Правителството само ни спряло газа от „Газпром“

Правителството само ни спряло газа от „Газпром“

Кабинетът “Петков” пренебрегнал четири писма от руската компания и приложени от “Газпромбанк” подробни инструкции. БЕХ и енергийното министерство са информирани за всичко.

На 13 април 2022 г. на оперативно съвещание на Министерския съвет е решено “Булгаргаз” да не плаща газа по договора с “Газпром” в рубли. Това се случва половин месец преди уж извънредното съобщение от кабинета “Петков”, че руската компания спира газа от 07:00 часа на 27 април за България и въпреки активната кореспонденция с руската компания.

Всичко става ясно от доклад до изпълнителния директор на “Булгаргаз” ЕАД Людмил Йоцов, изготвен от шефове на дирекции в газовото ни дружество, с който “Труд” разполага. Документът е заведен в “Булгаргаз” на 24 април 2022 г. и съдържа всички подробности от кореспонденцията между “Булгаргаз” и “Газпром” в рамките на въпросния месец април. Още по-странно е, че въпреки решението от заседанието на “Дондуков” 1, “Булгаргаз” пише писмо до “Газпром” за допълнително разяснение относно новия механизъм на плащане на доставките. Видно от доклада, писмото е с изх.№ТТ-48 от 15 април 2022 година, или два дни след оперативното съвещание при премиера Кирил Петков.

На 15 април 2022 година зам.-министърът на енергетиката информира шефа на “Булгаргаз” и шефа на БЕХ, че на оперативно съвещание на Министерския съвет от 13 април 2022 г. е решено Булгаргаз да не предприема действия по изпълнение на предложението на “Газпром”.

В доклада е изчерпателно изброена кореспонденцията с “Газпром”, като се започва от писмо изх.№ГЭ/02-1768 от 01.04.2022 г., с което "Газпром" информира България, че в съответствие с указ №172 от 31.03.2022 на Президента на Руската Федерация, считано от 1 април 2022 г. доставките на природен газ по външнотърговските договори на “Газпром” за доставка на природен газ с чуждестранни лица, плащанията по Договора следва да се извършват в рубли.

Още на 1 април от “Газпром” са информирали България за новите начини на плащане на руския газ въз основа на издадения Указ от президента на Руската Федерация.

Към писмото са приложени и инструкции от няколко страници от “Газпромбанк” със стъпките за откриване на сметка в руски рубли за извършване на плащанията за доставка на природен газ. В доклада на “Булгаргаз” се казва, че “в случай, че “Булгаргаз” се съгласи на поставените условия и подпише писмото, същото ще се счита за неразделна част от Договора”.

Придружителните инструкции от “Газпромбанк” с подробно описани стъпки за плащане в две сметки - в долари и вътрешното превалутиране в рубли за газовите доставки.

От доклада, а и от кореспонденцията между “Газпром” и Булгаргаз” става ясно, че още на 1 април 2022 г. правителството ни е знаело, че в случай, че “Булгаргаз” не осъществи плащанията по Договора в руски рубли, Газпром ще преустанови доставките на газ.

На 8 април 2022 г. с друго писмо с изх.№ГЭ/02-1965 “Газпром” информира “Булгаргаз”, че всички последващи плащания за доставки през април 2022 г. трябва да бъдат извършени в руски рубли, като плащането е дължимо не по-късно от 18.04.2022 г.
“Булгаргаз” е информирало “Български енергиен холдинг” ЕАД и министерството на енергетиката за получените от руския доставчик писма. Следват още две писма от “Газпром” - изх.№ГЭ/02-2266 от 22.04.2022 г., в което от руската компания информират, че по силата на точка от Указа на Владимир Путин, на "Газпром" се забранява по-нататъшна доставка на природен газ на чуждестранни купувачи в случай, че плащането не е извършено или е извършено в чуждестранна валута, а също, ако е по сметка в банка, която не е упълномощена за това.

Второто писмо от “Газпром” от 8 април 2022 г., в което отново руската компания отбелязва, че плащанията от април 2022 г. трябва да са в руски рубли.

Едва последното писмо от “Газпром”, с дата 26 април 2022 г. стана достояние на широката общественост, което от газовия гигант информираха “Булгаргаз”, че спират доставките на газ. В доклада на “Булгаргаз” то е описано с изх. №ГЭ/02-2306 със следното: “във връзка с непостъпило плащане, съобразно Указа на президента на Руската федерация, се прекратяват доставките на природен газ, считано от 07:00 часа на 27.04.2022 г.”

Из доклад на енергийния министър Александър Николов до Министерския съвет:

Към настоящия момент не са приети санкции от ЕС, които забраняват плащане в рубли

„... Извън така описаните търговски, финансови и правни рискове, които би поело “Булгаргаз” ЕАД, в случай, че предприеме действия да изпълни указанията на руската страна в посочения срок 18.04.2022 г. под “заплахата”, че ще бъдат преустановени доставките, съществува и репутационен риск за българската страна от налагане на санкции от Европейския съюз.

Според председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, чието изказване бе цитирано от медиите на 08.08.2022 г. „... заплащането в рубли ще бъде нарушение/заобикаляне на санкциите, които са наложени от Русия”.

Въпреки, че към настоящия момент не са приети санкции на ЕС, които забраняват плащането на газ в рубли, с оглед на създалата се ситуация този факт може да стане релевантен в най-кратки срокове...”

Заради клаузата “вземи или плати”

Дължим пари за заявените количества дори и да не ползваме доставки

Цената е средногодишната:

Справката, която е изпратена от “Булгаргаз” до КЕВР за заявени, закупени и прогнозни количества за 2022 г. по дългосрочния договор с “Газпром” №02-12-13 от 15.11.2012 г., който е с действие до 31 декември 2022 г.

“Булгаргаз” ЕАД има задължения по клаузите “вземи или плати” по дългосрочните договори с ООО “Газпром експорт”, се разбира от писмо до Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) от дата 8 април 2022 г. от изпълнителния директор на “Бургаргаз” Людмил Йоцов. “Труд” разполага с кореспонденцията между Йоцов и шефа на КЕВР Станислав Тодоров.

Според документа, те предвиждат следното: “По договора с ООО “Газпром експорт” задължението по клаузата “вземи и плати” е за 80% от годишно договореното количество. В случай на неизпълнение, “Булгаргаз” ЕАД дължи плащане на неприетите количества в размер на 70% от средногодишната цена на доставка. “Булгаргаз” ЕАД има право да получи тези количества в рамките на 6 месеца след изтичането на договора, като ги доплати в размер от 30% от средногодишната цена в последната година на договора и да получи не повече от 15% от годишното договорено количество. В допълнение, “Българгаз” ЕАД има и задължение за прием в минимални летни количества по договора, като “Бургаргаз” ЕАД дължи неустойка за неприетите летни количества в размер на 4% от стойността на неприетите количества, изчислена на база средна доставна цена за летния сезон.”

Клаузата се прилага на годишна база, като “разликата между 80% от годишната програма на договора е равна на 30 653 000 Mwh и приетите от “Булгаргаз” ЕАД количества за календарната година, се уточнява в писмото.

В него се казва още, че неустойката за неизпълнение на минималните летни количества се прилага след изтичане на летния период на доставка април-септември, в случай, че приетите количества са в размер по-малък от минималните летни количества, “определени като 38% от годишната програма или 11 648 140 MWh”.

“Отчитайки горното, за периода януари-април 2022 г. на “Булгаргаз” ЕАД клаузата “вземи или плати” не е била прилагана”, обяснява Йоцов в писмото до КЕВР.

Хронология на лъжите

„Плащането в рубли е нарушение на санкциите“

След заседанието на кабинета премиерът Кирил Петков обяви, че Асен Василев и Александър Николов спешно заминават на Брюксел.

Видно от документите и кореспонденцията на българските дружества с “Газпом”, в спирането на доставките на газ към страната ни няма нищо извънредно. Ситуацията обаче беше представена от правителството като повече от екстремна, придружена от изявления и спешни совалки до Брюксел.

20,40 часа, 26 април - Министерството на енергетиката разпространи извънредно прессъобщение как “Газпром” са изпратили официално уведомление до “Булгаргаз”, че спират експорта на газ към България от 27 април. “Премиерът Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев са уведомени за ситуацията”.

20,45 часа, 26 април - Късно вечерта от “Продължаваме промяната” обявиха на страницата си във фейсбук, че “Газпром спира доставките на природен газ към България без никакво предупреждение. От формацията заявиха, че правителството работи активно, така че цената на газа да бъде повлияна минимално.

9,00 часа, 27 април - Енергийният министър Александър Николов направи извънредно изявление: “България е дългогодишен лоялен партньор по съществуващия договор, плащанията по който са предвидени в долари. Недоставянето на количествата, предвидени по него, поставя “Газпром”, в положение на неизпълнение на договора. Тъй като всички търговско-правни отношения са спазени, е очевидно, че природният газ в момента се ползва като политическо оръжие. С оглед на това искам да кажа, че докато съм министър, България няма да води преговори под натиск и с наведена глава и България не се поддава и не се продава на каквато и да е цена пред който и да е търговски контрагент”.

10,30 часа, 27 април - Премиерът Кирил Петков обяви, че вицепремиерът Асен Василев и енергийният министър Александър Николов заминават спешно за Брюксел, заради извънредната ситуация със спрения от “Газпром” газ. Петков каза, че очаква общ отговор от страна на ЕС за спрените доставки и е получил изрично уверение за това от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

12,30 часа, 28 април - Вицепремиерът Асен Василев от Брюксел: “Ние никога не сме напускали договора с “Газпром”, те спряха да изпълняват договора едностранно. ЕК излезе със становище, че плащането в рубли е нарушение на санкциите. Получихме силна подкрепа, в България в следващите 2 седмици ще се ситуира координационен център за разпределяне на газ и електроенергия за Югоизточна Европа и Италия, поискахме инфраструктурата ни да се използва за Европа и региона”.

 

 

 

Коментари

 • Благодарим ти, Лена,...

  03 Юни 2022 9:53ч.

  ...за обстойната информация за потайностите на би/гей правителствената двойка?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • nan

  03 Юни 2022 10:06ч.

  а аз наивно вярвах, че след Баце няма кой да лъже повече. тия двамата са за затвор. една дума вярна няма от техните уста.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • bodar4uk

  03 Юни 2022 10:08ч.

  Едва ли вече има някой вярващ в тия ненормални оядени лъжци. Но неустойките по договора, да си ги плащат от собствения джоб, за големия си харвардски акъл .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да, ама не

  03 Юни 2022 14:41ч.

  Ще ги плащат децата ни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кольо

  03 Юни 2022 10:10ч.

  Аз искам да знам, каква е причината това правителство да е все още на власт?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Питай в импресарската агенция...

  03 Юни 2022 13:32ч.

  ...на Ким&Hero.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Оставка на това правителство

  03 Юни 2022 10:12ч.

  колкото повече се ровим толкова повече лъжи и предателства на нашите интереси ще излязат на светло.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ще се повторя, но

  03 Юни 2022 10:27ч.

  в тази ситуация това е най-дебилната правителствена "политика" в Европа, провеждана е от лъжци и негодници.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да се съдят, осъдят и гилотинират,

  03 Юни 2022 10:35ч.

  Благодеяние ще им се направи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban

  03 Юни 2022 11:01ч.

  По добре в обратен ред!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А останалите мерзавци от т.нар. коалиция,

  03 Юни 2022 10:38ч.

  Отговорност каква носят? Или гъ-жа Нинова пак ще се оправдава, че министрите от БСП били гласували н'амси как си?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • росен

  03 Юни 2022 10:51ч.

  Вредно за България правителство! Вън!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Z T.M.

  03 Юни 2022 10:51ч.

  Тези майцепродавци все едно бомбандират България. Преди исках само да со отидат. Сега обаче искам следствие, съд, затвор!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban-ВИДНО Е

  03 Юни 2022 11:07ч.

  САЩ са овладели всички институции не само у нас но и в ЕС.И САЩ са безцеремонни.По Ньоланд ''Да го начукам на Меркел''! В България марионетките бяха наложени безпроблемно.Със любезното съдействие на Радев и всички партии.Нужен е народен съд!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маги

  03 Юни 2022 11:08ч.

  Тия се самозабравиха! Започват да решават индивидуално важни държавни интереси еднолично! Не сме ги избирали за самодръжци! То и царят ни едно време не е вземал важните национални решения без консултации най-малко. Оставка и нови избори! Отдавна прекалиха с нашето доверие!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban-Русия

  03 Юни 2022 11:14ч.

  Ще бъде принудена да достигне до Молдова и да анексира Приднестровието.Така в конфликта на първа линия ще са Полша,Румъния/обединена с Молдова/ и България.Очевидно конфликта е планиран за години. Докато фронтовите народи не се надигнат.Поляци и румънци едва ли??!Ние няма търпим дълго,но ще ни смажат показно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • чичо

  03 Юни 2022 11:17ч.

  Дачков, майстори сте на полуистини + лъжа, да направите супер манипулация. Правителството спряло газа, е лъжа. Русия искала плащане в рубли е лъжа. Русия спряла газа е лъжа. Русия искаше плащане по сметка с ново име е идтина. В момента 100% от газа който ползваме е руски, по същата тръба, в същия обем е истина. Плащаме на Русия газа през посредник с 30-40% по-скъпо е истина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  03 Юни 2022 11:18ч.

  Дачков, и да ме блокирате, и да триете коментарите ми.... Истината е непобедима!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Майна

  03 Юни 2022 11:19ч.

  Щато само на България, спряло е газа и на Финландия, Полша, Дания и Холандия...еее, Дачков

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Начи майньо

  03 Юни 2022 14:00ч.

  ина сюриа малки кумпанийки опщу 6 вечи ни са с ГаСпром. ГулЯмити RWE Engie Eni OMV опщу 20 я карат сас сметки в рубли.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban-Русия

  03 Юни 2022 11:22ч.

  Продължава да е твърде нерешителна.Твърде бавна,твърде отворена за преговори.Докато гледа безучасно как и затягат примката.Това създава илюзия на Запада за контролирана ескалация и за възможност за спечелване на войната.Тя вече е европейска.Путин и ко май не вярват на очите си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Николай Николов

  03 Юни 2022 12:06ч.

  Времето на Гилотината вече е дошло.Пътят към нея минава през магистралата.Не се сещам за друго по цивилизовано наказание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СМЕХХХ

  03 Юни 2022 12:21ч.

  Марионетките нищо не са спирали! Изпълнили са заповедта от кукловодите, т.е. американците! Просто и ясно е!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Коментар

  03 Юни 2022 13:05ч.

  Тези са ясни - бедствие и авария! Интересно ми е друго. Имаме си мощна опозиция в лицето на ГЕРБ. Лидерът го арестуваха по нощите, за единия сеир - не вярвам да им е фен. Имаме си главен прокурор, на който му клатят стола, от самото им идване на власт. Би трябвало и той да не ги долюбва. И сега, когато му се поднасят, като на тепсия, и когато може да ги подгони, съвсем законно при това - НИЩО?!?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "И сега, когато му се поднасят, като на тепсия, и когато може да ги подгони, съвсем законно при това - НИЩО?!?!"

  03 Юни 2022 13:34ч.

  Шефката от козяка не дава?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • bodar4uk

  04 Юни 2022 11:28ч.

  Всички са еднакви дренки, стават само за брулене.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Разсъждения

  03 Юни 2022 13:10ч.

  Това правителство има имиджа на селска ку*ва, всички знаят че е такава и официално се "отвращават " от нея, но като подпийнат си я ползват с кеф.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Майна

  03 Юни 2022 13:17ч.

  Петьо Блъсков е дъното на журналистиката. Лъже като катунар още в първото изречение - правителството да не плаща по договора в рубли. Няма договор в рубли, бе гербаво мекере.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 03 Юни 2022 13:17ч. Няма договор в рубли, бе гербаво мекере. Отговори

  03 Юни 2022 13:35ч.

  Дали, бе? Виждало си Договора?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хронология на лъжите

  03 Юни 2022 13:31ч.

  Крушовската селянка съвсем ще се опозори, ако е знаела, а се съмнявам, че не е знаела за схемата и е мълчала, за да може да продължи лапачката на Пижо и Пенда от снимката!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Крушовската биволица

  03 Юни 2022 16:21ч.

  е персонално отговорна за съставяне на козяшкото правителство, така както й е било наредено от Козяк. Кукловодката от кукления театър "Херо Мустафа" ги върти на пръстите си както си иска. Време е да спуснем завесата с общи усилия. За честни избори без машинки и фалшификации!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ммм

  03 Юни 2022 13:40ч.

  Поредните лъжи на поръчковите медии.Полша, Финландия, Дания, Холандия, търговски дружества в Германия и Великобритания, и те ли сами си спряха газа или Руския диктатор го направи?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  03 Юни 2022 13:48ч.

  Някои от изброените държави имат десетки фирми, които внасят газ от Русия. Някои от тях си плащат и получават газ. България е само с една фирма и си направи харакири. Чакаме с нетърпение цените на Булгаргаз за юни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Начи бръчет

  03 Юни 2022 13:56ч.

  ут 26 клиента на ГаСпром 20 точну ся плащат в рубли, най-гулЯмити. RWE Engie Eni. Бе се глупаци и предатели

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • в. Гласове:

  03 Юни 2022 13:51ч.

  OMV плати за руски газ по новата схема

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Том Сойер

  03 Юни 2022 14:22ч.

  Тия две педалчета преди да ги изритаме трябва да им разлепим веждите

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЕдНа

  03 Юни 2022 14:40ч.

  Основна характеристиките на кировите глупости е убедеността му , че останалите са глупави досущ като него, ама нямат тапия от Харвард.В България хората са и умни, и подозрителни, и много добре информирани, така че нищо не остава скрито за дълго.Следват изводи и ответна реакция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Има нещо от изброените черти

  03 Юни 2022 14:55ч.

  което ме кара да мисля, че един от двата тукашни трола трябва да е сам Цар Киро.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Без достойнство

  03 Юни 2022 14:57ч.

  Само този срам е достатъчен, за да си дадат оставката, ако имаха грам достойнство, ако са човешки вид, явно не са човеци. Рожби ехиднини.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • НИНОВА, труп си ти и партията ти

  03 Юни 2022 14:58ч.

  губите пенсионерите, ако не развалите коалицията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пука й на Нинова! Нали си изпълни поръчението от американското посолство - да съсипе БСП и България,

  03 Юни 2022 16:36ч.

  за да успее безценното й дете - най-умното на мама в цяла България и в САЩ! А и няма да е бедна пенсионерка! На депутатите, министрите, директорите - държавни вредители и тем подобни, от 01.10.2022 г. пенсиите стават 3400 лв! (Без да са плащали пенсионни осигуровки за 3400/0,35=9714лв, а държ. вредители - никакви!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На стара коза яре

  03 Юни 2022 15:10ч.

  "Кефя" се на тия олигофрени.Боклуци.И тия меки китки ще ме пращат на война.Сам ще избия поне стотина като тия.Сам.Само повече патрони.Пълни изроди си тия дето гласувате за тоя срам.А Радев-още по голям боклук!Слава на Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До 14.55

  03 Юни 2022 15:12ч.

  Майната,?!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Може да е истина, може да не е

  03 Юни 2022 16:10ч.

  Но снимката е подбрана с пропагандно умение. Двамата се хилят гадно, като злодеи. Направо може и да не четеш нататък.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Снимки

  03 Юни 2022 19:00ч.

  Двамата се хилят гадно, като злодеи. ТОВА НЕ Е ВИНА НА КАМЕРАТА. Камерата не ги е изкарала с такова хилене, нито е фейк. Понякога истинскто лице на човека се показва за секунди или минути само, после пак се скрива.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  03 Юни 2022 17:13ч.

  На тях може и да им е смешно. Действително не ми е ясно дали разбират положението!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Николай Колев

  03 Юни 2022 22:25ч.

  Помиярските псета на янките продадоха националните ни интереси. Наказанието за това е само едно - тедуциране.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Оле Отвори очички

  03 Юни 2022 22:44ч.

  Народен съд! Макс и Мориц в затвора! А ние да не си седим само зад екраните и да попържаме а да излезем и да ги изринем на бунището!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Необичаен

  04 Юни 2022 0:26ч.

  Викайте и плюйте. Ако Революциите се случваха в интернет и по форумите - щяха да ги забранят ( заимствам). Анализатори колкото щеш. Революционери - тцъ !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Майна

  04 Юни 2022 16:30ч.

  Двойката гейове се бъзикат с вас, но когато дойдат танковете /не ония на Петър Младенов, а от североизток/ - тия ще имат запазени места в Първа класа. А такива редови педери като мен ще - трябва да се ловим по колесниците...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чакаме танковете от североизток с нетърпение

  06 Юни 2022 14:21ч.

  Айде бе, кога ще дойдете?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • forsvaret

  05 Юни 2022 16:45ч.

  Зам.партиен секретар на ВТО”Машиноекспорт”/около 400 души персонал/беше инж.Ели Исак Лорер.Нещо да Ви говори това.?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи