Андрей Фурсов: Кой стоеше зад Горбачов?

Андрей Фурсов: Кой стоеше зад Горбачов?

Автор: Андрей Фурсов, zen.yandex.ru

Ако трябва да дадем определение за перестройка, според мен това е съзнателно превръщане на структурната криза в системна, която завърши с разрушаването на Съветския съюз и съветската система. Самият Горбачов казваше, че винаги е имал за основна задача на своя живот разрушаването на комунизма. Макар това разбира се да не е така, тъй като на него, докато е бил съветски чиновник, не е могло да му хрумне нищо подобно. Това се нарича лицемерие във висша степен.

Фактът, че в края на 1970-те и началото на 1980-те на върха на съветската властова пирамида се оказаха хора като Яковлев, Горбачов, Шеварнадзе беше присъда за системата. Ако системата е издигала на върха такива ръководители, които са били готови да предадат страната, това означава, че нейната имунна подсистема вече изобщо не е работела. Така че работата не опира само до Горбачов. Него го издигна системата. А после вече се задейства обратната връзка. Горбачов започна да разрушава системата, продукт на чието разложение беше и самият той.

Сега някои с умиление си спомнят Брежневите времена. Това наистина бяха охолни години. В продължение на 15-20 години, още от времето на късния Хрушчов, ние живяхме спокойно в сравнение с това, което дойде после. Но трябва да помним две неща. Първо, в това охолно време ние изядохме бъдещето си. И второ, топлината, която отделяше системата, беше топлината на гниенето. И Горбачов беше продукт на това гниене.

Прераждането на номенклатурата на СССР започва още при Сталин. Неслучайно той нарича номенклатурата „проклета каста“. Но този процес отначало е много бавен. Следващата фаза настъпва при Хрушчов. После Брежнев. Терминът „застой“ много често се използва по времето на перестройката. И мнозина мислеха, че става дума за икономиката. Но това изобщо не е така. Членът на Политбюро и на ЦК на КПСС Егор Лихачов в някакъв смисъл е прав, когато при един от споровете с Горбачов забелязва: „Какъв застой? Нашата икономика се развива.“

Обаче номенклатурата, за разлика от праволинейния Егор Лихачов, чува правилно посланието на Горбачов: той има предвид не икономиката, а практическото отсъствие на реална ротация на кадрите от 1970-те години. Всъщност застой означава господство на хоризонталната мобилност във властта над вертикалната. Когато сваляха някого от длъжност, например заместник-министъра на химическата промишленост, го изпращаха на заместник-министърското място в друго ведомство.

Такъв застой е едновременно и деградираща тенденция от гледна точка на работата и макрокорупция в ситуация, когато чиновникът няма частна собственост и единственото му притежание е да се задържи на власт. Съветската номенклатура беше системообразуващ елемент на съветското общество, но тази прослойка, както казах, нямаше собственост, имаше само власт. И когато в средата на 1960-те години съветската номенклатура се отказа от скок в бъдещето, в комунизма, или в това, което братя Стругацки нарекоха „Пладне, XXII век“, на нея й остана само един вариант за по-нататъшно движение – конвергенция със Запада, интеграция в капиталистическата система. И този процес тръгна.

Обаче реална интеграция с капиталистическата система е възможна единствено изгубвайки достиженията на социалистическото общество. Така и стана. Тоест, номенклатурата оправда страховете на двама човека, които се ненавиждаха помежду си - Сталин и Троцки. Троцки предупреждаваше, че номенклатурата рано или късно ще се обуржоази и ще предаде страната. И Сталин много се опасяваше от това, особено отчитайки империалистическото обкръжение. Неслучайно малко преди смъртта си той заявява на съратниците си горе-долу следното: „Ето, аз ще умра и империалистите ще ви излъжат.“ Така и стана. Какво означава приетата на XX конгрес на КПСС концепция за мирно съществувание на държави с различен социално-икономически строй? Това е крачка в посока на империалистите. Първи за това заговори Георги Маленков на мартенския пленум 1953 г., веднага след смъртта на Сталин. Хрушчов тогава го осъжда, а след три години, по предложение на Ото Куусинен сам излиза с тази инициатива.

XX конгрес е важен жалон по пътя на превръщането на номенклатурата в квазикласа, в което много активна роля изиграва нашата така наречена либерална интелигенция, която е младата фракция на либералната номенклатура. През 1961 г. в новата програма на КПСС е фиксирано нещо много важно – една от главните задачи на КПСС – максимално удовлетворяване на растящите материални потребности на съветските граждани. Тоест, номенклатурата решава да строи общество на потреблението. Но доколкото в Русия и в СССР винаги се е създавал неголям по обем съвкупен обществен продукт, това е общество на потреблението за самите нас.

Още в 1956 г. е поставена задача за нормализиране на отношенията с капиталистическите страни, а на границата на 1960-1970-те години е взет курс към интеграция в западната система, при това точно когато капитализмът (Западът) изпитва сериозни проблеми и би могъл да бъде подтикнат към разрушение. Но беше направен друг избор. Протича сближаване със Запада по линия на Римския клуб, Тристранната комисия. Започва се включване на съветската върхушка в редица международни проекти.

В името на справедливостта трябва да се каже, че на границата на 1960-1970-те години на Запад има буржоазни фракции, които смятат, че в тактическо отношение може да се сътрудничи със Съветския съюз и постепенно да се налага тяхната воля, да се побеждава „по точки“. Обаче в средата на 1970-те години тези групи претърпяват поражение и на първи план се издигат финансистите и корпоратокрацията, на които им трябва победа над Съветския съюз вече не постепенно, а бързо и не „по точки“, а с „нокаут“. На тях им трябва или максимално да отслабят Съюза, или изобщо да го унищожат. А Брежневият СССР точно в това време губи инициативата. Може да се каже, че перестройката логично произтича от предшестващия период. 

Разбира се, фронтовакът Брежнев не беше предател.

През 1972 г. съвместно със САЩ край Виена е създаден Международният институт по приложен системен анализ. Очаква се там представители на съветския и американския елит да разработват общи подходи за управление на световните процеси. В действителност, всичко е сведено до елементарно вербуване на нашите представители. Изучилите се в МИПСА (Международен институт по приложен системен анализ) започват да виждат света така, както го вижда западната върхушка.

Андропов и Суслов са главните кандидати на Куусинен. Впрочем, негови протежета са и деканът на журналистическия факултет Ясен Засурски и членът на Римския клуб академик Джермен Гвишиани и даже „самият“ Александър Николаевич Яковлев – главният оператор на събарянето на съветската държава.

„Излиза, че е съществувал определен кръг от хора, които са имали огромно влияние при Хрушчов. Те започнаха да играят още по-голяма роля при Брежнев и след това практически се превръщат в политическото ръководство на страната при Михаил Горбачов, а после и при Борис Елцин. Международните отдели на ЦК на КПСС, израснали под крилото на Куусинен, станаха ковачница на кадри за бъдещата перестройка. А след това, вече под ръката на Андропов, в късните Брежневски времена тези структури бяха инкубатор за елциновите младореформатори.“ (Сергей Марочкин)

Перестройката отговаря на интересите на определен слой, който в крайна сметка и става неин бенефициент. На първо място, това е част от номенклатурата, която иска да живее като на Запад, стреми се към интеграция в капиталистическата система, очаквайки че там ще бъде приета като равна. На второ място, това е част от Комитета за държавна сигурност – неголяма, но влиятелна. Голяма роля в „изграждането на мостовете“ на съветската върхушка със Запада изиграва структура, наречена Сеть – фирмата, оглавявана от Евгений Питовранов. И накрая, третият сегмент е сенчестият капитал. Този триумвират, този триглав змей Горянин, има интерес от „реформите“ на Горбачов.

Сенчестата икономика се курира от „преустроилата се“ част от КГБ, която се опитва да я внедри в световната, използвайки нелегални канали. По друг начин тя не би могла да проработи и да върши „сенчестото“ си дело. Към средата на осемдесетте тези хора поставят задача за легализиране на капиталите и пълен достъп до властта. Още в средата на седемдесетте е започнала подготовката на „бригади“, които трябва да рушат системата. Подбират се тщеславни, жадни, приближени хора, които могат да бъдат манипулирани. И в случай на нещо – лесно да бъдат предадени...

Разбира се, трябва да се отчете и играта на Запада на нашата площадка. Не е нужно да се преувеличава ролята на този фактор, но не бива и да се намалява. Например, когато агентът на съветското разузнаване в ЦРУ Олдридж Еймс заема длъжност в отдела, който се занимава със СССР и влиза в курса на нещата, той е поразен до каква степен съветското общество е пронизано от агентурата на САЩ. Не агентура за влияние, а чиста американска агентура, при това във всички сегменти на съветското общество. Агенти има и в партийните структури, и в съветските органи, и в държавните, и в научните, и даже в разузнаването. По този повод Еймс казва, че СССР му напомня сирене, в което дупките са повече от самото сирене. Всичко това означава, че андроповият КГБ напълно се е провалил.

Искам още веднъж да подчертая, че мнозинството от тези, които изведоха Горбачов на върха на властта, не смятаха да разрушават Съветския съюз. Те искаха СССР да се интегрира в западната система. Но те не разбираха, че никой няма да интегрира СССР в западната система изцяло и на равни начала. Затова западните деятели разказваха приказки на Горбачов: „Вие сте твърде голяма страна. Хайде първо да се разпаднете, а след това ние ще ви приемем.“

Горбачов е движен от Михаил Суслов, който оглавява така наречената (неформална) южна група в ръководството на КПСС. Що се отнася до Андропов, той изобщо е слабо самостоятелна фигура (поне до самия край на 1970-те години). Още в млада възраст Андропов бива отличен като много интересен човек. Води го видният деятел на Коминтерна и Международното работническо движение Отто Куусинен. По своите възгледи той е ляв глобалист, който открито не обича Сталин. Около него се групират тези представители на съветското ръководство, които условно можем да наречем първото поколение либерали и демократи. Андропов е един от тези хора. И от него през Куусинен линията се простира към героите на Перестройката.

Когато Андропов оглавява КГБ, той няма опит от работа в тази сфера. Брежнев го обкръжава с двама свои хора – Георгий Цинев и Семьон Цвигун. Андропов се опитва да създаде нещо свое. Но го използват като параван. Всъщност зад него стоят трима генерали: Евгений Питовранов, близкия до него Борис Иванов и Филип Бобков. Това са много сериозни хора. Когато говорим за Андропов, трябва да помним този триумвират, който стоеше зад гърба му и който, както и част от съветската върхушка, също смяташе, че влизането в западния свят ще реши проблемите на Съветския съюз. Но тяхната най-груба грешка е тази, че бяха уверени, че ще ги поканят на една и съща маса с хората, които от 400 години контролират Запада (само защото СССР е ядрена държава).

Андропов беше обикновен съветски кариерист. В началото при него КГБ способства за усилване на дисидентското движение. Наличието на това движение трябва да убеди съветското ръководство, че КГБ е нужен и неговата работа трябва всячески да се подпомага. Укрепването на КГБ е нужно за противостояние на МВР. Но за времето, в което работи с дисидентите, КГБ сам се подлага на вътрешно разложение. В този план техните отношения приличат на онези между царската охранка и революционерите в началото на XX век.

Много добре си спомням статията на Андропов в списание „Комунист“, където той признаваше, че не познава обществото, в което живее. Пита се, защо тогава му трябваше да се набърква във властта? Естествено, ако не разбираш обективните закони на развитието, е невъзможно да го насочиш в нужното русло. В резултат, с действията си Андропов допусна разпада на Съветския съюз. Той просто не можеше да противостои на разрушителните тенденции, тъй като не осъзнаваше реалността адекватно. Сега цялото човечество разплита последствията на тази геополитическа катастрофа.

Поради образувалия се в номенклатурата конвергентно-прозападен сегмент, не много голям, но доста влиятелен, поради интеграцията на СССР в световния, т.е. капиталистическия пазар (за което и разведряването идва навреме) в различни сфери на съветското общество – наука, литература, кино и др. – започват да се формират процеси, които са елементи на този сегмент. Те са обвързани с конвергенти, на които е по-лесно да провеждат идеите си не директно, в сферата на властта, а опосредствано – чрез филми, романи и други подобни. В резултат, още през 1970-те години се формират структури, и по-точно мрежи, алтернативни на формалната структура на властта (държавни, но за съжаление далеч не винаги държавнически). Имащи своя изход на Запад, между другото поощряван по ред технически причини от властта, централно-върховно, те започват да използват това като капитал и да придобиват все по-голямо значение. Важна роля за функционирането на тези мрежи играят космополитно-либерално-кагебейските салони („културата“ е важно дело, за нея отговарят сериозни хора: в 1930-те години – Агранов, в 1970-1980-те – Бобков) – отначало на Лиля Брик, а след това сменилият го салон на Мая Плисецкая и така нататък.

През 1969 г. излезе забележителният роман „Какво искаш?“ на Всеволод Кочетов, в който той показа започващото разложение на съветското общество, не само на ниво интелигенция, но и номенклатура. И беше много показателно, че когато романът беше отпечатан в списание „Октябрь“, срещу него скочи либералната интелигенция воглаве със Симонов. Книгата можа да се публикува само благодарение на подкрепата на Машеров (Първи секретар на компартията в Белорус по онова време – б.пр.) в Белорусия. И независимо от това, че Машеров прокара публикуването, тиражът на романа изчезна много бързо от магазините. Най-интересното е, че в събраните съчинения на Кочетов, които излязоха в края на 80-те години, този роман не беше включен. Всъщност в него Кочетов описва отровните плодове, узрели след XX конгрес на КПСС.

Вследствие реформата на Косигин-Либерман либералната фракция на номенклатурата се сдобива със социална база – съветския магазинер. Това е много добре описано от Леонид Филатов – те осмиват магазинера в театъра, а в салона седи самият този магазинер, който доставя билетите. Точно този социален слой става социалната база на това, което по-късно прерасва в Перестройка.

В същото време КГБ притиска много силно родолюбците. Тези, които Андропов наричаше русисти, получават значително по-дълги присъди, отколкото дисидентите, които често просто са погалвани по главите. И редица хора, които можеха да станат лидери на едно патриотично поколение в Съветския съюз, загиваха по странен начин – това са и Василий Шукшин, и Юрий Селезньов, и Константин Василиев.

Горбачов е удобен за Запада. Още през 1984 г. в качеството си на втори секретар на ЦК на КПСС по инициатива на Маргарет Тачър той е поканен в Лондон. Всъщност, това е настройка. Тачър тогава казва, че с Горбачов може да се върши работа. По този начин неговата кандидатура е съгласувана със Запада. Обаче когато Тачър казваше, че те са го довели на власт, това беше все пак избор. В средата на 80-те години, при цялото наличие в СССР на директна агентура и агентурно влияние, Западът все още не можеше по директен начин да въздейства на ситуацията в нашата страна. Това ще се случи в 1990 година. Косвено, да, Западът е могъл да даде знак на някои сили в СССР, че при Горбачов отношенията ще се подобрят. А доколкото съветската върхушка много желае подобряване на отношенията със Запада, тя, естествено, го подкрепя. Ролята в това на Евгений Примаков (съветски и руски политически и държавен деец в периода 1985-1989 година, директор на Института за световна икономика и международни отношения към Академията на науките на СССР) и Андрей Громико (съветски партийно-държавен деец и дипломат в периода 1985-1988 година, председател на президиума на Върховния съвет на СССР) далеч не е случайна.

В едно от интервютата си Вячеслав Николаевич Матузов, в миналото сътрудник на Международния отдел на ЦК на КПСС, блестящ специалист по арабския Изток, разказа интересна история, която по-късно потвърди пред мен в личен разговор. Веднъж през 1974 г. в разговор между трима души – той, заместник-завеждащ Междунардния отдел Румянцев и (тогава) щатния кореспондент на „Правда“ Примаков – последният заявил, че на практика социализмът е изчерпал себе си и трябва да се живее като на Запад. Матузов започнал разпалено да възразява, обаче Румянцев, извеждайки Вячеслав Николаевич да пушат, категорично му забранил да спори с щатния кореспондент. Да оценим ситуацията: заместник-завеждащият Международния отдел реагира срещу опонента на Примаков, вместо да се опита да въздейства върху него. Аз не мисля, че Примаков е искал разрушаването на СССР, но той беше привърженик на конвергенцията, на изграждането на мостове със Запада, което завърши съвсем не така, както му се искаше на Примаков и на неговите подобни. Не са имали класов нюх и стратегическо мислене, а западните им „партньори“ са имали. Именно поради това в следсталиновия СССР те успяха да създадат цяла мрежа от „полезни идиоти“, агенти на влияние и просто агенти.

Впрочем, както ми е разказвал генрал-лейтенант от КГБ Леонид Шербашин, още от края на 1987 г. Горбачов пристигал на работа, сядал в креслото, свалял сакото (той много обичаше да свали сакото и да го окачи на гърба на стола) и се захващал основно с това да чете хвалебствени статии за себе си в западните списания и вестници. Ето кое е било най-важното за него. Но, много интересно, в мемоарите на западните политици директно се говори как те от самото начало са лъгали Горбачов. Но, както е известно, лъжат този, който сам иска да бъде излъган. Достатъчно е да се погледне историята на неговите преговори със западните дейци, особено от 1989, 1990, 1991 години.

Искам да напомня, че идеологът на Перестройката е Александър Николаевич Яковлев, който 10 години е служил като посланик в Канада. И той пише в мемоарите си, че когато Горбачов пристига в Канада, те дълго и откровено разговарят и Яковлев разбира, че са съмишленици. Това се случва през 1984 година. Неслучайно, когато Горбачов става генерален секретар, Яковлев е отзован от Канада. Отначало става директор на Института за световна икономика и международни отношения, а след това отива в ЦК и става главен идеолог. Малко преди смъртта си Яковлев заявява, че с тяхната перестройка той и неговите съратници са рушили не само Съветския съюз, но и хилядолетния модел на развитие на Русия.

Не мисля, че Яковлев е посвещавал Горбачов във всички свои планове, но относно това, че Перестройката беше удар не само по СССР, но и опит да се промени векторът на цялата руска история, нямам никакви съмнения.

Показателно е, че в края на 80-те години горбачовият отбор кани в Съветския съюз нобеловия лауреат по икономика от руски произход Василий Леонтиев, който трябвало, според горбачовци, да потвърди нуждата от сериозни системни промени в Съветския съюз именно поради икономически проблеми. Леонтиев работи тук няколко седмици и стига до извод – да, Съветският съюз има сериозни структурни проблеми в икономиката, но няма нито един проблем, който да налага системни изменения. Оказва се, всъщност, че горбачовската позиция е неадекватна.

При Горбачов беше приет закона за кооперациите (или за индивидуалната трудова дейност) и така наречения закон за държавните предприятия, който нанесе още по-голяма вреда. Според него редица държавни предприятия получиха право да излязат на световния пазар самостоятелно, да продават продукцията си за долари, след което доларите се връщаха в страната и се обменяха за рубли. В резултат огромната рублева маса счупи баланса между стоковата наличност и наличните пари. Хората започнаха да помитат стоките от рафтовете и икономиката се подхлъзна в пропастта.

Не мога да се сетя за нищо хубаво от всичко, което направи Горбачов. Навремето, още по съветско време, се отказах да вляза в КПСС, публично, и разбира се, много пътища бяха затворени за мен. След 1991 г. получих възможност да пътвуам зад граница и така нататък. По този повод мой познат каза: „Ти си неблагодарен. Горбачов ти даде свобода.“ На това отговорих: „Свобода може да се даде само на роба. На свободния човек не можеш да я дадеш. Той винаги е свободен“.

 

Превод за "Гласове": Екатерина Грънчарова

Източник: zen.yandex.ru

 

 

 

 

 

Коментари

 • Мода ли е, таен масонски знак ли е, разпореждане на водещите офицери ли е - не знам, но доста анализатори на новата руска история се снимат с артистично увит около врата си шал. Ето днес в "Гласове" гастролира Фурсов.

  06 Sep 2022 17:06ч.

  Кашмирен шал се е навил като боа около врата на автора, терзаейки читателя с вечния въпрос. Кому принадлежи Фурсовата глава? Собственост на шала ли е или на тялото под него? Верният отговор може да е друг, но безспорно е по-комфортно да анализираш с шал на врата, отколкото с примка на шията. Апропо, преди дни в "Гласове" се появи Фьодор Лукянов - и той бе опасал шал на врата си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ПФУУУ

  06 Sep 2022 20:06ч.

  И ето, поредният идиот, който обича да демонстрира идиотията си! Нищо ново и днес!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:26ч.

  Не става въпрос за никаква перестройка, това бяха 5 години за да свикнем и приемем чистият капитализъм. Иван Костов въведе частното здравеопазване, но го въведе реално Гайдарски. Прочетете "Никаква отсрочка"- в."Работническо дело" 30.11.1989г. фейсбук я има, последната реч на живков, последната страница на фермата на животните, филмът стената с иван иванов,

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • O, tempora, o mores

  07 Sep 2022 7:46ч.

  какво прозрение, каква интуиция от вида на един кашмирен шал, увит около врата! Ами, то няма нужда да се чете статията и ти, умно и красиво момче или девойче, със сигурност не си си направил труда да я прочете, а и дори ад си си го направил, нищо не си видял в нея, освен увития около врата кашмирен шал.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Фурсов е много сериозен анализатор

  06 Sep 2022 17:15ч.

  което е голяма рядкост в съвременната навалица от специалисти по всичко. Блгодарност на "Гласове" за избора и превода.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Има лекции на много по-интересни теми

  06 Sep 2022 17:50ч.

  Намират се в YouTube.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тихомир Томов

  09 Sep 2022 20:41ч.

  По време на късния Брежнев постепенно евреите се издигат на високи позиции - Громико, Косигин , Гарбер, Елцер и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ако трябва да дадем определение за перестройка, според мен това е съзнателно превръщане на структурната криза в системна, която завърши с разрушаването на Съветския съюз и съветската система

  06 Sep 2022 17:47ч.

  Според мен, такова определение на перестройката може да се даде постфактум. Не мисля, че такава е била целта й.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Описаните проблеми на СССР сега се наблюдават на Запад

  06 Sep 2022 17:48ч.

  Местене на директори от една фирма в друга. Идва за директор някой директор на друга фирма и НЯМА представа от дейността на новата му фирма. А заплатите им … са огромни. Това се случи с американската фирма в която работех. И … тя фалира. Разбира се, след като директорите се нагушкаха. Служители се спасяваха както могат, а директорите станаха директори в друга фирма.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Номенлатурата е от векове за векове

  06 Sep 2022 22:04ч.

  в Западния свят още от 16 век. Фурсов има доста материали на тази тема.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Описаните проблеми на СССР сега се наблюдават на Запад

  07 Sep 2022 12:15ч.

  Капиталистическата номенклатура е по-токсична от социалистическата, защото е по-алчна. Меринджеите и меринджейките, които се въртят из представителствата на инвеститорите клас А са готови да убият баща си и да таковата майка си за по-висока заплата и по-дебел бонус, а и възможност да изръсят поддоставчици те си за парици назад, не ли?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тоя съветски

  06 Sep 2022 19:17ч.

  Учен да вземе да обясни защо след промените Русия се свлече на дъното, докато Китай дърпаше с по 15 % на година. На крива руска ракета космоса и пречи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 22:57ч.

  Просто виж как е било преди 1990та, дори преди 1975г. Не е писал за хелзинските споразумения и как съветският петрол е нужен за сваляне на цените на запад и след това Рейгън реже тази опция.. НРБ има разлика в БВП на глава 5 пъти над Китай, сега сме равни, и какво - към НРБ? ТО ДРУГ ПЪТ НЯМА, НО БЕЗ ЧЕРВЕНАТА БУРЖОАЗИЯ - СТАТУКВО ПОСЛЕДНИТЕ 33 Г. И ПРЕДИ ТОВА.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тоя съветски 06 Sep 2022 19:17ч. Учен да вземе да обясни защо след промените Русия се свлече на дъното, докато Китай дърпаше с по 15 % на година. На крива руска ракета космоса и пречи.

  07 Sep 2022 12:09ч.

  Защото Китай не роди Горбачов, блатните партийци и горбачовската тиня, която погълна великата многонационална държава СССР.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Китай доказа на практика ползите от плановата икономика

  07 Sep 2022 14:50ч.

  Тя е причината Китай да дърпа с 15% на година

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дърпев

  07 Sep 2022 15:10ч.

  Китай е капитализъм. Планов, контролиран , но КАПИТАЛИЗЪМ ! Набийте си го това в главите. В Китай има бедни и богати ! В Китай има социално разслоение, предвижда се (с цифровите технологии и контрола) това разслоение да се запази и бетонира !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Питам защо

  07 Sep 2022 19:10ч.

  Прехода в Китай успя, а в Матушката се провали ? Явно причината е в Матушката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Трийте, трийте!

  06 Sep 2022 19:34ч.

  Колкото и да триете забележките по превода, все пак преводачката поне от обща култура (щом се е захванала с такава тема!) трябва да знае, че не е Кусинен, а КУУсинен. Двете У-та не са грешка, това си му е името на човека, щото е финландец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Шокиран

  07 Sep 2022 7:41ч.

  Как може да те ТРИЯТ теб, който си забелязал такава съществена част от статията?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Observer

  06 Sep 2022 20:49ч.

  Статията и автора ѝ са пример за съвременния руски фашизъм, характерно примесен със сервилност към актуалните управляващи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  06 Sep 2022 20:56ч.

  Господи, прости!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • михайлов

  07 Sep 2022 19:09ч.

  Хал хабер си нямаш какво е фашизъм !? Вземи се ограмоти ! Защото си като кучето на Павлов ! Тоест първо сигнален ! И така явно ще си останеш до края на живота си ! Чакаш Брюксел да те светне,че да ти протикат лигите !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban

  06 Sep 2022 21:13ч.

  В Русия За 30г не се намери сериозно изследване какво точно се случи м/у 80 и 90г.Отделнно м/у 90 и 2000г.Това което е написал Фурсов може да го напише всеки що годе любознателен човек.Съшил е не особенно умело общоизвесни факти.Допуснал е и много фактологически грешки.Може би четох отгоре отгоре но националната тема въобще не е засегната.В републиките не са властвали просто номенклатурчици!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 06 Sep 2022 21:13ч. В Русия За 30г не се намери сериозно изследване какво точно се случи м/у 80 и 90г.Отделнно м/у 90 и 2000г.

  07 Sep 2022 12:17ч.

  Още е рано. Процесите от 90-те все още не са стигнали.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • j.jelevban

  06 Sep 2022 21:17ч.

  Архимед-дайте ми опорна точка и ще преобърна света.Наполеон -дайте ми пари..........Всъщност А.Македонски открива това за парите и обръщането на света.Сталин-кадрите решават всичко.Е фурсов отчасти засяга кадровия вектор?!А парите?! А опорните точки?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  06 Sep 2022 21:36ч.

  Много важни аспекти са подминати, други просто са маркирани. Материалът е кратък, проблемите огромни, разрезът на погледа на автора е ограничен и това е естествено - разглежда се един относително частен въпрос. Откъде се взе ставрополският провинциалист?! Но понеже говориш за вектор, само да ти обърна внимание на една уж небрежно подхвърлена фраза:

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  06 Sep 2022 21:41ч.

  Четвъртият абзац отзад-напред. Визиран е векторът на руската история и потенциално умишлен опит да се пренасочи (даден силов момент). Тук може да се направи интересен пренос към Дугин, който също говори за космогонията на руснака, за обществени и исторически вектори, за православната традиция и поглед към устройството на света. Само маркиран, но галактически въпрос.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Подмяна на понятията

  06 Sep 2022 22:17ч.

  Подмяната на християнство с православие не цели само обезсмисляне на същността и всъщност не толкова, колкото акцентиране върху различността. И ако в хроничното приобщаване и противопоставяне на Русия на Запада това е обяснимо, у нас, на историческата граница между християнство и ислям, е дълбоко чуждо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДО: Подмяна на понятията

  06 Sep 2022 23:55ч.

  От дека си бре дзверо, та твърдиш, че у нас, на историческата граница между християнство и ислям, "подмяната" на християнство с православие е дълбоко чуждо? Не знам дали има научни изследвания по въпроса, но петстотин летното съжителство с исляма у нас, го е направило по приемлив от западните деноминации на християнството.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Подмяна на понятията 06 Sep 2022 22:17ч. Подмяната на християнство с православие

  07 Sep 2022 12:19ч.

  Православието е Християнството! Всичко след православието еретично.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Уилт

  06 Sep 2022 22:14ч.

  Съветският съюз имаше шансове да продължи съществуваното си, само при ръководител като Сталин.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  06 Sep 2022 22:23ч.

  Просто СССР през последните години на съществуването си, му се налагаше да поддържа военен паритет срещу Запада, не можа да отдели достатъчно средства за потребление и стандарта на живот много изостана. Това доведе до жадуване на западен живот в номенклатурата и обикновените хора.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:06ч.

  Леонтиев нобелов икономист го казва, бе човече, не прочете ли? https://www.theglobaleconomy.com/Bulgaria/GDP_constant_dollars/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:13ч.

  Има ли един политик, политолог, социолог, социален антрополог, и журналист, който да не е от БКП или ДС баща и род???????????????????????????? давам 4000 лева и коняк за 600 лева, черен хайвер за 300 лева, ако някой посочи някакво изключение. С Бащи минимум партиен секретар.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  08 Sep 2022 12:48ч.

  Аз онзи живот съм го живял. Не съм се осланял на сухи статистика. Ходил съм по Русия от Каспийско море до Баренцово море и от Москва до Камчатка. Това са моите сравнения.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:02ч.

  Не е писал за хелзинските споразумения и как съветският петрол е нужен за сваляне на цените на запад и след това Рейгън реже тази опция, но им хареса.. НРБ има разлика в БВП на глава 5 пъти над Китай, сега сме равни, и какво - към НРБ? ТО ДРУГ ПЪТ НЯМА, НО БЕЗ ЧЕРВЕНАТА БУРЖОАЗИЯ - СТАТУКВО ПОСЛЕДНИТЕ 33 Г. И ПРЕДИ ТОВА. Фурсов бърка само за стоките и многото рубли, Леонтиев го казва.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:14ч.

  Интересуваме коИ кандидат депутатИ имаТ роднина от ДС, БКП-ЦК, ПАРТИЕН СЕКРЕТАР ОТ БКП, ДКМС-ЦК. Говорят за лустрация, и то такива които са деца и внуци - родени със златна лъжичка на задната седалка на чайка, и мерцедес от УБО. ЧЕРВЕНИ ПРИНЦОВЕ!!! ....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:19ч.

  Прокопиевият баща и той измекяр на Живков. Кво се правите, че не знаете, че БКП и Живков смениха Москва с Вашингтон и Маркс с Айн Ранд. бяха комунисти. Принцове!! Мирчев, Христо.. Полковник Вандов е дядо на Асен Василев, агент като бащата на Райков - дипломатът племеник на Вацев. Кирил с баща от ДС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:22ч.

  Първо главно управление (външно разузнаване) на уж унищожената държавна сигурност (ДС) — негова е „Мултигруп“ и др. — и Второ главно управление на ДС (Контраразузнаване) — негова е Първа частна банка и др. Останалото е бутафория. Не е тайна също, че всички ръководни кадри на „едрия капитал“ са бивши офицери от ДС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:23ч.

  Мафията иска да „откаже“ от земеделие и скотовъдство тези, които все още имат мерак за това. Защото в перспектива е замислено създаването на огромни частни латифундии, аналог на предишните промишлено-аграрни комплекси (ПАК), където днешните земеделци ще бъдат ратаи. Това ще стане „от само себе си“, а засега е строго охранявана тайна. https://chitanka.info/text/2795-bylgarija-ili-mafijatay

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:24ч.

  Комунистите много ни лъгаха. Но най-лошото е, че никак не ни лъгаха за капиталистите. Адам Михник

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • българин

  06 Sep 2022 23:24ч.

  Не става въпрос за никаква перестройка, това бяха 5 години за да свикнем и приемем чистият капитализъм. Иван Костов въведе частното здравеопазване, но го въведе реално Гайдарски. Прочетете "Никаква отсрочка"- в."Работническо дело" 30.11.1989г. фейсбук я има, последната реч на живков, последната страница на фермата на животните, филмът стената с иван иванов,

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Али Луя

  07 Sep 2022 0:13ч.

  Както и в България, окопаната с десетилетия върхушка, посещавайки Запада, осъзнаваше, че собственик на малък семеен бизнес в Европа има повече блага от тях. Просто властта трябваше да се материлизира дори с цената на разруха, която и до ден днешен наричаме "свобода".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Искам да споделя това предаване на невероятната М. Ташева

  07 Sep 2022 0:41ч.

  (бувш водещ на предаването "В Окото на Бурята" по Alfa.tv) https://www.youtube.com/watch?v=Sk-nR6vn2yA

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • лалю

  07 Sep 2022 1:18ч.

  Зад горбачов стоеше КГБ. Те го използваха, за да унищожат чрез него КПСС и да узурпират цялата власт в Русия и голяма част в Източна Европа. Така КГБ се превърна от слуга на КПСС в пълноправен господар на всички властови, финансови и силови ресурси, а КПСС е на бунището на историята.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бивше барманче при соц-а

  07 Sep 2022 2:23ч.

  Поклон за Горбачев, че направи да си легализираме тлъстите пре-тлъсти заработки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Същите причини

  07 Sep 2022 8:13ч.

  Още през 60-те на миналия век хората масово говореха за челвена буржоазия,тоест номенклатурата. Интервюто доказва,че Сталин и Мао са били прави. Сталин казваше,че при социализма се засилва класовата борба,като е имал в предвид точно номенклатурата и затова безжалостно я е плевил, а Мао проведе Великата културна революция от 1966 до 1976г. пак поради същите причини.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Така и Пол Пот унищожи номенклатурата, гнилата интелигенция и всички които носеха очила

  07 Sep 2022 10:04ч.

  А в Африка един друг строител на социализъм, Иди Амин, дори лично изяждаше политическите си противници, което все пак беше малко прекалено.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Десети кръг на Ада

  07 Sep 2022 8:46ч.

  Току що приехме Миша с петното, бяхме му приготвили специален кът ! Миша ще се пърже при нас до свършека на Вселената...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • размисли без страсти

  07 Sep 2022 8:46ч.

  Не ви ли се набива в очите аналогията с номенклатурата (бюрократизирането) на ЕС и маргинализиране на понятието "национална държава"?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Observer

  07 Sep 2022 10:16ч.

  У Фурсов виждаме открито отричане на комунистическото минало, може би свързано с безпартийността му, но основно с новите тенденции, съветските ръководители актуално са обвинени в либерализъм и единствената ценност остават противопоставянето на Запада и войната като инструмент.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  07 Sep 2022 10:41ч.

  Партийна, стопанска, силовашка класа и номенклатура направи необходимото за открадване на собствеността, която беше създадена от народите след десетилетия. Отдавна казано и обяснено, няма спор и интрига. Това беше интересно към 1997 г. Вече не е! Най-големите кражби се случиха при костовци (приватизация) и царските якички (приватизация и държ.дълг).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  07 Sep 2022 10:47ч.

  Кражбите на костовците и якичките вече поне 15 год. не са новина и не са във фокуса на общ. внимание. След 2009 г. цялата държавна машина се превърна в инструмент за инструмент за масирани кражби на публичен ресурс, доколкото собствеността вече беше открадната. Паралелно вървеше и процес на експроприиране на експроприаторите (прим. КТБ), но в частен интерес.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • съждител

  07 Sep 2022 10:53ч.

  В последна с/ка Фурсов прави един много кратък исторически преглед с оглед на обема и сложността на проблемите и процесите. Личното му отношение е ясно, но прави видим опит да прокара балансиран поглед. Някои от тукашните форумци, за разлика от Фурсов, ни занимават единствено с личните си пристрастия и демострират едностранчив и предубеден прочит.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анализът на Фурсов на разрушаването на Съветския съюз и съветската система е добър

  07 Sep 2022 11:34ч.

  Това с превръщане на структурната криза в системна, ролята на партийната, стопанска, силовашка класа и номенклатура за разпадането на системата е вярно. В по-общ план погледнато, днес се вижда, че тези които създадоха системата 1917 година, те я и унищожиха.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това биологически не е възможно, ащото разпада стана 70 г. след революцията

  07 Sep 2022 11:44ч.

  и се дължеше на окопаване във властта на една клика, която постепенно се осъзна като класа със своите интереси. Сталин е виждал тази опасност и е правил чистки, след смъртта му текущата клика стана постоянна и после класа. Мао като по-млад е имал енергията за да изясни и обоснове теоретично проблема, затова Китай избегна съдбата на СССР.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Това биологически не е възможно"

  07 Sep 2022 15:10ч.

  Въобще не става въпрос за биология, става въпрос за организация и пари - големи пари.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Колко големи пари

  07 Sep 2022 15:20ч.

  като тези които болшевиките намериха в руските хранилища след революцията ли? Руският цар е бил най-богатият човек в света тогава. Можеха да ги заграбят и са избягат ако мислеха за себе си, вместо това Сталин индустриализира Русия и я остави с атомна бомба и санитарен кордон от страни в Източна Европа, докато той имал 500 рубли на книжка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сталин притежаваше държава и роби

  07 Sep 2022 18:41ч.

  Защо да бяга?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гледай къде отиват парите и печалбите

  07 Sep 2022 22:29ч.

  за да разбереш кой какво притежава, в сегашна България или преди в миналото. Именно затова и номенклатурата реставрира капитализма, защото не притежаваше нищо, имаше власт, но не и собственост. Печалбите тогава не отиваха за луксозен живот и ходене до Малдивите, а се обръщаха отново в нашата икономика. Сега това е трудно да се повярва, знам.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Съветолог

  07 Sep 2022 15:06ч.

  Икономическата система на СССР и комунистическия блок беше обречена. Нейното рухване беше неизбежно - и със Сталин , и без Сталин. Тази система е противоестетствена и противоречи на нормалната човешка мотивация за труд и инициатива. Точка ! Не така стои въпроса с империята, която наследи СССР, и която бе той самият ! Тя трябваше да не се пипа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бачкай сега мотивирано и инициативно

  07 Sep 2022 15:30ч.

  за да направиш някой капиталист още по-богат или се блъскай в дребния си бизнес за да преживее семейството си, най-вече за да си плати за здравето и образованието. Обществената система не е измислена теоретично, тя е резултат от дълга еволюция и всички работещи се вписват в нея, искат или не.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Абсолютно точно

  07 Sep 2022 17:28ч.

  Вижте икономически къде беше СССР - вносител на американска и канадска пшеница, за да се изхрани ! И то срещу ... злато !!! Вижте къде е днес капиталистическа Русия - най-големият износител на зърно в света ! При това с половината население от СССР. Частната инициатива е безалтернативна. Разбира се под държавен надзор...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пак си стана

  07 Sep 2022 19:12ч.

  Клепократски и автократски държавен капитализъм.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  07 Sep 2022 15:46ч.

  Типичен съветски комунуиден културтрегер, чиито привилегии се изпариха с Перестройката. Венцехвалци на Сталин, Брежнев и СССР - когато са под крилото на топло, по държавни дачи и станции, жилища, коли, продукти - винаги първи на опашката. Как ще поддържа Перестройката ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Еllie

  07 Sep 2022 19:44ч.

  Явно много хора не са запознати с творчеството на Фурсов, и преподавателската му дейност, както и в САЩ. Мисля в България излязоха "ОргазмъТ на Богомолката" и "Водораздел", ми четете, ако желаете по-задълбочена информация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Observer

  08 Sep 2022 8:47ч.

  За превръщането на Русия от вносител в износител на зърно има и друга причина - Русия не е СССР, има половината от населението му. Това, което в СССР е било снабдяване на полупустинните азиатски републики сега е износ. Същото е и с Украйна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отношенията ни с Русия са много сложни и не могат да се сведат до шала на Фурсов

  09 Sep 2022 11:00ч.

  Русия е сложна държава, с огромна територия и редурси, в която живеят над 190 националности. У нас русофилите опростяват тези взаимоотношения, а русофобите направо ги опростачват. Това е път за никъде!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Woland

  10 Sep 2022 12:43ч.

  Англосаксонският свят е паразитен по своята същност. Материален. Източния руски свят е донорски по своята същност. Духовен. Нямат допирни точки. И няма как да имат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи