ЕК ни скастри, че бавим плановете за управление на природните паркове

ЕК ни скастри, че бавим плановете за управление на природните паркове
Комисията с препоръки за бързи действия в областта на околната среда

 

България не управлява адекватно националните си паркове и защитени територии, се казва в специален доклад на ЕК за изпълнението на задълженията на страната ни в областта на екологията и околната среда, публикуван през месец февруари (SWD(2017) 35). В него страната ни е критикувана за забавяне на приемането на плановете за управление на националните паркове, което води до липса на адекватни мерки за тяхното опазване и съхраняване на биоразнообразието им.

 

Няма и административен капацитет за управление на природните паркове, констатира докладът. 

 

България има 9 национални парка, които представляват защитени територии и се управляват от държавата. Всеки от тях следва да има актуален план за управление, който да защитава намиращите се в тях уникални екосистеми и голямото разнообразие на растителни и животински видове.

 

 

Природни паркове като „Рила“, „Пирин“, „Българка“ нямат актуализирани планове за управление от няколко години, други са като плана на ПП „Странджа“, който чака да бъде приет вече 14 години. 

 

Докладът на ЕК повдига още въпроси като: опазването на човешкото здраве чрез мерки за премахване на замърсения въздух; инвестиции в пречиствателни станции и повишаване качеството на питейната вода и прилагане на законодателството по отношение на „Натура 2000”.

 

„По отношение на „Натура 2000” България създаде 3 управляващи органа, които дублират функции с управлението на националните и природните паркове. Разработени са планове за управление на тези 9 парка, но нито един от тях не е актуален. За много малко от останалите обекти в „Натура 2000” има действащи планове за управление“, гласи забележката на Комисията. Въпреки че страната ни като цяло е постигнала напредък в сектор екология и е подобрила законодателството си след присъединяването, все още има „значителни пропуски“ в неговото прилагане, констатира в доклада си ЕК.

 

 

 

 

 

Коментари

 • bek kd

  01 Март 2017 13:33ч.

  ЕК не знае ли, че ние имаме сега много по-важни работи от природните паркове. Например-дебати, избори и пр.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дебатите и изборите са важни за един кратък момент на разбъркване на тестето карти и раздаването им…

  20 Март 2017 22:41ч.

  …След което настъпва времето на истинската работа по съхранението на това, което ни е останало и по възстановяването на онова, което ни е отнето и унищожено. А когато става въпрос за СЪХРАНЕНИЕ и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ — място за «приоритети» няма. Всичко е важно! Така че — дебати и избори: ДО ВРЕМЕ, а спасителен труд: ДО ГРОБ!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи