Днешните деца няма да четат. Няма и смисъл да ги караме

Днешните деца няма да четат. Няма и смисъл да ги караме
"Да караме ли насила децата да четат? Разбира се, че не. Те няма да четат. Безсмислено е, само ще се стигне до караници. В човешката история периодично се случва смяна на комуникативните технологии. Това е естествен процес, просто сега се намираме в самото му начало. Тече промяна на сензорната модалност – децата вече не четат, а гледат. По време на четене задачата ни е да включим въображението си, тоест да си представяме онова, за което четем. А когато гледаме, нямаме нужда от въображението. Сигналът директно се възприема от тилния дял на главния мозък, а това вече е друго възприятие. Децата принадлежат към тази нова комуникативна култура. Максимумът, който могат да направят родителите, е самите те да четат, като се възползват от факта, че децата обичат да се въртят около тях. Или да им се дават аудиокниги. Родителите на „цифровите” деца трябва да се откажат от собствените си амбиции. Типът култура се е променил и нашите знания няма да вършат работа на нашите деца. Но можем да им помогнем емоционално. Подкоровите структури на мозъка се развиват по-бавно, отколкото кората, затова емоционалното функциониране на детето, както и на възрастния, не се променя - ние чувстваме по същия начин, по който и първобитните хора. Детето ще има нужда от психическото здраве, което децата получават в семействата с висок психотерапевтичен потенциал. Това са семействата, където хората са спокойни, прекарват времето си заедно и се подкрепят един друг. Така се създава емоционална опора, която е важна за детето." Това казва в интервю за "Харвард бизнес ревю" психоложката Анна Варга, което е преведено и публикувано в сайта zenom.pro

 

 

 

Представителите на поколението Z или вече така наречените „цифрови” деца, предизвикват удивление и тревога. Защо таблетите им замениха книгите, струва ли си да се опасяваме от интернет-зависимостта, как възниква синдромът на дефицита на внимание? Затова ще ни разкаже кандидатът на психологическите науки, член на управлението на Обществото за семейни консултации и психотерапевти, академичният ръководител на магистърската програма „Системна семейна терапия” Higher School of Economics, National Research University, член на IFTA (Международната асоциация на семейните терапевти), член на EFTA TIC (Тренинговия комитет на Европейската асоциация на семейните терапевти) Анна Варга.

 

- Кои проблеми вълнуват съвременния родител?

 

- Проблемите са различни, но същността им е една – загубата на контакт с детето, липсата на взаимно разбиране и проблеми с контрола. Така е било във всички времена, но сега може би това се чувства най-болезнено, защото родителите и децата принадлежат не само към различни поколения, но и към различни комуникационни системи. Децата днес са погълнати от компютърния свят, а родителите понякога още прегрешават с книгите.

 

- Какво може да се направи? Да караме ли насила децата да четат?

 

- Разбира се, че не. Те няма да четат. Безсмислено е, само ще се стигне до караници. В човешката история периодично се случва смяна на комуникативните технологии. Това е естествен процес, просто сега се намираме в самото му начало. Тече промяна на сензорната модалност – децата вече не четат, а гледат. По време на четене задачата ни е да включим въображението си, тоест да си представяме онова, за което четем. А когато гледаме, нямаме нужда от въображението. Сигналът директно се възприема от тилния дял на главния мозък, а това вече е друго възприятие. Децата принадлежат към тази нова комуникативна култура. Максимумът, който могат да направят родителите, е самите те да четат, като се възползват от факта, че децата обичат да се въртят около тях. Или да им се дават аудиокниги.

 

- Какво се подразбира под комуникативна култура?

 

- Представителите на Toronto School of communication theory смятат, че комуникативните технологии се определят от типа култура и манталитет на хората. Например, човекът от Средновековието се отличава от представителя на Новото време, те имат различни ценности и поглед към света. Съзнанието зависи от устройството на социума, все пак ние сме социални животни. А социумът се определя от това как хората си взаимодействат един с друг.

 

Появата на нов начин на комуникация винаги води до сериозни промени в личността, културата и обществото. Изследователите определят три стадия на комуникационно развитие – устен, писмен и аудиовизуален. Така, в Средновековието хората са ползвали речта и слуха, за да общуват, тук най-важното е било да се разбира езикът на хората. В това общество детството като социална категория не е съществувало. След около петгодишна възраст, щом детето се изправи на крака, се научава да разговаря, то става пълноценен член на обществото. Било е хранено и обличано като възрастен. То продължавало да расте, ставало е по-силно, но никакви привилегии вече нямало да получи.

 

- Кога се появява детството в съвременното разбиране?

 

- Концепцията за разделянето на детството и зрелостта се появява благодарение на изобретяването на книгопечатната машина. Тъй като грамотността изисква предварително учене, то информационният разрив дели хората на такива, които могат да получат информация от книгите и други, които не умеят това. Детето вече не се е възприемало като малък възрастен, то вече е било възпитавано по специален начин. За да стане възрастен, детето е трябвало да положи усилия, а отговорността за отглеждането и възпитанието му лежи върху родителя. В обществото се формира определена представа за това що е то добро дете, добър родител, на какво детето трябва да се учи, за какви провинения може да бъде шамарено, за какво да бъде награждавано. В романа на Франсис Бърнет "Малкият лорд Фаунтлерой" може да намерите доста по въпроса. Това продължавало над 300 години.

 

- А какво се случва с детството сега, в информационната епоха?

 

- Ние постепенно се отказваме от въображението и минаваме в зрителния регистър. Зрителното възприятие не се учи, като по този начин изчезва детството, а също и зрелостта. Изчезват общоприетите стандарти, които да ни посочват какво представлява доброто дете и на какво то следва да бъде учено. Обемът от знания нараства толкова драстично, че никой не е в състояние да запомни всичкото знание, което се е натрупало към настоящия момент.

 

- Най-вероятно именно затова родителите на учениците се оплакват от синдрома на дефицит на внимание и хиперактивност - децата не са способни да се съсредоточат, не могат както преди да усвояват информация в голям обем.

 

- Това не е съвсем така. Просто училището не дава информацията във вид, който детето може да усвои.

 

- Тоест проблемът не е в конкретното дете, а в училището?

 

- Разбира се. Училището не е готово да се приспособи към съвременното дете и към онзи тип общество, в което му се налага да живее. Учениците по стар обичай се тъпчат с обеми информация, докато тенденцията е да се представят концепции и начини, по които детето ще може само да намира знанията. В напредналите учебни заведения никой не е каран нищо да учи, там се стимулират дискусиите, използват се игри, онлайн-образование, децата готвят доклади и презентации. Синдромът за дефицит на вниманието е следствие на това, че съвременното дете попада в цепнатината, образувала се между старото и новото поколение. И възрастните са притеснени за децата си и тяхното бъдеще.

 

- Въпреки това много родители изискват успеваемост, а в резултат децата губят всякакъв интерес към обучителния процес.

 

- Училището изисква произволно внимание, а детето не е готово за произволното внимание – то е завлядяно от екрана на телевизора, компютъра или смартфона.

 

- Значи трябва да забраним таблетите?

 

- Не. Децата трябва да се обучават, опирайки се на тяхното непроизволно внимание. Това е обективна даденост и нищо не можем да направим по въпроса. Видимо, когато дойдат учители от новото поколение, те вече ще ползват новите методи и ще учат децата по правилния начин. А засега на детето му се налага да учи в една система, която не е приспособена към начините му на възприятие и комуникация. Всеки ден то напуска семейството и се потапя в един друг свят, инобитие, затова на родителите ще им се наложи да му помагат. Между другото, училището прекрасно разбира, че не се справя със задачата си и затова домашните са адресирани не толкова към децата, а по-скоро към родителите му.

 

- Домашните са отделна тема. Дори възрастните невинаги могат да ги разберат. Това нормално ли е?

 

- Работата не е в домашните, а в това, че училището се опитва да включи цялото семейство в решаването на училищните проблеми. Трябва правилно да се отнасяме към тази ситуация.

 

- Правилно – какво означава това?

 

- Да сте на страната на детето, да му помагате с ученето и да се уповавате на това, че след като минат тези доста безсмислени учебни години, то ще успее да намери онова, което му е интересно и ще се научи да развива произволното си внимание.

 

- Излиза, че трябва да забравим за добрите оценки в училище?

 

- Ако родителите воюват с детето вкъщи, а в училище - учителите, то детето го чака не само синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, но и тежка невротизация и загуба на познавателната мотивация. Децата са малки марсианчета, днес именно те вървят по острието на прогреса, затова светът трябва да се приспособява към тях. Днес предишните поколения нищо не могат да дадат на последващите. След около 10-20 години тази цепнатина между поколенията ще се затвори, но засега ще ни бъде много трудно.

 

- По какво се различават съвременните деца и тийнейджъри от родителите си на същата възраст?

 

- Днешните деца се социализират в интернет, докато родителите им са общували лично.

 

- Децата днес почти не излизат навън, дворовете са пусти. Откъде да се вземе това лично общуване?

 

- Това, че възрастните мислят, че светът е опасен, не значи, че той реално е опасен. Извън училище съвременните деца общуват само през лятото, когато пътуват или ги изпращат на лагер - или ако спортуват, танцуват. Но общуването онлайн им харесва повече. Не трябва да изпадаме в потрес от този факт. Това, че не разбираме детето си, е нормално. То пък ще разбира по-добре своите деца.

 

- Интернет също може да бъде опасен.

 

- Преди родителите се притесняваха, че детето до късна доба седи навън, опасяваха се да не се е забъркало с лоша компания. Сега психическият аналог е интернет. Разбира се, родителски контрол трябва да има, както и някакви ограничения. Могат да се поставят филтри, да се договорите с провайдера в нощните часове да нямате интернет.

 

- Проблемите възникват и в онлайн-общуването. Чували сме за подобни истории. Ще Ви разкажа за едно момченце Стьопа. Приятелите му се подигравали на страничката му в социалните мрежи, присмивали му се, че е бебешка. Тогава майката на Стьопа помолила познатите си да „лайкнат” страничката му и картинките с динозаврите. И изведнъж Стьопа станал мегапопулярен. Дали майката е постъпила правилно?

 

- Абсолютно да, децата имат нужда от нашата помощ. Мама се е възпозвала от комуникациите, които са необходими за детето й. Родителите винаги се намесват, ако децата имат проблеми с общуването, просто преди помощта е била под друга форма. Нашите майки канеха приятелите ни вкъщи, черпеха ги е с вкусни сладки, татко ни е предлагал да поритаме топка. Днес с детето може да обсъдите как да си украси страничката в интернет, как да се представи подобаващо. И да не забравяме, че в интернет има огромно количество групи по интереси и винаги заедно може да намерите подходящите.

 

- В социалните мрежи често се използват псувни. Какво можем да направим?

 

- Родителите и учителите изпадат в ужас, самата аз съдя за това по внуците си. Но със забрани няма да стигнем доникъде. На млади години много хора употребяват сквернословие, но само в своя кръг. А сега децата общуват в социалните мрежи и родителите могат да прочетат какво се публикува. Тийнейджърите се опитват да бъдат популярни и задължително ще се намери някой, който ще използва псувни. Как да се отнасяме към това? Спокойно. Общуването в интернет е доста безпощадно, затова в много от случаите е анонимно.

 

- Много от децата с часове седят онлайн. Как да разпознаем интернет зависимостта?

 

- Ако наблюдавате картинка, в която детето не се разделя с таблета и когато му го вземете, то изпада в ярост или отчаяние, то вече говорим за зависимост. Положението е сериозно, ако детето не излиза от стаята си, не допуска да се влиза при него, а храната трябва да бъде оставяна пред вратата, тогава е време да се потърси помощта на професионалист. Ако пък детето си ходи на училище, справя се с учебната програма, общува с близките, а през останалото време е пред компютъра – няма нищо страшно, сега това е нормално.

 

- Надали родителите ще се примирят с тоталното увлечение на детето си от компютъра.

 

- Мога само да им съчувствам – те ще имат труден родителски път. Знаете ли израза „родителите са хората, които ми дават джобните”. Та така, родителят е този, който може да те подкрепи, да те прегърне, да те утеши. В интернет детето няма как да получи този вид внимание. Ще е неправилно, ако вместо подкрепа то получи нравоучения, упреци, викове и наказания.

 

- Какво още трябва да научат родителите на „цифровите” деца?

 

- Да се откажат от собствените амбиции. Типът култура се е променил и нашите знания няма да вършат работа на нашите деца. Но можем да им помогнем емоционално. Подкоровите структури на мозъка се развиват по-бавно, отколкото кората, затова емоционалното функциониране на детето, както и на възрастния, не се променя - ние чувстваме по същия начин, по който и първобитните хора. Детето ще има нужда от психическото здраве, което децата получават в семействата с висок психотерапевтичен потенциал. Това са семействата, където хората са спокойни, прекарват времето си заедно и се подкрепят един друг. Така се създава емоционална опора, която е важна за детето.

 

- А какво мислите за наказанията – струва ли си прилагането им?

 

- Съвременните деца са малко възприемчиви към наказанията. Затова трябва да се изгражда емоционална връзка с децата, за да може дистанцията в тази зона да създава у тях дискомфорт и страх от загубата на емоционална топлина. Това е най-важният лост. Други няма и няма и да има.

 

- Днес децата от богатите семейства имат всичко, което си пожелаят. Как в тези условия детето може да бъде мотивирано да постига някакви цели?

 

- Това е сложен въпрос. Аз имам клиенти, които са израснали в бедни семейства и са станали богати, те искат децата им да имат мотивацията и страстта да постигнат успех. А на децата, естествено, нищо от това не им трябва. За да имат интерес, трябва да се създава така нареченият развиващ дискомфорт.

 

- Какво е това?

 

- Не трябва да се изпълняват всички желания на детето след първото му искане – потребностите трябва да се формират. Не че децата трябва да бъдат лишавани от таблетите, защото те съществуват в цифровия цвят, но да ги отрупваме с всичко мислимо и немислимо, не е задължително. От определена възраст детето вече само може да изкарва някакви пари. И такава възможност следва да му се предоставя, дори да се настоява. В онези общества, където парите не са проблем, постъпват именно така. Без значение дали имат богати или бедни родители, по време на ваканцията всички отиват да изкарат някой и друг лев.

 

- Нима нашите семейства, които са добре осигурени, са готови да направят това?

 

Да. Ние в детайли обсъждаме програма къде и как детето да заработи пари. Ако иска последната версия на телефона - да се потруди за това. Някои деца работят в родителски фирми, при роднини и познати, понякога вършат домакинска работа. Даже малкото дете може да помогне на баба си да запълни и освободи съдомиялнята, да направи сандвичи за мама и татко. Детето следва да усвои идеята за обмяна – от вас ще получа, ако на свой ред ви дам нещо.

 

- А как да научим детето да си поставя цели и да ги постига, ако всъщност, нищо особено не го интересува?

 

- Целите възникват ако има някаква потребност. Трябва да има дефицит. Децата днес порастват по-късно, защото те нямат детство, а също и зрялост. Ако детето все още не е ориентирано какво иска да прави след училище – нека поработи, по-късно ще разбере. Още в училище следва да се изпробват различни възможности. Ако футболът не е оправдал очакванията – да пробва робототехниката. Ако и тя не се хареса – продължавайте да търсите. Поинтересувайте се къде ходят приятелите на детето ви. Момчетата по-рядко искат нещо конкретно, докато с момичетата е по-лесно, те поне искат да са заедно с приятелките си. И разбира се, много зависи от конкретния педагог и учител.

 

- Представителите на поколението Z са много повече отколкото техните предшественици „игреците”. Най-вероятно ги чака много по-жестока конкуренция за място под слънцето и ще трябва с лакти да си проправят пътя?

 

- Това е така. От друга страна, новите комуникативни технологии смекчават ситуацията. Обществото няма нужда от такова количество специалисти с висше образование, които си изкарват прехраната с главата. Но в интернет те всички са равни, всички имат възможност да направят свой бизнес и да изкарват пари.

 

- Днешните родители се сражават за най-добрите училища и университети. Нима някой от тях ще се примири с това, че детето ще остане без висше образование?

 

- Това не е работа на родителите, те са поколението, което си заминава. Или както казва един мой колега, „това е тор”. Децата са онези, които трябва да бъдат ориентирани, а не родителите. Ако детето не си вземе матурите или не се справи с висшето образование, означава, че то има друга съдба. И тя някак си ще се случи. Онова, което трябва да обясним на детето е, че най-важното е да си намери нещо, което да му е присърце. Останалото то само ще го направи.

 

превод: zenom.pro

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Спиноза

  08 Дек 2019 14:09ч.

  Да, децата не бива да са да карат да учат насила, което не ви е казала тази либерална измамница е, че говори за децата на бедните, те трябва да са необразовани неудачници, да не раждат деца като пораснат и да не са конкуренция на децата на богатите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ади

  08 Дек 2019 15:14ч.

  Сатаната не спи. Дебне. Защото Бог слово го разяжда!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Целите възникват ако има някаква потребност."

  08 Дек 2019 15:40ч.

  Стара, материалистично ориентирана парадигма, изнасилваща дори и детската психология.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  08 Дек 2019 16:56ч.

  Спиноза, никаква логика няма в думите ти. Дори през Средновековието е било изгодно бедните да имат много деца, за работна ръка и за войници. И напротив, когато са удачници, печелят повече и купуват повече. Такъв е днешният модел на капитализма от времето на Хенри Форд още. Да произвеждаш коли вместо дървени каруци и с половингодишна заплата да можеш да си купиш една. И като се тегли чертата накрая, и Форд е спечелил повече от майсторите на каруци.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  08 Дек 2019 17:49ч.

  observer, мисля че не познаваш западния капитализъм, нито историята му, нито съвременния.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отговорен

  08 Дек 2019 18:34ч.

  И това е публикувано в HBR ??! Майтап.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  08 Дек 2019 19:28ч.

  "Обществото няма нужда от такова количество специалисти с висше образование, които си изкарват прехраната с главата. Но в интернет те всички са равни, всички имат възможност да направят свой бизнес и да изкарват пари." Това изглежда е същността на нещата. Няма нужда от много хора. Няма как да стнеш добър инженер и конструктор, ако нямаш въображение. Не зная защо си мисля, че онези истинскитв господари, които ни поднасят Джендър идеологията са представителни мъжаги, с хубави жени, добри деца, които учат в специални училища, спортуват, не употребяват наркотици и се подковават с много знания. Другото е за гоите, за плебса, слугите. Караите децата си да четат, иначе ще заприличат на героите от сериала "Приятели". Обществото, което сега ни представят е некласово, много по-лошо - кастово. От кастата не се излиза, оставят ти таблета и телефона с предварително нарисувани образи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Баба Живка

  08 Дек 2019 19:29ч.

  Интервюто е интересно, защото засяга изключително важна тема – за образованието на децата. Няколко тези ми се струват погрешно интерпретирани. Първо. При преминаване от преобладаващо речевия тип комуникация към писмено-четящия – появата на печатната книга, не отпада речевата комуникация, а се добавя нов вид и то такъв, който развива и обогатява мозъчната кора откъм сетивност, добавя мисловна дейност, въображение, креативност. При сегашната промяна в комуникациите всъщност се претоварва визуалната сетивност за сметка на обедняване на стимулите за мисловна дейност, каквито предлага четенето в частност, а така също и живият контакт в игрите, в общуването, тоест за сметка и на речевия, и на писмено-четящия тип комуникация. Второ. Т.нар. „развиващ дискомфорт“ по начина, по който го обяснява интервюираната, по мое мнение, ще създаде „пазарни хора“, но няма да създаде интерес към знанията или практико-приложните науки у децата: ако искаш нов смартфон, заработи си го; ако си учиш уроците, ще получиш еди-какво си. Трето, „емоционалната дистанция“ като наказание ми се струва по-жестока от традиционните методи, асоциирам я с психически тормоз. Не ми допада и примирението, че трябва някакси всички – родители и деца, да ги изтърпим тези „безсмислени учебни години“. Съгласна съм, при това напълно, с мнението на авторката за необходимостта от емоционална подкрепа на децата, а колкото до хиперактивността и дефицитът на внимание - може би да пробваме и с позабравеното рибено масло?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Това не е работа на родителите, те са поколението, което си заминава. Или както казва един мой колега, „това е тор”

  08 Дек 2019 19:29ч.

  Те затва САЩ умира, щото хранят подобни мозъци :))) Да разгледаме България, добре, че е поколението "тор " за да има изобщо някаква икономика тази страна, да погледнем и САЩ - същата работа! Тоя прокиш не си заслужава коментара... публикувайте тази петиция, тя си заслужава подкрепата: https://lifepetitions.com/petition/keep-girls-sports-for-biological-girls-only-iamselina

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  08 Дек 2019 19:44ч.

  Западът не се управлява от капиталистите, които печелят, истинските господари са които печатат парите, които ги дават под лихва. ФЕД, МВФ и СБ са техни инструменти. Технологичният напредък, а също и модерното робство, изхвърли от пазара на труда милиони излишни хора, за тях никога няма да има работа, осъдени са на скоротечно отмиране... А и световните господари на парите - те са глобалистите, са се заели сериозно с намаляване на световното население.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  08 Дек 2019 19:51ч.

  Децата четат, но има много за четене, защото всеки пише и публикува. Разликата основно е в стойността на написаното, че по-голямата част от него е чиста загуба на време, онези, които искат да бъдат прочетени и видяни, медии, автори, блогъри, артисти, режисьори, новинари, са прекалено много и често не си дават труд да кажат или покажат нещо стойностно, а се съревновават за внимание, като включително активират любопитството на читателя към мръсното и забраненото. Логично е във времената, в които са пишели основно философи, мъдреци и учени, (не с цел продажби) написаното от тях да се е считало за знание, а днес защо говорим за зависимости, защото съдържанието, което се предлага е мръсно и безполезно, а хората се пристрастяват заради своята тъмна страна. Така че децата просто се хранят с онова, което сме им сготвили и вината не е в тях, вината е във възрастните, които са лицемери. Защото произвеждат култура, която наричат за възрастни, но всъщност тя не е и за възрастни, тя просто е вредна за всички хора, безплодна и загуба на време и за млади и за стари. А същевременно се мъчат да опазят децата от нея! Не можем да опазим децата от себе си и колкото повече боклук създаваме, толкова повече те се цапат, понеже искаме от тях неща, които ние самите не можем да направим. Създаваме си празни и суетни забавления, на които не можем да устоим, но искаме децата да могат! Всъщност хората би трябвало да не създават нищо, което не биха искали да обсеби ума и времето на децата им и да бъде загуба на време. Целта на културата е винаги била да издига, а не да проваля. Така че нямаме оправдание, като наричаме децата си с някакви букви от азбуката и си втълпяваме, че те са различни и че е нормално да живеят в толкова вредна среда, сякаш "времената" се спускат отнякъде, а не ги правим ние. Няма свят за възрастни и свят за деца, има един единствен свят, който включва нивото ни такова, каквото е, реално и нелицемерно и ние трябва да сме наясно, че го завещаваме на поколенията. Завещаваме нашите слабости, немощи, падания и зависимости и целия си боклук. Затова би трябвало да се занимаваме не с тях, а със себе си, защото ако някой не може да помогне на себе си, той не може да помогне и на никой, няма логика по която светът на възрастните да деградира, а светът на децата да се усъвършенства :))).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  08 Дек 2019 20:12ч.

  Забавленията не пречат и не отменят четенето. Как така в Китай - една силно компютъризирана страна децата четат и се образоват, даже има разцвет в китайското образование, а на всякъде където световната банка и Сорос направиха "образователни реформи", младото поколение стана неграмотно?! Очевидно е преднамерена политика!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  08 Дек 2019 20:15ч.

  В една Германия вече никой не учи за инженер и лекар, Германия търси да внесе такива специалисти. В която страна има Отровено общество, има и срив в образованието, това не е само съвпадение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Helleborus

  08 Дек 2019 20:24ч.

  Забавленията наистина не пречат на четенето, само че всичко е слово, да го кажем разбираемо - семе. Семето се сее и дава плод. Ние не можем по едно и също време да сеем и тръни и бодили и царевица и ориз, образно казано, земеделците така не правят. Така че всичко, което светът произвежда, било култура, било забавления, книги или учебници, трябва да съдържа семето на нещо ядливо, а не отровно. Тогава всичко съдейства заедно за изграждането на детето.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Роман

  08 Дек 2019 20:32ч.

  >>Това е обективна даденост и нищо не можем да направим по въпроса.<<  Тази жена, Анна Варга, явно разбира от детска и педагогическа психология, колкото Грета Тунберг разбира от климатология. Впрочем, А. Варга само повтаря "образователни" идеи, които циркулират на запад от няколко години. Нещо повече, такива плоски разбирания вече са трансформирни в "педагогически" принцити и лесно могат да бъдат разпознати тук-там в разни учебни програми - преди всичко на англоезични училища. По служебна линия често имам досег с дипломи, учебни програми и други образователни документи на деца и юноши от цял свят и мога да го потвърдя от първо лице. За съжаление дигитализацията на социалната среда и виртуалните комуникации създават погрешното убеждение у разни такива псевдо-експерти /с бляскава кариера, но плоско мислене/, че творческата способност на ума, наречена въображение, може да бъде ампутирана ей така - чрез експертно становище, понеже повече не е нужна - нито на децата, нито на обществото. И подоби безумни идеи повече или по-малко са резултат от оглупяващото въздействие на умните технологии - както върху подрастващите, така и върху множество възрастни, за което явление споменах под статията за 5G мрежите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Идеалист

  08 Дек 2019 22:01ч.

  Добра дискусия се разгоря. Диагнозата на последствията от лъскавата масова мултимедия е ясен - синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, но и тежка невротизация и загуба на познавателната мотивация. До тук добре, това го знае даже всеки любител психолог. Въпросът е в препоръките, които ни дава психоложката Анна Варга: да не се намесваме и да оставим децата си на едностранчивото развитие използвайки и развивайки само зрителните си възприятия, макар да да подчертава, че четенето развива въображението и то индивидуалното. Няма как с беден език да мислиш, защото се мисли на съответния език, колкото по-богат е толкова и мисленето е по дълбоко. Повечето хора мислят на майчини я си език, някой могат да мислят на повече езици. Само определени хора могат да мислят с образи, но те са единици гениални художници. Госпожата ни подхлъзва към идеите за свободното равитие на детето и подчиняване на това развитие на неговите спонтанни емоции. Остава да прибавим и самоосъзнаването на половата идентичност и картинката ще бъде в пълната си цялост. Дезорганизация на общностите и в цялост на цялото общество. Индивидите ще бродят със смартфоните си в предначертаната им образна нереалност като свободни електрони, готови да се свържата с всяка излъскана глупост. Ще чакат да спечелят от предлаганите им в Интернет нови, финни финансови пирамиди, за се озоват с непосилни дългове. Най-важното е да не мислят, че там някъде една каста живее и заради тях истинския живот. Тази статия е соросоидна и дълбоко злонамерена.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не дискусия,

  08 Дек 2019 22:49ч.

  а полет над кукувиче гнездо. Форумът има нужда не от администратор, а от психиатър.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Човек трябва да научи детето си да чете за удоволствие

  09 Дек 2019 3:03ч.

  Това ми се струва едно от най-важните родителски задължения, както да му помогне да научи таблицата за умножение, да пише красиво (краснопис), да го запознае с програмиране и то още в началния курс, да се храни правилно, да спортува, да опознае Родината ни, да се държи вежливо и отговорно, да свири на един инструмент... Моята мечта е да наситим с живот читалищната мрежа и децата ни да са постоянно заети с всякакви кръжоци, и да не си пилеят времето в скука, а да се занимават с неща които извисяват духа им, като класическа музика, история на изкуството, художествена гимнастика, балет...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Някой трябва да помогне на децата

  09 Дек 2019 7:30ч.

  да ги научи да мислят, да четат, да вярват в себе си, и в Бога... А то иначе - занемарените деца на чалга генерацията ще я възпроизвеждат... Просто трябва да има къде да отидат, ако не искат да са в къщи или в някакъв мол...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  09 Дек 2019 8:11ч.

  И на световния, и на нашия колониален елит от бивши комуниняги, не им трябват четящи и мислещи деца, не разбирате ли това?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Трендафилов

  09 Дек 2019 8:12ч.

  Българските деца трябва да се научат да четат добре, а също да знаят английски език перфектно, защото това е езикът, на който те ще творят като глобални космополити, след като се измъкнат навреме от райа на Монов, по време на своето студенство. Те ще създават книги и филми, където ще опишат цялата трагедия на своята родина, затисната между руския и турския гъз, с единствената надежда за оцеляване като преден пост на НАТО и САЩ на Балканите, редом с Румъния , Полша, Балгийските страни, Норвегия и другите страни от антипутлериската коалиция. Един хубав ден едно българче някъде по света ще направи филм за пускането на първата Атомна бомба върху Кремъл долетяла на крилете на български чисто нов Фънтом, бомбата Леля Ася, която живи Владимир Илич Путинчета не понася. А друго дете ще напише книга за това, как да се изкорени путелиризма и кумундеризма а именно чрез наемане на снъйпиристи от агенция Пинкертон, които поименно да разтрелйат в челото всички анархисти, още преди да се се пременили с дрешките на комунисти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Карайте децата да четат колкото се може повече приказки!

  09 Дек 2019 8:29ч.

  Приказките изграждат техния морал от малки, неслучайно джендърята се опитва да скопява приказките и постоянно бълват книжки с картинки за тях. Приказките оформят децата ви, те ги карат да мечтаят, да развиват своята фантазия и най-вече - те ги учат как е правилно да постъпват в живота!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "...Това казва в интервю за "Харвард бизнес ревю" психоложката Анна Варга..."

  09 Дек 2019 8:56ч.

  От далеч й личи на психолжката Варга, че като малка не е чела, а ако случайно е прочела нещо то не е било от правилните книги!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • академ

  09 Дек 2019 9:11ч.

  Какво да ги правиш, това е "нивото" на Харвард... Добре че поне те сами си правят рейтингите на университетите, че и си вЕрват...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Историята

  09 Дек 2019 9:11ч.

  на човешката култура показва развитие, надграждане на комуникативните технологии. Както се каза по горе, писмеността не отменя устното слово. Упанишадите, които са били зубрени наизуст не отменят санскритската писменост, нито обратното. Вергилий и Овидий не заместват Демостен и Цицерон. Не виждам защо образната комуникация трябва да отмени четенето. Четенето остава за момента най мощното масово средство за развитие на човешкия интелект. Дори авторката на тази либерална недомислица стига до своите адресати чрез писмената реч.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • харвардска диплома струва най-скъпо...

  09 Дек 2019 9:42ч.

  Щото немало потребност от четене. А щом немало потребност, биороботът не би могъл да си поставя цели. Шедьовър на харвардската мисъл, остава сега плеяди психолози по всичките краища на глобуса да повтарят опорката като папагали.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ала_Бала

  09 Дек 2019 10:55ч.

  Диагнозата от последиците на мултимедийното облъчване на децата е ясана. Предписаното лечение е в духа на соросоидно-неолиберална идеология, която крайна цел е създаване на кастово общество с много малък знещ елит и масово безлични, объркани джендъри. Първо, изключете телевизорите си и не гледайте рекламите и холивудските масови филми. Второ - слушайте радио - може едновременно да правите и още нещо и се развиват индувидуалните представи, доста често се казват истини, които по телевизите се цензурират. Трето - четете и научете децата си да четат, пазете книгите си защото до информацията в Интернет лесно се достига, но и още по- лесно се блокира, манипулира и спира. Вярвайте на здравия си разум, не слушайте съветите на неолибералите, не ви мислят доброто.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Новото "образование в картинки"

  09 Дек 2019 13:57ч.

  се препоръчва от режисьорите на Новия световен ред, а техните университетски протежета не е нужно да са посветени в сценария. Достатъчно е да бъдат индоктринирани да вярват, че друга опция няма. И горната "психоложка" е точно такъв кадър, който отговаря на критерия за проводник на новата "визуално-зрителна педагогика", без самата тя да знае какво всъщност върши и на кого служи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тази е глас за разруха н а семейството

  09 Дек 2019 14:58ч.

  Вижте само какви Титли има авторката , и си правете сметка колко струват нейните „съвети" : ................ член на управлението на Обществото за семейни консултации и психотерапевти, академичният ръководител на магистърската програма „Системна семейна терапия” Higher School of Economics, National Research University, член на IFTA (Международната асоциация на семейните терапевти), член на EFTA TIC (Тренинговия комитет на Европейската асоциация на семейните терапевти) Анна Варга..........академичният ръководител на магистърската програма „Системна семейна терапия” .... как няма да каже че Родителите са ТОР и не могат да помогнат на дезата си, сигурно само НПОтата могат ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пиар на омразата към семейството

  09 Дек 2019 15:08ч.

  Тази мамина гъбка отровна Анна Варга е е ли хейтър по отношение на семейството? -- научила малко терминология, и нещо от учебниците си, но иначе пълна посредственост в психологическата теория и анализ. Кръгла нула. Това ли минава за експертен психолог? -- отдалече мирише на реклама на идеология. Такива посредственици ги наемат напред да им вършат работа, нещо като хит-мен. КОй ги наема? - това е въпроса. Не знам.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анна варга в подкрепа на джендъризма

  09 Дек 2019 15:13ч.

  Родителите били тор -- какво друго трябва да чуете, за да разберете коя е тази ??............

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анна варга

  09 Дек 2019 20:49ч.

  Мм-да "тор", вече не се свенят да го казват право куме в очи и това семеен психотерапевт с поредната доза съвети на лукавият. Само че тук има твърде малко истини и повечко лъжи, та много бие на очи. Трябва да го правите по-префинено госпожо. А горките дечица те са вече обречени, ние сме едни от последните поколения, които бихме могли да им помогнем...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До: "Не дискусия, на 08.12.2019 в 22:49"

  09 Дек 2019 23:28ч.

  Тролчето явно е много ядосано, защото нито в публикацията, нито в коментарите има картинки, и то горкото не може да разбере за какво става дума и му се привиждат кукувичи гнезда и психиатри.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • До Трендафилов

  11 Дек 2019 1:19ч.

  Г-н Трендафилов, объркали сте форума! За простаци, натиснете клавиш Esc три пъти и се преместете в кръчмата! Тази счупена грамофонна плоча сме я слушали и бактън!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • марина

  12 Дек 2019 10:30ч.

  Дрън-дрън! Интересно как моето дете чете книги и не виси постоянно на компютър?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ...

  13 Дек 2019 8:57ч.

  Когато изгониш 2 милиона свои, ще четеш всякакви бози. Цялата статия е нелепа. Пуснаха психолози да се месят във всичко и забраниха на учителите да имат мнение. Резултатът е тази боза. Това е ниво 0 курсова работа за ЛГБТ активист. Той не знае как да постигне друго и описва резултата от своята намеса.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тор

  13 Дек 2019 9:00ч.

  Родителите са тор. Това казва специалистката. Запомнете това. То е написано с грантове.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чуйте как тутилуваната психоложка препоръчва манипулацията

  13 Дек 2019 16:27ч.

  „ Съвременните деца са малко възприемчиви към наказанията. Затова трябва да се изгражда емоционална връзка с децата, за да може дистанцията в тази зона да създава у тях дискомфорт и страх от загубата на емоционална топлина. Това е най-важният лост. Други няма и няма и да има. " .....................Значи : дистанцията в тази зона (емоционална дистанция, б.м.) да създава у тях дискомфорт и страх от загубата на емоционална топлина, тоест, старата манипулация с отдръпване на родителската обич като наказание... нарочно внушаване на Страх, че няма да ги обичат ако не са послушани .... Нали това беше старата „отровна/черна" педагогика, другарко с титлите, срещу която уж се бореха „терапевти" като тебе????

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Титулуваната психоложка препоръчва манипулацията

  13 Дек 2019 16:38ч.

  „ ... страх от загубата на емоционална топлина. Това е най-важният лост. Други няма и няма и да има. " -- Това е голямата препоръка: плашете децата с липса на родителска любов ... колко ново и прогресивно нещо... Това е върхът на манипулацията и това е лоста - любов с условия: АКО детето прави неща от страх, тогава ще го обичаме, иначе не ... Това е, което имат да кажат такива като нея.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • МАНИПУЛАЦИЯ

  13 Дек 2019 23:46ч.

  Изключително долно и подмолно движение из цяла Европа за стопиране обучението и развитието на децата. Нек не учат. Нека не четат. Нека израстнат пристрастени към технологиите и консумацията. БИЗНЕСЪТ има нужда от консуматори. От безмозъчна маса, която да е лесно манипулируема. Това интервю е подсъдно, ако е вярно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • това е дресировка на животни

  16 Дек 2019 17:43ч.

  Значи, трябвало да се изгражда емоционална връзка с децата, за да може след като е изградена, да се използва като лост за влияние. Ако искат ,,емоционална топлина" (виж ти каква учена терминология, да не би да става дума за родителска обич ??) - значи децата ако искат ,,емоционална топлина", чрез дистанция да се създава страх- ДА СЕ СЪЗДАВА страх от загуба - като начин ( лост) за направлениев дадена посока. ........ Това е дресировка на животни, ако прави както е дресирано, дава му се захарче (,,емоционална топлина" ) - ако не, няма захарче (дистанцията) .........

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лазар Кузев

  19 Дек 2019 21:08ч.

  Като човек, някакси запознат във висока степен с епистемологичното и логическото считам, че не би могло да има валидни аргументи срещу написаното от "Идеалист" и "Helleborus". Публикацията е модерно дегенератска. Но тя поражда и резонния въпрос дали можем да вярваме на психолози и прочие душеприказчици обявени или самообявили се за съответни експерти. И, ако - да, то на какво основание?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Глупости

  28 Дек 2019 9:50ч.

  Децата се скъсват да четат, незнам кои ги говори тези врели несипели , че не четат . Наказвам го с “ нечетене” учителката има кашон за да им прибере книгите преди час. В библиотеката е пълно с деца . А да не е в България. Защото в Бг с някакви норми от преди сто години им тикват Ние врабчетата още докато сричат . Нямат скорост на четене а им дават сложни книги . Четете Вие една книга по една страница на ден дакато сричате да видим дали ще Ви е интересна . И тук имат задължителна литература - четат я в училище, подходяща за възрастта. И когато детето може да прочете 200 страници на ден - хеч не го бъркат двете главе от една книга която му е скучна прочетени в училище . Ама то чете мама за двайсет минути , вие му Тиквате томовете на Талев. А и задължително отпечатани с най- дребния шрифт , на гадна хартия, без каквато и да е картинка .... Нали и без това няма да се чете ... що да се хаби ресурс. Побъркана работа .... осакатихте децата... вие психолозите с твърденията си , че Не четат. Четат БЕ ! Ама то умения си трябва да ги заразиш, не са виновни децата ....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Глупости

  28 Дек 2019 9:50ч.

  Децата се скъсват да четат, незнам кои ги говори тези врели несипели , че не четат . Наказвам го с “ нечетене” учителката има кашон за да им прибере книгите преди час. В библиотеката е пълно с деца . А да не е в България. Защото в Бг с някакви норми от преди сто години им тикват Ние врабчетата още докато сричат . Нямат скорост на четене а им дават сложни книги . Четете Вие една книга по една страница на ден дакато сричате да видим дали ще Ви е интересна . И тук имат задължителна литература - четат я в училище, подходяща за възрастта. И когато детето може да прочете 200 страници на ден - хеч не го бъркат двете главе от една книга която му е скучна прочетени в училище . Ама то чете мама за двайсет минути , вие му Тиквате томовете на Талев. А и задължително отпечатани с най- дребния шрифт , на гадна хартия, без каквато и да е картинка .... Нали и без това няма да се чете ... що да се хаби ресурс. Побъркана работа .... осакатихте децата... вие психолозите с твърденията си , че Не четат. Четат БЕ ! Ама то умения си трябва да ги заразиш, не са виновни децата ....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Петко Т. Хинов

  06 Яну 2020 6:59ч.

  По-голяма глупост не бях чел от тази: "В човешката история периодично се случва смяна на комуникативните технологии. Това е естествен процес, просто сега се намираме в самото му начало. Тече промяна на сензорната модалност – децата вече не четат, а гледат." КОРЕННО неразбиране за "гледането" и "четенето". Децата първо гледат, после се ограмотяват, после четат. Когато те "вече не четат, а гледат, ограмотяването е в... "усмирителна риза". Гледането е достъпно и за неграмотния човек. То поддържа едновременно и неграмотността, и илюзията за "ограмотяване". Четенето (правилното) издига четящия на няколко равнища над нечетящия. Четенето развива висши мозъчни функции (и не само!), до които инфантилите от гледачницата нямат достъп. Ами да не се чудим, ако тече такава невиждана, масова инфантилизация по света. А и изобщо, идеите на тази А. Варга прекрасно обслужват идеологията на нср и медийното промиване на мозъците. При все, че от 50 години (че и повече), има множество ( ! ) изследвания, които показват деградивната роля на медиите (визуалните: тв, видео, е-игри, компютърни) не само върху мозъка и функциите му, мисленето (абстрактно, задълбочено), но и върху самия образователен процес. Има стотици експерименти с ясни резултати, но... И да, в "епохата на нечетенето", която никак не е възникнала естествено, може да продължим да четем и развиваме ума си – вече има нова "индустрия", не по-лоша (а в някои отношения и далеч по-добра) от старите книги: има аудиокниги, които връщат на словото неговата естествена среда: гласа и ухото.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • sawo

  08 Яну 2020 1:44ч.

  Толкова много тъпотии не съм чел от мноого време :) Наистина изключително жалка статия :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • компетентен по всички въпроси

  14 Яну 2020 12:16ч.

  като гледам коментарите, разбирачи много, нормално, в БГ всеки втори е компетентен по всички въпроси.... междувременно, може ли да помоля за линк към оригиналната статия на HBR (или поне в кой брой е публикувана)?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи