими накрая са губили войните. След Втората Световна война, ако не беше благосклонността на СССР (руснаците) сега българската граница с Гърция щеше да минава някъде около Пловдив! И това са исторически факти! Ние трябва да сме мост между Русия и Западна Европа, а не предмостие за военно нападение на Русия! Това е единствено правилната външна политика в интерес на Отечеството!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  26 Март 2021 12:11ч.

  "справянето с Русия " Откачалки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  26 Март 2021 12:29ч.

  Много евтино, много плоско. Това си е Работническо дело. Трябва да е предназначено за пълни неграмотници и селяндури, как иначе ? "Този подход не се различава от действията на Хитлер преди началото на Великата отечествена война. Тогава в германците упорито се насажда опасността от комунизма и необходимостта от унищожаване на „дивия азиатски звяр”. Днес НАТО прави същото,...".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Желев Желязко

  26 Март 2021 12:33ч.

  И на какво основание смятате Нинова и БСП за по-различни от Радев. Днес в България дори проруски трол няма как да просъществува.Политици проруски настроени?Няма начин.По горе се въпроса кога сме били независими.Когато сме имали силна армия и сме нямали окупационни войски на територията.Добре обучени и въоръжени 5 000 легионери малко ли Ви се видят.Че те ще окупират София преди Каракачанов да успее да се прозине.Дали поне 1% си дават сметка в какво състояние сме?Та САЩ тук на глава от населението и на кв.км имат повече войска отколкото в Авганистан и Ирак.Да не говорим,че там ката ден им се напомня ,че трябва да се омитат. От пущуна до президента им.И гоним дементирали 10на руски шпиона.Що?За да види цял свят и Русия в какво плачевно състояние са.Шефа на военото ни разузнаване вероятно знае кординатите на всеки бардак в Европа и хал хабер няма колко и какво чужду оръжие и войска има на територията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Защо?

  26 Март 2021 12:41ч.

  Яворе, чудесна статия от добър експерт, само не зная, защо винаги в добрите статии имаш огромни пасажи с повторения (в началото и края). Ако това е нарочно, е твърде обидно. Ние не сме олигофрени и от раз разбираме. Или може би се надяваш, че интерес ще проявят и двоймаджии като Бойко Борисов. Не се хаби, той мрази да чете, иначе отдавна да се е самоубил, ако е прочел и една стотна от написаното в мрежата за самия него.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • къде сме ние в цялата тая какаманга?

  26 Март 2021 12:57ч.

  На гол тумбак (Каракачански три шкембета), пище чифтови (съветски, стари от соца) + Румен Радев за гарнитура с малко модни рокли на Деса.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  26 Март 2021 14:17ч.

  "след като окупираха повторно Източната и част" За 45 години. Американците държат окупираната от тях част вече 75 години и нямат намерение НИКОГА да я напуснат. А България доброволно се набута в окупационната зона.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Така както окупираха Германия и продължават,

  26 Март 2021 14:26ч.

  така Германия е с най-развита индустрия, а преди пандемията немците с една пенсия обикаляха света по екскурзии. Дали се сещат горките, че са окупирани? НИЕ и днес не забравяме, че бяхме окупирани 3 години и половина и ни натресоха подлогите си на ни управляват, и ни държаха в концлагер и ни арестуваха за вицове. Що ли не ни окупираха САЩ още навремето? Нямахме късмета на Германия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • За нас българите

  26 Март 2021 14:59ч.

  За нас българите интересите на Русия стоят над всичко. Това разбрах.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  26 Март 2021 16:02ч.

  Трите морета мен ме притесняват само и единствено с това, че разцепват Европа по стари линии, това е директно Европа на две скорости, но едната се предава на ръчно управление на САЩ, понеже НАТО си е САЩ. Какви са целите на САЩ, няма как да знам, няма как да знам и дали това се прави със съгласието на държавите в Западна Европа, които може да са се поуморили от нас и консервативните ни възгледи. Въпросът е, че ако Европа се раздели, всяка една от двете половини ще бъде при всички случаи зависима от някоя външна сила и няма да стане самостоятелен субект. Няма да има възможността да се излекува и възстанови от разделението и от външната пропаганда, да се опре на корените си. В това вероятно имат интерес и руснаци и американци, не знам китайци. Но силна Европа е пречка за всяка от така наречените велики сили. А ние бихме могли да получим най-доброто си развитие в един европейски съюз, в който имаме повече лостове и възможности да влияем и да бъдем равнопоставени. Никоя външна на Европа сила няма да ни даде това.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Елеонора Митрофанова

  26 Март 2021 16:25ч.

  Гласувалите за льотчика са прогледнали как стана президент с гласовете на русофилите, а после е пръв натовец.Ако някой русофил пак гласува за него, значи е много тъп.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Натовският триморски съпруг на палавата генералша деса

  26 Март 2021 16:29ч.

  Вашингтон поема “Триморието” под свое крило https://pogled.info/svetoven/vashington-poema-trimorieto-pod-svoe-krilo.126580 Към България на три морета през… Полша и САЩ От урва на урва и от съюз на съюз апетитната ни територия е побутвана към поредно геостратегическо образувание за обслужване на глобални игри Къдринка Къдринова https://baricada.org/2018/12/15/tri-moreta-bulgaria-poland-usa/ Вацев: Радев и Борисов не си дават сметка, че влизането в „Три морета“ е равносилно на война с Русия https://fakti.bg/mnenia/523830-vacev-radev-i-borisov-ne-si-davat-smetka-che-vlizaneto-v-tri-moreta-e-ravnosilno-na-voina-s-rusia Инициативата „Триморие“ е военно-политически проект за отхвърляне на Русия "Междуморието" и "Триморието" съвпадат - Строго секретно strogosekretno.com https://strogosekretno.com/257/16/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Проф. Ивайло ГРУЕВ

  26 Март 2021 16:32ч.

  Политическо оцеляване или... национално самоубийство? Дава ли си сметка българският политически елит за последиците от постепенното превръщане на България в ключова фронтова държава срещу Русия https://www.duma.bg/politichesko-otselyavane-ili-natsionalno-samoubiystvo-n226228

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • https://fakti.bg/bulgaria/500712-voennovazdushniat-kolej-maksuel-v-sasht-vijda-prostia-letec-radev-kato-strategicheski-lider

  26 Март 2021 17:23ч.

  "Пoдпoлкoвник Румeн Гeoргиeв Рaдeв ce диплoмирa прeз юни 2003 гoдинa c aкaдeмичнo oтличиe кaтo мaгиcтър "Cтрaтeгичecки прoучвaния" cлeд 44-ceдмичнo oбучeниe във Вoeннoвъздушния кoлeж "Мaкcуeл" в Aлaбaмa. Тoвa пишe в диплoмaтa нa държaвния глaвa oт aмeрикaнcкoтo вoeннo училищe, пoдпиcaнa oт гeнeрaл-мaйoр Бeнтли Рeйбърн, прeдaдe "Дaрик". Рaдeв зaвършвa кaтo № 1 cрeд чуждecтрaннитe cтудeнти и № 13 cрeд вcички oбщo 260 oбучaвaщи ce. Нacкoрo в пoрeдния изтeкъл зaпиc глac, cилнo нaпoдoбявaщ тoзи нa прeмиeрa Бoйкo Бoриcoв, oпрeдeля прeзидeнтa Румeн Рaдeв кaтo "прocт лeтeц". "Румeн Рaдeв e бъдeщ cтрaтeгичecки лидeр, вoин oт ХХI вeк, гoтoв дa пeчeли и дa въздeйcтвa нa cтрaтeгичecкo нивo", пишe в диплoмaтa нa бългaрcкия държaвeн глaвa, издaдeнa oт Вoeннoвъздушния кoлeж "Мaкcуeл" в CAЩ. В пeриoдa юли 2002 - юни 2003 гoдинa нacтoящият бългaрcки прeзидeнт зaвършвa уcпeшнo във вoeннoвъздушния aмeрикaнcки кoлeж дeceтмeceчeн курc пo "Cтрaтeгия, дoктринa и вoeннoвъздушни cили", "Въoръжeнa бoрбa", "Прoучвaния пo мeждунaрoднa cигурнocт" и "Лидeрcтвo и eтикa", кoитo рaзвивaт умeния зa критичeн aнaлиз и cтрaтeгичecкo миcлeнe, cтaвa яcнo oт дoкумeнтa. Пo врeмe нa учeбнaтa прoгрaмa Рaдeв e избрaн дa ръкoвoди трeнирoвъчния Вoeннoвъздушeн oпeрaтивeн цeнтър, къдeтo cъщo пoкaзвa oтлични рeзултaти, пишe oщe в диплoмaтa. Пo-рaнo прeз 1992 гoдинa в cъщoтo учeбнo зaвeдeниe Румeн Рaдeв зaвършвa ecкaдрилeн oфицeрcки курc. Имeтo му e изпиcaнo в Aлeятa нa cлaвaтa нa Вoeннoвъздушния кoлeж "Мaкcуeл"."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Желев Желязко-пази боже.

  26 Март 2021 17:45ч.

  Е сещам се и за Левски.Но той ще бъде цензуриран незабавно.Чиста и свята република???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Левски е прочут с русофилството си

  26 Март 2021 19:47ч.

  Ботев още повече

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • terrarium

  27 Март 2021 0:48ч.

  Радев се натисна, защото щатците го инструктираха да се натисне. На тях разчита пак да го изберат, да натиснат гербаджиите да му извадят за конкурент някоя циганка в инвалидна количка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сещат се германците и са немалко комплексирани

  27 Март 2021 5:37ч.

  на 26.03.2021 в 14:26. Имахме случай български работяги на германска територия, на 09.05.1997 г., да се съберем на маса с германците, които лицемерно празнуваха петдесетница от Воскресение Христово и пиеха (а вечерта си пускаха порно). Викахме им "Хитлер капут!", поздравихме ги с 9-ти май - денят на подедата и им изпяхме "Вставай страна Огромная!", а германските началници гледаха като насрани. Така трябва и днес да се постъпва с тях. Затова не само американците не си изтеглят войските от Германия, но и англичаните. Германия е колония на американците и англосаксите, също като България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ники

  27 Март 2021 13:19ч.

  Прегръдката на Радев с"Дай България,Мутри вън" и с натиска му да участваме в проекта Триморие ,той показа истинското си лице на прикрит американски агент и неолиберал,съжалявам,но този човек изгуби моя глас на изборите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Армагедон

  29 Март 2021 18:24ч.

  Като са будали руснаците, че направиха Полша след войната, надувайки я с германски земи, сега да теглят. Шляхтичите страдат от патологична мания за величие, породена от чисто комплексарство - Русия щяла да ги окупира!... Но пък и Горбачов бе пълен левак, спокойно можеше да поиска американско изтегляне от ФРГ като условие за обединението на Германия. Ама къде акъл у мъж под чехъл и колхозник...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Щели да воюват с Русия, значи

  08 Юни 2021 10:04ч.

  Толкова е глупаво, че не заслужава коментар.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Оста на лузерите

  08 Юни 2021 13:07ч.

  Военен съюз, който има в себе си българите, и чака с тях да воюва срещу Русия, е обречен на капут. Примери исторически няма да си даваме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поздравления за ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ!

  08 Юни 2021 18:11ч.

  Поздравления за автора о.з.полк.доц.д-р ГЕРГИН ГЕРГИНОВ! .... Поздравления и за екипа на сайта "ГЛАСОВЕ"! ..... Браво на вас истински българи! ........ Ние всички родолюбиви българи, можем ли да ИСКАМЕ провеждане на РЕФЕРЕНДУМ за тази инициатива "Три морета"! ........ Изобщо има ли някакъв шанс ДА СЕ ПИТАТ НАРОДИТЕ от споменатите държави на Източна Европа - ИСКАМЕ ли този проект или не?! ...... Нали сме в новия строй - демокрацията .... власт на народите!!! ...... Защо САЩ не питат народите на Източна Европа?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  08 Юни 2021 21:06ч.

  Кой ще воюва с Русия? Малките съюзници на Щатите? И защо? За ниви, добитък и крепостни селяни, може би? Или пък самите Щати? С намерението да унищожат света и себе си в това число. Авторът все едно е попаднал в днешните времена някъде от средновековието.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Неразбрал?

  08 Юни 2021 21:24ч.

  Това не са ли същите държавички, които някога бяха във Варшавския договор? Мен ми мяза на реваншизъм по фройдовски! Ха-ха! Лилипутът винаги е в неизгодна позиция - най-вече ментална! Хи-хи!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан Петров

  08 Юни 2021 21:50ч.

  Публична тайна е, че от много години / над 40/ на всеки учещ се в САЩ от друга държава се прави подробно досие от ЦРУ. Такова се прави и при обучение в американските центрове за обучение в Европа с цел след 20-30г.- , когато вчерашния студент или лейтенант се издигне и стане министър, президент, председател на парламент, шеф в голяма компания и др. да се има данни за него. В досието се събира всякаква информация за човека, характера и навиците му. Бъдете сигурни на 100%, че и Радев има такова.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • старец

  08 Юни 2021 21:57ч.

  Май не ще доживея да видя България като ,,ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА " ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • чугун

  09 Юни 2021 3:05ч.

  Статията ми хареса, но Президентът Радев друго обясни, ставало дума за регионално "свързване" , за икономика, инвестиции и инфраструкура. Недоразумение се получава, конфуз. За да се избягнат различните тълкувания и обърквания, предлагам триморските държави да се групират, за по голяма "свързаност" и по географски принцип, на ГРУПА ДЪРЖАВИ СЕВЕР, ГРУПА ДЪРЖАВИ ЦЕНТЪР И ГРУПА ДЪРЖАВИ ЮГ, а тясното им взаимодействие да започне на 22 юни. Денят е дълъг и има време за координиране. Може да се придадат и 4 групи верижна техника за инфраструктурата , а "Луфт...ханза" ще осигурява "свързаност" по въздуха. Пъвоначалният икономически и инвестиционен план може да се казва "Червенобрадко", следват "Вятърко" и "Синчец", както и други чудесни планове. Да не стане само като миналия път с плановете, получи се срив на борсата и нещо съвсем друго накрая и ние отървахме кожата на косъм, зер не участвувахме тогава в преките инвестиции на Изток. Сега няма да ни бъде спестено, нали ли ни хранят вече 30 години...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • potrebitel

  09 Юни 2021 23:26ч.

  Значи затова конгресът на САЩ чрез Байдън гласува 244млр.$ уж срещу Китай,но вкл.и Русия е ясно.Приели са САЩ и ЕС да заровят томахавките,т.е.търг.битки,премахване на двустр.мита върху стоманата и алуминия.Демек мир и любов с началниците н САЩ и ЕС,но ''Инициативата'' на ''Три морета'' да се финансира от страните участнички,да са буферна зона и пречка за сближаване на Русия и Стара Европа.В тая зона ние да им градим верига от терминали за втечнен газ на амер.природен газ,да печелят на наш гръб,че и при изградената инфрастуктура да се използвала за евентуални настъп.операци с/у Русия.Тия янки много хитри,но едва ли българите,че и Радев ще воюват за тяхна сметка.Не и Радев като президент.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Слугинажи

  11 Юни 2021 17:42ч.

  Предлагам инициатива ТРИТЕ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА. Има голям терен за развитие, такива са в много български училища кенефите все още. Смърдят, и с обувките се внася това в класната стая. Та покрай всичките дрънканици на Радев и Габриел за "стратегии" може случайно да разберат, че се занимават с глупости и слугуват на други интереси, докато децата на България даже в големи градове тънат в мизерия все още.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дедо Йоцо

  12 Юни 2021 22:11ч.

  Хей такива о.з. п-к, доцени,трябват ни тук. Учили сериозно навремето в СССР то. А не некви си завършили некаде у УЕЙСПОЙНТО. Тоз ще ни осветли всичкоо из дълбоко. И ще го разберем. Почвам да копувам консервии и тоалет папир.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи