Либерализмът - съвременният враг на християнството

Либерализмът - съвременният враг на християнството
Думата „либерализъм“ означава свобода. Това е особена демонична свобода да убиваш духа си, да извращаваш силите на душата и да оскверняваш тялото си, това е свободата от срама като предразсъдък, това е свободата да издевателстваш над всичко, което е свято за човека, това е свободата на бясно куче, което се хвърля върху стопанина си. Още в антично време либерализмът тръгва по два пътя, които външно не си приличат, но имат една цел: да освободят човека от Бога. Първият път е пътят на цинизма, вторият – на естетизма. Цинизмът е разрушаване на всички нравствени устои и традиции, превръщане на човека в мръсно животно, ожесточена борба против собствения дух, обратна стълба на дарвинизма, по която човек еволюира в маймуна. Неговият девиз е „Свободата е в безсрамието“. За либералите спасението се отъждествява с личното самоусъвършенстване, а зависимостта от Бога в делото на спасението се възприема като принизяване на човека. Името на Бога започват да пишат с малка буква, а думата „човек“ с главна. Сатаната поиска да се освободи от Бога; той вдъхна от гърдите си въздуха на тази свобода, който се оказа дихание на смъртта. Човекът продължава делото на сатаната – търси лъжлива свобода във всепозволеността и, изгубвайки Бога, се оказва в мрака на хаоса и безумието.

 

Архимандрит Рафаил Карелин

 

Православието има невидим враг: той е навсякъде и никъде, той е „нищо“ и „никой“. Той е някакъв дух, който пронизва атмосферата на земята със своите миазми, отравя почвата й, заразява водите, превръща градовете в гниещи блата, а селата – в пустош. Изглежда от него не можем да се скрием никъде: той ще намери бегълците и навръх планината и в морските дълбини.

 

Този враг е духът на растлението, който на съвременен език се нарича либерализъм.

 

Думата „либерализъм“ означава свобода. Това е особена демонична свобода да убиваш духа си, да извращаваш силите на душата и да оскверняваш тялото си, това е свободата от срама като предразсъдък, това е свободата да издевателстваш над всичко, което е свято за човека, това е свободата на бясно куче, което се хвърля върху стопанина си. Още в антично време либерализмът тръгва по два пътя, които външно не си приличат, но имат една цел: да освободят човека от Бога. Първият път е пътят на цинизма, вторият – на естетизма. Цинизмът е разрушаване на всички нравствени устои и традиции, превръщане на човека в мръсно животно, ожесточена борба против собствения дух, обратна стълба на дарвинизма, по която човек еволюира в маймуна. Неговият девиз е „Свободата е в безсрамието“.

 

Естетизмът е като че ли противоположен на цинизма; той е култ към красотата, но към тварната красота, чувствената и материалната, която затъмнява красотата на божествената светлина. Това е красотата на ръкотворните идоли, красотата на Афродита и Аполон, красотата, която убива духа. Естетизмът превърна изкуството в слугиня на човешките страсти, обоготвори тези страсти, изчерпа се и премина в антиестетизъм – декаданс, агония на красотата.

 

Либерализмът още в самото начало вижда в християнството свой непримирим враг. Той повдига гонения срещу Църквата във времената на езическите императори. Още тогава християните са съдени от позицията на либерализма, обвинявани са, че са човеконенавистни, фанатици, които предпочитат смъртта пред живота, врагове на човешкото щастие, поради което и трябва да бъдат унищожени, както се гори язва, с нагорещено желязо. Характерно е, че в гоненията срещу християните участие взимат както циниците, така и платониците – тези естети на философията.

 

Либерализмът някога създаде антихристиянство вътре в самото християнство – ренесансът, заменящ аскетизма с култа към плътта. Той постави католицизма на колене, превръщайки го в слугиня на света. Той откри пътя на протестантството, което стри малкото останали отломки на древното предание в хавана на католицизма. Цялото реформаторство има за цел да изведе човека по-високо от Бога.

 

Либерализмът се явява душа на революциите, които преминават под черно-червеното знаме на сатаната. Той се опитва да унищожи Църквата ту с кървави гонения, като удари с таран, ту да я подкопае отвътре като я замени с други религии, при които е запазена външността на християнството, но без Христос като Син Божи, Изкупител и Съдия на света.

 

У либералите има постоянна носталгия по езичеството. Дълбоко в душите си те искат да превърнат небето в Олимп или Хималая. Христос е ненавистен на този дух и затова той се опитва да Го замени с образи на лъжехриста. Изработва идоли под името Христос, за да им се покланят тези, които считат себе си християни. За либерализма е особено ненавистно учението за това, че Бог е висшата Справедливост, Съдия на света, Който ще въздаде на всеки човек според делата. Розенкройцерът Гьоте говори с устата на Мефистофел, че Бог е един добър старец, с когото дяволът може да се договори за всичко.

 

Виждат ли християните опасност от такава подмяна? Мисля, че не виждат, доверили са се на слепи водачи. Някои виждат и бият тревога, но не ги слушат, както Лаокоон, който предупреждавал троянците, че във вътрешността на украсения кон са скрити враговете на Троя. Трети разбират, но мълчат, за да не бъдат смазани от желязната пета на либералите. Четвърти не виждат, защото не искат да видят, понеже либерализмът е отровил съзнанието им, растлял е чувствата им, оправдал е похотта, и поради това, дълбоко в душите си те сами желаят да бъдат излъгани.

 

В днешно време пред очите ни става разрушаване и подмяна на християнските ценности: лицата се заменят от маски, същността – от имена.

 

Протестантизмът се превърна в перманентна реформация, в безсъдържателен субективизъм, в религиозен анархизъм; неговото недалечно бъдеще е атеизъм или екзистенциализъм. Католицизмът, догонвайки изплъзващия се от ръцете му свят, премина от инквизицията към солидарност с всички ереси и сега се заиграва със секти и безбожни съюзи. Той е сложил настрана предишните оръжия – меча и клещите – и широко е отворил обятията си като похотлива девойка – за авангардисткото изкуство и за желязната дама – бездушната техническа цивилизация. Той се стреми да асимилира тези учения и теории, идеите и лозунгите, подир които върви светът, но всъщност сам се оказва асимилиран от тях и сега това католичество, което го имаше преди, не съществува.

 

Основно препятствие за всемирния поход на либерализма остава Православието. До неотдавна то беше подлагано на гонения, пред които бледнеят жестокостите на Нерон и Диоклетиан. Сега Православието го грози друга опасност. Стените на Църкват удържаха ударите на тарана, но ще удържат ли подкопаването, чрез което противниците на Православието се стремят да проникнат в Църквата и не само да проникнат, но да говорят от нейно име и да я представляват? Изобщо не казваме, че в днешно време Църквата е завзета от модернисти, като кораб от пирати – тя си остава стълб и утвърждение на истината; също така не мислим, че всички модернисти са съзнателни врагове на Христа, но либерализмът разврати умовете с лъжлива свобода, потъпка духовната интуиция на хората и затова мнозина престанаха да разбират, че либералните сили заменят религията на небето с религия на земята – култ към плътта.

 

Либерализмът представлява съвременен етап на процеса на секуларизация на човешкото съзнание. Христос съедини земята и небето, а либералите отново ги разединяват и човекът все повече се отдалечава от духовния свят, който става за него чужд и хладен.

 

Християнството е вселенско явление, а според либерализма е просто епизод в историята на човечеството. За секуларизираното съзнание на съвременния човек Бог престава да бъде жива Личност и се превръща в някаква неопределена сила, космически разум, екстропична (проявяваща се чрез постоянно технологично усъвършенстване на човека – б.пр.) енергия, противоположна на ентропията. За християнина целта на битието трябва да се заключава в обожествяването – приобщаване към вечната Божествена светлина, а вярата да бъде стожер на неговата личност и основно съдържание на живота.

 

В богообщението човек намира себе си и сам става отблясък на Божествената слава. В либерализма съществуването на Бога е оправдано само доколкото Той може да бъде полезен на хората като един от гарантите за тяхното земно благополучие. Християнството възвисява човека до горния свят и от сина на земята прави син на небето, а либерализмът, подчинявайки духа на душата, а душата на тялото, се опитва да оземли самото небе и да притисне вечността в рамките на времето.

 

Либерализмът е несъвместим с Православието: той трябва или да го отхвърли, или да го изврати. В съвременния ход на историята либералите избират второто. Те не говорят почти нищо за трансцендентния свят, а ако понякога го споменават, то е за да претендират, че не са напълно скъсали с християнството.

 

Човекът принадлежи на два свята – материалния и духовния. Либерализмът се стреми да унищожи представата за човека като свързващо звено между тези светове. За либерализма е непонятно и ненавистно учението за първородния грях, предаващ се от поколение на поколение, заради който потомците на Адам са се превърнали в добичета и пленници на сатаната. За либералите падението на праотците, изгонването им от Едем, адските мъки – това е алегория, изложена под формата на мит. За тях е непонятно мистическото и генеалогическото единство на човечеството – единство в множественост и множественост в единство, при което за греха на праотците – родоначалници на човечеството – отговарят и потомците им. Те са шокирани от мисълта, че хората се явяват пленници на демона и само жертвата на Христа освобождава от това робство. Отхвърляйки учението за първородния грях, либералите отхвърлят учението за изкуплението; за тях разпъването на Христос е пример за саможертвено служене на идея, апотеоз на Евангелието, а не спасение на света. Често по пътя на словесната еквилибристика те превръщат самото понятие „изкупление“ от основен факт в историята на човечеството в алегория и синекдоха, зачерквайки директния му смисъл. Без догмата за изкуплението, не съществува християнство; то се срива като къща без основи – а точно това им трябва на противниците на Христос.

 

За либералите спасението се отъждествява с личното самоусъвършенстване, а зависимостта от Бога в делото на спасението се възприема като принизяване на човека. Името на Бога започват да пишат с малка буква, а думата „човек“ с главна. Сатаната поиска да се освободи от Бога; той вдъхна от гърдите си въздуха на тази свобода, който се оказа дихание на смъртта. Човекът продължава делото на сатаната – търси лъжлива свобода във всепозволеността и, изгубвайки Бога, се оказва в мрака на хаоса и безумието.

 

Християнството разкри на човека цялата дълбочина на греха, трагичността на падението и метафизическите корени на богоотстъпничеството. Секуларизираното съзнание постепенно лишава християнството от неговата мистическа дълбочина, превръщайки огромния айсберг в тънък лед, плаващ на водната повърхност.

 

Християнинът трябва да влезе в борба с трима врагове: демона, светската суета и телесната похот. Модернизмът игнорира съществуването на демона, влиза в съглашение с полуезическия свят, оправдава страстите и похотите на човека и прави душата незащитена от тези врагове.

 

Либералното християнство скъса връзката с метафизическия свят. За него не съществува ангелология и демонология. Първият враг на човечеството – демонът, приема вид на мъглява абстракция. Учението за демоните като живи същества представлява една остаряла митология. Тези либерали, които все още признават съществуването на демона, се стараят да го представят като безобиден дух, който временно е отпаднал от Бога, но в края на краищата ще се върне към Него и отново ще заеме предишното си място. Ако рядко споменават ада, то е за да обнадеждят грешника, че ключът от ада се намира в ръцете на самия човек: той може да пребивава в преизподнята или да разбие вратите отвътре и да излезе оттам по собствена воля. Така че само желанието на грешника отваря за него ада и рая, а Бог и сатаната не пречат на неговия избор. Да напомним, че прекалената надежда на Божието милосърдие, която преминава в допускане на греха, се счита от Църквата за хула против Светия Дух, която не се прощава нито в този, нито в бъдещия живот.

 

Значителна част от модернистите по принцип са склонни да смятат, че адът не се явява точна реалия от отвъдния свят, а психическа настройка на човека, депресивна мания, за която трябва да се търси помощ от психиатър. Либералите са уверени, че демоничният свят и адът трябва да изчезнат от съзнанието на съвременните хора, да се разсеят като дим от вятър, да се стопят като тъмата на средновековната нощ пред интелектуалната светлина на новото време. Те смятат, че трябва да освободят човека не от демона, а от суеверията и атавистичните представи за зли духове.

 

Характерно е, че модернистите дружно се опълчват срещу заклинателните молитви за изгонване на демони. Според тях за какво да гоним някой, който не съществува, а ако пък дяволът съществува, още по-малко трябва да си разваляме отношенията с него: това е като да риташ министър-председател, който е във временно изгнание, обаче може да се върне на поста си и да се разправи с хулителите. Така че, с главния враг на християните – демона, работата на модернистите и либералите е уредена любовно.

 

Вторият враг на християнството е духът на този свят. Под свят тук се разбират полуезическите обичаи и представи, скàлата на ценностите, понятията за добро и зло, духа на егоизма и егоцентризма, лъженауката, стараеща се да замени вярата, страстното изкуство, прикриващо с позлата гниенето на греха. Този дух на света противостои на християнството, той се стреми да завладее умовете и сърцата на хората. Либерализмът иска да издигне в очите на християните ценностите на този свят, а самата секуларизация да представи като борба за свобода на духа и разума. Самият ренесанс беше опит за реставрация на езическия свят под християнски имена и завръщане на олимпийските богове в Европа под псевдонима на християнски светии. Съвременните християнообразни либерали под лозунги за любов искат да удавят и разтворят Църквата в морето на този свят и да представят Страшния съд като обща амнистия за демоните и грешниците. Там, където е отхвърлена метафизиката, духът е победен от физиката, а душата от тялото: страстната нощна държанка става царица.

 

Третият враг на християнството са плътските похоти. Либералите ги смятат за естествени свойства на човека, а което е естествено, то е от Бога. Греховните страсти те са склонни да разглеждат не като загуба на благодатта и отпадане на душата от Бога, а като излишество, което вреди на здравето на човека. Радикалните модернисти смятат, че грехът е фермент на творческия и интелектуален живот; в нравствено отношение той дава на човека духовен опит и поради това се явява компонент на мъдростта.

 

Либерализацията на християнството, т.е. неговото извращение, става под образа на модернизма, обновленчеството, догматическия ревизионизъм и чрез постоянно злоупотребяване с принципа на икономията (*снизхождение – б.пр.).

 

Трябва да се помни, че събирателният образ на хуманизма и либерализма в едно лице беше древната змия, която пропълзя в Едем с маската на добър приятел. Като либерал тя призова праотците към свобода от всякакви забрани и устрои първата революция при дървото за познаване на доброто и злото и като хуманист им обеща измамна възможност – да станат богове без Бога. Сега този „приятел“ на човечеството, прелъстил Адам, прелъстява и неговите далечни потомци със същата змийска песен.

 

--------------------------

 

Архимандрит Рафаил (Карелин) е роден през 1931 г. в Тбилиси, в семейството на инженер и учителка. През 1954 г. е ръкоположен за йеромонах. От 1975 г. преподава в Мцхетската духовна семинария славянски език, история на религиите, а после в Тбилиската духовна академия – славянски език, история на религиите, богословие и аскетика. Последно място на свещеническата му служба е храмът на св. Княз Александър Невски в Тбилиси. Занимава се с литературна дейност от 1988 г. Автор на книгите: “В ада на земята”, “В търсене на истината”, “Вектори на духовността”, “Падението на гордите”, “Тайната на спасението” и мн. други. На български са издадени книгите му: “Без Църквата няма спасение. За митрополит Антоний (Блум) или как повяхва православният цвят на ствола на икуменизма и други слова” /2004/, “За Църквата и разкола. Православие и модернизъм. Други слова” /2004/, “Що е модернизъм? За какво ни търпи Господ? Символът и християнската символика и други слова” /2004/, “Изобличителни слова срещу половото развращение и греха на аборта” /2005/.

 

Източник: blagogon.ru

Превод: Екатерина Грънчарова

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Либерализмът е враг на авторитаризма

  22 Апр 2018 9:25ч.

  Християнството няма нищо общо. Освен, че в авторитарна Русия на Путин християнството се използва като смокинов лист. Разбира се, щом са го обявили за враг, ще се постараят да го демонизират, да му припишат всички отвратителни прояви, нямащи нищо общо в същността си с него. Както навремето антисемитите са обвинявали евреите, че правят човешки жертвоприношения с християнски деца, за да оправдаят собствените си погроми.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • легисти

  22 Апр 2018 10:57ч.

  Опасна е представата за рай, който не се самооглавява, т.е. не поставя под контрол евентуалните злоупотреби със свободата заради "пълното удовлетворение на потребностите". Либерализмът е тъкмо превратната и даже извратена представа за свобода чрез разгъделичкване на рая на/чрез либето. Казано вкратце: либерализмът е поддържането на мнимото върховенство чрез играта на потребностите. А върховенството е мнимо, защото на върха по естеството си е главата, а не попката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • легисти

  22 Апр 2018 11:07ч.

  Във връзка с първия пост: напротив, либерализмът е утопията на един друг тип авто-ритаризъм: личностно-авто-номния. Той не отменя по праведен начин политическия такъв, той просто мимикрира в една превратна буржоазно-инструментална и цивилизационно-предметна представа за човек, на всичкото отгоре при тотално-буржоазни условия поддържана вече от Министерство на истината, т.е. чрез тотален унифициращ дискурс. Има такова нещо като "отделен човек", но никъде не е казано, че човекът всякога оттук нататък следва да бъде либерално редуциран до автономна предметно-телесна единица, принадлежаща на човечество, както част към цяло. В това е цялата същност на паразитизма при либерализма и тя почива на безсрамно антропологично невежество.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Потвърждаваш казаното от мен

  22 Апр 2018 11:38ч.

  И се опитваш да оправдаеш отмяната на гражданските права, диктатът над личноста, ограничаването на свободата. Споменаването на крайните отклонения е само оправдание, не по-различно от вкарването на хомосексуалните в концлагери по времето на Хитлер. Това не е направило нацизма морален. Вярата е личностен избор. Наложена насила, тя се превръща в инструмент на властта и престава да бъде такава. В конкретния случай религията е просто онова, с което се опитаха да заменят комунизма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Добре го е казал негово високопреосвещенство.

  22 Апр 2018 12:12ч.

  Първият коментар е образец на гузен негонен бяга. "Гражданските права" и "свободата" са фикции, които съществуват само в рамките на конкретна юридическа система. Сега ни налагат правата, измислени от американски робовладелци, като идеалното мироздание, като ни задължават да вярваме в атеизма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Да си поясня мислата - "свободата" и

  22 Апр 2018 12:47ч.

  "правото на избор" са ограничени на първо място от въртенето на Земята и наклона на земната ос. Ако Путин предложи на всичкото ЛБГТ в Русия да си правят ежедневни и еженощни паради във Верхоянск през целия месец януари, дали ще му се зарадват? И тъй като научните хипотези за произхода на Вселената не привеждат преки и неоспорими доказателства, можем спокойно да приеме и другата хипотеза, която също не привежда преки и неоспорими доказателства - че Вселената е създадена от Дядо Боже, въртенето на Земята и наклона на земната ос включително.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  22 Апр 2018 15:00ч.

  Все пак, християнството най-добре е процъфтявало при пълната липса на либерализъм, в Първия Рим по време на Инквизицията, Втория Рим при императорите и в Третия Рим, но особено преди династията на Романови. И Великата френска революция разбърква установения от Бога ред, в който, ако си обикновен гражданин, а още повече селянин, ти остава единствено да се уповаваш на Неговата милост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ивайло

  22 Апр 2018 15:30ч.

  Чудесна проповед от истински християнин, който не иска да е приятел със света...Защото "...приятелството със света е вражда против Бога." Библия, Йаков гл 4 ст 4

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • X.Y.Z.

  22 Апр 2018 16:18ч.

  С критиката на либерализма добре, но какво се предлага в замяна. На практика откровено поклонение на попщината. При всички високи приказки за Божествената светлина - Таворската, тя е достъпна за малцина(за поповете по определение - не), остава службопоклонението, което на дело се превръща в попопоклонение, особено приятно и търсено от жените. За съжаление, това също е идолопоклонство, колкото и да твърдят обратното. От друга страна правосланата църква също се превръща в слугиня на властта още от времето на Константин насам и много добре е осребрила това, особено епископата. При всичката му критика към плътското, остава въпросът с половото сношение, той е свещеник и го е познал, женен е бил. Въпрос, който църквата принципно не е способна да разреши. И к'о праим ся...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • При установения от глобалистите ред,

  22 Апр 2018 16:54ч.

  ако не си малцинство (сексуално, етническо или религиозно), ти остава единствено да се уповаваш на каршеринг, коуъркинг, коливинг и чудесата на мрежовия маркетинг. Е, ако си гражданин на някоя от колониите - и на грантче от чичко Сорос.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ивайло, пълният цитат гласи:

  22 Апр 2018 16:59ч.

  “Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога.” Дяволът тълкува евангелието, а?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • попщината, кайш?

  22 Апр 2018 17:14ч.

  И откъде либералите знаят такива марксистко-ленински думички? От кариерата си на платени комсомолски и партийни активисти? Да те разочаровам за плътското - архимандрит е монашески чин. Тва за жените и приятното попопоклонение откъде го измисли? Православните свещеници могат да се женят, за разлика от католическите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Полковник Евстахий, май не си виждал и

  22 Апр 2018 17:26ч.

  корицата на Корана, камо ли да си го отварял... Което не ти пречи да приравняваш православието с уахабизма. Впрочем, отношението на либерализма към исляма, особено уахабизма, е твърде интересно - стане ли въпрос за Саудитска Арабия, ОАЕ, Оман, Катар, Кувейт или Бахрейн, чуруликанията за човешките права, свободата и демокрацията внезапно утихват.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ъъъ

  22 Апр 2018 19:28ч.

  Възползвайки се от правото, свободно да изразявате мнението си и да пълните по цели страници срещу либерализма, вие неволно, с цялата сила на провинциалното си невежество го подкрепяте. Правото за това е главен постулат и историческо завоевание на Либерализма. Нещо, като да протестирате срещу глобализма и когато ви заболи зъб, да закупите от аптеката аспирин Байер!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Понеже не можем да оборим фактите,

  22 Апр 2018 20:07ч.

  преминаваме към лични нападки? Колко либерално! Правото да се коментира тук зависи не от либерализма или християнството, а от волята на собственика на сайта. А глобализмът не е аспирин "Байер", а примат на корпоративното право над националното - след ратифицирането на СЕТИ всяка корпорация, регистрирана в Канада, ще може да съди България, че не й осигурява достатъчно благоприятни условия. Като се има предвид кои са съдилищата, изходът е ясен. След което българската държава ще бъде задължена да осигури на частното лице, собственик на въпросната корпорация, исканите от него условия. Също като "Мариците" на Иван Костов, само че в общонационален мащаб.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ъъъ

  22 Апр 2018 20:45ч.

  Карай да върви...! Виждам, че ти е много трудно, да си жив и здрав и не го мисли!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Когато нямате какво да отговорите,

  22 Апр 2018 21:35ч.

  постарайте се да провокирате опонента си към личностни нападки, за да избягате от темата." Наръчник на интернет-демагога, издателство "Много отворено общество".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ъъъ

  22 Апр 2018 22:18ч.

  Пиши си спокойно! Това ми харесва, защото е основно право отвоювано от Либерализма. Ние всички трябва да сме либерали, нали така!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На първо четене

  23 Апр 2018 13:13ч.

  Между редовете на текста се разбира, че отецът се готви усилено за отвъдното, където няма болка и страдание. Че зер в този грешен свят болката и страданието не са малко, та всеки се опитва да се справя някак си с тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пешо Кагебиста

  23 Апр 2018 13:57ч.

  Някъде в Светото писание беше казано, че истински извисилият се духовно не съди. А авторът на тази статия "размахва пръст", сипе обвинения, хули и заплахи срещу всичко де що е различно от неговата вяра и убеждения. Малко намирисва на екстремна поляризация спрямо набелязан външен враг, характерна за тоталитарното "челно-бяло" мислене.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • биогноза

  24 Апр 2018 9:35ч.

  Истински извисилият се духовно не съди, той поучава. Той казва например това: животът не е даден да се живее, както си мислят либералите, а да се осмисля. Чрез живота ние се поучаваме. Когато поуката я няма, няма я и душата, която се спасява, а тогава от живота няма ни най малка полза.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Антитроцкист

  24 Апр 2018 10:50ч.

  Да си спомним как е изглеждала Западна Европа до 1913 г. Умерено либерална. Как изглежда сега? Разгул на неотроцкизма. Бивши маодзедунисти, анархисти и левичари от май 1968 година са политици с кариера днес в Западна Европа. И когато говорим за християнски ценности, то трябва да си спомним за Яков Свредлов и за неговите комуни. Защото дори да сме атеисти, ние си оставаме християни. Болшевиките искаха да направят хората "щастливи" насила. Днешните "либерали" искат да ни направят "свободни" насила. Дори "богати" насила.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • КГБ Пропаганда

  24 Апр 2018 11:07ч.

  Ченгетата-атеисти от КГБ, които унищожиха вярата в душата на обикновения човек, сега му се карат и заповядват да е православен християнин - така, както болните им ченгеджийски мозъци разбират православието и вярата. От това по-голямо лицемерие не знам дали някога е имало в световната история. Жалка пропаганда за крайно ограничени представители на хомо сапиенса.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • БОГ да пази България

  24 Апр 2018 12:10ч.

  Либералите сами си определиха Праволславието като най-гоемия им враг. Води се война,която Православието за сега губи. Поне в Бг. Нищо не прави БГ Православна църква за душите на вярващите,затова и бг народ е толкова отчаян,и има толкова много не виждани до сега в бг история самоубийства. Не може бг да живее в такава липса на справедливост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Най обичам такива

  24 Апр 2018 18:25ч.

  дето навремето пробутваха идеите на Ленин сега да се борят с левичарството. Както кагебиста се врътна и от защитник на комунистическата империя стана десен националист с православно самосъзнание, така и те. Отвсякъде изпълзяха брадати пророци да заливат простия народ с глупостите си. Космическите кораби ги ръсят със светена вода, космонавтите си носят иконки. Забранено е да се коментира религията, побеже верующите щели да се обидят. И бившите комунисти с робските си инстинкти се пренастоиха веднага. Също като когато низвергнаха Сталин, също както подкрепиха Горбачов, също както сега го плюят. Само презрението към народа и свободата остана непроменено.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бачо ви Кольо

  25 Апр 2018 9:18ч.

  Мисля, че на едно по-дълбоко ниво посланията на статията са организирани около онтологичната полярност "религиозно-духовно-метафизично (православна версия) - светско". Тук някой беше дал библейския цитат, че "приятелството със света е вражда против Бога." За това става въпрос. Дали външният враг на религиозно-духовното битие е либерализмът или някаква друга светска социално-политическа и икономическа организация на практика е без значение. Ако е така, обаче, авторът би трябвало да е критично настроен и към родната си страна, в която управляващите олигарси не са много по-различни като светоусещане и житейски стил от описваните от него разгулни либерали.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иван Иванов, наблюдател

  25 Апр 2018 9:28ч.

  За да го има този свят, значи Бог е имал нещо предвид, създавайки го. Да се отрича поголовно материалната страна на съществуването е като да се отрича част от Божественото Мироздание. Човекът винаги си е бил склонен към нечестиви дела, дори и в исторически периоди, когато религиозното светоусещане е доминирало социално-политическите системи. Лакомията, алчността, завистта, подлостта, човеконенавистничеството и агресията не са патент на либерализма - имало ги е и по време на управлението на Константин Велики, има ги и в днешна Русия, която така усилено някои се опитват да ни пробутат едва ли не като Новий Йерусалим. В крайна сметка, това на коя страна заставаш - на Бога или на Сатаната си е въпрос на личен избор. Дали си либерал, консерватор, православен, католик, протестант, евреин, руснак, амариканец само по себе си не те прави по-добър или по-лош човек. Както е писано в Евангелието, "По делата им ще ги познаете"...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  25 Апр 2018 15:53ч.

  Целта на Бог е била да освободи Човек от всяка робия и измама. Която може да дойде отвсякъде практически. От най-добрия ти приятел, от любимия ти учител, родител, от църквата или свещеника, от философа, лекаря, кмета или царя. И най-вече от дълбините на ума ти и чувствата ти, неподчинени на Истината, повлияни от измамата. Поради тази причина човек се нуждае от личност, която да го напътства не само отвън навътре, а отвътре навън, от собствения му ум и чувства, където да противостои на измамата, преди тя да е посяла яйцата си. Затова Христос изпрати най-ценното на човеците, Светият Дух. Невидим за непосветените, Той е всичко за нас. Никой не може нито да чуе истина, нито да я изговори, нито да отсее между чисто и нечисто, ако Светият Дух не го е научил. И точно този Дух е липсващия елемент от богопознанието, а Той е всичко. Той не слиза по задължение, както каза един поп, в една телевизия. Нищо, че свещеникът бил подпийнал, той Духът си слизал. Как ще слиза, ако Духът не може да обхване мислите на човека, ако човекът не му е подчинен, ако го тегли помията, ако не иска да израства... каква полза. Такъв човек няма общение с Духа, няма и как да говори чрез Него. Хората не почитат Божието дело такова, каквото е, затова не се освобождават от измамите. Защото то е лично дело, активно. Но те искат само да отидат някъде и да получат милост. Да се успокояват, че ще бъдат пощадени, излекувани. Милостта е в самата възможност да бъдеш трансформиран в нещо различно, което, от своя страна, ще бъде с по-голяма защита. И това няма как да стане без да предоставиш онова, което имаш, за да бъде то трансформирано. Бог трябва да има материал, с който да работи, който ние сме Му дали, наши територии. Ако си стискаме животеца заедно с кривите си мерки и намерения, нищо не можем да получим. Затова няма никакъв смисъл от философстването. Дори да чуе истината, човек пак няма да я разбере, ако не почита Духът на истината.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • легисти

  26 Апр 2018 9:24ч.

  Впечатлен съм от основната теза в поста на Helleborus на 25.04.2018 в 15:53 и се съгласявам с неговата идея за "личност Светия Дух", която не би следвало да почива на никакъв социологически или психологически императив за самоидентична личност, в противен случай веднага би се отворила вратата за небудично проникване на измамата и самоидентификация не в духа на Истината. На тази база е закономерно разграничението между институционално-търгашеското в Църквата, всякога просещо милост чрез повече или по-малко публичното изповядване на т.нар. Тайнства в лоното на извечното изкупление, и насилващо-воинското, което скоропостижно бива обявявано за "еретично", какъвто риск съществува за споделеното от Helleborus. Не поемам в горепосочния контекст обаче неотчитането на решаващата роля на философския пойезис при разкриването на горните истини, особено когато се използва философската категория за смисъла. Защото именно философстването е самата способност за опериране чрез Смисъла в целостта му на вършене. И защото, по думите на прозорливия Бердяев, откровението на Светия Дух е творческо, а не изкупително (изкупителният акцент неслучайно е изрично указан в статията!), и поради това в нашата нова епоха това откровение не е нито художествено, нито научно, нито даже религиозно, а философско.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до иван иванов, наблюдател

  26 Апр 2018 9:40ч.

  Цитат: "В крайна сметка, това на коя страна заставаш - на Бога или на Сатаната си е въпрос на личен избор". При Вас се получава тъкмо това опасно порочно смесване на представата за персонална личност с Идеята за Личност Светия Дух. За никакъв личен избор не става въпрос изобщо и при двата случая, ако трябва да бъдем верни на истината, понеже даже изборът на сатаната не е никакъв избор, а една самозаблуда, едни привидения, продиктувани от съня на човешки представи и фантазми, казано по кантиански - трансцендентална илюзия. А особено когато става въпрос за Бог, не избира никакъв либерално преизтълкуван човек, Бог вече е избрал преди времената и отвъд театъра на илюзиите, подвизаващи се в самопрожектиращата се ре-алност на изпадналото време, заблудите и греха. Така нареченият "свободен избор" на либерайстващия субект е обикновена РАЗПЪТНОСТ в кръстопътната хоризонтала на греховна изгубеност сред адското княжество на съществата, посоките, циклите и процесите. Напротив, разпятният изправено-кръстен избор в Господа не е вече никакъв "избор", а благодатният изВор през Мен на Жива Възкресяваща Божественост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • биогноза

  26 Апр 2018 10:33ч.

  Цитат от един от горните постове: "Тук някой беше дал библейския цитат, че "приятелството със света е вражда против Бога." ". Ето нещо типично: свещената книга на религиозните го казва, обаче не му дава обяснение, така вярата остава неразбрана, а днес интересуващите се от всичко, вкл. от религия, искат да разбират, вкл. да разбират дълбините. И едно такова разбиране, даже и да се дава чрез Светия Дух, изисква релевантно обяснение чрез процедурите на разума, дори оставайки си само в примордиалния пласт на вътрешно откровение. Питам, колцина от употребилите този библейски цитат са в състояние дискурсивно да обяснят защо не трябва да сме в приятелски отношения със света, понеже това е неугодно Богу? Не просто да ни уверяват - така е, повярвайте, защото Библията го е казала, но и да го схванат аналитико-синтетично, чрез гносиса на разума си? Задавам този въпрос, защото аз имам за себе си съответното философско обяснение в духа на феноменологичната парадигма, а вие имате ли някакво поне минимално споделимо обяснение, с което да оборите либералите, и то с вътрешната сигурност, която е нужна за тази цел, при условие че сте всестранно благодатно, а не само чрез вяра, осенени от Светия дух??

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Коментар

  26 Апр 2018 11:31ч.

  А дали простото обяснение на сложните въпроси, биогноза, не е в това, че Църквата е политически инструмент експлоатиращ Вярата, част от властта като такава?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • биогноза

  26 Апр 2018 11:37ч.

  Въпросът ви е реторичен, сиреч той съдържа в себе си и отговора. С това мое уточнение, че някои, даже силно религиозни, употребявайки термина "църква", веднага започват да де-терминират авторитарно чрез църковната авторитетност, което пък е белег, че изобщо не им е ясно на етимологично ниво какво означава това, което използват.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Политически некоректният

  26 Апр 2018 16:58ч.

  За да се изясни въпросът, поставен от Биогноза, трябва най-напред да има яснота и консенсус около понятийния апарат - как следва да се разбират думи като "приятелство", "свят", "вражда" в контекста на въпросното библейско писание. И може ли да има едно-единствено значение, или са различни в зависимост от конкретната изразявана идея? Имаме ли обща и стабилна подлежаща семантична структура или последната флуктуира в зависимост от конкретиката на цитата? Например, понятието "свят" с какво следва да се разбира като приравнено: с материалното начало, бездуховността, с поробването на човека от вещи и други придобивки, с низките желания и страсти, със злото, с греха, със Сатаната...с какво точно? Или може би с всичко това? И изобщо: какво ТОЧНО означава да си "приятел със света"? Да живееш в град, в жилище, да носиш дрехи, да се храниш в чиния с вилица в ръка, да ходиш на работа, т.е., обратното на това да живееш в пещера или хралупа с шаячна препаска около слабините и да набиваш само корени и див мед, далеч от хорските очи и съблазни? Или това да си приятел със света означава просто да вършиш зло и беззакония? Мисля, че богословите и свещениците дължат по-конкретни, смислени и достъпни отговори на хората, на чиито души претендират, че са духовни наставници. Всичко останало е опит за психична манипулация чрез насаждане на определени идеи "отгоре", по дефолт, без да са обяснени чрез процедурите на разума, както пише Биогноза по-горе. Упс, пардон - ама нали разумът, тоест, стремежът към познание е дело на лукавата вековна змия, къде съм тръгнал...?!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  26 Апр 2018 20:11ч.

  Приел съм, че светът е създаден преди 14 милиарда години от Големия взрив, допускам и Вселената да е мехурчеста, вселени без досег една с друга да съществуват, появяват и изчезват до безкрай. Във всичко това Бог е или външна сила, непознаваема и напълно индиферентна към двукраката форма на живот произлязла от маймуната, по Дъглас Адамс, или същностна част от материята, определяща причинно-следствените връзки. И няма място нито за взаимоотношения с въпросната двукрака форма, нито за Сатаната, със средновековните рога и копита или в модернизирания образ от Фауст и Майстора и Маргарита. Поради което смятам, че коментирането на текста е проява на неоснователна проява на внимание към автора.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  01 Май 2018 14:53ч.

  Ама какви философи сте се насъбрали... някои хора цял живот се учим да казваме сложното с прости думи, за да бъде разбрано то от всеки. А някои се чудят как да облекат някакво нищоговорене в сложни и в болшинството си измислени от човеци термини, с измислено от човеци съдържание. Какво правеше Христос, изказваше скритите тайни в притчи, които са картини от живия живот, както и самият свят е едно разбираемо и видимо проявление на твърде сложно и необхватно за нас познание. Човек мисли с образи и картини, така че Бог е използвал образен език. Какво имам предвид, ако сте сами и чуете в коридора си шум, в ума ви първо ще възникне въображаем образ на проникнал в дома ви в човек, заедно с панически страх. Вие няма да си помислите с думи „в дома ми е влязал крадец или разбойник“, думите ще потърсите много по-късно, за пред полицията. Словото е преди всичко образи и чувства, а не думи, думите изразяват първите две. И са толкова по-ценни, колкото по-точно изразяват реални същности, основните елементи на битието. Човешкото философстване е като затлачен с боклуци извор, поради натрупаните думи, които сами по себе си не предизвикват нито чувства, нито картини, защото са измислени само да отразяват въображаем и несъществуващ субективен свят, нечия научна теория, често погрешна. Аз това не мога да го консумирам, нито да го разбирам, понеже то е илюзия, в която не желая да се филмирам.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  01 Май 2018 15:13ч.

  Някой е питал защо Бог иска да „враждуваме със Света“. Става дума за това, че вирусът, който е поискал да обхване световете, е бил ограничен само до външния, земен свят. В горните светове той няма достъп, той е прогонен заедно с Човека, който му се е подчинил. И тъй като му се е подчинил, той е реалния властелин тук - сеячът на егоизма и егоцентризма, който превръща всеки във враг на другия, на себе си и на божествените естества. На този вирус Бог е противопоставил Духа Божи, Който възвръща Човека към живот на отдаване и грижа, какъвто е единствено възможен в обитаваните от божеството територии. Чрез този Дух, такива хора започват да живеят и по малко отвъд, и тук и там, като че влизат и излизат, както каза Христос за овцете, ще влизат и ще излизат и паша ще намират. Под думата „света“ не се има предвид творението, природата, самия човек или нещо материално присъстващо помежду ни. Има се предвид този дух на ожесточение, егоцентризъм и богоборство, който направлява действията на повечето хора, де факто на всички хора, които не са освободени. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни./Йоан 8:36/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • онова, което е повече от откровението е вече в синята "кръв" на чистия дух

  03 Май 2018 9:45ч.

  Така е, никой няма да бъде освободен без христосиновния жест, чрез който ще бъде удостоена Личността Светия Дух. На последната е дадено да довърши времената на изкуплението чрез философския Творчески акт, получавайки Дара на Славата в сюблимния момент на схватката със сатана. Защото това са степени на пробуждаща обхода: Синът е все още съборност, докато Светия Дух е вече производителност, която ще разкрие Славата на Сина като Победител над Змията и връчване жезъла на емпирията в Пришествието. Затова неслучайно Синът Человечески е предупредил: който похули Отца и Сина ще му се прости, но който похули Светия Дух няма да му се прости до века.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДЕКОНСТРУКЦИЯ

  07 Май 2018 17:48ч.

  Сидеров и Решетников искат десни русофили. А, да намерят и един, ама надали.. ДЯСНОТО Е КОНФОРМИЗЪМ.ДЯСНОТО Е КОНФОРМИЗЪМ. ЛЯВОТО Е РЕВОЛЮЦИЯ. РЕВОЛЮЦИЯТА Е ЛЯВО. КОНФОРМИЗМЪТ Е ДЯСНО. ЗНАЧИ ЖИВКОВОТО УПРАВЛЕНИЕ Е? А, ПРОТИВНИЦИТЕ НА ЖИВКОВИЗМЪТ, СА? А ФЕМИНИЗМЪТ И ГЕЙ АКТИВИЗМЪТ, СЕГА, СА? А, ПРЕДИ, БЯХА?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • оТо

  12 Май 2018 21:25ч.

  Десният православен русофил с атеистично комунистическо минало не е оксиморон, а резултат от закономерното превръщане на дресираните в комунизъм в искрени фашисти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Румен Андонов

  13 Май 2018 9:55ч.

  Този самозабравил се религиозен екстремист си мисли,че живее в средните векове.На първо място той бърка либерализма с атеизма.А че направо е откачил си личи от твърдението му,че плътските страсти са греховни.Абе,Аланкоолу,че,като си против плътските страсти,кажи как да се изпълнява основоно указание на Създателя - "плодете се,множете се".Пълен кретен!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Плътските страсти са греховни, защото на паството

  13 Май 2018 22:41ч.

  трябва да се внуши чувство на постоянна вина. Целта е да бъде манипулирано и над него църквата да наложи своята власт. Елементарно, но действа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • стига лъжи

  14 Май 2018 19:06ч.

  Либерализмът не е равен на атеизъм, но да кажем, че вътрешната му логика винаги го превръща в такъв, защото каква автентична църква е светската църква - това е някаква карикатура на мистика и дисциплинарна обхода. Що се отнася до плътските страсти, борбата с тях е борба за един неизпадащ от Божията Воля човек. Вина може да изпитва само лутащият се между дявола и Бога, но продължаващ да живее по дявола, т.е. оня, на който цялото му богатство е в ежедневния живот. Самият факт, че не разбирате това, а плюете, показва, че с нищо не сте по-различни от атеистите. Нещо повече, някои атеисти не изповядват вашата воинстваща поза от позицията на невежество, очевидно незаинтересовано от духа на богословието.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • онова, което е за богослови, не е за миряни; това, което е казано на древните, съвременните го тълкуват ограничено еснафски

  14 Май 2018 19:16ч.

  Богословът напуска света, мирянинът използва сексуалната енергия само праведно - за размножаване, а не за самоцелно удоволствие. Такива са традиционните християнски изисквания, които нямат нищо общо с извечно незадоволимото его на модерния либерален индивид, живеещ главно заради гъдела на нагоните на стомаха и половите си органи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не на нас тия!

  15 Май 2018 10:30ч.

  Авторът на текста е пълен мизантроп и фундаменталист, достоен за пропагандния отдел на "Ислямска държава". Интерпретира либерализма както му изнася, за да защити радикалните си фанатично-религиозни тези.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Към коментара на 14.05.2018 в 19:16

  15 Май 2018 10:37ч.

  А имате ли си чаршаф с дупка, чрез който да сведете риска от плътско-похотливо грехопадение до минимум?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Въпрос към Приятелите на Бога

  15 Май 2018 10:42ч.

  Какво оправдава намесата на Църквата в светски грях като воденето на война? В православната традиция, преди битка свещеници освещават бойните знамена на армията, която ще убива други хора. С други думи, Светата Църква дава благословията си за извършването на грях в нарушение на една от Божиите заповеди. И това ако не е "приятелство със света", не знам какво е!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До преводача

  07 Юни 2018 9:53ч.

  Госпожо Грънчарова, добыча не е "добичета:, а "плячка"

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Баба Яга

  02 Юли 2018 15:12ч.

  Какво разбира от либерални идеи свещеника?! Цялата политика е … защо точно либералите? - защото са малко и са слаби. И подобни умопомрачения на гърба на християните!!! Закоравяло сърце - Египет ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Науката доказа,че има Бог.

  13 Юли 2018 17:48ч.

  Ето думите на,заминалия в другият-по добрият свят,покойният вече академик Фатей Яковлевич Шипунов,убит от "научното гестапо",(шепа богаташи които почти са купили света и искат да ни убедят,че сме произлезли от всичко друго(маймуни и "извънземни"),но не и от Бог, защото решил да публикува математическото доказателство за съществуването на Бог. "Съществува наука,която се нарича квантова механика.Тя изследва,частицата,като вълна (енергия).Оказва се,че зад пределите на елементарните частици-неутрони,протони,електрони, позитрони и т.н.,материален свят вече не съществува, а е на лице тяхната вълнова функция. Цялата вселена е изградена от субстанция,която не може да се нарече веществена.Това е духовна субстанция.Когато Макс Планк,видял вълновите уравнения на Шрьодингер възкликнал: "Вие доказахте математически съществуването на невидимият свят на ангелските духове!".Във физиката,тази духовна субстанция има значение само като вълна.При това тази вълна е строго организирана:много по силно от колкото видимият физически свят.Именно тази вълнова функция изгражда целия физически видим свят и определя цялостната му структура.Има такива вълни, дължините на които са равни на дължината на материците на Вселената,т.е.вълната се разпространява мигновено в която и да е нейна точка.Ето защо,дума ли е казана,събитие ли някакво е извършено-където и да е в рамките й,то се записва веднъж и завинаги.От това логично следва извода,че има Висша Сила,която мигновено и моментално вижда едновременно целия свят именно благодарение на тези вълнови функции!От Библията разбираме,че невидимите ангелски творения на Бог,никога не могат да се намират на две места едновременно,докато Той присъства едновременно навсякъде и във всичко!В Словото Божие Бог ни казва,че изпълнява желанията ни,преди още да сме Го помолили за това!Т.е., знае нашите помисли!В Евангелието се казва,че който е пожелал жената на ближния си,вече е прлюбодействaл с нея в сърцето си и че това е грях,който трябва да се изповяда пред свещеника!Оказва се,че помислите ни са също вид вълни!На много места в евангелията, виждаме,че Бог предварително знаел помислите на учениците и враговете си!(Нещата не са толкова прости и елементарни, колкото на мнозина атеисти им се виждат).Вълнова функция има човека,атома, молекулата и т.н.Именно чрез вълновата функция се управлява целият материален свят,фактически от Дух.Всичко това може да се изчисли с математическа точност-имаме честота,фаза и дължина на вълната.При това,когато даден физик експериментира с приборите си,може да направи така,че вълновата функция да му предостави частица.Така бяха открити неутрино и антинеутриното. Опасността от експериментите с атомните ядра,се заключава в това,че недоброжелателният физик,може да предизвика такава реакция на вълната,която е в състояние да взриви даже Слънчевата система !Формулите на квантовата механика,ги няма в учебниците и ако те биха били публикувани- светът би прозрял,а сега той е сляп!За съжаление "научното гестапо" не ни разрешава да ги публикуваме.От публикациите се знае само формулата на Айнщайн:Тя обаче е неточна и грешна- в нея не е въведен духовният коефициент.В близко време,ние вероятно ще публикуваме уравнението на квантовата механика,което доказва съществуването на невидимият духовен свят,който управлява физическият видим такъв.Всичко това може да се покаже на черната дъска и то,как с голяма точност се определя всичко това,т.е.с математическа точност може да се докаже съществуването на творящи и разрушаващи сили във Вселената,от които зависи целия материален свят и ние с вас,казано на църковен език ангели и демони-Бог и дявол.Това е последното откритие на квантовата механика,а квантовата механика,се счита за последната дума на науката!На нас не ни разрешават да публикуваме вълновите уравнения на Шрьодингер и на други учени,макар,че на няколко пъти покойните академици Пьотр Иванович Капица и Семьонов Николай Николаевич опитаха да направят това,но за съжаление едва неотдавна им се отдаде да публикуват книгата на академик Логунов(ректора на МГУ),който доказва лъжливостта на теорията за относителността-обща и частна.Напълно е разобличен и доказан математическият блъф на Айнщайн и е показано,че зад пределите на физическият свят съществува много по сложен и строго организиран вълнови нематериален свят.Това със 100% точност се доказва от съвременната матаматическа и физическа наука."(Ако се досещате в Евангелието,Бог казва,че е още и Дух-виж Иоан гл.4/24ст.) P/S. Врачките от типа на Ванга,също неволно свидетелстват,че живота ни се записва.Вижте как се провиква Ванга в книгата издадена от племенницата си:"Виждам човешкият живот като на кино".В НЕТА може да се намери книгата на д-р Реймънд Мууди "Живот след живота", описваща следсмъртните преживявания на хора преживели клинична смърт(благодарение изнамирането на адреналините и електрошоковият апарат,вече много хора се връщат от смъртта .Ако преди 100г,това бе невъзможно,сега вече е) и всички те(някои поради психологическата бариера-да не ги сметнат за луди не смеят да разкажат) разказват,че видяли живота си в ретровариант от момента на смъртта до раждането си-понякога и обратно.И което е интересно дори и да са на 80-год.възраст,представянето му трае не по-вече от 10 мин!Това е така, защото в Библията пише,че при Твореца на времето 1000г.са като 1 ден и 1 ден е като 1000 год.,т.е.при Него понятия като време и пространство,не съществуват казано на прост език,в другото измерение времето няма-начало и край.Минало,бъдеще и настояще не съществува. Възниква въпроса,кой и защо ни записва живота?Отговор на въпроса може да ни даде както всеки свещеник,така и Библията.Излиза,че думите на Христос;"Всеки ще бъде съден по делата си",съвсем не са лъжа на попове! От Словото Божие,разбираме,че много преди нас човеците, Бог сътворил и други безплътни същности,наречена там ангелски невидим свят,със също такава свободна воля като нас хората.Наречени са още и бързи духове,защото изминават хиляди километри за части от секундата,освен това притежават и титанична сила.Според св.Серафим Саровски чудотворец, най-малкият от тях с нокътя на кутрето си може да преобърне земното кълбо. Освен това от житията на светците виждаме,че могат да приемат каквито си форми пожелаят-да се материализират и дематериализират!А щом,могат да предвиждат и бъдещето,това означава че интелекта им надвишава хилядократно всички компютри и изчислителни машини на земята взети заедно.За тях не съществуват никакви прегради за преминаване.(материални и нематериални).Бог е Велик Творец.Блестящият физик и математик, Блез Паскал възклицавал когато поглеждал към небето и казвал:"Колко ли си Велик Ти Боже, щом си направил такова светило,като слънцето!",а сър Исак Нютон,винаги си свалял шапката когато произнасял Божието име и казвал:"Колкото по учен е човек,толкова по-ясно вижда колко е неучен".Злоупотребявайки със свободната си воля, предводителят им Деница,наречен по-късно сатана,решил,че е равен с Твореца си , уговаряйки безброй други ангелски творения да го последват и Му обявят война,което е върха на гордостта,(за това Бог казва,че най страшният грях се нарича гордост) на момента бил свален от небето на земята при нас човеците.В момента се проявяват като така наречените "извънземни" и НЛО във всичките му разновидности-от "летящи" чинии,пури,светлини,фигури в/у житни масиви,кикита,барабашки,екстрасенси,врачки,контактьори и т.н.Всичко това е описано в последната книга на Библията,наречена Откровение или Апокалипсис. 1."Ако няма Бог,а аз вярвам в Него-нищо не губя,но ако има Бог,а вие не вярвате в Него,губите всичко. 2.Бог дава достатъчно светлина на тези които искат да виждат и достатъчно тъмнина на тези които не искат да виждат. 3.Аз разделям хората на три категории:които са намерили Бога и му служат-те са разумни и щастливи,които не са го намерили,но го търсят-те са разумни,но все още нещастни,които не са го намерили и не желаят да го намерят-те са неразумни и нещастни.Последните са за съжаление. 4.Тежко и горко на хората,които не знаят смисъла на живота.Те не знаят защо живеят. 5.Много умни хора има на този свят,но малко са разумните.Прочее,да бъдем разумни,защото Бог ни разделя на разумни и неразумни." БЛЕЗ ПАСКАЛ-мисли за Бога (цитати от НЕТА)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Д-р Иванов, психиатър

  09 Авг 2018 10:11ч.

  Голям Биг Брадър е този Бог, който описваш, приятелю...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Катерица

  25 Авг 2018 18:30ч.

  Много ценен материал от Архимандрит Рафаил Карелин, благодаря! Коментарът от 13.07. ми допадна, може би защото и аз съм се занимавала с наука и така нещата за процесите ми стават още по -ясни. Благодаря. И Бог да ни води и пази по пътя на спасението ни... Най - голямата драма беше, когато осъзнах, че има действащи зли духове и сатана, че понятието ад е достоверно, дори, че го има някъде, до колкото разбирам.......че има невидими мрежи, които ни омотават и превръщат в роби без да се усещаме, че се раждаме и живеем в заблуди и подменяния, че има имитация дори на Божествената светлина... Не може ли да изчезнат , веднъж и завинаги ? Много ми е трудно....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И я да си кажем!

  27 Sep 2018 9:21ч.

  Много гняв и омраза се усещат "между редовете" на тази статия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Nnn

  08 Фев 2019 21:11ч.

  Прав е бил Ботев: Не ти кому се кланят калугери у попове и свещи палят православните СКОТОВЕ Бъдете си блажени и НИЗШИ духом!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Константин Димитров

  05 Юли 2019 23:43ч.

  Когато човек говори с "праведен" гняв, неизбежно изпада в "праведен"легализъм. Дочетох до половината - повече не можах. Мисля си, че легализмът, а не либерализмът е най-големият враг на християнството. Аман от гръмотвержци. Либерализмът е като незабелижима гангрена, а легализмът - като труп, който се движи като жив.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Икстеншъни и метастази

  11 Юли 2019 22:57ч.

  Днешните либералисти хич не искат да се разискват,изследват и сравнявят различните аспекти на либерализма,как мутират,пардон еволюират през годините и как от либерализма се роди отсичането на главите на английския и френския крал,гилотинирането на 1 милион французи,милионите жертви на войните на Наполеон,убийството на руското императорско семейство,милионите жертви от гражданската война в Съветска Русия. Всичко - от утопичния социализъм,анархизма,марксизма,социалдимокрацията,либертарианството,болшевизмът.... са все икстеншъни и метастази на либерализма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи