Вавилонската конвенция и „прекрасният нов свят“

Вавилонската конвенция и „прекрасният нов свят“
Децата ще бъдат обучавани на „нестереотипни роли на пола“/?!/ – какво всъщност означава това?! Остава неясно засега. Това значи, че натискат парламентът на България да се подпише на празен лист, а после на този празен лист едни други хора ще ни напишат какво точно означава „нестереотипни роли на пола“. На тези точно хора със собствените ни пари на данъкоплатци трябва да платим, за да ни насадят „нестереотипни полови роли“. По-надолу ще се досетим и кои са хората/НПО-тата. И още: Гл. 9 чл.68 ал. 1 Страните представят пред Генералния секретар на Съвета на Европа доклад за законодателни и други мерки, въвеждащи в сила разпоредбите на настоящата Конвенция, съставен на основата на изготвен от GREVIO (експертната група) въпросник, който да бъде разгледан от GREVIO. Експертна група, която сама ще си изготви въпросник и сама ще си го разгледа?! Нима наистина сама? И откъде-накъде дори и най-добрите, но назначени /от някого/ експерти ще контролират несъвършени, но легитимно избрани национални органи като Президент, Парламент, Правителство, съдебна власт. Анонимни експерти ще извиват ръцете на национални институции, ще им дават оценка и практически ще ги натискат в желаната от анонимниците посока. Това не се ли нарича съзнателен отказ от национален суверенитет?

 

 

Откъде идва натискът върху България да приеме Истанбулската конвенция – от Брюксел или по-скоро – от Берлин?

 

Защо е толкова силен този натиск да се приеме една пожелателна конвенция без задължителен характер?

 

Защо нито един от „натискащите от Европа“ не излезе публично да разсее страховете от приемането й?

 

Защо след като това е конвенция на Съвета на Европа, нито един от нейните автори и идеолози не желае да коментира и старателно отбягва въпроса за „джендърите“?

 

Защо високопоставени хора у нас откровено лъжат – с почти истеричен и откровено панически тон – не само за характера и целите, а дори за самия текст, който е публичен?!

 

Защо политически жени са принудени „да се правят на мъже“ по медиите, а политически мъже са принудени да разкрият своята не толкова мъжествена страна при нейното налагане?

 

Защо висшият законодателен орган на страната е подложен на такава чудовищна преса от напълно анонимни хора?

 

Защо уж непримирими политически врагове изведнъж се съюзяват и са готови да разцепват собствените си партии, само и само да наложат този скандален документ?

 

И накрая – защо цели 11 страни от ЕС не искат да я ратифицират, а всички останали 17 са изразили множество резерви към различни текстове в нея?

 

Как така една конвенция /уж/ срещу насилието се налага с такова нечувано насилие?!

 

Защо точно наднационална конвенция, а не просто национален закон?

 

Всички аргументи в подкрепа на Истанбулската конвенция се сриват само при един-единствен въпрос – не може ли борбата с насилието над жени и домашното насилие /каквото е благовидното име на този акт/ да се води на ниво национално законодателство? В България има редица закони в тази сфера, като се започне с Конституцията и Наказателния кодекс и се продължи със: 

 

 • Закон за защита от домашното насилие и подзаконовите актове по прилагането му

 

 • Закон за защита от дискриминация /и Комисия за защита от дискриминация!/

 

 • Закон за закрила на детето и правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

 

 • Закон за равнопоставеност на жените и мъжете / ! Чл. 2. ал. 3 равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола/. 

 

 • Закон за здравето, етични кодекси и др.

 

 Защо тогава „джендър“-организации и ЛГБТ-организации създават психоза в областта на насилието над жени и домашното насилие? Какво общо имат „джендър“-организациите с жените и с дома? Твърде отдалечена и предимно платонична, ако изобщо е връзка. Но не там е въпросът. На „джендърите“ откровено им пука ни за жени, ни за дом, ни за борба с насилието.

 

Единственото, което ги води е омразата към мъжа – „Спокойно, бели хетеро мъже! Сега рушим само патриархата“ – това бе написано на един от плакатите в подкрепа на Истанбулската. Омраза срещу мъжа! Ерозия на авторитета и подмяна. И точно затова е тази тяхна битка – за да бъде превърната думата „мъж“ в синоним на насилник /вместо закрилник/ и в синоним на престъпност. Мъж да се възприема като престъпник по рождение. Да, да, именно роден престъпник. Вижте този текст от Истанбулската, в който отровата /вижте думите в черно/ е сервирана сред изобилие от сладки медени думички:

Чл. 14 ал.1 “Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.”

 

Виждате ли как в черпака с мед са интегрирани капсулите с отрова?

 

Децата ще бъдат обучавани на „нестереотипни роли на пола“/?!/

 

– какво всъщност означава това?! Остава неясно засега. Това значи, че натискат парламентът на България да се подпише на празен лист, а после на този празен лист едни други хора ще ни напишат какво точно означава „нестереотипни роли на пола“. На тези точно хора със собствените ни пари на данъкоплатци трябва да платим, за да ни насадят „нестереотипни полови роли“.  По-надолу ще се досетим и кои са хората/НПО-тата.  

 

Подсказва ни го и любимото им „насилие над жените, основано на пола“. Ето това вече е безусловна присъда. Присъда над мъжа като роден насилник. Побойник по рождение. Възмутени ли сте? Не бързайте. Защото въпросът с „насилието, основано на пола“ е малко по-хлъзгав, отколкото си мислим. Либералните фашисти на име „правозащитници“ са му намерили цаката и тук – има и насилие на жени над мъже, основано на полов признак! 

 

Моля?! Да, точно така. Ама как така – питате смаяно вие?! Ами нали точно това ви казваме – отговарят либералните фашисти – че самият пол е генератор на насилие! Затова е нашата борба – казват те – срещу половете и за налагането на „джендър“-ите. 

 

Да, това е сатанинско изобретение! Бог е създател, дяволът е имитатор. Бог създаде два пола – „мъж и жена ги създаде“. Дяволът имитира двеста и двайсет джендъра. Без съмнение, това е шокиращо. И никакви „правозащитници“ не са тези, те са „кривозащитници“.  

 

Но нека нека продължим с Истанбулската. В нея има много откровени текстове, разкриващи в дълбочина истинския замисъл на анонимния „творчески“ колектив: 

Гл. 1 ч. 4 ал. 3  Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

 

Някъде в този текст да става дума за „насилие“? Нали Истанбулската се бори срещу насилието? Е? Някъде в този текст да виждате спомената думата „насилие“? Не, разбира се. На кукловодите не им пука за насилието и изобщо – за хората. Истинската цел е да бъдат „смлени“ обичаите и традициите, чрез наднационален натиск да бъдат преформатирани специфични национални модели. А пък думата „предразсъдъци“ е сложена единствено да внуши колко лоши са традициите и обичаите. Защото именно традициите и обичаите са истинската цел. И кой всъщност има проблем с българските обичаи и традиции, основани на стереотипните роли на пола и изобщо – какво лошо има в тези точно обичаи и традиции? Може ли да попитаме?

 

Не, не може! Приемайте я и не се обяснявайте! – това ни казва анонимното лоби, налагащо с незапомнен, чудовищен натиск една конвенция, която иначе не е задължителна.

 

Сега вече започваме да проумяваме защо е цялата тази „анонимна“ истерия. 

 

Защото това е паневропейска наднационална матрица, целяща да разбие националните традиции и обичаи. Целяща да ерозира и „смеле“ този устойчив семеен модел от мъж и жена. 

 

Така става ясно, че целта на Истанбулската не е да реши проблеми на национално ниво. Напротив, тя е предназначена да създава проблеми на национално ниво. Точно затова трябва да бъде приета такава наднационална конвенция. И точно затова кукловодите over there – там някъде – се отнасят с явна ехидност към всяко национално законодателство. Защото тяхната наднационална власт се нуждае от ефективни инструменти за подчинение на националните нива в целия континент и извън него. 

 

Ето това е Истанбулската конвенция. И ето това са „джендър“-ите – езически капища на новата „кривозащитна“ религия – които „кривозащитниците“ искат на всяка цена да наложат.

 

Това е прословутият член 3, с който се въвежда понятието „джендър“, преведено на български като „пол“. Защото „джендър“ няма дума-пряк аналог на български език. Това не е проблем за „натискащите“, защото както и да бъде преведено, конвенцията ще се прилага според английския и френския текст, както е в оригинал. А там е „джендър“. Добре, де, какво е „джендър“? Именно. А тези, които ще го гласуват в българския парламент, дали също не знаят неговото значение на български език? Не? А тогава как така в българския парламент ще гласуват нещо, което не знаят какво значи на български език? И как изобщо ще гласуват тази цялата отровна отвара от целенасочено неясна терминология, целяща единствено объркване?

 

Плам, пламти! Котел, бълбукай! Адска смес, мехури пукай!

 

Това е многократно повтореното заклинание на трите вещици от Шекспировата трагедия „Макбет“ – история за един патологичен стремеж към власт, постигната с убийство и договор с дявола. Вещиците варят своята адска смес, включвайки екзотични съставки като:  

„Змейска люспа, вълчи зъб, 

пръча жлъчка, свински пъп…“

Гадно, но от сърце. Точно като някои от текстовете и целите на Истанбулската. А каква е целта на трите вещици /от „Макбет“/?

Да размият до заличаване моралните граници, да подменят хилядолетни етични категории и в крайна сметка да ни убедят, че:

„Зло — добро, 

добро и зло 

от едно са потекло“.

 

Ако това е така – че добро и зло от едно са потекло – тогава значи няма ни добро, ни зло. Няма ни бяло, ни черно. Всичко е едно и всичко е сиво. Само че съвременните Истанбулски вещици стигат по-далеч даже и от Шекспировите персонажи! Защото те искат да ни убедят, че доброто е зло, а злото е добро! Амбициозно начинание, нали? Злото в нашата съвременност явно е решено да надмине себе си от времената на Шекспир.

 

Все пак, класиката продължава да е актуална, защото следва указанията на шефката на вещиците – богинята на подземния свят Хеката:

 

Добре! Готови сте навреме 

и всяка своя дял ще вземе. 

Сега на феите игрите 

наподобете вие трите 

и всеки чар, в таз гозба смесен, 

доомагьосайте със песен!

 

Коя е европейската Хеката на подземната власт? Къде живее тя? Какви указания дава на местните си вещици /разлетели се тези дни и у нас/ във всички европейски и не-европейски страни? /Защото в Съвета на Европа членуват и редица страни извън европейския континент/. Интересно е каква ще бъде песента на вещиците в предстоящите дебати при обсъждането на Истанбулската в нашия парламент. Със сигурност ще разпръскват чар и със сигурност ще се правят на феи. И със сигурност ще се опитат да ни омагьосват – къде с блага дума, къде с просъскване, къде с директно сплашване, ако им се върже някой. А не трябва да им се връзваме.

 

Защото никое отстъпване пред мрака не е довело до добро и никой, подписал договор със злото не е излязъл на печалба.

 

Тази история – както и историята на Макбет – също няма да завърши добре. Защото точно тази история е всъщност много по-стара, отколкото дори и добрият стар Шекспир. Защото това е един провален модел, който отново се опитват да ни пробутват и който – ако продължи така! – ще завърши със същия грандиозен провал. Това вече се е случвало - „не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онзи, чрез когото идват“.

 

Вавилонската конвенция… 

 

Историята на Вавилонската кула е известна – Бог разбърква езиците на жадните за слава старовременни люде и оттам „ги разпръсва по цялата земя“. А Вавилон пък – за разлика от „джендър“ – има точен превод на български и означава „объркване“. Объркани езици, объркана комуникация, объркани понятия, объркани посоки и объркани ценности. Объркани лидери и объркано бъдеще. Вавилон. Да ви прилича на нещо днес?

 

Но нека да видим един малко известен факт от историята на тази прословута Вавилонска кула. За разлика от всичко строено дотогава – този проект е трябвало да бъде изграден от различни материали. Става въпрос не просто за кула, а за град, в който хората да живеят – ясно е, че такова множество не може да се събере в една кула. Но! Какви са тези други материали? Нетрадиционни за времето си материали, нестереотипни за онова строителство. Ето какви:

„Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяха вместо хоросан“. 

 

Думата „вместо“ ясно разграничава традиционните практики тогава от идващото нововъведение. Дотогава са употребявани камъни и хоросан, но за Вавилон градивният материал е нетрадиционен – тухли и смола. Тухлите се правят от пръст – човекът е направен от пръст – и се пекат в пещ. А смолата не е от бор, както бихме си представили. Тази библейска смола е всъщност гъста лепкава смес от органичен произход /мъртви животни и растения/, подобна на мек разтопен асфалт. Добива се от ями в земята, където е натрупана в периода на потопа под голямото налягане на водата в анаеробна среда.

 

Добре, но защо изобщо трябва да се прави кула, след като Бог прави завет с Ной, че никога вече няма да има глобален потоп? Защото целта на славолюбивото и невярващо тогавашно множество е да се застрахова срещу втори потоп. Неверие. Заветите са забравени, ценностите са станали излишни, грешката ще бъде повторена, кулата ще бъде направен опит да бъде издигната. Както днес. И разбира се, както обикновено, това богопротивно съоръжение на глобалното его ще бъде изградено от нетрадиционни материали. Това е моделът. Вавилонската кула винаги е изграждана от нетрадиционни материали, нестереотипни роли на пола, джендъри и трансджедъри. Мъж – не. И жена – не. А нещо друго. Графа „друго“. Третият пол. Социален пол, различен от биологичния. Нетрадиционни „джендъри“ от неизбежната пръст, но слепени с нормативния асфалт на наднационални конвенции. Асфалтът е изолационен материал, предпазващ очистваща вода да не достига вътре.

 

Немският /да си дойдем на думата, понеже злото отново се е настанило в Берлин/ философ Зигмунд Бауман въвежда термина „течно общество“. И обяснява какви са неговите характеристики - пълно отсъствие на устойчиви ценностни ориентири. Лишено от смисъл е всяко позоваване на обществените ценности, идентифициращи отделния индивид като част от общност.

 

Неудържим индивидуализъм, превърнал ближния от желан спътник в опасен конкурент, от когото трябва да се пазим. Този агресивен субективизъм подкопава основите на модерната епоха и при отсъствието на ценностни ориентири разтваря всичко в своего рода течливост. Треската на пожеланието мигновено превръща купеното в остаряло, поразявайки човека с потребителска булимия – новият телефон отстъпва на стария, но веднага трябва да го заменим и него с нов, за да участваме в тази потребителска оргия на ненаситното, самоцелно пожелание.

 

Точно това е „течното общество“. Това е тази разложена, разтопена, втечнена ценностно-човешка смес /“мехури пукай!“/, в която „добро и зло все едно са потекло“. И точно от нея трябва да се гради новата Вавилонска кула. Защото „камъкът, който отхвърлиха зидарите“ не е необходим на архитектите на най-новия световен ред.  Никога не е бил. Божествено утвърдени институти като мъжки и женски пол /и няма други!/, като семейство от мъж и жена /и няма други!/, като майка и баща /и няма други!/ със своите деца – всичко това не става за градеж на най-новата Вавилонска кула. Трябва графа „друго“. Трябва трети, пети, десети пол. Друго, нестереотипно.  

 

Разбира се, Вавилон е изграждан само донякъде, защото той е концептуално неподлежащ на завършване. Винаги – с нетрадиционни материали и завинаги незавършен. Защото презираният от строителите фактор Бог винаги се намесва и резултатът от тази намеса остава като поука завинаги. А фактът, че днешните поколения са загърбили тази поука ще си остане за тяхна сметка – защото прадедите им отдавна са си платили сметката за онази, някогашна кула. Предстои да бъде предявена сметката за това, сегашно съоръжение. 

 

…и „Прекрасният нов свят“

 

Но нека сега не говорим такива неща. Стига с това черногледство. Истанбулската конвенция и наднационалното законодателство ще решат всички проблеми и ще влезем в прекрасния нов свят. Гаранция за това е GREVIO. Не знаем какво е GREVIO? Нищо, не сме единствени. Има и едни други близо 240 души, повечето от които също все още не знаят, макар че агресивно ги принуждават да го гласуват. Така че нека да бъдем свободни от чувство за вина. А GREVIO e всъщност постоянен механизъм за наблюдение и контрол. Това пише в Истанбулската:

Гл. 9 Член 66 Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие

 ал.1 Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.

 

  И още:

Гл. 9 чл.68 ал. 1 Страните представят пред Генералния секретар на Съвета на Европа доклад за законодателни и други мерки, въвеждащи в сила разпоредбите на настоящата Конвенция, съставен на основата на изготвен от GREVIO въпросник, който да бъде разгледан от GREVIO.

  

Експертна група, която сама ще си изготви въпросник и сама ще си го разгледа?!

 

Нима наистина сама? И откъде-накъде дори и най-добрите, но назначени /от някого/ експерти ще контролират несъвършени, но легитимно избрани национални органи като Президент, Парламент, Правителство, съдебна власт.

 

Анонимни експерти ще извиват ръцете на национални институции, ще им дават оценка и практически ще ги натискат в желаната от анонимниците посока.  Това не се ли нарича съзнателен отказ от национален суверенитет? Не се ли нарича доброволно преливане на правомощия от националната държава към наднационални органи? Доброволно, защото Истанбулската има доброволен характер. Поне на книга, докато в реалността е нечуван натиск! Е, тогава защо да вярваме на добрите намерения на тези, които стоят зад Истанбулската конвенция и смятат да ни я прилагат, след като виждаме чудовищният натиск, с който те самите ни я налагат?!

 

Но това не е краят, това продължава: 

Гл. 9, чл. 68 ал.4 GREVIO определя подходящите средства за провеждане на тази процедура по мониторинг. Тя може по-специално да приеме въпросник за всеки кръг на оценяване, който да служи като основа за процедурата на оценка на изпълнението от страните. Този въпросник се изпраща до всички страни. Страните отговарят на въпросника, както и на всяко друго искане за информация от GREVIO.

 

Добре, но каква информация и изпълнение на какво точно от страните, след като на всички ни е ясно, че нищо не е ясно?! И че няма яснота дори за значението на ключовата /очевидно третополова/ дума „джендър“? И че „стереотипни и нестереотипни роли на пола“ подлежи на свободно тълкуване и произволно прилагане! Кой ще определи как?!

 

Именно. GREVIO ще определи как, и ще ни го изтълкува и приложи това значение, защото ще напише всичко, което си иска. И ще го напише точно върху белия лист, върху който господарите на ГРЕВИО искат да принудят нашия парламент да се подпише. Празен наднационален чек, плащан с парите от нашия национален бюджет, за да ни се случват неща, които не искаме да ни се случват! И в същото време едни вещици пръскат чар и ни обещават светло бъдеще.

 

Олдъс Хъксли е автор на пророческата книга „Прекрасният нов свят“, написана през…1932. Измайсторена чрез генно инженерство, това е социална матрица от четири човешки модела – алфа, бета, делта и гама поколения. Всичко е подредено, стерилно, корпоративно ефективно… Нямаш право да обичаш една жена или един мъж. Полигамията е задължение, развратът е нормативно гарантиран, любовта между един мъж и една жена е наказуема отживелица. И все пак, днешните нечестивци надминават дори и Хъксли! Защото дори и неговата фантазия не достига извратеността на един – различен от биологичния – „социален пол“, който може да роди стотици измислени, но узаконени „джендъри“ под закрилата на закона.

 

Или с други думи – „Името ми е легион, защото сме мнозина“.

 

Може би си мислим, че все пак Истанбулската конвенция може да бъде приета с резерви и някои от нейните членове да не влязат в сила?

 

Това е много хитро от наша страна, но все пак – недостатъчно хитро. Защото член 78 на иначе доброволната Истанбулска конвенция, която е загрижена за жените и домашното насилие, напълно изключва всякакви резерви по отношение на „джендър“-текстовете.

 

Може и сами да проверим и да разсъждаваме– това все пак е публичен текст.

 

Засега Конвенция срещу разсъждаването все още не са въвели.  

 

Все още.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Пол: Жена

  14 Яну 2018 15:20ч.

  Възхитителна дълбока и истинна статия-анализ! Уважения към автора!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ивайло

  14 Яну 2018 15:58ч.

  Авторът вади отделни думи от контекста и ни убеждава, че ще учат децата ни на хомо и ни убеждава разни глупости изсмукани между пръстите. Сякаш дявола е чел евангелието, в случая дявола е самия автор а евангелието е конвенцията. Дори от това, което е цитирал се вижда, че става дума за равенство между половете (мъже и жени!), уважение към жените, срещу малоценност към тях. Това е 21-ви век, другото е средновековие.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много добър коментат

  14 Яну 2018 16:05ч.

  До Ивайло - ей вие тролчета не разбрахте ли че не искаме джендъри и тем подобни! Шушу мушу предколедно ще приемем конвенцията... Да хе ама не стана. И Сергей се провали, но това не е изненада...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дръндорков

  14 Яну 2018 16:29ч.

  Оставка! Веднага!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • легенда-лиана

  14 Яну 2018 16:29ч.

  „Джендър“ не е като да няма точен превод - нека го буквализираме в името на етимологията и да го преведем като "държава на жените", (сатанинско) господство на женската стихия, за която става дума в статията. Този самоистеризиращ се и всематериализиращ хтонизъм, тласкащ всичко живо към неутолими съблазни, идещ из бездните на преизподнята, както казва и Дугин, днес се представя от либерализма и демокрацията, които са антиподи на авраамичната логосна напрегнатост на всички ония, които осъзнато воюват за Божието Царство сред човеците. Държавата на жените и зависимостта от геената на прамайката Ева, двойно проклета от Създателя, ето това искат да ни наложат под маската на демократично конфедериране, с перспективата да отнемат всяка съпротива на древната и традиционна идентичност, в която Синовете Божии не отпадаха дотам, че да стават жалки роби или слепи подражатели на дъщерите човешки, чиято лакомия никой и нивга не ще може да задоволи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хм...

  14 Яну 2018 18:11ч.

  Хилещият се на снимката твърди, че децата щяли да ги обучават на алтернативна сексуалност, демек на педерастлък. Аз пък твърдя, че чак такова нещо няма да има, но пък има атака срещу ГЕРБ (за които не ми пука изобщо) и срещу разни от БСП като Станишев и вицепрезидентката поради недостатъчно силното им русофилство. А както се знае, русофилите в една членка на НАТО са като “полезните идиоти” на др. Ленин, така е наричал Вождът на революцията симпатизантите си на Запад.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Без имена

  14 Яну 2018 18:39ч.

  Процесите за превръщането на хората в една безкритична, полуумна и полуобразована маса без ценностна система, без традиции, без родина даже не са нито от днес, нито от вчера. Тези, които говореха за тях бяха обвинявани в разпространение на теорията на конспирацията. Обезсилване на човечеството, за да може то доброволно да погълне всякаква отрова стига да е подходящо опакована. Никой не говори за морални ценности, те са отживелица и се смениха с някакви евроатлантически такива, които никой не знае какви са. В момента съвременните Далили искат не само да отрежат косата на Самсон, те искат и собственоръчно да му отсекат главата. Истината е, че живота се крепи от жената и не е случаен изразът, че зад всеки успял мъж стои една жена. Но жената властва не със силата си, а със слабостта си. Умната жена де.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • име

  14 Яну 2018 18:55ч.

  ако ние сме глупави и другите ли неподкрепящи държави са такива?мирише на избори.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • легенда-лиана

  14 Яну 2018 19:07ч.

  Тласък на историческата динамика, която при това не засяга единствено вселенската история на Запада, дават именно крос-културните различия, а не идеологическите рационализации за общочовешка цивилизация, произтичащи от манипулациите на западноевропейския логос. Фактически „Ноомахия“ преизтълкува за специфично геополитически цели прословутата ницшеанска идея за извечния сблъсък между аполоновото и дионисиевото начала с въвеждането на трето начало – логоса на Кибела, представляващ не само материнското като обратен принцип на мъжкото аполоново начало, но и в съвременната конфигурация изразяващ пределния есхатологичен сблъсък между християнската духовност на народите с по-типично традиционни култури и надигащите се из недрата на западната материалистична цивилизация титани, обсебили човешките съзнания и чрез тях воюващи за заемане мястото на Боговете. Посочените три Логоса са като три обяснения за света, съотнасящи се с три типа политически системи – монархия, аристокрация и демокрация. Специално демокрацията (която в нашето време е глобално доминираща) се изгражда отдолу нагоре, по същество това е феминистично-хтонически подход. Монархията – това е Логос на Аполон – отгоре надолу. А Логосът на Дионис е промеждутъчният аспект на аристокрацията, където управляват не един, а няколко субекта, съответстващи на Логоса на Дионис. Без да се обвързва твърдо с теории за извечно цикличния характер в смяната на доминациите на логосите, Дугин приема, че в модерната епоха европейската цивилизация започва „да затъва, да изчезва, да изкоренява аполоно-дионисиевата си същност. Така, със смяната на Логосите започна процес на деевропеизация на Европа. Днес ние се приближаваме към последния му стадий. Ако сме европейци, то това е деградация. Обаче ако сме гинекократи и скопени жреци на Великата Майка, т.е. материалисти, либерали, демократи, комунисти – хора на съвременността, то за нас това е по-скоро прогрес. Всичко зависи от това кои сме. Ако сме аристократи (и най-вече като етос) – това е упадък, който буди съжаление, отвращение или желание това да бъде унищожено. Ако сме плебс, значи това за нас е радостно, защото има по-широко разпределение на властта върху голям брой хора, има доминиране на низши ценности, има комфорт и благополучие и всичко това се умножава в сравнение с другите епохи. Тълпата е доволна, плебсът се радва, празнува“. И наистина днес забелязваме, както никога досега, твърди Дугин, че „демокрацията и либерализмът прогонват последните остатъци от аристокрацията и ексклузивната култура“, следователно сблъсъкът е праведен включително и доколкото онези от парисейската каста, които „отнеха ключа на знанието – самите те не влязоха, но и на влизащите попречиха“ (Лука 11:52) , не са човеци на знанието, и с невежествената подкрепа на легионите изгубени души, запленени от техния пърформативен ред, нямат намерение да отстъпят доброволно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kubis

  14 Яну 2018 19:27ч.

  Самият факт на насилието което упражняват върху нас гей-чиновниците да приемем една незадължителна конвенция за ненасилие е показател за нечисти, аз бих казал престъпни намерения. При по-задълбочен прочит на текстовете на тази незадължителна конвенция се вижда едно йезуитско съдържание, задължаващо ни с безкрайно много мъгляви формулировки, които автоматично стават задължителни, което само по себе си означава отказване от национален сувернитет. Изглежда лукавият е в настъпление и представителите на религиите не бива мълчаливо и срамежливо да гледат отстрани. Става въпрос за удари против религиозните не само християнски закони и правила. А може би и това е основната цел – нали ”пътят към ада е постлан с рози”. Подписването на такъв документ при това под натиск и изключително бързане / да не се разбере какво се подписва/ е престъпление. А написаното от автора е точно, ясно и премерено.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин от Б

  14 Яну 2018 21:52ч.

  Закон за равнопоставеност на жените и мъжете-къде е равнопостановеноста когато жените в БГ се пенсионират по-рано? Закон за закрила на детето и правилник за прилагане на Закона за закрила на детето,Много закони, много правилници, раийш ли-а когато 12-13 г деца раждат деца и НЯМА виновни, това какво е?Отговор-това е културна особеност на някои.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Много шум за нищо

  14 Яну 2018 22:25ч.

  Точно така. В един етнос момичетата се продават за булки на 12-13 годишна възраст, става малолетни майки, други продават децата си, трети ръководят бизнеса с проститутки, просяци, дрога и контрабандни стоки. Насилието в към жени и деца е масова практика. Нищо от това не е разрешено от закона. И какво? Нищо. И по каква логика тогава някакъв документ ще промени нещата? Защо тогава си чешете езиците?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Поморийски

  14 Яну 2018 23:52ч.

  Подкрепям позицията на автора!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Омерзен от омразната Истанбулска конвенция

  15 Яну 2018 0:34ч.

  ОСТАВКА НА ПРЕДАТЕЛСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БОЙКО БОРИСОВ! ТОЙ НИ ПРЕДАВА ЗА И НЕ МУ ПУКА ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ! СЕГА ЦВЕТАНОВ НАДЪХВА ГЕРБЕРАСТИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ НАПРАВЯТ НА ГЛУПАВИ, ОЩЕ ЕДИН ПЪТ. ТОВА Е ФАТАЛНО ЗА БЪЛГАРИЯ. ВРЕМЕ Е ЗА РЕШИТЕЛНА СЪПРОТИВА. СТАНИШЕВ СИ ОТИВА:):):)! СЛЕД НЕГО И БОРИСОВ!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Името ми е Червен

  15 Яну 2018 8:35ч.

  Ало, дугинистите, престанете да сатанизирате жените.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Селфи на трите вещици

  15 Яну 2018 8:42ч.

  Господин Урумов, позволявам си да илюстрирам великолепния Ви текст със съвсем прясна снимка на трите вещици http://kanal3.bg/assets/uploads/gallery/91822.jpg

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зорница Бялкова

  15 Яну 2018 8:52ч.

  Категорично против съм тази конвенция и моите приятели също са против. Статията ,както и другите статии и на Маргарита Попова против Истанбулската конвенция са много силни поздравления за медията "Гласове",че ги е публикувала и за другите медиикоито ги публикуват тези мнения. Народът е време да се осъзнае,че ни направиха просяци от Европа и искат сега с конвенцията и душите ни. Само душите ни останаха- аз душата си на дявола на давам и затова казвам НЕ НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ! Ако я ратифицират хората се готвят за въстание дето се вика . Ще има два протеста засега на различни организации-единият в режим"Очаквайте дата " ,а другият е под надслова" Да подкрепим президента Радев за обществена дискусия относно Истанбулската конвенция" на 30 януари 2018 от 11. 50 ч. през деня до 13.30 пред Министерски Съвет на площад " Независимост " 1 .Има и обявено събитие във Фейсбук за демонстрацията на 30.01. Елате и разпространявайте събитието !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Респект г-н Урумов

  15 Яну 2018 10:10ч.

  Това е най задълбочената статия по дебата за Инстанбулската конвенция . Авторът много правилно е забелязъл къде е уловката и какво ще се опитат да сторят на децата ни . Хелп ! Не бива да допускаме категорично това .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хора

  15 Яну 2018 12:15ч.

  трябва да се вдигнем преди да приемат тая конвенция и правителството да си ходи. ВАРНА ДА НЕ СПИ А ДА СЕ ВДИГА.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • tester1

  15 Яну 2018 14:26ч.

  Тази истанбулска помия е ясно че ни я натрапват външни сили. Но как се стигна до тук. Защо пазителите на семейството, нашите майки, сестри, дъщери решиха че трябва да са равни на мъжете и то в най-непривлекателните му качества като цигари, алкохол и разврат. Достатъчно закони имаме, просто няма държава която да ги прилага. Гледайки крайпътните билбордове с реклами на цигари и с дребен шрифт: "Пушенето убива" недоумявам какъв лицемерен свят градим.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  15 Яну 2018 16:02ч.

  В текста се прокрадват ключови думички (паневропа, например), които показват, че авторът е съвсем наясно с проблема. ПП Изключително слабо представяне на соросоидите в коментарите. Да няма епидемия?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • мдам

  15 Яну 2018 17:46ч.

  Защо никъде в тази конвенция, не се споменава насилието над мъже и деца? Тази конвенция е дискриминираща и нарушаваща човешкиге права.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Какаду

  16 Яну 2018 0:22ч.

  Истината в резюме: много хора станахме на тази малка планета. Излишните сме много. Джендерството е част от плана за скоростно редуциране на човешката популация. Африканците ги убиват чрез лабораторни вируси, европейците ни намаляват чрез педераслък, а за азиатците и арапите скоро ще спретнат страшна война. Таргетът е 500 000 000.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • boss

  16 Яну 2018 19:06ч.

  Предлагам да не губим време и да се възползуваме от опита на Швейцария- те промениха конституцията си, за да се защитят от изискванията на Истанбулската конвенция. Ето какви нови членове бяха добавени: Т 3. Сексуализирането на детето е предмет на неговите РОДИТЕЛИ. Т 4. Обучението за превенция на насилие върху деца отпада от детските градини. Т 5. На деца по-малки от 9 години не се допускат никакви сексуални уроци. Т 6. Учители по биология не могат да разясняват тези теми на ученици над 12 години. Т 7. Децата и учениците не могат да бъдат принуждавани към сексуално обучение. Нека променим Конституцията и тогава да обсъждаме ратификацията на Истанбулската конвенция. Българският суверен припознава бащата като мъж, от мъжки пол; а майката- като жена, от женски пол.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • юрист

  16 Яну 2018 21:03ч.

  Имам две неща да кажа. Първо - Истанбулската конвенция е ратифицирана вече от 28 държави, въпрос на време е със или без наше съгласие и ратификация тя да стане част от действащото Европейско право, т.е. задължителна и за нас. Между другото - съседите ни Румъния, Сърбия и Турция също са я ратифицирали, нещо за трети пол в някоя от тези държави да сте чули? Питам само, Второ - И без да сме ратифицирали тази Конвенция, съвсем скоро ще бъдем принудени да признаваме еднополовите бракове за законни. Как? Хомосексуална двойка българи сключва брак в страна - членка на ЕС, където това е законно, и се връща във БГ. Българската държава е длъжна да признае законните последици на този брак - така както признава правоспособността на водачите на МПС, придобита в други държави-членки. Както признава и законността на полигамните бракове, когато например чужд гражданин се установи да живее в РБ с 4-те си съпруги, с всяка от които е сключил законен брак в друга държава. И това - независимо от факта, че и полигамните, и еднополовите бракове във България са незаконни съгл.чл.5 от СК и чл.46 ал.1 от КРБ. Не сме длъжни да разрешаваме еднополовите бракове или да променяме Конституцията си - но то и няма нужда, защото пък сме длъжни да признаем сключени законно в друга страна еднополови бракове. В този смисъл през декември 2017г излезе осъдително решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург против Италия, има образувано дело против Румъния, по което е дал заключение генералния адвокат, а съвсем скоро и двойка български гражданки са поискали от Столична община да признае за законен брака им, сключен във Великобритания. (Източник - статии във Правен свят). Изводът е - с или без Конвенция, пригответе се психически - въпрос на време е във БГ да има законно признати еднополови бракове.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ох...

  17 Яну 2018 1:22ч.

  Какво цунами от думи, чиято единствена цел е да размият една благородна идея и тя да се изгуби в мътните води на авторовата логорея. Колко много религиозни вярвания и средновековие като аргументи по тема, с която се занимават науки като социологията и философията. Не знам за истерията на защитниците на конвенцията, но истерията, с която противниците ѝ изопачават смисъла ѝ и изместват фокуса ѝ, е фрапантна. Чудесна илюстрация на израза "Както дявола чете евангелието." Никакви аргументи не се сриват при въпроса за националното законодателство. Националното законодателство е очевидно неефикасно, след като само за последната година четири жени са убити от партньорите си. Нещо повече, конвенцията предвижда не само законови гаранции, но и редица услуги за жертвите на насилие, основано на пола и домашното насилие, като създаване на многобройни кризисни центрове, консултативни центрове, безплатна телефонна линия, безплатна правна и психологическа помощ. Що се отнася до (о, ужас!) образованието на децата на тема джендър, нима не е очевидно, че законовите мерки, кризисните центрове и пр. са само овладяване на симпторми, а истинското лечение ще настъпи с промяната на съзнанието? Нима не е ясно, че насилието идва като следствие от патриархалните стереотипи за ролята на мъжа и жената и нейното подчинено положение спрямо него? Нима не е ясно, че за да няма насилие именно тези стереотипи трябва да бъдат променени и най-добрият начин за това е предотвратяването на насаждането им в съзнанието на децата? Т.е. нима не е ясно каква е ползата от джендър образованието? А джендър не е нищо повече от социалната роля на пола. От това насадено в съзнанието ни: "Жената ражда, а мъжът носи парите." И не, Господ може да ги е създал два пола, мъж и жена, но не е създал само две социални роли и не ги е прикрепил с карфичка към двата пола. И е хубаво децата да го знаят. Всичко останало е религиозни вярвания и бабини деветини.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Орлин

  17 Яну 2018 8:09ч.

  Много смислен анализ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • boss

  17 Яну 2018 9:25ч.

  Прочетохте ли лозунгите, които апологетът по-горе е написал: според него, патриархалният модел трябва да бъде унищожен от съзнанието на децата чрез агресивно сексуализирано обучение в детските градини и предучилищните занимални. Т.е., за да се изкорени насилието над жените трябва бъде унищожен патриархалният модел. Но трансджендърите знаят, че това не е възможно. Следователно, ударът се насочва към децата, към бъдещите носители на омразния патриархален модел. Само че 2-3 годишните деца все още нямат формирано съзнание. Затова се бие върху сърцевината на човешката душа- върху психиката. Върху подсъзнанието. Защо мълчат детските психолози, реномираните психиатри, водещите изследователи и експерти върху пола и половото съзнаване при децата и подрастващите? Разяснете на българския народ как психиката на 2-3 годишно дете ще се справи с трансджендър-идеологията? Обяснете ни как ще се развие неговата полова идентичност, ако учителката в детската градина е мъж, а играчки са дървен пенис и плюшена вагина? Ако подпишем Истанбулската конвенция, ще ни трябват години, за да променим конституцията- така както това се случи в Швейцария миналата седмица, чак тази година. Швейцарците осъзнаха, че пропагандата в детските градини е най-мощното оръжие на трансджендърната идеология! Битката с патриархалния модел ще се води в душите, а не в съзнанието на 2-3 годишните деца! За да блокират това, швейцарците промениха Конституцията си и включиха следните нови членове: Т 3. Сексуализирането на детето е предмет само на РОДИТЕЛИТЕ. Т 4. Обучението за превенция на насилие отпада от детските градини. Т 5. На деца по-малки от 9 години не се допускат никакви сексуални уроци. Т 6. Учители по биология не могат да разясняват тези теми на учениците. Т 7. Децата и учениците не могат да бъдат принуждавани към сексуално обучение. Промяна в българската Конституция!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Истанбулската конвенция е вредна като Вашингтонския консенсус

  17 Яну 2018 20:13ч.

  Помнете ми думата, присъединяването към тази конвенция е пътят към узаконяването на педофилията. Няма друг пък.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не мога да определя...

  18 Яну 2018 0:25ч.

  ...в аргументите против конвенцията параноята ли надделява или еротичните фантазии. Boss-ът е типичен пример с фантазиите си за дървени пениси и плюшени вагини в детските градини. Ама какъв ужас наистина джендър и сексуалното възпитание! После не можете да накарате жена си цял живот да ви пере слиповете, да ви пържи сланина и да бъде материално зависима от вас. И още по-лошо, сексуалното просвещение се мести от улицата в училищата и сексолози изместват светнатите батковци. Което си е сериозна заплаха за една от най-традиционните български ценности - хомофобоята. Върви убеждавай детето, че хомосексуалните са изроди, след като е научило в училище, че са хора като всички нас, със същите чувства, нужди и страхове.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи