Сергей Караганов: Век на войни. Русия ще запази отхвърлената от постевропейската мода велика европейска култура, но от Запад няма какво повече да вземе, освен глупости (втора статия)

Сергей Караганов: Век на войни. Русия ще запази отхвърлената от постевропейската мода велика европейска култура, но от Запад няма какво повече да вземе, освен глупости (втора статия)

Автор: Сергей Караганов, karaganov.ru 

Сергей Караганов: Век на войни. Изострените конфликти грозят да прераснат в трета световна термоядрена война (първа статия)

Много насоки за необходимата политика бяха вече описани през 2021 г. в „Стратегия за националната сигурност на Руската федерация“ и особено в утвърдената през 2023 г. „Концепция за външната политика на Руската Федерация“. Опирайки се на тях, ще се постарая да отида по-далеч.

Външна политика

Крайно опасният свят през следващите две десетилетия ще изисква корекция на външната и на отбранителната политика. Вече съм писал, че те трябва да се основават на концепцията „крепост Русия“ – максимална възможна самостоятелност, суверенитет, защитеност, независимост, концентрация върху вътрешното развитие (1). Но, разбира се, не автаркия – тя е смъртоносно опасна. Нужна е разумна откритост към изгодно икономическо, научно, културно, информационно сътрудничество с приятелските страни от Световното мнозинство (СМ). Но откритостта не е самоцел, а средство, обслужващо вътрешното материално и духовно развитие. Либерално-глобалистката отвореност, както вече се убедихме, е смъртно опасна. Стремежът за включване на всяка цена в „международните вериги за създаване на стойност“ е безсмислен, когато самите създатели на предишните модели на глобализацията я развалят и военизират икономическите връзки. Ролята на взаимозависимостта като инструмент за поддържане на мира е била преоценявана и преди, но сега е преди всичко опасна. Трябва да се стараем да създаваме „стойностни вериги“ на своята територия, за да увеличим нейната свързаност, като това се отнася особено за взаимодействието между центъра на страната и Сибир, и още по-точно – с приятелските страни. Сега това са Беларус, повечето централноазиатски държави, Китай, Монголия, страните от ШОС и БРИКС (2).

Политиката „крепост Русия“ изисква максимално невъвличане в конфликти, които ще възникват в хода на започващото „геостратегическо земетресение“. В новите условия директното въвличане не е актив, а пасив. Бившите колониални държави започват да изпитват това върху себе си, и особено САЩ, като се сблъскват с ръст на антиамериканизма, с атаки срещу базите си. Тези и други задгранични преки активи ще стават все по-уязвими, за което си струва да се допринесе косвено, като се повиши цената на американската империя и се улесни възстановяването на американската външнополитическа класа от глобалистката хегемонистична болест на следвоенните години и особено от последните трийсет години. Ние съвсем удачно не се въвлякохме в поредните армено-азербайджански и израелско-палестински конфликти. Но, естествено, не бива да се повтаря украинският провал, когато в съседни държави на власт идват антируски елити или те биват дестабилизирани отвън. Най-голямо безпокойство в това отношение извиква Казахстан. Необходима е превантивна работа съвместно с други приятелски страни.

За развитието на само отчасти получилия се източен завой през Далечния Изток е необходима нова комплексна сибирска стратегия, водеща напред, но и „назад“, към романтиката на усвояването на Зауралието. „Сибиризация“ на Русия, преместване на центъра на нейното духовно, политическо и икономическо развитие в Урал и целия Сибир, а не само в тихоокеанската му част, с ускорено развитие на меридианни пътища в допълнение към Северния морски път и широчинните магистрали. Въвличане в тази стратегия на страните от Централна Азия с техния излишък от работна ръка, но и дефицит на вода и водоемки стоки, оживяване на северния път на коприната (3).

Осъзнатото интегриране в новия свят изисква откриване на азиатските ни корени. Великият руски владетел свети княз Александър Невски не само получава властовите си инсигнии в Сарай от Бату хан, но ги потвърждава в Каракорум, столицата на Монголия. През 1248-1249 г. той пътува из територията на съвременна Централна Азия, Южен Сибир и Монголия. От тук след няколко години започва и въздигането до положение на велик владетел на Китай на великия хан, а после и император Кубилай, основателя на династията Юан, обединил под своята власт Китай, Монголия, Корея и редица прилежащи страни. Знаем за него от Марко Поло. Почти сигурно е, че Александър и Кубилай са се срещали. Майката на Кубилай е християнка, а във войските му се сражават и руснаци, набрани от землищата на Смоленск и Рязан. По същия начин във войските на Александър са се сражавали монголи, чиято власт той се опитвал да отхвърли, но и ги използвал за защита от враговете от Запад, заплашващи, както сега биха се изразили, идентичността на Русия. Историята на руско-китайските отношения е много по-дълбока, отколкото е прието да се смята.

Русия не би станала велика империя, и най-вече не би оцеляла в руската равнина, атакувана от Юг, Изток и Запад, ако не беше усвоен Сибир с неговите несметни ресурси. Петър изгради велика империя, опирайки се в голяма степен на тях. Множеството кервани, които са носели по северния път коприна и чай от Китай през Русия за Европа, са се използвали и за оборудването на полковете на новата руска армия.

При закъснялото (трябваше да е с един век по-рано) завършване на западния, европейски воаяж (на Запад вече няма почти нищо полезно за взимане, затова пък от там излизат много глупости), ние ще си запазим отхвърлената от постевропейската мода велика европейска култура. Без нея не бихме създали великата си литература. А без Достоевски, Пушкин, Толстой, Гогол, Блок нямаше да станем велика страна и велик народ.

В настъпилите световни условия безусловен приоритет трябва да стане развитието на отбранително съзнание в обществото, готовност да се защитава Отечеството, включително и с оръжие в ръка (4). Броят на „снежинките“ (поколението, родено през 21 в., което е убедено в своята изключителност – б.пр.) в нашето общество трябва да намалява, а броят на воините – да расте. Това ще развие нашето конкурентно преимущество, необходимо за света на бъдещето – умението и готовността да се воюва, което е резултат от нелеката история на успешни войни за оцеляване в гигантската равнина, открита от всички страни.

Векторът на деншната външна политика е всестранно развитие на отношенията със страните от Световното мнозинство. Още една очевидна, но все още неформулирана, цел е създаване на организация с партньорите от Световното мнозинство за максимално мирно оттегляне на Запада от доминиращите му позиции, които той заемаше почти пет века, а на САЩ – от техните хегемонистични позиции, получени в продължение на петнайсетте години, след края на 1980-те години на миналия век, до по-скромна, но достойна позиция в световната система. Не трябва да бъдат гонени. Предвид вектора на западното развитие, ще си идат сами. Но твърдо удържане на ариергардните битки на все още силния организъм е необходимо. След няколко десетилетия е възможно и частично възстановяване на нормалните взаимоотношения. Но това не е самоцел.

В новия многообразен, многорелигиозен, многокултурен свят трябва да развиваме в себе си още едно конкурентно предимство – интернационализъм, културна и религиозна отвореност. В образованието – особено засилване на изучаването на езици, култури, живот на развиващите се страни и цивилизациите в Азия, Африка, Латинска Америка. Във външнополитическото мислене трябва не само да поощряваме, но и твърдо да налагаме преориентиране от остарялото и вече не просто окаяно западно мислене към другия свят.

Много съм писал, че е необходима радикална реформа на външнополитическия апарат – тя тече, но е затруднявана от бюрократична и ментална инерция, от стаени надежди за връщане към безнадеждно отминалото status quo ante. Ще рискувам да призова към административни мерки – дипломатите, работещи на западни назначения, трябва да печелят по-малко, отколкото работещите в страните от Световното мнозинство. Най-важното направление в политиката е създаването заедно със страните от Световното мнозинство на нови институции, които биха подпомогнали изграждането на новия свят, биха предотвратявали или дори и само забавяли изпадането в поредица от кризи (5).

ООН има отминаваща същност, превзета е от западния апарат и поради това е нереформируема. Не трябва да бъде разрушавана, но е нужно да се изграждат паралелни структури на основата на БРИКС+, разширяването на ШОС, интеграцията им с Организацията за африканско единство, Лигата на арабските страни, АСЕАН, МЕРКОСУР. На междинен етап е възможно създаването на постоянен съвет на тези институции в рамките на ООН. Ако ние сме цивилизация на цивилизациите, то защо да не започнем заедно с приятелите и партньорите да строим организация на организациите, предобраз на бъдеща ООН?

Пекин е основният външен ресурс на нашето вътрешно развитие, съюзник и партньор в обозрима перспектива. Струва си да съдействаме за развитието на военноморската и военностратегическата мощ на Китай, за да лишим Съединените щати от ролята на агресивен хегемон и да подпомогнем прехода им към позиция на относително конструктивен неоизолационизъм от типа на 1930-те години, естествено, адаптиран към новия свят.

Китай и Русия са взаимодопълващи се държави. Тяхната коалиция, ако успее да се съхрани, а това трябва да бъде направено, е способна с годините да стане определящ фактор в строителството на новата световна система. Отрадно е, че съвременната китайска философия на външната политика е близка до нашата (6).

Заедно с това естествена стратегия на Русия трябва да бъде премахването на едностранната икономическа зависимост, както и работата по „приятелското балансиране“ на КНР чрез взаимодействие с Турция, Иран, Индия, Пакистан, страните от АСЕАН, арабския свят, с двете Kореи и даже в перспектива с Япония. Предотвратяването на междукорейски конфликт, който може да бъде провокиран от САЩ, е огромна задача. Най-важен елемент от „приятелското балансиране“ трябва да стане споменатото ново усвояване на Сибир. Балансирането ще е полезно и на Пекин, то ще бъде насочено към намаляване на опасенията, които съседите в Евразия изпитват по повод мощта на КНР. Накрая, приятелските, почти съюзнически отношения с Китай, приятелството с Индия, развитието на ШОС, са призвани да станат основа на система за сигурност, развитие и сътрудничество на Голяма Евразия. Надявам се, че нейното създаване ще стане официална цел на руската външна политика (7).

Такава стратегия ще бъде и предохранителна, ако изведнъж у мирния през последните векове Китай се събудят неговите исторически експанзионистки, включително и монголски гени. Ще напомня, че тези гени, впрочем, ни обединяват. И двете страни в голяма степен са наследници на великата империя на Чингис хан. Проследяването на общите корени е увлекателна задача за историците и от двете страни. Ако Русия остане силна, за което предстои да се борим, Китай ще запази подхода си на миролюбив гигант, а ако лидерите на двете страни и техните народи развият дружба, тази двойка ще стане опора на международния свят и стабилността.

Индия е друг естествен съюзник за създаването на нова световна система и за предотвратяването на подхлъзване към трета световна война. Страната е източник на важни технологии, работна сила за новото усвояване на Сибир, а също и почти бездънен пазар. Най-важна задача е въвличането на Индия в строителството на Голямото Евразийско партньорство, от което тя засега е малко встрани, предотвратяването на превръщането ѝ в неприятелски балансьор на Китай, към което бутат САЩ, както и изглаждането на естественото съперничество между Индия и Китай. Примаковият триъгълник Русия-Китай-Индия е гарант за относително мирно развитие на Голяма Евразия. Нужни са отделни усилия за смекчаване на индо-пакистанските противоречия, оставащи засега в периферията на вниманието на руската дипломация. Между другото ще напомня, там се намира едно от най-опасните огнища на възможен термоядрен конфликт. Сега са ни нужни стотици индолози, десетки специалисти по Пакистан, Иран, Индонезия, другите страни от Югоизточна Азия, африканисти. И, разбира се, стотици синолози.

В рамките на стратегията за изграждане на Голяма Евразия е нужно по-нататъшно усилване на вниманието към АСЕАН. Там има не само пазари и приятни дружелюбни места за курортисти. След десет години могат да възникнат сериозни конфликти. Още повече, че оттеглящите се Съединени щати засега са заинтересовани от тяхното разпалване.

Дълбоко удовлетворение извикват нашите връзки с арабския свят. С много от неговите лидери – Египет, ОАЕ, Саудитска Арабия, Алжир, отношенията са на практика приятелски. Руското външно балансиране помага за стабилизирането на неспокойния регион, който САЩ се заеха активно да преследват. В тази политика на външно балансиране започна бляскаво да участва и Китай, спомогнал за сближаването на Саудитска Арабия и Иран.

В северноамериканска посока е нужно съдействие на започналото дългосрочно оттегляне на САЩ в естествения за тях неоизолационизъм в новото глобално ниво. Пълно завръщане към политическата парадигма, която съществуваше преди Втората световна война, не е възможно, а вероятно не е и желателно. Зависимостта на Съединените щати от външния свят дава инструменти за натиск върху тях. В случай на смяна на сегашното поколение либерално-глобалистки елит, САЩ могат да се превърнат дори в относително конструктивен балансьор на световната система, какъвто бяха до втората половина на 20 век. Комплексната стратегия на сдържане (някогашното „containment“) не е нужна – тя води до пилеене на ресурси, необходими за вътрешно възраждане. Ние нямаме дълбинни противоречия с американците. Такива се появиха поради тяхната експанзия и се задълбочиха от нашата слабост и глупост през 1990-те години, които допринесоха за резкия ръст на хегемонистичните настроения във Вашингтон. Вътрешната криза, обръщането на днешния американски елит към постчовешки ценности, обуславят продължаващото отслабване на тяхната „мека сила“, или казано с наши думи – идеологическо влияние. 

Междувременно една твърда политика на стратегическо възпиране (разгледана по-долу) трябва да създаде условия за превръщането на САЩ в нормална велика сила.

Европа – някога наша и на много други народи пътеводна светлина в модернизирането – бързо върви към геополитическа нищожност и, надявам се да греша, към разложение. Струва си опитът да се използва все още богатият пазар, но основният вектор по отношение на субконтинента е морално и политическо разграничаване. Изгубили първо душата си – християнството – сега те губят и плода от епохата на Просвещението – рационализма. Към това евробюрокрацията сама налага на Русия разграничаване по външна поръчка. Благодарни сме ѝ.

Разривът с Европа е нелеко изпитание за много руснаци. Но трябва да го преминем, колкото може по-бързо. Естествено, разграничаването не трябва да става принцип и да бъде тотално. Но разговорите за възстановяване на системата за европейска сигурност са опасна химера. Системите за сътрудничество и сигурност трябва да се градят в рамките на континента на бъдещето – Голяма Евразия – като се поканят заинтересованите и интересните за нас европейски страни. Важен елемент трябва да стане настъпателната, а не отбранителната като в миналото, идеологическа политика. Опитите да се „харесаме“ и да се договорим със Запада са не само безнравствени, но и контрапродуктивни от гледна точка на Realpolitik (8). Време е открито да издигнем знамето в защита на нормалните човешки ценности срещу идващите от Запада пост- и дори античовешки ценности.

Една от главните насоки на руската политика трябва да стане отдавна предлаганата от руската външнополитическа общност, но отхвърляна поради умората от съветските лозунги, активна политика на борба за мир. И не просто срещу ядрена война. Лозунгът с половинвековна давност „Ядрена война никога не трябва да се започва, в нея не може да има победители“ е прекрасен, но и простодушен. Той, както доказа опитът от войната в Украйна, отваря вратите за водене на крупни войни с използване на конвенционално оръжие. А тези войни могат и ще стават все по-чести, смъртоносни за обществата и едновременно още „по-достъпни“. Ако, разбира се, не им бъде противопоставена активна мирна политика.

За мен е достатъчно очевидна единствената разумна цел за нашата политика по отношение земите на Украйна. Освобождаване и присъединяване на целия юг, изток и, вероятно, Приднепровието. Западните земи ще бъдат предмет на бъдещ търг. Оптималното е там да се създаде буферна демилитаризирана държава с договорно-неутрален (с руски бази за гаранция на неутралитета) статут. Място за тези обитатели на днешна Украйна, които няма да поискат гражданство в РФ и живот по руските закони. И за избягване на провокации и неконтролируема миграция – ограда на периметъра, в духа на това, което Тръмп започна да строи на границата с Мексико.

Военно-политически аспект

С полагането на превантивно (макар и закъсняло) начало на активни военни действия срещу Запада, ние, действайки в руслото на старите представи, не разчитахме, че противникът ще започне голяма война. И не пуснахме от самото начало в ход активно ядрено удържане-заплашване. Бавим го и до сега. С това ние не само откриваме пътя на гибел за стотици хиляди и милиони, ако броим и загубите от рязкото влошаване на качеството на живот, хора в Украйна, както и на десетки хиляди наши мъже. Но правим и лоша услуга на целия свят. Агресорът, какъвто де факто е Западът, остава безнаказан. Разчиства се път за нови агресии.

Забравихме основите на стратегията на сдържането. Страната с по-големи конвенционални, човешки и икономически възможности, печели от намаляването на ролята на ядреното възпиране, и обратното. Когато СССР имаше превъзходство в областта на въоръжените сили с общо предназначение, САЩ/НАТО безсрамно разчитаха на концепцията на първия удар. Действително, Съединените щати блъфираха, а ако изобщо са планирали, то е било само срещу настъпващи съветски войски на територията на съюзници. По съветски територии удари не са се предполагали, доколкото нямаше съмнение в отговора срещу американски градове.

Засилване на опората върху ядрено сдържане, ускоряване на движението по стълбата на ескалацията, са призвани да убедят Запада, че за него има три изхода от военния конфликт в Украйна. Първият е да отстъпи с достойнство, например, на предложените наши условия. Вторият е да бъде разгромен, да избяга, както от Афганистан, и да получи вълна от въоръжени, включително и бандитски, бежанци. И третият, да получи всичко това, но с ядрени удари по своята територия и съпътстващия разпад на обществата.

В руската традиция влиза нанасяне на съкрушителни поражения на европейските вмешателства, с последващи договорености за нов ред. Така е направил Александър I с Кутузов и де Толи в 1812-1814 г., а след това договореностите от Виенския конгрес. След това Сталин с Жуков, Конев и Рокосовски отново разгромяват общоевропейската армия, този път под предводителството на Хитлер, сключен е Потсдамският мирен договор. Но аз не съм съгласен с аргументите в полза на такова завършване на поредната агресия. За да се сключи такъв договор сега, ще се наложи пътят на руските войски да се разчисти с ядрено оръжие. И така или иначе да понесем огромни загуби. Включително морални. Тъй като това би била настъпателна война. За гарант за прекратяване на агресията трябва да служи достоверно и надеждно ядрено сдържане, както и буфер на сигурност на територията на Западна Украйна. СВО трябва да бъде продължена до победа. Противникът трябва да знае, че ако не отстъпи, легендарното руско дълготърпение ще свърши. И ще се наложи за гибелта на всеки руски войник да се плати с хиляди животи на другата страна.

Успешното предотвратяване на попадането на света в серия от конфликти и последваща глобална термоядрена война, осигуряване на продължение на мирното възраждане на нашата страна и превръщането ѝ в един от архитектите и строителите на новата световна система, са невъзможни без рязко активизиране и модернизиране на политиката на ядрено сдържане. За  многото аспекти на такава политика съм писал в предишни статии и други материали (9). Между другото, руската доктрина вече предвижда възможност за употреба на ядрено оръжие  за париране на широк кръг заплахи, а реалната политика в съвременния си вид отива по-далеч от доктрината. Необходимо е уточняване и втвърдяване на формулировките и съответните военно-технически мерки. Главното е демонстриране на готовност и способност за прилагане на ядрено оръжие в случай на крайна необходимост.

Не се съмнявам, че модернизацията на доктрината е в ход. За това свидетелстват и множество конкретни стъпки. Най-очевидната е придвижването на предни позиции, на територията на братска Беларус, на ракетни комплекси с далечен обсег. Тези ракети явно са предназначени за използване не само при заплаха за „самото съществуване на държавата“, а много по-рано. Но в разпоредбите на доктрината относно условията за използване на ядрено оръжие има пропуски, които трябва да бъдат запълнени, особено в очевидно предвоенната ситуация.

Активизирайки ядреното сдържане, ние не само ще отрезвим агресорите, но и ще направим неоценима услуга на цялото човечество. Друг предохранител от серия войни и голям термоядрен конфликт засега няма. Трябва да го активираме. В неотдавна създадения Институт за световна военна икономика и стратегии НИУ ВШЕ, оглавяван от адмирал Сергей Авакянц и професор Дмитрий Тренин, ще помагаме на този процес от научна страна. Ще изкажа само част от мнението си, изискващо бърза преработка и претворяване в живота.

Руската политика трябва гласно да изхожда от това, че НАТО е враждебен блок, доказал агресивността си с досегашната си политика и де факто водещ срещу Русия война. Поради това всякакви, включително изпреварващи, ядрени удари по него са морално и политически оправдани. Преди всичко това се отнася за страните, които активно участват в поддръжката на киевската хунта. Старите и особено новите членове на алианса трябва да разберат, че след влизането в блока тяхната безопасност е кардинално отслабена, а компрадорските управляващи елити са ги поставили на границата между живота и смъртта. Вече неведнъж съм писал, че ако Русия нанесе изпреварващ удар на възмездие по която и да е страна от НАТО, няма да последва отговор от страна на САЩ, освен ако в Белия дом и Пентагона не седят безумци, ненавиждащи страната си и готови да унищожат Вашингтон, Хюстън, Чикаго или Лос Анжелис, за да защитят Познан, Франкфурт, Букурещ или Хелзинки.

Руската политика за използване на ядрено оръжие трябва, според мен, да сдържа заплахата от удар на възмездие и мащабно използване срещу Русия или нейните съюзници на биологическо или кибероръжие. Надпреварата във въоръжаването в тази област, водена от САЩ и някои техни сателити, трябва да се прекрати.

Време е да се сложи край на започнатите от Запада пререкания за възможностите за използване на „тактическо ядрено оръжие“. Неговото използване теоретично се разглеждаше в годините на отминалата Студена война. Сега американските стратези, съдейки по изтичащата информация, работят по по-нататъшна миниатюризация на ядрените боеприпаси. Движението в тази посока е глупаво и недалновидно, доколкото това продължава да размива стратегическата стабилност – то е показател за вероятността от разгръщане на глобална термоядрена война. Доколкото аз разбирам, както и от военна гледна точка, такъв подход е крайно неефективен.

Намирам за целесъобразно воденето на нещата към ограничаване мощността на ядрените боеприпаси от по-ниско ниво, да кажем, 30-40 мегатона, една и половина до две бомби от Хирошима, за да разберат потенциалните агресори и тяхното население какво ги грози. Понижаване на прага на използване и повишаване на минималната мощност на боеприпасите са нужни и за възстановяването на още една изгубена функция на ядреното сдържане – предотвратяването на големи конвенционални войни. Трябва да стане ясно на стратезите във Вашингтон и на техните европейски маши, че унищожаването на руски самолети над наша територия или последващи бомардировки на руски градове ще бъдат наказани (след предупредителен удар с неядрени боеприпаси) с използване на ядрено ръжие. Тогава, вероятно, те сами ще се заемат с ликвидирането на киевската хунта.

Необходимо е, явно, и изменение (включително отчасти гласно) на списъка с цели на ядрени удари на възмездие. Трябва по-сериозно да се помисли, кого искаме да сдържаме. След като американците, заради имперските си амбиции, „в защита на демокрацията“, унищожиха милиони хора във Виетнам, Камбоджа, Лаос, Ирак, извършиха чудовищна агресия в Югославия, Либия, съзнателно и въпреки всички предупреждения хвърлиха в огъня на войната стотици хиляди, а може би и милиони украинци, няма увереност, че за западната глобалистка олигархия заплахата от удар на възмездие дори и по териториите на техните страни, ще е достатъчно сдържащ фактор. Просто казано, тях не ги вълнува благото дори на собствените им граждани, и може и да не се уплашат от жертви сред тях. Може би си струва да се обмисли сред целите на първата вълна и дори на предупредителните удари на възмездие, да бъдат местата на струпване на тази олигархия?

Господ заради очистването на света е поразил с огнен дъжд (съвременният му еквивалент би бил ограничен ядрен удар по цели в Европа) затъналите в мерзост и разврат Содом и Гомор. Можем да се върнем и към още една подсказка от Стария завет. Нашите ядрени торпеда „Посейдон“ са способни да предизвикат цунами, напомнящи всемирния потоп. Болшинството страни, водещи нагла и агресивна политика, са крайбрежни. Глобалисткият олигархат, или „дълбоката държава“ не бива да се надяват, че ще успеят да се спасят, подобно на Ной с благочестивото му семейство и животните в ковчега.

Още веднъж ще повторя казаното по-рано. Повишаването на достоверността и ефективността на ядреното сдържане е нужно не само за прекратяване на украинската война, започната от Запада. И не само за мирно пренасочване на Запада към далеч по-скромно, но, надяваме се, по-достойно място в бъдещата световна система. Главната задача е предотвратяване на надигащите се вълни от конфликти, предотвратяване на „века на войни“ и тяхната ескалация на глобално термоядрено ниво.

Затова изкачването нагоре по стълбата на ядреното сдържане е необходимо и независимо от войната в Украйна. Вече са в ход и са направени или планирани стъпки, предполагам целесъобразни и след консултации с приятелски държави, но без прехвърляне на отговорността върху тях, за възобновяване на изпитанията на ядрено оръжие. Отначало подземни, а ако това се окаже недостатъчно, ще се проведат и изпитания на „Цар Бомба 2“ – в Нова Земя, минимизирайки вредата за природата в нашата страна и приятелските държави от Световното мнозинство (10).

Няма да протестирам много, ако такъв демонстрационен ядрен взрив бъде произведен и от Съединените щати. Това би усилило всеобщия ефект от ядрено сдържане. Но Вашингтон засега не е заинтересован да засилва ролята на ядрения фактор в световната политика, осланяйки се на все още значителната си сила в областта на икономиката и на силите с общо предназначение.

Рано или късно предстои да се промени официалната руска политика в областта на неразпространение на ядреното оръжие. Предишната не беше безполезна: намаляваше рисковете от непозволено използване на ядрено оръжие, от ядрен тероризъм. Но тя беше несправедлива по отношение на много незападни държави и отдавна престана да работи. Придържайки се към нея, ние бяхме във фарватера на американците, които искаха не само да предотвратят рисковете, но и да не допуснат създаването на ограничителни механизми за реализиране на собственото им превъзходство в силите с общо назначение, особено военноморския флот. Исторически и философски разпространението способстваше за мира. Ужасно е да си представим какво би станало, ако СССР не се беше сдобил с ядрено оръжие, а след това и Китай. Израел, получавайки ядрено оръжие, започна да се чувства по-уверен сред враждебните арабски страни. Наистина, той злоупотреби с тази увереност, отказвайки справедливо решение на палестинския въпрос, а сега започна и война с явни признаци на геноцид в Газа. Ако неговите съседи имаха ядрено оръжие, Израел щеше да действа по-скромно. Индия започна да се чувства по-спокойна по отношение на по-силния Китай, след като проведе ядрени изпитания. Индо-Пакистанският конфликт тлее, но с времето и двете страни получиха статут на ядрени държави и мащабът на стълкновенията намаля.

КНДР се чувства по-уверена и повишава статута си на международната сцена, особено след като Русия най-сетне престана да се влачи на опашката на Запада и де факто възобнови сътрудничеството с Пхенян. Ограниченото ядрено разпространение може да се окаже полезно и като бариера по пътя на създаването и използването на биооръжия. Повишаването на нивото на ядрена заплаха може да стане сдържащ фактор за милитаризацията на технологиите с изкуствен интелект. И най-важното – ядреното оръжие, включително неговото разпространение, е необходимо за възстановяването на престаналата да действа функция на ядреното сдържане – не само за предотвратяване на големи войни с използване само на конвенционално оръжие (вж. Украйна), но и на надпреварата с обикновено въоръжаване. Не трябва да губим неядрената война, ако потенциалният противник има ядрено оръжие и най-вече готовност за неговото използване.

Сега вече засилването на ядреното сдържане е необходимо, за да се охладят безразсъдните европейски „лидери“, които говорят за неизбежността на сблъсъка между Русия и НАТО и призовават за военна подготовка. На тези дърдорковци и техните слушатели трябва да се напомня, че в случай на война между Русия и НАТО в Европа, от множество европейски държави в алианса ще остане малко след първите дни на избухване на конфликта.

Разбира се, разпространението носи и рискове. Но в условията на започналия световен безпорядък и преразделяне те са много по-малко, отколкото рисковете, породени от отслабването на ядреното сдържане. Полицентричният и устойчив световен порядък на бъдещето няма да настъпи без ядрена многостранност.

Разбира се, някои страни трябва да бъдат завинаги и твърдо лишени от правото да притежават ядрен арсенал или дори да се приближават към получаването на такъв. Германия, предизвикала две световни войни, извършила геноцид, е длъжна да стане законна цел на изпреварващ удар и да бъде просто унищожена, ако протегне ръце към ядрена бомба. Между другото, тя вече, забравила за чудовищната си история, си търси такова наказание, действайки като реваншистка държава и основен европейски спонсор на войната в Украйна. От подобна участ в Европа трябва да се боят и всички страни, участвали в нападението на Хитлер над територията на СССР. Мисля, че в случай на крайна необходимост от тази участ няма да избяга и страната, която Чърчил меко наричаше „хиените на Европа“, ако тя се замисли за ядрено оръжие. Ще се повторя вече за пореден път – не дай, Боже.

Китай ще има пълното право и дори моралния дълг – при подкрепата на Русия и на другите страни от Световното мнозинство – да накаже Япония, чиято агресия отнесе десетки милиони животи на китайци и други жители на Азия, и която и до днес мечтае за реванш, претендирайки към руски територии, ако Токио тръгне към притежание на ядрено оръжие.
В Близкия Изток е нужен устойчив ядрен баланс. Израел, ако и когато преодолее своята делегитимация заради зверствата в Газа. Иран, ако се откаже от официалния си стремеж да унищожи Израел. Една от страните в Залива, или техен съюз. Най-приемливият кандидат за притежаване на ядрено оръжие от името на целия арабски свят са ОАЕ, ако не Саудитска Арабия и/или Египет. Естествено, движението към ядрено оръжие на страните от Световното мнозинство трябва да бъде съразмерно, съпроводено от подготовката на съответни кадри и елити. Русия може и е длъжна да сподели опита си. Сега вече трябва интензивно да се развиват диалози с водещите страни от Световното мнозинство за същността и модернизацията на политиките за ядрено сдържане. Ако САЩ, преминавайки, надявам се максимално мирно, от случайната им роля на световен хегемон към ролята на нормална велика страна, поискат да се върнат към класическия прочит на „доктрината Монро“, отново да станат хегемон в Латинска Америка, може да се помисли за помощ с предоставяне на ядрен статут на Бразилия или дори на Мексико (ако те поискат).

Някои от изложените предложения ще предизвикат вълна от критики, подобно на статиите за ядрено сдържане от миналата година (11). Но те се оказаха изключително полезни както за вътрешната, така и за световната стратегическа общност, принуждавайки я да излезе от летаргичната дрямка на „стратегическия паразитизъм“. В САЩ бързо спряха да говорят, че Русия никога няма да използва ядрено оръжие в отговор на западната агресия в Украйна. След това започнаха да говорят за опасността от ядрена ескалация на войната в Украйна. След това, че ще загубят войната срещу Русия и Китай (12). В Европа, която напълно е изгубила своята стратегически мислеща класа, все още пищят. Но те не са толкова опасни.

Трябва да мислим заедно напред. Вярвам, че ще го направим както публично, така и при закрити врата с експерти от водещите страни на Световното мнозинство, а в бъдеще и с отрезвени представители на Западния свят.

Ще завърша със строфи на надеждата от същия Александър Блок: „Преди да е станало късно – приберете старата сабя в ножницата, другари! Ние ще станем братя!“ Ако преживеем следващите две десетилетия и избегнем още един век на войни, какъвто беше 20 век, особено първата му половина, нашите деца и внуци ще живеят в един многоцветен, многокултурен и много по-справедлив свят.

Бележки към втора статия

[1] Караганов С.А. От не-Запада к Мировому большинству // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 5. С. 6-18.

[2] това възраждане обаче започна сякаш след няколко десетилетия тъпчене на място. Нови магистрали е простират отвъд Урал. Най-сетне започна изграждането на железопътна линия, която да свързв страната ни през Иран със Залива и Индийския океан.

[3] О некоторых контурах Восточного поворота-2 – сибиризации России см. Караганов С.А. Сибиризация: Второй поворот России на Восток лежит «за Камнем» // Российская газета, 2024. URL: https://rg.ru/2024/02/05/reg-sibfo/sibirizaciia.html

[4] за нуждата от нова мобилизационна готовност на обществото красноречиво писа адмирал С.И. Авакянц, сегашен директор на Института за световна военна икономика и стратегии НИУ ВШЭ: Авакянц С.И. Утро понедельника // Российская газета, 19.12.2023. URL: https://rg.ru/2023/12/19/utro-ponedelnika.html. 

[5] За новата политика спрямо Световното мнозинство см. доклад «Политика России в отношении Мирового большинства», опубликованный на сайте НИУ ВШЭ 28.12.2023 г. URL: https://cceis.hse.ru/pubs/share/direct/883012573.pdf.

[6] Вж. например краткото описание на тази философия от водещия руски синолог А.В. Ломанов в интервю за предаването «Международное обозрение», публиковано на сайта ма списание «Россия в глобальной политике» 11.12.2023 г. URL: https://globalaffairs.ru/articles/glavnoe-pravo-cheloveka/.

[7] За ранните идеи за развитие на общоевразийска система на безопасност вж. Караганов С.А. Евроазиатский выход из европейского кризиса// Россия в глобальной политике. 23.08. 2015. URL: https://globalaffairs.ru/articles/evroaziatskij-vyhod-iz-evropejskogo-krizisa-2/; Караганов С.А. От поворота на Восток к Большой Евразии // Международная жизнь. 2017, № 5. С. 6-18. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1847

[8] За бастъпателна политика в идейната сфера вж. Караганов С.А. Наступление в войне идей // Россия в глобальной политике. 27.11.2020. URL: https://globalaffairs.ru/articles/nastuplenie-v-vojne-idej/.

[9] За функциите на ядреното сдържане вж. Караганов С.А. О новом ядерном мире // Россия в глобальной политике. 04.04.2017 г. URL: https://globalaffairs.ru/articles/o-novom-yadernom-mire/.

[10] За последствията от изпитанията ядрено оръжие на Нова Земя вж. Широкорад А.Б. Учения – от слова «учить»: Даёшь ядерные испытания на Новой Земле! // Свободная Пресса, 2024. URL: https://svpressa.ru/war21/article/402610/

[11] Караганов С.А. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы // Деловой журнал Профиль. 13.06.2023. URL: https://profile.ru/politics/primenenie-yadernogo-oruzhiya-mozhet-uberech-chelovechestvo-ot-globalnoj-katastrofy-1338893/ ; Караганов С.А. Как не допустить Третьей мировой // Россия в глобальной политике. 26.09.2023. URL: https://globalaffairs.ru/articles/vek-vojn-statya-pervaya/

[12] См., например, Mitchell A.W. America Is a Heartbeat Away from a War It Could Lose // Foreign Policy. 16.11.2023. URL: https://foreignpolicy.com/2023/11/16/us-russia-china-gaza-ukraine-world-war-defense-security-strategy/?tpcc=recirc062921

Източник: karaganov.ru

Превод за "Гласове": Екатерина Грънчарова

 

 

 

Коментари

 • приказки за руската публика

  24 Май 2024 8:48ч.

  Уишфули, които не кореспондират с кремълската политика на договорняк. Руската самоцентричност е хубаво пожелание, но изисква нова идеология /каквато беше комунизма за 30-ти век например/ , а такава в Русия няма. Да заплашваш целия свят с термоядрен Апокалипсис буди само страх, не носи съюзници. Руският разрив с Европа е трагедия. И за европейците, и за руснаците. Нищо не се казва как Русия да си върне позициите в Европа ? Русия поставена в подкоремието на Китай е друга руска трагедия. Горчиво ще съжаляват за нея. Сатанизмът не е само в местата на "струпване на световната олигархия", да ! Те безусловно трябва да се заплашат с ядрено оръжие, но не са називани ? Кажете ги, Караганов , посочете ги ! Посочете им конкретно с какви средства ги заплашвате ! Не можете, защото този "рак" е дифузен, метастазите му са навсякъде. Включително и при вас в Русия. Радикалното хирургическо лечение на сатанизма може да доведе до смъртта на целия организъм. Необходима е прицелна терапия, точкова терапия. Това не става с "Посейдон"-и и "Сармат"-и... Нито в "недружеските" страни, нито в дружеските ви /на Русия/ държави не живеят само глупаци, та да не разбират тези неща. Не ставате за момента, Караганов. Дано Русия намери скоро модела си, пътя си. Светът има нужда от такава Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • клавишна грешка

  24 Май 2024 8:48ч.

  20-ти век

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма вече Европа

  24 Май 2024 9:22ч.

  Европа умре, бе! Не го ли разбра? Евровизията символично демонстрира края и. Показаха ви го точ в точ. Само най-тъпите и дълбоко спящите не сте го разбрали още.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Европеец

  24 Май 2024 10:47ч.

  Не гледам Евровизия и не съм разбрал че “Европа имре” .😀Иначе си живея в Западна Европа , и понеже мога да си позволя, пътувам из целия свят. И виждам че за момента Европа си остава най-доброто място за живеене на хора в Света.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • по принцип не вярвам на измислени истории, но...

  24 Май 2024 11:38ч.

  Имаш ограничен визионизъм, като типичен западноевропеец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ivagene

  25 Май 2024 11:08ч.

  Ivagene Nagowski

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • LeslieVaw

  25 Май 2024 11:47ч.

  Привет всем! Все новости Винницы в одном месте! Узнайте о последних событиях, главных новостях и изменениях в городе. Мы собираем для вас самые интересные материалы. Все самое лучшее на сайте https://bomba.vn.ua/category/novini-ukraini/ <a href=https://bomba.vn.ua/category/novini-ukraini/>Последние новости Украины</a> Новости Винницы аварии Новости Винницы сегодня Главные новости Винницы Удачи!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Izgotovlen_boPr

  28 Май 2024 13:27ч.

  Константин Игоревич, автолюбитель Спасибо за дубликаты номеров. Номера внесли в реестр, что избавило меня от повторной перерегистрации. На изготовление дубликатов гос номеров ушло не больше десяти минут. Оформлял самовывоз. Для заказа хватило одного документа на ТС (водительское удостоверение)., дубликат номеров автомобиля москва вао <a href=https://zavtra.ru/blogs/izgotovlenie_dublikatov_gosudarstvennih_nomernih_znakov_v_moskve/>изготовление гос номеров вао</a> .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • DavdidTooth

  29 Май 2024 16:25ч.

  Hello everyone, it's my first pay a quick visit at this website, and piece of writing is genuinely fruitful for me, keep up posting these types of content. http://wiki.why42.ru/wiki/пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ:_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ_пїЅпїЅпїЅ_пїЅпїЅпїЅпїЅ_пїЅ_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ https://vip.rolevaya.info/viewtopic.php?id=4147#p7205 http://2group.mybb.ru/viewtopic.php?id=359#p501 http://souzzverg.forumbb.ru/viewtopic.php?id=6349#p52496 https://szr-coll-isk.ru/forum/messages/forum1/topic303/message371/?result=new#message371

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • SOLanetor

  30 Май 2024 3:17ч.

  What's up colleagues, its fantastic piece of writing about teachingand fully defined, keep it up all the time. http://talkrealty.ru/poluchite-diplom-nachnite-svoyu-kareru-s-samogo-vernogo-shaga http://wow-tour.ru/kupit-diplom-vash-put-k-luchshemu-budushhemu https://satopttorg.ru/forum/user/2895/ https://lezt.ixbb.ru/viewtopic.php?id=9#p9 https://russia24.pro/moscow/378734983/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • AlfredExolf

  31 Май 2024 9:39ч.

  additional info [url=https://solletwallet.io/]sollet кошелек[/url]

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • SOLanetor

  31 Май 2024 10:56ч.

  Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it! http://www.sakhd.3nx.ru/viewtopic.php?p=1961#1961 http://newsbizlife.ru/poluchite-dokument-otkryivayushhiy-novyie-gorizontyi-prosto-i-bezopasno http://worldavtonew.ru/unikalnoe-obrazovanie-priobreti-diplom-kotoryiy-vyidelyaet-tebya-sredi-drugih

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • RobinPep

  31 Май 2024 11:14ч.

  visit our website [url=https://jaxxwallet.org/]jaxx wallet crypto[/url]

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗИП

  24 Май 2024 9:22ч.

  Караганов е уникален "ЯДРЕН МАНИАК". Малко е кат Катон -Картаген трябва да бъде разрушен. От 30 години методично и неумилимо пледира за скъсване с Европа и обръщане към Китай. И май УСПЯ! Влезе под кожата на Володя. От три четири години е луднал на тема "ядрено оръжие". И Путин лека полека вече е склонен да го слуша. Без съмнение ако Русия по някакъв начин не ВЗРИВИ ядрено устройство НЯКЪДЕ САЩ няма да се стреснат.Тук Караганов е абсолютно прав! Хрушчов изкарал ВСВ и много добре знаещ, че Германия нападна СССР заради нефелната кампания във Финландия знаеше, че трябва да отиде на ЯДРЕНА ЕСКАЛАЦИЯ! Путин наистина не стопля, че англосаксите уважават само ГРУБАТА СИЛА.След тва почват да те уважават. ЧАКАМЕ ГЪБАТА.. :((

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Нещата са страшни, а Боко&Идиоти освен да пачки не могат да мислят за друго

  24 Май 2024 9:33ч.

  Гледах му едно в канала на Угланов. Посочи Англия, Германия, Полша и Румъния.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ГЪБАТА

  24 Май 2024 9:46ч.

  и аз ви чакам сичките

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гъбата е в нас

  24 Май 2024 9:48ч.

  и ние сме във гъбата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • когато Мохамед не отива при Гъбата,

  24 Май 2024 9:49ч.

  Гъбата отива при Мохамед

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • вие си чакайте Гъбата;

  24 Май 2024 9:50ч.

  аз отивам за гъби

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • когато двама се карат,

  24 Май 2024 9:52ч.

  Гъбата печели

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • на зла круша

  24 Май 2024 9:53ч.

  зла Гъба

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • когато Гъбата говори,

  24 Май 2024 9:58ч.

  фактите мълчат

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • черни Гъби

  24 Май 2024 10:00ч.

  за бели дни

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • да би мирно седяло,

  24 Май 2024 10:05ч.

  не би Гъба видяло

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан-1

  24 Май 2024 9:29ч.

  Надявам се тази статия да бъде прочетена от нашите политици и осмислена, но в последното се съмнявам. Що се касае до Европа Караганов е напълно прав. Умирането на Европа не е от вчера. Да припомням ли думите на Достоевски от "Братя Карамазови", че Европа е гробище на починали идеи и надежди и,че в нея вече няма нищо хубаво /цитирам по памет/. Във всеки случай на днешните млади живота няма да е лесен. На доста от тях ще им е трудно да слязат на земята от облаците на социалните мрежи, живот само за удоволствия и безумна консумация и реклама.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Копейкин

  24 Май 2024 9:49ч.

  Войната ще свърши пак с купони за хляб и нов вожд, който пак ще иска велика Русия и така безкрай.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  24 Май 2024 10:32ч.

  Може би. Но ще я има. За разлика от Запада.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма да има нищо след бомбите

  24 Май 2024 10:35ч.

  Нито Запада, нито Русия. Може да оцелее само някой чобанин в Андите. Поне докато облакът не стигне и до там.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Странно

  24 Май 2024 10:13ч.

  Как от принципно точни заключения в първата статия, стига до абсурда на великоруския шовинизъм и претенцията за ролята на Бог, въздаващ смърт за "очистване" на грешниците Всъщност изненадва ме само първата статия, този същия и на други места препоръчваше ядрени удари по Източна (именно!) и Западна Европа, понеже Руси има мисия за спасението на света. Признанието за изчерпаност на капитализма в първата статия, води тук единствено до утвърждаване на фашизма по И.Илин. https://zalez.site/novata-ruska-istiria-i/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  24 Май 2024 10:38ч.

  "понеже Руси има мисия за спасението на света". Че педерунгелите ли ще го спасяват?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чугун мазохист

  24 Май 2024 10:39ч.

  Заплахата за руски ядрени удари по Източна Европа много ме радват ! Я сакам да си изгорим къщата, но да подпалим на Вуте плевнята !🤡

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Войната е мир,

  24 Май 2024 11:00ч.

  нали. Смъртта е живот. А ние сме Бог.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • шовинизмът има само една посока - откъм западната капиталистическа експанзия

  24 Май 2024 11:41ч.

  Нищо лошо няма да ги сплаши, белким се вразумят, а ако не го направят, да ги удари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  24 Май 2024 12:57ч.

  Ах! И за мира си спомнихте!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пиян

  24 Май 2024 10:30ч.

  Ли е този???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ограничаване мощността на ядрените боеприпаси от по-ниско ниво, да кажем, 30-40 мегатона, една и половина до две бомби от Хирошима

  24 Май 2024 10:33ч.

  Не вярвам Караганов да е казал такава глупост. Вероятно е традиционно куцият машинен превод на Газетата. 30-40 мегатона е свръх мощен термоядрен заряд и досега има проведени само няколко теста с такива мощности. Един от тях е най-мощният “Цар Бомба” от около 59 мегатона. Не ми е известно подобни заряди да са разположени на стандартни МКБР, както американски, така и руски. Просто няма военен смисъл при технологиите МИРВ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • thenewone

  24 Май 2024 10:40ч.

  Тва е фундаментално по прагматизма си: "Струва си опитът да се използва все още богатият пазар, но основният вектор по отношение на субконтинента е морално и политическо разграничаване. Изгубили първо душата си – християнството – сега те губят и плода от епохата на Просвещението – рационализма. Към това евробюрокрацията сама налага на Русия разграничаване по външна поръчка. Благодарни сме ѝ."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • топ 10

  24 Май 2024 11:47ч.

  Нищо не казва за тероризма на Запада. Той също е неконвенционално оръжие, което може да убива държавни глави и ключови фигури от управлението, както стана ясно, във всеки удобен момент. Какви мерки се вземат в това отношение? - ами засега никакви, а слабият, безотговорният, капризният (в случая - Западът, и изобщо изчифутената част от човечеството) го използва, за да си решава проблемите сатанински. Според мен тия дни трябва да се удари високоточно по гнездото оси от глобалната транскорпоративна олигархия и веднъж завинаги да се приключи с псевдодемокрацията на шепата ам. корпоратократи тип "дълбока държава". Днес тя е хиляда пъти по-опасна от комунизма и фашизма на ХХ век.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Западът - фабрика за затъпяване

  24 Май 2024 12:18ч.

  Ще се намери ли окаян либераст и защитник на западната цивилизация да оспори с аргументи твърдението, че от Запада човечеството няма какво повече да вземе, освен глупости и тъпизми?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стефан-1

  24 Май 2024 12:29ч.

  Нещата в Европа ще се влошат и по друга линия, напълно потвърждавайки нашата поговорка - с неговите камъни, по неговата глава. В европейските СМИ вече има доста статии, как дадено на Украйна западно оръжие се продава и се използва от престъпни групировки на техните територии. Особено зле са Швеция и Полша. Според официални полски данни за 2021г. са иззети 1 400 нелегални оръжия. За 2022г. са вече 8 300 За първото тримесечие на 2024г. конфискуваното оръжие е на стойност 73 милиона злоти. За миналата година стойността на иззетото оръжие е 32 милиона злоти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ***///

  24 Май 2024 12:48ч.

  Караганов пропуска дребния, почти незначителен медицински факт, че Русия си има работа с напреднала идиократия. По върховете на властта в т.н. цивилизовани държави отдавна се намират неадеквати, на равнището на полу и 3/4 идиоти, които не са в състояние да отговарят за действията си. Ще напомня само за едно такова "същество", което искаше да върти Русия на 360 градуса, та да я оправи. От такива може да се очаква всичко. А янките имат уверението на Жужо, че няма да получат напълно заслужения стратегически ядрен шамар. Какво тогава остава? Унищожаването на европата и половината Русия и отново измъкването на ФАЩ сухи от водата?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 0007

  24 Май 2024 12:53ч.

  За Щатите небезизвестният ядрен физик Игор Острецов предвижда в рамките на следващите 2 години унищожаването им по сценария на Сахаров, не от Русия, а от други сили, които искат унищожаването на световния хулиган. Защо той дава този срок е дълго за обяснения.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Bacho Кольо

  24 Май 2024 15:06ч.

  Винаги съм го слушал и чел с интерес. Преди около 10 години, в ресторанта до бензиностанцията на ШЕЛ - с. Микре се запознах с Караганов, който беше седнал да хапне с малка компания. Не знам как се осмелих, но го заговорих и така се запознахме. С типично руски ентусиазъм ми разказа , че пътувал из цяла България и бе очарован от магията на Родопите..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пътувал из цяла България и бе очарован от магията на Родопите.

  24 Май 2024 15:23ч.

  И в резултат на това предлага да се ударят Източноевропейските “не дружествени” страни с термоядрено оръжие ! А България (за жалост) е точно такава източноевропейска и не дружествена на Русия страна ! Защото заради управляващите я подлоги продава нискотехнологични пушкала на 404… Е ? Дайте заради това Караганов да ни метне няколко Искандера със “спецглави” или два Ярс-а ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хората искат мир, а не гейски фащизъм бе

  24 Май 2024 17:30ч.

  Ами напускаш НАТО колективно и го разпадаш бре, толкова ли ти е трудно да вденеш? Ти какво, предпочиташ наистина ли да изгориш в термоядрения пожар заради кефа на Запада да се дърви на Русия? На кого продължаваш да се дървиш, айде почвай борба за мир с оттегляне от демоните на идокрацията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Безусловен приоритет трябва да стане развитието на отбранително съзнание в обществото, готовност да се защитава Отечеството, включително и с оръжие в ръка!"

  24 Май 2024 15:33ч.

  Ми това е ЯДКАТА на анализа на Караганов и за двете му части. В настъпилите световни условия днес, и не само днес, и за в бъдеще "безусловен приоритет трябва да стане развитието на отбранително съзнание в обществото"! Така ще докато над Планетата господства ЛИХВАРСКАТА икономическа система и властта над Федералния резерв на САЩ! Федералния резерв на държавата САЩ - НЕ е на държавата САЩ, а на 12 частни субекта банки! И ще има войни докато те решат. ... още ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мирът на Земята идва с Естественият икономически ред!

  24 Май 2024 15:43ч.

  The Natural Economic Order ! Разработен от Силвио Гезел (1862-1930)! Икономическата система, трябва да е СПРАВЕДЛИВА сама по себе си, иначе ще се разпадне. Той нарича тази система „подчинена на природните закони“ и с това става ясна опозиция на Карл Маркс, който иска промяна в социалните отношения. ..... Вземайки предвид ЕГОИЗМА, Силвио Гезел призовава за свободна, честна бизнес конкуренция с равни шансове за всички. Това значи - премахване на всички законови и наследствени привилегии. Премахване на лихви и наеми и прочие добри СПРАВЕДЛИВИ правила за мирен и щастлив живот за всички хора на Планетата. ... още ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гезел,

  24 Май 2024 17:14ч.

  ЕГОИЗМА е толкова природен закон, колкото и третия пол: извращение, нееднозначно осъждано през цялата история на човечеството, което малцина извратеняци опитват да изведат като всеобщо правило, основавайки се единствено на собствените си девиации.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И против егоизма

  24 Май 2024 21:49ч.

  Комунистите ни предлагат ЗАВИСТТА и ЗЛОБАТА. Основата на левите идеологии. Всички равни /в мизерията/ и ако някой надигне глава над другите /по-умен, по-предприемчив, по-богат, по-талантлив.../ - мигом му режем главата в името на РАВЕНСТВОТО. Всичко това обвито в безумната идеология, която никъде и никога не е успяла...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сад

  25 Май 2024 2:16ч.

  Маркиз дьо Сад също говори за "естествения закон", като е прикрил умело философските си идеи с разюздано порно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • The Natural Economic Order срещу егоизма!

  24 Май 2024 15:51ч.

  С малки различия - подобен естествен икономически ред имаше в периода 1945-1990 г. и той доказа положителното градивно развитие на държавите от Източния блок, който беше започнал да се изравнява и дори да изпреварва западния блок, с УМНАТА ТАКТИКА, разивавана и в България - ползвахме технологии на лизинг и огромни успехи на българската икономика, показвани с факти във великолепни документални филма по ТВ Евроком! Браво на екипа, за което!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • даказа на баба ти фърчилото

  24 Май 2024 21:16ч.

  Опашки за цитруси. Дънки във "Валентина"-та само с връзки. Въздишки по "Некерман" , "Хитачи" от Кореком с долари по 3 лева парчето... Айде гит ! Провала на т.н. "демократи" /подставени лица на ДС/ не ви дава право ПАК да ни навирате Соца в лицето. Провалени сте отдавна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • никой не ти пробутва соца бе, казва ти се колко ценни неща изгуби, защото трябваше да ги запазиш, а не да ги разрушаваш

  24 Май 2024 21:48ч.

  Благоденствието не е само потребление на стоки за гъзария бе, мисли всестранно, какво всичко го прекарваш през гъдела си... Тогава хората бяха културни, просветени, с мечти, и знаеха защо имат родина. Сега са идиоти, консумиращи, гмо храни и напитки, които не могат да се откъснат от смартфона си даже за една минута.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хората бяха културни, да

  24 Май 2024 21:54ч.

  В тази епоха хората бяха културни и на Изток и на Запад. У нас имаше прекрасни постижения на киното, литературата , театъра... На Запд се създаваха шедьоври, както в Европа така и в Америка. Нещата в културата опираха до поколенията... Това което сме изгубили ние, това са изгубили и на Запад. В Русия също е голяма деградация , е ? Кой е виновен за световния упадък ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кой е виновен за световния упадък ?

  25 Май 2024 19:08ч.

  Този, който създава напълно излишните "потребности", с една едничка цел: ПЕЧАЛБА.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Карл Маркс:

  25 Май 2024 19:11ч.

  За да спечели, капиталистът е готов да продаде на своите обесници въжето, с което да го обесят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дрън-дрън

  24 Май 2024 16:57ч.

  "Разривът с Европа е нелеко изпитание за много руснаци. Но трябва да го преминем, колкото може по-бързо." Освен Западна Европа, има и Източна Европа. Има я и духовната майка на Русия - България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • духовната майка ??

  24 Май 2024 21:20ч.

  Дали си влизал скоро в руски форуми ? Владееш ли изобщо руски език ? Имаш ли представа какви плюнки и обиди сипят масово руснаците по България, какви на лоши закани ни отправят ? Антибългарската пропаганда в русия е ОЧЕВАДНО държавно спусната. Ние отдавна сме станали НЕбратушки и никаква "духовна майка" не сме за днешните руснаци. Избийте си сантиментите и гледайте фактите в очи !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • и имат правото да ни мразят, като ни виждат предателската същност

  24 Май 2024 21:50ч.

  Никой не обича атлантически идиоти, които бълват нонстоп змии и гущери срещу Русия. Хората ви виждат що за калпава стока сте жълтопаветниците и заради вашата проклетия и ние го отнасяме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • на кого говориш бе цървул ?

  24 Май 2024 22:03ч.

  Кого обвиняваш на ляво и на дясно в "жълтопаветност" ? Огромното мнозинство от българите са русофили , или поне не мразят Русия. Но в днешна Русия има бясна пропаганда на битово ниво И СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ! Наравно с русофобски нации като балти, поляци, чехи, румънци... Какво са ти виновни обикновените българи, че сме окупирани от САЩ ? КОЙ КОГО Е ПРЕДАЛ ?????? Българите ли предадоха Русия , бидейки окупирана страна ? Или точно РУСИЯ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ ??? Когато РУСНАКЪТ ГОРБАЧОВ ни захвърли като "тряпка" , набиха канчето на Живков, накараха ни да се разплащаме в долари в СИВ , фалираха българската икономика , вързана към СССР ????? Кой е предателят ??? Вие сте пълни долни утайки, българомразци ! Пред неистовото изкушение да лижите пропагандата на Кремъл сте готови да плюете по собствената си страна, ба си долните сте леви нихилисти... И все тая "жълтопаветни", "жълтопаветни" - НЕ СЪМ ЖЪЛТОПАВЕТЕН , презирам тези педерчета и НПО-шничета. Но и ви сте пълни буклуци червените.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • синтезът на светлината

  25 Май 2024 10:02ч.

  Нещо си се объркАл, затова и се оплете. Червена реторика не винаги означава червено сърце. Но че стоката ви е по-калпава от червените, за 35 години се убедихме без грешка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Коментар

  24 Май 2024 21:05ч.

  Няма я вече западната култура и просветност. Всичко това отмина. Либерастията и лудоста на западните общества ги води към гибел.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Авторът

  24 Май 2024 23:25ч.

  ми се чини да е професионален блъфьор. Путин бие самара. Разбираемо е, има зор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Човекът каза, че не блъфира

  26 Май 2024 17:09ч.

  Зорът е за ония, които продължават да се натискат да хегемонстват. Изпускат хегемонията и ще се наложи да живеят от заработеното. Паразитстването свърши.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • дреалист

  28 Май 2024 10:24ч.

  Най-разумната идея на Караганов, която видях, е за нанасянето на прицелен удар върху олигарията, вместо върху големите градове. Заплахата върху цяла нация вече няма сдържаща сила, заради отпадането на политическата демокрация. МАсите вече са овладение, тяхното мнение няма значение. Второто, което ме впечатлява в този анализ, е неразбирането на суицидния стремеж на постчовешкия Запад.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • русский "освободитель"

  29 Май 2024 21:51ч.

  Дачков все такива главанаци ги намира, като този Караганов, който миналата година призоваваше за нанасяне на "превантивен" ядрен удар по европейска страна... а вчера имаше пак тук статия на педофила Скот Ритър... После хленчене като вдовица за...мир, ама защо НАТО при ученията за ядрен удар имали набелязани цели в РФ. https://meduza.io/feature/2023/06/15/politolog-sergey-karaganov-prizval-kreml-nanesti-yadernyy-udar-po-polshe

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи